1608 Eteläpohjanmaan voutikunnan maantarkastuskirja

        filmi Es 841, tunniste 4861d. jaksot 1-4

 

        Kerttu

        "Klemetti Paavonp" Kankkonen omistaja

        tontti 4 1/2 tankoa hiekkamaata 9 tankoa savimaata

        pellot:  -karkea sekam     6   tynn:al

                 -savipitoinen     1 1/2   "

                 -kytömaata        3       "

        yhteensä pellot 9 1/2 tynn:al, verot 8 äyriä

 

        "Olavi Martinp" Karvonen omistaja

        pellot    -savipitoinen    1 tynn;al

                  -karkea sekam    2   -"-

                  -hiekkamaa       1   -"- 1/2 pann:al

        yhteensä pellot 4 1/2 tynn:al, verot 4 äyr ja 6 p

       

        Kivijärvi

       

        "Paavo Olavinp"  omistaja Paavo Olavinp Lillkivi

        pellot:   -kytömaata 3 tynn:al    

                  -hietamaa  4 tynn:al

                  -tontti 3 x 2 1/2 tankoa

        yht, 7 1/2 tynn:al, veroraha 7 äyr 6 pen

 

        "Matti Olavinp" Storkivi omistaja

        pellot     -kytömaata 3 tyn:alaa

                   -savipelto tekeillä

                   -savensekainen pelto 1 1/2 tyn:alaa

        yht 4 1/2 tynnyrinalaa vero 4 äyriä

 

        "Olavi Paalainen" omistaja

        pellot:     -hietapelto 2 tynnyrinalaa

                    -savipelto tekeillä

                    -hietapelto 1/2 tynn:al

        vero 2 äyr 9 penniä

 

        Uudisasukas "Pietari Mandelainen", omistaja leski

        pelto karkeaa hietamaa 1/2 tynn:al vero ?

     

        Haapajärvi

        "Lauri Laurinp" Lassila omistaja

        Tontti 9 tankoa savimaata ja 9 tankoa kytömaata

        pellot:  - savensekainen pelto 2 tynn:al

                 - hietapelto          4   "

                 - kytöpelto           5   "

                 - savimaata           3   "

                 - uudismaata kaskelle 1 vakanala

                 - vero 14 äyr 1 1/2 pen

 

        "Matti Olavinp" Kautiainen omistaja

        tontti 5 tankoa savimaata ja 9 tankoa kaski

        pellot;  -savensekainenmaa   2 tynn:al

                 -hietamaa           1   "

                 -kytöpellot         4   "

                 -vero 7 äyr.

           

        "Erkki Pietarinp" Sironen omistaja,

        puolet omistaa veli Matti

        pellot:   -kytömaata          4 tynn:al

                  -hietamaata         1   "

                  -savensekainenmaa   2   "

                  -vero 7 äyriä

 

        "Simo Heikinp" Koppar-Lassila omistaja,

        tontti savihiekka 2 tankoa ja 9 tankoa savimaata

        pellot:   -kytömaata          3 tynn:al

                  -hietamaata         3 tynn:al

                  -uudismaata hiekkaa 1 1/2 "

                    vero 7 äyr ja 8 pen

 

        Evijärvi

        "Lauri Olavinp". Kirsilä omistaja

        tontti 4 1/2 tankoa kivipitoinen maa

               9 tankoa       -"-

        pellot:   -savensekainen pelto 3 tynn:al

                  -kytömaata           1    -"-

                  -hietamaa            1    -"-

                  -vero 5 äyriä

 

        "Olavi Olavinp"  Pesonen omistaja

        tontti kiviä ja savea. 4 1/2 tankoa

        ja kaskimaata 9 tankoa

        pellot:    -savensekaista maata 1 tynn:al

                   -kytömaata           2    -"-

                   -hietamaata          1 1/2-"-

                    vero 4 äyriä 12 pen

 

        "Antti Pietarinp" Åby omistaja

        tontti kivinen maa, 4 1/2 tankoa kaskimaata

        ja 9 tankoa sekamaata

        pellot:     -kytömaata      2  tynn:al

                    -hiedansek.maa  1 1/2  -"-

                     vero  4 äyr 12 pen

 

