1565 Pohjois-Pohjanmaan Voutikunnan kymmenysluettelot

     Es 826, tunniste 4678 jaksot 8-9

     Markboor                                

                                  ruis         ohra

     Evijärvi

     "Antti Olavinp"  Söderena      2 pan        1 pan

     "Simo Klapur" Kerttukurvi      3 vak        1/2 pan

     "Olavi Tidemanninp". Norrena   1/2 pan      1 vak

     "Pietari Laurinp"  Åby         2 pan 1 vak  1 pan 1vak

     "Pietari Juhonp" Pesonen       3 vak        1 pan

     "Grels Olavinp"  Kirsilä       2 pan 1 vak  1 pan 1 vak

     "Antti Heikinp" Finne Särkij.  2 pan        3 vak

     "Lauri Antinp"  Kultalahti     2 pan 1 vak  1 pan

     "Lauri Pietarinp" Kniivilä     2 pan        1 pan 1 vak

     "Olavi Pietarinp" Kautiainen   4 pan        4 pan

     "Lauri Laurinpoika" Lassila    3 pan        3 1/2

     Lappajärvi

     "Paavo Pietarinpoika" Timonen  1/2 pan      1/2 pan

     "Lauri Olavinp" Hyytinen       1   pan      1   pan

     "Antti Thimoi" Kärnä           1/2 vak      1/2 vak

     "Olavi Savol"  Karvala         2   pan      1 pan

     "Pietari Savol" Pietilä        1 pan 1 vak  1/2 pan

     "Olavi Hannunp"                 ---------------

     "Mauno Laurinp"  Lypsinmaa     4 pan        1   vak

     "Matti Strang"                 3 vak        1 1/2 pan

     "Olavi Spangar"                2 1/2 pan    1 pan

     Alajärvi

     "Erkki Antinpoika" Sikkilä     1 pan 1 vak 1 pan 1 vak

     "Antti Erkinpoika" Finnilä     1 pan 1 vak  1 pan

     "Pietari Antinp" Kyröl.        3 vak        1/2 pan

     "Antti Laurinp" Sissala        1 vak

     "Lauri Juhonp" Hök             3 vak        1/2 pan

     "Juho Olavinp" Pynttäri        1 pan        1 pan

     "Olavi Pietarinp" Skrabb       1/2 pan      1/2 pan

     "Pietari Pietarinp"  Turpeinen 1 pan 1 vak  2 pan

     "Pietari Antinp" Koukkari      1 pan        1 pan

     "Olavi Juhonp" Söyring         1/2 pan      1 1/2 pan

     "Juho Orava"                   2 vak        1/2 pan

     "Heikki Antinp" Savol          1/2 vak      1 vak

     "Heikki Olavinp" Sihtala       1/2 pan      1/2 pan

     "Olavi Matinp" Storlauk        1 1/2 pan    1 pan

     "Juho Knuutinp" Lill-Laukkonen 1 vak        1/2 pan

     Purmojärvi                  

     "Lauri Maunonp" Försti         1/2 pan      1/2 pan

     "Pietari Kinnuinen"            1 vak        1 vak

     "Pietari Tapaninp"            

     "Yrjö Antinp" Laukkonen        1 vak        1/2 pan

     "Maria leski" Kopparsgägg      1 vak        1 1/2 vak

     "Martti Karhu" Karvonen        2 pan

     "Olavi Tenhuinen"              1 vak        1 vak

     "Paavo Kankkoinen"             3 pan        1/2 pan

     tark. verkosta 06.02.2011 RO

     

     Verokylien merkitys:

     Verokylien listoissa talojen järjestys pysyy

     yleensä vuodesta toiseen samana, mutta kun saman vuoden

     verolistaa ja kymmenysluetteloa vertaa keskenään,

     niin ne ovat useimmiten eri järjestyksessä.

     Itselliset ja uudisasukkat ovat yleensä omana ryhmänä

     Markinasukkaiden viimeisinä, heitä löytyy joskus ihan

     omista itsellislistoista.

     Itselliset saavat kylvää vain 1/2 tynnyrinalaa pelkällä

     kymmenysverolla. (jos he eivät kylvä niin heidän nimiään

     ei löydy vättämättä mistään.)