Sukuselvityksen kohde

Lauri Olavinpoika
Hyytinen, Savolainen


s. 1520 A Savo ja hänen jälkeläisiään yhteensä 5143 perhettä

Tulostettu:
22.08.2013
Tekijä:
Reijo Ollila
Vaunukankaantie 10
Tuusula

SUKUJUTUT -ohjelma

ATK-palvelu Luhtasaari
Seinäjoki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto | Paluu |

Perhe 1
1. Lauri Olavinpoika Hyytinen, Savolainen (528) talollinen 1548-1572, talo Hyytinen, 1550 verollisia asukkaita 7 henk. vuonna 1572 7,5 tynnyrinalaa, karja lehmät 6., s. 1520 A Savo, k. 1572 Oulunseutu
Muuttanut: Kaksikymmentäviisivuotinen sota eli "rosvosota" (rappasota).
1572 Alkoi Ruotsin ja Venäjän välinen 25-vuotinen sota, joka sai alkunsa Venäjän Iivana Julman
rukkasista Puolan Katariina Jagellonicalta. Iivana oli syvästi loukkaantunut onnekkaamalle
osijalle Ruotsin kuningas Juhanna III:lle.
Pitkällistä sotaa käytiin vuosina 1570-1595, Ruotsalaisjoukot hyökkäsivät Novgorodiin missä
taistelut alkoivat. Taistelut riehuivat riehuivat lähinnä kesällä ja 20000 miehinen Ruotsin sotajoukko
tuotiin aina talvisin Suomen alueelle talonpoikien riesaksi linnaleireille, jopa Pohjanmaalle asti.
Pitkälle Suomen rajalle ei riittänyt sotaväkeä, minkä takia talonpojat joutuivat itse osallistumaan
rajojen puolustamiseen, josta heille annettiin vapautus linnaleiristä. Tämä rajasota oli lähinnä
rosvosotaa, jossa kunnostautui Iiläinen Pekka Vesainen, joukkoineen, he kävivät ryöstöretkillä
aina Petsamon luostarissa asti. Karjan miesten kostoretkijä pelättiin jopa Lappajärvellä, he jopa
polttivat talojaan hyökkäyshuhujen perusteella.(Pietilä ja Söyrinki )
Sodan alussa Järviseudun Historian mukaan Kurejoen isännät ovat vieneet Ouluun veroparseleina
kuivattua lihaa, kuivattua kalaaviljaa ja leipää Ouluun 1572. Mitään suoraa tietoa Savonkylän isäntien
osallistumisesta en ole löytänyt, mutta kun 1673 Karvalassa ja Hyytisessä isänniksi tulee lesket
sekä Timosessa (Nykälä), Pietilässä ja Tarvosella vaihtuvat samana vuonna isännät, niin on jotain
varmasti tapahtunut. Näistä isännistä palaa 1600 luvun alussa isännäksi Nykälään Paavo Pietarinpoika
Timonen (olisiko ollut Vienalaisten vankina)
1596-1598 Pitkällisen sodan aiheuttama linnaleiri vielä rauhankin tultua aiheutti Pohjanmaalla
nuijasodan, jolta Savonkylän isännät säästyivät, koska mittään isäntien vaihtumisia maakirjoissa
ei ole näinä vuosina.
(KA Voudintilien filmien vero, kylvö ja manttaaliluettelot. Järviseudun historia.).
Muistiinpanot:

Savonkylän asuttaminen Kustaa Vaasa antoi v-1542 käskykirjeen jossa hän julisti kaikkien erämaiden kuuluvan Kuninkaalle,
ja hän saisi luovuttaa maat kenelle hän halusi. Kruunun tavoitteeksi tuli luovuttaa erämaa-aluieita
asutukseen ja hän antoi käskynhaltijoilleen käskykirjeen erämaiden asuttamiseksi. Savonlinnan käskynhaltija Kustaa Fincke pani alulle savolaisten uudisasutuksen hämäläisten, satakuntalaisten ja kyröläisten erämailla. Lappajärven alue kuului Kyröläisten erämaihin, alueen säädöksiä muutettiin ennen savolaisten tuloa, kyröläisiltä kiellettiin kalamajakalastus järven länsi- puolella, asukkaat tulivat kuulumaan Pedersören pitäjään, ja riita-asiat ratkaistaisiin Pedersören käräjillä. Uudisasukkaiden asema Kyröläisiin nähden tuli olemaan vahva, kun Kuningas lähetti vielä kyröläisille kehoituskirjeen, jolla varoitettiin puuttumasta uudisasukkaiden toimiin. Varsinaisen Savonkylän alue vaihtelee eri aikoina, mutta ensimmäinen Savonkylä veroluetteloissa
sisältää vain talot Karvalasta Nykälään, asuttamaton itäranta on kuulunut myös kuulunut savolaistalojen nautintoihin.
Ennen vuotta 1548 on Savonkylään tulleet Savolaiset Olavi Hyytinen perheineen, Olavi Olavinpoika
(Karvalan), Pietari Olavinpoika Pietilä (Pappilan alueelle), Vuonna 1560 saapui uudisraivaajaksi
Nykälään Paavo Pietarinpoika Timonen ja vielä 1570 saapuivat Tarvoset ( Olavi Pietarinpojan talo
verolle 1572).
Alueella asui ennen Savolaisia 1 ruotsinkielinen talo, jota isännöi Juho Klåckar.
Kärnänsaareen muuttivat Tidemanninpojat, joista Heikki maksoi veron vuonna 1558 10 pann:alan
pelloista, asukkaat 4 ja lehmät 3, Pietari maksoi veron vuonna 1559 pellot 10 pan. asukkaat 5,
lehmät 4 kpl, Antti Tidemanp. maksoi ensimmäisen kerran veron 1563 pellot 14 pan. asukkaat 2
ja lehmät 2. Tidemanninpojat olivat ruotsinkielisiä ja siitä johtunee heidän oman alkuperänsä peittely,
niin että Antti käytti kaikkien Savonkylässä asuneiden savolaisten patronyymejä Antin yhteydessä,
Samana vuonna esiintyy kaksi eri nimiversiota; kymmenysluettelossa Antti Timonen ja ja veroluettelossa Antti Laurinpoika.
Hyytiset Lappajärven ensimmäiset Savolaiset.
Lauri Olavinpoika on tullut Lappajärvelle isänsä ison perheen mukana 1540 luvun alussa ja valitsi
uudistalon paikaksi Hyytiälän seudun, Vuonna 1548 Lauri on merkattu maakirjassa Hyytisen isännäksi,
Maiden raivaus on sujunut nopeasti kaskeamalla, 1559 maata on 12 pann;al ja karjaa 4 lehmää.
Talon maat ovat olleet useassa palstassa osa Hyytiälässä ja osa ähellä nykyistä Ollilaa myllupuron
varrela. ( tarkasti maat ja niiden laatu selviää vuoden1608:n maantarkastuspöytäkirjoista).
Vuonna 1572 maata oli raivattuna 15 pann;al, lehmiä 6 kappaletta, asukkaat 5 aikuista ja kymmenyksiä
on maksettu sadosta ruis 3 vak ja ohra 1 vak
Lauri Olavinpojan s.1520 vuosittaiset maakirjamerkintöjä.
1548 Lauri Olavinp Hyytinen nok+leh vero 10 naul, voita, hauet 5 naulaa (talolta) 1549 Lauri Olavpoika Hyytinen - - 1554 Lauri Olavinpoika nok+leh 7 naulaa ja hauet 5 naul
1556 Lauri Olavinpoika nok+leh 6 naulaa ja hauet 5 naul.

Veromuutoksessa siirryttiin tasaverotuksesta osittaiseen pinta-alaveroon,
jolloin verotus tuli oikeudenmukaisemmaksi.
1557 Lauri Olavinpojan peltoala 10 pann:al, veroraha 10 äyriä, karjavoivero 4 naulaa,
nokkaverovoi 6 naulaa, haukivero 5 naulaa. Verottajalle ei päävero riittänyt, sillä maksettavaksi tuli myös 8 muuta veroa.
1559 Lauri Olavinpoika Savolaiseen peltoala 12 pann;al, veroraha 12 äyriä nimismihen ohrat
1 vakka, lukkarin ohrat 1 vakka, päivätyövoi 6 naulaa, ruokalisävoi 10 naulaa, karjaverovoi
4 naulaa, nokkaverovoi 6 naulaa, haukivero 5 naulaa kuivattuja haukia, nimismiehen
heinät 1 ruko
1560 Lauri Olavinpojan peltoala 12 pann;al, veroraha 12 äyriä, nimismiehen ohrat 1 vakka,
lukkarin ohrat 1 vakka, päivätyövoi 6 naulaa. ruokalisävoi 10 naulaa, karjaverovoi 5 naulaa, nokkaverovoi 5 naulaa, nokkaverohauet 5 naulaa, nimismiehen heinät 1 ruko. 1562 Lauri Savolaisen peltoala 13 panninalaa veroraha 13 äyriä, leh 5, nok 5,
1562 Laurin kymmenykset ruis 1 vakka ja ohra 1 vakka. 1562 Lauri Savolaisen peltoala 13 panninalaa, vuosittaiset verot: veroraha 13 äyriä, nimismiehen
ohrat 1 vakka, lukkarin ohrat 1 vakka , päivätyövoi 6 naulaa, ruokalisävoi 10 naulaa, karjaverovoi
4 naulaa, nokkaverovoi 4 naulaa , nokkaverohauet 5 naulaa, nimismiehen heinät 1 ruko
1563 Lauri Savolaisen peltoala 13 panninalaa, veroraha 13 äyriä, päivätyöverovoi 6 1/2 naulaa,
ruokalisä voivero 10 naulaa, lehmäverovoi 3 naulaa, nokkaverovoi 3 naulaa, nokkaverohauet
5 naulaa, nimismiehen ohrat 1 vakka, lukkarin ohrat 1 vakka, nimismiehen heinät, 1 ruko,
1564 Lauri Olavinp. pellot 13 pann:al, leh 4, nok. 4,
1564 Laurin kymmenykset ruis 1 vakka, ohra 3 vakkaa,
1564 Lauri Olavinpojan erikoisveroparseleita, bröd leipä 1 1/2 leiviskää n.12 kg, kiös 1 1/2 leiviskää,
voi 5 naulaa, vilja 3 pannia, silakat 1 1/2 leiviskää. (erikoisvero)
1565 Lauri Olavinpojan peltoala 13 pann:al, veroraha 13 äyriä, lehmäverovoi 5 naulaa,
nokkaverovoi 4 naulaa
1566 Laurin kymmenykset ruis 1/2 pannia, ohra 3 pannia,
1567 Lauri Olavinpojan peltoala 16 pann;al, veroraha 16 äyriä, lehmäverovoi 5 naulaa,
nokkaverovoi 4 naulaa,
1568 Laurin kymm:t ruis 1 pan 1 vakka, ohra 1 pan.
1570 Lauri Olavinpojan peltoala 15 pann;al, veroraha 15 äyriä, lehmävervoi 4 naulaa,
nokkaverovoi 5 naulaa,
nokkaverovoi 5 naulaa,
1571 Laurin kymm:t. ruis 1 1/2 pan, ohra 0.
1572 Lauri Olavinpojan peltoala 15 pann:al , veroraha 15 äyriä, lehmäverovoi 6 naulaa,
nokkaverovoi 5 naulaa
1572 Lauri Olavinpojan kymmenykset ruis 3 vak, ohra 1 /2 pan.
Veroparselien vientimatka Oulun seudulle.

1573 Lauri Olavinpojan Hyytisen talon isännyyden sai ennen poika Olavia vävy Lauri Leppänen,
leski Agnes muutti nykyiseen Ollilaan, joka erotettiin omaksi taloksi, hän hoiti isännyyttä lähes
10 vuotta, hänen poikansa Matti tuli isännäksi 1582.
1582 Ilmestyy kylvöluetteloihin itsellinen Martti Laurinpojan 1 tynnyrinalan ohrapelto ja kylvöt säännölisesti luettelossa Matti Laurinpojan jälkeen, veroluetteloista Martin nimeä ei löydy, Vuonna 1603 Ilmestyy veroluetteloon hänen poikansa Olavi Martinpojan nimi ja talo 9
panninalaa eli 2 tynnyrinalaa, mistä puolet autiona, talo on listalla Matti Laurinpojan jälkeen,
ennen Timosen Nykälän taloa, joten talo on nykyisen Timon paikalla. Martti Laurinpojan talo on Hyytisen kolmas verollaoleva talo.
1584 Olavi Laurinpoika ostaa Söyringiltä Harjun.
Vuonna 1584 Hyytisen pellot ovat maakirjojen mukaan 7 pannia (1572 lohkaistu Ollilan maat)
Harjunjoen eteläpuolelta. Hänen poikansa Söyring on aloittanut kylvöt uudisasukkaana
Söyringinlahden rannalla. hän on saanut isältää kaikki 7 panninalan pellot joen pohjoispuolelta,
Pietari Olavinp. on myynyt joen eteläpuoliset pellot (7 pannia) Olavi Hyytiselle.
Kauppa näkyy maakirjojen peltoaloista seuraavasti: 1584 Hyytisen pellot ovat 7 pann:al ja täysin
aution Söyringin 14 pann. Vuonna 1585 Hyytisen pellot ovat 14 pannia, Pietari Olavinp:lla ei ole
peltoja lainkaan ja Söyring Pietarinpojan nimi on ensikertaa kymmenysluettelossa,
kymmenykset ohra 1 pan.
1586 Ilmestyy Hyytisen ja Kärnän talojen väliin ensin kylvöluetteloihin Mikko Olavinpojan nimi vuonna 1586 ja veroluetteloon 1603, talon koko 11 panninalaa, josta puolet autiona. 1607 Mikko maksoi jo normaalisti veronsa 11 panninalasta (3 tynn.alaa peltoa ja 2 kuorman-alaa niittyjä), nokat 2 ja lehmät 2. Mikko Olavinpojan talo on Hyytisen neljäs verollaoleva savu,
1601 Simo Paavonp maksa kymmenykset ruis 1/2 vak ohra 1vak
1602 1/4 aut. Simo Paavp. 3 pann:al nok 0 ja leh 0
1609 Ilmestyy kymmenysluetteloihin Hyytisen jälkeen Lill Olavi Hyytisen (Olavi Olavinp.s1586) kylvöt 1/4 mant. maksaen Tukiaisen autiosta veron, Olavi viljelee autiotalon maita sännöllisesti
vuoteen 1620.
Vuosina 1616-1620 siirryttyään Ollilan isännäksi hän viljeli maita omiensa ohella.
Vuosina 1621-1637 Tukiaisen autiota viljeli autioverolla Hyytisen isäntä Simo Olavinpoika,
vuonna 1670 Olavi Simonpoika haki Tukiasen 1/4 manttaalin kruunutilan verolle ja hänestä tuli Lukkarilan ensimmäinen virallinen isäntä. Lukkarila oli viides Hyytisten perustamista taloista.

Hyytisen tärkeitä tapahtumia.

Manttaalijärjestelmän voimaantulo 1610 Hyytinen 1 mant. per.
Vunna 1680 talo jaettu kahtia, Hyytisestä erotetun puolikkaan nimeksi tuli Harju, molempien talojen manttaaliksi tuli 1/2 perintö.
Vuodesta 1709:n verovilppisyytösten perusteella, Hyytinen huudatettiin 1/2 mant:n kruununtilaksi.
(samoin Harju)
16.12.1765 Matti Juhonpoika Hyytinen on lunastanut talon 1/2 kruunu, perintötaloksi,
ja 1781 Hyytinen on saanut 1/8 :manttaalia kruununmaata lisämanttaalina kruunulta,
jolloin Hyytisen talon virallinen manttaalimerkintä on 5/8 mantaalia vero/kruunu (veromaa=perintöm.)

Luettelo Hyytisen isännistä
1. Olavi Savolainen Hyytinen 1540-1547
2. Lauri Olavinp Hyytinen 1548-1572
edellisen poika
3. Lauri Pietarinp. Leppänen 1573-1580
Laurin vaimon veli (holh. isäntä)
4. Mikko Olavinp. Hyytinen 1581 -1583
Lauri Olavinp:n veli
5. Olavi Laurinp. Hyytinen 1584- 1616
talo 7 pan (erptettu Ollilan maat)
Pietari Olavinp, Söyrinki on myynyt Olaville
Harjunjoen etelpuoliset pellot 7 pann Olavi
Hyytiselle. kaupan jälkeen Olavin pellot 17 pann.
talo jaettu 1602
isä Olavi Laurinp. 10 pan nokat 2 lehm. 1602- 1616
poika Esko 11 pan. nokat 1 lehmät 2 1602-1616
1608 jälkeen Hyytinen yhteensä 1 manttaali.
6 Esko Olavinp. Hyytinen 1617- 1620
edellisen poika, talo 1 mant.
7. Simo Olavinp. Hyytinen 1621-1666
edellisen veli, talo 1 mant.
8. Olavi Simonpoika Hyytinen 1667-1670
siirtyi viljelemään Hyytisen 1/4 mant:n taloa
talo sai nimen Lukkarila.
9. Erkki Simonpoika Hyytinen 1671-1679
Simo Olavinp:n poika, talo 1 mant.
Talo jaettu kahtia veljesten Erkin 1679
ja Yrjön kesken molemmille 1/2 Mant.
molemmat isännät menehtyivät
Harjun navettapalossa 1680
.
10. Reetta Yrjöntytär Hyytinen 1680-1682
Erkki Simonpojan vaimo, talo 1/2 per.
omistajasuku vaihtunut (isäntäsuku on vävysuku)
11. Yrjö Mikonpoika s. 1655 Lapua 1683-1689
Erkki Simonpojan vävy, talo 1/2 per.
12. Kustaa Matinp. s. 1663 1690-1698
Erkki Simonpojan vävy
talon omistavat, Yrjö Mikonp:n
perilliset

13. Matti Yrjönp. Hyytinen 1699-1723
Yrjö Mikonpojan poika
1709 talo 1/2 mant. kr. huudatus lähes
kaikille Savonkylän taloille verovilpistä.
14. Juho Matinpoika Hyytinen 1724-1745
edellisen poika
15 Saara Matintytär 1746-1748
edellisen aviopuoliso
16 Matti Juhonpoika 1749-1803
16.12.1765 talo lunastettu perintömaaksi, ja 1781 talo on saanut lisämanttaalin 1/8 kruunu, jolloin kokonaismantaali on 5/8 perintö/ kruunu.
Talo jaettu kolmeen osaan vuonna 1803, veljesten Mattin s.06.08.1734, Juhon s. 12.04.1740
ja Erkin s.08.05.1736 kullekkin 5/24 mant. per./kruunu Sama selvityksin
1540-1547 Olavi Savolainen, Hyytiset ovat tulleet Lappajärvelle isolla joukolla, Olavilla on ollut ainakin kaksi poikaa Lauri ja Mikko sekä tytär. Laurista tuli Hyytisen isäntä ja Mikko perusti uudistalonsa Kärnään ( verolle 1586)
1548-1572 Isäntä Lauri Olavinpoika Hyytinen s-1520, talo vuonna 1559 6 tynnyrinalaa, talo 1572
7,5 tynnyrinalaa, lehmät 6. Vuonna
1573-1574 Lappajärven Savolaistaloissa vaihtuvat isännät: Karvala jää autioksi, Hyytiselle mtulee
holhoojaisäntä Lauri Leppänen(Lauri Hyytisen lesken veli), leski Agnes perustaa uuden savun
Ollilaan, Nykälässä isännäksi tulee Paavon veli Olavi. Pietilässä ja Tarvolassa vaihtuvat isännät
ja vielä Karvala jää autioksi 10 vuodeksi. Paavo palaa kotiin, 30 vuoden jälkeen 1603.
Isännät ovat olleet viemässä hevosillaan erikoisveroparseleita Ouluun, lähellä Oulua he ovat
joutuneet karjalaisten rappamiesten höykkäyksen kohteeksi.
1573-1580 Isäntä Laurin vaimon veli; Lauri Pietarinpoika Leppänen s.1559, talo 10 panninalaa,
lehmät 2, nokat 2, talosta erotettu Laurin leski Agneksen naimaosuus, jota hän viljelee toisessa savussa isäntänä, alikäisten poikiensa kanssa.(Ollilassa)
1581-1583 Isäntä tilapäisesti Mikko Olavinpoika Hyytinen s.1540. Laurin veli, talo 7 panninala
1583-1616 Isäntä Olavi Laurinpoika s.1560, talo 1583 7 panninalaa, asukkaat 2, lehmät 3,
Vuonna1585 on sovittu talojen rajat Pietari Olavinpoika Söyringin kanssa talokaupan yhteydessä, rajaksi tuli Harjunjoki, Söyringin rakennukset siirrettiin joen eteläpuolelta nykyiselle paikalle Söyringin lahden rannalle. Vuosien 1586 verolähteistä löytyy maininta, jonka mukaan Pietari Olavinpoika on luovuttanut maansa Olavi Hyytiselle, jolloin Pietarin talo jää autioksi, Jo vuonna 1584 on Pietarin poika Söyring aloittanut kylvöt uudistilalla Söyringinlahden rannalla, jonka hän laittaa verolle 1602. Olavin peltoala lisääntyy vuonna 1585 7 pannista 14 panniin.
Toinen teoria Söyringin siirtymiseen on, se että isäntä itse olisi polttanut rakennuksensa
Vienalaisten hyökkäyshuhujen perusteella. Järviseudun Historian 1-osta löytyy maininta
sivuilta 513 , että Savonkylässä olisivat Pietilän ja Harjun isännät polttaneet talonsa
hyökkäyshuhujen perusteella. Söyrinkisethän asuivat silloin vielä Harjulla.
1608 Talo 1 mant. pelto 7 tynnyrinalaa, vero 7 äyr 6 pen ja niityt 6:n kuormanalan arvoiset.
1617-1620 Isäntä Esko Olavinpoika s.1585 talo 1 mant. kokonaisvero 8 taalaria 6 äyriä. Vuonna 1617 Eskon kymmenykset ruis 1/2 pan ja ohra 1/2 pannia, joista laskettu sato
ruis 2,5 tynnyriä ja ohra 2,5 tynnyriä.
1621-1666 Isäntä Simo Olavinpoika Hyytinen s.1591, talo (v-1840) 1 mant. vero 9 taalaria 2 äyriä, vuoden 1623 karjaluettelo; hevoset 3, joista tammoja 1, nuori härkä 1, vasikka 1. lehmät 10, hiehot 3, lampaat 10, karitsat 4, siat 2, kokonaiskylvöt 4 1/2 tynnyrinalaa.
vuoden 1626 kymmenysluettelo ruis 13 1/3 kap ja ohra 13 1/3 kap. sato ruis 6 tynn.1 kappa
ja ohra sama
1622 -1629 Simo on viljellyt omansa lisäksi 1/4 mant. autiota simo Paavonpojan taloa
1635-1639 Simo viljellyt Tukiasen autiota 1/4 mant, verot yhdistetty hänen omiin veroihin.
1667-1670 isäntä Olavi Simonpoika Hyytinen s.1620 talo Hyytinen talo 1 mantaali, vero 9 taalaria
2 äyriä. Olavi luovutti talon veljelleen Erkille ja siirtyi itse viljelemään Simo Paavonpojan eli Lukkarilan
taloa
1671-1679 Isäntä Erkki Simonpoika s.1638, talo 1 mant, per. vero 9 taalaria 2 äyriä vuonna 1680 Talo jaettu kahteen 1/2 mant. per. taloon, varsinainen Hyytinen 1/2 mant.per. isäntä Erkki Simonpoika s.1638 ja Harju 1/2 mant. per. isäntä Yrjö Simonpoika s.1630 Erkki kuollut yhdessä veljensä Yrjön kanssa Harjun navettapalossa.
1680-1682 Isäntä Erkki Simonpojan leski Reetta Yrjöntytär s.1633, talo 1/2 manttaalia perintö.
1683-1689 Isäntä Erkki Simonpojan vävy Yrjö Mikonpoika s.1655 Lapua, sai talon testamentilla Erkki Simonpojalta.
1690-1698 Isäntä Erkki Simonpojan vävy Kustaa Matinpoika s.1663, talo 1/2 manttaalia perintö,
talon omistivat Yrjö Mikonpojan perilliset.
1699-1723 Isäntä Matti Yrjönpoika Hyytinen s.14.09.1681, talo Hyytinen n:10 1/2 manttaalia perintö. Vuodesta 1709 alkaen manttaali 1/2 kruunu. Talo huudatettu verorästeistä. Todellinen syy oli pitkäaikainen liian pienien kylvötietojen ilmoittaminen, rangaistukset tulivat ilmiannon perusteella lähes kaikille Savonkylän taloille. Kruununtilojen isännät vaihdettiin ja useiden talojen isäntäsuku vaihtui muunmuassa Ollilassa.
1724-1745 Isäntä Juho Matinpoika Hyytinen s.10.08.1701, talo Hyytinen n:10 1/2 manttaalia kruunu, (peltoala arvio verotietojen perusteella 4 tynnyrinalaa .
1746-1748 Isäntä Juhon aviopuoliso Saara Matintytär Nykänen s.27.12.1709, Juhon sairauden takia.
1749-1803 Isäntä Matti Juhonpoika Hyytinen s.06.08.1734, talo 1749-1765 1/2 manttaalia/ kruunu.
vuosina 1765-1781 1/2 mant. vero eli perintö, Vuonna 1781 talo on saanut lisämanttaalia 1/8 mant. kruunu, eli yhteensä 5/8 mant. per/kr. Matin talo vuoden 1791 jaon jälkeen 5/24 per/kruunu ( 1/6 per. ja 1/24 kr)
Vuonna 1765 16 päivä Joulukuuta 1/2 manttaalin Hyytisen kruununtalo on lunastettu vero eli perintötaloksi ja vuonna 1781 talo on saanut 1/8 lisämanttaalin kruununmaata.
Talo on jaettu kolmen veljeksen Matin s.06.08.1734, Erkin s.08.05.1736 ja Juhon s.12.04.1740 kesken, kullekin 5/24 per/kr ( 1/6 per. ja 1/24 kr.)manttaalia.

Puoliso: Agnes Leppänen, Hyytinen (529) Ollilan ensimmäinen isäntä 1574-1582, s. 1530, k. 1610 Lappajärvi Hyytinen.
Muistiinpanot: 1573-1582 Isäntä Lauri Hyytisen leski Agnes s.1530, k.1610, talo 15 panninalaa, (2,75 tynnyrinalaa)
lehmät 4, nokat 2.
Lauri Olavinpojan kuoltua, Hyytisestä on muodostettu kaksi tilaa, varsinainen Hyytinen jota
jäi viljelemään Hyytisen holhoojaisäntä Lauri Leppänen ( Agneksen veli), talo 10 pannia lehmät 3.
leski Agneksen talo 15 pannia ja lehmät 4. Se että Agneksen talo on kanta-taloa suurempi johtuu
Olavi Olavinpojan autiosta rappiotilasta, mikä sisältyy Agneksen tilan pinta-alaan. (kts. maantarkastus 1608).
Agneksen tilan maista 10 pannia on ollut Hyytisten maita ja 5 pannia rappiomaita.
Tilan asuin- ja talousrakennukset ovat olleet valmiina Agneksen muuttaessa.
Tämä Ollilan alku on toisenlainen kun Järviseudun Historian isäntäluettelo, mutta alla olevat
lähdemerkinnät todistavat oman versioni oikeaksi. Ollilan on voinut tunnistaa veroluetteloista
paikasta luetteloissa ja peltojen suurrudesta panninaloina, ja 1610 lähtien manttaalista
ja rappiotilasta mistä Ollilan isännät eivät seuraavan sadan vuoden aikana halua maksaa veroa.
Kun Ollilan manttaali on 2/3 niin aina on ilmoitettu puolet eli 1/3 autioksi perustelut esim.
myöhästyneet kylvöt ja myöhemmin perustelu esim. vanha maakirjamerkintä, veroa on maksettu
vain 1/3 manttaalista.

Leski Agneksen s.1530 vuosittaiset maakirjamerkinnät
(vuosiluku taarkoittaa verotusvuotta, nokat täysikäisiä asukkaita,
pinta-alat: 1 tynnyrinala=0,468 hehtaaria, 1 tynnyrinala = 4 panninalaa.
vetomitat vilja 2 panni=1 tynnyriä, 8 vakkaa= 1 tynnyri, 4 neljännestä= 1 tynnyri
1 tynnyri viljaa =146 litraa, 1 kappa=4,6 litraa 1 tynnyri =32 kappaa 1 tyn=18 vak
1 pan 73 l

1574 Agnes leski muutti Ollilaan ja aloitti Ollilan viljelyn erillisenä tilana.
Hyytiselle jäi asumaan Agnekse veli ja holhooja Lauri Leppänen.
1574 Agnes lesken peltoala 15 pann:al eli 3,75 tyn:al =1,72 ha
lehmäverovoi 1 naula, nokkaverovoi 2 naulaa.
1574 Agnes kymm:t ruis 1/2 pannia ja ohra 1/2 pannia,
1575 Agnes lesken pellot 15 pann:al, nokat 3, lehmät 4,
1575 Agnes lesken kymm;t ruis -, ohra 1 pannia
1576 Agnes lesken peltoala 15 pann;al nokat 3 lehmät 4 ,
1576 Agnes lesken kymm;t ruis - , ohra 1 panni
1577 Agnes lesken peltoala 15 pann:al, nokat 4 lehmät 3 ,
1577 Agnes lesken kymm;l ruis 3 vak, ja ohra 3 vak.
1578 Agnes lesken peltoala 15 pann;al, nokat 3, lehmät 3,
1578 Agnes lesken kymm;t ruis - , ohra 1/2 pannia.
1579 Agnes lesken peltoala 15 panninalaa, nokat 2, lehmät 1,
1579 Agnes lesken kymm;t ruis - , ohra 1/2 pan.
1580 Agnes lesken peltoala 15 panninalaa, nokat 3 lehmät 2.
1581 Agnes lesken peltoala 14 panninalaa, nokat 2 lehmät 3 .
1581 Agnes lesken kymm;t ruis -, ohra 1/2 pan.
1582 Agnes lesken peltoala 14 pann:al, nokat 3 lehmät 2,

Agnes luvutti Ollilan isännyyden pojalleen Matti Laurinpojalle
Ylläolevat merkinnät ovat vuosilukujen osoittamasta vuotuisesta maakirjasta,
olen valokuvannut Kansallisarkistossa kaikki mikrofilmeillä olevat Savonkylän
maakirjat, kymmennysluettelot ja henkikirjat 1550-1808 (vanhin filmi 1548 on
aina ollut lainassa, taitaa olla hukassa).
Olen kirjoittanut luettelot puhtaaksi tietokoneen tiedoistoksi, ja merkannut
myös isännän kohdalle tunnistamani talon.
Tällähetkellä tilanne on, että saan parilla hiiren painalluksella alkuperäiset kuvat
ja kuvista tehdyt tiedostot vierekkäin näytölle. (Tekijä RO)

Hyytisen suvun Ollilan isännät.
Luettelo isännistä
1 Agnes Hyytinen 1573-1582
Lauri Hyytisen leski
talo 15 pan. nok 2 lehmät 4
2 Matti Laurinpoika 1583-1615
edellisen poika
pellot 1608 maan tark.verolle 6,5 tyn.
niityt 4 kuorm:n alaa, manttaali 1612
määrätty 2/3 josta viljelty vain puolta.
3 Olavi Olavinpoika 1616-1642
edellisen veljenpoika
viljeli ennen Ollilaan tuloaan ja vielä Ollilassa ollessaan, Hyytisen erillistä
1/4 mant: kruununtilaa. ( käytetty Tukiaisen aution manttaalia, mutta maat
olivat nykyisen Lukkarilan maita)

4 Niilo Olavinpoika 1643-1669
edellisen poika
5 Malin Maunontytär 1670-1673
edellisen leski
6 Simo Niilonpoika 1674-1693
edellisen poika
7 Yrjö Simonpoika 1694-1697
Ollila kruununtilaksi 1697
Yrjö lähti laivakirvesmieheksi 1697, kun pestattu mies kuoli
Ollilassa lavantautiin

8 Matti Simonpoika 1698-1710

talon tuli uusi -isäntä suku, koska Matti ei saanut
mistään takaajaa kruununtilalleen. Takaajana olleen
Hyytisen isännän talo oli myös joutunut Kruunulle.
( syy: Savonkylän isännätjäivät kiinni 1708 verovilpistä
ilmoittvat liian pieniä satotietoja, Kirkonkylän alueella
vain Kärnän talot jäivät perintötiloiksi)
9 Jaakko Juhonpoika Söderkärnä 1711-1728
saanut immitsionin eli oikeuden Ollilan kruununtilaan.

Luettelo selvityksillä ( tekijä RO)
1573-1582 Isäntä Lauri Hyytisen leski Agnes s. 1530, k.1610, 15 panninalaa (7,5 tynn),
nokat 2 lehmät 4.

1583-1615 Isäntä Matti Laurinpoika s.1561, k.1617, edellisen poika, ei lapsia, talo 7 tynn.
Luettelo selvityksillä ( tekijä RO)

1573-1582 Isäntä Lauri Hyytisen leski Agnes s. 1530, k.1610, 15 panninalaa (7,5 tynn),
nokat 2 lehmät 4.

1583-1615 Isäntä Matti Laurinpoika s.1561, k.1617, edellisen poika, ei lapsia, talo 7 tynn.
niityt 4 veroäyrin arvoiset. manttaali 2/3 per. josta yleensä 1/3 autiona, nokat 2, lehmät 3.

1616-1642 Isäntä Olavi Olavinpoika s.1586, k.1642, edellisen veljenpoika, talo 2/3 mant.
puolet autiona, vero 1/3 mant. 3 taalaria 16 penniä. karja 1626 hevonen 2, lehmät 6.
verolla 3 henk
.
1643-1669 Isäntä Niilo Olavinpoika s. 1618, k.23.03.1669, edellisen poika, talo isä Olavin
nimissä vuoteen 1670 manttaaliluettelossa (k.1642), talo 2/3 mant. per. josta 1/3 autiona
ja 1841 alkaen kruununmaana, vero 1/3 mantaalista 3 taalaria 16 penniä,

1641 karja 1 tamma, lehmät 7,kokonaiskylö 1 1/2 tynnyrinalaa.

1670-1673 Isäntä Niilon leski Malin Maunontytär s.1618, k 17.08.1680, talo 1/3 per, 1/3 kr.
autiona vero 1/3 manttaalista 3 taalaria 16 penniä, asukkaat emäntä Malin poika Simo
ja Simon vaimo Riitta, henkiverolla 3 henk.

1674-1693 Isäntä Simo Niilonpoika s.06.11.1641, k.06.01.1693, talo 1/3 per. vero 3 taalaria
16 penniä ja 1/3 kruunu autiona, 1676 alkaen mantaali 1/2 per/kr. josta viljelty 1/4 per,
vero 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä ja 1/4 kr autiona, 1691 alkaen manttaali 1/3 per,
vero 3 taalaria 16 penniä, (1/3 kr. mennyt Timosen vävy Pietari Eskonpojan uudistalo Korriin,
vuodesta 1676 alkaen).
1691Simon verorästien yhdistelmä vuodet 1682-1689, 29 taalaria 28 äyriä 8 penniä,
talossa köyhää, 1691 talossa 1 hevonen 3 lehmää. ( 1692 1 hevonen ja 2 lehmää köyhää).

