Pohjois-Pohjanmaan voutikunnan tilikirjat 1572-1572,

    filmi 829, tunniste 4734, jaksot 25-26

 

    1572 Kymmenykset

    Markboor

    "Olavi Juhonp". Söyring     1 1/2 pan, 2 pan 1 vak

    "Pietari Antinp" Kyröl.       1 pan 1 vak    1 pan

    "Pietari Pietarinp" Turp       1 1/2     3 1/2 pan

    "Pentti Matinp".Laasanen       1 pan   1 pan 1 vak

    "Olavi Matinp". Storlauk.      1 pan         0

    "Lauri Maunonp".Höri           1 vak       1/2 pan

    "Olavi Pietarinp".Skrabb       1 pan         1 pan

    "Kerttu leski" Pynttäri        1 pan   1 pan 1 vak

    "Lauri Juhonp". Hök            1 pan         1 pan

     kadonnut veroparselien vientimatkalla Oulun sedulla      

    "Juho Laurinp". Juut Lauk      2 pan         1 pan

    "Antti Laurinp". Sissala       1 pan         1 pan

    "Pietari Antinp". Koukkari    1/2 pan        1 vak

    "Mauno Antinp". Finnilä       1/2 pan        1 pan

    "Erkki Antinp" Sikkilä        1 1/2 pan  2 1/2 pan

    "Heikki Olavinp".Sihtala       1/2 pan       1 pan

    "Juho Knuutinp".Lill-Lauk      1/2 pan       1 pan

    "Matti Heikinp". Keisari       2 pan ja 1 vak

    "Paavo Kaasinen"               1 1/2 pan

 

    Uudisasukkaat

    "Matti Olavinp".Storkytt       1 vak          1 vak

    "Antti Olavinp" Puumal         1 vak          1 vak

    "Matti Pundainen" Pöntinen     3 vak          0

    "Matti Heikinp" Keisari        2 pan 1 vak    0

    "Paavo Kaasinen"               1 1/2 pan      0

 

    Lappajärvi

    "Matti Strang"                 2 pan          2 pan

    "Olavi Spangar"                1 1/2 pan  2 1/2 pan

    "Mauno Laurinp".Lypsinmaa      2 pan          2 pan

    "Pietari Laurinp".sääksj.      3 vak          0

 

    Savonkylä

    "Olavi Timonen" Nykälä         1 pan        1/2 pan

    "Lauri Savol". Hyytinen        3 vak        1/2 pan

    "Antti Timonen" Kärnä          1/2 pan        0

    "Olavi Savolainen" Karvala     1 pan         3 pan

    "Pietari Savol". Pietilä       1/2 pan   1 1/2 pan

    "Olavi Pietp".Tarvonen         1 vak         1 vak  

    "Olavi Lappalainen". Kauhaj                 1/2

 

    Evijärvi

    "Antti Mikonp", Kirsilä        1 pan    2 pan 1 vak

    "Pietari Juhonp". Pesonen      3 vak    1 pan 1 vak

    "Pietari Laurinp".Åby          1 1/2 pan      2 pan

    "Olavi Laurinp".Kupilainen     0        1 pan 1 vak

    "Eino Tapaninp". Lassila       1/2 pan        1 pan

    "Antti Heikinp".Särkijärvi     1 vak          0

    "Antti Olavinp". Söderena    1 1/2 pan  2 pan 1 vak

    "Pietari Olavinp". Norrena     1 vak          1 vak

    "Olavi Olavinp". Kerttukurvi   1 vak          1 vak

    "Hannu Laurinp". Kniivilä      2 pan    1 pan 3 vak

    "Markus Laurinp". Kultalahti   1 pan          2 pan

    "Heikki Olavinp", Koppar-La    1 pan          1 pan

    "Olavi Pietarinp". Kautiainen  3 pan          4 pan

    "Lauri Laurinp" Lassila        5 pan          3 pan

 

    Purmojärvi

    "Pietari Kinnuinen" Vertan.    1 vak          0

    "Philippus Antinp" Pellinen    1 vak        1/2 vak

    "Lauri Maunonp". Försti        3 vak      1 1/2 pan

    "Filppu Antinp".               1 pan    1 pan 3 vak

    "Vismud Matinp. Viisala        1 1/2          0

    "Olavi Tenhunen Storkivi       1 1/2 pan  1 1/2 pan

   

    Kerttu

    "Olavi Martinp". Karvonen      2 1/2 vak  1 1/2 vak

    "Paavo Kankkonen"              1 1/2 pan      2 pan