1578 Pohjanmaan voutikuntien kymmenysluettelot

      filmi Es 831.tunniste 4753 jakso 55.

 

      isäntä ja talo             ruis       ohra

      Alajärvi

      "Paavo Kaasinen"             3 vak      0

      "Matti Sveninp" Keisari    1/2 pan    1/2 pan

      "Matti Pundainen" Pöntinen 1/2 pan    1 vak

      "Pietari Olavinp" Söyring    0          5 vak

      "Pietari Antinp" Kyröl       0        1/2 pan

      "Antti Olavinp" Örn.         1 vak      1 vak

      "Pietari Pietarinp" Turp.    3 vak      3 vak

      "Pentti Matinp" Laasanen     1 vak      0

      "Olavi Matinp" Storlauk.     1 vak      1 vak

      "Olavi Pietarinp" Skrabb.    1/2 pan    3 vak

      "Mauno Juhonp" Hök           0        1/2 pan

      "Juho Juhonp" Juut.Lauk.     1/2 pan  1/2 pa

      "Antti Laurinp" Sissala      1 vak    1/2 pan

      "Pietari Antinp" Kouk. its.  0          1 vak

      "Mauno Antinp" Finnilä       1 vak      1 vak

      "Erkki Antinp" Sikkilä       3 vak      1 pan

      "Juho Laurinp" Orava     1 1/2 pan  1 1/2 pan

      Vimpeli

      "Lasse Laurinpoika" Kotkan.1/2 pan    1/2 pan

      "Mauno Laurinp" Lypsinmaa. 1 vak      1/2 pan

      "Matti Pietarinpo"  Strang   1 pan      1 pan

      "Lauri Olavinp"  Spangar     0          5 vak

      "Pietari Laurinp" Storsääksj.1/2 pan  1/2 pan

      Savonkylä

      "Mauno Kiilunen"            1/2 pan     1 vak

      "Pietari Olavinp" Tarvonen  1 vak       0

      "Mikko Pietp"  Pietilä       0        1/2 pan

      "Antti Olavinp"  Kärnä       0          1 pan

      "Lauri Leppänen" nimi Hyyt.  1 vak  1 1/2 vak

      "Agnes leski" Ollila/Hyyt.   0        1/2 pan

      "Olavi Timonen"              1 1/2 vak  0

      Evijärvi

      "Antti Mikonp" Kirsilä       1 vak    1/2 pan

      "Pietari Juhonp" Pesonen     1 vak    1/2 pan

      "Antti Pietarinp" Åby     1 pan   1 pan 3 vak

      "Olavi Laurinp"  Kupilainen  3 vak      3 vak

      "Antti Heikinp" Särkijärvi   0 vak      3 vak

      "Eino Tapaninp" Lassila      1 1/2 vak  3 vak

      Enanperä

      "Lasse Olavinp"  Norrena     1/2 pan    3 vak

      "Antti Olavinp" Söderena     1/2 pan    3 vak

      "Hannu Laurinp" Kniivilä     1/2 pan    1 vak

      "Markus Laurinp" Kultalahti  1/2 pan    3 vak

      "Niilo Maunonp" Brefdragar   1 vak    1/2 pan

      Haapajärvi

      "Heikki Olavinp" Kopp.Las.   1/2 pan  1/2 pan

      "Pietari Olavinp" Kaut.   1 pan,  2 pan 1/2 vak

      "Lauri Laurinp" Lassila      2 pan    3 1/2 pan

      "Antti Paalainen"            0          1/2 pan

      "Esko Hintsanen"             0          1/2 pan

      "Lauri Maunonp" Försti       1/2 pan    1/2 pan

      "Yrjö Antinp" Laukkonen.     1/2 pan    1/2 vak

      "Olavi Tenhunen"             3 vak      1 pan

      "Olavi Martinp" Karvonen     3 vak      1 pan

      "Paavo Kankkoinen"           1 pan      5 vak

      "Kaisa leski"                0        1 1/2 vak

      "Inkeri leski" Vertanen      0          1 vak

      "Itselliset"

      "Paavo Mandelainen"          0          1 vak

      "Antti Laurinp"  Paalanen    0          1/2 vak

      "Heikki Laurinp" Kopparsgägg 0          1/2 vak

      "Paavo Parkkoinen"           0          1 vak

      "Jaakko Pietarinp"           0          1 vak

      "Lauri Pietarinp" Nelim      0          1/2 vak