1694-1697 Isäntä Yrjö Simonpoika s,23.04.1672. k. ei tietoa, talo 1/3 per. vero 3 taalaria 16 penniä.
Vuosina 1695-1697 olivat ankarat nälkävuodet jolloin keväällä Lappajärven asukkaista
kuoli 1/3 osaa eli yli 300 henkeä, varsinaisessa Ollilan talossa ei kuollut kukkaan,
vain Yrjön sisar Liisalta, joka oli Finnilässä miniänä kuoli aviomies Sipi ja 2 vuotias tytär.
Yrjön sedän itsellisen Erkki Ollilan koko perhe; Erkki itse, vaimo Malin Tuomaantytär ja viisi
poikaa kuolivat nälkään ja tauteihin. ( Erkki on asunut nykyisen Oravan paikkeilla uudisasukkaana).
Lisäksi Erkin luona asuneet, isäntä Yrjön pestaama laivakirvesmies ja renki kuolivat
keväällä 1697.
Yrjö ei pystynyt maksamaan verojaan ja kun hänellä oli entisiä verorästejä niin talo
huudatettiin kruununtilaksi. Yrjön varat eivät riittäneet myöskään uuden laivakirvesmiehen
pestiin, joten hän itse lähti Ruosin Karlskroonaan ja oli siellä viisi vuotta vaimonsa Marian
kanssa ja palasi 1602 Ollilaan. Yrjön tilalle kruununtilan hoitajaksi tuli veli Matti Simonpoika.
1698-1710 Isäntä Matti Simonpoika s.10.02.1674, k. ei tietoa, talo 1/3 kruunu. Savonkylän isännät
olivat 1700 luvun alkupuolella ilmoittaneet liian pieniä satotietoja verottajalle ja jääneet kiinni
anoessaan helpotusia verorästeistä, Vuonna 1708 kaikki kirkonkylän talot paitsi Kärnä joutuivat
kruununtaloiksi, Kun myös Hyytinen joutui kruununtilaksi, niin Ollila jäi ilman takaajia joten
Matti joutui lähtemään talosta. Uudeksi isännäksi tuli 1711 Jaakko Juhonp, Söderkärnä.
(Kyllä taustalla on ollut myös poikien sedän Erkki Simonpojan perheen kohtalo 1697,
Erkin vaimo oli Tuomas Tuomaanpoika Kärnän tytär.)

1711 Hyväksytty immitsioni Jaakko Juhonpoika Söderkärnälle Ollilan n:10 1/3 kruununtilan
hoitajaksi. niityt 4 veroäyrin arvoiset. manttaali 2/3 per. josta yleensä 1/3 autiona, nokat 2, lehmät 3.

Lapset:
1. Martti s. 1559 Lappajärvi. Perhe 2
2. Olavi s. 1560 Lappajärvi. Perhe 4
3. Matti s. 1561 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 5143
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 2
2. Martti Laurinpoika Hyytinen (526), (perheestä 1) Itsellinen/uudistilallinen Timosen talon perustaja 1582-1601, Ollilan vieressä nykyisessä Timossa., s. 1559 Lappajärvi, k. 1603 Lappajärvi.
Muistiinpanot: Isäntäluettelo Timonen 1580-1735
vuodesta 1608 1/3 mant. perintö
vuodesta 1709 1/3 mant. kruunu
1 Martti Laurinpoika Hyytinen 1580-1601
Lauri Olavinpoika Hyytisen poika.
viljelee itsellisenä
2 Olavi Martinpoika Hyytinen 1602-1614
edellisen poika (laivamies?)
talo verolle 1602
Erkki Mikonp. Hyytisen ( Hyytisen Kärnän
talosta ) nimi maakirjassa isäntänä (1615-1621)
tarkoittaa Olavi Timonen maksoi veron Erkki
Mikonpojan nimellä
3 Olavi Timonen Nykälästä 1615- 1632
Olavi Pietarinpojan poika
kylvää 1615 alkaen
nimi kymmenysluettelossa isäntänä1615 alkaen
nimi maakirjassa isäntänä 1622 alkaen
4 Knuutti Olavinpoika Timonen 1633-1646
edellisen poika
5 Leski Kaisa Eskontytär Timonen 1647-1649
edellisen leski
6 Erkki Knuutinpoika Timonen 1650-1685
edellisten poika
7 Juho Erkinpoika Timonen 1686-1697
edellisten poika, kuoli nälkään 1697
8 Erkki Knuutinpoika Timonen 1697-1698 uudelleen
9 Simo Olavinpoika Lukkarila 1699-1709
vävy (kruunutilaksi 1709)
10 Tuomas Matinpoika Rustmestar 1710-1715 vävy
11 Paavo Erkinpoika Harju/Hyytinen
Juho Erkinpoika Timosen serkku. 1719-1735
Talo palautunut Timosen suvulta alkuperäiselle suvulle eli Hyytisille.
Isäntäluettelo selvityksillä
1580-1601 ITSELLINEN MARTTI LAURINPOIKA HYYTINEN s.1559 Martti kylvää itsellisenä vuosittain
alle tynnyrinalan lähinnä ohraa. Vuonna 1601 Martti luovuttaa maansa poika Olaville. (laivamies)
1602-1614 ISÄNTÄ OLAVI MARTINPOIKA HYYTINEN s. 1580. Olavi ilmoittanut talon 6 pannia verolle
1602. Talo ilmoitettu osaksi autioksi 1602-1604 (vapaavuodet). 1603:n autioluettelo 1/2 aut.Olavi
Martinpoika pellot 9 pan. asukkaat 0 ja lehmät 0. 1608:n maantarkastuksessa löytyi hiekkapeltoa
2 tynnyrinalaa ja niityt 1 kuorman-ala ja manttaaliksi määritelty 1/3 .(1615 Olavi lähtenyt laivamieheksi)
(1615-1621) Erkki Mikonpoika Hyytinen s.1580, talo 1/3 mant. pelto 2 tynn. niityt 1 kuor;ala
Erkki on ollut epämääräisen ajan omistajana, hä ei koskaan kylvä Timosessa
Tullut Hyytisen Kärnän savusta, jota alkoi viljellä hänen jälkeensä Paavo Pokelainen Vimpelistä.
Erkki ei koskaan viljelyt tilaa, mutta hänen nimensä säilyi vero ja manttaaliuetteloissa Knuutin
isännyyteen eli vuoteen 1631 saakka.mi samoinkuin kaikissa
1615-1632 ISÄNTÄ OLAVI TIMONEN s.1580, tullut Paavo Paavonpojan talosta Nykälästä.
Talo Timonen 1/3 mant. ostettu Erkki Mikonpoika Hyytiseltä, pelto 2 tynnyrinalaa, niityt 1:n
veroäyrin arvoiset.
1623 Verouudistus, vero 2 taalaria 23 äyriä 16 penniä.
1632 Verouudistus vero 3 taalaria 16 penniä.
Karja 1623 härkä 2, ( nuori ja vanha) lehmä 4, hieho 1, lammas 5, karitsa 2, kokonaiskylvöt 1 tynnyrinala.
Karja 1629, tamma 1, lehmä 3, lammas 5, karitsa 2, kylvöt 1 tynnyrinala.
Huom. Olavi Timosen patronyymiä ei ole ilmoitettu missään luettelossa)
1633-1646 ISÄNTÄ KNUUTTI OLAVINPOIKA TIMONEN s.1608, k.1646, talo Timonen 1/3 per. vero
3 taalaria 16 penniä. 1634 Timonen merkattu autioksi, yhteisviljely Paavo Paavonpoika Timosen kanssa.
Karja 1635: hevonen 1, lehmä 4, lammas 2, karitsa 1, kokonaiskylvöt 1 tynnyrinalaa.
Karja 1641: härkä 1, nuorihärkä 1, lehmä 4, hieho 1, lammas 3, karitsa 2, kokonaiskylvöt 2 tynnyrinalaa. .
1647-1649 ISÄNTÄ LESKI KAISA ESKONTYTÄR s.1608, k.03.12.1682, talo Timonen 1/3 mant. perintö,
vero 3 taalaria 16 penniä. Kaisa maksoi veroa 24 äyriä 4 penniä, 1/12 manttaalin kylvöistä, 1/4 mant. ilmoitettu autioksi.
1650-1685 ISÄNTÄ ERKKI KNUUTINPOIKA TIMONEN s.1628, k.26.09.1705, talo 1/3 mant. perintö, normaalivero 3 taalaria 16 penniä. 1648-1652 olivat katovuosia, jolloin talot ilmoittivat runsaasti
osiaan autioiksi, saadakseen verovähennyksiä.
1650-1651 Talo yhteisviljelyksessä Hannu Paavonpojan kanssa, he viljelevät yhdessä 5/6 mant.
ja 1/3 on autiona ja kylvöt ovat yhteensä ruis 3 ja ohra 2 tynnyrinalaa. 1652 Erkki viljeli omaansa
1/3 manttaalia, kylvöt ruis 2 ja ohra 1 tynnyrinala. 1663 Savonkylä tuli osaksi Jaakko de la Gardien
lahjaverolääniä ja samana vuonna Jaakko de la Gardie perusti myös Pietarsaaren kaupungin.
Kuningas oli antanut talonpoikien talojen verotusoikeuksia lainojesa pantiksi. 1670 Timosen talon verotusoikeudenpanttina oli saanut Herra Carl Falkenberg (samoikuin monen muunkin Savonkylän talon). Verotusoikeuden omistaja Herra Falkenberg määrää laskettavaksi Hannu Paavonpojan talon uuden
omistajan. Mikko Paavonpoika Lilltarvosen manttaalin 1 1/12:sta 3/4 manttaaliin pitkään jatkuneen
järven vedennosun aiheuttaman peltojen vettymisien takai, vastaavasti Erkki Knuutinpojan
ja Niilo Olavinpojan talojen manttaali ensin nostetaan 1/2 manttaaliin ja sitten molemmilta lasketaan
manttaali 1/4 llä. Manttaalin alennus 1/4 on annettu kakille vedenoususta kärsineille taloille.

1688 Erkistä tuli Lappajärven kirkonisäntä Tuomas Tuomaanpoika Kärnän kuoleman jälkeen.
1686-1697 ISÄNTÄ JUHO ERKINPOIKA TIMONEN s.1653, k.18.04.1697 nälkään, talo 1/3 mant. perintö,
vero 3 taalaria 16 penniä, maakirjojen mukaan Juhon talon manttaali on palautettu entiseksi 1/3 manttaaliin,
Juhon verorästit vuonna ovat 35 taal. 26 äyriä 16 penniä, karjavarallisuus hevoset 2, lehmät 6.Talossa
asui myös vävy Pietari Eskonpoika Karvonen, Korrin talon uudisasukas. ( muutti Korriin 1690 luvun alussa).
1695 ja 1696 olivat täydellisiä katovuosia, viljaa ei ole saatu edes rahalla lähikaupungeista.
Timosen talossa kuoli keväällä 1697 nälän aiheuttamaan lavantautiin isäntä Juho 44 v, emäntä
Reetta 44 v, poika Matti 12 v. tytär Maria 10, poika Erkki 8 v, poika Yrjö 6 v, poika Jaakko 3 v,
yhteensä 7 henkeä. Eloon jäivät talon vahaisäntä Erkki ja vanhaemäntä Liisa ja lapset poika
Juho 20 ? tyttäret Liisa 15 ja Kaisa 5 v.
1697-1698 ISÄNTÄ ERKKI KNUUTINPOIKA keväällä vanhaisäntä Erkki löysi jostain verorahat
ja kylvöihin siemenet joten Timonen säilyi perintötalona.
1699-1709 ISÄNTÄ VÄVY SIMO OLAVINPOIKA LUKKARILA s.10.08.1671, k.17.01.1721,
talo Timonen 1/3 mant. perintö. Talon omistavat Juho Erkinpojan perilliset lähinnä tytär Liisa,
taloa viljelee Juhon sisar Kirsti miehensä Simon kanssa.

1709 Savonkylän isännät anovat verorästejään anteeksi vedoten menetettyihin satoihin. Verovouti tarkistaa satomäärät ja niistä tehdyt ilmoitukset, ja toteaa että isännät ovat ilmoittaneet liian pieniä satomääriä. Voudin rangaistukset ovat ankarat, talo joka ei pysty lyhentämään verorästejä voudin määräämällä tavalla, joutuu huudatukseen eli kruununtiloilla
isännät menee vaihtoon ja perintötilat menevät kruunulle.
Timosen perintötilana huudatettiin kruunulle.

1710 Timosen kruununtilalle tuli hoitajaksi Juho Erkinpojan vävy Tuomas Matinpoika Rustmestar Alajärveltä.
1710-1715 TUOMAS MATINPOIKA RUSTMESTAR /TIMONEN s.16.12.1681, k.1724, talo Timonen
n:18. 1/3 kruunu normaalivero 3 taalaria 16 penniä. Tuomaan verorästit 1713 9 taalaria 3 äyriä 20 pennä.
1700 on alkanut suuri pohjan sota. Suomessa alkoi miehitysaika eli isoviha Napuen taistelun
tappion jälkeen. Savonkylään ulottui venäläisten kostoretki, jonka aikana, joka talosta surmattiin
tai vietiin Venäjälle lähinnä nuoria poikia.
1650-1651 Talo yhteisviljelyksessä Hannu Paavonpojan kanssa, he viljelevät yhdessä 5/6 mant.
ja 1/3 on autiona ja kylvöt ovat yhteensä ruis 3 ja ohra 2 tynnyrinalaa. 1652 Erkki viljeli omaansa
1/3 manttaalia, kylvöt ruis 2 ja ohra 1 tynnyrinala. 1663 Savonkylä tuli osaksi Jaakko de la Gardien
lahjaverolääniä ja samana vuonna Jaakko de la Gardie perusti myös Pietarsaaren kaupungin.
Kuningas oli antanut talonpoikien talojen verotusoikeuksia lainojesa pantiksi. 1670 Timosen talon verotusoikeudenpanttina oli saanut Herra Carl Falkenberg (samoikuin monen muunkin Savonkylän talon). Verotusoikeuden omistaja Herra Falkenberg määrää laskettavaksi Hannu Paavonpojan talon uuden
omistajan Mikko Paavonpoika Lilltarvosen manttaalin 1 1/12:sta 3/4 manttaaliin ja vastaavasti
Erkki Knuutinpojan ja Niilo Olavinpojan ( Ollila) talojen manttaalin nostamista 1/2 manttaaliin.
Erkin uudeksi veroksi tuli 4 taalaria 17 penniä. Tämä nosto oli matemaattinen, Kun manttaali oli
1/3 niin siitä oli vaikeaa vähentää 1/4, Lähes kaikki talot saivat vedennousun takia 1/4 mantaalin
veroalennuksen,
1688 Erkistä tuli Lappajärven kirkonisäntä Tuomas Tuomaanpoika Kärnän kuoleman jälkeen.
1686-1697 ISÄNTÄ JUHO ERKINPOIKA TIMONEN s.1653, k.18.04.1697 nälkään, talo 1/3 mant.
perintö, vero 3 taalaria 16 penniä, maakirjojen mukaan Juhon talon manttaali on palautettu entiseksi 1/3
manttaaliin, jostain syystä henkikirjoissa esiintyy manttaali 1/4.1689 Juhon verorästit vuonna ovat
35 taal. 26 äyriä 16 penniä, karjavarallisuus hevoset 2, lehmät 6.Talossa asui myös vävy Pietari Eskonpoika Karvonen, Korrin talon uudisasukas. ( muutti Korriin 1690 luvun alussa).
1695 ja 1696 olivat täydellisiä katovuosia, viljaa ei ole saatu edes rahalla lähikaupungeista.
Timosen talossa kuoli keväällä 1697 nälän aiheuttamaan lavantautiin isäntä Juho 44 v, emäntä
Reetta 44 v, poika Matti 12 v. tytär Maria 10, poika Erkki 8 v, poika Yrjö 6 v, poika Jaakko 3 v,
yhteensä 7 henkeä. Eloon jäivät talon vahaisäntä Erkki ja vanhaemäntä Liisa ja lapset poika
Juho 20 ? tyttäret Liisa 15 ja Kaisa 5 v.
1697-1698 ISÄNTÄ ERKKI KNUUTINPOIKA keväällä vanhaisäntä Erkki löysi jostain verorahat
ja kylvöihin siemenet joten Timonen säilyi perintötalona.
1699-1709 ISÄNTÄ VÄVY SIMO OLAVINPOIKA LUKKARILA s.10.08.1671, k.17.01.1721, talo
Timonen 1/3 mant. perintö. Talon omistavat Juho Erkinpojan perilliset lähinnä tytär Liisa, taloa viljelee
Juhon sisar Kirsti miehensä Simon kanssa. 1709 Savonkylän isännät anovat verorästejään anteeksi vedoten menetettyihin satoihin. Verovouti tarkistaa satomäärät ja niistä tehdyt ilmoitukset, ja toteaa että isännät ovat ilmoittaneet liian pieniä satomääriä. Voudin rangaistukset ovat ankarat, talo joka ei pysty lyhentämään verorästejä voudin määräämällä tavalla, joutuu huudatukseen eli kruununtiloilla
isännät menee vaihtoon ja perintötilat menevät kruunulle. Timosen perintötilana huudatettiin kruunulle.
1710 Timosen kruununtilalle tuli hoitajaksi Juho Erkinpojan vävy Tuomas Matinpoika Rustmestar Alajärveltä.
1710-1715 TUOMAS MATINPOIKA RUSTMESTAR /TIMONEN s.16.12.1681, k.1724, talo Timonen
n:18. 1/3 kruunu normaalivero 3 taalaria 16 penniä. Tuomaan verorästit 1713 9 taalaria 3 äyriä 20 pennä.
1700 on alkanut suuri pohjan sota. Suomessa alkoi miehitysaika eli isoviha Napuen taistelun
tappion jälkeen. Savonkylään ulottui venäläisten kostoretki, jonka aikana, joka talosta surmattiin
tai vietiin Venäjälle lähinnä nuoria poikia.
1714 Timosessa viholliset ampuivat kuoliaaksi isäntä Tuomaan pojan Juhon 17.12.1714,
hän oli syntynyt 23.05.1704. Kauhu Savonkylässä oli niin kova, että vahempia naisia kuoli pelkoon
heidän kuullessaan venäläisten tulevan.
Olot rauhoittuivat jo 1718 luvulla ja rauha tuli 1723 ja venäläiset poistuivat.
1719-1735 Isonvihan aikana Paavo Erkinpoika Harju tuli Timoseen kruununtilan hoitajaksi,
hän oli Hyytisen sukua, mutta hänen äitinsä Malin oli Erkki Knuutinpoika Timosen tytär.
1714 Timosessa viholliset ampuivat kuoliaaksi isäntä Tuomaan pojan Juhon 17.12.1714,
hän oli syntynyt 23.05.1704. Kauhu Savonkylässä oli niin kova, että vahempia naisia kuoli pelkoon
heidän kuullessaan venäläisten tulevan.
Olot rauhoittuivat jo 1718 luvulla ja rauha tuli 1723 ja venäläiset poistuivat.
1719-1735 Isonvihan aikana Paavo Erkinpoika Harju tuli Timoseen kruununtilan hoitajaksi,
hän oli Hyytisen sukua, mutta hänen äitinsä Malin oli Erkki Knuutinpoika Timosen tytär.
Martti Laurinpoika Hyytisen s.1559 vuosittaiset kylvöt itsellisenä uudisasukkaana
1580 Itsellinen Martti Laurinp. Hyytinen Timossa kymmenykset ruis 0 ja ohra 1/2 vak. 1584 Itsellinen Martti Laurinpoika kymmenykset ruis 0 ja ohra 1/2 vakkaa 1587 Itsellisluettelo Martti Laurinpoika vero 6 äyriä 1587 itsellinen Martti Laurinpoika kymmenykset ruis 0 ja ohra 1/2 vakkaa 1590 itsellinen Martti Laurinpoika kymmenykset ruis 0 ja ohra 1/2 vakkaa 1592 itsellinen Martti Laurinpoika kymmenykset ruis 0 ja ohra 1/2 vakkaa 1598 itsellinen Martti Laurinpojan kymmenykset ruis 0, ohra 1/2 vakkaa. 1599 itsellinen Martti Laurinpojan kymmenykset ruis - , ohra 1 vakka 1600 itsellinen Martti Laurinpojan kymmenykset ruis 0, ja ohra 1/2 vakkaa 1601 itsellinen Martti Laurinpojan kymmenykset ruis 1 vakka, ohra 1 vakka
1602 talo Olavi Martinpoika Hyytiselle.

Lapset:
1. Olavi s. 1580 Lappajärvi. Perhe 3
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 3
3. Olavi Martinpoika Hyytinen (522), (perheestä 2) Talollinen 1602-1615 nykyisen Timon kohdalla, talo 9 pannia. Vuodesta 1613 alk. 1/3 mant. vero 2 tynnyrialan pelloista 2 äyriä ja 1 äyrin niityistä, s. 1580 Lappajärvi, k. 1623 Lappajärvi
(Olavi Martinpojan vuosittaiset tiedot).
Muistiinpanot: isäntä 1602-1615 Olavi Martinpoika s.1580, talo vuonna 1604 9 panninalaa.
Talo on ilmoitettu verolle 1602, heti verolletulon jälkeen oli katovuodet 1602-1604, talo jäi hetkeksi
ilman asukkaita ja talo sai helpotusta veronmaksuun kun puolitaloa määriteltiin autioksi vuoteen
1606 saakka. Olavi Martinpoika Hyytisen, s. 1580 vuosittaiset maakirja-ja henkikirjatiedot.
1600 Martti Laurinpoika Hyytisen kymm.uudistalossa ruis 0 , ohra 1/2 vak.
1601 Martti Laurinpojan kylvöt ruis 1vakka ja ohra 1 vakka
1602 Olavi Martinpojan nimissä verotiedoissa, puolet autiona pellot 9 pannia, ei merkattu
asukkaita eikä karjaa. talosta puolet autiona, ( asuttu muissa Hyytisen savuissa)
1603 Olavi Martinp. uudistila 1/2 aut. pellot 9 pann:al, asukkaat 0 lehmät 0 1604 Olavi Martinpojan uudistila 1/2 osaa autiona, talon pinta-ala 9 panninalaa, ei nokkia ,ei lehmiä
604 Olavi Martinpojan Kymm. ruis-, ohra -, nimen kohdalle merkattu "Laivamies"
1604 Olavi Martinpojan veroperusteet; veroraha 9 äyriä, lukkarin ja nimismiehen ohrat 1 1/2 vakkaa, ruokalisävoi 5 naulaa, päivätyovoi 5 1/2 naulaa, nokkaverovoi 0, karjaverovoi 0, haukivero
4 1/2 naulaa, nimismiehen heinät 1 ruko. talo puoliksi autio, ei asukkaita, ei karjaa.
1605 Olavi Martinpoika Hyytisen peltoala 9 panninalaa, nokat 0, lehmät 0,
1605 Olavin kymmenykset ruis 0, ohra 1 vak . (vaimo kylvää)
1606 Olavi Martinpojan talon kylvöala 4 1/2 pannia autiona 1/4 osaa 9 pannin talosta, veroraha 9 äyriä,
veroa maksavia henkilöitä eli nokkia 2, lehmiä 1. verot: nimismiehenohrat 1 vakkaa, lukkarinohrat 1/2 vakkaa, ruokalisävoi 5 naulaa, päivätyövoi 5 1/2 naulaa, nokkaverovoi 2 naulaa (naula nokalta) lehmäverovoi 1 naula
( naula lehmältä) , nokkaverohauet 5 naulaa ( 5 naulaa talolta) ja nimismiehen heinät 1 ruko talolta, voiverot yhteensä 13,1/2 naulaa eli 5,7 kg,
1606 Olavi Martinpojan kymm. ruis 1 vak. ohra 0 1607 Olavi Martinpojan pelto 9 pannia 1/2 autiona, nokat 2, lehmät 1.
1607 Olavi Martinpojan kymmenykset ruis 0 ja ohra 1 vak.
1608 Olavi Martinpojan pellot 9 pannia, josta 1/2 osaa autiona, nokat 1, lehmät 1,
1608 Olavin kym:t kymm. ruis -, ohra 1vak. 1608 Olavi Martinpojan maantarkastus: 2 tynnyrinalan viljelykset,
pellot 2 tynnyrinalaa hiekkamaata,
tontti -3 ja -5 tankoa eli 2,5 aaria 1608 Annettu autioluettelossa verohelpotusta puolet autiona jolloin puoliveroa 1604 -1607. vuonna 1607 alkaen täysin verolla. 1609 Olavi Martinpojan kymm:t ruis - , ohra 1/2 pan.
1610 Olavi Martinp. 1/3 mant, pellot 2 tynn:al, niityt 1 kuor:al 1610 Olavi Martinpojan talon henkilöluettelo: vain vaimo ( Olavi Laivamiehenä) 1610 Olavi Martinpojan kymm:t ruis - , ohra 1 vak. 1611 Olavi Martinpojan kymm:t ruis - , ohra 1 1/2 vak. 1612 Olavi Martinpoika on maksanut 1/3 manttaalista verorahan 2 äyriä, 2 tyn:alan pellosta
ja 1:n kuormanalan niityistä. 1613 Olavi Martinpoika on maksanut 1/3 mant. verorahan 2 äyriä, 2:n tynnyrinalan pelloista
ja 1:n kuormanalan niityistä 1613 Olavi Martinpojan kymm. ruis 0 ja ohra 1 vak.
1614 Olavi Martnpoika Hyytinen 1/3 mant, pellot 2 tyn:al, niityt 1 kuorm:n ala 1615 Olavi Martinpoika on maksanut 1/3 manttaalista verorahan 2 äyriä ,( 2 tyn:alan pelloista
ja 1 kuormanalan niityistä).
1615 Olavi Timosen kymmenykset Timosessa ruis 0 ja ohra 1/2 vak .
Talon suku vaihtuu Olava Pietarinpoika Timosen poika Olavi tulee ensin kylväjäksi
tulevaan Timosen taloon, tulovuosi on 1615, verotiedoissa esiintyy vielä Erkki Mikonpoika
Hyytinen joka on Hyytisen Kärnän talosta , jonne on tullut isännäksi Paavo Pokelainen Vimpelistä.
Olavin Timosen lisätiedot jatkuvat hänen lisätiedoissaan
1616 Olavi Martinpojan verot 1/3 manttaalista 2 äyriä- 1617 Erkki Mikonpoika Hyytisen Kärnän talosta on merkattu Olavi Martinpojan sijaan Timosen
talon 1/3 manttaalin omistajaksi, vero 2 äyriä. ( tuskin Erkki Mikonpoika on edes muuttanut Timoseen)
1617 Olavi Timonen muuttanut taloon ja kylvänyt ensi kertaa.kymm. ruis 0, ohra 1 vakka
1618 Erkki Mikonpoika verot 1/3 mant. talosta. 2 äyriä pelloista ja 1 kuorm.alan niityistä. 1618 Erkki Mikonpoika 1/3 mant, verot pelto 2 äyriä ja 1 kuormanalan niityistä
1619 Erkki Mikonpjan verot 2 äyriä, 2 äyrin pelloista ja 1 kuormanalan niityistä, 1/3 manttaalin perintötalosta
Nykäsen Hannun uudistalon merkinnät
1630 Olavi Martinp. 1/3 mant. autio
1631 Olavi Martinp. 1/3 mant. autio
1632 Olavi Martinp. 1/3 autio. autio
1633 Olavi Martinp. 1/3 mant. autio
1634 Olavi Martinp. 1/3 manr autio

Lapset:
1. Lauri talo 1/3 mant. nimellä 1635-1642, s. 1610 A Lappajärvi.

Muistiinpanot: Laurin vuosittaiset maakirjamerkinnät.
1635 Lauri Olavinp. 1/3 aut.
1635 Lauri Olavinp. nimissä Pietilän karja.
1636 Lauri Olavinp.nimissä Pietilän karja
1636 Lauri Olavinp. 1/3 mant
1637 Lauri Olavinp 1/3 mant
1638 Lauri Olavinp.1/3 mant
1639 Lauri Olavinp 1/3 mant
1640 Lauri Olavinp 1/3 mant autio
kruununtila järjestelmä on otettu käyttööön
1641 Lauri Olavinp, 1/3 mant kr.
Nykälän navettapalo.
1642 ja 1642 henkikirja Hannu Paavonp. Timonen 1 1/12 perintö
1643 Maakirja Lauri Olavinp, 1/3 per.
1643 Hannu Paavonp. 3/4 per
yhteensä 1 1/12 mant.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 4
2. Olavi Laurinpoika Hyytinen (657), (perheestä 1) Talollinen 1583-1616 talo Hyytinen 3 1/2 tynnyrinalaa v-1683, v-1613 manttaaliksi määrätty 1, pellot 7 tynnyrinalan ja verot 6 äyriä pelloista ja 6 niityistä, s. 1560 Lappajärvi, k. 1615 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1583-1616, Isäntä Olavi Hyytinen s. 1660, k. 1616, talo 1583 7 panninalaa, täysi-ikäisiä 2 henk. lehmät 3. Olavi sai isännyyden, sitä väliaikaisesti 1581-1583 hoitaneelta Mikko Olavinpojalta. Hyytiset selvisivät 1601-1603 nälkävusista keskittämällä kaikki viljely varsinaiseen Hyytisen
taloon ja jättämällä Ollilan, Timosen ja Kärnän savut nälkävuoisien ajaksi autioksi,
Hyytisen omistus on jaettu kahtia 1602, koska isä Olaville on merkitty 10 panninalan talo
ja poika Eskolle on merkattu 11 pannin talo vuosina 1602- 1607 veroluetteloihin, kymmenykset
on kuitenkin merkattu normaalisti Olavin nimiin. Olavin kymmenykset ovat 1604 ruis 1,5 vak ja ohra 2 pan .
Tilanne merkinnöissä on normaali ja Olavi merkattu isännäksi koko 1:n mantaalin taloon v-1608 alkaen.

Vuoden 1608 maantarkastuksessa löytyi peltoa; savipitoista 3 tynnyrinalaa, multa/hiekkapitoista
2 tynnrinalaa ja hiekkapitoista pelto ja 2 tynnyrinalaa yht. 7 tynnyrinalaa, veroa vain 6 tynnyrinalasta
eli vero 6 äyriä. Vuonna 1613 Olavin manttaaliksi määritelty 1. peltoala 7 tynnyrinalaa, verot 6 äyriä
pelloista ja 6 kuormanalan niityistä.
Olavin Laurinpojan s-1560 vuotuiset maakirjojen merkinnnät
1583 Olavi Hyytisen perintötilan peltoala 7 panninalaa , nokat 2, lehmät 3, veroraha 7 äyriä,
1583 Olavin kymm:t ruis 1 vak. ohra 1 vak.
1584 Olavi Hyytinen on ostanut, 7pann:al peltoa Pietari Olavinpoika Söyringiltä Harjunjoen
eteläpuolelta, samalla Hyytisten ja Söyringin rajaksi tuli Harjunjoki.
Eli näin jälkeenpäin voi sanoa Hyytiset ostivat Harjun Söyringiltä, loput Söyringin maista jäi
Pietari Olavinpojan Söyringin haltuun ja hän siirsi rakennukset Söyringinlahden varteen
ja aloitti uudisasukkaana ja joutui laittamaan talon uudelleen verolle.
(1602 (kts.Pietari Olavinpojan ja Söyringin lisätiedot ja multimediatiedoston kuvat) 1584 Olavi Hyytisen peltoala 7 panninalaa, nokat 3, lehmät 3, veroraha 14 äyriä ,
1584 Ovin kymm: t. ruis 1 vak. ohra 1/2 vak. 1585 Olavi Hyytisen peltoala 7 pannia, nokat-, lehmät -. veroraha 14 äyriä,
1585 Olavin kymm;t. ruis- , ohra 1 1/2 vak.(käyt ensim.kerran sukun. Hyytinen) 1586 Olavin peltoala 14 panninalaa , nokat 4, lehmät 4, veroraha 14 äyriä,
1586 Olavin kymm. ruis - ohra 3 vakkaa. 1587 Olavin peltoala 14 panninalaa , nokat 3, lehmät 3, veroraha 14 äyriä,
1587 Olavin kymm:t ruis 1 vak. ja ohra 1/2 pan,
1588 Olavin peltoala 14 panninala, nokat 4, lehmät 5, veroraha 14 äyriä,
1588 Olavin kymm:t ruis 1/2 vak, ja ohra 1 vak. 1589 Olavin peltoala 14 panninalaa, nokat 3. lehmät 4 , veroraha 14 äyriä,
1589 Olavin kymm;t ruis 1 vak, ohra 1 vak, 1590 Olavin peltoala 14 panninalaa , nokat 3, lehmät 4, veroraha 14 äyriä,
1590 Olavin kymm. ruis 1/2 vakkaa, ohra 1/2 vakkaa. 1591 Olavin peltoala 14 panninalaa nokat-, lehmät -, veroraha 14 äyriä,
1591 Olavin kymm:t ruis 1/2 pan. ja ohra -, 1592 Olavin peltoala 15 panninalaa, nokat 2, lehmät 2, vero 15 äyr
1592 Olavin kymm;t ohra -, ruis 1/2 pan, veroraha 15 äyriä 1593 Olavi Hyytisen peltoala 15 panninalaa, nokat 3, lehmät 4, vero 15 äyriä. 1594 Olavin peltoala 15 panninalaa, nokat 3 , lehmät 4, veroraha 15 äyriä,
1594 Olavin kymm:t ruis1 pan. ja ohra 1/2 vak. 1595 Olavin peltoala 15 panninalaa, nokat 3 , lehmät 4 , veroraha 15 äyriä
1596 -1597 tiedot puuttuvat Nuijasodan vuoksi 1598 Olavin peltoala 15 panninalaa, nokat 4 , lehmät 10,
1598 Olavin kymm:t ruis 1/2 pan ja ohra 1 vakka , veroraha 15 äyriä 1599 Olavin peltoala 15 panninalaa , nokat 2, lehmät 5, vero 15 äyr
1599 Olavin kymm:t ruis 1/2 vak. ja ohra 1/2 pan, 1600 Olavi Hyytisen peltoala 15 panninalaa nokat 2, lehmät 5. 1601 Olavin peltoala 15 panninalaa , nokat 2, lehmät 5,
1601 Olavin kymm:t. ruis 1 vak. ja ohra 3 vak. veroraha 15 äyriä 1602 Pahat katovuodet Olavin tiedot puuttuu 1603 autioluettelo Olavi maksaa täyden veron ( ei helpotuksia)
1603 Olavin kymm:t ruis 2 1/2 vak ohra 1/2 pan
1604 Olavi Hyytisen kymm. ruis 1 1/2 vak , ja ohra 1 pan. 1604 Olavi Hyytisen perintötilan peltoala 10 pann:al, nokat 2 lehmät 6 , veroraha 10 äyriä
1604 Olavin kokonaisvero ilman lisäveroja, veroraha 10 panninalaa, nimismiehen ohrat
2 vakkaa, lukkarin ohrat 1 vakka, ruokalisävoi 10 naulaa, päivätyövoi 5 naulaa,
nokkavero 2 naulaa, lehmäverovoi 6 naulaa, nokkaverohauki 5 naulaa , nimismiehen heinät 1 ruko . verot yhteensä rahaa 10 äyriä, viljaa 3 kappaa ohria, voita 23 naulaa, kuivatut hauet 5 naulaa,
heinät 1 ruko.
Toinen puoli poika Eskon nimissä.
1604 Esko Olavinp. Hyytinen, 11 pann:al, nokat 3, lehmät 4, verororaha 11 äyr, lukkarin ohrat 3 vak,
ruok.lisäverovoi 5 1/2 naulaa, päivätyöverovoi 5 3/4 naulaa, nok 2 naulaa, hauet 2 1/2 naulaa,
nimismiehen heinät 1/2 rujoa
1605 Olavin kymmenykset ruis 1/2 pan ja ohra 1 pan,
1605 Olavi Hyytinen pellot 10 pann,al, nokat 2 leh 5,
1605 Esko Olavp Hyytinen pellot 11 pann;al, nok 2, leh 5 1606 Esko Olavinpoika isännöi Hyytisellä tilan peltoala 11pann:al, nokat 2. lehmät 5,
veroraha 11 äyriä. Esko on merkattu Hyytisen toiseksi omistajaksi, taloa viljellään
kuitenkin yhtenä ( talojeen vuoteen 1680 saakka lainvastaista)
1606 Olavi Hyytinen pellot 16, nokat 2 lehmät 6
1606 Olavin kymmenykset ruis 1 vak ja ohra 1 pan 1607 Olavin kymmenykset ruis 3 vak, 1/2 pan
1607 Esko Olavinp. pellot 11 pann:al. nokat 2, leh 6, 1607 Olavi Hyytisen perintötalon peltoala 10 pann:al, nokat 4. lehmät 6, veroraha 10 äyriä
1608 Olavi Hyytisen 1 manttaalin Hyytisen perintötalon viljelykset maantarkastuksessa,
3 tynnyrinalan multa/ hietapelto, 2 tynnyrinalan hiekkapitoinen pelto, 2 tynnyrinalan savipitoinen
pelto, pellot yhteensä 7 tynnyrinala, veroraha 7 äyriä, tontti -6, -8 tankoa eli 7,6 aaria,
kokonaispinta-ala 7 tynnyrinalaa, veroraha 6 äyriä
1608 Olavi Hyytisen pellot 10 pann;al, nokat 5, leh 10,
1608 Esko Olavp. pellot 11 pann:al. nok 2, leh 6,
1608 Olavi Hyytisen kymm. ruis 3 vak, ohra 1/2 pan. 1609 Olavin kymm. ruis 1 1/2 pan. ja ohra 3 vak.
1610 Olavi Hyytinen 1 mant. verot 7 äyr 6 pen, niityt 6 kuor;al 1610 Olavin Hyytisen talon henkilöluettelo: Olavi, vaimo, poika ja miniä?(sarakkeessa renki ja piika)
1610 Olavin kymm:t ruis 2 vak. ja ohra 4 vak. 1611 Olavi Hyytisen kymm. ruis 1/2 pan, ohra 1/2 pan.
1611 Olavi Hyytinen 1 mant, vero 7 äyr 6 pen, niityt 7 tyn:al
1612 Olavi Hyytinen maksoi veroraha 6 äyriä 7 tynnyrinalan pelloista ja 6:n kuormanalan niityistä,
1 manttaalin perintötalosta 1613 Olavi Hyytinen maksoi veron 6 äyriä 7 tynnyrinalasta peltoa ja 6 kuormanalan niittyistä,
1 manttaalin perintötalosta 1613 Olavi Hyytisen kymm:t ruis 1 pan ja ohra 3 vakkaa
1614 Olavi Hyytinen 1 mant, vero 6 äyr 7 tynn;al, niityt 6 kuor:al 1615 Olavi Hyytinen 1 manttaali. vero 6 äyr ja 7
1615 Olavin kymm:t ruis - ohra 1 1/2 pan. 1616 Olavi Hyytinen maksoi veron 1/4 manttaalin talosta, 1 tynnyrinalasta peltoa ja 1 kuormanalan
niityistä 1 äyri veroa (Lukkarila )1621 Olavi Hyytisen nimellä 1 mant, vero 6 äyriä. 7 pen niityt 6 koor:al (isäntä Esko Olavinpoika)
1624 Olavi Hyytisen nimellä on vero 7 taalaria 6 äyriä 6 penniä Hyytinen n:10, 1 manttaalin
perintötalosta (isäntä Simo Olavinpoika) 1616 Isännyys poika Esko Olavinpojalle s.1585, vuoteen 1620 saakka,

Puoliso: puoliso (658) s. 1560.

