1618 Eteläpohjanmaan voutikunnan maakirja,

    filmi Es 847

    tunniste 4919,jaksot 48-50

                                    pellot=      niityt

                                    veroraha      kuor-al.

    mantaali

    Kerttåby 2 taloa                  äyr    pen

    1 1/4 "Klemetti Paavp" Kankkonen   10 1/2 -    10

    1  -  "Olavi Karvonen"              4     5     6  

 

    Kivijärviby 4 taloa

    1   "Heikki Maunonp" Lillkivi       7    6      4

    1/2 "Juho Laurinp" Storkivi         4    -      3

    1/3 "Simo Pietarinp" Kielinen       3    8      1

    1/4 "Pietari Mandelainen"           -    6      0

 

    Haapajärffi by 4 taloa

    1 1/2 "Lauri Laurinp" Lassila      14  1 1/2    8

    1  -  "Matti Olavinp" Kautiainen    7    -      4

    1  -  "Erkki Pietarinp" Sironen     7    -      4

    1  -  "Esko Olavinp" Koppar/Lassila 7    -      4  

         

        Evijärvi by 8 taloa

    3/4 "Olavi Laurinp" Kirsilä         5    18     5

    3/4 "Antti Olavinp" Kupil.          4 1/2 -     5

    1/2 "Hannu Antinp" Åby              3    18     3

    2/3 "Lauri Olavinp" Lassila         5 1/2 -     4

    1 - "Olavi Pietarinp" Pesonen       7     -     7

    1 - "Olavi Markunp" Kultal.         5 1/2 -     5

    1/2 "Pietari Niilonp "Brefdr.aut    3 1/2 -     3

    1   "Olavi Hannunp" Kniivilä        5     -     6

 

        Inanperä 5 taloa

    1-  "Lauri Antinp" Söderena         6     3     6

    1-  "Paavo Laurinp" Norrena         5    15     4

    1/4 "Lauri Hannunpoika" Söderena    3   1 1/2   3

    1/4 "Pietari Juhonp"                2     -     0

    1/4 "Matti Kurvinen" vilj. Kerttua  2     -     2

 

    Vimpeli 7 taloa

    1   "Dordi leski" Strorsääksj.      6     15    4

    1/4 "Barbro leski Strang"           1           1

    1   "Matti Matinpoika" Strang       6           6

    1/2 "Simo Matinpoika"               4 1/2 -     4

    1   "Olavi Juhonp" Spangar          7     18    4

    1   "Prusi Juhonpoika" Lypsinmaa    6 1/2 -     4

    1   "Matti Laurinp" Kotkan.         6     -     6

 

    Alajärvi+Kauhajärvi 17 taloa

    1   "Malin leski"(Piet Skrabb)      6     -     6

    1/3 "Pietari Laurinp" Nelim.        3     6     3

    1/4 "Simo Jaakonp" Pynttäri         1     -     0

    1/2 "Mikko Juhonp" Möksy            4     -     3

    1/2 "Matti Antinp" Lillhök          4     -     4

    1   "Juho Pietp" Juut/Lauk          7     -     5

    3/4 "Antti Pietp" Sihtala           4 1/2 -     5

    3/4 "Olavi Pietp" Sissala.          4 1/2 -     4

    1/2 "Markus Antinp" Svarvar         3 1/2 -     4

    3/4 "Grels Heikinp" Storhök         5     -     4

    3/4 "Esko Juhonp" Finne Finnilä     5     -     4

    1/4 "Pietari Olavinp" Storlauk      2     -     2

    1/4 "Grels Juhonp" Laasanen         2     -     1

    1   "Jaakko Simonp" Sikkilä         6     -     6

    1   "Juho Laurinp" Orava            7     -     5

    1/2 "Pietari Paavp" Koukkari        3     3     3

    1/4 "Antti Kiilunen"                1     18    1

 

    Savonkylä 16 taloa      

    1/4 "Simo Antinpoika" Örn           2     -      1

    1/4 "Esko Erkinpoika" Karvala       1     -      1

    1/4 "Olavi Nysönen"                 1     -      1

    1/3 "Lauri Hämäläinen" Tarv         2     -      2

    1   "Mikko Tarvonen"                5     6      4

    3/4 "Söyring Pietarinpoika"         4     -      4

    3/4 "Lauri Pietarinp" Pietilä       4     -      4

    3/4 "Paavo Pietarinp" Pietilä       4     -      4

    3/4 "Olavi Antinpoika" Kärnä        4 1/2 -      2

    1/2 "Paavo Pokelainen" Kärnä        2     6      2

    2/3 "Lill Olavi Hyytinen" Ollila    6 1/2 -      4

    1/4 "Lill Olavi Hyyt" (Simo                                                      

        Paavp:n lesken talo)            1     -      1

    1   "Esko Hyytinen"                 7     6      6

    1/3 "Erkki Mikonp" Hyyt. Timo       2     -      1

    3/4 "Paavo Timonen" Nykälä          6     6      l  

    1/2 "Lauri Antinpoika" Höri         2   1 1/2    2  

 

    Lehtimäki ja Kuninkaanjoki 9 taloa

    1   "Hintsa Eskonp".                5     3      3

    3/4 "Olavi Puumalainen"             4 1/2 -      2

    1   "Pietari Mattinen"              5     -      4

    1 1/4 "Matti Sveninp"  Keisari     10     8      7

    1/4 "Tapani Matinp" Vakkuri         3     -      2

    1/4 "Pietari Hämäläinen"            3     -      2

    1/3 "Pentti Eskonp" Turp            3     -      2

    1/4 "Pietari Hiiroinen"             1     -      0

    1/4 "Martti Laurinp" Lauk/Savol     1     -      1

 

    Purmojärvi 6 taloa

    1/2 "Lauri Pietarinp" Skottari      4 1/2 -      3

    1/4 "Lauri Björninp" Pellinen       1     6      2

    1/3 "Pietari Pietarinp" Kontiainen  3     -      1

    1/2 "Knuutti Matinp" Försti         4     -      3

    1   "Erkki Yrjönp" Laukkonen        5     -      4

    1/4 "Pietari Paalainen"             1     -      1

    tark. ja täydennetty 01.03.2011, RO