Kymmenysl. 1644 film Lt 1106

     kymm:t neljänneksinä=1/4 tyn

     Lehtimäki                                  ruis ohra

     1/2      Esko Tapaninp.Vakkuri              3     3

     1/2      Matti Olavinp.Storkytt             3     3

     1/2      Antti Matinp.Lillskytt             0     1

     1/4      Pietari Keisari                    3     3

     1/3      Paavo Laasanen                     0     2

     1/3      Yrjö Lauk/Savol .                  0     4

     Alajärvi

     1/2      Pietari Simonp. Pynttäri           2     3

              Matti Nelimarkka (1/2 autio)       0     1 1/2

     1        Olavi Pietarp. Skrabb              3     1

     1/4      Tuomas Pietarinp.Turp.             1     2

     1        Jaakko Laurinp Sikkilä             5     4

              Matti Pietarinp vilj Höri          3     3

     3/4      Hannu Martinp. Sihtala             4 1/2 1

     3/4      Juho Juhonp.Sissala                4     4

     3/4      Heikki Markuksenp.Storhök          4     4

     3/4      Aabr. Matinp.Finnilä               4     4

     1        Matti Juhonp.Orava                 4     4

     1/4      Erkki Olavinp.                     0     2

     1/2      Juho Pietarinp. Koukkari           2     2

     1/4      Erkki Grelsinp. Kiilunen           2     1 1/2

     1/4      Perttu Örn                         0     1

     Savonkylä

     1/4      Esko Matinp. Karvala               1     1 1/2

     1/4      Paav Paavp.Pietilä,Lantela         1     1 1/2

     2/3      Erkki Olavinpoika Tarvonen         3     4

     2/3      Mikko Paavonp.Tarvonen             2     4

     3/4      Erkki Söyring                      4     4

     3/4      kappalainen Johan                  1     1

     1 1/2    Tuomas Kärnä                       7     7

     1        Simo Hyytinen                      4     4

     1/3      Niilo Olavinpoika                  2     3

     1/3      Knut Timonen                       2     2

     1 1/12   Hannu Paavonpoika                  4     4

     Vimpeli

     1/4      Simo Erkinp. Lillsääksj.           0     3 1/2

     1        Markus Håkaninp. Storsääksj        1     4

     1 1/2    Martti Strang                      6     6

     1/2      Pietari Strang                     1     4

     1/2      Olavi Martinp. Spangar             0     1

     1        Lauri Matinp. Kotkaniemi.          3     3

     

              Evijärvi

              Matti Erkinp Söderena              5     5

              Hannu Paavonpoika Norrena          5     5

              Lauri Pesonen                      3     3

              Mikko Olavinp Särkijärvi           3     4

              Lasse Lassenpoika Lassila          3     4

              Antti Hannunpoika Åby              3     3

              Erkki Olavinp Kultalahti           2     2

              Antti Olavinp Kirsilä              3     3

              Matti Pietarinpoika Kniivilä       4     4

              Juho Niilonp Brefdragare           1     4

             

              Haapa ja Purmojärvi

              Antti Laurinp Lassila              4     3

              Antti Heikinp. Kopp.Lassila        4     3

              Kaarlo Heikinp.Kautiainen          5     3

              Matti Martinp.Vertanen             2     2

              Tuomas Pellinen                    2     2 1/2

              Sipi Pellinen                      2     1 1/2

              Mikko Skottari                     3     3

              Pietari Kontiainen                 1     1 1/2

              Iisak Matinp. Försti               2     1

              Pietari Matinp Storvis             4     4

              Markus Juhonp Storkivi             4     3

              Erkki Mikonp.Kieli                 0     2

              Pietari Laurinp Mandelainen        2     2

              Olavi Paalainen                    3     0

              Esko Karvonen                      4     3

              Klemet Kankkoinen                  5     7

              Matti Kurvinen                     3     3          

 

     Lyhennysluettelo v 1644.Kruununmaiksi huudatetut autiot

     Lappajärvi

     Kaikki autiot:A perintötaloiksi jäävät, B kruunulle menevät.

   

     A per.B kr  Lappajärvi

        1   --   Martti Juhonp. Lypsinm

       ---  1/2  Matti Antinp.Lillhök

       ---  1/2  Heikki Markuksenp.

       ---  1/3  Olavi Olavinp. Ollila/Hyyt.(aut puol)

       ---  3/4  Juho Paavp Pietilä  

       ---  1/2  Lauri Simonp.

                 Lehtimäki

       ---   1   Hintsa Hintsanp.

       ---  3/4  Martti Heikinp.

       ---   1   Matti Mattinen huud. 1644

       ---  1/4  Esko Luntinen  

     

     Autioverot 1644

     Lappajärvi

      per   kr                         ruis  ohra oljet heinät

                                       kap   kap  sylys kuorma

            1/4 Juho Laurinp                                

       1        Martti Juhonp Lypsinm   0     0    0      2 1/2

            1/2 Matti Antinp            0     0    0      1

            1/2 Heikki Markuksen        0     0    0      1 1/2

            1/4 Matti Tukiainen           ei mitään veroja

            1/3 Olavi Olavinp Ollila     ei mitään veroja

            3/4 Juho Paavonp.kappal.    3     3    2       1/2

            1/2 Lauri Simonp.           0     0    0       1/2

                Lehtimäki

             1  Hintsa Hintsanp         0     6    3       1/2

            3/4 Martti Heikinp.         0     12   4       1/2

             1  Matti Mattinen          huud ei mitään veroja

            1/4 Esko Luntinen            autio