Lapset:
1. Esko s. 1585 Lappajärvi. Perhe 5
2. Olavi s. 1586 Lappajärvi Ollila. Perhe 3020
3. Heikki vanha itsellinen, s. 1587, k. 20.04.1664 Lappajärvi Hyytinen.
Heikki ajoi talonpoikien asiaa näiden kapinoidessa Kaarleporin voutia vastaan 1650 luvulla, riiteli myös Tuomari Gustaf Rotheniuksen kanssa ja hänet tuomittiin kuolemaan, mutta hänet vapautettiin ja sai lopulta 150:n hopeataalerin sakot.
4. Simo s. 1591 Lappajärvi. Perhe 3927
5. Jooseppi s. 1597 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 5002
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 5
3. Esko Olavinpoika Hyytinen (669), (perheestä 4) Hyytisen isäntä vuodet 1617-1620 Eskon talon manttaaliluku 1, s. 1585 Lappajärvi, k. 1650 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1617-1620 isäntä Esko Olavinpoika isäntä, talo 1616 1 mant. pinta-ala pelto 7 tynnyrinala,
verot 6 äyriä pelloista ja 6 kuormanalan niityistä. 1823 uusissa veroperusteissa Hyytisen kokonaisvero
yhteensä 8 taalaria 6 äyriä Eskon Olavinpojan s.1585 vuosittaiset maakirjamerkinnät.
Esko oli vuonna 1606 väliaikaisena isäntänä.
1602 Esko on saanut isältään omistuseensa Hyytisen talosta 11 panninalaa, kylvöt on suoritettu
yhdessä, mutta eskolla on ollut omat lehmät ja hän on ehkä asunut omassa talossaan.
1602 Maakirja Esko Olavinpojan talo 11 pan. aikuiset eli nokat 1, lehmät 2.
1603 Maakirja Esko Olavinpojan talo 11 pan. nokat 2, lehmät 5, yhteisviljely isän kanssa?
1604 Esko Olavinpoika talo veroperusteet peltoala 11 pannia, veroraha 11 äyriä, ohrat 3 vak,
ruokalisävoi 10 naulaa, päivätyöverovoi 5 1/2 naulaa, nokat 3, lehmäverovoi 4 naulaa, hauet 5 naulaa,
ja heinät 1 ruko.
1605 Esko Olavinpojan talo 11 pan, nokat 2, lehmät 5.
1606 Esko Olavinpojan talon veoperusteet: kokonaisala 11 panninala, veroa maksavat asukkaat eli
nokat 2, lehmät 5, veroraha 11 äyriä, nimismiehen ohrat 2 vakkaa, lukkarin ohrat 1 vakka, ruokalisävoi
10 naulaa eli 5 kg, päivätyövoi 5 1/2 naulaa , nokkaverovoi 2 naulaa, lehmävoi 5 naulaa, voivero yhteensä
22 1/2 naulaa eli 9.2 kg, nokkaverohauet 5 naulaa, nimismiehen heinät 1 ruko.
1607 Eskon talo 11 pan, nokat 2, lehmät 6.
1608 maantarkstuksessa Eskon maat sisältyvät isä Olavin 1:manttaalin maihin.
1616 Eskosta tulee Hyytisen 1:manttaalin talon isäntä
1616 Esko Olavinpoika Hyytinen maksoi veron 1 manttaalin talosta 6 tynnyrinalan pelloista ja 6
kuormanalan niityistä, (pellot 7 tynnyrinalaa vero vain 6:sta) 1617 Esko Olavinpoika Hyytisen veroraha 6 äyriä 7 tynnyrinalan pellosta ja 6 kuormanalan niityistä
Hyytinen n:10 1 manttaalin perintötilasta
1617 Esko Olavinpojan kymmenykset ruis 1/2 pan ja ohra 1/2 pan 1618 Esko Olavinpoika Hyytinen 1 manttaalin talosta, veroraha 6 äyriä 7 tynnyrinalasta peltoa
ja 6 kuormanalan niityistä. 1617 Esko Olavinpoika Hyytisen kylvöt ruis 1/2 pannia, ohra 1/2 pannia
1619 Esko Olavinpoijan veroraha 6 äyriä 7 tynnyrinalan pelloista ja 6 kuormanalan niityistä 1 manttaalin perintötalosta
1620 Esko Hyytisen manttaali 1, ja veroraha 7 äyr 6 pen, niityt 6 kuormanalaa. 1623 Esko Hyytisen manttaaliluku 1, kokonaisvero uudistuksen jälkeen vero 8 taalaria 6 äyriä.
Uudet veroperusteet: veroraha 3 taalaria, 6 vakkaa ohria 1 taalari 12 äyriä, 24 naulaa voita 1 taalari
30 äyriä 9 3/5 penniä, 8 naulaa kaloja, 9 äyriä 14 2/5 penniä, 6 päivätyövero 24 äyriä, 1 ruko heiniä
12 äyriä. yhteensä 8 taalaria 6 äyriä. 1620 Esko on luovuttanut isännyyden veljelleen Simo Olavinpojalle synt. 1591.

Lapset:
1. Kaisa s. 1608 Lappajärvi. Perhe 6
2.
3. Dordi s. 1616 Lappajärvi. Perhe 1859
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 6
4. Kaisa Eskontytär Hyytinen, Timonen (698), (perheestä 5) Talon emäntä, leski Isäntä v 1647-1649, s. 1608 Lappajärvi, k. 03.12.1682 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 1627 Lappajärvi Knuutti Olavinpoika Timonen (697) Talollinen 1633-1646 Timonen 1/3 manttaalin perintötila, pellot 2 tynnyrinalaa ja niityt 1:n veroäyrin arvoiset. Leski Kaisa isäntä 1647-1649, s. 1608 Lappajärvi, k. 1646 Lappajärvi
(Kansallisarkisto Läänintilit maakirjat, voudintilit).
Muistiinpanot: 1633-1646 isäntä Knuutti Olavinpoika Timonen s.1608, k.1646, talo Timonen 1/3 perintö, vero 3 taalaria 16 penniä. 1634 Timonen merkattu autioksi, yhteisviljely Paavo Paavonpojan kanssa.
Knuutin karja 1635 hevonen 1, lehmä 4, lammas 2, karitsa 1, kylvöt 1 tynnyrinala . Knuutin karja 1641 vetohärkä 1, nuori härkä 1,lehmät 4, hieho 1, lammas 3, karitsa 2,
kylvöt 2 tynnyrinalaa. 1647 Knuutti kuolee isännyys leski Kaisalle. 1647-1649 isäntä leski Kaisa Eskontytär s. 1608, k.03.12.1682, talo Timonen 1/3 perintö, vero 3 taalaria 16 penniä. Kaisa maksoi veron 1/12 mant:n kylvöistä 24 äyriä 4 penniä, loput 1/4 mantaalia
autiona. 1850 isännäksi Erkki Knuutinpoika. Knuutti Olavinpojan s,1608 vuosittaiset maakirja- ja henkikirjamerkinnät. 1634 Knuutti vero manttaali ja veroluettelon mukaan 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötalosta, autio ( yhteisviljely Hannu Paavonpojan kanssa) 1635 Knuutti Olavinpojan verot 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18 , 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen 1635 Henkikirja verollisia asukkat: isäntä Knuutti, vaimo Kaisa Eskontytär. yht 2 kpl. 1635 Knuutin karja: hevonen 1 kpl, lehmä 4 kpl, lammas 2 karitsa 1 kpl 1636 kymmenysluettelo Knuutin kokonaiskylvöt 1 tynnyrinala 1636 Henkikirja verolliset asukkaat; isäntä Knuutti, vaimo Kasisa Eskontytär. 1636 Knuutti Olavinpoika Timosen on vero 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18 , 1/3 manttaalin perintötilasta, autio 1636 Knuutti Olavinpojan karja. hevonen 1, lehmä 3, lammas 1, karitsa 1. 1637 Knuutti Olavinpojan vero 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1638 Knuutti Olavinpoika maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18 , 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1639 Knuutti Olavinpoika on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin
perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1640 Knuutti on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin tilasta autio 1641 Knuutti on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18 1/3 manttaalin perintötilasta. veronmaksukykyinen 1641 Knuutin karja: vetohärkä 1, nuori härkä 1. lehmät 4, hieho 1, lammas 3, karitsa 2, kylvöt 2 tynnyrinalaa ,
1642 Knuutin kymmenykset ruis 0 ja ohra 2 1/2 vak 1641 Henkikirja verolliset asukkaat: isäntä Knuutti, emäntä Kaisa. yht 2. 1642 Knuutti maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen.
1642 Knuutin kymmenykset ruis 0 ja ohra 2 1/2 vak 1643 Knuutti maksoi veroa 3 taalaria 16 penniä Timonen n;18, 1/3 manttaalin perintötilasta veronmaksukykyinen 1643 Henkikirja veroa maksavat asukkaat: isäntä Knuutti, emäntä Kaisa, poika Erkki. yht 3.
1644 Knuutin kymmenykset ruis 2 vak ja ohra 2 vak
1644 Knuutti maksoi veron 3 taaalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1644 Henkikirja verolliset asukkaat: isäntä Knuutti, vaimo Kaisa ja poika Erkki. yht. 3. 1645 Knuutti on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, peltoala 2 1/3 tynnyrinalaa, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1645 Henkikirja veroa maksavat asukkaat, isäntä Knuutti, vaimo Kaisa. 1645 Kymmenysluettelo kymmenykset ruis 2 vak ohra 2 vak
1646 Knuutti on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä n:18.1/3 manttaalin perintötilasta 1646 Knuutin kymmenykset ruis 3 vak, ohra 1 vak
1647 Knuutti maksanut veron 3 taalaria 16 penniä n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, 1647 Henkikirja veroa maksavat henkilöt leski Kaisa yht 1 kpl
1647 Knuutin kymmenykset ruis 1 vak ja ohra 1 vak.
1648 Knuutti Timosen leski Kaisa Eskontytär maksanut veroa 24 äyriä 4 penniä 1/12 manttaalin perintötalosta, loput autiona ja viljelemättä1/4 manttaalia Timosen talosta, 1648 Henkikirja veroa maksavia asukkaita 1 kpl , leski Kaisa 1649 Henkikirja Leski viljeli 1/12 manttaalia 1/3 manttaalin talosta, 1/4 autiona 1649 Knuutti Timosen leski maksanut verot 24 äyriä 4 penniä Timonen n:18 1/12 manttaalin talon osasta, autiona ja viljelemättä 1/4 manttaalia,( autioluettelo 1649) 1649 Henkikirja veroa maksavat asukkaat 1 kpl, leski Kaisa

Lapset:
1. Erkki s. 1628 Lappajärvi. Perhe 7
2. Tytär
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 7
5. Erkki Knuutinpoika Timonen (687), (perheestä 6) Kirkonisäntä, Talollinen 1650-1685 talo Timonen, vuosina 1654-1674 1/3 mantaalia vero 3 taalaria 16 penniä. vuosina 1675-1685 1/2 manttaalia peintö vero 4 taalaria 17 penniä, kirkonisäntä 1690-1705., s. 1628 Lappajärvi, k. 26.09.1705 Lappajärvi Timonen aamu klo 8.
Muistiinpanot: 1650-1685 isäntä Erkki Knuutinpoika Timonen s.1628, k 26.09.1705, talo 1/3 perintö, normaalivero 3 taalaria 16 penniä.
Tapahtumia
1648-1652 olivat katovuodet talot imoittivat runsaasti osiaan autioiksi saadakseen verovähennyksiä. Erkki Knuutinpojan talo oli vielä vuodet 1650-1651 yhteisviljelyksessä Hannu Paavonpojan kanssa he viljelivät yhdessä 5/6 mant. ja autiona yhteensä 1/3 mant, yhteiset kylvöt ruis 3 ja ohra 2 tynnyrinalaa.

1652 Erkki viljeli omaa 1/3 mant perintö vero 3 taalaria 16 pen. ja kylvöt ruis 2 ja ohra 1 tynnyrinala. 1663 Savonkylä tuli osaksi Jaakko de la Gardien lahjaverolääniä ja Pietarsaaren kaupunki perustetaan.
1676 Timosen veropantin haltija Herra Carl Falckenberg saa Timosen talon verotusoikeuden. Verotusoikeuden omistaja laskee Hannu Paavonpoika Timosen talon omistajan Mikko Paavonpoika Lilltarvosen manttaalin 1 1/12:sta 3/4 manttaaliin ja samalla nostanut Timosen manttaali 1/3:sta 1/2 mant:iin ja uusi vero 4 taalaria 17 penniä. ( myös Ollilan manttaalia nostettu).

1688 isännäksi poika Juho. Isännyyden jälkeen Erkki on vielä toiminut kirkonisäntänä.
(Tuomas Tuomaanpoika Kärnän kuoltua).

1697 nälkäkatastrofissa kuolivat nälän aiheuttamaan lavantautiin isännyyden saanut poika
Juho, vaimo ja heidän 5 lastaan.

Eloonjäänyt vanhaisäntä Erkki löysi jostain rahat vuoden 1697 vuoden veroihin ja siemennet kylvöihin,
talo pelastui eikä mennyt kruunulle. Erkki Knuutinpojan vuosittaiset maakirja- ja henkikirjamerkinnät 1650 -1651 Hannu Paavonpoika Timosen ja Erkki Knuutinpojan talot yhteisviljelyksessä,
Hannun 5/6 manttaalia viljeltiin ja Erkki Knuutinpojan 1/3 manttaali oli saatu kahdeksi vuodeksi
autioksi ja verovapaaksi. (lähde: autioluettelot vuodet 1650 ja 1651).
Karja hoidettiin Erkin talossa. Hannulla oli vain hevosia ja vetohärkä. 1650 Knuutti Erkinpoika Timosen nimellä vero 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin kruununtila, talo merkitty autioksi. 1650 Hannu Paavonpojan ja Erkin, yhteiset kymmenykset ruis 3 vak ohra 2 vak
1651 Erkki Knnutinpojan perintötalo 1/3 manttaalia, peltoala 2 tynnyrinalaa, merkitty autioksi, 1651 Erkki Timosen (Knuutin nimellä) verot 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötalosta, Erkki on viljellyt taloa yhdessä Hannu Paavonpojan kanssa.
1651 Henkikirja Erkin 1/3 mant.verolliset asukkaat, isäntä Erkki, Liisa Markuksentytär. 1651 Kymmenysluettelo Erkin osuus yhteisistä kymmenyksistä ruis 1/2 vak ohra 1 vak
1652 Henkikirja Knuutin nimellä 1/3 mant, asukkaat; isäntä Erkki ja emäntä Liisa 1652 Erkki on maksanut Knuutin nimellä veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18 ,1/3 manttaalin perintötilasta. veronmaksukykyinen. 1552 Erkin kymmenykset ruis 2 vak ohra 1 vak
1653 Henkikirja 1/3 manttaalia Knuutin nimissä, asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa, Kaisa leski 1653 Erkki on maksanut Knuutti Erkinpoika Timosen nimellä veroa 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 mantaalin perintötalosta. veronmaksukykyinen. 1653 Kymmenysluettelo Erkin kymmenykset ruis 1/2 vak ohra 1 vak
1654 Erkki Knuutinpoika on maksanut veron Isä Knuutinpojan nimellä 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1654 Henkikirja, veroa maksettu: isäntä Erkistä ja emäntä Liisasta. 1655 Erkki Timonen maksaa ensikertaa omalla nimellä veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18.1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1655 Henkikirja verolliset asukkaat: isäntä Erkki Knuutinpoika ja emäntä Liisa. 1656 Henkikirja Erkki Knuutinpoika 1/3 mant. verolliset asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa.
1657 Henkikirja Erkki Knuutinpoika asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa. 1658 Henkikirja Erkki Knuutinpojan asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Liisa ja itsellinen. 1659 Henkikirja verolliset asukkaat: isäntä Erkki Knuutinpoika ja emäntä Liisa. 1660 Henkikirja Erkki Knuutinpoika asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa, yht 2. 1661 Manttaaliluettelo Erkki Knuutinpoika 1/3 manttaalia perintö 1662 Henkikirja Erkin 1/3 manttaalia, verolliset asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa.
1662 Erkki on maksanut veron isä Knuutin nimellä 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen 1663 Maakirjassa merkintä Pedersörestä ja samalla myös Savonkylästä on kuninkaan lahjakirjalla
tullut osa Jaakko De La Cardien verolääniä 1663 Knuutti Erkinpoika Timosen nimellä on maksettu vero 3 taalaria 16 penniä Timonen n;18 ,
1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen 1663 Kymmenysluettelo Erkin 2/3 kymmenykset ruis 20 kappaa, ohra- . sato kappoina ruis ?? 1663 Henkikirja Erkin manttaalit 1/3, verolliset asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa 1664 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen 1664 Kymmenysluettelo Erkin 2/3 kruunun kymmenykset ruis 12 kappaa, ohra 12 kappaa. sato ruis 180 ja ohra 180 kappaa = ruis 5 tyn ja ohra 5 tyn. (tunt. oikealta ) 1664 Henkikirjan mukaan manttaalit 1/3, asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa 1665 Henkikirja Erkki Knuutinpoika 1/3 manttaalia asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa 1665 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1666 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1667 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen: 1667 Henkikirja Erkki Knuutinpoika asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa 1668 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1668 Knuutti Erkinpojan nimellä on annettu Timosen 1/3 manttaalin veroperusteet: neljännesraha 1 taalari, k-raha 5 äyriä 8 penniä, pelto 2 tynnyrinalaa- jyväraha 18 äyriä, karjavero 8 lehmää voita 8 naulaa- 20 äyriä 19 1/5 penniä, kalavero 2 2/3 naulaa- 3 äyriä 4 4/5 penniä. päivätyövero 2 kpl- 12 äyriä, heinät 1/3 rukoa- 5 äyriä 8 penniä. Verot yhteensä 3 taalaria 16 penniä. 1669 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen.
1669 Erkin kruunun 2/3 kymmenykset ruis 8 kap 4 kap. kymmenykset 12 kap ruis 6 kap
sato 120 kap 60 kap. vakka =8 kap. tulee ruis 15 vak ohra 7 1/2 vak,, tyn=4 vak sato tyn
on ruis 3 1/2 tyn ja ohra 1, 75 tyn tyn,
1669 Henkikirja Erkki Knuutinpoika 1/3 mant asukkaat: isäntä Erkki ja emäntä Liisa Markuksentytär 1670 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1671 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1671 Henkikirja Erkin verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Liisa. yht 2. 1672 Erkki on maksanut veron vuosittain 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintöt. veronmaksukykyinen. 1673 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18 , 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1674 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 mantaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1675 Kymmenysluettelo Erkin kruunun 2/3 kymmenykset, ruis 4 kappaa, ohra 4 kappaa. sato kappoina ruis 60 ja ohra 60 kappaatekee noin noin 2 tyn ja 2 tyn 1675 Erkki on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1675 Henkirjoissa alkavat olla myös asukkaiden nimet. 1675 Henkikirja Erkin verolliset asukkaat. isäntä Erkki, poika Juho Erkinpoika, pojan vaimo
Valpuri Eskontytär yht. 3 henk . Missä Liisa Markuksentytär, onko hän toinen vaimo? 1676 Erkki on maksanut veron 4 taalaria 17 penniä Timonen n:18 1/2 manttaalin perintötilasta; veronmaksukykyinen. (Timosen ja samoin Ollilan manttaalit on nostettu 1/3 mant:sta 1/2 mant. jotta heille on voitu tehdä 1/4 mant:n vähennys pienen jääkauden aihettamien vedennousun ;
korvaamiseksi, mant:n vähennys on tehty kaikille taloille. 1676 Henkikirja Erkin asukkaat: Isäntä Erkki, poika Juho, vaimo Valpuri, vävy Pietari Eskonpoika
Karvonen, vaimo Riitta Erkintytär, yht.5 henk. 1676 Kymmenysluettelo Erkin kruunu 2/3 kymmenykset ruis 10 2/3 kappaa, ohra 10 2/3 kappaa, sato kappoina ruis 160 ja ohra 160. tekee tynnyreinä ohra 5 tyn ja ruis 5 tyn 1677 Erkki on maksanut veron 4 taalaria 17 penniä Timosen n.18, 1/2 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1677Henkikirja Erkin asukkaat: isäntä Erkki, poika Juho, vaimo Valpuri, tytär Riitta, yht 4kpl. 1677 Kymmenysluettelo Erkin kruunun 2/3 kymmenykset ruis 8 kappaa, ohra 8 kappaa, sato kappoina ruis 120 ja ohra 120 kappaa. tynnyreinä 3,75 ja 3,75 1678 Erkki on maksanut veron 4 taalaria 17 penniä Timonen n:18, 1/2 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1678 Henkkirja Erkin asukkaat: isäntä Erkki, poika Juho, vaimo Valpuri, tytär Riitta, yht 4. 1678 Kymmenysluettelo Erkin kruunun 2/3 kymmenykset ruis 16 kappaa, ohra 10 kappaa. sato ruis 240 ja ohra 150 kappaa. tynnyreinä ruis 7,5 ja ohra 4,7 tyn 1679 Erkki on maksanut veroa 4 taalaria 17 penniä Timonen n:18 , 1/2 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen, 1680 Erkki on maksanut verot 4 taalaria 17 penniä Timonen n:18, 1/2 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1680 Kruunu on antanut talon veronperintäoikeuden Herra Carl Falckengberg:lle ja hän on nostanut Erkki Timosen talon manttaalin 1/3 :sta 1/2 manttaaliin ( myös Niilo Olavinpojalta) ja uudeksi veroksi 4 taalaria 17 äyriä. Samalla Mikko Tarvonen/Nykäsen talon manttaalia on laskettu 1 1/12 sta 3/4 :aan muutos tullut voimaan 1676. 1680 Henkikirja Erkin 1/2 mant asukkaat: isäntä Erkki, poika Juho, vaimo Valpuri, Riitta Erkintytär. 1680 Kymmenysluettelo Erkin 1/2 mant. kruunun 2/3 kymmenykset ruis 6 kappaa, ohra 10 kappaa,
sato kappoina ruis 90 ja ohra 150 kappaa. sato tynnyreinä ruis 2, 8 ja ohra 4,7 1681 Erkki on maksanut veron 4 taalaria 17 penniä Timonen n: 18, 1/2 manttaalin perintötilasta, 1681 Kymmenysluettelo kruunun 2/3 kymmenykset ruis 10 kappaa ohra 16 kappaa, sato kappoina
ruis 150 ja ohra 240, tyn ruis 4,7 tyn, ohra 7,6 tyn 1681 Henkikirja Erkin asukkaat: isäntä Erkki, Poika Juho, pojan vaimo Valpuri , tytär Riitta, yht 4 kpl. 1682 Erkki Knuutinpoika on maksanut veron 4 taalaria 17 äyriä Timonen n:18, 1/2 manttaalin perintötilasta , poika Juho, vaimo Valpuri Eskontytär , tytär Riitta Erkintytär, veronmaksukykyinen 1683 Erkki on maksanut veron 4 taalaria 17 äyriä Timonen n:18, 1/2 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1683 Henkikirja Erkin asukkaat: isäntä Erkki, poika Juho, vaimo Valpuri, tytär Riitta. yht 4. 1684 Erkki on maksanut veron 4 taalaria 17 äyriä Timonen n:18, 1/2 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1685 Erkki on maksanut veron 4 taalaria 17 äyriä Timonen n:18, 1/2 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1686 Erkki on maksanut veroa 4 taalaria 17 äyriä Timonen n:18, 1/2 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1686 Henkikirja Erkin 1/2 mant. asukkaat: isäntä Erkki, poika Juho, vaimo Valpuri, vävy Pietari
Eskonpoika Karvonen, vaimo Riitta Erkintytär. 1686 Kymmenysluettelo Erkin 1/2 mant. valtion 2/3 kymmenykset ruis 8 kappaa. ohra 12 kappaa.
sato kappoina ruis 120 ja ohra 180. tyn.ruis 3,75 ja ohra 5,6 tyn 1687 Erkki on maksanut veroa 4 taalaria, 17 äyriä Timonen n:18,1/2 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1687 Henkikirja Erkin verolliset asukkaat: isäntä Erkki, Juho Erkinpoika, vaimo Valpuri, vävy Pietari Eskonpoika, vaimo Riitta Erkintytär. yht. 5 kpl. 1688 Erkki on maksanut veron 4 taalaria 17 äyriä Timonen n:18, 1/2 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1689 Tuoteverot Erkki Knuutinpoika 1/4 per. voivero 7 1/4 naulaa, kala ja lihavero 9 1/2 naulaa.
1688 Lyhennysluettelo Erkki Knuutinpoika 1/2 per, rästit 17 taalaria 16 2/3 äyriä 1689 Kymmenysluettelo Erkin 2/3 kruununkymmenykset ruis 8 ja ohra 14 kap, sato kappoina
ruis 120 kap ja ohra 210. tyn. ruis 3,75 tyn ja ohra 6,5 tyn 1691 Kymmenysluettelo Erkin 2/3 kymmenykset ruis 16 kap ja ohra 8 kap 1691-1705 Erkki toimi kirkkoväärtinä eli kirkonisäntänä. 1696 Järviseudun Historian (osa 1 sivu 454) mukaan Pietarsaaren porvari Perttu Heikinpoika oli haastanut käräjille Erkki Timosen 285 taalarin ja kahden viljatynnyrin veloista. Myöhemmistä
Erkin talon merkitnnöistä selviää ettei talo näistä veloista kruunulle mennyt. 1697-1698 Erkki on maksanut verot nälkäkatastrofin jälkeen ja Timonen pysyi veronmaksukykyisenä ja perintötilana. 1698 Savuluettelo Erkillä 1 savu. 1698 Kymmenysluettelo Erkki Knuutinpojan kruunun 2/3 kymmenykset: ruis 8 ja ohra 6 kappaa,
sato kappoina ruis 120 ja ohra 90 kappaa.

Puoliso: Vihitty 1647 Lappajärvi Liisa Markuksentytär Timonen (688) Emäntä Timonen, s. 1629 Vimpeli, k. 25.08.1709 Lappajärvi.