        "Olavi Laurinp" Kupil  omistaja

        tontti kivipitoinen.4 1/2 tankoa kaskim.

        ja 9 tank. sekamaata

         pellot:      -kaskimaa 2 tynn:al

                      -multamaa 2     -"-

                      -kytömaa  1 1/2 -"-  

                      -vero 5 1/2 äyr

 

        "Eino Tapaninp" Lassila omistaja

         tontti hiekkaa, 4 1/2 tankoa kaskimaata

         ja 9 tankoa savi.

         pellot;      - kaskimaa   3 tynn:al

                      - kytö       2      -"-

                      - hietamaa   2      -"-

                       vero 7 äyriä 4 1/2 pen

 

         "Olavi Markuksenp" Kultalahti omistaja, Kultalahti

         tontti kivikko, 5 tank, hiekka. 9 tank sekamaata

         pellot:         -savensek. pelto 3 tynn:n alaa

                         -kytöpelto       2 1/2 -"-

                          vero 5 1/2 äyriä

 

         omistus epäselvä autio,

         entinen omistaja Niilo Maunonp. Brefdragar

         tontti hiekkaa,  sekam, 4 tankoa ja kaskim 6 1/2 tank

         pellot;        - kytömaata 1 1/2 tynn:al

                        - uudiskytö 2 tyn; alaa

                        - vero 3 1/2 äyriä

 

         "Pietari Hannunp" Kniivilä omistaja

         tontti kaskimaata,hietamaa 5 tank. kaskim 9 tank.

         pellot:         -savensekaista maata 3 tyn:n alaa

                         -hietamaata          1 tyn:n ala

                         -kytömaata           1  -"-

                         -vero 5 äyr

 

         Enanperä

         "Lasse Antinp"  Söderena, omistaja.

         Tontti kivikko, savimaa 4 1/2 tankoa, kaskimaa 9 tankoa

         pellot           -kaskimaa          2 tynn:al

                          -savensekainenmaa  2   -"-

                          -kytö              2   -"-

                          -uudismaa kytö     1/2 pann:al

                          -vero 6 äyr 3 pen

 

          "Lauri Olavinp" omistaja, Norrena

          tontti kivikko savimaa 4 1/2 tankoa ja kaskim 9 tank.

          pellot:          -kaskimaa           2  tynn:al

                           -kytö               2     -"-

                           -kytö               1 1/2 -"-

                           -uudispelto hiekkaa 1/2 pann:al

                            vero 5 äyr 15 pen

          Uudisasukas "Matti Kurvinen omistaja

          Tontti hiekkaa, savip. 4 1/2 tankoa ja kaskea

          4 1/2 tankoa

          pellot:           -hiekkainen kaski  2 tynn:al

                             vero 2 äyriä

 

          Uudisasukas "Lauri Hannunp" Söderena

          sauna valmis hiekka tontilla, asukas verolla,

          pellot; hiekkamaalla kaski,2 tynn:al

                              -vero 2 äyriä

 

          Uudisasukas "Pietari Juhonp"(savol.)Enanperä

          sauna hiekkatontilla

          pellot kaski hiekkapohjalla 2 tynn:al,

                             -vero 2 äyriä.

             

 

         Vimpeli

         "Håkan Pietarinpoika" Storsääksj.omistaja

         pellot:  -sekamaata   1 1/2 tynn:al

                  -hietapelto 3      -"-

                  -kytöpelto   2 tynn:al ja 1 vakanala

         veoraha 6 äyriä 15 pen

         tontti: 6 x 12 tankoa, hiekkamaata.

 

         "leski Barbro" (Mikko Antinpojan leski)

         hietamaa 1 tynnyrinala. veroraha 1 äyri

         asuu saunassa.

