1568 Pohjois-Pohjanmaan Voutikunnan

    kymmenysluettelot filmi Es 287,

    tunniste 4703, jaksot 11-12

   

 

    Kymmenykset 1568         ruis        ohra

    Markebor

    Alajärvi

    "Olavi Juhonp" Söyring     1 1/2 pan   1 pan

    "Pietari Antinp"  Kyröl    3 vak       1 vak

    "Pietari Pietarinp" Turp   1 1/2 pan   0

    "Pentti Matinp"Laasanen    0  

    "Olavi Matinp"  Storlauk   1/2 vak     0

    "Matti Maunonp" Höri       1/2 pan     0

    "Heikki Antinp" Savol      1/2 vak     0

    "Olavi Pietarinp" Skrabb   2 pan       0

    "Antti Maunonp" Pynttäri   1 1/2 pan   0

    "Lauri Juhonp" Hök         1 pan 1 vak 0

    "Juho Laurinp" Juut/Lauk   3 vak       0

    "Antti Laurinp" Sissala    1 1/2 pan, 1 pan 1 vak

    "Pietari Antinp" Koukkari. 1/2 pan     0

    "Antti Laurinp" Sissala    1 vak       1 vak

     Finnilän talo "Antti Laurinp". viljelee

    "Erkki Antinpoika" Sikkilä 1 pan 1 vak 1/2 pan

    "Heikki Olavinp" Sihtala   1/2 pan     1/2 pan

    "Juho Knuutinp"  Lilllauk. 1 vak       1 pan

    Lappajärvi

    "Mauno Laurinp" Lypsinmaa  3 1/2 pan   1 pan

    "Matti Strang"             2 pan       0

    "Olavi Spangar"            2 pan       0

    Savonkylä        

    "Olavi Savolainen" Karvala 3 vak       3 vak

    "Pietari Savol" Pietilä    1 1/2 pan   1/2 pan

    "Olavi Lappalainen" Kiil.  1 vak       0

    "Antti Thimoi" Kärnä       1 vak       1 vak

    "Lauri Savol" Hyyt.        1 pan 1vak  1/2 pan

    "Paavo Timonen"            1 pan       1/2 pan  

    Evijärvi

    "Antti Olavinp"  Kirsilä   1 pan 2 vak 3 vak

    "Pietari Juhonp" Pesonen   1 pan 1 vak 1/2 pan

    "Pietari Laurinpoika" Åby  2 1/2 pan  1 pan 3 vak

    "Eino Tapaninp" Lassila"   1 1/2 vak   3 vak

    "Antti Heikinp"  Särkij.   1 pan      1 1/2 vak

    "Antti Olavinp" Söderena   1 1/2 pan   2 pan

    "Pietari Olavinp" Norrena  3 vak       1/2 vak

    "Simo Klapur" Kerttukurvi  1 vak       2 1/2 vak

    "Lauri Pietarinp" Kniivilä 1 pan 3 vak 2 pan 1 vak

    "Markus Laurp" Kultalahti 2 pan       1 pan

    "Olavi Pietarinp" Kaut.    4 pan 1 vak 2 pan

    "Lauri Laurinp" Lassila    3 pan 1 vak 2 1/2 pan

    Purmojärvi

    "Pietari Kinnuinen"  Vert. 1 vak       0

    "Maria leski" Jutila       1/2 vak     0

    "Lauri Maunonp" Försti     1/2 pan     0

    "Yrjö Antinp" Laukk        1/2 pan

    "Antti Loustare"           1 vak       1 vak

    "Olavi Martinp 2 Karvonen  1 vak       1 vak

    "Paavo Kankkonen"          1 pan       1 pan

 

    uudisviljelijät Kuninkaanjoki

    "Matti Pundainen" Pöntinen 1 vak

    "Matti Heikinp".Keisari    1 vak

    "Matti Olavinp".Stor-kytt  0