Lapset:
1. Beata s. 1648 Lappajärvi Timonen. Perhe 8
2. Kaisa s. 1655 Lappajärvi Timonen. Perhe 472
3. Juho s. 1653 Lappajärvi. Perhe 473
4. Dordi s. 1660 Lappajärvi. Perhe 475
5. Malin s. 1661 Lappajärvi Timonen. Perhe 908
6. Kirsti s. 31.07.1665 Lappajärvi Timonen. Perhe 1857
7. Riitta s. 1668 Lappajärvi. Perhe 1858
8. Maria sss, s. 23.03.1671 Lappajärvi Timonen, k. 27.07.1678 Lappajärvi Timonen.
9. Susanna s. 29.06.1675 Lappajärvi Timonen, k. 29.06.1675 Lappajärvi Timonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 8
6. Beata Erkintytär Timonen (1658), (perheestä 7) Uudistalon emäntä, s. 1648 Lappajärvi Timonen, k. 20.06.1697 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 15.04.1668 Lappajärvi Pietari Eskonpoika Karvonen, Korri (1657) Uudistilallinen ja talollinen v-1691-1697 Korri 1/3 mant. perintö., s. 1647 Evijärvi Karvonen, k. 15.04.1697 Lappajärvi Korri (myllyn mäki).
Muistiinpanot: Korrin perustaminen ja isännät. 1686-1697 Isäntä Pietari Eskonpoika Karvonen s.1647 Evijärvi, k. 15.04.1697 nälkään.
Vuonna 1686 Pietari on merkattu Timosen henkikirjassa vävyksi, samana vuonna nostetaan
Ollilan ja Timosen manttaaleja 1/3 :sta 1/2 manttaaliin ja Juho Mikonpoika Tarvosen/Nykäsen lasketaan
3/4 manttaaliin. Ollilan manttaalista katoaa samana vuonna talonosan 1/3 autio, tämä talonosa tarkoittaa vanhaa Olavi Olavinpoika Savolaisen 1540 luvulla omistamaa rappiotilaa, nykyisen Korrin kohdalla, mitä Ollila/Hyytisen isännät eivät ole koskaan ottaneet viljelykseen vaikka omistivat alueen. Tämän sata vuotta viljelemättä olleen rappiotilan uudisasukkaaksi Pietari asettui. Ensimmäiset kylvöt, joista on maksettu kymmenykset löytyvät vuodelta 1688. Vuonna 1689 Pietari Eskonpojalla on oma sarake henkikirjassa, joten he ovat jo silloin asuneet Korrissa uudessa asuinrakennuksessaan.
1689 Pietarille on määritelty manttaaliksi 1/4 ja vero 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä. Vuonna 1690, kun Ollilan ja Timosen manttaalit muuttuvat takaisin entiseen 1/3 mant. per. niin myös Pietarin mantaali muuttuu 1/3 :aan ja vero 3 taalariin 16 penniin. Manttaalien muuttelut oli matematiikkaa, millä taattiin, että kaikki talot saivat tasapuolisesti 1/4 mant:n veronalennuksina peltojen vedennousuista. Vuonna 1689 Pietarin verorästit 12 taalaria 11 penniä, karjaomaisuus 1 hevonen 3 lehmää. Vuoden 1690 alussa alkoi niinsanottu pieni jääkausi, varsinkin vuodet 1695 -1696 olivat täydellisiä katovuosia, syksyllä 1696
viljaa ei saanut mistään edes rahalla.
Keväällä 1697 tuli Evijärven suunnalta lavantauti joka iski nälästä kärsiviin ihmisiin. Korrista kuolivat: isäntä Pietari 15.04.1697 tuulimyllyn vieressä, emäntä Beata Erkintytär 20.06.1697 jälkitautiin sekä lapset tytär Malin 25 v, poika Pietari 13 v, poika Matti 10 v. tytär Susanna 3 vuotta.
Henkiin jäivät tytär Liisa 28 v, tytär Anna 24 vuotta ja poika Joonas 16 vuotta. Nälän uhreja Korrissa yhteensä 6 henkeä. Korriin tuli kesällä taloa viljelemään Pietarin lanko Martti Nelimarkka Alajärveltä veljensä Jaakon kanssa. ( KA, voudintilit, 1570-1797 voudintilien vero- ja kymmenysluettelot.
Korrin rappiotila löytyy Ollila/Hyytisen talon vuoden 1608 :n maantarkastuspöytäkirjassa) (Hyytiset eivät halunneet viljellä edellämainittua rappiotilaa, koska olivat 1540 luvulla hävinneet
sen omistuksesta syntyneen käräjäjutun Olavi Olavinpoika Savolaiselle viite Järviseudun Historia). 1697-1698 Isäntä Jaakko Nelimarkka s.1666, yhtiömiehenä kylvänyt Korrin pellot nälkävuoden jälkeen.
Talo Korri 1/3 mant. perintö. vero 3 taalaria 16 penniä. Maakirjassa 1697 Korri merkattu isännättömäksi autioksi, huudatettu ja haettiin uutta isäntää. Jaakko Jaakonpoika oli tullut Korriin yhdessä veljensä Martin kanssa. Martin vaimo oli edesmenneen isäntä Pietarin sisar. Martti sai 1698 immitsionin eli oikeuden hoitaa Korrin kruununtilaa. Veli Jaakosta tuli talon vävy hänen mennessä naimisiin Liisa Pietarintyttären (s.1669) kanssa vuonna 1701. 1698-1711 Isäntä Martti Jaakonpoika Nelimarkka s.1658 Alajärvi, talo Korri 1/3 kruunu, vero 3 taalaria 16 penniä. Veli Jaakko talon vävynä asui myös Korrissa. Pietari Korrin poika Joonas s.25.08.1681 joutui lähtemään talosta, kun hän meni naimisiin Sophia Markuntytär Kärnän kanssa vuonna 1704. Nuoripari muutti ensin Kärnään ja sieltä Uuteenkaarlebyyhyn, jossa he ottivat sukunimen Kärr ( nimessä jotain tuttua Kärnän
ja Korrin kanssa, mutta on tosin suomeksi suo). Vuonna 1709 verovouti on rangaissut
Savonkylän isäntiä liian pienien satojen ilmoittamisesta. asia on tullut ilmi kun he ovat anoneet helpotuksia verorästeihinsä ja verovouti suorituttanut tarkastruksen.
Rangaistuksen saivat isännät, jotka eivät pystyneet hoitamaan rästejään voudin
määräämällä tavalla, rangaistut perintötilat huudatettiin kruunulle ja kruununtiloille
haettiin uusia isäntiä.
Korri kuului kruununtiloihin, joten uudeksi isännäksi tuli 1713 entisen isännän poika Pietari Martinpoika. 1712-1719 Isäntä Pietari Martinpoika s.1692 Alajärvi, talo Korri 1/3 mant. kruunu. Korrin isäntä isonvihan aikana, joten tietoja on vain vuoteen 1713. Pietarilla on verorästejä
heti isännyyden alussa 7 taalaria 12 äyriä 18 penniä. Vuonna 1719 Pietari on luovuttanut isännyyden sedälleen Jaakko Jaakonpoika Nelimarkalle. 1719-1725 Isäntä talon vävy Jaakko Jaakonpoika Nelimarkka s.1666 Alajärvi. talo Korri 1/3 mant. kruunu, vero 3 taalaria 16 penniä. Isonvihan jälkeen 1722, rakennukset kunnossa, pellot viljelty ja kunnossa, karja 1 vetohärkä, 1 vasikka 6 lammasta eli jonkinlainen alku. isännyys siirtyi Jaakon poika Matille. 1726-1753 Isäntä Matti Jaakonpoika Korri s.12.09.1705 k. 01.08.1765. Talo 1/3 mant.kr.
vero 3 taalaria 16 penniä. Kymmenysluvuista päätellen Matilla on kylvössä vuosittain 1 tynn:ala ruista
ja 1 ohraa, sato ruis 60 kappaa ja ohra 60 kappaa parhaimpina vuosina, lehmiä lienee muutama ( 1722 1 vasikka). Veljistä Juho lähti yhtiömieheksi Purmojärvelle 1736 ja Esa aloitti uudisviljelyn viereisellä
Oravan autiolla vuonna 1750 ja Korrin talo poika Antille 1753. 1754-1793 Isäntä Antti Jaakonpoika s.24.11.1729 k.27.01.1815. Talo Korri n:21,1/3 mant. kr. vuonna 1781 korotettu manttaalia 1/12 mant. kr, jolloin kokonaismanttaaliksi 0n tullut 5/12 (0,42) kruunu, vero 3 taalaria 29 killinkiä 4 runstykkiä. Korrissa oli v.1790 yksi asuinrakennus jossa oli viisi lasi-ikkunaa. Antin veljet Esa s. 1733, Erkki s.1734, Lauri 1739 ja Juho muuttivat kaikki eri aikoina Pedersören Leppälahden kylään aluksi rengeiksi. Naimisiin mentyään Esasta tuli vävy ja isäntä Lunabban taloon, Erkistä samoin vävy ja isäntä Sparfin taloon. Lauri meni naimisiin ja kuoli itsellisenä. Juho oli naimattomana renkinä lähinnä veljillään kuolemaansa saakka. Veli Jaakko jäi Korriin torppariksi ja itselliseksi.
1794 10 päivä syyskuuta on Korrin tila lunastettu perintötilaksi ja Antti Jaakonpoika on saanut
perintökirjan 1794-1810 Isäntä Jaakko Antinpoika Korri s.25.09.1757. k 05.04.1810, Talo Korri n:21, 5/12 mant.
per vero 3 taalaria 29 killinkiä 4 runstykkiä. Lyhennysluettelossa ovat rästit 1808 23 taalaria 27 killinkiä 4 runstykkiä. Veli Erkki s.1765 muutti Kauhavalle Sariniemeen missä meni naimisiin, renki ja torppari.
Veli Matti s.1773 muutti Kauhavalle Nokuan uudistilalle vävyksi. Jaakon kuoltua 1810 isännyys hänen leskelleen Reetalle. 1811-1840 Isäntä Jaakon leski Reetta Juhontytär Ollila/Korri s.18.11.1763 k.01.08.1842.
Talo vuoteen 1820 5/12 mant. kruunu, talo vuodesta 1821 Korri n:12,5/12 mant. perintö.
Peltoala isonjaon jälkeen 24 ha, niityt 22 ha ja metsät 252 ha. Reetan pitkä isännyys johtunee isonjaon keskeneräisyydestä. Isonjaon jälkeen Reetta on lunastanut Korrin perintökirjan.
Reetan jälkeen isännäksi vävy Erkki Juhonpoika Åby/Harju s.12.09.1789. Savuja Korrissa luokka 1, 1 kpl. itsellisasunto luoka 3, 1 kpl. Itsellisasunnossa asuu pitäjänräätäli Mati Ollila.
1830 on alettu käyttämään Korrin uutta isossajaossa tullutta talonumeroa Korri n:12, 5/12 vero- eli
perintötalo Lappajärven Kirkonkylässä ( entinen oli Korri n:21, 5/12 perintötalo Pedersören
Savonkylässä.) 1841-1849 Isäntä vävy Erkki Juhonpoika Åby/Harju s.12.09.1789 k.19.02.1862. Talo Korri n:12, 5/12, mant. perintö, pelto 24 ha, niityt 22 ha, ja metsät 252 ha. Vero 13 ruplaa 50 kopeekkaa. Talo Korri 5/12 manttaalia perintö, vero 13 ruplaa 50 kopeekkaa, jaettu kolmeen osaa vuosina
(1845-1849 tarkka aika ei tiedossa), vävy Erkki Juhonpoika Åby/Harju s.12.09.1789 k.19.02.1862. talo 1/6 mant. per. vero 5 rup. 40 kop. pelto 9,6 ha, niityt 8,8 ha, metsä 100 ha. vävy Erkki Matinpoika Murtoniemi s.24.11.1813, k.28.01.1878, talo 1/12 mant. per. vero 2 rup. 70 kop. pellot 4,8 ha, niityt 4,4 ha, metsä 50 ha. Jaakko Jaakonpoika Korri s.19.06.1817 k.22.12.1849, talo 1/6 mant. per. vero 5 ruplaa 40 kop. pelto 9,6 ha, niityt 8,8 ha, metsä 100 ha. 1855 Talo Korrin 5/12 mant. per. uusi jako. vävy Erkki Juhonpoika (Åby/Harju) Korri s.1789, talo 5/24 mant.per. vero 6 rupl. 75 kop. pellot 12 ha, niityt 11 ha, metsät 126 ha. vävy Erkki Matinpoika (Murtoniemi) Korri s.1813, talo 5/48 mant. per, vero 3 rupl. 5 1/2 kop. pellot 6 ha, niityt 5,5 ha, metsät 63 ha. Jaakko Jaakonpojan leski Liisa Juhontytär (Timo) Korri s.23.01.1814, talo 5/58 mant.per. vero 3 rupl.
5 1/2 kop.pellot 6 ha, niityt 5,5 ha, metsät 63 ha. Korrin isäntäluettelot jatkuvat isäntien Erkki Juhonpojan s.1789, Erkki Matinpojan s.1813 ja Jaakko Jaakonpoika Korrin s.1817 lisätiedoissa. Korri nimen alkuperä. Korrin nimi sukunimenä ja talonnimenä on harvinainen, tapasin vaimoni huonekaverina Hyvinkään sairaalassa 80- vuotiaan rouvan, joka oli omaasukua Korri syntynyt Haapajärvellä, mutta hänen sukujuuret lähtevät Pirkkalasta läheltä Tamperetta, hän tiesi Lapajärven Korrin ja se ettei mistään sukulaisuudesta ole kyse, ja tultiin yhdessä ajatukseen, että olisikohan Korrin ranta saanut nimensä jo Pirkkalaisten eräkaudelta, olihan Korrinranta tavallaan Pietarsaaren tien alku. Toinen versio
nimen alkuperästä, sana korri on voinut tulla sukunimi Karvosen vanhasta kirjoitusasusta, lähteissä esiintyy muoto Karvoi, kun se kirjoitettiin usein Kårvoi ja kun vielä 1600 luvun pikku r ja pikku v ovat
lähes samanlaiset niin onhan se melkein Korri. Jokatapuksessa hyvän nimen Pietari talolleen valitsi.
Pietari Korrin vuosittaiset maakirja- ja henkikirjamerkinnät.
1686 Henkikirja Pietari mainitaan ensikertaa Timosen henkikirjassa vävynä
1688 Henkikirja Timonen, vävy uudistilallinen Pietari Eskonpoika ja vaimo Riitta Erkintytär
1688 Kymmenysluettelo Pietari Eskonpoika kymmenykset ohra 6 kappaa, sato 90 kappaa.
1688 Tuoteveroluettelo Pietari Eskonpoika 1/4 per, voivero 7 1/4 naulaa, kala ja voivero 9 1/2 naulaa.
1689 Pietarin talolle määritetty maakirjassa ensikertaa verot 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä
Korri n:21, 1/4 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen, kylvöt sisältyvät Timosen lukuihin.
1689 Henkikirja Pietari Eskonpoika 1/4 mant: isäntä Pietari, emäntä Riitta Erkintytär. yht 2.
1690 Pietari maksaa veron 3 taalaria 16 penniä Korri n:21, 1/3 manttaalin perintötalosta. 1691Pietari on maksanut veron 3 taalaria 16 penniä Korri n:21, 1/3 manttaaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen, savuluettelo 1 savu.
1691 Kirkon kymmenysluettelo Pietari Eskonpoika 2/3 kymmenykset ruis 2 ja ohra 4 kappaa, sato kappoina ruis 30 ja ohra 60. 1691 Henkikirja Pietari Korrin 1/4 mant. asukkaat: isäntä Pietari, vaimo Riitta, yht. 2 1691 Kirkon kymmenysluettelo Pietarin 2/3 kymmenykset ruis 2 ja ohra 4 kappaa. sato ruis 30 ja ohra 60 kappaa. 1691 Rästiluetteloiden yhdistelmä vuodet 1682-1689, Pietari Korri 1/3 per. rästit: 1688 20 äyriä ja 1689 11 taalaria 23 äyriä, yhteensä 12 taalaria 11 penniä. Karjavarallisuus 1 hevonen 3 lehmää.
1692 Henkikirja Pietari Korri 1/4 mant. per. asukkaat: isäntä Pietari, vaimo Riitta Erkintytär Timonen. 1692 Pietari maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Korrin:21,1/3 manttaalin perintötalosta, 1692 kymmenysluttelo Pietari Eskonpoika kymmenykset ruis 2 ja ohra 2 kappaa.
1692 Rästiluettelo vuosilta 1690-1691 Pietari Korri 1/3 per. rästit verot 4 taalaria 7 2/3 äyriä, verorästit ja maksurästit yht. 8 taalaria 11 1/3 äyriä karjaomaisuus hevoset 2, lehmät 3.
1693 Pietari maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Korri n: 21, 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykinen 1693 Rästiluttelo Pietari Korri 1/3 per. rästit 7 taalaria 26 äyriä 16 penniä, köyhä.
1694 Pietari maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Korri n: 21, 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1695 Kirkon kymmenysluettelo Pietari Korrin 2/3 kymmenykset ruis 2 kappaa, sato 30 kappaa.
1695 Henkikirja Pietari Korri: isäntä Pietari, emäntä Riitta. tytär Liisa. 1695 Pietari maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Korri n: 21, 1/3 mant. perintötalosta.
1696 Pietari on maksanut veron 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Korri n: 21, 1/4 manttaalin perintötilasta,
(osa taloa ilmoitettu autioksi) 1696 Henkikirja Pietari Korri: isäntä Pietari, vaimo Riitta, tytär Liisa. yht 3kpl.
1696 Kirkon kymmenysluettelo, ei kymmenyksiä,
1697 Kymmenysluettelo ei kylvöjä 1697 Henkikirja Pietari Korri 1/4 mant. asukkaat: isäntä Pietari, vaimo Riitta Ekintytär, tytär Liisa. (osa taloa ilmoitettu etukäteen autioksi) 1697 Pietari Korri, Riitta vaimo ja neljä lasta kuolivat nälkään huhtikuussa, eloon jäi aikuinen
Liisa tytär kuusitoistavuotias poika Joonas ja kaksi alaikäistä tytärtä.
1697 Manttaaliluettelo Pietari Korri 1/3 mant, perintö. 1 savu. 1697 Manttaali ja veroluettelo verot 3 taalaria 16 penniä jäivät maksamatta talo merkattu
kruununtilaksi ja autioksi. talon ainoaksi aikuiseksi jäi tytär Liisa.
1697 Pietari Korrin sisar miehensä Martti Nelimarkan kanssa tulivat isäntäpariksi Korriin.
Heidän mukanaan tuli myös Martin veli Jaakko Nelimarkka. Jaakko meni myöhemmin naimisiin
Pietari Korrin tyttären Liisan kanssa. 1699 Lyhennysluettelo Pietari Korrin 1/3 perintötalo huudatettu veroista joutui kruunulle, talon
isännyys Martti Jaakonpoika Nelimarkalle.

Lapset:
1. Liisa s. 25.12.1669 Lappajärvi Korri. Perhe 9
2. Malin s. 06.06.1672 Lappajärvi. Perhe 466
3. Anna s. 21.12.1673 Lappajärvi Korri. Perhe 467
4. Erkki s. 13.04.1675 Lappajärvi Korri, k. 02.02.1678 Lappajärvi.
5. Tuomas s. 21.12.1677 Lappajärvi Korri, k. 03.08.1678 Lappajärvi.
6. Joonas s. 25.08.1681 Lappajärvi Korri. Perhe 468
7. Matti s. 03.03.1683 Lappajärvi Korri, k. 03.08.1683 Lappajärvi Korri.
8. Pietari on varmasti Korrin vävyn lapsi, s. 20.10.1684 Lappajärvi Korri, k. 18.04.1697 Lappajärvi Korri.
9. Matti s. 16.02.1687 Lappajärvi Korri, k. 18.04.1697 Lappajärvi Korri.
10. Dordi s. 26.12.1688 Lappajärvi Korri, k. kuol lapsena.
11. Lauri s. 03.09.1692 Lappajärvi Timonen, k. 21.09.1692 Lappajärvi Timonen.
12. Susanna s. 26.01.1694 Lappajärvi Korri, k. 18.04.1697 Lappajärvi Korri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 9
7. Liisa Pietarintytär Korri (1656), (perheestä 8) Emäntä, s. 25.12.1669 Lappajärvi Korri, k. 01.01.1749 Lappajärvi Korri.

Puoliso: Vihitty 03.03.1701 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Nelimarkka, Korri (1655) talollinen Korri 1/3 mant Korri 1697 ja 1698 ja uudestaaan 1719-1725Korri n:21, 1/3 manttaalia kruunu, s. 1666 Alajärvi, k. 06.01.1736 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1697-1698 isäntä Jaakko Nelimarkka s. 1666, yhtiömiehenä kylvänyt Korrin pellot nälkävuoden jälkeen, talo Korri 1/3 mant. kruunu, vero 3 taalaria 16 penniä. Korrin talo isännättömänä
ja verovelkaisena merkattu autioksi ja huudatettu kruunulle 1697. Jaakko oli tullut Korriin yhdessä veljensä Martin kanssa, Martin vaimo oli Korrin edesmenneen
isännnän Pietarin sisar. Veljeksistä Martti sai ensiksi immittsionin eli oikeuden hoitaa Korrin kruununtilaa. Myöhemmin Jaakon mahdollisuudet paranivat isännyyden suhteen, hänen mentyään naimisiin Liisa Pietarintytär Korrin (s.25.12.1669) kanssa. Isännyys 1699 Martti Nelimarkalle.
1719-1725 Jaakko Jaakonpoika s,1666, uudestaan talo Korrin 1/3 mant:n isännäksi 1719 isonvihan aikana, hänen isännyys ajastaan on tietoja vain viimeisistä vuosista, isonvihan jälkeen. Talon tarkastus isonvihan jälkeen; rakennukset kunnossa, pellot kunnossa, karja 1 härkä, 1 vasilkka,
6 lammasta. (Järviseudun Historia) Jaakon vuosittaiset henki ja maakirjamerkinnät. 1697 Henkikirja Jaakko Jaakonpoika merkattu Timosen henkikirjaan yhtiömihenä 1698 Henkikirja Jaakko Jaakonpoika Nelmarkka Yhtiömiehenä Timosen kanssa viljeli Korria .
1698 Savuluettelo Pietari Korrin korjattu nimi Jaakko savut 1. 1698 Kymmenysluettelo Jaakon kymmenykset ohra 2 kappaa, 1709 Martti Jaakonpoika Korrin isännöimä Korrin kruununtila joutui uudelleen huudatetuksi
ja haettiin uutta isäntää. 1712 - 1719 Uusi isäntä Pietari Martinpoika Korrin isäntänä 1722 talon kunnon tarkistus isonvihan jälkeen Jaakon rakennukset kunnossa, pellot kunnossa, karja 1 härkä, 1 vasikka, 6 lammasta. 1723 Jaakko Jaakonpoika Nelimarkka maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Korrin n :21, 1/3 manttaalin kruununtilasta, peltoala 5 tynnyrinalaa, veronmaksukykyinen. 1723 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Liisa, poika Matti, yht 3 henk. 1724 Jaakko Jaakonpoika Korri maksoi veroa 3 taalaria 16 penniä Korrin n:21, 1/3 manttaalin
kruununtilasta, veronmaksukykyinen, 1724 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Liisa, poika Matti, vaimo Maria. yht 4 henk. 1725 Jakko maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Korrin n: 21, 1/3 mant. kruununtilasta,
1725 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant, kruunu asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Liisa, poika Matti,
vaimo Maria. yht 4, henk.
Tekijä RO

Lapset:
1. Matti s. 12.09.1705 Lappajärvi. Perhe 10
2. Tuomas s. 25.03.1708 Lappajärvi Korri, k. 25.04.1709 Lappajärvi Korri.
3. Juho s. 22.05.1709 Lappajärvi. Perhe 220
4. Esa s. 27.01.1711 Lappajärvi Korri. Perhe 236
5. Jaakko s. 19.05.1713 Lappajärvi Korri, k. 24.07.1713 Lappajärvi Korri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 10
8. Matti Jaakonpoika Korri (1624), (perheestä 9) talollinen n: 21, 1/3 mant. kruunu 1726-1754, s. 12.09.1705 Lappajärvi, k. 01.08.1765 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1726-1753 isäntä Matti Jaakonpoika Korri s.12.09.1705 k.01.08.1765, Talo 1/3 mant. kruunu,
vero 3 taalaria 16 penniä. Matilla on vuosittain parhaimmillaan kylvössä tynnyrinala ruista
ja tynnyrinala ohraa, satoa saatiin parhaimmillaan 60 kappaa molempia, karjaa korkeintaan 5-6,
vuoden 1722 tarkastuksessa oli vain 1 vasikka. Veljistä Juho lähtee Purmojärvelle yhtiömiheksi
ja Esa aloittaa uudistalon kunnostuksen viereisellä autiolla 1750 (Orava). Matti maksaa
henkirahan vielä 1753, mutta Esa on itsellinen uudisasukas ja maksaa vain itsellisrahan.
Matilta isännyys poika Antille.
1726 MATTI JAAKONPOIKA SAI ISÄNNYYDEN ISÄLTÄÄN. 1726 Matti maksoi veroa 3 taalaria 16 penniä Korrin n:21 ,1/3 manttaalin kruununtilasta veronmaksukykyinen. 1726 Henkikirja Korrin;21, 1/3 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta Heikintytär. 1727 Matti maksoi veroa 3 taalaria 16 penniä Korrin n:21, 1/3 manttaalin kruununtilasta, 1727 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta. 1728 Matti maksoi veroa 3 taalaria 16 penniä Korrin n:21, 1/3 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1731 Henkikirja Korri n: 21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Juho,
veli Esa, verol. yht.3. 1731 Pannuluettelo Korri n:21, 1/3 mant kr, omistaa 2 pannua. 1731 Kymmenysluettelo Korri n:21, 1/3 kr. sato kyyleinä ruis 15 ja ohra 15, kappoja kyylissä 2 sato kappoina ruis 30 ja ohra 30, kymmenykset ruis 3 ja ohra 3 kappaa. 1732 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Juho, veli Esa, yht. 4 henk. 1733 Kymmenysluettelo Korri n:21 1/3 kr, sato kyyleinä ruis 20 ja ohra 20, kyylissä 3 kappaa, sato kappoina, ruis 60 ja ohra 60, kymmenykset ruis 6 ja ohra 6 kappaa. 1733 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Juho,
veli Esa, yht. 4 henk. 1734 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Juho, vaimo Anna, veli Esa, yht 5. 1736 Henkikirja Korri n;21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Esa. yht 3. 1736 Kymmenysluettelo Korri n:21, 1/3 kr. sato kyyleinä ruis 10 ja ohra 14, kyylissä 5 kappaa, 1738 Kymmenysluettelo Korri n:21. 1/3 kr, sato kyyleinä ohra 15 kpl, kyylissä kappoja 4, sato kappoina 60, kymmenykset 6. 1739 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu. asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Esa
piika Valpuri ( Ollila ?), yht 4. 1740 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Esa,
piika Valpuri, yht 4. savut 1. 1740 Kymmenysluettelo Korri n:21, 1/3 kr. sato kyyleinä ruis 15 ja ohra 15 kpl, kyylissä 2 kappaa viljaa,
sato kappoina, ruis 30 ja ohra 30, kymmenykset ruis 3 ja ohra 3 kappaa, kruunun 2/3 ruis 2 kappaa
ja ohra 2 kappaa, kirkolle loput. 1741 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta,
veli Esa yht 3, savut 1.
1741 Kymmenysluettelo Korri n:21, 1/3 kr, sato kyyleinä ohra 20 kpl, kyylissä 3 kappaa, sato 60 kapp. kymmenykset 6 kappaa, kruunun osuus 2/3 eli 4 kapp, kirkko loput. 1742 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Esa,
yht 3, savut 1.
1743 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Esa,
yht 3, savut 1.
1744 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti emäntä Reetta, veli Esa,
yht 3, savut 1.
1745 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Esa,
vaimo Liisa, yht 4, savut 1. 1746 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Esa,
vaimo Riitta, yht 4, savut 1. 1750 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, veli Esa,
vaimo Riitta, poika Antti 18 v, yht 5. savut 1. 1751 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant, kruunu. asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta, poika Antti,
käly Riitta. yht 4, savut 1. 1752 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant, kruunu. aukkaat: isäntä Matti. emäntä Reetta, poika Antti,
käly Riitta (veli Esan vaimo). yht 4, savut 1. 1753 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant, kruunu. asukkaat: isäntä Matti, emäntä Reetta. poika Antti, vaimo Reetta, käly Riitta. yht. 5. savut 1. 1754 Matti luovuttanut isännyyden pojalleen Antille.

Puoliso: Vihitty 1723 Lappajärvi Reetta Heikintytär Lukkarila, Korri (1625). (Perhe 3931) emäntä, s. 31.05.1702 Lappajärvi Lukkarila, k. 15.01.1770 Lappajärvi.

Lapset:
1. Antti s. 24.11.1729 Lappajärvi. Perhe 11
2. Esaias s. 21.01.1733 Lappajärvi. Perhe 171
3. Erkki s. 25.02.1734 Lappajärvi Korri. Perhe 172
4. Juho renki veljellään, s. 30.01.1737 Lappajärvi, k. 16.07.1808 Pedersöre Leppälahti Sparf
Muuttanut: pedersören leppälahdelle 1758.
5. Marja s. 05.03.1738 Lappajärvi, k. 23.07.1739 Lappajärvi.
6. Lauri s. 29.07.1739 Lappajärvi. Perhe 173
7. Jaakko s. 29.05.1745 Lappajärvi. Perhe 174
8. Saara s. 22.04.1747 Lappajärvi Korri. Perhe 175
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 11
9. Antti Matinpoika Korri (402), (perheestä 10) talollinen n:21, 1/3 mant. kruunu 1754-1789, 5/12 mant. kruunu 1790-1793., s. 24.11.1729 Lappajärvi, k. 27.01.1815 Lappajärvi.
kuoli Lappajärven markkinoilla pahoinpitelyn uhrina Lappajärven markkinoilla.
Muistiinpanot: 1754-1793 isäntä Antti Jaakonpoika s.24.11.1729, k 27.01.1815, Talo 1/3 mant. kruunu, vuodesta
1781 alkaen 5/12 mant.kr, vero 3 taalaria 29 killinkiä 4 runstykkiä. Vuonna 1781nostettiin kaikkien kantatalojen manttaalia korvaamaan nautintojen menetyksiä uudisasutukselle Lappajärven itäpuolella. Korrin manttaali nousi 1/12 manttaalilla jolloin uusi mant. 5/12 mant kr. 1790 Korrissa asuirakennuksia 1, jossa 5 ikkunaa. Veljet Esa s.1733, Erkki s.1734, Juho 1737 ja Lauri s.1739 ovat muuttaneet Pedersören Leppälahteen ensin rengeiksi ja naimisiin mentyään Esasta tuli vävy ja isäntä Lunabbaan, samoin Erkistä vävy ja isäntä Sparfille, Lauri meni naimisiin ja kuoli itsellisenä ja Juho kuoli naimattomana renkinä (lähinnä veljillään.) 1794 isännyys poika Jaakolle. Antin vuosittaiset henkikirjamerkinnät. 1754 Henkikirja Korri, n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Reetta Iisakintytär, äiti Reetta, käly Riitta, yht 4. savut 1. 1755 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat. isäntä Antti, emäntä Reetta, äiti Reetta, käly Riitta, yht 4, savut 1. 1759 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Reetta, veli Juho, käly Riitta, yht 4, savut 1. Itsellinen Sakari Puusti ja vaimo. yht 2, savu 1.
1774 Henkikirja Korri n:21, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Reetta, veli Jaakko, tyttäret Liisa ja Susanna, poika Jaakko, sisar Saara. yht 7 savu 1. Itsellinen Sakari Puusti, ja vaimo, yht 2, savut 1, 1789 Erikoisluettelo Korri Antti savut 1 (luokka1 ) asukkaat 5. renki Antti savut 1.(luokka 2) ei asukkaita merkattu. 1792 Maakirja Korri n:21 5/12 mant. kruunu, vero 3 taalaria 29 kill. 4 runst, isäntä Antti Matinpoika, 1793 Henkikirja Korri n:21, 5/12 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti Matinpoika, pojat Jaakko ja
Matti, Jaakko veli, rengit Heikki ja Kustaa, tyttäret Anna, Saara ja Reetta, pojanvaimo Reetta, yht 11, savut 1. 1794 Antti on luovuttanut isännyyden pojalleen Jaakolle.
Tekijä RO

1. puoliso: Vihitty 16.12.1752 Lappajärvi Reetta Iisakintytär Hernesniemi, Korri (403) emäntä, s. 01.10.1731 Lappajärvi, k. 01.10.1782 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 14.05.1754 Lappajärvi. Perhe 12
2. Susanna s. 26.08.1755 Lappajärvi. Perhe 37
3. Jaakko s. 25.09.1757 Lappajärvi. Perhe 85
4. Saara s. 11.02.1759 Lappajärvi, k. 24.02.1759 Lappajärvi.
5. Reetta s. 01.01.1760 Lappajärvi, k. 08.01.1760 Lappajärvi.
6. Iisak s. 25.03.1762 Lappajärvi, k. 17.08.1781 Lappajärvi.
7. Saara s. 01.12.1763 Lappajärvi, k. 25.01.1765 Lappajärvi.
8. Erkki s. 11.05.1765 Lappajärvi Korri. Perhe 150
9. Maria s. 12.06.1767 Lappajärtvi Korri. Perhe 151
10. Kaisa s. 04.01.1769 Lappajärvi Korri. Perhe 155
11. Matti s. 24.10.1773 Lappajärvi Korri. Perhe 161
12. Saara s. 28.04.1770 Lappajärvi. Perhe 163
13. Reetta s. 01.07.1772 Lappajärvi. Perhe 164
14. Anna s. 27.07.1775 Lappajärvi. Perhe 166
2. puoliso: Vihitty 04.11.1799 Lappajärvi Liisa Matintytär Storhök (8469). (Perhe 3414). (Perhe 3416) s. 12.08.1754 Kurejoki Storhök.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 12
10. Liisa Antintytär Korri (1632), (perheestä 11) emäntä, s. 14.05.1754 Lappajärvi, k. 08.12.1785 Lappajärvi Sandbacka.

Puoliso: Vihitty 03.11.1776 Lappajärvi Juho Juhonpoika Sandbacka (2550) talollinen Seksmanni, s. 24.12.1754 Lappajärvi Hietoja, k. 20.10.1830 Lappajärvi Sandbacka.
Muistiinpanot: 1820 Henkirja Sandbacka n:33, Isäntä Juho Juhonpojan talo 7/48 kr. emäntä Sanna, Jaakko, Taavi
ja Juho pojat, Heikki renki, Saara miniä, Maria tytär, Riitta piika, 1, 1, 4, 3, verolla 9 henk, lapset 4,
yht 13 henk. viinap. v.3 1/2 kappaa.
1825 Henkikirja Sandbacka n;33, Isäntä Juho Juhonpojan talo 7/48 kr, emäntä Sanna, Jaakko ja Juho
pojat, Heikki renki, Saara ja Liisa miniät, Maria tytär, 1, 1, 3, 3, verolla 8 henk. yli.ik. 1, lapset 8, yht 17
henkeä, viinap.v. 3 1/2 kappaa.

Lapset:
1. Jaakko s. 22.01.1778 Lappajärvi. Perhe 13
2. Taavi s. 21.08.1781 Vimpeli Sandbacka. Perhe 35
3. Liisa s. 06.07.1783 Lappajärvi, k. 01.09.1785 Lappajärvi Itäkylä.
4. Saara s. 13.08.1784 Sandbacka. Perhe 36
5. Juho s. 07.12.1785 Lappajärvi, k. 10.12.1785 Lappajärvi Itäkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 13
11. Jaakko Juhonpoika Sandbacka (508), (perheestä 12) vävy Talollinen, s. 22.01.1778 Lappajärvi, k. 29.10.1860 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 16.11.1807 Lappajärvi Saara Jaakontytär Storstrang, Sandbacka (5422). (Perhe 4987) emäntä, s. 24.05.1781 Vmpeli, k. 09.03.1839 Sandbacka.

Lapset:
1. Juho s. 07.11.1810 Lappajärvi Sandbacka. Perhe 14
2. Kaisa s. 25.10.1823 Sandbacka. Perhe 15
3. Jaakko s. 20.08.1812 Lappajärvi. Perhe 20
4. Maria s. 06.04.1815 Lappajärvi.
5. Liisa s. 06.03.1817 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 27
6. Anna s. 13.02.1820 Vimpeli. Perhe 30
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 14
12. Juho Jaakonpoika Sandbacka (11960), (perheestä 13) talollinen, s. 07.11.1810 Lappajärvi Sandbacka, k. 14.11.1842 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 16.11.1832 Lappajärvi Maria Juhontytär Lund (11855). (Perhe 690) s. 09.03.1803 Lappajärvi Hietoja.

Lapset:
1. Liisa s. 25.08.1833 Lappajärvi Hietoja, k. 02.08.1834 Lappajärvi Hietoja.
2. Maria s. 08.04.1835 Vimpeli Sandbacka.
3. Liisa s. 07.06.1836 Vimpeli Sandbacka, k. 03.08.1836 Vimpeli Sandbacka.
4. Juho kuol.epäselv, s. 04.09.1837 Vimpeli Sandbacka, k. 07.07.1839 Vimpeli Sandbacka.
5. Jaakko s. 04.08.1839 Lappajärvi, k. 16.07.1841 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 15
12. Kaisa Jaakontytär Sandbacka, Lypsinmaa (5421), (perheestä 13) s. 25.10.1823 Sandbacka.

Puoliso: Juho Antinpoika Lypsinmaa (3397). (Perhe 72) talollinen, s. 09.05.1821 Vimpeli Lypsinmaa, k. 24.01.1880 Vimpeli.

Lapset:
1. Jaakko s. 22.12.1843 Vmpeli Lypsinmaa. Perhe 16
2. Antti s. 04.03.1848 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 18
3. Matti s. 06.08.1850 Vmpeli Lypsinmaa, k. 27.02.1851 Vimpeli.
4. Erkki s. 22.05.1852 Vmpeli Lypsinmaa. Perhe 19
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 16
13. Jaakko Juhonpoika Lypsinmaa (5423), (perheestä 15) s. 22.12.1843 Vmpeli Lypsinmaa, k. 28.02.1866 Vimpeli.

Puoliso: Kaisa Sofia Antintytär Kärnä, Lypsinmaa (6447). (Perhe 1575) s. 29.08.1838 Lappajärvi, k. 07.12.1908 Vimpeli.

Lapset:
1. Maria s. 23.06.1864 Vimpeli Lypsinmaa, k. 13.03.1866 Vimpeli.
2. Kaisa s. 15.03.1866 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 17
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 17
14. Kaisa Jaakontytär Lypsinmaa (6449), (perheestä 16) s. 15.03.1866 Vimpeli Lypsinmaa, k. 23.12.1910 Vimpeli.

Puoliso: Matti Matinpoika Lypsinmaa (15892). (Perhe 421) s. 14.09.1858 Vimpeli Lypsinmaa, k. 16.03.1907 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 18
13. Antti Juhonpoika Lypsinmaa (5424), (perheestä 15) s. 04.03.1848 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Maria Loviisa Juhontytär Lypsinmaa, Lypsinmaa (6450). (Perhe 418) s. 24.11.1843 Vimpeli Lypsinmaa.

Lapset:
1. Erkki s. 03.10.1869 Vimpeli.
2. Maija s. 20.03.1872 Vimpeli, k. 28.01.1942 Vimpeli Södervik.
3. Matilda Kaisa s. 06.06.1876 Vimpeli.
4. Matti s. 11.05.1878 Vimpeli.
5. Josua s. 04.11.1880 Vimpeli, k. 17.02.1958 Vimpeli
Muuttanut: Kanada heinäkuu1926 palasi1948.
6. Heikki
7. Antti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 19
13. Erkki Juhonpoika Lypsinmaa (5426), (perheestä 15) s. 22.05.1852 Vmpeli Lypsinmaa.

1. puoliso: Vihitty 02.12.1878 Lappajärvi Liisa Erkintytär Uusimäki, Lypsinmaa (6460). (Perhe 1001) s. 27.05.1852 Lappajärvi.

Lapset:
1. Anna s. 03.08.1879 Vmpeli Lypsinmaa.
2. Miina
3. Hulda
4. Sofia
5. Juho Erkki
6. Senja
7. Matti
8. Juho Erkki
9. Maija
2. puoliso: Maija Liisa Erkintytär Pietilä (5369). (Perhe 62) s. 02.04.1845 Lappajärvi Pietilä, k. 02.04.1845 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 20
12. Jaakko Jaakonpoika Sandbacka, Tullila (12906), (perheestä 13) talollinen Vävy, s. 20.08.1812 Lappajärvi, k. 06.04.1879 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Vihitty 23.04.1839 Lappajärvi Kaisa Matintytär Tullila, Sandbacka (12975) emäntä, s. 06.06.1823 Lappajärvi Tullila, k. 27.12.1877 Lappajärvi Tullila.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 1841 Lappajärvi Tullila, k. 1841 Lappajärvi Tullila.
2. Matti s. 05.10.1842 Lappajärvi Tullila. Perhe 21
3. Jaakko s. 12.01.1845 Lappajärvi Tullila. Perhe 22
4. Maria s. 04.09.1849 Lappajärvi Tullila. Perhe 23
5. Susanna Kaisa s. 02.08.1853 Lappajärvi Tullila. Perhe 24
6. Anna Liisa s. 05.10.1856 Lappajärvi Tullila. Perhe 25
7. Loviisa s. 27.12.1861 Lappajärvi Tullila. Perhe 26
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 21
13. Matti Jaakonpoika Tullila (9696), (perheestä 20) s. 05.10.1842 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Reetta Jaakontytär Sandbacka /Stortarvonen, Tullila (15627). (Perhe 1482) s. 10.08.1844 Lappajärvi Sandbacka.

Lapset:
1. Liisa s. 16.11.1862 Lappajärvi Tullila.
2. Aabraham s. 28.10.1865 Lappajärvi Tullila
Muuttanut: esteettömyys todistus muuttoon1888.
3. Maria s. 15.07.1870 Lappajärvi Tullila.
4. Anna Reetta s. 29.03.1877 Lappajärvi Tullila, k. 19.06.1944 Lappajärvi.
5. Jaakko
6. Matti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 22
13. Jaakko Jaakonpoika Tullila (12978), (perheestä 20) mäkitupalainen, s. 12.01.1845 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Liisa Matintytär Honkaniemi, Tullila (17843). (Perhe 2166) s. 23.01.1848 Lappajärvi Tarvola.