 

         "Matti Matinpoika" Storstrang omistaja

         pellot: savimaa   2 tynn:al

                 kytöpelto 1    -"-

                 multamaa  3    -"-

          veroraha 6 äyriä

          tontti savimaa 5x12 tankoa

   

         "Mikko Antinpojan" autio

         liitetty Matti Matinpojan taloon.

         pellot: multapelto 2 tynn:al

                 kytöpelto  1  -"-

         veroraha 3 äyriä

         tontti savimaata 4x6 tankoa

 

         "Olavi Juhonpoika"Spangar omistaja

              pellot: multapelto 2 tynn:al

                      kytöpelto  2 1/2 -"-

                      savipelto  3     -"-

         veroraha 7 äyriä 16 pen

         tontti savimaa 5 x 8 tankoa

 

         "Juho Maunonpoika" Lypsinmaa  omistaja

                pellot: savensekainen pelto 2 tynn:al

                        hietapelto          2     -"-

                        kytöpelto           1     -"-

                        savipelto           1 1/2 -"-

         veroraha 6 1/2 äyriä,tontti hiekkamaata 6x7 tank.

 

         "Matti Laurinpoika" Kotkaniemi omistaja

                 pellot: multapelto 2 tynn:al

                         savipelto  2   -"-

                         kytöpelto  2   -"-

         veroraha 6 äyriä, tontti hiekkamaa 5x8 tankoa

 

         Alajärvi

         "Pietari Olavinpoika" Skrabb omistaja

                  pellot: savipitoinen pelto 2 tynn:al

                          hietapelto        1    -"-

                          savipelto          2    -"-

                          kytöpelto          1    -"-

         veroraha 6 äyriä, tontti sekamaata 5x8 tankoa

         

         "Pietari Laurinpoika" Nelimarkka omistaja.

                   pellot: savipitoinen     2 tynn:al

                           savimaa      1   1/2 tynn:al

         veroraha 3 äyriä 6 pen. tontti hiekkaa 5x7 tankoa

 

         "Antti Matinp" Svarvar autio talo liitetty Matti   ++

         Juhonpoika maihin

            pellot: savipitoinen pelto 1 tynn:al 1/2 pann:al

                    savipitoinen pelto 1/2 pan

         veroraha 1 1/2 äyriä,tontti hiekkamaalla 4x6tank

     

         "Jaakko Simonpoika" Sikkilä omistaja

                     pellot:  multapelto 2 tynn:al

                              savipelto  2   -"-

                              kytöpelto  2   -"-

         veroraha 6 äyriä, tontti savi/hieta 5x9 tankoa

 

         "Mikko Juhonpoika" Möksy autio huudatettu ++

                      pellot: multapelto 1 tynn:al

                              savipelto  1  -"-

                              lesken kylvämä

                              savipelto  2 tyn:alaa

         veroraha 4 äyriä, tontti savipelto 4x9 tankoa.

         

         "Lauri Antinpoika" Sissala autio huudatettu

         verolle 1608 ++

                       pellot: hietapelto 2 tynn:al

         lesken käyttöön hiekkamaata 1/2 tynn:al.

         veroraha 4 äyriä, tontti 4x9 tankoa.

       

         "Lauri Juhonpoika" Juut Lauk. omistaja

                    pellot: multapelto    2 tynn:al

                    savensekainen pelto   2 tynn:al

                    savipelto             2 tynn:al

                    uudismaata savimaalla 1 tynn:al                    

          veroraha 7 äyriä,tontti hiekkamaalla 5x9 tankoa

     

         "Antti Pietarinpoika" Sihtala viljelee,  

          Olavi Pietarinpoika Sikkilältä huudatettu 1608,

          verolle 1608

          pellot:multapelto      2 tynn:al

                 savipelto       2 1/2 -"-

          veroraha 4 1/2 äyriä,tontti savimaalla 6x8 tankoa

       

          "Olavi Pietarinpoika" Sikkilä omistaja

                             pellot: multapelto 2 tynn:al

                                     savipelto  2 1/2 -"-

        veroraha 4 1/2 äyriä, tontti 7x10 tankoa savimaalla.

