1609 Eteläpohjanmaan voutikunna kymmenykset

      filmi Es 841, tunniste 4863, jaksot 49-

 

      Kerttu                      ruis          ohra

      "Klemetti Kankkonen"        3 pan        3 pan

      "Kirsti leski" Karvonen     1/2 pan      3 vak

      "Heikki Maunonp".Lillkivi   1 pan        3 vak

      "Juho Laurinpoika"Storkivi 1/2 pan     1/2 pan

      "Pietari Pietarinp"Paalanen 1 1/2 vak   1/2 pan

      "Simo Pietarinpoika" Kiel.  0            1 vak

      "Matti Kurvi"               1 vak        1 vak

      "Olavi Laurinp" Norrena     5 vak        5 vak

      "Klaus Antinpoika"Söderena  5 vak        5 vak

      "Olavi Pietarinp"Pesonen    1 1/2 pan 1 1/2 pan

      "Lauri Olavinp." Lassila    3 vak        7 vak

      "Heikki Antinp" Åby         3 vak        3 vak

      "Antti Olavinp" Kupilainen  3 vak        3 vak

      "Olavi Laurinp."Kirsilä     1 vak        1 vak

      "Antti Hannunp. Kniivilä    5 vak        2 vak

      "Olavi Markuksenp" Kultal.  5 vak        1 pan

      "Simo Heikinp" Kopp.Lassila 3 vak        3 vak

      "Erkki Pietarinp." Sironen  1 pan    1 1/2 pan

      "Heikki Knuutinp" Vertanen  1 pan        2 vak

      "Lauri Laurinp" Lassila     2 pan    2 1/2 pan

      "Juho Matinp". Försti       1 1/2 vak    3 vak

      "Erkki Yrjönp" Laukkonen    1 pan        5 vak

      "Lauri Pietarinp" Skottari  1 vak      1/2 pan

      "Lauri Pellinen"            1/2 pan      0

      "Lauri Hannunp".Söderena    1 vak        1 vak

      Lauri Pietarinp" Norrena    0           1/2 pan

      Vimpeli                    

      Matti Laurinpoika Kotkan.   3 vak        1 pan

      Juho Maunonp. Lypsinmaa     3 vak        3 vak

      "Olavi Juhonpoika".Spang.   5 vak        1 pan

      "Matti Matinp" Strang       2 pan        1 pan

      "Håkan Pietp" Storsääksj.   1 pan        1 pan

 

      Alajärviåå

      "Esko Juhonp."Finne,Finnilä 3 vak        3 vak

      "Grels Heikinp."Hök         3 vak        3 vak

      "Olavi Pietarinp".Sikkilä   1 pan        3 vak

      "Antti Pietarinp".Sihtala   1 pan        3 vak

      "Antti Laurinp"Sissala      1 vak        1 vak

      Mikko Juhonp.Möksy          1 vak        1 vak

      Jaakko Simonp.Pynttäri      5 vak        3 vak

      Juho Pietarinp.Juut/Lauk    3 vak      1/2 vak

      Juho Laurinp.Orava          5 vak        5 vak

      Lauri Atinp Sissala         1 vak        3 vak

      Pietari Olavinp.Storlauk    0            0

      Pietari Olavinp.Skrabb      1 pan        1 pan

      Pietari Laurinp Nelim.      0 vak        3 vak

      Pentti Eskonp.Turp          1 pan        1 pan

      Matti Sveninp.Keisari       4 pan        2 pan

      Hintsa Eskonp. Hintsan      2 pan        1 pan

      Olavi Puumal.               1/2 pan      1 pan

      Pietari Mattinen            1/2 pan      1 pan

            Savonkylä

      "Paavo Timonen"  Nykälä     5 vak        1 pan

      "Matti Laurinpoika" Ollila  0            1 pan

      "Olavi Hyytinen"            1 1/2 pan    3 vak

      "Olavi Antinpoika" Kärnä    1/2 pan      1 pan

      "Erkki Mikonpoika" Kärnä"   1 pan        3 vak

      "Mikko Pietp." Pietilä      3 vak      1/2 pan

      "Paavo Pietp." Pietilä      3 vak      1/2 pan

      "Mikko Tarvoinen"           5 vak    1 1/2 pan

      "Söfring Pietarinpoika."    1/2 pan      3 vak

      "Tapani Olavinpoika" Haapal 0            1 pan

      Olavi Martinp.Hyyt.Timo     0          1/2 pan

      Olavi Nysöinen Lantela      0            3 vak

      Simo Paavonpoika Lukkarila  0            1 vak

      tarkistettu 11.11.2008 tekijä R Ollila