Lapset:
1. Sanna Maija s. 19.09.1871 LappajärviTarvola.
2. Amalia s. 20.06.1880 LappajärviTarvola, k. 28.02.1892 Lappajärvi.
3. Malakias
4. Lyydia
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 23
13. Maria Jaakontytär Tullila, Olli (8903), (perheestä 20) s. 04.09.1849 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Matti Matinpoika Olli (8902). (Perhe 533) vävy Tullilassa, s. 16.10.1853 Lappajärvi Savonkylä.

Lapset:
1. Jaakko s. 23.12.1873 LappajärviTullila, k. 07.05.1877 LappajärviTullila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 24
13. Susanna Kaisa Jaakontytär Tullila, Örn (12979), (perheestä 20) s. 02.08.1853 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Vihitty 20.11.1874 Lappajärvi Matti Juhonpoika Örn (31164). (Perhe 2554) s. 30.05.1856 Lappajärvi Örn.

Lapset:
1. Maria s. 04.01.1876 Lappajärvi Örn.
2. Jaakko s. 10.08.1877 Lappajärvi Örn.
3. Matti s. 23.02.1880 Lappajärvi Örn, k. 30.03.1880 Lappajärvi Örn.
4. Matilda
5. Hilma
6. Hanna
7. Emilia
8. Kaarle
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 25
13. Anna Liisa Jaakontytär Tullila (12980), (perheestä 20) s. 05.10.1856 Lappajärvi Tullila, k. 28.08.1920 Purmojärvi
Muuttanut: Kottari1877.

Puoliso: Jaakko Laurinpoika Skottari (4886). (Perhe 1368) s. 02.04.1855 Purmojärvi Lillpellinen, k. 18.03.1928 Purmojärvi Skottari.
Tietäjä ja kansanparantaja, hän laittopi jäsenet paikoilleen ja tiesi rohdot vaivaan kuin vaivaan.Osasi veren pysäytyksen potilasta näkemättä.

Lapset:
1. Senja Pauliina s. 10.03.1879 Purmojärvi, k. 09.04.1897 Purmojärvi.
2. Hilma Alina
3. Kaarle Kustaa talollinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 26
13. Loviisa Jaakontytär Tullila (12981), (perheestä 20) s. 27.12.1861 Lappajärvi Tullila, k. 08.07.1919 Alajärvi Hallapuro
Muuttanut: Vimpeli10.02.1883.

Puoliso: Heikki Matinpoika Hallapuro (18718). (Perhe 4728) s. 21.11.1864 Vimpeli, k. 29.05.1968 USA jul kuol.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 27
12. Liisa Jaakontytär Sandbacka, Korri (3635), (perheestä 13) s. 06.03.1817 Lappajärvi Itäkylä, k. 24.07.1854 Lappajärvi.

Puoliso: Erkki Jaakonpoika Korri (390) vävy Sandbackalla, s. 24.04.1825 Lappajärvi Korri, k. 15.10.1859 Sandbacka.

Lapset:
1. Liisa s. 10.05.1844 Sandbacka, k. 30.11.1853 Sandbacka.
2. Anna s. 19.11.1845 Sandbacka, k. 16.12.1845 Sandbackai.
3. Jaakko s. 18.02.1848 Sandbacka. Perhe 28
4. Erkki s. 25.05.1849 Sandbacka. Perhe 29
5. Anna s. 23.04.1851 Vimpeli Sandbacka, k. 06.07.1851 Vimpeli Sandbacka.
6. Liisa s. 12.03.1853 Sandbacka, k. 28.11.1853 Sandbacka.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 28
13. Jaakko Erkinpoika Sandbacka (3638), (perheestä 27) s. 18.02.1848 Sandbacka, k. 19.02.1917 Sandbacka.

Puoliso: Johanna Matintytär Nygård, Sandbacka (6441). (Perhe 1251) s. 02.03.1850 Alajärvi, k. 09.05.1915 Vimpeli Sandbacka.

Lapset:
1. Matti s. 01.10.1874 Vimpeli Sandbacka, k. 10.04.1945 Vimpeli Peltotupa.
2. Juho Erkki s. 08.10.1878 Vimpeli Sandbacka.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 29
13. Erkki Erkinpoika Sandbacka (3639), (perheestä 27) s. 25.05.1849 Sandbacka, k. 31.03.1876 Sandbacka.

Puoliso: Vihitty 09.07.1871 Vimpeli Maria Matintytär Nygård (6445). (Perhe 1251) s. 29.12.1854 Alajärvi Möksy.

Lapset:
1. Liisa s. 01.06.1875 Vimpeli Sandbacka, k. 22.01.1878 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 30
12. Anna Jaakontytär Sandbacka (2754), (perheestä 13) s. 13.02.1820 Vimpeli, k. 16.04.1855 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 20.12.1843 Vimpeli Erkki Matinpoika Stortarvonen, Sandbacka (2753). (Perhe 2339) talollinen Vävy Sandbackassa, s. 08.03.1819 Stortarvonen, k. 29.01.1876 Vimpeli Sandbacka.

Lapset:
1. Jaakko s. 28.09.1844 Sandbacka. Perhe 31
2. Matti s. 17.03.1847 Sandbacka. Perhe 32
3. Juho s. 20.01.1849 Sandbacka.
4. Maria s. 18.06.1850 Sandbacka. Perhe 33
5. Antti s. 03.05.1853 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 34
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 31
13. Jaakko Erkinpoika Sandbacka (15336), (perheestä 30) talollinen Sandbacka n:2, 7/192ve, s. 28.09.1844 Sandbacka.

Puoliso: Maria Juhontytär Nyyssölä (24688). (Perhe 2592) s. 15.02.1842 Lappajärvi Nyyssölä.

Lapset:
1. Anna s. 14.09.1866 Vimpeli Sandbacka.
2. Liisa s. 30.10.1873 Vimpeli Sandbacka.
3. Juho Erkki s. 10.10.1876 Vimpeli Sandbacka.
4. Aleksanteri s. 30.01.1880 Vimpeli Sandbacka, k. 27.07.1881 Vimpeli.
5. Maria
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 32
13. Matti Erkinpoika Sandbacka/Ketola (17209), (perheestä 30) vävy, s. 17.03.1847 Sandbacka.

Puoliso: Vihitty 22.01.1872 Vimpeli Liisa Eliaantytär Söderkultalahti, Sandbacka Ketola (15558). (Perhe 3072) s. 04.02.1853 Lappajärvi, k. 06.06.1935 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Juho talollinen, s. 20.04.1872 Vimpeli Sandbacka, k. 19.01.1930 Vimpeli.
2. Hilda s. 23.09.1874 Vimpeli Sandbacka, k. 06.07.1946 Vimpeli.
3. Jaakko s. 08.05.1877 Vimpeli Sandbacka, k. 24.10.1950 Vimpeli.
4. Matti s. 09.04.1880 Vimpeli Sandbacka, k. 18.05.1955 Usa.
5. Anni
6. Johanna
7. Eliina
8. Erkki Muuttanut: perheineen Lappajärvelle.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 33
13. Maria Erkintytär Sandbacka (17211), (perheestä 30) emäntä Sandbacka, s. 18.06.1850 Sandbacka, k. 26.02.1884 Sandbacka.

Puoliso: Vihitty 18.12.1869 Lappajärvi Matti Juhonpoika Sandbacka /Mäkelä (18728). (Perhe 147) maanviljelijä, s. 28.02.1848 Lappajärvi Sandbacka, k. 25.08.1921 Vimpeli Sandbacka.

Lapset:
1. Johanna s. 05.08.1871 Vimpeli, k. 27.09.1922 Vimpeli Sandbacka.
2. Josua s. 06.08.1876 Vimpeli, k. 18.09.1902 Vimpeli Sandbacka.
3. Maija
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 34
13. Antti Erkinpoika Sandbacka /Rantakangas (2752), (perheestä 30) s. 03.05.1853 Lappajärvi Itäkylä, k. 10.12.1889 LappajärviItäkylä.

Puoliso: Vihitty 12.02.1877 Lappajärvi Kaisa Jaakontytär Murtoniemi (2744). (Perhe 269) s. 06.08.1854 Itäkylä Murtoniemi.

Lapset:
1. Maria s. 10.12.1877 Lappajärvi Itäkylä, k. 27.10.1959 Lappajärvi Itäkylä.
2. Anna s. 23.07.1880 Itäkylä, k. 02.08.1881 Itäkylä.
3. Jaakko
4. Erkki
5. Hanna
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 35
11. Taavi Juhonpoika Sandbacka (2688), (perheestä 12) torppari Tervanen, s. 21.08.1781 Vimpeli Sandbacka, k. 18.02.1860 Vimpeli Sandbacka.

1. puoliso: Vihitty 08.11.1821 Lappajärvi Saara Jaakontytär Timonen, Tervanen (1109). (Perhe 1172) emäntä Tervasessa, s. 27.08.1779 Lappajärvi Timonen, k. 12.11.1828 Lappajärvi Tervanen.

2. puoliso: Vihitty 25.07.1830 Reetta Erkintytär Puusti (2271) torpparin vaimo, s. 03.07.1779 Lappajärvi, k. 25.05.1847 Vimpeli Sandbacka
Muuttanut: 17.10.1806 Evijärveltä Puustiin.
3. puoliso: Vihitty 08.09.1850 Lappajärvi Ulla Erkintytär Korpela, Sandbacka (2689) s. 05.08.1802 Lappajärvi
Muuttanut: Lappajärvelle 1850.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 36
11. Saara Juhontytär Sandbacka, Kärnä (7368), (perheestä 12) s. 13.08.1784 Sandbacka, k. 02.09.1814 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 19.10.1809 Lappajärvi Taavi Hermanninpoika Kärnä (3026). (Perhe 3879) kirkkoväärti,Talollinen Kärnä n;2, 37/288 mant. per.1820-, s. 14.04.1776 Lappajärvi Kärnä, k. 14.11.1847 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1790 Ylellisyysveroluettelo Norrkärnä n:2, poika Taavi Hermanninpoika nuuska ( mälli)
1820 Henkikirja Kärnä n:2 5/6 per isäntä Taavi Hermanninpoika talo 37/288 per.Saara vaimo
Liisa entinen vaimo, talon osaomistaja,Maria piika 1, 1, -,2 verolla 4 henk, ei verolla 1, yht 5 henk,
viinap;n vuokra 3,5 kap.
1825 Henkikirja Norrkärnä n:2, 6/5 per. isäntä Taavi Hermanninpoika 37/288 per.Liisa vaimo,
Lauri lanko, Saara sisar, 1,1,1,1, 4, lapset 1, yht 5. viinapannun vuokra 3 1/2 kapp.
1830 Henkikirja Norrkärnä n:2. 6/5 per, isäntä Taavi Hermanninpoika 37/288 per. Liisa vaimo.
Lauri lanko, Saara sisar, 1,1,1,1 yht verolla 4, lapset 1, yht 5, viinap, vuokra 3,5 kap.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 37
10. Susanna Antintytär Korri (1633), (perheestä 11) lukkarila, s. 26.08.1755 Lappajärvi, k. 19.10.1842 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 09.12.1781 Lappajärvi Juho Tuomaanpoika Lukkarila (1730) talollinen Lukkarila n:24, 9/16 mant. perintö, talo 1, 9/32 perintö I807-, s. 27.12.1755 Lappajärvi Lukkarila, k. 12.03.1840 Lappajärvi Lukkarila.
kaksoset.
Muistiinpanot: 1805 toukokuun 14 pv Ruotsin valtion Kamarikollekion maaoikeus on hyväksynyt Lukkarilan talon lunastusanomuksen perintö eli verotaloksi jolloin se on 9/16 manttaalin verotalo n:24 Lappajärven pitäjän Kirkonkylässä. 1807 Juho saanut isännyyden äidiltään Kaisalta 1807 1800 oli Hyytisen Lukkarilan ja Harjun maita jaettu alustavast.( järvviseudun Historia). 1807 Henkikirja Lukkarilan n:24, 9/16 mant. perintö, talo 1, 9/32 mant. perintö, asukkaat: isäntä Juho Tuomaanpoika, emäntä Sanna, Taavi veli, Liisa Taavin vaimo, Juho Lypsinmaa vävy, Juhon vaimo Maria Lukkarila, Liisa ja Kaisa tyttäret, Liisa ja Maria, sisaret, Saara veljentytär 1, 1, 2, 6,
verolliset yht 10, kuurosokea tytär Maria ja tytär Reetta kaikki yht 12. savut 1.
Syytinkiläinen äiti Kaisa oma savu 1808 Lyhennysluettelo Lukkarila n:24, varsinainen vero, 13 taalaria 42 kill. 4 runst, yhteensä 13 taalaria 42 kill. 4 runst, viinapannun vuokra v, 1809 2 taalaria. 1810 Henkikirja Lukkarilan: 24, 9/16 mant. perintö. Juhon talo 9/32 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Sanna, Taavi veli, Juho vävy, Tuomas veljenpoika, Liisa ja Kaisa tyttäret, Liisa ja Maria
sisaret, 1, 1, 3, 4 yht. 9, lapset 3, yht 12, savut 1 luokka 1. viinapannun vuokra 6 kappaa. 1815 Henkikirja Lukkarila n:24, 9/16 per, Juhon talo 9/32 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Sanna, Taavi veli ja hänen vaimo Liisa, Tuomas ja Juho pojat, Maria, Maria ja Liisa tyttäret,
1, 1, 3, 4, verolla yht 9, lapset 4, kaikki yht 13, savut 1,luokka 1, viinap. v. 6 kappaa rukiita 1820 Henkikirja Lukarila n:24, 9/16 per, Juhon talo 9/32 per, asukkaat, isäntä Juho, emäntä Sanna, Taavi veli, Tuomas veljenpoika, Juho vävy, Maria, Maria ja Liisa tyttäret, Kaisa käly, Liisa
veljentytär, 1, 1, 3, 5, yht verolla 10 lapset tyttäret 5, kaikki 15, viinap.v. 6 kappaa ruista.
1825 Henkikirja Lukkarila n:24, 9/16 perintö, Juhon talo 9/32 per, asukkaat, isäntä Juho, Taavi veli, Tuomas veljenpoika, Juho vävy, Maria, Maria ja Liisa tyttäret, Liisa veljenpojanvaimo, 1,-,3, 4 yht 8,
yli-ikäiset 1, lapset 3, kaikki 12 henk, vinapannu vuokra 6 kappaa. 1930 Isossajaossa jaettu maat ja metstät: 9/32 Lukkarilan verotalo uusi n:8 Lappajärven pitäjän Kirkonkylässä pellot yhteensä 38,03 ha, niityt 34,24 ha, metsät 522,3 ha 1830 Henkikirja Lukkarila n:24, 9/16 per. Juhon talo 9/32 per. isäntä Juho, Juho vävyn poika, Tuomas veljen poika, Juho vävy, Liisa pojanvaimo, Maria tytär, Liisa käly, Liisa vävyn tytär. 1,-, 3, 4, yht 8, yli-ikäiset 3, lapset 4, kaikki 15 henk, viinapannun vuokra 6 kap rukiita. savut 1, luokka 1. yli-ikäiset Taavi 69, Kirkonköyhä Kaisa 74 v ja Jaakko, 70 v. Itsellinen Matti Tuomaanpoika, ja vaimo Liisa, verolla yht 2, lapset 4, yht 6, savu 1, luokka 3. Ruotuköyhä Reetta Tuomaantytär. 1, yli-ikäinen ei omaa savua. 1835 Henkikirja Lukkarila n:8, Juho Tuomaanpojan talo 9/32 per, Juho vävy, Matti ja Tuomas pojat,
Liisa, Liisa ja Leena, Kaisa 1,-, 3, 4, yht veroa 8, yli-ikäiset 3, lapset 4, kaikki 15, viinap, vuokra 6 kap, savut 1,luokka 1. ( yli-ikäinen vanha isoisä). Itsellinen Mati Tuomaanpoika vaimo Liisa, 1, 1, lapset 2 yht 4, savut 1, luokka 3. Rotfattig = ruotuköyhä Reetta Tuomaantytär 1, ei verolla ei omaa savua 1840 Lukkarila n:8, Juho Tuomaanpojan talo 9/32 per. Juho vävy, Matti ja Juho pojat, Liisa vävyn uusi vaimo, Liisa, Liisa ja Leena miniät, Susanna Juhon uusi vaimo, -, -, 3, 4, verolla 7, yli- ikäiset 4, lapset 5, yht 16, viinapannun vuokra 6 kappaa, savut 1, luokka 1, (Saara Juh 83, Taavi 78 v, sanna 75v Juho Tuom 75 v), Itsellinen Matti Tuomaanpoika Liisa vaimo, verolla 2, yli-ikäiset 2, lapset 1, yht yht 5, savu 1, luokka 3. Ruotuköyhä Reetta Tuomaantytär, asuu Matin savussa.

Lapset:
1. Maria s. 20.12.1782 Lappajärvi. Perhe 38
2. Liisa s. 17.08.1784 Lappajärvi, k. 07.09.1785.
3. Liisa s. 28.12.1787 Lappajärvi. Perhe 61
4. Kaisa s. 21.12.1790 Lappajärvi. Perhe 72
5. Matti s. 22.09.1793 Lappajärvi, k. 16.02.1794 Lappajärvi.
6. Juho s. 24.06.1795 Lappajärvi, k. 25.08.1795 Lappajärvi.
7. Kreeta s. 24.06.1795 Lappajärvi, k. 16.07.1795 Lappajärvi.
8. Taavi s. 23.03.1797 Lappajärvi, k. 15.03.1800 Lappajärvi Lukkarila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 38
11. Maria Juhontytär Lukkarila (1799), (perheestä 37) talollisen emäntä Lukkarila, s. 20.12.1782 Lappajärvi, k. 28.12.1831 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 16.11.1800 Lappajärvi Juho Juhonpoika Lypsinmaa, Lukkarila (1800). (Perhe 413) vävy Talollinen Lukkarila n:8, 9/32 per, 1840-, s. 21.08.1780 Vimpeli, k. 09.01.1845 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1845 Lukkarila n:8, 9/16 per, vävy Juhon talo 9/32 per. isäntä Juhon poika Matti, Erkki ja Tuomas pojat Jaakko vävy, Kaisa tytär, Liisa ja Leena miniät, - , - , 4, 3, yht 7, yli-ikäinen 1, lapset 5, kaikki 13, viinap. vuokra 3 1/3 kapp, savu 1, luokka 1. Itsellinen Matti Tuomaanpoika, Erkki poika, Liisa miniä, 1, 1, verolla 2, lapset 3, yht 5, vsavut 1, luokka 3,

Lapset:
1. Kaisa s. 16.01.1802 Lappajärvi Lukkarila, k. 13.12.1803 Lappajärvi Lukkarila.
2. Maria s. 23.05.1805 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 39
3. Juho s. 04.01.1810 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 49
4. Liisa s. 10.02.1813 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 50
5. Matti s. 20.02.1816 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 52
6. Anna s. 13.09.1818 Lappajärvi Lukkarila, k. 20.12.1822 Lappajärvi Lukkarila.
7. Susanna s. 07.04.1821 Lappajärvi Lukkarila, k. 12.06.1822 Lappajärvi Lukkarila.
8. Erkki s. 15.12.1823 Lappajärvi Lukkarila, k. 29.04.1824 Lappajärvi Lukkarila.
9. Erkki s. 09.05.1825 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 59
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 39
12. Maria Juhontytär Lukkarila, Karvala (3284), (perheestä 38) s. 23.05.1805 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 24.11.1825 Lappajärvi Matti Matinpoika Karvala (2952). (Perhe 1382) s. 13.11.1802 Lappajärvi Karvala
Muuttanut: Kauhava 05.07.1857.

Lapset:
1. Liisa s. 03.09.1826 Lappajärvi Karvala. Perhe 40
2. Maria s. 24.04.1828 Lappajärvi Karvala. Perhe 42
3. Anna s. 23.03.1829 Lappajärvi Karvala, k. 25.06.1830 Lappajärvi.
4. Leena s. 23.03.1829 Lappajärvi Karvala, k. 27.10.1829 Lappajärvi Karvala.
5. Susanna s. 10.05.1831 Lappajärvi Karvala, k. 31.12.1832 Lappajärvi.
6. Erkki s. 19.04.1834 Lappajärvi Karvala. Perhe 46
7. Kaisa s. 26.06.1836 Lappajärvi Karvala, k. 1836 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 40
13. Liisa Maintytär Karvala (3286), (perheestä 39) s. 03.09.1826 Lappajärvi Karvala, k. 29.05.1889 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 04.12.1845 Lappajärvi Matti Hermanninpoika Kärnä (4995). (Perhe 3882) talollinen, s. 18.09.1819 Lappajärvi Kärnä, k. 29.05.1889 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 23.03.1846 Lappajärvi Kärnä, k. 30.01.1861 lappajärvi.
2. Erkki s. 29.04.1848 Lappajärvi Kärnä.
3. Maria s. 16.02.1850 Lappajärvi Kärnä, k. 24.05.1850 Lappajärvi.
4. Matti s. 22.04.1851 Lappajärvi Kärnä.
5. Juho s. 27.12.1853 Lappajärvi Kärnä.
6. Maria s. 12.04.1859 Lappajärvi Kärnä.
7. Hermanni s. 09.10.1861 Lappajärvi Kärnä.
8. Liisa s. 20.02.1864 Lappajärvi Kärnä.
9. Matti s. 21.01.1867 Lappajärvi Kärnä. Perhe 41
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 41
14. Matti Matinpoika Kärnä (5005), (perheestä 40) s. 21.01.1867 Lappajärvi Kärnä.

1. puoliso: Vihitty 07.02.1887 Lappajärvi Iita Juhontytär Tarvonen, Kärnä (33358) s. 17.08.1867 Lappajärvi Tarvola.

2. puoliso: Vihitty Lappajärvi Maria Jaakontytär Kärnä (31084)
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 42
13. Maria Matintytär Karvala, Virsula (3285), (perheestä 39) s. 24.04.1828 Lappajärvi Karvala, k. 12.02.1892 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 14.12.1846 Lappajärvi Jaakko Antinpoika Virsula (4987). (Perhe 2021) s. 21.08.1826 Lappajärvi Savonkylä, k. 25.06.1876 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 18.09.1848 Lappajärvi Virsula. Perhe 43
2. Maria s. 04.10.1849 Lappajärvi Virsula. Perhe 44
3. Juho Erkki s. 18.08.1851 Lappajärvi Virsula.
4. Antti s. 25.05.1853 Lappajärvi Virsula.
5. Anna Kaisa s. 05.01.1859 Lappajärvi Virsula. Perhe 45
6. Jaakko s. 27.05.1861 Lappajärvi Virsula.
7. Matti s. 13.10.1864 Lappajärvi Virsula.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 43
14. Liisa Jaakontytär Virsula, Saari /Mäki (4988), (perheestä 42) s. 18.09.1848 Lappajärvi Virsula, k. 27.09.1921 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 1865 Lappajärvi Erkki Antinpoika Saari/Mäki (5763). (Perhe 4600) s. 27.04.1844 Lappajärvi Kärnä, k. 22.02.1918 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria naimaton, s. 06.05.1867 Lappajärvi Virsula, k. 08.11.1953 Lappajärvi.
2. Liisa s. 16.07.1869 Lappajärvi Virsula.
3. Hanna s. 24.05.1872 Lappajärvi Virsula, k. 01.01.1973 USA jul kuol.
4. Jaakko kuul 03.11.1896, s. 15.03.1874 Lappajärvi Virsula
Muuttanut: Kannukseen1902.
5. Emilia s. 24.03.1876 Lappajärvi Kärnä, k. 31.05.1938 Lappajärvi.
6. Erkki s. 17.05.1878 Lappajärvi Virsula, k. 22.03.1939 Lappajärvi.
7. Justiina s. 04.05.1880 Lappajärvi Virsula, k. 01.03.1908 USA Michigan Hancock.
8. Sofia
9. Amalia
10. Nikolai
11. Edla naimaton.
12. Teofilus
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 44
14. Maria Jaakontytär Virsula (4989), (perheestä 42) s. 04.10.1849 Lappajärvi Virsula, k. 12.05.1906 Kurejoki Sorvari.

Puoliso: Vihitty 31.12.1869 Alajärvi Kaarle Hermanni Erkinpoika Sorvari (31279) s. 05.01.1848 Kurejoki Sorvari, k. 01.04.1913 Kurejoki Sorvari.

Lapset:
1. Anna Maija s. 22.09.1871 Kurejoki Sorvari.
2. Antti Kustaa s. 31.08.1873 Kurejoki Sorvari.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 45
14. Anna Kaisa Jaakontytär Virsula (4992), (perheestä 42) s. 05.01.1859 Lappajärvi Virsula, k. 24.11.1925 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 30.12.1882 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Finnilä (30460). (Perhe 2034) s. 19.12.1859 Lappajärvi, k. 12.09.1939 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 46
13. Erkki Mainpoika Karvala Päällysaho (3289), (perheestä 39) talollinen Nykälä, s. 19.04.1834 Lappajärvi Karvala, k. 02.04.1897 Lappajärvi
Muuttanut: Kauhava05.07.1857.

Puoliso: Vihitty 16.10.1852 Lappajärvi Anna Matintytär Hernesniemi, Karvala (5006) s. 30.04.1830 Lappajärvi Hernesniemi.

Lapset:
1. Maria s. 19.12.1853 Lappajärvi. Perhe 47
2. Anna s. 01.04.1856 Kauhava.
3. Matti s. 15.05.1858 Kauhava.
4. Erkki s. 19.02.1860 Lappajärvi, k. 23.10.1860 Lappajärvi.
5. Konstantin s. 10.11.1862 Lappajärvi, k. 25.02.1867 Lappajärvi.
6. Erkki s. 26.09.1863 Lappajärvi. Perhe 48
7. Liisa s. 17.12.1865 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 47
14. Maria Erkintytär Päällusaho (5007), (perheestä 46) s. 19.12.1853 Lappajärvi.

Puoliso: Matti Antinpoika Seppä (6382). (Perhe 2093). (Perhe 2094) s. 27.12.1851 Lappajärvi Savonkylä, k. 11.07.1875 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 13.02.1876 Lappajärvi, k. 10.09.1877 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 48
14. Erkki Erkinpoika Päällysaho (24388), (perheestä 46) s. 26.09.1863 Lappajärvi, k. 11.06.1924 Lappajärvi.

Puoliso: Maria Matintytär Murtoniemi, Päällysaho (27451). (Perhe 263) s. 25.06.1863 Lappajärvi, k. 15.05.1937 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 49
12. Juho Juhonpoika Lukkarila (1804), (perheestä 38) talollisen poika, s. 04.01.1810 Lappajärvi Lukkarila, k. 22.10.1831 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 14.10.1831 Lappajärvi Liisa Taavintytär Lillpellinen, Lukkarila (1828). (Perhe 2947) s. 19.01.1810 Purmojärvi Lillpellinen.

Lapset:
1. Maija Kreeta s. 22.02.1832 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 50
12. Liisa Juhontytär Lukkarila (1769), (perheestä 38) s. 10.02.1813 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 23.11.1834 Lappajärvi Matti Juhonpoika Ammesmäki (1862). (Perhe 447) talollinen v1845, s. 25.08.1806 Lappajärvi Ammesmäki.

Lapset:
1. Maria s. 14.04.1836 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Juho s. 11.05.1837 Lappajärvi Ammesmäki, k. 05.08.1837 Lappajärvi Ammesmäki.
3. Liisa s. 24.07.1838 Lappajärvi Ammesmäki, k. 12.06.1840 Lappajärvi Ammesmäki.
4. Jaakko s. 19.08.1842 Lappajärvi Ammesmäki.
5. Juho Erkki s. 30.05.1844 Lappajärvi Ammesmäki.
6. Antti s. 21.11.1845 Lappajärvi Ammesmäki.
7. Matti s. 12.03.1840 Lappajärvi. Perhe 51
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 51
13. Matti Matinpoika Ammesmäki (20552), (perheestä 50) s. 12.03.1840 Lappajärvi, k. 08.04.1897 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 07.01.1864 Vimpeli Loviisa Juhontytär Södervik (14997). (Perhe 900) s. 09.01.1846 Vimpeli Södervik
Muuttanut: Lappajärvi 1864.

Lapset:
1. Anna s. 06.03.1865 Lappajärvi Itäkylä, k. 17.03.1942 Lappajärvi.
2. Matti s. 01.08.1867 Lappajärvi Itäkylä, k. 03.06.1869 Lappajärvi.
3. Liisa s. 04.06.1869 Lappajärvi Itäkylä, k. 26.12.1869 Lappajärvi.
4. Maria s. 04.06.1869 Lappajärvi Itäkylä, k. 21.04.1873 Lappajärvi.
kaksonen.
5. Liisa s. 18.11.1871 Lappajärvi Itäkylä, k. 21.04.1873 Lappajärvi.
6. Johanna s. 14.12.1873 Lappajärvi Itäkylä, k. 11.10.1924 Lappajärvi.
7. Amanda s. 30.07.1876 Lappajärvi Itäkylä, k. 26.12.1877 Lappajärvi.
8. Antti s. 30.09.1878 Lappajärvi Itäkylä, k. 26.02.1892 Lappajärvi.
9. Hilda Maria
10. Juho
11. Jaakko
12. Sanna Maria
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 52
12. Matti Juhonpoika Lukkarila (1805), (perheestä 38) talollinen n:8 , 9/16 mant Lukkarila, Matin talo 9/64 per 1850-, s. 20.02.1816 Lappajärvi Lukkarila, k. 31.08.1892 Lappajärvi Lukkarila.
Muistiinpanot: 1850 Henkikirja Lukarila n:8, 9/16 per, vero 18 rupl. 20 kop, Matin talo 9/64 per, vero 4 rup. 55 kop. isäntä Matti, emäntä Leena, Erkki veli, Juho poika, 1, 1, 2, yht 4, lapset 4, yht 8, viinap. vero 3 1/2 kap. savut 1, luokka 1. 1855 Henkikirja Lukkarila n:8, Matin talo 9/64 per, vero 4 rupl. 55 kop. isäntä Matti, emäntä Leena, Erkki veli, Juho poika, Liisa veljen vaimo, Matti poika, 1, 1, 3, 1, yht 6, lapset 4, kaikki 10, viinap. vero 3 1/2 kappaa, savu 1, luokka 1. 1860 Henkikirja Lukkarila n:8, Matin talo 9/64 per, emäntä Leena, Juho ja Matti pojat, Jaakko veli, Maija käly, Maija miniä, Maija tytär, 1, 1, 3, 3, yht 8, lapset 2, yht 10, viinap, vero 3 1/2 kap. savut 1, luokka 1. Yhtiömies Erkki Juhonpoika, Liisa vaimo, 1, 1, yht.2. lapset 3 yht 5, 1865 Henkikirja Lukkarila n:8 Matin talo 5/32 perintö, isäntä Matti, emäntä Leena, Juho ja Matti pojat, Maija tytär, Maija miniä, verolla m 3, n 3, lapset pojat 2, yht 8 henk. viinap. vuokra 3 1/2 kap, savut 1, luokka 1. Torppari Jaakko Juhonpoika Maija vaimo verolla m 1, n 1, lapset poika 1. yht 3 savu 1, luokka 2. 1870 Henkikirja Lukkarila n:8, Matin talo 5/32 perintö, isäntä Matti, emäntä Leena, Juho, Matti ja Jaakko pojat, Maria tytär, Anna ja Maria miniät, verolla 4 ja 4, lapset 2 poikaa kaikk 10 henk. savu 1, luokka 1. Torppari Juho Juhonpoika, vaimo Maria, verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 1, yht 4, savu luokka 2.

Puoliso: Vihitty 23.11.1834 Lappajärvi Leena Matintytär Karvala, Lukkarila (1834). (Perhe 1382) emäntä, s. 23.08.1816 Lappajärvi, k. 22.09.1892 Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. Juho s. 30.10.1835 Lappajärvi Kirkonkylä. Perhe 53
2. Matti s. 13.03.1837 Lappajärvi, k. 26.05.1837 Lappajärvi.
3. Matti s. 17.12.1840 Lappajärvi. Perhe 54
4. Maria s. 27.09.1842 Lappajärvi Kirkonkylä. Perhe 55
5. Jaakko s. 05.02.1845 Lappajärvi Kirkonkylä. Perhe 56
6. Erkki s. 29.06.1850 Lappajärvi. Perhe 58
7. Maria s. 11.08.1854 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 53
13. Juho Matinpoika Lukkarila (3306), (perheestä 52) talollinen Lukkarila Vanhala n:8 Juhon talo 9/64 per 1870- Juho+Matti, 1880- Juho 9/64 per., s. 30.10.1835 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 1918 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1870 Henkikirja Lukkarila Juho ja Matti Matinpojan talo 9/64 autio. savu 1 luokka 1, Itsellinen Erkki ja Liisa, verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 2, savu luokka 1. Itsellinen Juho Skyttä ja vaimo Kaisa, verolla 1 ja 2, lapset 2 ja 1, yht 6 henk savu luokka 2. 1875 Henkikirja Lukkarila Juho ja Matti Matinpojan talo 9/64 per, isännät Juho ja Matti, emännät Maria ja Anna, isä Matti, äiti Leena, verolla 3 ja 3, lapset 3 ja 2yht 11, savu luokka 1. Torppari Jaakko Kuja-aho, vaimo Maria s-31, Maria Onki, verolla 1, yli ikäiset 1 ja 1, lapset 1, yht 4, savu luokka 1. Itsellinen leski Erkki Juhonpoika, edesmennyt vaimo Liisa,ei verollisia, lapset 2, verotta 1 ja 1,
kaikki 4 henk. ei omaa savua. 1880 Henkikirja Lukkarila n:8 9/16 perintö, Juhon talo 9/64 per, vero 4 rupl, 55 kop, savu luokka 1. isäntä Juho s-35, emäntä Maria s-41, Matti, Matinpoika s-40, vaimo Anna s-45, poika Matti s-60, ukki Matti s-16, muori Leena s-16, verolla 3 ja 3, lapset 3 ja 2, yht 6 ja 5, kaikki 11 henk. Torppari Jaakko Kuja-aho s-34, vaimo Maria s-31, poika Jaakko s-61, verolla 2 miestä, lapset 2 tytärtä, yhteensä 4 henk. savu luokka 2. Itsellinen Erkki Juhonpoika s-25, vaimo Liisa s-32, ei verollisia, lapset 1 ja 2, yht 1, ja 3, yht 5 henk. vaimo siras. ,

1. puoliso: Vihitty 20.12.1858 Lappajärvi Maria Matintytär Söyring, Lukkarila (5065). (Perhe 3631) s. 11.08.1834 Lappajärvi, k. 25.08.1867 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 12.04.1860 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 09.01.1891 Lappajärvi.
Puoliso: Anna Kaisa Jaakontytär Lukkarila (5534). Taulu 453 , s. 27.11.1857 Lappajärvi Lukkarila, k. 27.08.1943 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 04.07.1869 Maria Antintytär Viinamäki (1252). (Perhe 1711) s. 16.06.1841 Lappajärvi, k. 21.07.1885 Lappajärvi Lukkarila.
Lapset:
2. Maria Helena s. 19.05.1870 Lappajärvi Kirkonkylä.
3. Antti talollinen Lukkarila n:8, Vanhala 0,0703 per 1915-, s. 16.12.1872 Lappajärvi Kirkonkylä.
4. Liisa s. 04.10.1874 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 25.12.1874 Lappajärvi Lukkarila.
5. Liisa s. 17.12.1875 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 10.08.1877 Lappajärvi Lukkarila.
6. Tilda s. 10.08.1880 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 02.08.1881 Lappajärvi Lukkarila.
7. Juho
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 54
13. Matti Matinpoka Lukkarila (1840), (perheestä 52) talollinen Lukkarila Ketola, yhdessä veljen Juhon kanssa 9/64 per, 1870-1880, s. 17.12.1840 Lappajärvi, k. 10.04.1885 Lappajärvi Kirkonkylä.

