1604 Eteläpohjanmaan voutikunnan

        veroperusteet.

        filmi Es 839 tunniste 4835,

        jakso 271-277

 

        Evijärvi

        "Antti Laurinp" Norrena pellot

        15 1/2 pann:al, nokat 2 lehmät 5

        veroraha 15 1/2 äyr

        Lukkarin ja nimism:n ohrat 3 vak

        ruokalisävoi 10 naulaa

        ruokalisäverovoi 10 naulaa

        päiväverotyö 7 3/4 naulaa

        nokkaverovoi 2 naulaa

        karjaverovoi 5 naulaa

        haukivero 5 naulaa haukia

        lukkarin heinät 1 ruko

 

        "Lauri Antinp" Söderena

        17 pellot 1/2 pann:al,

        nokat 2 lehmät 3

        perusteet kuten yllä,

        veroraha 17 1/2 äyr.

 

        "Eino Tapaninp" Lassila,

        pellot 20 pann:al,

        veroraha 20 äyriä,

        nokat 2, lehmät 3

 

        "Antti Pietarinp" Åby,

        11 pann:al,

        veroraha 11 äyriä,

        nokat 2, lehmät 3,

 

        "Olavi Olavinp" Pesonen,

        pellot 13 pann:al

        veroraha 13 äyriä

        nokat 2, lehmät 2.

 

        "Lasse Olavinp" Kirsilä,

        pellot16 pann:al,

        veroraha 16 äyr.

        nokat 3, lehmät 1.

 

        "Niilo Maunonp" Brefdragar

        pellot 13 pann:al,

        veroraha 13 äyr.

        nokat 0 lehmät 0, autio.

 

        "Markus Laurinp" Kultalahti,

        pellot 14 pann:al,

        veroraha 14 äyr, nokat 3 lehmät 4,

 

        "Pietari Hannunp"  Kniivilä,

        pellot 15 1/2 pann:al,

        veroraha 15 1/2 äyr,

        nokat 2, lehmät 2.

 

        "Matti Olavinp" Kautiainen,

        pellot  16 pann:al,

        veroraha 16 äyriä,

        nokat 2 lehmät 5.

 

        "Erkki Pietarinp" Sironen,

        17 pann:al, veroraha 17 äyriä,

        nokat 2, lehmät 4

 

        "Heikki Pietarinp" Simo Heikinp,

        Koppar Lassila

        19 pann:al, veroraha 19 äyriä,

        nokat 2, lehmät 2,

 

        "Lauri Laurinp". Lassila

        34 pann:al,

        veroraha 34 äyriä,

        nokat 4, karja 8,

 

        "Lauri Pietarinp" Skottari

        13 pann:al, veroraha 13 äyriä,

        nokat 2, lehmät 2.

 

        "Matti Laurinp" Försti.

        11 pann:al, 11 äyriä.

        nokat 0 karja 0, autio

 

        "Antti Yrjönp" Laukkonen,

        16 pann:al, 16 äyr,

        nokat 3, lehmät 6,

 

        "Matti Olavinp"Storkivi,

        10 1/2 pann:al, 10 1/2 äyr.

        nokat 0, lehmät 0, autio.

 

        "Paavo Olavinp" Lillkivi

        12 1/2 pann:al, 12 1/2 äyriä

        nokat 2, lehmät 6,

 

        "Olavi Martinp" Karvonen

        14 pann:al, 14 äyriä

        nokat 2, lehmät 3,

 

        "Klemetti Kankkoinen"

        18 pann:al, 18 äyriä

        nokat 4, lehmät 10.

 

        "1/3 Lauri Björninp" Pellinen

        4 pann:al, 4 äyriä,

        nokat 2, lehmät 4,

       

   

 

        Vimpeli

        "Håkan Pietarinp" Storsääksj.

        15 pann:al,

        3 henk,4 lehmää

        veroraha 15 äyr.

        Lukkarin ja nimismihen

        ohrat yht.3 vakkaa

        ruokalisävoi 10 naulaa

        päivätyöverovoi 7 1/2 naulaa

        nokkaverovoi 3 naulaa

        karjaverovoi 4 naulaa

        voit yht 24 1/2 naulaa

        hauet 5 naulaa

        nimismiehen heinät 1 sylys

 

        "Mikko Antinp" Strang

        17 pann:al autio

        nokat 0 lehmät 0

        veroraha 17 äyr.

        lukkarin ja nimismihen

        ohrat 3 vak

        ruokalisäverovoi 10 naulaa

        päiväv 8 1/2 naulaa

        nokkka voi 0

        lehmä voi 0, voit yht.