 

        "Markus Maunonpoika" Finnilä talo autio, verolle 1608,  

         maita viljelleet omiensa ohella Antti Pietarinpoika

         Sihtala ja Olavi Pietarinpoika. Sihtala

                          pellot:savipelto 1 1/2 tynn:al

                                 kytöpelto 1 1/2 tynn:al

                                  veroraha 3 äyriä      

        "leski viljelee peltoa ja kytöä yht. 1/2 tynn:al"    

         Tontti autio, leski asuu itsellisenä, verolle 1608

 

        "Grels Heikinpoika Hök" omistaja

                            pellot: multapelto 2 tynn:al

                                     savipelto 2   -"-

                                     kytöpelto 1   -"-    

        veroraha 5 äyriä,tontti 6x8 tankoa hiekkamaalla.

 

        "Esko Juhonpoika Finne". Finnilä omistaja.

         veroraha 5 äyriä,

                             pellot: multamaata 2 tynn:al

                                     savimaata  2    -"-

                                     kytömaata  1    -"-

        tontti hiekkamaata 6x8 tankoa.

 

        "Pietari Olavinpoika  Storlaukkonen talo omistaja.

         talo Kurejoella

                          pellot: hiekkapelto 1 tynn:al

                                  pelto ilman omistajaa

                                  hiekkamaata 2 tynnyrinala

        veroraha 2 äyriä. tontti 4 x 5 tankoa hiekkamaalla.

       

        Grels Juhonpoika viljelee, Matti Juhonp.Laasanen omistaa

                             pellot: hietapelto 2 tynn:al

         veroraha 1 äyri. tontti 3x4 tankoa hietamaalla.

 

       " Juho Laurinpoika" omistaja Orava Menkijärvi

                            pellot savipitoinen pelto 3 tynn:al

                            kytöpelto 2 tynn:al

                            hietapelto 2 tynn:al

        tontti 5x10 tankoa hietamaalla, veroraha 7 äyriä

 

        "Tapani Olavinpoika" Koukkari omistaja

                        pellot: hietamaa 1 tynn:al 1/2 pann:al

                                savipit.  1    -"-

        tontti multamaalla 5x10 tankoa, veroraha 2 äyriä 6 pen.

     

        "Antti Paavonp" Kiilunen omistaja

                 pellot:savipit. pelto 1tynn:ala ja 1/2 pan

                 tontti 5x6 tankoa hiekkamaalla,

                 veroraha 1 äyr. 18 pen.

 

        "Simo Antinpoika" Örn omistaja

                pellot:savipitoinen pelto 2 tynn:al.

                tontti 5X6 tankoa, veroraha 2 äyriä.

 

        Uudisasukkaat.

 

        "Simo Matinpoika" ei merkattu rakennuksia,

        pelto hietamaa 1 tynn:al 1 äyri

       

        "Erkki Junnoinen" Karvala asuu saunassa

        huudatettu, verolle 1608,

        pellot 1 tyn.ala hietamaa, veroraha 1 äyr.

 

        "Simo Paavonpoika" Lukkarila, juuri rakentamassa tallia,

        omistamilleen lampaille ja hevoselle. ei raken.

        1 tynn:al hietamaata, 1 äyri

 

        "Olavi Nysöinen" Lantela, tontti 3 x 5 tankoa                

        hiekkamaalla

        pelto hieta 1 tynn:al, veroraha 1 äyri.

 

        "Lauri Hämäläinen" Tarvola Stortarv, tontti 3 x 5 tankoa

        hiekkamaalla.                                          

        pellot: 2 tynn:la hietamaata, vero 2 äyriä

 

        Savonkylän talolliset

 

        "Mikko Tarvoinen" tontti 5 tankoa x 10 tankoa

        hiekkamaalla.(625 hieta ja 2500 neliö m. savimaata)                                

        pellot 5 1/2 tynnyrinala, veroraha 5 äyriä

        pellot:1 hietamaa     2 1/2 tynn:al

               2 savimaa      2 tynn:al

               3 savipitoinen 1 tynn:al

 

