1606 Eteläpohjanmaan voutikunnan

       kymmenysluettelo

       filmi Es 840, tunniste 4847, jakso 27-28

       Savonkylä, taloluettelo jaksot 45-46

                                 ruis       ohra

       "Olavi Antinpoika" Kärnä    0           3 vak

       "Erkki Mikon"  Hyyt/Kärnä   0         1/2 pan

       "Mikko Pietp"  Pietilä      0       1 1/2 vak

       "Paavo Pietap"    -"-       0         1/2 pan

       "Mikko Tarvoinen"           1 vak       0

       "Söyring Pietarinp"         0           0

       "Lauri Hämäl"  Tarvola      0           0

       "Olavi Hyytinen"            1 vak       1 pan.

       "Matti Laurinp"  Ollila     1 vak       1 vak.

       "Paavo Pietarinp" Timon/Nyk 1/2 pan   1/2 pan

       "Tapani Olavinp" Koukkari   0           1 vak

       "Olavi Martinpoika" Timonen 1 vak       0

       "Antti Kiiluinen"           0           0

 

       Evijärvi

       "Simo Heikinp" Koppar Lass. 2 1/2 vak   1 vak

       "Erkki Pietarinp" Sironen   1/2 pan     1 vak

       "Matti Olavinp" Kautiainen  1/2 pan   1/2 pan

       "Lauri Laurinp" Lassila  1/2 pan,   1 1/2 pan

       "Markus Laurinp" Kultalahti 1/2 pan     1 pan

       "Antti Hannunp" Kniivilä    1 pan       1 pan

       "Olavi Laurinp" Kirsilä     1 vak       1 vak

       "Antti Olavinp" Kupil.      1 vak       1 vak

       "Reetta leski" Brefdragar   1 vak       1 vak

       "Lauri Olavinp" Lassila     1 vak       1 vak

       "Olavi Antinp" Pesonen      1 1/2 vak   1 vak

       "Lasse Antinp" Söderena     1/2 pan     1 vak

       "Olavi Laurinp" Norrena     1/2 pan     1 vak

        Kerttu

       "Klemetti Kankkoinen"       1/2 pan     2 pan

       "Pietari Olavinp"  Karv.    1 vak     1/2 pan

       "Heikki Maunonp" Lillki.    1/2 pan   1/2 pan

       "Juho Laurinp" Storkivi     1/2 vak   1/2 vak

       "Lauri Pellinen"            1/2 vak   1/2 vak

       "Lauri Pietarinp" Kottari   3 vak       0

       "Erkki Yrjönp" Laukkonen    1 1/2 vak   1 vak

 

       

 

       Vimpeli

       "Håkan Pietarinp" Storsääk. 1/2 pan   1/2 pan

       "Olavi Juhonp"  Spangar     1/2 pan   1/2 pan

       "Matti Matinp" Strang       1 pan       1 pan

       "Juho Maunonp" Lypsinmaa    1 vak     1/2 pan

       "Matti Laurinp"  Kotkan     1/2 pan     3 vak

       "Mikko Antinp" Strang       0           0

 

 

       Alajärvi

       "Esko Juhonp" Finne Finnilä 1/2 pan   1/2 pan

       "Grels Heikinp" Storhök     1 1/2 vak 1/2 pan

       "Olavi Pietarinp"  Sikkilä. 1 pan     1/2 pan

       "Antti Laurinp" Sissala    1/2 vak  1 1/2 vak

       "Jaakko Simonp" Pynttäri    2 1/2 vak 1/2 pan.

        taloja puuttuu kuvista

       "Juho Laurinp" Orava        1 pan       3 vak

       "Anna leski" Juut Lauk  1 1/2 vak,  2 1/2 vak

       "Pietari Olavinp" Skrabb    0           3 vak

       "Pentti Eskonp Turp.        0           0

       "Hintsa Eskonp              1 vak     1/2 pan

       "Olavi Puumalainen" nimi    1 vak     1/2 pan

       "Matti Sveninp"  Keisari    1/2 pan.    3 vak

 

