Pohjanmaan lääin tilejä henkikirjat 1851(9132) jakso 220-222

  1651 Henkikirja Os 95                               min              itsel

                              isän.emän.veli.sis poik.tyt,vävy ren.pii.mi+nai yht

  Kuninkaanjoki

  1/2 Esko Tap.p.Vakkuri            1     1                                    2

  1/2 Matti Olavp.Storkytt          1                  1                   1   3

  1/4 Pietari Keisari           1   1     1                                    3

  1/3 Paavo Laasanen            1   1              1                      1    4

  1/4 Heikki Tuomp.Savol.       1   1                                     1    3

  1/2 Sipi Mattinen             1   1                                          2

 

  Alajärvi

  1/2 Pietari Simonp.Pynttäri   1   1              1                           3

  1/2 Tuomas Olavinp.Puumal     1   1                                          2

  3/4 Matti Olavinp. Skrabb     1   1                                      1   3

  1/4 Tuomas Pietp.Turp.        1                                          1   2

   1  Jaakko Laurp.Sikkilä      1   1                                          2

  3/4 Tuomas Matinp.Juut-Lauk   1   1                                          2

  1/2 Markus Heikinp.Svarvar    1   1                                          2

  3/4 Juho Juhonp.Sissala       1                  1   1                       3

  3/4 Hannu Martinp.Sihtala     1   1                                          2

  3/4 Heikki Markp.Storhök      1   1              1   1                       4

  3/4 Aabraham Matinp.Finnilä       1              1                           2

  1/4 Erkki Olavp.Finnilä       1   1                                          2

   1  Matti Juhonp.Orava        1   1    1                                     3

  1/2 Juho Pietp.Koukkari       1   1                  1                       3

  1/4 Erkki Grelsp Kiilunen     1   1    1                                     3

                                                      min               its

  Vimpeli                      is   em  vel  sis  poi tyt väv renk pii mie nai

 

  1/2 Simo Erkinp Lillsääksj.   1   1                                          2

   1  Markus Håkanp.Storsääks.  1   1                                          2

   1  Pietari Strang                   Skyttä henkiverosta vapaat                                

 1 1/2 Martti Strang                   Skyttä       "

   1  Paavo Paavp Påkel.(Kotkan)1   1                                          2

 

  Savonkylä

 

  3/4 Aabr. Matp Finnilä Alaj.      1               1                          2            

  1/4 Erkki Olav.Finnilä        1   1                                          2

  1/4 Perttu Olav.              1   1                                          2

  1/4 Esko Matinp.Karvala       1   1                                          2

  19/24 Erkki Tarv              1   1               1                          3

  19/24 Mikko Tarv.             1   1     1                                    3

  3/4 Erkki Söyr.               1   1                                          2

  3/4 kappal.                                                   1   1          2

  3/4 Pietilä Juho Paav autio

   1  Tuom Kärnä                1    1                  1                      3

   1  Simo Hyytinen             1    1              1                          3

  1/3 Niilo Olavinp, Ollila     1    1                                         2  

  10/12 Hannu Paavonpoika       1    1                                  its    2

   Evijärvi                     is   em  vel  sis  poi tyt väv renk pii mi nai            

    1 Jooseppi Hyytinen Norrena 1    1                                         2

    1 Matti Erkinpoika Söderena 1    1                               1         3

   1/2 Lasse Pesonen            1    1                           1             3

  10/12 Mikko Olavinp.Särkijärvi            henkiverosta vapaa Kr-ampuja

   2/3 Lauri Laurinp Lassila    1    1                      1 vävy             3

   1/2 Hannu Antinp Åby         1    1              1                          3

   3/4 Antti Olavinp Kupil.     1    1                                         2

   3/4 Antti Girs               1    1                                         2

   1   Matti Pietarp.Söderkniv  1    1    1                                    3

   1   Mikko Matinp.Norrkultal  1    1    1    1                        its    4

   Haapajärvi                   is   em   vel sis  poi tyt väv ren piik mie nai

   1  Kaarlo Heikinp Kautiainen 1    1                                         2

  3/4 Antti Laurinp Lassila     1                   1                          2

  3/4 Antti Heikinp Kopp.Lass   1    1                                         2

  1/2 Markus Vertanen                1                                         1

   1  Sipi Markunp Sironen      1    1                                         2

  1/4 Tuomas Pellisen leski          1                 1                       2

  1/4 Sipi Lillpellinen         1    1                                         2

  1/2 Mikko Skottari            1    1                                         2

  1/3 Pietari Kontiainen             1              1                          2

  1/2 Iisak Matinp. Försti      1    1                                       1 3

  1   Pietari Matinp.Storvis    1    1                                    1    3

  1/2 Markus Juhonp Storkivi         1              1                          2

  1/4 Erkki Paalainen           1    1                                         2

  1/3 Heikki Kammonen           1                                              1

  1/2 Mikko Paavonp Pietiläinen 1    1                                         2

  1/2 Esko Karvonen             1    1                                         2

1 1/4 Klemet Kankkonen          1    1              1                          3

  3/4 Antti Kurvinen            1    1                                         2