1. puoliso: Vihitty 25.02.1865 Lappajärvi Anna Jaakontytär Mattila (3055). (Perhe 1694). (Perhe 1695) s. 28.06.1845 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 17.01.1882 Lappajärvi Itäkylä Mattila.

Lapset:
1. Maria s. 07.12.1867 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 28.02.1868 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 26.09.1869 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 01.01.1871 Lappajärvi.
3. Antti s. 01.12.1871 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 09.12.1871 Lappajärvi.
4. Jaakko talollinen Lukkarila Ketola 9/128 per. 1895-, s. 16.02.1873 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 19.03.1952 Lappajärvi.
5. Anna s. 28.11.1874 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 04.02.1876 Lappajärvi.
6. Matti s. 28.01.1877 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 24.04.1877 Lappajärvi.
7. Anna s. 01.06.1879 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 07.12.1879 Lappajärvi.
8. Liisa
2. puoliso: Vihitty 17.09.1882 Lappajärvi Liisa Kustaantytär Fors /Finnilä, Lukkarila (5075) s. 06.09.1851 Yliveteli.
Lapset:
9. Elina Muuttanut: 25.09.1894 Vaasa.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 55
13. Maria Matintytär Lukkarila (1838), (perheestä 52) s. 27.09.1842 Lappajärvi Kirkonkylä.
Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Hernesniemi Lamminkylä n:1 eläkeläinen Maria Matintytär, tytär Miina s-5. verolla 2.

Puoliso: Vihitty 1874 Juho Matinpoika Hernesniemi (5077) talollinen Hernesniemi 45/512 per v 1875-, s. 24.02.1826 Lappajärvi Hernesniemi, k. 25.01.1891 Lappajärvi Hernesniemi.
Muistiinpanot: 1860 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 Matti ja Juho Matinpojat yhdessä omistavat
3/64 per ja 3/256 kr.
1860 Henkikirja Hernesniemi Lammi n.1, Juho Matinpojan talo 3/64 per ja 3/256 kr, Kaisa emäntä.
Erkki renki, Leena piika. Itsellinen antti Antinpoika Pyymaa ja vaimo
1865 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 Juho Matinpojan talo 45/512 kr isäntä Juho Matinp.s-25
emäntä Maria s.1842, renki Juho
1870 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 Juho Matinpojan talo 9/128 per ja 9/512 kr (45/512)
1875 Henkikirja Hernesnemi Lammi n:1, talo 45/512 per, savu 1, hoitaja Juho s-1826, emäntä Maria s- 42, muori Kaisa yli-ik. piika Anna, Annan tytär, verolla 1 ja 2, yli-ik 1, lapset 2 ja 2, yht 4 ja 5, kaikki 9. 1880 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per. vero 2 rupl. 84 1/2 kop savu 1. hoitaja Juho s-25, emäntä Maria s-42, poika Juho s-60, vaimo Tilda s-62, tytär Liisa s-64, isoäiti Kaisa s-1790, verolla 2 ja 3, lapset 4 ja 3, yht 6 ja 6 kaikki 12 henk. 1885 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per. vero 2 rupl. 84 1/2 kop, savu 1. hoitaja Juho s-25, vaimo Maria s-42, poika Juho s-60, Tilda s-42, (0-1), Matti s-69 (2-1), isoäiti Kaisa s-1790. "öfa" verolla 3 ja 2, lapset ja Öfat 2 ja 3. yht 5 ja 5 kaikki 10. 1890 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per. vero 2 rupl. 84,5 kop, savu 1. talon hoitaja, Juho Matinpoika s-26, vaimo Maria s-42, poika Juho s-60, vaimo Tilta s-42, (2-1), 3 ja 2, Hanna s-71, verolla 1 ja 3 lapset 5 ja 3. yht 6 ja 8 kaikki 12 henk. Itsellinen Antti Toskanen s-65, Kaisa s-63 (0-1). verolla 1 ja 1, lapset 0 ja 1, kaikki 3 henk. savu 3.

Lapset:
1. Jaakko asettui Hyytisen autioon ja lisäsi maitaan ostamalla puolet Kotiahon tilasta, oli myös räätäli., s. 17.10.1874 Lappajärvi Hernesniemi, k. 24.04.1956 Lappajärvi.
2. Antti s. 09.12.1875 Lappajärvi Henesniemi, k. 08.01.1891 Lappajärvi.
3. Matilda s. 28.04.1877 Lappajärvi Hernesniemi, k. 22.05.1881 Lappajärvi.
4. Erkki s. 21.04.1879 Lappajärvi Hernesniemi, k. 12.06.1881 Lappajärvi.
5. Elias
6. Miina
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 56
13. Jaakko Matinpoika Lukkarila (1839), (perheestä 52) s. 05.02.1845 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 11.05.1893 Evijärvi
Muuttanut: Evijärvi 1871.

Puoliso: Vihitty 13.03.1871 Evijärvi Maria Aabrahamintytär Söderena, Lukkarila (5084). (Perhe 5064) s. 08.11.1847 Evijärvi Ena, k. 22.03.1917 Evijärvi.

Lapset:
1. Matti s. 21.12.1871 Evijärvi Ena. Perhe 57
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 57
14. Matti Jaakonpoika Lukkarila (5087), (perheestä 56) s. 21.12.1871 Evijärvi Ena, k. 18.08.1935 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 18.02.1890 Evijärvi Liisa Matintytär Pietilä, Lukkarila (31284) s. 18.02.1871 Evijärvi PIetilä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 58
13. Erkki Matinpoka Lukkarila (1841), (perheestä 52) s. 29.06.1850 Lappajärvi, k. 27.10.1877 Lappajärvi Kirkonkylä.

Puoliso: Vihitty 16.03.1873 Lappajärvi Liisa Jaakontytär Hevosaho Tullila, Lukkarila (5088). (Perhe 135) s. 30.08.1854 Lappajärvi Tullila.

Lapset:
1. Matti s. 08.02.1874 Lappajärvi, k. 22.11.1874 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 27.01.1875 Lappajärvi.
3. Mriana s. 30.04.1877 Lappajärvi, k. 30.10.1877 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 59
12. Erkki Juhonpoika Lukkarila (1809), (perheestä 38) talollinen Lukkarila n:8 Erkin talo 3/32 per. 1865-itsellinen yhtiömies veli Matuilla 1860., s. 09.05.1825 Lappajärvi Lukkarila.
Muistiinpanot: 1860 Henkikirja Lukkarila n:8, yhtiömies veljellään Matilla, Matti, vaimo liisa 1, 1, yht 2, lapset 3, kaikki 5,henk. savut 1, luokka 1. 1865 Henkikirja Lukkarila n:8, Erkin talo 3/32 per, isäntä Erkki, emäntä Liisa, verolla 2 henk, lapset poika 1, tytöt 3, kaikki 6 henk. viinap. vero 1 1/2 kap. savu 1 luokka 1. Itsellinen Juho Skyttä vaimo Kaisa. verolla 2, yli-ikäinen nainen 1, lapset tytär 1 ja poika 1, yht 5 henk. savu luokka 2. 1880 Henkikirja itsellinen Erkki s-25, vaimo Liisa s-35, lapset 1 ja 2, yht 1 ja 3,

Puoliso: Vihitty 18.12.1851 Lappajärvi Liisa Stina Hankaniemi, Lukkarila (5356) s. 18.02.1832 Soini, k. 24.08.1913 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 13.07.1853 Lappajärvi Kirkonkylä.
2. Juho s. 17.10.1855 Lappajärvi Kirkonkylä. Perhe 60
3. Liisa s. 08.10.1858 Lappajärvi Kirkonkylä.
4. Anna Kaisa s. 04.03.1861 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 18.06.1865 Lappajärvi.
5. Johanna s. 20.09.1864 Lappajärvi Kirkonkylä
Muuttanut: Kortesjärvi03.03.1881.
6. Erkki s. 19.04.1870 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 27.02.1872 Lappajärvi.
7. Erkki s. 01.07.1875 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 28.09.1875 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 60
13. Juho Erkinpoika Lukkarila (5360), (perheestä 59) torppari Savolassa, s. 17.10.1855 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 25.12.1918 Lappajärvi.
läht torpasta 1891.
Muistiinpanot: 1885 Henkikirja Lukkarila n:8, itsellinen Juho Erkinpoika s-55, vaimo Anna s-54, verolla 1 ja 1, lapsi 1 poika, kaikki yht 3, savu luokka 2.

Puoliso: Vihitty 15.11.1877 Lappajärvi Anna Matintytär Hyytinen (4793). (Perhe 1083) s. 02.06.1854 Lappajärvi Harju, k. 08.05.1929 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 12.05.1878 Lappajärvi Lukkarila, k. 18.06.1892 Lappajärvi.
2. Hilda Maria
3. Johanna muuttanut USA:han.
4. Juho
5. Aleksanteri
6. Eliina
7. Alfred
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 61
11. Liisa Juhontytär Lukkarila (1761), (perheestä 37) mäkitupalaisen Vaimo, s. 28.12.1787 Lappajärvi, k. 28.01.1864 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 11.05.1818 lappajärvi Matti Tuomaanpoika Pietilä, Söderkärnä (3386). (Perhe 4586) Söderkärnä torppa, torppari, s. 15.08.1788 Lappajärvi, k. 06.01.1861 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1825, Torppari Matti Tuomaanpoika Söderkärnä, vaimo Liisa Juhontytär, 1, 1, yht 2, lapset 3 yht 5.

Lapset:
1. Erkki s. 26.05.1820 Lappajärvi Pietilä. Perhe 62
2. Liisa s. 16.01.1822 Lappajärvi Pietilä. Perhe 67
3. Maria s. 14.06.1823 Lappajärvi. Perhe 68
4. Matti s. 22.02.1825 Lappajärvi Kärnä, k. 22.02.1825 Lappajärvi Kärnä.
5. Kaisa s. 08.06.1826 Lappajärvi. Perhe 69
6. Matti s. 08.07.1828 Lappajärvi Söderkärnä, k. 02.08.1828 Lappajärvi Söderkärnä.
7. Juho s. 07.12.1829 Lappajärvi Pietilä, k. 12.02.1830 Lappajärvi Lukkarila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 62
12. Erkki Matinpoika Pietilä (3389), (perheestä 61) s. 26.05.1820 Lappajärvi Pietilä, k. 08.04.1896 Lappajärvi Söderkärnä.

1. puoliso: Vihitty 20.04.1844 Lappajärvi Liisa Jaakontytär Vääränmäki, Pietilä (5366) s. 12.02.1823 Alajärvi Kurejoki, k. 28.02.1869 Lappajärvi
Muuttanut: Lappajärvelle naimattomana 1843.

Lapset:
1. Maija Liisa s. 02.04.1845 Lappajärvi Pietilä. Perhe 63
2. Jaakko s. 14.08.1847 Lappajärvi Pietilä.
3. Sofia s. 02.10.1849 Lappajärvi Pietilä.
4. Erkki s. 25.12.1851 Lappajärvi Pietilä, k. 06.06.1854 Lappajärvi.
5. Erkki s. 15.09.1854 Lappajärvi Pietilä, k. 06.08.1856 Lappajärvi.
6. Kaisa s. 28.10.1856 Lappajärvi Pietilä. Perhe 64
7. Johanna s. 19.03.1859 Lappajärvi Pietilä, k. 10.06.1951 Lappajärvi.
8. Matti s. 30.10.1861 Lappajärvi Pietilä. Perhe 65
9. Anselmi s. 09.01.1867 Lappajärvi Tarvola. Perhe 66
2. puoliso: Vihitty 12.06.1877 Lappajärvi Reetta Matintytär Ammesmäki, Pietilä (5378). (Perhe 949) s. 01.11.1834 Lappajärvi Ammesmäki, k. 04.04.1886 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 63
13. Maija Liisa Erkintytär Pietilä (5369), (perheestä 62) s. 02.04.1845 Lappajärvi Pietilä, k. 02.04.1845 Lappajärvi.

Puoliso: Erkki Juhonpoika Lypsinmaa (5426). (Perhe 15) s. 22.05.1852 Vmpeli Lypsinmaa.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 64
13. Kaisa Erkintytär Pietilä, Hautamäki (5374), (perheestä 62) torpparin vaimo, s. 28.10.1856 Lappajärvi Pietilä, k. USA.

Puoliso: Vihitty 15.11.1897 Lappajärvi Jaakko Antinpoika Alalantela /Hautamäki (20453). (Perhe 387) torppari, s. 07.08.1852 Lappajärvi Tarvola, k. Usa.

Lapset:
1. Hilda s. 17.06.1880 Lappajärvi Tarvola, k. 01.01.1973 USA jul kuol.
2. Oskari
3. Miina
4. Aliina
5. Miina
6. Hanna
7. Senja Maria
8. Akseli
9. Iivari
10. Isaskar
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 65
13. Matti Erkinpoika Pietilä (5376), (perheestä 62) mäkitupalainen, s. 30.10.1861 Lappajärvi Pietilä.

Puoliso: Vihitty 12.04.1884 Lappajärvi Maria Antintytär Rantakangas, PIetilä (3740). (Perhe 296) s. 07.07.1860 Itäkylä Luomala.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 66
13. Anselmi Erkinpoika Pietilä (5377), (perheestä 62) Torppari Tarvola, s. 09.01.1867 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Liisa Juhontytär Pietilä (34212)

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 67
12. Liisa Matintytär Pietilä (3390), (perheestä 61) s. 16.01.1822 Lappajärvi Pietilä.

Puoliso: Vihitty 14.12.1850 Lappajärvi Kustaa Hannunpoika Forsman (25041) itsellinen,renki, s. 06.04.1830 Veteli.

Lapset:
1. Liisa s. 16.01.1851 Lappajärvi.
2. Matti s. 11.03.1854 Lappajärvi, k. 04.11.1856 Lappajärvi.
3. Anna Sofia s. 21.04.1857 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 68
12. Maria Matintytär Pietilä, Möksy (3391), (perheestä 61) s. 14.06.1823 Lappajärvi.

Puoliso: Matti Matinpoika Möksy (5381) s. 19.05.1830 Möksy Kolanen, k. 18.08.1860 Lappajärvi.

Lapset:
1. Iisakki s. 01.05.1849 Lappajärvi.
2. Liisa s. 14.09.1852 Lappajärvi.
3. Maria s. 26.09.1854 Lappajärvi.
4. Anna s. 12.07.1857 Lappajärvi, k. 16.07.1857 Lappajärvi.
5. Saara s. 06.06.1859 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 69
12. Kaisa Matintytär Pietilä (3392), (perheestä 61) s. 08.06.1826 Lappajärvi, k. 02.02.1890 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 20.10.1848 Lappajärvi Jaakko Yrjönpoika Rantakangas (2026). (Perhe 1012) talollinen leski, s. 31.07.1813 Lappajärvi Rantakangas, k. 26.11.1882 Lappajärvi Rantakangas.

Lapset:
1. Liisa s. 07.08.1849 Lappajärvi Rantakangas
Muuttanut: Alajärvi 11.04.1880.
2. Maria s. 13.12.1850 Lappajärvi Rantakangas, k. 13.12.1850 Lappajärvi Rantakangas.
3. Jaakko s. 19.03.1852 Lappajärvi Rantakangas, k. 28.11.1852 Lappajärvi Rantakangas.
4. Anna s. 13.08.1853 Lappajärvi Rantakangas.
5. Jaakko s. 07.01.1857 Lappajärvi Rantakangas, k. 24.02.1857 Lappajärvi Rantakangas.
6. Maria s. 26.04.1859 Lappajärvi Rantakangas, k. 04.12.1859 Lappajärvi Rantakangas.
7. Johanna Matilda s. 05.02.1861 Lappajärvi Rantakangas. Perhe 70
8. Juho s. 26.11.1863 Lappajärvi Rantakangas. Perhe 71
9. +Maria s. 08.09.1866 Lappajärvi Itäkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 70
13. Johanna Matilda Jaakontytär Rantakangas (5393), (perheestä 69) s. 05.02.1861 Lappajärvi Rantakangas, k. 31.08.1907 Lappajärvi Rantakangas.

Puoliso: Vihitty 06.12.1884 Lappajärvi Juho Erkki Juhonpoika Elgland (20850). (Perhe 936) itsellinen, s. 12.06.1860 Lappajärvi Ammesmäki, k. 31.10.1918 Lappajärvi Itäkylä
Muuttanut: 34/1891.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 71
13. Juho Jaakonpoika Rantakangas (5394), (perheestä 69) s. 26.11.1863 Lappajärvi Rantakangas.

Puoliso: Anna Jaakontytär Rantakangas (35291). (Perhe 672) s. 12.09.1860 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 72
11. Kaisa Juhontytär Lukkarila, Lypsinmaa (1762), (perheestä 37) s. 21.12.1790 Lappajärvi, k. 29.10.1854 Vimpeli Lypsinmaa
Muuttanut: 04.05.1812 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 18.11.1810 Vimpeli Antti Juhonpoika Lypsinmaa (3393). (Perhe 413) talollisenpoika, s. 05.03.1788 Vimpeli, k. 28.07.1854 Vimpeli.

Lapset:
1. Liisa s. 27.10.1812 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 73
2. Maria s. 07.04.1815 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 79
3. Kaisa s. 31.10.1819 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 80
4. Juho s. 09.05.1821 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 15
5. Erkki s. 11.05.1825 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 81
6. Reetta s. 19.04.1827 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 82
7. Matti s. 26.03.1830 Vimpeli Lypsinmaa.
8. Karoliina s. 18.11.1834 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 83


Iltapäivällä 27.07.1854 Antti Isotalo eli Lypsinmaa oli hyökännyt syytinkiläinen Antti Jjuhonpoika Lypsinmaan kimppuun ja ja lyönyt häntä otsaan, jolloin hän oli seuraavana päivänä kuollut.(Antti Isotalo oli uhrin hukkuneen pojan lesken toinen mies) Alioikeus tuomitsi Antin taposta mestattavaksi ja teilattavaksi. Hovioikeus eimuuttanut tuomiota vaan siirsi tuomiota. Antti ei koskaan tunnustanut tekoaan. Sennatin oikeusosasto tutki asian ja totesi ettei ollut täyttä näyttöä, jolloin Anttia ei voi tuomita. Antti Määrättiin Määrättömään tutkintovankeuteen, josta hänet vapautettiin seitsemän vuoden kuluttua. Antti ei koskaan tunnustanut lyöntiään.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 73
12. Liisa Antintytär Lypsinmaa, Ahola /Leväniemi (3394), (perheestä 72) s. 27.10.1812 Vimpeli Lypsinmaa, k. 09.06.1887 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Vihitty 25.03.1835 Vimpeli Matti Jaakonpoika Ahola, Leväniemi (5396). (Perhe 2893) talollinen Leväniemi 1/32 per., s. 09.06.1816 Lappajärvi, k. 15.09.1875 Lappajärvi Leväniemi.
Muistiinpanot:

Lapset:
1. Anna Kaisa s. 09.01.1836 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 74
2. Jaakko s. 22.03.1837 Lappajärvi Savonkylä Ahola. Perhe 75
3. Liisa s. 18.04.1838 Lappajärvi Savonkylä Ahola, k. 26.07.1885 Lappajärvi Leväniemi.
4. Antti s. 26.07.1840 Lappajärvi Savonkylä Ahola.
5. Matti s. 21.09.1842 Lappajärvi Savonkylä Ahola, k. 21.03.1843 Lappajärvi Savonkylä Ahola.
6. Aukusti s. 09.01.1844 Lappajärvi Savonkylä Ahola.
7. Maria epäselv kuol ajassa tark, s. 31.07.1845 Lappajärvi Savonkylä Ahola, k. 29.08.1848 Lappajärvi Savonkylä Ahola.
8. Loviisa s. 16.05.1847 Lappajärvi Savonkylä Ahola, k. 26.07.1885 Lappajärvi Leväniemi.
9. Karoliina s. 11.07.1848 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 76
10. Maria s. 03.04.1850 Lappajärvi Ahola, k. 24.01.1867 Lappajärvi Leväniemi.
11. Susanna s. 01.01.1852 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 77
12. Matti s. 13.08.1853 Lappajärvi Ahola. Perhe 78
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 74
13. Anna Kaisa Matintytär Leväniemi (5397), (perheestä 73) s. 09.01.1836 Lappajärvi Leväniemi
Muuttanut: perhe Veteli 13.12.1892.

Lapset:
1. Anna s. 20.06.1863 Lappajärvi Leväniemi, k. 10.07.1881 Lappajärvi Hernesniemi.
1. puoliso: Matti Matinpoika Roth, Hernesniemi (25338). (Perhe 2171) räätälin poika, Mäkitupalainen, s. 03.10.1850 Lappajärvi Hernesniemi.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, itsellinen Matti Roth ja vaimo Kaisa s-36, tytär Anna s-63, lapset 1 ja 1, verolla tytär Anna, yht 5 henk. 1885 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, itsellinen Matti Roth ja vaimo Kaisa s-36, poika Leant s-73. verottomat 2 ja 1, yht 3. ( asuvat Juho Taavinpojan s-22, mailla). 1890 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, itsellinen Matti Roth ja vaimo Kaisa s-36 raajarikko, poika Lenteri s-73, yht. veolla 1, verotta 2. savu luokka 3, Juho Taavinpojan mailla.
Lapset:
2. Leanteri s. 18.09.1873 Lappajärvi Hernesniemi.
3. Maria s. 25.10.1877 Lappajärvi Hernesniemi, k. 18.03.1880.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 75
13. Jaakko Matinpoika Leväniemi (5398), (perheestä 73) talollinen Leväniemi 5/32 per. n:7 yhteisviljely veli Matin kanssa ei mant, 1900 Erkin perilliset yht 3/32 per, s. 22.03.1837 Lappajärvi Savonkylä Ahola.

1. puoliso: Liisa Jaakontytär Leväniemi (23865)

Lapset:
1. Jaakko s. 14.05.1854 Lappajärvi.
2. puoliso: Maria Reetta Matintytär Söderkniivilä (6023) s. 22.09.1821 Evijärvi Söderkniivilä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 76
13. Karoliina Matintytär Leväniemi, Nykänen (5402), (perheestä 73) s. 11.07.1848 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Taavi Juhonpoika Nykänen (6673). (Perhe 1320) talollinen 5/64 kr n;2 Nykänen 1875- 1895 - torppari Halkosaari., s. 06.07.1852 Lappajärvi Nykänen, k. Halkosaari.
muuttanut koko perhe s 132 Leväniemeen jossa talo 1/36 mant.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Nykänen Lammi n:2, talo 5/64 kr. vero 2 rupl 52,5 kop, savu 1, asuja Taavi s-52, vaimo Karoliina s-48, (2-0) veli Matti s-56, vaimo Sanna s-53 (1-1) verolla 2 ja 2, lapset 3 ja 1, yht 5 ja 3, yht 8, Itsellinen Juho Matinpoika s-38,vaimo Maria s-45, lapset ( 1 ja 1)v itsellisverolla 1 ja 1 yht 2. Halkosaari, Torppari Juho Pietilänketo edesmennyt, poika Jaakko s-47, vaimo Maria, s-51, (1 ja 1) Kaisa s-51, verolla 1 ja 2, lapset 1 ja 1, yht 2 ja 3, kaikki 5.

Lapset:
1. Hilda s. 04.09.1872 Lappajärvi Nykänen, k. 04.09.1872 Lappajärvi Nykänen.
2. Juho Kustaa s. 09.10.1873 Lappajärvi Nykänen.
3. Matti s. 23.06.1875 Lappajärvi Nykänen, k. 25.11.1889 Lappajärvi.
4. Liisa s. 27.09.1877 Lappajärvi Nykänen, k. 08.07.1878 Lappajärvi Nykänen.
5. Tilta s. 17.08.1879 Lappajärvi Nykänen, k. 12.10.1879 Lappajärvi Nykänen.
6. Jaakko
7. Hilma
8. Hemminki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 77
13. Susanna Matintytär Leväniemi, Maisi0 (5404), (perheestä 73) s. 01.01.1852 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Vihitty 13.02.1877 Lappajärvi Matti Heikinpoika Nykänen, Maisio (6675). (Perhe 1320) talollinen Nykänen Maisio 0,0366 per., s. 28.09.1856 Lappajärv Nykänen, k. 29.04.1900 Lappajärvi Nykänen.

Lapset:
1. Anna s. 25.09.1877 Lappajärvi Nykänen.
2. Jaakko s. 04.02.1879 Lappajärvi Nykänen.
3. Iida s. 23.10.1880 Lappajärvi Nykänen, k. 20.07.1881 Lappajärvi Nykänen.
4. Liisa
5. Sanna Maria
6. Matti
7. Iida
8. Manta
9. Juho Kustaa vävy ja maanviljelijä Hernesniemessä, vapaussoturi.
Osallistuuvapaussotaan,Haapamäen, Vilppulan, Messukylän ja Tampereen valtauksiin.
10. Antti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 78
13. Matti Matinpoika Leväniemi (5405), (perheestä 73) talollinen Leväniemi 1/32 mant. per. 1800, s. 13.08.1853 Lappajärvi Ahola.

Puoliso: Vihitty 01.10.1883 Lappajärvi Maria Sofia Jaakontytär Murtoniemi (2745). (Perhe 269) s. 29.09.1857 Itäkylä Murtoniemi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 79
12. Maria Antintytär Lypsinmaa, Strang (3395), (perheestä 72) s. 07.04.1815 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Vihitty 21.04.1839 Vimpeli Iisakki Iisakinpoika Strang (5406). (Perhe 805) s. 20.04.1821 Vimpeli, k. 04.03.1886 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 80
12. Kaisa Antintytär Lypsinmaa, Sääksjärvi (3396), (perheestä 72) emäntä, s. 31.10.1819 Vimpeli Lypsinmaa, k. 24.12.1890 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 03.12.1841 Vimpeli Juho Heikinpoika Sääksjärvi (5408). (Perhe 3937) talollinen, s. 04.06.1822 Vimpeli Sääksjärvi, k. 05.09.1862 Vimpeli.

Lapset:
1. Reetta s. 30.03.1843 Vimpeli Sääksjärvi, k. 06.06.1844 Vimpeli.
2. Matti s. 10.08.1844 Vimpeli Sääksjärvi, k. 29.04.1846 Vimpeli.
3. Jaakko talollinen, s. 01.09.1846 Vimpeli Sääksjärvi, k. 27.01.1917 Vimpeli.
4. Maria s. 01.02.1848 Vimpeli Sääksjärvi, k. 06.03.1849 Vimpeli.
5. Antti s. 04.12.1849 Vimpeli Sääksjärvi, k. 31.03.1928 Vimpeli.
6. Anna s. 26.06.1851 Vimpeli Sääksjärvi, k. 28.04.1854 Vimpeli.
7. Liisa s. 16.11.1854 Vimpeli Sääksjärvi, k. 26.12.1859 Vimpeli.
8. Juho s. 03.10.1856 Vimpeli Sääksjärvi, k. 27.12.1859 Vimpeli.
9. Heikki s. 21.08.1859 Vimpeli Sääksjärvi, k. 01.05.1861 Vimpeli.
10. Kaisa s. 18.10.1861 Vimpeli Sääksjärvi, k. 10.02.1863 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 81
12. Erkki Antinpoika Lypsinmaa (3398), (perheestä 72) s. 11.05.1825 Vimpeli Lypsinmaa, k. 24.12.1851 Vimpeli.

Puoliso: Susanna Aabrahamintytär Tikkakoski, Lypsinmaa (5427) s. 07.09.1827 Veteli.

Lapset:
1. Kaisa s. 09.08.1848 Vimpeli Lypsinmaa, k. 26.02.1892 Vimpeli.
2. Maria s. 07.12.1850 Vimpeli Lypsinmaa, k. 06.03.1892 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 82
12. Reetta Antintytär Lypsinmaa, Storfinnilä/lypsinmaa (3399), (perheestä 72) s. 19.04.1827 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Vihitty 25.05.1851 Vimpeli Antti Simonpoika Storfinnilä (5432). (Perhe 2164) torppari, s. 26.10.1823 Lappajärvi Storfinnilä
Muuttanut: Alajärvi 1856 myös perhe.

Lapset:
1. Antti s. 11.02.1852 Lappajärvi Savonkylä.
2. Liisa s. 03.09.1853 Lappajärvi Finnilä.
3. Kaisa s. 05.04.1854 Kurejoki Sorvari, k. 13.10.1929 Kurejoki Sorvari.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 83
12. Karoliina Antintytär Lypsinmaa (3401), (perheestä 72) s. 18.11.1834 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Vihitty 13.01.1856 Vimpeli Matti Jaakonpoika Karvala, Nyyssölä/Purokangas (3295). (Perhe 1393) s. 28.11.1835 Lappajärvi Karvala
Muuttanut: Vimpeli 1859. Lappajärvelle1869, Alajärvi 1872.

Lapset:
1. Jaakko s. 22.06.1858 Lappajärvi. Perhe 84
2. Matti s. 24.08.1859 Vimpeli.
3. Hilda s. 18.07.1862 Vimpeli Sääksjärvi Lassila, k. 02.01.1863 Vimpeli.
4. Matti s. 31.01.1865 Vimpeli Sääksjärvi Lassila.
5. Hilda s. 03.07.1867 Vimpeli Sääksjärvi Lassila.
6. Antti s. 29.08.1869 Lappajärvi, k. 02.12.1871 Lappajärvi.
7. Anna Liisa s. 20.09.1873 Kurejoki Storhök.
8. Hilda s. 10.06.1877 Kurejoki Storhök.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 84
13. Jaakko Matinpoika Nyyssölä/Purokangas (5009), (perheestä 83) s. 22.06.1858 Lappajärvi, k. 04.06.1892 Kurejoki Storhök.

Puoliso: Vihitty 02.04.1882 Lappajärvi Anna Erkintytär Ylitalo, Purokangas (20294). (Perhe 2958) s. 02.01.1857 Lappajärvi, k. 27.12.1889 Alajärvi Kurejoki Storhök.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 85
10. Jaakko Antinpoika Korri (400), (perheestä 11) talollinen 1794-1810 Korri n:21, 5/12 mant kruunu, s. 25.09.1757 Lappajärvi, k. 05.04.1810 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1794-1810 Isäntä Jaakko Antinpoika Korri s.25.09.1757 k.05.04.1810. Talo Korri n:21 5/12 mant. per.
verot 3 taal. 29. kill. 4 runst. Lyhennysluettelo 1808 23 taalaria 27 kill. 3 runst. Vuonna 1781 1/3 mant/kr, manttaalin nosto 1/12:n manttaalia kruunu eli yht 5/12 mant/kr, Perinnöksi osto10 päivä syyskuuta 1794 jolloin talo merkitään 5/12 mant vero eli per.
Veli Erkki s.1765 muutti Sariniemeen Kauhavalle torppariksi. Veli Matti s.1773 muutti
Kauhavalle Nokuan uudistilalle vävyksi. Jaakon kuoltua 1810 isännyys hänen leskelleen Reetalle.
1811-1840 Isäntä Jaakon leski Reetta Juhontytär Ollila Korri s.18.11.1763, k. 01.08.1842. Talo
5/12 manttaalia perintö, peltoala isonjaon jälkeen 24 ha, niityt 22 ha, metsä 252,7 ha. Reetan pitkä
isännyys johtunee siitä ettei taloa haluttu jakaa ennen Isonjaon päättymistä. Isojaon jälkeen vuodesta
1830 Korri on saanut uuden numeron Korri n:12 5/12 mant, perintötila Lappajärven Kirkonkylässä, Reetta on antanut isännyyden vävy Erkki Juhonpoika Åby/Harjulle s.12.09.1789.
Jaakon vuosittaiset henkikirjamerkinät
1795 Henkikirja Korri n;21, 5/12 mant. per, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta, Matti veli,
Jaakko setä, Kustaa ja Matti rengit, Anna ja Reetta sisaret, 1,1,4, 2, yht 8 savut 1.
1796 Henkikirja Korri n:21, 5/12 mant. per, asukkaat: isäntä Jaakko Antinpoika, emäntä Reetta
Juhontytär Ollila, veli Matti, setä Jaakko, sisar Anna, sisar Reeta, Juho ja Erkki renki. piika Kaisa,
1, 1, 4, 3, yht 9. savut 1.
1797 Henkikirja Korri n;21 5/12 mant. per, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta,
veljet Matti ja Jaakko, Erkki renki, Anna ja Reetta sisaret, Kaisa piika, 1, 1, 3, 3, yht. 8, savut 1.
1798 Henkikirja Korri n:21 5/12 mant. per, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta, Matti veli,
rengit Juho ja Juho, Anna ja Reetta sisaret, 1, 1, 3, 2, yht 7, savut 1.
1799 Erikoisluettelo viinanpoltto, Korri n:21 Jaakko 5/12 per. pannun vuokra ruista 6 leiv.(51kg)
tai rahana 1 taal. 48 kill.
1799 Henkikirja Korri n:21 5/12 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta, Matti veli,
Juho renki, Anna ja Reetta sisaret.1,1, 2, 2 yht 6. savut 1.
1800 Maakirja Korri n:21, vanha manttaali 1/3 kruunu, uusi mant. 5/12 per. alk isäntä Jaakko,
verot: maakirjavero 1taalari 12 kill. 5 runst, talokohtainen vero 2 taalaria 16 kill 101/4 runst. verot yht.
3 taalaria 29 kill. 4 runst. ( muutokset mant 1781 ja perinnöksi osto 1794)
1801 Henkikirja Korri n:21 5/12 mant. per, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta, Matti veli,
Juho renki, Reetta sisar, 1, 1, 2, 1, yht 5, savut 1.
1802 Henkikirja Korri n:21, 5/12 mant. per, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta, Matti veli,
Saara tytär, Reetta sisar. 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1.
1803 Henkikirja Korri n:21 5/12 mant. per, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta, Matti veli,
Jaakko poika, Saara tytär, Reetta sisar, 1, 1, 2, 2, yht 6.
1804 Henkikirja Korri n:21 5/12 mant. per, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta, Matti veli,
Jaakko poika, Matti renki, Saara tytär; Reetta sisar, 1, 1, 3, 2, yht 7, savut 1.
1805 Henkikirja Korri n;21 5/12 mant. per., asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta, poika
Jaakko, poika Erkki, Matti veli, Reeta sisar, Saara tytär, verolliset 7, isä Antti 77 v, äitipuoli
Liisa 56v, lapset: Antti, Matti ja Liisa, yht 12 savut 1,
Itsellinen Eeva 88 v rottfattig savut 1.
1805 Maakirja Korri n;21, vanha mant 1/3 kruunu, uusi 5/12 per, vero 3 taalaria 29 killinkiä 4 runst.
(mant. muutos 1781 ja perinnöksi osto 1794)
1807 Henkikirja Korri n:21, 5/12 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Reetta, pojat Erkki
ja Jaakko, veli Matti, Saara tytär, Reetta sisar, verolliset yht 7, muut: isä Antti 79 v, äitip. Liisa 66,
lapset Antti 12, Matti 8, Liisa 5. savut 1.
itsellinen Jaakko ja vaimo Reetta, Itsellinen Eeva.
Itsellisille ei ole merkattu omia savuja 1807 ( 1805 savut oli merkattu).
1808 Henkikirja Korri n:21, 5/12 mant, perintö, asukkaat: Jaakko isäntä, Reetta emäntä,
pojat Erkki, Jaakko ja Antti, Saara tytär, Reetta sisar. 1, 1, 3, 2, savut 1. vanh 1, lapset 4.
tup.m. 1 kpl ikkunat 3 kpl. viinap. vuokra 3 1/2 kapp. rukiita.
Itselliset Jaakko ja vaimo Reetta, naishenkilö Eeva.