        18 1/2 naulaa

        hauet 5

        heinät 1 sylys

       

       "Matti Matinp" Storstrang

        18 pann:al

        nokat 4,lehmät 5

        veroraha 18 äyriä

        Ohrat yht 3 vak

        ruoklisä voi 10 naulaa

        päivätyövoi 9 naula

        nokat 4

        lehmät 5, voit yht.24 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Olavi Juhonp" Spangar

        30 pann:al

        nokat 3,lehmät 2

        veroraha 30 äyr

        ohrat yht 3 vak

        ruokal voi 10 naul

        päivätyöv voi 15 naulaa

        nokkaverovoi 3 naulaa

        lehmät 2 naulaa

        hauet 5 naulaa

        voit yht. 36 1/2 naulaa

        heinät 1 sylys

 

        "Juho Maunonp" Lypsimmaa.

        17 pann:al,

        nokat 2,lehmät 3  

        veroraha 17 äyriä

        ohrat 3 vak

        ruokavoi 10 naulaa

        päivätyö 8 1/2 naulaa

        nokat 2, lehmät 3,

        yht voit 23 1/2 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Matti Laurinp" Kotkaniemi.

        18 pann:al.

        nokat 2,lehmät3,

        veroraha 18 äyriä

        ohrat yht. 3 vak

        ruok.voi 10 naulaa

        päivätyö 9 naulaa

        nokkavero 2 naulaa

        karjav 3 naulaa, v

        oit yht.24 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

   

        "Pietari Olavinp" Skrabb

        16 pann:al

        nokat 3, lehmät 3,

        veroraha 16 äyriä

        ohrat 3 vakkaa

        ruok voi 10 naulaa

        päivätyö 8 naulaa

        nokkavero 3 naulaa

        karjavero 3 naulaa,

        voit 24 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Matti Juhonp" Pöntinen

        1/4 autio

        8 pann:al,nokat 2,lehmät 2.

        veroraha 8 äyriä

        ohrat 9 kappaa

        ruoka 7 1/2 naulaa

        päivätyövero 4 naulaa

        nokat 2 naulaa

        lehmät 2 naulaa,

        voit yht 15 1/2 naulaa.

        hauet 3/4X5

        heinät 3/4 rukoa

       

        "Paavo Kaasinen" Vakkuri

       11 1/2 pann:al,

        nokat 2, lehmät 2

        veroraha 11 1/2 äyriä

        lukkarin ja nimismiehen

        ohrat yht 3 vak

        ruokal.verovoi 10 naulaa

        päivätyövero 5 3/4 naulaa

        nokkavero 2

        karjavero 2 naulaa,

        voit yht.19 3/4 naulaa

        hauet 5 naulaa

        nimismiehen heinät 1 ruko

 

        "Matti Sveninp" Keisari

        15 1/2 pann:al,

        nokat 6,lehmät 7

        veroraha 15 1/2 äyriä

        ohrat 3 vakkaa

        ruokaverovoi 10 naulaa

        päivätyövero 7 3/4 naulaa

        nokat 6 naulaa

        karjavero 7 naulaa,

        voit yht 30 3/4 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

     

        "Olavi Puumalainen"

        9 pann:al,

        veroraha 9 äyriä

        ohrat 3 vakkaa

        ruokaverovoi 10 naulaa

        päivätyöverovoi 4 1/2 naulaa

        nokkaverovoi 2 naulaa

        karjaverovoi 1 naula,

        voit yht 17 1/2 naulaa

        hauet 3 naulaa

        heinät 1 ruko

       

        "Hintsa Eskonpoika" 11 pann:al,

        veroraha 11äyriä

        ohrat yht. 3 vakkaa

        ruokalisäverovoi 10 naulaa

        päivätyövero 5 1/2 naulaa

        nokkavero 2 naula

        karjavero 1 naula,

        yhteensä 18 1/2 naulaa

        hauet 5 naulaa                

        heinät 1 ruko

     

        "Pietari Olavin" Storlauk

        8 pann:al, autio

        nokat 0.lehmä 0

        veroraha 8 äyriä autio

        ohrat 3 vak

        ruokaverovoi 10 naulaa

        päivätyövero 4 naulaa

        nokkavero 0

        karjavero 0,

        voit yht 14 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Matti Juhonp"  Laasanen,

