Pohjanmaan voutikuntien kymmenysluettelot

       filmi Es 824, tunniste 4657, jakso 10-11

 

       1563 kymmenykset                  ruis       ohra

       Markin asukkaat:

       Enanperä

       "Antti Olavinpoika" Söderena       1 pan     1 1/2 pan

       "Simo Klopare" (Kurvi)             3 vak      1 vak

       "Olavi Tidemanninpoika" Norrena    1 vak      3 vak

       Evijärvi

       "Lauri Pietarinpoika" Kniivilä     1 pan      2 pan

       "Lauri Antinpoika" Kultalahti      1 1/2 pan  1 vak

       "Pietari Laurinp".Åby              1 pan      2 pan

       "Pietari Juhonp".Pesonen           1/2 pan    1 pan

       "Olavi Grelsinp" Giers             3 vak      2 pan

       "Antti Heikinp". Särkij.           1/2 pan    1 pan

       "Lauri Laurinp" Lassila            2 pan      3 pan

       "Olavi Pietarinp".Kautiainen       2 pannia   3 pan

       Lappajärvi

       "Pietari Olavinpoika" Pietilä      1/2 pan    1 pan

       "Olavi Olavinpoika" Karvala        1 pan      3 vak

       "Lauri Olavinpoika" Hyytinen       1 1/2 pan  1 pan

       "Antti Tidemanninpoika" Kärnä      3 vak      1 vak

       "Paavo Pietarp" Timonen Nykälä     1 pan      1 pan

       Vimpeli

       "Olavi Spangar"                    1 1/2 pan,2 1/2 pan

       "Matti Pietarinp" Strang           1 pan     1 1/2 pan

       "Lasse Klausinp" Lypsinmaa.        2 pan      3  pan

       Alajärvi

       "Erkki Antinpoika" Sikkilä         1 pan      1 pan

       "Antti Erkinpoika" Finnilä         1 pan      2 pan

       "Olavi Pietarinpoika" Skrabb       1 pan      3 vak

       "Lauri Juhonpoika" Hök             3 vak      2 pan

       "Pietari Antinpoika" Kyröl         1/2 pan    1/2 pan

       "Juho Olavinpoika" Pynttäri        1 pan      1 pan

       "Olavi Matinp"Storlaukkonen        1 pan      1/2 pan

       "Antti Laurinpoika" Sissala        1/2 pan    1 vak

       "Heikki Olavinp" Sihtala           1 vak      3 vak

       "Heikki Antinp" Savol                        1/2 vak

       "Olavi Juhonp" Söyring             1 pan      1 pan

       "Pietari Pietarinp" Turpeinen      1  pan     1 pan

       "Juho Knuutinp"Lill-Laukkonen      1 vak      1 vak

       Purmojärvi

       "Pietari Tapaninp"

       "Pietari Pietarinp" Vertanen       1/2 pan

       "Lauri Maunonp" Försti             1/2 pan    1 vak

        leski Kopparsgägg                 1 vak

       "Martti Karhu" Karvonen            1 pan 1 vak, 2 pan

       "Olavi Haapalainen"                1/2 pan