       Markeboor asukasluettelo tunniste 4847,

         jakso 45-46

 

       Isäntä       aikuiset henkiverotetut

                    asukkaat yht 55 henk

       Evijärvi        henk   talo

       Antti Laurinp     3    Norrena

       Lauri Antinp      3    Söderena

       Eino Tapaninp     3    Lassila

       Antti Pietarinp.  1    Åby

       Olavi Laurinp.    3    Kupilainen

       Olavi Olavinp     2    Pesonen

       Lauri Olavinp     1    Kirsilä

       Niilo Maunonp.    0    Brefdrag

       Markus Laurinp.   3    Kultalahti

       Pietari Hannunp   3    Kniivilä

       Matti Olavinp     3    Kautiainen

       Erkki Pietarinp   3    Sironen

       Heikki Olavinp    2    Kopp. Lassila

       Lauri Laurinp     3    Lassila

       Lasse Pietarinp   2    Skottari

       Matti Laurinp     2    Försti

       Antti Yrjönp      3    Laukkonen

       Matti Olavinp     1    Storkivi (Urpiainen)

       Paavo Olavinp     2    Lillkivi (Urpiainen)

       Olavi Martinp     2    Karvonen

       Klemetti Paavonp  4    Kankkonen

       Lauri Björninp    2    Pellinen

       Olavi Paalanen    2    Paalanen  

       Lauri Pietarinp.  2    Kielinen

 

       Vimpeli yht 6 henk

       Håkan Pitarinp.   2    Storsääksjärvi

       Mikko Antinp      0    Väster-Spangar

       Matti Matinp.     3    Storstrang

       Olavi Juhonp.     3    Österspangar

       Juho Maunonp.     3    Lillsääksjärvi

       Matti Laurinp     2    Kotkaniemi

       Alajärvi+Soini +Lehtimäki+Kauhaj.

       +Lappaj yht 71 kpl

       Pietari Olavinp.  2    Skrabb

       Matti Juhonp.     2    Laasanen

       Paavo Kaasinen    2    Vakkuri

       Matti Sveninp     5    Keisari

       Olavi Puumalainen 3    Puumalainen

       Hintsa Eskonp.    3    Hintsanen

       Pietari Olavinp.  3    Storlaukkonen

       Matti Juhonp.     0    Pöntinen

       Antti Matinp      0    Svarvar      

       Lauri Juhonp      0    Juut/Lauk

       Jaakko Simonp     4    Pynttäri

       Mikko Juhonp      0    Möksy

       Lauri Antinp      0    Sissala

       Olavi Hyytinen    4    Hyytinen

       Simo Antinp       2    Örn

       Mikko Tarvoinen   4    Tarvola

       Juho Laurinp      4    Orava

       Markus Maunonp.   2    Finnnilä

       Olavi Pietarinp   5    Sikkilä

       Grels Heikinp,    2    Storhök

       Esko Olavinp      3    Hyytinen

       Niilo Tiainen     0    Koukkari

       Antti Kiilunen    0    Kiilunen          

       Mikko Pietarinp   4    Pietilä            

       Antti Olavinp     4    Kärnä

       Mikko Olavinp     2    Hyyt./Kärnä

       Olavi Martinp.    2    Hyytinen/ Timonen

       Matti Laurinp     1    Hyytinen/Ollila  

       Olavi Timonen     2    Nykänen

       Simo Paavonp      2    Lukkarila

       Lauri Laukkonen   0    Laukkonen/Savol

       Pietari Laurinp.  2    Nelimarkka

       Söyring Pietarinp 2    Söyring

       

 

       Kaikki yhteensä 132 henkiverolla

       olevaa asukasta

       Taloja yhteensä 64.

       Listasta puuttuvat itselliset,

       vanhukset yli 64 v, sotilaat,

       renngit, lapset