        9 pann:al, autio

        nokat 2, lehmät 1

        veroraha 9 äyriä

        ohrat 3 vak

        ruokaverovoi 10 naulaa

        päivätyövero 4 1/2 naulaa

        nokkkavero 2 naulaa

        karjavero 1 naula,

        voit yhteensä 17 1/2 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

   

        "Antti Matp" Svarvar

        3 pann:al, 1/2 autio

        nokat 0,lehmät 0                    

        veroraha 3 äyriä,ohrat 3 vak.

        ruokalisävero 2 1/2 naulaa

        päivätyövero 1 1/2 naulaa

        nokkavero 0

        karjavero 0 voit yht 4 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1ruko

       

        "Lauri Juhonp" Juut-Lauk

        22 pann:al,

        nokat 2,lehmä 2

        veroraha 22 äyriä

        ohrat yhteensä 3 vakkaa

        ruokalisävoi 10 naulaa

        päivätyöverovoi 11 naulaa

        nokka voit 2 naulaa

        karjaverovoi 2 naulaa,

        voit yht 25 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

       

        "Jaakko Simonp" Pynttäri

        17 pann:al,

        nokat 2,lehmät 4

        veroraha 17 äyriä,

        ohrat 3 vakkaa

        ruokalisävoi 10 naulaa

        päivätyöverovoi 8 1/2 naulaa

        nokkavoit 2 naulaa

        karjavoi 4 naulaa,

        voit yht.24 1/2 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

       

        "Mikko Juhonp" Möksy

        16 pann:al, autio

        nokat 0,lehmät 0

        veroraha 16 äyriä, ohrat 3 vak

        ruokalisävoi 10 naulaa

        päivätyövero 8 naulaa

        nokat 0

        karja 0

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Lauri Antinp" Sissala,autio

        pellot 16 pann:al  

        nokat 0,lehmät 0

        veroraha 16 äyriä,ohrat 3 vak

        ruokalisävero 10 naulaa

        päivätyövoivero 8 naulaa

        nokat 0

        lehmät 0

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Olavi Hyytinen" 10 pann:al,

        nokat 2, lehmät 6

        veroraha 10 äyriä.

        ohrat 3 vakkaa

        ruokalisävero 10 naulaa

        päivätyövero 5 naulaa

        nokkavero 2 naulaa

        karjavero 6 naulaa,

        voit yht.23 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

       

        "Simo Antinp" Örn 7 pann:al,

        1/2 autio

        nokat 0,lehmät 0

        veroraha 7 äyriä,

        ohrat 1 1/2 vakkaa,

        ruokalisävoi 5 naulaa

        päivätyöverovoi 3 1/2 naulaa

        nokat 0

        karja 0

        hauet 2 1/2 naulaa

        heinät 1/2 rukoa

 

        "Mikko Tarvoinen" 16 pann:al,

        nokat 2,lehmät4

        veroraha 16 äyriä,

        ohrat 3 vakkaa

        rukalisäverovoi 10 naulaa

        päivätyövero 8 naulaa

        nokat 2 naulaa

        lehmät 4 naulaa, yht 24 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Juho Laurinpoika" Orava 20 pann:al

        veroraha 20 äyriä, ohrat 3 vakkaa

        ruokalisävero 10 naulaa

        päivätyövero 10 naulaa

        nokat 4 naulaa

        karja 2 naulaa yht 26 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Markus Maunonpoika" Finnilä,

        13 pann:al autio

        veroraha 13 äyriä, ohrat 3 vakkaa

        ruokalisävero 10 naulaa

        päivätyövero 6 1/2 naulaa

        nokat 0

        karja 0

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

       

        "Olavi Pietarp"  Sikkilä 31 pann:al,

        nokat 3,lehmät 8,

        veroraha 31 äyriä, heinät 3 vakkaa

        ruokalisäverovoi 10 naulaa

        päivätyöverovoi 15 1/2 naulaa

        nokkavrovoi 8 naulaa

        karjaverovoi 8 naulaa, yht voit 41 1/2 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Antti Grelsson" Sihtala 15 pann:al

        veroraha 15 äyriä, ohrat 3 vakkaa

        ruoklisäverovoi 10 naulaa

        päivätyöverovoi 7 1/2 naulaa

        nokat 2 naulaa

        karja 2 naulaa,

        yht voit 21 1/2 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Esko Olavinp" Hyytinen,

