1621 Etelä-Pohjanmaan voutikunnan maakirja

         filmi Es 848, tunniste 4939,jakso 48-49

         ei ajantasainen

           

       

                                       

         Pedersöre

         Kärttoby   2 taloa                  verot      niit

         1 1/4 "Klemetti Paavp"Kankkonen     10 1/2 äyr   10

         1  -  "Erkki Erkinp" Karvonen       4 äyr 6 pen   4

         

         Kivijärviby 4 taloa

         1   "Heikki Maunonp" Lillkivi       6             4

         1/2 "Juho Laurinp" Storkivi         4             3

         1/3 "Simo Pietarinp" Kielinen       2 äyr 8 pen   1

         1/4 "Pietari" Mandelainen                 6 pen

 

         Haapajärffi by 4 taloa

         1 1/2 "Lasse Juhonp" Lassila       14 äyr1 1/2pen 8

         1  -  "Matti Olavinp" Kautiainen    7  äyr        4

         1  -  "Erkki Pietarinp" Sironen     7  äyr        4

         1  -  "Simo Heikinp" Koppar Las     7  äyr        4

 

          Evijärvi by 8 taloa

         3/4 "Olavi Laurinp" Kirsilä         5 äyr 18 pen  5

         3/4 "Antti Olavinp" Kupil.          4 1/2 äyr     5

         1/2 "Hannu Antinp" Åby              3 äyr 18 pen  3

         1/2 "Lauri Olavinp" Lassila         5 1/2 äyr     4

         1 - "Olavi Pietarinp" Pesonen       7 äyr         7

         1 - "Olavi Markunp" Kultal.         5 1/2 äyr     5

         1/2 "Pietari Niilonp" Brefdr.       3 1/2 äyr     3

         1   "Antti Hannunp" Kniivilä        5 äyr         6

 

                   Inanperä

         1 - "Lasse Antinp"  Söderena        6 äyr 3 pen   6

         1 - "Olavi Laurinp Norrena          5 äyr 15 pen  4

         1/4 "Lauri Hannunp" Söderena        2 äyr 1 1/2 p 2

         1/4 "Pietari Juhonp"  huud          2 äyr            

         1/4 "Matti Kurvinen"                2 äyr         2

         Vimpeli

         1   "Håkan Pietarinp"  Storsääksj   6 öre 15 pen  4

         1/4 "Barbro leski Strang"           1 äyri        1

         1   "Matti Matinp" Storstrang       6             6

         1/2 "Simo Matinp"                   4 1/2 öre     4

         1   "Olavi Juhonp" Spangar          7 öre 18 pen  4

         1   "Juho Matinp" Lypsinmaa         6 1/2 öre     4

         1   "Matti Laurinp" Kotkan.         6 öre         6

 

         Alajärvi+Lappaj+Kauhaj 33 taloa(tiedot ovat vanhoja)

         1   "Pietari Olavinp" Skrabb        6 öre         6

         1/3 "Pietari Laurinp" Nelim         3 öre 6 mk    3

         1/4 "Jaakko. Simonp" Storpynt.      1 1/2 öre     -

         1/2 "Mikko Juhonp" Möksy            4             3

         1/2 "Antti Laurinp" Sissala/Höri    4             4

         1   "Juho Pietp Juuti               7             5

         3/4 "Antti Pietarinp" Sihtala       4 1/2 öre     5

         3/4 "Olavi Pietarinp".Sissala       4 1/2 öre     5

         1/2 "Markus Antinp" Svarvar         3 1/2 öre     4

         3/4 "Grels Heikinp" Storhök         5 öre         4

         2/3 "Esko Juhonp" Finne Finnilä     5 öre         4

         1/4 "Pietari Olavinp".Storl         2             2

         1/4 "Grels Juhonp" Laasanen         2             1

         1   "Jaakko Simonp" Sikkilä         6             6

         1   "Juho Laurinp" Orava            7             5

         1/2 "Tapani Olavinp" Kouk.          3 öre 6 mk    3

         1/4 "Antti Kiilunen"                1 öre 18 mk   1

             Savonkylä

         1/4 "Simo Antinpoika" Örn           2 Öre         1

         1/4 "Esko Erkinp" Karvala           1 öre         1

         1/4 "Olavi Nysönen"                 1             1

         1/3 "Lauri Hämäl"Tarvola            2             2

         1   "Paavo Mikonp" Tarvonen         5 öre 6 mk    4

         3/4 "Söyring Pietp"                 4             4

         3/4 "Mikko Pietarinp" Pietilä       4             4

         3/4 "Paavo Pietarinp" Pietilä       4             4

         3/4 "Olavi Antinp" Kärnä            4 1/2 öre     2

         1/2 "Erkki Mikonp" Kärnä            2 öre 6 mk    2

         1   "Olavi Hyytinen"                7 öre 6 mk    6

         1/4 "Matti Tukiainen"               1             1

         2/3 "Matti Laurinp" Ollila          6 1/2         4

         1/3 "Olavi Martinp" Hyyt/Timo       2 öre         1

         3/4 "Paavo Timonen" Nykälä          6 öre 6 mk    1

         1/2 "Antti Laurp"                   2 öre 1 1/2 mk2

         

             Lehtimäki ja Kuninkaanjoki 10 taloa

         1   "Hintsa Eskonp"                 5 äyr 3 pen   3

         3/4 "Lauri Hämäläien" Silvonen      4 1/2 äyriä   2

             verolle 1623

         1   "Pietari Mattinen"              5 äyr         4

         1 1/4 "Matti Sveninp"  Keisari      10 äyr        7

         1/4 "Tapani Matinp" Vakkuri         3 äyr         2

         1/4 "Pietari Hämäläinen"            2 äyr         2

         1/3 "Pentti Eskonp"                 2 äyr         3

         1/4 "Pietari Hiiroinen              1 äyr         0

         1/4 "Martti Laurinp" Laukkonen      1 äyr         1

 

             Purmojärvi 6 taloa

         1/2 "Lauri Pietarinp Skottari       4 1/2 äyr     3

         1/4 "Lauri Björninp" Pellinen       1 äyr 6 pen   2

         1/3 "Pietari Pietarinp.Kontiainen   3 äyr         1

         1/2 "Matti Laurinp". Försti         4 äyr         3

         1   "Antti Yrjönp".Laukkonen        5 äyr         4

         1/4 "Pietari Paalainen"             1 äyr         1

         1611 ollut. Olavi Puumal.3/4 puuttuu                    

         

         Tämäkin on vanha luettelo, tehty ennen 1620 luetteloa

 

         tark. ja täydennetty 01.03.2011,Ro