Tijonde Längds Pedersöre Soche pro Anno 1664 på grones tvä

  delar skriflit effer Taables nämbC%

  (Ensimmäinen "kyylätty kymmenysluettelo" jäi selvittämättä,

  tämä toinen on jhan järkeenkäypä)

     

  1664 Kymmenysluettelo Os 97, Lt 1506 ja 1507      

                                     Ruis             Ohra,

  mant.                             kymm:et           kymm:t

                          skyl. b.  kappaa.  kyylissä kappaa

       Lehtimäki                            kap.kyy:t

 1   Sipi Matinp,Mattinen   5   6    10 2/3   3   10  10 2/3

 1/8 Simo Erkinp.Storlauk   2   13    5 2/3   1   11   5 1/3

 1/4 Heik Tuomp.     Savol  4   -     8       2   12   8

 1/3 Antti Paavp.Laasanen   4   -     8       1   12   8

 

       Kuninkaanjoki

 1/2 Antti Matinp.Lillskytt 1    6    2 2/3   4    8  13 1/3

 1/2 Matti Olavinp.Storkytt 5    6   10 2/3   4    8  13 1/3

 1/2 Esko Tapaninp Vakkuri  4    -    8       2   12   8                

 1/4 Pietari Keisari        5    6   10 2/3   3   10  10 2/3

 1/6 Pietari Kolanen        2   13   15 2/3   1   15   5 1/3

 

     Kauhajärvi

 1/4 Erkki Grelsinp.Kiil.   5    6   10 2/3   2   12   8

 1/2 Juho Pietp.Koukkari    5    6   10 2/3   2   12   8

 

     Alajärvi

 1/8 Heikki Kyröläinen      1    6    2 2/3   1   15   5 1/3

 1   Matti Olavinp. Skrabb  5    6   10 2/3   3   10   10 2/3

 1/2 Tuomas Olavp Puumal.   4    -    8       1   15   5 1/3

 1/2 Mikko Juhonp.Nelimark  4    -    8       1   15   5 1/3

 1/2 Pietari Simonp.Pynt.   5    6   10 2/3   2   12   8

 

     Alajärviåby

1/4  Tuomas Pietarinp. Turp.4    -    8       1   15   5 1/3

1    Simo Paavonp.Sikkilä   4    -    8       1    0   4

1/2  Markus Heikinp.Svarvar 4    -    8       2   12   8

3/4  Mauno Juute            4    -    8       2   12   8

3/4  Juho Juhonp. Sissala   5    6   10 2/3   2   12   8

3/4  Heikki Antinp.Sihtala  4    -    8       2   12   8

1    Heikki Markunp Storhök 5    6   10 2/3   4    8   3

     

     Menkijärvi

1    Erkki Juhonp.          4    -   8        2   12   8

     Savonkylä

 3/4 Aabraham Matp.Finnilä  5    6   10 2/3   3   10  10 2/3

 1/4 Perttu Örn             2    -   4        5   15  15 1/3

 1/4 Esko Matp. Karvala     2    0   4        1   15  15 1/3

 2/3 St Erkki Tarvonen      4    -   8        3   10  10 2/3

 2/3 Lil Erkki Tarvoinen    4    -   8        3   10  10 2/3

 3/4 Simo Paavp. Nyk/Söyr   5    6   10 2/3   5   10  10 2/3

 3/4 Kappl Juho Essevius    1    6   2  2/3   1   16   2 2/3

1 1/4Tuomas Kärnä           8        16       5    6  16

  1  Simo Hyytinen          6    13  13 1/3   4    8  13 1/3

 2/3 Niilo Olavp. Ollila    2    14  5 2/3    2   12   8

 1/3 Erkki Timonen          2    13  5 1/3    2   12   8

1 1/12 Mikko Tarvonen/Nykäl 5     6  10 2/3   3   15  10 2/3

 