        11 pann:al nokat 3, lehmät 4

        veroraha 11 äyriä, ohrat 3 vakkaa

        rukalisäverovoi 10 naulaa

        päivätyverovoi 5 1/2 naulaa

        nokat 3 naulaa

        karja 4 naulaa,

        voit yht.22 1/2 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko  

 

        "Niilo Tiainen" Koukkari

        11 1/2 pann:al 1/2 aut

        nokat 2, lehmät 3            

        veroraha 11 1/2 äyriä,

        ohrat 1 1/2 vakkaa

        ruokalisäverovoi 5 naulaa

        päivätyöverovoi 5 3/4 naulaa

        nokat 2 naulaa

        karja 2 naulaa

        hauet 2 1/2 naulaa

        heinät 1/2 rukoa  

       

        "Antti Kiiluinen" 8 pann:al,

        1/2 autio

        veroraha 8 äyriä, ohrat 1/2 vak.

        ruokalisävoivero 5 naulaa

        päivätyöverovoi 4 naulaa

        nokat 0

        karja 0

        hauet 2 1/2 naulaa

        heinät 1/2 rukoa

 

        "Mikko Pietarinpoika" Pietilä

        12 pann:al

        veroraha 12 äyriä, ohrat 3 vakkaa

        ruokalisäverovoi 10 naulaa

        päivätyöverovoi 6 naulaa

        nokat 3 naulaa

        karja 3 naulaa,

        yht 22 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Antti Olavinpoika"

        Kärnä 16 pann:al

        veroraha 16 äyriä, ohrat 3 vak

        ruokalisäverovoi 10 naulaa

        päivätyöverovoi 8 naulaa

        nokat 4 naulaa

        karja 4 naulaa

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

     

        "Mikko Olavinpoika" Hyyt. Kärnä

        11 pann:al 1/2 autio

        veroraha 11 äyriä, ohrat 1 1/2 vakkaa

        ruokalisäverovoi 5 naulaa

        päivätyöverovoi 5 1/2 naulaa

        nokat 0

        karja 0

        hauet 2 1/2 naulaa

        heinät 1/2 rukoa

 

        "Olavi Martinp" Hyytinen Timonen

        9 pann:al. autiona 1/2

        veroraha 9 äyriä, ohrat 1 1/2 vakkaa

        ruokalisäverovoi 5 naulaa

        päivätyöverovoi 4 1/2 naulaa

        nokat 0

        karja 0

        hauet 2 1/2 vakkaa

        heinät 1/2 rukoa

 

        "Matti Laurinpoika" Hyyt.Ollila

        15 pann:al, autiona 1/2

        veroraha 15 äyriä, ohrat 1 1/2 vakkaa

        ruokalisäverovoi 5 naulaa

        päivätyöverovoi 7 1/2 naulaa

        nokat 0

        lehmät 0

        hauet 2 1/2 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Olavi Timonen" Nykälä 16 pann:al,

        veroraha 16 äyriä, ohrat 3 vakkaa

        ruokalisäverovoi 10 naulaa

        päivätyöverovoi 8 naulaa

        nokat

        lehmät tiedot puuttuu

        hauet 5 naulaa

        heinät 1 ruko

 

        "Simo Paavonpoika" Lukkarila,

        3 pann:al, autio

        veroraha 3 äyriä,ohrat 3 vak

        ruokalisäverovoi 2 1/2 naulaa

        päivätyöverovoi 1 1/2 naulaa

        nokat 0

        karja 0

        hauet 1 1/4 naulaa

        heinät 1/4 naulaa

       

        "Erkki Junnoinen" Karvala

        3 pann:al autio 1/4,vero 3 äyriä

        ohrat 3 vakkaa

 

        "Lauri Laukkoinen" pellot 3 pann:al,

        vero 3 äyr.nokat 0,

        lehmät 0 1/4 autio

        ruokalisäverovoi 2 1/2 naula

        päivätyöverovoi 1 1/2 naulaa

        nokat 0

        karja 0

        hauet 1 1/4 naulaa

        heinät 1/4 rukoa

 

        "Lauri Laukkoine" Lehtim. 3 pan,

        1/4 autio, veroraha 3 äy

        Lukkarin ja nimismiehen ohrat 3 vakkaa

        ruokalisäverovoi 2 1/2 naulaa

        päivätyöverovoi 1 1/2 naulaa

        nokat 0

        karja 0

        hauet 1 1/4 naulaa

        heinät 1/4 rukoa

 

        Pietari Laurinp.Nelimarkka,

        5 pannia 1/2 autio veroraha 5 äyr

       ( kuva mikrofilmillä sotkuinen)