        "Söyring Pietarinpoika" tontti 2 1/2 x 8 tankoa

        savimaalla

        pellot:  4 tynn:al veroraha 4 äyriä

                 2 tynn:al multamaata

                 2 tynn:al savipitoista maata

       

        "Mikko Pietarinpoika" Pietilä omistaja veroraha 6 äyr.

        pellot: savimaata  3 tynn:al

                hietamaata 5 tynn:al

        tontti: savimaata 8x12 tankoa

 

        "Olavi Antinpoika" Kärnä, tontti 8 tankoa x 12 tank

        savimaalla                                                                            

        pellot:1 savipitoinenpelto 2 tynn:al

               2 hietapelto        1 tynn:al

               3 savipelto         1 1/2 tynny:al

        yhteensä 4 1/2 tynn:al, veroraha 4 1/2 äyriä

   

        "Erkki Mikonpoika Hyytinen Kärnä,tontti  3 tank x 6

        tankoa savimaata,( 225 savi ja 900 neliömetriä hietamaata)

        pellot:savipitoinen 1 tynn:al

               savipelto    1 tynn:al

        pellot 2 tynn:al, veroraha 2 äyriä

 

        Olavi Hyytinen" tontti 6 x 8 tankoa hiekkamaalla

        pellot: savipitoinen pelto 3 tynn:al

                hietapelto         2 tynn:al

                savipelto          2 tynn:al                                          

        pellot yhteensä 7 tynn:al, veroraha 7 äyriä

 

        "Uudistilallinen Matti Tukiainen" Nissi,

        1 tynn:al hietapelto

        ei merkattu tonttia eikä rakennuksia, veroraha

        1 äyri.(varatalo kaskien veronmaksua varten)

 

        "Matti Laurinpoika" Hyytinen Ollila,

        tontti hiekka/savimaa 5 tankoa

        x 7 tankoa savimaata

        pellot: savipitoinen pelto 2 tynn:al

                savipelto          2 tynn:al

                hietapelto        1 tynn:al

        Isännättömän rappiotilan maita (Korri)

                hietapelto        1 tynn:al

                hietapelto        1 tynny:al

        yhteensä verollista peltoa:

        6 1/2tynn:al, veroraha  6 1/2 äyriä

 

        "Olavi Martinpoika" Hyytinen Timonen

        tontti hiekkamaa 3 x 5 tank.                                        

        pellot: hietapelto 2 tynn:al, vero 2 äyriä.

 

        "Paavo Timonen" Nykälä,tontti hiekkamaat 5x10tankoa                                              

       

        pellot: multapelto         4 tynn:la

                savipitoinenpelto  1 tynn:al

                savipitoinen pelto 1 tynn:al

        pellot 6 tynnyrinalaa, veroraha 6 äyriä  

       

        Lehtimäki

        "Hintsa Eskonpoika" Hintsanen omistaja

        veroraha 5 äyriä.

        pellot: 5 tynn:n alaa ja 1 vakan ala savipit. peltoa

        tontti;multamaalla 4 1/2x9 tankoa

 

        "Esko Puumalainen" nimi omistaja, veroraha 4 1/2 äyriä  

        pellot: savipellot         2 tynn:al

                savipitoinen pelto 2 1/2   -"-

        tontti: kivipitoisella maalla 4 1/2 x 9 tankoa

 

        "Pietari Mattinen" omistaja, veroraha 5 äyriä

        pellot:  savipitoinen 1 1/2 tynn:al

                 savipelto    3       -"-

                 hietapelto  1/2     -"-

        tontti:  multamaalla 4 1/2 x 6 tankoa

 

        "Matti   Sveninpoika" Keisari, veroraha 8 äyr.

         pellot: sorapitoinen pelto  3       tynn:al

                 savipitoinen pelto  2 1/2    -"-

                 hietapitoinen pelto 2 1/2    -"-

        tontti:multamaalla 9 x 9 tankoa

        Matti viljelee myös Matti Pöntisen 3:n tynn:al peltoja

        Pöntisen vanhassa autiossa rakennuksessa ei asu ketään.      

        veroraha Pöntisen maista 3 äyriä