1815 Henkikirja Korri n:21, 5/12 per, Isäntä leski Reetta, Erkki, Jaakko ja Antti pojat, Matti lanko, Liisa
ja Maria miniät, Saara ja Maria tyttäret, Juho ja Antti rengit, 1,-, 6, 4, verolla 11. lapset 3, yht 14,
viinapannun vuokra 7 kappaa ruista savut 1 luokka 1.

1820 Henkikirja Korri n:21, 5/12 per, isäntä leski Reetta, Elias Reetan mies ( samma på Svenska Elias
man), Jaakko, Matti, ja Antti pojat, Maria, Liisa ja Maria miniät, Liisa tytär, 1,-, 4, 4, verolla 9,
yli.ik. 1 ja lapset 4, yht. 14 henk. 7 kappaa ruista, viinapannuvuokraa, savut 1, luokka 1.
1825 Henkikirja Korri n:21, 5/12 perinto, isäntä Reetta Juhontytär, Erkki ja Jaakko vävyt, Matti
ja Matti rengit, Maria ja Liisa miniät, Maria tytär. 1, -, 4, 3, yht 8, lapset yli.ik 3, lapset 5 kaikki yht.
16 henkeä. viinapannun vuokra 7 kappaa,savut 1, luokka 1.
1825 ? Isonjaon jälkeen leski Reetan omistaman Korrin talon n:12 pinta-alat; 5/12 mant. vero,
pellot 24 ha, niityt 23 ha metsät 253 ha. savuja vain yksi.
1830 Uus talon numero käyttöön eli talo Korri n;12 5/12 mant. vero eli perintö Lappajärven Kirkonkylässä.
1830 Henkikirja Korri n:12, 5/12 perintö. isäntä Reetta, Elias Reetan mies, Erkki ja Jaakko pojat,
Maria ja Liisa miniät, Maria ja Reetta tyttäret, Matti ja Taavi rengit, 1,-,4, 4, yht 9 verolla, yli-ikäiset
3, lapset 7, kaikki 19. viinap. vuokra 7 kappaa, savut 1, luokka 1.
Syytinkiläinen leski Liisa, yli-ikäinen ei verolla.(ei omaa savua)
1835 Henkikirja Korri n:12, 5/12 perintö. isäntä Reetta, Erkki, Jaakko, Erkki vävyt, Jaakko poika,
Maria, Liisa, Reetta, Liisa, -, -, 4, 4, verolla 8, yli-ikäiset 2, lapset 7, yht 17 henk, viinapannun
vuokra 7 kappaa, savut 1, luokka, toinen yli-ikäinen Reetta ja toinen Elias, syytinkinainen Liisa.
Itsellinen räätäli Matti Jaakonpoika Ollila ja tytär Liisa . yht 1 verolla, kaikki 2. savu 1, luokka 3.
1840 Henkikirja Korri n:12 5/12 per. isäntä Reetta, Erkki, Jaakko ja Erkki vävyt, Erkki poika, Jaakko
pojan poika. Liisa ja Kaisa tyttäret, Maija, Liisa, Reetta, Maija, Liisa, vaimot, -, -, 5, 7, verolla 12, Itsellinen leski Liisa yksi yli-ikäinen.
Itsellinen räätäli Matti Jaakonpoika Ollila, verolla 1, savu 1, luokka 3.

Puoliso: Vihitty 09.12.1781 Lappajärvi Reetta Juhontytär Ollila, Korri (401). (Perhe 4163) emäntä Isäntä 1811-1840 talo Korri n:21 5/12 kr vuoteen 1820 saakka, 1821 alkaen 5/12 mant perintö., s. 18.11.1763 Lappajärvi Ollila, k. 01.08.1842 Lappajärvi Korri.

Lapset:
1. Antti naimaton, s. 05.11.1782 Lappajärvi Korri, k. 17.01.1830 Lappajärvi Pappila.
2. Matti s. 03.12.1784 Lappajärvi, k. 01.08.1785 Lappajärvi.
3. Saara s. 01.07.1786 Lappajärvi. Perhe 86
4. Jaakko s. 31.08.1787 Lappajärvi. Perhe 110
5. Erkki holhouksenalainen saanut elinikäisen syytingin 15 syyskuuta 1821, s. 01.05.1789 Lappajärvi, k. 09.06.1841 Lappajärvi.
6. Matti s. 21.05.1791 Lappajärvi, k. 14.03.1794 Lappajärvi.
7. Antti s. 06.01.1795 Lappajärvi. Perhe 127
8. Maria s. 12.12.1796 Lappajärvi. Perhe 128
9. Matti s. 28.10.1799 Lappajärvi, k. 16.01.1820 Lappajärvi.
10. Liisa s. 23.04.1802 Lappajärvi. Perhe 143
11. Kuollut poika s. 08.01.1806 Lappajärvi, k. 08.01.1806 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 86
11. Saara Jaakontytär Korri, Uusimäki (460), (perheestä 85) emäntä, s. 01.07.1786 Lappajärvi, k. 26.07.1864 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 06.11.1811 Lappajärvi Juho Jaakonpoika Nyyssölä, Uusimäki (1492). (Perhe 4125) torppari, s. 15.07.1790 Purmojärvi Palokangas, k. 11.04.1855 Lappajärvi Uusimäki.
Tulleet Uusimäelle 1830, ovat ilmeisesti ostaneet tilan.

Lapset:
1. Jaakko s. 22.02.1812 Lappajärvi, k. 14.04.1812 Lappajärvi.
2. Anna s. 22.02.1812 Lappajärvi, k. 28.03.1812 Lappajärvi.
3. Juho s. 07.02.1813 Lappajärvi Nyyssölä. Perhe 87
4. Jaakko s. 11.06.1814 Lappajärvi Nyyssölä. Perhe 89
5. Maria s. 06.03.1816 Lappajärvi. Perhe 94
6. Matti s. 21.03.1818 Lappajärvi Nyyssölä. Perhe 97
7. Elias s. 02.07.1820 Lappajärvi. Perhe 102
8. Iisak s. 17.12.1822 Lappajärvi Uusimäki, k. 21.01.1834 Lappajärvi Uusimäki.
9. Anna s. 03.10.1824 Lappajärvi. Perhe 105
10. Liisa s. 09.05.1827 Lappajärvi. Perhe 107
11. Taavi s. 07.06.1829 Lappajärvi, k. 12.09.1830 Lappajärvi Nyyssölä.
12. Reetta s. 08.05.1832 Lappajärvi, k. 16.06.1832 Lappajärvi Nyyssölä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 87
12. Juho Juhonpoika Uusimäki, Uusimäki (2611), (perheestä 86) talol poika, s. 07.02.1813 Lappajärvi Nyyssölä, k. 22.05.1841 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 14.11.1838 Lappajärvi Anna Juhontytär Rantakangas, Uusimäki (3947). (Perhe 1017) s. 06.03.1821 Lappajärvi Itäkylä, k. 02.08.1871.

Lapset:
1. Juho s. 19.09.1839 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki, k. 22.08.1840 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.
2. Maria s. 07.11.1840 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki. Perhe 88
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 88
13. Maria Juhontytär Uusimäki, Vinkka (3946), (perheestä 87) s. 07.11.1840 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki, k. 02.03.1896 Lappajärvi Itäkylä Vinkka.

Puoliso: Vihitty 16.10.1857 Lappajärvi Antti Taavinpoika Vinkka, Uusimäki (1384). (Perhe 480) talollinen ,vävy 1/24 mant n:3 Uusimäki, s. 12.09.1839 Lappajärvi Vinkka, k. 09.11.1903 Lappajärvi Vinkka.

Lapset:
1. Liisa s. 11.04.1859 Lappajärvi Uusimäki, k. 18.12.1859 Lappajärvi.
2. Maria s. 26.12.1860 Lappajärvi Uusimäki, k. 17.01.1864 Lappajärvi.
3. Vilhelmiina emäntä Savola., s. 15.09.1863 Lappajärvi Uusimäki, k. 01.02.1942 Lappajärvi Savola.
4. Jaakko s. 05.08.1866 Lappajärvi Uusimäki, k. 11.02.1927 Lappajärvi Itäkylä.
5. Juho Erkki asevepalv 2 vuodeksi 1893, s. 25.11.1874 Lappajärvi Uusimäki.
6. Matti s. 31.01.1877 Lappajärvi Uusimäki.
7. Antti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 89
12. Jaakko Juhonpoika Uusimäki (2612), (perheestä 86) s. 11.06.1814 Lappajärvi Nyyssölä, k. 25.03.1868 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.

Puoliso: Vihitty 14.12.1842 Lappajärvi Anna Juhontytär Rantakangas, Uusimäki (3947). (Perhe 1017). (Perhe 1027) s. 06.03.1821 Lappajärvi Itäkylä, k. 02.08.1871.

Lapset:
1. Anna s. 08.07.1844 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki. Perhe 90
2. Liisa s. 12.03.1846 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki, k. 15.03.1849 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.
3. Leena s. 08.11.1847 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki. Perhe 91
4. Jaakko s. 24.05.1849 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.
5. Liisa s. 08.10.1850 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.
6. Liisa s. 24.06.1854 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki, k. 28.11.1916 Vimpeli.
7. Reetta s. 13.01.1859 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki. Perhe 92
8. Matti s. 26.08.1861 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki. Perhe 93
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 90
13. Anna Jaakontytär Uusimäki (4459), (perheestä 89) s. 08.07.1844 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.

Puoliso: Juho Erkinpoika Murtoniemi (3706). (Perhe 639) s. 05.11.1840 Lappajärvi Murtoniemi.

Lapset:
1. Juho Maanviljelijä, s. 29.04.1870 Lappajärvi Itäkylä, k. 09.12.1945 Lappajävi.
kelpaamaton.

Muistiinpanot: rip 1891-1893
2. Matti s. 17.06.1874 Itäkylä Murtoniemi.
3. Miina s. 13.05.1880 Itäkylä Murtoniemi.
4. Liisa
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 91
13. Leena Jaakontytär Uusimäki (4460), (perheestä 89) s. 08.11.1847 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.

Puoliso: Vihitty 05.11.1868 Lappajärvi Matti Kristian Jaakonpoika Lantela (32621). (Perhe 1420) s. 13.11.1852 Lappajärvi Lantela.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 92
13. Reetta Jaakontytär Uusimäki (4462), (perheestä 89) s. 13.01.1859 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.

Puoliso: Antti Matinpoika Vinkka (3935). (Perhe 486) s. 24.04.1856 LappajärviI Itäkylä Vinkka.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 93
13. Matti Jaakonpoika Uusimäki (4463), (perheestä 89) Talollinen n,3 Uusimäki 1/24 mant ver, s. 26.08.1861 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki, k. 25.08.1936 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.

Puoliso: Vihitty 20.04.1885 Lappajärvi Helena ( Leena ) Erkintytär Kärnä, Uusimäki (18090) s. 22.08.1864 Lappajärvi Kärnä, k. 07.11.1932.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 94
12. Maria Juhontytär Uusimäki, Rantakangas (2613), (perheestä 86) emäntä, s. 06.03.1816 Lappajärvi, k. 17.05.1865 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 04.11.1841 Lappajärvi Erkki Taavinpoika Rantakangas (3449). (Perhe 699) s. 02.11.1818 Lappajärvi Itäkylä
Muuttanut: Laukaa 1865.

Lapset:
1. Maria s. 12.09.1842 Lappajärvi Rantakangas. Perhe 95
2. Liisa s. 08.02.1845 Lappajärvi Rantakangas. Perhe 96
3. Taavi s. 28.10.1847 Lappajärvi Rantakangas, k. 06.05.1849 Lappajärvi Rantakangas.
4. Anna s. 13.03.1850 Lappajärvi Rantakangas, k. 06.10.1850 Lappajärvi Rantakangas.
5. Matti s. 21.02.1852 Lappajärvi Rantakangas, k. 1852 Lappajärvi Rantakangas.
6. Erkki s. 27.02.1853 Lappajärvi Rantakangas.
7. Anna s. 29.09.1855 Lappajärvi Rantakangas.
8. Juho s. 06.01.1859 Lappajärvi Rantakangas.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 95
13. Maria Erkintytär Rantakangas (4464), (perheestä 94) s. 12.09.1842 Lappajärvi Rantakangas.

Puoliso: Vihitty 18.12.1883 Lappajärvi Erkki Jaakonpoika Murtoniemi (363). (Perhe 658). (Perhe 664) s. 02.01.1850 Lappajärvi Murtoniemi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 96
13. Liisa Erkintytär Rantakangas (4465), (perheestä 94) s. 08.02.1845 Lappajärvi Rantakangas.

Puoliso: Vihitty 25.09.1865 Lappajärvi Jaakko Antinpoika Arkkukangas (3193). (Perhe 1257) s. 20.09.1842 Lappajärvi Arkkukangas.

Lapset:
1. Oskari s. 27.07.1866 Lappajärvi Itäkylä, k. 08.05.1884 Lappajärvi.
2. Iida Maria s. 14.12.1874 Lappajärvi Itäkylä, k. 28.04.1881 Lappajärvi.
3. Liisa s. 05.02.1876 Lappajärvi Itäkylä, k. 08.02.1876 Lappajärvi.
4. Jaakko s. 21.01.1877 Lappajärvi Itäkylä.
5. Anna Kaisa s. 11.11.1879 Lappajärvi Itäkylä, k. 16.04.1881 Lappajärvi.
6. Juho Viljami
7. Taavi
8. Antti Kaksoset.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 97
12. Matti Juhonpoika Uusimäki, Rantakangas (1472), (perheestä 86) vävy Talollinen, s. 21.03.1818 Lappajärvi Nyyssölä, k. 27.10.1873 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 14.11.1838 Lappajärvi Liisa Matintytär Rantakangas, Uusimäki (3345). (Perhe 1028) s. 06.10.1823 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 1840 Lappajärvi Rantakangas, k. 1840 Lappajärvi Rantakangas.
2. Matti s. 18.04.1841 Lappajärvi Rantakangas. Perhe 98
3. Maria s. 04.07.1842 Lappajärvi Rantakangas. Perhe 99
4. Juho s. 01.08.1844 Lappajärvi Rantakangas, k. 10.05.1846 Lappajärvi Rantakangas.
5. Jaakko s. 05.12.1845 Lappajärvi Rantakangas.
6. Liisa s. 13.11.1847 Lappajärvi Rantakangas, k. 04.06.1865 Lappajärvi.
7. Taavi s. 28.08.1849 Lappajärvi Uusimäki.
8. Anna s. 08.09.1851 Lappajärvi Rantakangas. Perhe 101
9. Johanna s. 25.06.1854 Lappajärvi Rantakangas, k. 16.05.1868 Lappajärvi Rantakangas.
10. Tilda s. 20.05.1858 Lappajärvi Rantakangas, k. 01.01.1966 USA jul kuol.
11. Kaisa s. 09.12.1861 Lappajärvi Rantakangas, k. 1870 Lappajärvi Rantakangas.
12. Antti s. 24.01.1865 Lappajärvi Rantakangas, k. 07.01.1892 Usa.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 98
13. Matti Matinpoika Rantakangas (4474), (perheestä 97) s. 18.04.1841 Lappajärvi Rantakangas.

Puoliso: Liisa Taavintytär Ammesmäki ( Uusimäki) (1553). (Perhe 203) s. 09.10.1839 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 17.03.1864 Lappajärvi, k. 04.06.1865 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 99
13. Maria Matintytär Rantakangas, Savola (3344), (perheestä 97) s. 04.07.1842 Lappajärvi Rantakangas, k. 30.06.1871 Lappajärvi Rantakangas.

Puoliso: Vihitty 23.03.1861 Lappajärvi Jaakko Erkinpoika Savola (Ollila), Rantakangas (449). (Perhe 176) talollinen vävy, s. 04.08.1838 Lappajärvi.

Lapset:
1. Anna Reetta s. 24.10.1862 Lappajärvi Rantakangas, k. 01.01.1863 Lappajärvi Rantakangas.
2. Matti s. 26.11.1863 Lappajärvi Itäkylä, k. 27.03.1892 Lappajärvi.
3. Erkki s. 27.09.1866 Lappajärvi Rantakangas, k. 12.01.1867 Lappajärvi Rantakangas.
4. Jaakko s. 18.08.1869 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 100
5. Maria s. 02.06.1871 Lappajärvi Itäkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 100
14. Jaakko Jaakonpoika Rantakangas (3349), (perheestä 99) s. 18.08.1869 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Helena Antintytär Essevius Luomala (3743). (Perhe 296) s. 29.07.1867 Itäkylä Luomala.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 101
13. Anna Matintytär Rantakangas (4477), (perheestä 97) s. 08.09.1851 Lappajärvi Rantakangas, k. 23.11.1918 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 03.06.1872 Lappajärvi Antti Antinpoika Uusimäki /Kuoppala (32130). (Perhe 1216) s. 30.11.1849 Lappajärvi ItäkyläKuoppala, k. 14.04.1933 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 102
12. Elias Juhonpoika Uusimäki, Uusimäki (1299), (perheestä 86) talollisenpoika, s. 02.07.1820 Lappajärvi, k. 10.02.1896 Lappajärvi Itäkylä.

1. puoliso: Vihitty 04.11.1841 lappajärvi Maria Taavintytär Rantkangas, Uusimäki (2614). (Perhe 699) emäntä, s. 31.03.1817 Lappajärvi Itäkylä, k. 08.02.1852 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Liisa s. 23.07.1843 Lappajärvi Itäkylä, k. 11.04.1850 lappajärvi Itäkylä.
2. Juho s. 29.12.1845 Lappajärvi Itäkylä, k. 05.07.1848 Lappajärvi Itäkylä.
3. Maria s. 16.10.1850 Lappajärvi Itäkylä, k. 25.02.1852 Lappajärvi Itäkylä.
2. puoliso: Vihitty 11.10.1852 Lappajärvi Anna Matintytär Herrala, Uusimäki (1491). (Perhe 3589) emäntä, s. 20.06.1826 Alajärvi, k. 11.12.1915 Lappajärvi.
Lapset:
4. Saara s. 30.10.1854 Lappajärvi. Perhe 103
5. Antti s. 22.11.1859 Lappajärvi Itäkylä, k. 21.07.1865 Lappajärvi Itäkylä.
6. Sofia s. 09.03.1862 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 104
7. Erkki s. 07.08.1864 Lappajärvi Itäkylä, k. 30.05.1866 Lappajärvi Itäkylä.
8. Maria s. 09.10.1866 Lappajärvi Itäkylä, k. 21.12.1866 Lappajärvi Itäkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 103
13. Saara Eliaantytär Uusimäki, Nyyssölä (1280), (perheestä 102) talollisen vaimo, s. 30.10.1854 Lappajärvi, k. 08.12.1940 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 16.12.1870 Lappajärvi Taavi Taavinpoika Uusimäki Vinkka (1279) talollinen, s. 02.09.1851 Lappajärvi, k. 04.06.1926 Lappajärvi.
Anna syntyy toiseksi vanhimpana lapsena 12-lapsiseen perheeseen Lappajärven Uudellämäellä.kun isoveli Jaakko kuolee 6-vuotiaana on Anna perheen vanhin lapsi. Anna on isöäitini.

Lapset:
1. Jaakko s. 13.02.1872 Lappajärvi, k. 19.02.1878 Lappajärvi.
2. Anna emäntä Alajärvi Hannulabacka, s. 19.09.1873 Lappajärvi, k. 22.07.1947 Alajärvi.
Isoäitini Anna syntyy Lappajärven Itäkylään 9-lapsisen perheen toiseksi vanhimpana.
Hänet vihitään Antti Kustaa Hannulabakan kassa 17.02.1876 Lappajärvellä. Samana vuonna
Anna muuttaa miniäksi Alajärven Ojajärvelle. Annasta ja Hannasta tulee myöhemmin Hannulabackan talo isäntäpariskunta
Vunna 1909. syntyy äitini perheen seitsemäntenä lapsena.
Talo oli pienehkö ja ruokittavia paljon, joten lasten oli jo nurena lähdettävä maailmalle itseään elättämään. Tyttöjen ainoa mahdollisuus oli lähteä palvelukseen eli piiaksi. Äitini oli ennen avioliittoaan useissa taloissa piikana Kauhavalla (Kohtala esim) ja Lappajärven Itäkylässä.
Äitini kertoi miten he joutuivat menemään Kauhavalle Alajärveltä jalkaisin tai pyörällä, jos sellaisen oli ehtinyt hankkia. Mainittakoon että Kauhavalla ulkopiian töihin kuului muunmuassa avo-ojien teko suokuokalla.
3. Aleksanteri talollinen, s. 22.12.1875 Lappajärvi, k. 17.11.1957 Vimpeli.
4. Jaakko s. 25.10.1878 Lappajärvi, k. 19.03.1944 Lappajärvi.
5. Joel
6. Maija
7. Eliina
8. Antti kansakoulun opettaja, vapaussot.
Muuttanut: Muutti 08.01.1929 Alajärvelle.
9. Martta peheettömänä.
10. Liisa
11. Aina Maria
12. Adolfiina
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 104
13. Sofia Eliaantytär Uusimäki (2619), (perheestä 102) s. 09.03.1862 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 13.09.1879 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Kuoppala (30773)

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 105
12. Anna Juhontytär Uusimäki, Suolasalmi (1474), (perheestä 86) s. 03.10.1824 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 12.10.1849 Lappajärvi Elias Heikinpoika Kokko, Suolasalmi (4482). (Perhe 4517) torppari, s. 24.07.1826 Lappajärvi, k. 03.05.1879 Alajärvi Kruununpuisto
Muuttanut: Alajärvi1867.

Lapset:
1. Maria s. 16.12.1850 Lappajärvi Kokko, k. 08.10.1851 Lappajärvi.
2. Anna Liisa s. 14.06.1852 Lappajärvi. Perhe 106
3. Maria s. 01.10.1854 Lappajärvi
Muuttanut: Vimpeli 1874.
4. Helena Kaisa s. 25.11.1857 Lappajärvi
Muuttanut: Teisko1877.
5. Juho s. 16.01.1863 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 106
13. Anna Liisa Eliaantytär Suolasalmi (4486), (perheestä 105) s. 14.06.1852 Lappajärvi.

Puoliso: Erkki Juhonpoika Lassila (32082) s. 21.01.1851 Vimpeli Sääksjärvi.

Lapset:
1. Antti s. 02.12.1875 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 107
12. Liisa Juhontytär Uusimäki, Nyyssölä (1475), (perheestä 86) s. 09.05.1827 Lappajärvi, k. 30.04.1868 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 28.02.1849 Erkki Matinpoika Lantela (4490). (Perhe 4820) s. 22.03.1828 Lappajärvi Lantela, k. 10.01.1864 Lappajärvi Lantela.

Lapset:
1. Anna s. 04.04.1850 Lappajärvi Lantela. Perhe 108
2. Liisa s. 12.12.1851 Lappajärvi Lantela.
3. Juho s. 25.10.1857 Lappajärvi Lantela. Perhe 109
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 108
13. Anna Erkintytär Lantela (4491), (perheestä 107) s. 04.04.1850 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Antti Matinpoika Södervik, Lantela (14976). (Perhe 3061) vävy Lantelassa, s. 01.09.1843 Vimpeli Södervik
Muuttanut: Lappajärvi 1866,sieltä Evijärvelle 11.12.1886.

Lapset:
1. Hanna s. 26.10.1876 Lappajärvi.
2. Aleksi s. 12.06.1879 Lappajärvi.
3. Maria
4. Juho Erkki
5. Oskari
6. Fiia
7. Kalle
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 109
13. Juho Erkinpoika Lantela, Hanhikangas (25435), (perheestä 107) itsellinen vävy Hanhikangas., s. 25.10.1857 Lappajärvi Lantela
Muuttanut: s.606.
Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Hanhikangas itsellinen vävy Juho Erkinpoika Lantela s-57, vaimo Liisa s-63,(2-1) Elias s-37, Kaisa s-39, juho s-78 (1-0), verolla 1 ja 0, lapset ja verovaat. 5 ja 3, yht 6 ja 3. savu 3. 1900 Henkikirja Hanhikangas itsellinen vävy Juho Erkinpoika Lantela s-57. vaimo Liisa s-63 kivul. ( 3 ja 2), yht verolla 0 ja 0, lapset ja verottomat 4 ja 3, kaikki 7, asuvat appensa savussa ?- 1905 Henkikirja Lamminkylä n: 7, multamaalla, itsellinen Juho Lantela s-57, vaimo Liisa s-60 kivulias, (4-1), verolla 0 ja 0, vapautetut ja lapset 5 ja 2, kaikki 7, ei merkattu omaa savua. 1900 Henkikirja Hanhikangas itsellinen Juho Erkinpoika Lantela s-57 kivul. vaimo Liisa s-63 verov, ( 2 -1), yht verovapaat. 3 ja 2, kaikki 5 henk, ei merkattu omaa savua.

Puoliso: Vihitty 09.04.1882 Lappajärvi Liisa Eliaantytär Hanhikangas (24380) s. 14.12.1863 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 110
11. Jaakko Jaakonpoika Korri (377), (perheestä 85) talollisen poika, s. 31.08.1787 Lappajärvi, k. 29.12.1819 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.12.1808 Lappajärvi Liisa Heikintytär Lamminmäki, Korri (378) emäntä, s. 22.05.1786 Lappajärvi Lamminmäki, k. 29.07.1860 Lappajärvi Korri.

Lapset:
1. Matti s. 25.02.1810 Lappajärvi Korri, k. 09.03.1810 Lappajärvi Korri.
2. Maria s. 25.02.1811 Lappajärvi Korri, k. 16.03.1820 Lappajärvi Korri.
3. Reetta s. 12.03.1813 Lappajärvi Korri. Perhe 111
4. Liisa s. 16.04.1815 Lappajärvi Korri. Perhe 122
5. Anna s. 28.02.1820 Lappajärvi Korri, k. 04.03.1820 Lappajärvi Korri.
6. Jaakko s. 19.06.1817 Lappajärvi. Perhe 126
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 111
12. Reetta Jaakontytär Korri (376), (perheestä 110) emäntä sokeutui 1882, s. 12.03.1813 Lappajärvi Korri, k. 02.09.1884 Lappajärvi.
Muistiinpanot: rip 1862 -1868-1879-1882

Puoliso: Vihitty 23.04.1832 Lappajärvi Erkki Matinpoika Murtoniemi, Korri (375). (Perhe 541) talollinen 1850-1878 Korri n:12, talo 1850-1855 1/12 mant per. 1855-1878 5/48 mant. per., s. 24.11.1813 Lappajärvi Murtoniemi, (nelonen), k. 28.01.1878 Lappajärvi Korri
Muuttanut: Murtoniemestä tod n:30.
Muistiinpanot: 1850-1878 isäntä vävy Erkki Matinpoika (Murtoniemi) Korri s.24.11.1813. k.28.01.1878, talo Korri n:12,
vuonna 1850-1854 1/12 mant. per. pelto 4.8 ha, niityt 4,4 ha, metsä 50 ha, vero 2 rupl. 70 kop. Savu
luokk 1, viinapannuvuokra 2 kappaa ruista vuodessa.
1855-1878 5/48 mant. per. pellot 6 ha, niityt 5,5 ha ja metsät 63 ha. Erkin savu luokka 1, 1kpl.
Luettelo jatkuu poika Matin lisätiedoissa.
ripit 1855-1861,1862-1868-1878
1850 Henkikirja Korri n:12. 5/12 per, vero 13 rup. 50 kop. vävy Erkki Matinpojan talo 1/12 mant per.
vero 2 rupl. 70 kop. isäntä Erkki, emäntä Reetta, Matti poika 1, 1, 1, verola 3. lapset 3, yht.6 henk. viinapannuvero 2 kappaa, savut 1, luokka 1. 1855 Henkikirja Korri n:12 5/12 per, vero 13 rup. 50 kop, vävy Erkki Matinpojan talo 5/48 per. vero 3 rupl. 37 1/2 kop. isäntä Erkki, poika Matti, Liisa ja Maria tyttäret, 1, -, 1. 2, yht 4, yli-ikäinen 1,
lapset 2, yht 7, viinap. vuokra 2 kappaa, savut 1, luokka 1.
Itsellinen räätäli Matti Jaakonpika Ollila, yht 2, 1860 Henkikirja Korri n:12, vävy Erkin talo 5/48 per. isäntä Erkki, Matti poika, Anna miniä, Liisa ja Maija tyttäret, Antti renki, 1,-,2, 3, yht. 6, yli-ikäiset 2, lapset 3, yht 11, viinaap. vuokra 3 kap. savu luokka 1. 1865 Henkikirja Korri n:12, vävy Erkin talo 5/48 per, isäntä Erkki, emäntä Reetta, Matti ja Erkki,
pojat, Anna miniä, Loviisa piika, verolla m 3, n 3, lapset p 2, t 2, yht m 5, n 5, viinap. vukra 3 kap. savut 1, luokka 1. 1870 Henkikirja Korri n:12, 5/12 per. Erkin talo 5/48 per. isäntä Erkki, emäntä Reetta, poika Matti, Anna miniä, Erkki poika, Saara miniä, piika Kaisa Juhontytär. verolla 3 ja 4, lapset 3 ja 2,
kaikki 12 henk. savu luokka 1. 1875 Henkikirja Korri n:12, Erkin talo 5/48 per. isäntä Erkki, emäntä Reetta, poika Matti, vaimo
Anna, pojanpoika Juho, poika Erkki, vaimo Saara, verolla 4 ja 3, lapset 3 ja 3, yht 13 henk. savu
luokka 1.

Lapset:
1. Juho s. 08.06.1833 Lappajärvi Korri, k. 03.09.1833 Lappajärvi Korri.
2. Matti s. 10.08.1834 Lappajärvi Korri. Perhe 112
3. Juho s. 29.06.1836 Lappajärvi Korri, k. 06.05.1837 Lappajärvi Korri.
4. Liisa s. 15.12.1838 Lappajärvi, k. 02.02.1862 Lappajärvi.

Muistiinpanot: rippi 1855-1861-1863
5. Erkki s. 03.04.1840 Lappajärvi Korri, k. 24.07.1840 Lappajärvi Korri.
6. Maria s. 04.06.1841 Lappajärvi. Perhe 120
7. Juho s. 21.02.1843 Lappajärvi Korri, k. 02.03.1843 Lappajärvi Korri.
8. Erkki s. 12.05.1844 Lappajärvi Korri, k. 12.10.1844 Lappajärvi Korri.
9. Anna Kaisa s. 10.01.1846 Lappajärvi Korri, k. 04.03.1847 Lappajärvi Korri.
10. Erkki s. 02.05.1847 Lappajärvi Korri. Perhe 121
11. Anna s. 16.02.1849 Lappajärvi Korri, k. 21.04.1849 Lappajärvi Korri.
12. Loviisa s. 26.11.1851 Lappajärvi Korri, k. 1852 Lappajärvi Korri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 112
13. Matti Erkinpoika Korri (379), (perheestä 111) talollinen1880-1907,Korri n:12 Matin talo 5/24 per.1878-1885, 5/48 per.1885-1904, s. 10.08.1834 Lappajärvi Korri, k. 1904.
Muistiinpanot: 1878-1879 isäntä Matti Erkinpoika Korri s. 10.08.1834. k. 1904, Talo 5/24 mant. per. pellot 12 ha, niityt 11 ha, metsä 126 ha, savu luokka 1. Taloon liitetty Jaakko Jaakonpojan s. 19.06.1817.
talo Korri 5/48 mant. perintö. 1880 talo jaettu kahteen osaan veljeksille Matti Erkinpojalle s. 1834 ja Erkki Erkinpojalle s.1847
molemmille 5/48 mant. per. ja vero 3 rupl. 37 1/2 kop. Erkin luettelo jatkuu hänen lisäluettelossaan. Erkki Erkinpojan talon tiedot hänen lsätiedoissaan.
1880-1904 isäntä Matti Erkinpoika Korri s.10.08.1834 k. ei tietoa talo 5/48 mant. per. pellot 6 ha, niityt 5,5 ha, metsät 63 ha, vero 3 rupl. 37 1/2 kop. savu luokka 1.
1893-1904 isäntä Matti Erkinpoika viljelee ja omistaa omiensa ohella Juho Erkinpoika Korrin s-31,
5/48 mant. per. taloa. entinen omistaja Juho Erkinpoika Korri syytingillä. savu luokka 1.
1905-1907 isäntä Matin leski Liisa s.20.10.1836, talot Matti Erkinpojan s. 34, talo 5/48 mant. per. ja perillisten omistama entinen Juho Erkinpojan 5/48 mant. eli yhteensä 5/24 mant per.
1908-1916 isäntä Juho Erkinpoika Korri s.13.06.1857, k. 13.10.1916. Talo Korri n:12 5/24 mant.per. vero 6 rupl. 75 kop. pellot 12 ha, niityt 11 ha, metsä 126 ha, ( isonjan pinta-alat) 1880 Henkikirja Korri n:12, 5/12 per. Matin talo 5/24 per, vero 6 rupl, 75 kop, savu luokka 1, isäntä Matti s-34, emäntä Anna s-36, Erkki Erkinpoika s-47, vaimo Saara s-53, Juho s-57, vaimo Kaisa s-55,
ytär Maria s-62, muori Reetta s-13 vaimo Tilda s-59, verolla 3 ja 5, lapset 4 ja 4, yht 16 henk. 1885 Henkikirja Korri n:12, 5/12 per. Matin talo 5/48 per. vero 3 rupl 37 1/2 kop, isäntä Matti s-34,
emäntä Anna s-36, poika Juho s-57, vaimo Kaisa s-55, Erkki s-65, Matti s-69, renki Juho Juhonpoika s-66,
verolla 5 ja 2, lapset 2 ja 3, yht 11+1 renki. 1890 HenkikKorri n:12, Matin talo 5/48 per. isäntä Matti s-34, emäntä Anna s-36. Elias s-74, Juho s-57,
Kaisa 55, Erkki s-65, Anna s-69, Matti Matinpoika s- 20/02 69, verolla 5 ja 3, lapset 1 ja 4, yht 13, Mäkitupalainen Jaakko Taavinpoika s-55, Maria s- 45, lapset 1 ja 1, yht 4.

Puoliso: Vihitty 1855 Lappajärvi Anna Lisa Erkintytär Övermark, Korri (11112). (Perhe 604) emäntä, s. 20.10.1836 Lappajärvi Övermark.
Muistiinpanot: rippi 1855 -1861,1862-1867-1879-1886

Lapset:
1. Anna Reetta s. 12.06.1856 Lappajärvi Korri, k. 18.06.1856 Lappajärvi.
2. Juho s. 13.06.1857 Lappajärvi Korri. Perhe 113
3. Liisa s. 10.11.1859 Lappajärvi Korri. Perhe 114
4. Maria s. 02.11.1862 Lappajärvi Korri. Perhe 115
5. Erkki s. 30.05.1865 Lappajärvi Korri. Perhe 116
6. Matti s. 20.02.1869 Lappajärvi. Perhe 117
7. Antti s. 11.12.1871 Lappajärvi Korri, k. 23.02.1872 Lappajärvi Korri.
8. Antti s. 11.12.1872 Lappajärvi Korri, k. 04.11.1873 Lappajärvi Korri.
9. Elias s. 02.03.1874 Lappajärvi Korri. Perhe 118
10. Loviisa s. 18.08.1877 Lappajärvi Korri, k. 19.09.1878 Lappajärvi Korri.
11. Loviisa s. 17.03.1879 Lappajärvi Timo. Perhe 119
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 113
14. Juho Matinpoika Korri (23962), (perheestä 112) talollinen Korri n:12, 5/24 per. 1908-1916, s. 13.06.1857 Lappajärvi Korri, k. 13.10.1916 Lappajärvi Korri.

