1570 Pojois-Pohjanmaan voutikunnan kymmenysluettelot

      filmi Es 828 tunniste 4718, jaksot 13-14  

      Markin asukkaat

 

      kaikki ryhmittelemättä       ruis          ohra

      Markin asukkaat

      "Olavi Juhonp" Söyrinki      1 pan 1 vak  1 pan 1 vak

      "Pietari Antinp"  Kyröl.      1/2 pan      1/2 pan

      "Pietari Pietarinp" Turp.     2 pan        4 pan

      "Pentti Matinp" Laas.         3 vak        3 vak

      "Olavi Matinp" Storlauk       3 vak        0

      "Matti Maunonp" Höri          1/2 pan      1 pan

      "Heikki Antinp"  Savol.       1 vak        0

      "Olavi Pietarinp"  Skrabb     1 pan        1 pan

      "Antti Maunonp" Pynttäri      1 pan        1 pan

      "Lauri Juhonp"  Hök           1 pan        1 pan 1vak

      "Juho Laurinp"  Juut/Lauk     1 pan 1 vak  1 pan 1vak

      "Antti Laurinp" Sissala       1 pan 1 vak  1 pan

      "Pietari Antinp" Koukkari     1/2 pan      1 pan

      "Mauno Antinp"  Finnilä       1 pan        1 pan

      "Erkki Antinp"  Sikkilä       2 pan        2 pan

      "Heikki Olavinp" Sihtala      1 vak        1 vak

      "Juho Knuutinp"  Lill-Lauk    1 pan        1 vak

      "Matti Olavinpoika"Storlauk   1 1/2 vak    1 1/2vak

      "Antti Olavinp" Örn           1/2 pan      1 vak

      "Heikki Olavinp" Sihtala      0            1vak

      "Matti Olavinp" Storkytt      2 pan        0

      "Matti Heikinp" Keisari       2 pan

      "Paavo Kaasinen" Vakkuri      3 vak

      "Pietari Erkinp"              1 pan        1 vak

      Vimpeli

      "Mauno Laurinp"  Lypsinmaa.   4 pan        1 1/2 pan

      "Matti Strang"                1 1/2 pan   2 pan 1 vak

      "Olavi Spangar"               2 pan        2 1/2 pan

      Savonkylä

      "Olavi Savolainen" Karvala    1 pan        1 1/2 pan

      "Pietari Savol"  Pietilä      2 pan        1 pan

      "Olavi Lappal" Kiil.          1 vak        0

      "Antti Timo" Kärnä            1 vak        1 vak

      "Lauri Savol"  Hyytinen       1 pan        2 pan

      "Paavo Timoi" Nykälä          2 pan        0

      Evijärvi

      "Antti Olavinp"  Kirsilä      1 1/2 pan    2 pan

      "Pietari Juhonp" Pesonen      1 pan        1 1/2 pan

      "Pietari Laurinp" Åby         2 pan        2 1/2 pan

      "Eino Tapaninp"  Lassila      1 pan        1/2 pan

      "Antti Heikinp" Särkijärvi    0         1 pan 1/2 vak

      "Antti Olavinp" Söderena      2 pan        2 pan

      "Pietari Olavinp" Norrena     1/2 pan      1/2 pan

      "Simo Klabur" Kerttukurvi     1/2 pan       -

      "Lauri Pietarinp" Kniivilä    2   pan      3 pan

      "Markus Laurinp"  Kultalahti  2 pan       1 pan 3 vak

      "Heikki Olavinp" Lassila Kop. 1 pan        2 pan

      "Olavi Pietarinp" Kautiainen  3 pan        3 pan

      "Lauri Laurinp" Lassila Haapaj. 4 pan      4 pan

      "Pietari Kinnuinen" Vertanen  1 vak        1 vak

      "Philppus Antinp"             1 vak        1/2 pan

      "Lauri Maunonp" Försti        1/2 pan      1/2 pan

      "Yrjö Antinp" Laukkonen       1 vak        1 vak

      "Olavi Tenhunen"Storkivi      2 pan        1/2 pan

      "Antti Loustare" Storvis      1 vak        1 vak

      "Olavi Martinp" Karvonen      1/2 pan      1 pan

      "Paavo Kankkoinen"            1 pan        1 pan