     Vimpeli

  1  Erkki Markp Storsääks. 5     6  10 2/3   2   12   8

 1/4 Simo Erkinp.Lillsääks. 4     -   8       1   15   5 2/3

 1/2 Pietari Strang         4         8       2   12   8

 1/2 Olavi Martinp. Östersp 4     -  28       1   15   5 2/3

 1/2 Esko Tuomaanp.Västersp 2     -  13 2/3   1   15   5 1/3

  1  Martti Storstrang      8     -  16       5    6  16

  1  Mikko Antinp.Lypsin/Kä 6     -  13 1/3   3   10  10 1/3

  1  Paavo Paavonp.Kotk/Pok l  5  6  10 2/3   3   10  10 2/3

   

     Evijärvi

 3/4 Antti Olavinp. Kirsilä 4        28       2   12   8

 3/4 Heikki Erkinp. Kupil   2    12  33       2   12   8

 1/2 Knut Hannunp. Åby      1        18       2   12   8

 2/3 Lauri Laurinp Lassila  4         6       2   12   8

 1/2 Lasse Pesonen          2    13  5 1/3    2   12   8

 1/2 Mikko Olavinp Särkij.  4         8       2   12   8

1 1/4 Matti Pietarp.Kniivil 5    6   10 2/3   4    8  12 1/3

   1  Mikko Matinp Kultal   5    6   10 2/3   4    8  12 1/2

 

      Enanperä

   1  Matti Erkin Söderena  5    6   10 2/3   2   12   8

   1  Jooseppi Norrena      5    6   10 2/3   2   12   8

  3/4 Simo Kurvinen         4    -    8       3   10  10 2/3

 

      Kerttu

1 1/4 Klemet Kankkoinen     6   13   13 1/3   4    8  13 1/3

   1  Esko Karvonen         4    -    8       2   12   8

 

      Haapajärvi

1     Lauri Juhonp Sironen  6   13   13 2/3   3   10  10 2/3

1     Matti Matinp.Vertanen 4    -    8       2   12  08

1     Kaarlo Kautiainen     5    6   10 2/3   3   10  10 2/3

3/4   Lauri Heikinp.Las     4    -    8       2   12   8

3/4   Antti Heikinp.Kop.Las.4    -    8       2   12   8

 

      Kivijärvi

1     Yrjö Paavonp.Pietil   4    8    2       2   12   8

1/4   Erkki Paalanen        2    1    5 1/3   2   12   8

1/2   Markus Yrjönp Storkiv.5    6   10 2/3   3   10  10 2/3

1/3   Martti Tuomaanp.Kieli 2    -    4       1    6   4

 

      Purmojärvi

1/4   Jaakko Tuomp.Storpel  4    -    8       1   15   5 1/3

1/4   Sipi Laurp Lillpell   4    -    8       1   15   5 1/3

1/2   Mikko Laurp Skottari  5    8    10 2/3  2   12   8

1/3   Simo Kontiainen       4    -    8       2    4   6 2/3

1/2   Lauri Iisakinp Försti 4    -    8       2   12   6

1     Lauri Pietp. Storvis  5    8    10 2/3  4    8  13 1/3

1/3   Yrjö Laukkonen        2   13    5 1/3   1   15   5 1/3

 

      Kortt-Järvi

1/4   Mikko Heikinp.Viinik. 4   -    8        2   12   8

1/2   Matti Heikinp. Skarr  4   -    8        2   12   8

2/3   Hannu Matinp. Stor    6   13  13 2/3    1   10  10 273

1/2   Kustaa Laurinp.Pitkäj.5   6   10 2/3    3   10  10 2/3    

1/4   Erkki Knuutp.Lillkoc  2   -    4        1    6   4

1/4   Heikki Knuutp.Storkoc 2   -    4        1    6   4

1/2   Antti Joosepinp Fränt 5   6   10 2/3    2   12   8

1/3   Matti Markunp Saarij. 4   -   8         2   12   8