Vuoden 1557 pinta-alat ja verot (filmi Es 819 tunniste 4577,

 jakso 68 )

 

 Lappajärvi                     peltopinta-alat pinta-alavero                                        

"Lasse Klausinp" Lypsinmaa      pellot 23 pannia ja vero 23 äyr.

"Olavi Spangar"                 pellot 22 pannia ja vero 22 äyri                              

"Juho Pietarinpoika" Strang     pellot 20 pannia ja vero 23 äyriä

 

 Alajärvi

"Olavi Juhonpoika" Söyr.        pellot 18 pannia ja vero 18 äyriä

"Pietari Antinpoika" Kyröl      pellot 15 pannia ja vero 15 äyriä                                                    

"Olavi Pietarinpoika" Skrabb    pelto  12 pannia ja vero 12 äyriä

"Juho Olavinpoika" Pynttäri     pelto  14 pannia ja vero 14 äyriä

"Lauri Juhonpoika" Hök          pelto  19 pannia ja vero 18 äyriä

"Antti Antinpoika" Savolainen   pelto  11 pannia ja vero 11 äyriä

"Antti Erkinpoika Finnilä       pelto  22 pannia ja vero 22 äyriä

"Pietari Juhonpoika" Sikkilä    pelto  19 pannia ja vero 19 äyriä

"Olavi Savolainen" Karvala      pelto  16 pannia ja vero 16 äyriä

"Pietari Savol"Pietilä          pelto  10 pannia ja vero 10 äyriä

"Heikki Tidemanninp"  Kärnä     pelto  10 pannia, vero   10 äyriä

"Lauri Savolainen" Hyytinen     pelto  12 pannia, vero   12 äyriä

"Olavi Torpp" Storlaukkonen     pelto   7 pannia, vero 7 äyriä.

                              (tässä on tiedetty talojen järjestys)

 Evijärvi                                                            

"Lauri Pietarinpoika" Söderkniivilä  15 pannial, 15 äyriä

"Lauri Antinpoika" Norrkultalahti    13 pannial, 13 äyriä

Haapajärvi

"Olavi Pietarinp" Kautiainen         20   "     20 äyriä

"Lauri Laurinp"  Lassila             20   "     20   "

"Olavi Antinp"  Kopp-Lassila         10   "     10   "

"Olavi Juhonp" Kirsilä               18   "     18   "

"Pietari Juhonp" Pesonen             12   "     12   "

"Pietari Laurinp" Åby                15   "     15   "

"Antti Finne" Särkij.                17   "     17   "

"Pietari Tapaninp" Särkij.            6   "      6   "

 Norrena

"Grels Pietarinp" Söderena           18   "     18   "

"Olavi Tidemanninp".Norrena           7   "      7   "

"Simo Sipinp". Kerttukurvi            8   "      8   "

 
 

1557 Autioluettelo(veroalennukset menetetyistä sadoista  

     Pinonäsin voutikunnan tilikirja film.Es 819 tunniste 4577,

     jakso 10

     voiverot: K karjaverovoi,N nokkaverovoi ja H. Haukivero, naulaa

aut                                    K  N   H

1/2 "Heikki Laurinpoika" Kotkan        3  6   5

1/2 "Matti Pietarinpoika" Strang       8  7   5

1/2 "Olavi Spangar"                    9  7   5

1/2 "Lauri Lassenp"  Lypsinmaa         12 10  5

1/2 "Antti Erkinpoika" Finnilä         7  5   5

1/2 "Olavi Pietarinpoika" Skrabb       3  2   5

1/2 "Juho Olavinpoika" Pynttäri        3  3   5

1/2 "Pietari Antinp"  Kyröläinen       3  3   5

1/2 "Olavi Pietarinp"  Kautiainen      16 8   5

1/2 "Olavi Giers"                      14 8   5  

1/2 "Olavi Antinp" Lassila eli Kupari  8  8   5

1/2 "Pietari Juhonpoika" Pesonen       6  6   5

1/2 "Olavi Juhonpoika" Söyring         6  5   5

1/2 "Antti Heikinp"  Särkijärvi        7  4   5

1/2 "Lasse Juhonpoika" ?               4  5   5

1/2 "Lauri Olavinpoika" Hyytinen       4  6   5

1/2 "Olavi Matinpoika" Storl.          0  4   5

1/2 "Lasse Laurinpoika" Lassila        12 7   5

1/2 "Lasse Pietarinp"  Söder-Kniivilä  10 4   5

1/2 "Lasse Antinpoika" Norr-Kultalahti 9  6   5

1/2 "Pietari Laurinpoika" Åby          11 6   5

1/2 "Pietari Olavinp" Pietilä Savol.   6  5   5

1/2 "Olavi Tidemanninpoika" Norrena    3  5   5

1/2 "Simo Sipinpoika" Kerttu-Kurvi     4  4   5

tarkoittaa taloja jotka maksavat vain puoliveron

ryhmittely sekaisin, tai ei ole lainkaan ryhmittelyä.

 

Verouudistuksessa on tehty pieni muutos, mutta

periaatteessa suuri, kun mukaan on otettu peltoalojen

verotus.

 

Pinta-ala panninaloina=veroraha äyrinä,

eli 15 pannal=15 äyr        

       

RO