1558 Pinonäsin Voutikunnan kymmenysluettelo

Filmi Es 820, tunniste 4594 jakso 17-18

 

Markeboor 28

Enanperä 3                   ruis     ohra

"Grels Pietarinp." Söderena  1 pan    1 pan

"Simo Sipinp" Kerttukurvi             3 vak

"Olavi Tidemanninp". Norrena          3 vak

Evijärvi 9

"Lauri Pietarinp". Kniivilä  2 pan    1 pan

"Lauri Antinp".Kultalahti    1 pan    1 pan

"Antti Heikinp". Särkijärvi  1/2 pan  1 pan

"Pietari Laurinp" Åby        1 pan    1 1/2 pan

"Pietari Juhonp" Pesonen     1/2 pan  1 vak

"Olavi Juhonp" Kirsilä  1 pan 1/2 vak, 2 pan 1 vak

"Olavi Pietarp" Kauti   2 pan 1 vak,   2 pan 1 vak

"Lauri Laurinp" Lassila 1 pan 1 vak,   1 pan

"Olavi Antinp" Kopp.Las 1 pan 1 vak,   1 pan,

Lappajärvi 8

"Pietari Olavp" Savol.Pietilä 1/2 pan   1 pan

"Olavi Matinp" Storlauk      1 vak     1 vak

"Lauri Olavinp" Savol.Hyyt   3 vak     1 pan

"Lasse Klausinp". Lypsinm.   1 pan     2 pan

"Olavi Olavinp" Savol.Karv.  1/2 pan   1/2 pan

"Olavi Spangar"              1/2 pan   1 pan

"Heikki Tidemanninp" Kärnä   1 vak     1 vak

"Matti Pietarinp", Strang    1 pan     1 pan

Alajärvi 8

"Pietari Juhonp" Sikkilä     1 pan     1 pan

"Antti Erkinp".Finnilä       1/2 pan   3 vak

"Olavi Pietarinp". Skrabb    1 vak     1 vak

"Lauri Juhonp" Storhök       1/2 pan   1/2 pan

"Olavi Juhonp" Söyring       1/2 pan   3 vak

"Antti Antinp" Savol.        1/2 pan   1 vak

"Pietari Antinp". Kyröl      1/2 pan   1/2 pan

"Juho Olavinp" Pynttäri      1/2 pan   1/2 pan