Henkikirja 1644 film Lt 1106 (tarkistus

     tehtävä)                    

     Lehtimäki                            henk:t

     1/2      Esko Tapaninp.Vakkuri         4              

     1/2      Olavi Matinp.Storkytt         3    

     1/2      Antti Matinp.Lillskytt        2    

     1/4      Pietari Keisari               3    

     1/3      Paavo Laasanen                3    

     1/4      Yrjö Laukkonen                5    

     Alajärvi

     1/2      Pietari Simonp. Pynttäri      3    

     3/4      Mikko Juhonp.Nelimarkka       3

     1        Olavi Pietarp. Skrabb         4    

     1/4      Tuomas Pietarinp.Turp.        4    

     1        Jaakko Laurinp Sikkilä        4    

     1/2      Markus Heikinp. Svarvar       3

     1 1/4    Tuomas Matinp. Juuti          2

     3/4      Hannu Martinp. Sihtala        3  

     3/4      Juho Juhonp.Sissala           4    

     3/4      Heikki Markuksenp.Storhök     4    

     3/4      Matti Olavinp.Finnilä         3

     1/4      Erkki Olavinp.Finnilä         2    

     1        Matti Juhonp.Orava            5    

     1/2      Juho Pietarinp. Koukkari      3    

     1/4      Erkki Grelsinp. Kiilunen      4  

     1/4      Perttu Örn                    3    

     Savonkylä  

     1/4      Esko Matinp. Karvala          3  

     1/4      Paav Paavp.Pietilä,Lantela    2  

     2/3      Erkki Olavinpoika Tarvonen    3    

     2/3      Mikko Paavonp.Tarvonen        3    

     3/4      Erkki Söyring                 2    

     3/4      kappalainen Johan             2    

     1 1/2    Olavi Kärnä                   5

     1        Simo Hyytinen                 4    

     1/3      Niilo Olavinpoika             3  

     1/3      Knut Timonen                  3    

     1 1/12   Hannu Paavonpoika             5  

     Vimpeli

     1/4      Matti Erkinp.Lillsääksj.      2

     1        Markus Håkaninp. Storsääksj   2  

     1 1/2    Martti Strang                 5    

     1/2      Pietari Strang                2    

     1/2      Olavi Spangar                 2    

     1        Lauri Matinp. Kotkaniemi.     3    

     1/2      Martti Juhonpojan Lypsimaan

              vaimo Maria

 

              Evijärvi                      

     1        Matti Erkinp Söderena         5

     1        Hannu Paavonp Norrena         5

     1/2      Lauri Olavinp Pesonen         3

     10/12    Mikko Olavinp. Särkijärvi     5

              Grels Olavinpojan talo Mikolle

     3/4      Lauri Laurinp. Lassila        4

     1/2      Antti Hannunp, Åby            4

     3/4      Antti Giers                   2

     3/4      Antti Olavinp Kupilainen      3

      1 1/4   Matti Pietarinp Kniivilä      4

      1       Mikko Matinp Kultalahti       2

 

              Haapa ja Purmojärvi

      3/4     Antti Laurinp.Lassila         3

      3/4     Antti Heikinp Kopp. Lassila   3

       1      Kaarlo Heikinp Kautiainen    

      1/2     Matti Martinp Vertanen        2

      1/4     Tuomas Stor-Pellinen          3

      1/4     Sipi Lill-Pellinen            3

      1/2     Mikko Skottari                3

      1/3     Pietari Kontiainen            2

      1/2     Iisak Försti                  2

      1       Pietari Matinpoika Storvis    3

      1/3     Pietari Kurvi                 2

      1/2     Markus Juhonp Storkivi        4

      1/4     Olavi Paalanen                2

      1       Esko Karvonen                 5

      1 1/4   Klemet Kankkonen              6

      3/4     Matti Kurvi                   3

      1/3     Erkki Mikonp Kielinen         2

         

 

 

     Lyhennysluettelo v 1644.Kruununmaiksi

     huudatetut autiot Lappajärvi

     Kaikki autiot:A perintötaloiksi jäävät,

     B kruunulle menevät.

   

     A per.B kr  Alajärvi

        1   --   Martti Juhonp. Kyröl??

       ---  1/2  Matti Antinp.Lillhök

       ---  1/2  Heikki Markuksenp.

                 Lappajärvi

       ---  1/4  Matti Tukiainen

       ---  1/3  Olavi Olavinp. Ollila/Hyyt.

       ---  3/4  Juho Paavp Pietilä  

       ---  1/2  Lauri Simonp.?

                 Lehtimäki

       ---   1   Hintsa Hintsanp.

       ---  3/4  Martti Heikinp.Silvonen

       ---   1   Matti Mattinen huud. 1644

       ---  1/4  Esko Luntinen

                 

         

     

     Autioverot 1644

     Lappajärvi

      per   kr                         ruis  ohra oljet heinät

                                       kap   kap  sylys kuorma

            1/4 Juho Laurinp                                

       1        Martti Juhonp           0     0    0      2 1/2

            1/2 Matti Antinp            0     0    0      1

            1/2 Heikki Markuksen        0     0    0      1 1/2

            1/4 Matti Tukiainen          ei mitään veroja

            1/3 Olavi Olavinp Ollila     ei mitään veroja

            3/4 Juho Paavonp.kappal.    3     3    2       1/2

            1/2 Lauri Simonp."Lukk"Lap  0     0    0       1/2

                Lehtimäki

             1  Hintsa Hintsanp         0     6    3       1/2

            3/4 Martti Heikinp.         0     12   4       1/2

             1  Matti Mattinen          huud ei mitään veroja

            1/4 Esko Luntinen            autio