Puoliso: Vihitty 12.11.1878 Lappajärvi Kaisa Antintytär Saari /Mustikkamaa, Korri (6210). (Perhe 1112) emäntä, s. 25.12.1855 Lappajärvi, k. 22.04.1917 Lappajärvi
(Lappajärven hautausmaa).
Muistiinpanot: rip Korri 1879-1887-1893

Lapset:
1. Maria s. 29.07.1879 Lappajärvi, k. 12.03.1905 Usa.
2. Anna Kaisa
3. Juho Erkki
4. Sofia
5. Matti maanviljelijä 1917- talo 5/24 ( 0,208 ) mant per.
6. Juho
7. Hemminki
8. Hemminki
9. Liisa
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 114
14. Liisa Matintytär Korri (24162), (perheestä 112) s. 10.11.1859 Lappajärvi Korri.
Muistiinpanot: rippi 1876-1878

Puoliso: Vihitty 18.10.1879 Lappajärvi Antti Juhonpoika Saari (30610). (Perhe 1113) s. 14.06.1859 Lappajärvi Kärnä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 115
14. Maria Matintytär Korri (24244), (perheestä 112) s. 02.11.1862 Lappajärvi Korri.

Puoliso: Vihitty 14.11.1880 Lappajärvi Juho Taavinpoika Vinkka (3925) s. 09.10.1860 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 116
14. Erkki Matinpoika Korri (23935), (perheestä 112) asepalvelusn 6, Itäkylään, s. 30.05.1865 Lappajärvi Korri.
asepalv
Renki Matti Matinpoika Pesonen 03.08.1872 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 02.12.1888 Lappajärvi Anna Erkintytär Murtoniemi (4254). (Perhe 645) s. 20.12.1869 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 117
14. Matti Matinpoika Korri (19565), (perheestä 112) s. 20.02.1869 Lappajärvi, k. 27.07.1941 Michigan Calumnet Gender.
1891 saanut esteettömyystodistuksen pois muuttoa varten.

Puoliso: Vihitty 23.08.1892 Usa Maria Aabrahamintytär Timoharju (4304) s. 13.07.1873 Lappajärvi Timonen, k. 23.01.1937 USA Michigan Calumnet.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 118
14. Elias Matinpoika Korri (23933), (perheestä 112) talollinen vävy 1896-1910 Orava 5/144 mant, 1896-1910, s. 02.03.1874 Lappajärvi Korri, k. 15.02.1948 Kanada.
Muistiinpanot: 1896-1910 isäntä vävy Elias Matinpoika Korri s.02.03.1874 k 15.02.1948 Kanada. talo Orava n:13, 5/144 mant. per. vero 1 rupl.11 2/3 kop. Elias on lähtenyt Amerikkaan, eikä hänen taloaan löydy enään 1915:n henkikirjoista,

1. puoliso: Vihitty 02.08.1896 Lappajärvi Liisa Matintytär Orava (25298) emäntä Orava, s. 10.10.1880 Lappajärvi Orava, k. 27.07.1899 Lappajärvi.

2. puoliso: Anna Matintytär Orava (23916)
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 119
14. Loviisa Matintytär Korri (25295), (perheestä 112) s. 17.03.1879 Lappajärvi Timo.

Puoliso: Matti Juhonpoika Orava (25299) talollinen Orava n:13 "Ylinen" 5/216 per 1910-, s. 04.07.1879 Lappajärvi Orava.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 120
13. Maria Erkintytär Korri (77), (perheestä 111) emäntä, s. 04.06.1841 Lappajärvi, k. 10.09.1925 Lappajärvi.
Muistiinpanot: ripp 1857-1861 ,1828,1823 Ollila 1864-1868, 16879-1878-1887-1893

08.02.1863 Matti Jaakonpoika Ollila (76). (Perhe 1136) Isännän veli 1886-1893 omisti puolet 47/468 manttaalista. 1894-1896 Matin perilliset omistivat puolet alennetusta 47/768 manttaalista, 1896 talo myyty Erkki Timoharjulle., s. 16.07.1844 Lappajärvi Ollila, k. 27.12.1893 Lappajärvi Ollila.

Lapset:
1. Liisa torpparin vaimo, s. 23.12.1863 Lappajärvi Ollila, k. 12.10.1903 Lappajärvi Itäkylä Hyyt.
2. Anna Reetta talollisentytär Ollila, lähtee Amerikkaan 1901., s. 16.06.1865 Lappajärvi Ollila, k. 05.02.1947 Usa Mohawk Keweenaw MI
Muuttanut: Amerikka 1902.
3. Maria s. 14.11.1867 Lappajärvi Ollila, k. 24.09.1876 Lappajärvi Ollila.
4. Helena lähtenyt Amerikkaan 1893, s. 28.01.1870 Lappajärvi Ollila, k. 13.12.1942 Usa Minnesota New York Mills, Otter Tail, MN.

Muistiinpanot: 1890 Henkikirja Ollila Juho Jaakonpojan talo, merkitty veljentytär Helena ( Leena) s.1870. 1895 1886-1887-1889
5. Vilhelmiina s. 19.04.1872 Lappajärvi Ollila, k. 27.12.1872 Lappajärvi Ollila.
6. Johanna lähtenyt Amerikkaan 1893., s. 04.11.1873 Lappajärvi Ollila, k. 00.03.1918 Hancock, Hougton, MI.
Kaksikymmentävuotiaana lähtenyt 01.07.1893 Urania laivalla Vaasata Englantiin. Atlantin yli Cunard Linen laivalla. Määränpää USA NY. Kadonnut julistettu kuolleeksi Lappajärvellä 01.01.1973. Matkan hinta 170 FIM, uusi tieto kuollut 00.03.1918 Hancock, Houston Michigan
Muuttanut: 01.07.1893 USA NY.

Muistiinpanot: ripillä 1888-1892 1890 Henkikirja Ollila Juhon s.49 talo, merkintä veljentytär Johanna s-73 1895 Henkikirja Ollila Juhon s-49 talo, merkintäveljentytär Hanna s.73, 1900 Henkikirja poispyyhityt, Johanna Matintytär s-73, verolliset 1.
7. Vilhelmiina lähtenyt USA:han 1899, s. 18.01.1876 Lappajärvi Ollila, k. 01.01.1962 USA jul kuol.
Kahdeksantoista vuotiaana lähtenyt Amerikkaan Hangosta Englantiin 29.04.1899 Polaris laivalla. Englannista Allan Linellä Nyw York;iin. Päämääränä Sudbyry Kanada. Matkan hinta 218 FIM
Muuttanut: 29.04.1899 Kanada Sudbury. kadonnut julistettu kuolleeksi 01.01.1962 (Suomi).

Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Ollila Juhon s-49 talo Miina Matintytär s.-76 1900 Henkikirja poispyyhityt Miina Matintytär Ollila s-76 verolla Miina yht 1 henk.
ripillä 1892-1893
8. Erkki kaivosmies, Amerikkaan 1896, s. 16.11.1877 Lappajärvi Ollila, k. 26.03.1956 Usa.
Lähti yhdeksäntoistavuotiaana Amerikkaan 27.01.1896 .Toimi Michikanin osavaltiossa Kaivosmiehenä. Kävi Suomessa 1940 luvulla ( minäkin muistan hänet), palasi Amerikkaan ja kuoli 1956 Oli poikamies koko elämänsä.
Muuttanut: Amerikka 27.01.1896.
9. Matti s. 13.07.1880 Lappajärvi Ollila, k. 10.10.1882 Lappajärvi Ollila.
10. Antti Maanviljelijä Timo Ollila 1903-1950.

.
11. Mariaana
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 121
13. Erkki Erkinpoika Korri (381), (perheestä 111) talollinen Korri n:12, 5/48 mant. per 1880- 1905, s. 02.05.1847 Lappajärvi Korri, k. 22.03.1913 Lappajärvi Korri.
Muistiinpanot: isäntäluettelo jatkuu veli Matin luettelosta. 1881-1913 isäntä Erkki Erkinpoika Korri s.02.05.1847, k.22.03.1913, talo 5/48 mant perintö, vero 3 rupl. 37 1/2 kop. savut luokka 1. 1914- alkaen Erkki Erkinpoika Korrin s.1847 perilliset, talon Korri 5 /48 mant. omistaa Juho Juhonpoika Orava kiinnek. 27.10.1906, asuu muualla. 1885 Henkikirja Korri n:12, 5/12 per. Erkin talo 5/48 per, vero 3 rupl. 37 1/2 kop, savu luokka 1, isäntä
Erkki s-47, emäntä Saara Juhontytär s-53, itsellinen Loviisa Juhontytär s-47, verolla 1 ja 1, lapset 2 ja 4, yht yht 8, + 1 itsel. Mäkitupalainen Jaakko Mehtälä s-55, vaimo Maria s-45, lapset 2 ja 2, yht 4. ei omaa savua.
1890 Henkikirja Korri n:12, Erkin talo 5/48 per, isäntä Erkki s-47, emäntä Saara s-53, Loviisa s-47,
renki Jaakko Pietilä 59,verolla 2 ja 1, lapset 3 ja 3, yht 7 + 2. Mäkitupalainen Maria Antintytär verolla 0 ja 1, lapset 1 ja 1, yht 3,

Puoliso: Vihitty 07.01.1870 Lappajärvi Saara Juhontytär Timo, Korri (1482). (Perhe 1148) s. 01.09.1853 Lappajärvi Timo, k. 22.05.1932 Lappajärvi Korri.
Muistiinpanot: rip Korri 1870-1878 1870-1893

Lapset:
1. Anna Liisa aviol 1/1894 s315, s. 14.11.1874 Lappajärvi Korri.
2. Juho s. 28.02.1880 Lappajärvi Korri.
3. Hanna emäntä.
4. Erkki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 122
12. Liisa Jaakontytär Korri (386), (perheestä 110) s. 16.04.1815 Lappajärvi Korri.

Puoliso: Vihitty 13.11.1834 Lappajärvi Matti Matinpoika Stortarvonen (1687). (Perhe 2339) talollinen 1840-, s. 27.02.1813 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 21.08.1835 Lappajärvi Tarvonen, k. 02.09.1836 Lappajärvi Tarvonen.
2. Jaakko s. 06.06.1837 Lappajärvi Tarvonen.
3. Matti s. 05.10.1839 Lappajärvi Tarvola. Perhe 123
4. Maria s. 23.09.1841 Lappajärvi Tarvonen, k. 30.04.1842 Lappajärvi Tarvonen.
5. Juho s. 10.04.1843 Lappajärvi Tarvonen.
6. Erkki s. 29.12.1844 Lappajärvi Tarvonen, k. 13.08.1845 Lappajärvi Tarvonen.
7. Erkki s. 18.09.1846 Lappajärvi Tarvonen.
8. Liisa s. 13.05.1848 Lappajärvi Tarvonen, k. 27.04.1849 Lappajärvi Tarvonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 123
13. Matti Matinpoika Tarvonen (5964), (perheestä 122) s. 05.10.1839 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Vihitty 19.02.1864 Lappajärvi Liisa Antintytär Saari, Tarvonen (5762). (Perhe 4600) s. 22.07.1841 Lappajärvi Kärnä, k. 25.08.1870 Lappajärvi Tarvola.

Lapset:
1. Maria s. 05.10.1864 Lappajärvi Tarvola. Perhe 124
2. Liisa s. 06.07.1868 Lappajärvi Tarvola. Perhe 125
3. Anna s. 21.08.1870 Lappajärvi Tarvola, k. 11.12.1870 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 124
14. Maria Matintytär Tarvonen (5965), (perheestä 123) s. 05.10.1864 Lappajärvi Tarvola, k. 30.12.1951 Evijärvi.

1. puoliso: Vihitty USA Iisakki Antinpoika Ranttila (33555) s. 14.02.1864 Lappajärvi, k. 28.08.1925 Lappajärvi
Muuttanut: perhe Kortesjärvelle 27.01.1908 ja sieltä Evijärvelle.
Lapset:
1. Hemminki
2. Saima Liisa Muuttanut: Amerikka 1920.
3. Lyydi Muuttanut: Amerikka.
4. Fanny
5. Milja s. 10.02.1907. Lappajärvi, k. 29.06.1923 Lappajärvi.
6. Matias Nestori
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 125
14. Liisa Matintytär Tarvonen/Koivukangas (5966), (perheestä 123) s. 06.07.1868 Lappajärvi Tarvola, k. 15.05.1897 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 23.09.1894 Lappajärvi Elias Erkinpoika Alalantela, Murtomäki (33181) s. 21.04.1876 Lappajärvi Alalantela, k. 22.01.1957 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 126
12. Jaakko Jaakonpoika Korri (746), (perheestä 110) talollinen Korri n:11, Jaakon talo 1/6 per 1848-1849, s. 19.06.1817 Lappajärvi, k. 22.12.1849 Lappajärvi.
Muistiinpanot: Jaakko Jaakonpoika Korrin talon isännät 1848 alkaen, jatkoa Pietari Eskonpoika Korrin lisätiedoista. 1848-1850 isäntä Jaakko Jaakonpoika Korri s.19. 06.1817. k.22.12.1849, Talo Korri n:12,1/6 mant. perintö, vero 5 ruplaa 40 kopeekkaa, pelto 9,6 ha, niityt 8,8 ha, metsä 100 ha. Jaakko kuoli 1849,
talo leski Liisalle. Liisa uusiin naimisiin 1852. savu luokka 1. 1850-1866 isäntä Jaakon leski Liisa Juhontytär (Timo) Korri s. 23.01.1814 k.19.11.1866. Talo Korri n:12. 1/6 mant. perintö, vuoden 1855 uuden jaon manttaalit 5/48 per. pellot 6 ha, niityt 5,5 ha, metsät 63 ha. Leski Liisa ja hänen ensimmäisestä avioliitosta poika Juho 18v, tytär Liisa 20
kuolivat kulkutauteihin nälkävuosina 1863-1867. savu luokka 1. 1867-1875 isäntä omistaja leski Liisan toinen mies Juho Mikonpoika (Hanhikangas) Korri, s.13.06.1823 k.17.05.1869. Talo Korri n:12, 5/48 mant. per. savu luokka 1. 1670 talossa asui Juhon kaksi tytärtä, 1875 asui tytär Leena ja hänen tytär vuoteen 1677 asti. Vuonna 1878 talo 5/48 mant per. siirtynyt Matti Erkinpoika Korrile s.1834. Jaakko Jaakonpoika Korrin henkikirjamerinnät 1850 Henkikirja Korri n:12, 5/12 per, vero 13 rup. 50 kop, Jaakon talo 1/6 per, 5 rup.40 kop. isäntä Jaakko, emäntä Liisa, 1, 1, verolla 2, yli-ikäinen 1, lapset 2, yht 5 henk. viinap. vuokra
3 1/2 kappaa. savut 1, luokka 1. ( lainhuudatus 27.12. 1848) 1855 Henkikirja Korri n:12, 5/12 per, Jaakon talo 5/48 per. vero 3 rup 37 1/2 kop. leski Liisa, Liisan uusi mies Juho, Erkki renki, 1, 1, 1,-, yht 3, lapset 6, kaikki 9, viinap, vuokra 2 kappaa,
savut 1, luokka 1. 1860 Henkikirja Korri n:12, Jaakon talo 5/48 per. isäntä leski Liisa, Juho Liisan mies, Liisa tytär, 1, 1, - , 1, yht 3, lapset 7, yht 10, viinap. vuokra 3 kap. savu luokka 1. 1865 Henkikirja Korri n:12, Jaakon talo 5/48 per, isäntä leski Liisa, Juho Liisan mies, Juho
poika, Loviisa tytärpuoli, verolla m 2, n 2, lapset tytöt 4, yht m 2, n 6, viinap. vuokra 3 kap.
savut 1, luokka 2.

Puoliso: Vihitty 21.11.1837 Lappajärvi Liisa Juhontytär Timo, Korri (736). (Perhe 1110) isäntä Korri n:12, 5/8 per. 1850-1866, s. 23.11.1814 Lappajärvi, k. 19.11.1866 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1850 Lappajärven Käräjäkunta Talvikäräjät
12 pv, helmikuuta 1850 § 9 2008-02-27 f 093-095
Talollisen leski Liisa Juhontytär Korri Kirkonkylästä astui esiin ja kertomalla, että hänen hänen miehensä Jaakko Jaakonpoika oli edesmennyt viime vuoden Tammikuussa ja heidä yhteiset lapset poika Juho sekä tyttäret Liisa ja Maria ovat alaikäisiä ja siitä syystä pyydän, että oikeus määrää heille holhoojaksi lasten isän sisarenmiehen Erkki Matinpoika Korrin, joka hoitaisi lasten omaisuutta ja on sanonut haluavansa hoitaa lasten holhoojan tehtävät siihen saakka kun he tulevat täysi-ikäisiksi.
Oikeus on tehnyt päätöksen ja määrännyt vävy Erkki Korrin, Liisa Juhontytär Korrin
anomuksesta hänen alaikäisten lastensa holhoojaksi.

Lapset:
1. Juho s. 24.04.1839 Lappajärvi, k. 02.02.1842 Lappajärvi.
2. Liisa taloll.tytär (perunkirja yhd veli Jaakon kanssa), s. 29.04.1842 Lappajärvi, k. 07.01.1863 Lappajärvi.

Muistiinpanot: rip Korri 1863
3. Jaakko s. 19.09.1844 Lappajärvi, k. 01.09.1846 Lappajärvi.
4. Juho talollisen poika (perunkirja), s. 09.06.1847 Lappajärvi, k. 06.06.1865 Lappajärvi.

Muistiinpanot: rip Korri 1864
5. Maria s. 03.01.1850 Lappajärvi Korri, k. 16.08.1851 Lappajärvi Korri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 127
11. Antti Jaakonpoika Korri (463), (perheestä 85) talollinen 1820- 1830 5/12 mant. per. yhteisviljely vävy Erkki Juhonp:n kanssa. ei, s. 06.01.1795 Lappajärvi, k. 18.06.1830 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 01.01.1813 Lappajärvi Maria Kristiina Eliaantytär Kiilunen, Ollila Torppa (339). (Perhe 3487) s. 23.09.1792 Kauhajärvi Kiilunen, k. 13.01.1861 Lappajärvi Ollila.

Lapset:
1. Reetta s. 11.03.1814 Lappajärvi, k. 20.03.1814 Lappajärvi.
2. Maria s. 09.10.1815 Lappajärvi, k. 18.10.1815 Lappajärvi.
3. Jaakko s. 17.07.1817 Lappajärvi, k. 24.07.1817 Lappajärvi.
4. Liisa s. 09.01.1819 Lappajärvi, k. 31.08.1819 Lappajärvi.
5. kuollut tytär s. 01.08.1827 Lappajärvi Korri, k. 01.08.1827 lappajärvi Korri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 128
11. Maria Jaakontytär Korri (464), (perheestä 85) isäntä 1862-1868 isäntä talo Korri 5/24 mant. perintö, s. 12.12.1796 Lappajärvi, k. 12.12.1868 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 03.06.1820 Lappajärvi Erkki Juhonpoika Cammarbacka /Harju, Korri (1612). (Perhe 4598) vävy talollinen 1841-1862, Korri n:12, 5/24 mant. perintö, s. 12.09.1789 Lappajärv Harju, k. 19.02.1862 Lappajärvi Korri
Muuttanut: 11.10.1811 Harjulta Veteliin.
Muistiinpanot: 1841-1849 isäntä vävy Erkki Juhonpoika Åby/Harju s.12.09.1789 Lappajärvi Harju k.19.02.1862. Talo Korri n:12, 5/12 mant. per. pelto 24 ha, niityt 22 ha ja metsät 252 ha. vero 13 ruplaa 50 kopeekkaa Savuja Korrissa 1845 luokka 1, 1 kpl. ja itsellisasunto luokka 3, 1 kpl. itselliasunnossa asui pitäjänräätäli Matti Ollila. 1850 Talo jaettu kolmeen osaan ( tarkka vuosi ei tiedossa mutta varmasti vusina 1845-1849). vävy Erkki Juhonpoika Åby/Harju s.12.09.1789, 1/6 per. vero 5 ruplaa 40 kopeekkaa, pelto 9,6 ha, niityt 8,8 ha metsä 100 ha. vävy Erkki Matinpoika Murtoniemi s.24.11.1813, 1/12 per vero 2 ruplaa 70 kopeekkaa, pelto 4,8 ha, niityt 4,4 ha, metsä 50 ha. Jaakko Jaakonpoika Korri 1/6 per. 19.06.1817, k. 22.12.1849, vero 5 ruplaa 40 kopeekkaa, pelto 9,6 ha. niityt 8,8 ha, metsä 100 ha. 1855 Talo Korri 5/12 per. vero 13 rupl 50 kop. uusi talon jako v-1855 vävy Erkki Juhonpoika Åby s.1789, 5/24 mant. per, pelto 12 ha, niityt 11 ha, metsät 126 ha, vero 6 rup. 75 kop. talon omisti vaimo Maria Jaakontytär Korri. leski Liisa Juhontytär Timo s.23.01.1814, 5/48 mant. per. pelto 6 ha, niityt 5,5 ha, metsät 63 ha, vero 3 rupl 5 1/2 kop. vävy Erkki Matinpoika Murtoniemi s.1813 5/48 mant. per. pelto 6 ha, niityt 5,5 ha, metsät 63 ha ja vero 3 rupl. 5 1/2 kop 1850-1862 isäntä vävy Erkki Juhonpoika Åby s.1789 edelleen talo vuoteen 1854 1/6 mant. perintö, vero 5 ruplaa 40 kop. pelto 9,6 ha, niityt 8,8 ha, metsä 100 ha vero 5 ruplaa 40 kop. vuodesta 1855 Erkin talo 5/24 mant. perintö, uudet peltoalat 12 ha, niityt 11 ha, metsät 126 ha. ja uusi vero 6 rupl. 75 kop. Vuonna 1862 isännyys leski Marialle. 1863-1868 isäntä leski Maria Jaakontytär Korri s.12.12.1796 k.12.12.1868, talo Korri n:12, 5/24 mant. perintö, pellot 12 ha, niityt 11 ha, metsät 126 ha, vero 6 rupl.75 kop. oma savu luokka 1.
Talossa asuu pitäjänräätäli Matti Ollila ei merkattu omaa savua. jatkuu poika Juhon s.1830 lisätiedoissa. Erkki Juhonpojan vuosittaiset maakirjamerkinnät 1845 Henkikirja Korri n:12, 5/12 perintö, Erkki isäntä, Maria vaimo, Erkki vävy, Jaakko pojanpoika, Antti renki, Kaisa ja Anna tyttäret, Reetta, Maria ja Liisa miniät, 1, 1, 3, 5, verolla 10, sairas 1, lapset 8, kaikki 19, viinapannuvuokra 5 1/2 kappaa. savut 1 luokka 1, ( Jaakko sairas) Syytinkiläinen leski Liisa, ei verollisia, ei omaa savua. Itsellinen räätäli Matti Jaakonpoika Ollila, 1, verollinen. savu 1, luokka 3. 1850 Henkikirja Korri n:12 5/12 perintö, vero 13 rupl. 50 kop, vävy Erkin talo 1/6 per, vero 5 rup. 40 kop. isäntä Erkki, emäntä Maria, Juho ja Jaakko pojat, Anna tytär, -, -, 2, 1, verolla 3. yli- ikäiset 2, muut 1. lapset 1, yht 7 henk. viinap. vuokra 3 1/2 kappaa. savut 1, luokka 1. leski räätäli Matti Jaakonpoika Ollila, savut 1, luokka 3. 1855 Henkikirja Korri n:12 5/12 per, vävy Erkki Juhonpojan talo 5/24 per. vero 6 rup. 75 kop. isäntä Erkki Juhonpoika, Maria emäntä, Juho ja Jaakko pojat, Maria tytär, Anna miniä, Matti renki, Maria piika, -, -, 3, 3, yht 6, yli-ikäiset 2,lapset 1, kaikki 7 henk. viinap. vero 3 1/2 kap. savut 1, luoka 1. 1860 Henkikirja Korri n:12, vävy Erkki Juhonpojan talo 5/24 per. isäntä Erkki, emäntä Maria, Juho ja Jaakko pojat, Anna ja Anna miniät, Juho renki ja Kaisa piika, -, -, 3, 3, verolla 6, yli-ikäiset 2, lapset 3, kaikki 11, viinap. vuokra 3 1/2 kap. savut 1, luokka 1. Itsellinen räätäli Matti Jaakonpoika Ollila ja vaimo, verottomat 2, ei merkattu omaa savua. 1865 Henkikirja Korri n:12, vävy Erkin talo 5/24 per, isäntä leski Maria, Juho ja Jaakko pojat, Anna miniät, Antti renki, Kaisa piika, verolla m 3, n 3, yli-ikäiset n 1, lapset tytöt 2, yht . m 3, n 6, kaikki 9 henk. viinap vuokra 3 /2 kap, savu luokka 1.

Lapset:
1. Liisa s. 21.02.1821 Lappajärvi Korri. Perhe 129
2. Maria s. 28.04.1823 Lappajärvi Korri, k. 01.10.1827 Lappajärvi Korri.
3. Kaisa s. 10.05.1825 Lappajärvi Korri. Perhe 134
4. Anna s. 24.06.1828 Lappajärvi Korri. Perhe 135
5. Juho s. 12.11.1830 Lappajärvi Korri. Perhe 137
6. Jaakko s. 05.01.1833 Lappajärvi Korri. Perhe 139
7. Reetta s. 14.02.1836 Lappajärvi Korri, k. 26.08.1836 Lappajärvi Korri.
8. Maria s. 21.11.1837 Lappajärvi Korri. Perhe 142
9. Erkki s. 21.11.1837 Lappajärvi Korri, k. 21.11.1837 Lappajärvi Korri.
2. puoliso: Matti Matinpoika Nykänen, Särkiniemi (2571). (Perhe 1315) talollinen Nykänen n:14, (1835 n:15) 5/32 mant. kruunu 1825-, s. 22.05.1794 Lappajärvi, k. 21.01.1873 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1825 Henkikirja Nykänen n:14, 5/8 kr, itsellinen Matti Matinpoika, talo 5/16 kr, emäntä Saara, Juho veli, Iisakki renki, Maria äiti, Kaisa käly, Liisa piika, 1, 1, 2, 3, verolla 7. lapsia 7, kaikki 14, viinap. vuokra, 6 kap. rukiita, savu 1, luokka 1.( Matti merkattu itselliseksi siksi että äiti Marialla on vielä nimissään virallinen kruununtilan hoitajan oikeus (imission). Torppari Pietilänketo, Jaakko Juhonpoika, vaimo Anna, poika Juho, tytär Maria,1, 1, 1, 1, yht 4, lapset 5, yht 9. savut 1 luokka 2. Itsellinen Mikko Mikonpoika, Saara vaimo, Maria isoäiti, 1, 1,-, 1, verolla 3, lapset 4, yht 7. 1830 Henkikirja Nykänen n:14, 5/8 kr, Matti Matinpojan talo 5/16 kr. emäntä Saara, Juho veli, Erkki poika, Kaisa käly, Maria äiti, Erkki ja Matti rengit, 1, 1, 4, 2, yht 8, lapset 8, yht 16, viinapannun vuokra 6 kappaa. savu1, luokka 1. Torppari Jaakko Juhonpoika Pietilänketo Anna vaimo, Juho ja Jaakko pojat, Maria miniä 1,1,2,1, yht 5, lapset 3, yht 8, savut 1, luokka 2. Itsellinen Mikko Mikonpoika; Saara vaimo, Maria isoäiti, Liisa käly, 1, 1,-2, yht 4, lapset 5 yht 9, savu 1, luokka 3. Renki itsellinen Erkki (Mikon savussa)
1835 Henkikirja Nykänen n:15, 5/8 kr. Matin talo 5/32 mant. kr. isäntä Matti, emäntä Saara, Jaakko, Erkki, Liisa ja Liisa, 1, 1, 2, 2, verolla 6, lapset 3, yht 9, pannuvero 3 1/2 kap. savut 1, luokka 1. Torppari leski Anna Pietilänketo, Juho, Maria, Anna 1,-, 1, 2, yht verolla 4, lapset 4, kaikki 8 henk. savut 1, luokka 2, Itsellinen Mikko Mikonpoika Hanhikangas, vaimo Liisa verolla 2, savut 1, luokka 2.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 129
12. Liisa Erkintytär Korri, Lindbacka (535), (perheestä 128) emäntä, s. 21.02.1821 Lappajärvi Korri.

Puoliso: Vihitty 26.11.1843 Vimpeli Juho Antinpoika Lindbacka (4492). (Perhe 3095) talollinen, s. 23.06.1821 Vimpeli Lindbacka, k. 31.10.1874 Vimpeli Lindbacka.

Lapset:
1. Maria s. 13.06.1846 Vimpeli Lindbacka, k. 04.06.1847 Vimpeli.
2. Erkki s. 12.03.1848 Vimpeli Lindbacka. Perhe 130
3. Matti s. 08.09.1849 Vimpeli Lindbacka, k. 29.09.1863 Vimpeli Lindbacka.
4. Juho s. 19.06.1851 Vimpeli Lindbacka, k. 28.06.1853 Vimpeli Lindbacka.
5. Antti s. 25.03.1854 Vimpeli Lindbacka, k. 29.04.1856 Vimpeli Lindbacka.
6. Jaakko s. 11.11.1856 Vimpeli Lindbacka. Perhe 131
7. Liisa s. 05.01.1859 Vimpeli Lindbacka. Perhe 132
8. Juho s. 26.08.1861 Vimpeli Lindbacka. Perhe 133
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 130
13. Erkki Juhonpoika Lindbacka (4496), (perheestä 129) s. 12.03.1848 Vimpeli Lindbacka, k. 14.07.1928 Vimpeli Lindbacka.

Puoliso: Vihitty 20.11.1868 Vimpeli Anna Jaakontytär Storstrang/Männikkö (8798). (Perhe 1475) s. 26.12.1846 Vimpeli, k. 15.12.1890 Vimpeli.

Lapset:
1. Hanna s. 09.12.1870 Vimpeli, k. 23.10.1954 Vimpeli.
2. Jaakko s. 16.07.1873 Vimpeli, k. 16.10.1898 Vimpeli.
3. Maria s. 19.10.1875 Vimpeli, k. 25.03.1893 Vimpeli.
4. Emilia s. 29.12.1878 Vimpeli, k. 26.11.1942 Vimpeli.
5. Eliisa
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 131
13. Jaakko Juhonpoika Lindbacka (4500), (perheestä 129) s. 11.11.1856 Vimpeli Lindbacka.

Puoliso: Hanna Matintytär Männikkö (6029) s. 20.10.1863 Vimpeli, k. 12.04.1899 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 132
13. Liisa Juhontytär Lindbacka, Hernesniemi (4501), (perheestä 129) s. 05.01.1859 Vimpeli Lindbacka.

Puoliso: Vihitty 23.01.1881 Vimpeli Erkki Matinpoika Hernesniemi (8912). (Perhe 2758) talollinen Hernesniemi Lammi n:2 talo 57/512 per. 1900-, s. 20.10.1857 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 133
13. Juho Juhonpoika Lindbacka/Rannila (4502), (perheestä 129) s. 26.08.1861 Vimpeli Lindbacka, k. 22.05.1922 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 07.01.1890 Vimpeli Maija Erkintytär Pippola, Lindbacka/Rannila (15130). (Perhe 773) s. 04.07.1863 Vimpeli, k. 28.12.1939 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 134
12. Kaisa Erkintytär Korri, Tullila (1614), (perheestä 128) s. 10.05.1825 Lappajärvi Korri, k. 21.04.1865 Lappajärvi Korri.

Puoliso: Vihitty 19.12.1946 Lappajärvi Matti Juhonpoika Tullila (1694). (Perhe 2992) s. 05.11.1823 Lappajärvi Tullila, k. 05.02.1878 Lappajärvi Tullila.

Lapset:
1. Juho s. 19.02.1848 Lappajärvi Tarvola
Muuttanut: Sievi 1884.
2. Antti s. 28.11.1849 Lappajärvi Tarvola
Muuttanut: Alajärvi 1884 ja Amerikkaan.
3. Maria s. 10.03.1853 Lappajärvi Tarvola, k. 10.06.1873 Lappajärvi.
4. Anna s. 25.04.1855 Lappajärvi Tarvola, k. 03.11.1873 Lappajärvi.
5. Matti s. 02.10.1857 Lappajärvi Tarvola, k. 04.12.1857 Lappajärvi.
6. Liisa s. 09.04.1858 Lappajärvi Tarvola.
7. Hanna s. 18.12.1861 Lappajärvi Tarvola, k. 03.01.1863 Lappajärvi.
8. Hanna s. 22.03.1864 Lappajärvi Tarvola
Muuttanut: Vimpeli 19.01.1883.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 135
12. Anna Erkintytär Korri, Tullila (1615), (perheestä 128) s. 24.06.1828 Lappajärvi Korri.

Puoliso: Vihitty 28.04.1849 Lappajärvi Jaakko Juhonpoika Tullila (1697). (Perhe 2992) s. 09.09.1825 Lappajärvi Tullila.

Lapset:
1. Matti s. 13.12.1849 Lappajärvi Tullila, k. 29.12.1850 Lappajärvi Tullila.
2. Jaakko s. 22.12.1851 Lappajärvi Tullila.
3. Liisa s. 30.08.1854 Lappajärvi Tullila. Perhe 58
4. Maria s. 26.11.1857 Lappajärvi Tullila. Perhe 136
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 136
13. Maria Jaakontytär Tullila (29915), (perheestä 135) s. 26.11.1857 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Antti Kustaa Erkinpoika Tallbacka, Tullila (17050). (Perhe 3221) s. 14.05.1861 Alajärvi Tallbacka
Muuttanut: 1879 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 137
12. Juho Erkinpoika Korri (1616), (perheestä 128) talollinen yhdessä veli Jaakon kanssa 1869-1879 talo Korri 5/24 per. kirkkoväärti, 1879 isäntä Juho, talo 5/24 per., s. 12.11.1830 Lappajärvi Korri.
Muistiinpanot: Jatkoa Erkki Juhonpoika Korrin s. 12.09.1789 lisätiedoista 1869-1884 isäntä Juho s.12.11.1830 yhdessä veli Jaakon s.05.01.1833 kanssa, talo 5/24 mant perintö, vero 6 rupl. 75 kop. savu luokka 1, 1 kpl, 1685 talo virallisesti kahtia molemmille Jaakolle ja Juholle 5/48 mant. per. 1685-1894 isäntä Juho Erkinpoika Korri s.12.11.1830, talo Korri 5/48 mant perintö, vero 3 rupl. 37 1/2 kop. savu luokka 1. 1895 Eläkeläinen Juho Erkinpoika Korri s.12.11.1830, taloa viljelee Matti Erkinpoika Korri s.10.08.1834. 1900 talo siirtynyt Matti Erkinpoika Korrin s.10.08.1834 omistukseen, Juho Erkinpojan syytinkiä vastaan. 1905 Eläkeläiset Juho Erkinpoika Korri s.1830 ja vaimo Anna s-1835.
1870 Henkikirja Korri n:12, Juhon ja Erkin yhteistalo, 5/24 per, isännät Juho ja Erkki, emännät Anna ja Anna, renki Matti Juhonpoika, piika Maria Juhontytär, verolla, 3 ja 3, lapset 2 ja 3, yht 11 henk, savu luokka 1. 1875 Henkikirja Korri n:12, Juhon ja Erkin yhteistalo 5/24 per. isännät Juho ja Erkki, emännät Anna ja Anna, tytär Liisa, verolla 2 ja 3, lapset 4 ja 3, yht 12 henk, savu luokka 1. 1880 Henkikirja Korri n:12. Juhon talo 5/24 per. vero 6 rupl 75 kop. savu luokka 1. isäntä Juho s-30, emäntä Anna s-34, Jaakko Erkinpoika s-33, vaimo Anna 35, renki Juho Tiistelin s-39, piika Liisa Taavintytär s-39, piika Liisa Matintytär s-57, verolla 3 ja 4, lapset 4 ja 2, yht 7 ja 6, eli 10+3. 1885 Henkikirja Korri n:12 Juhon talo 5/48 per. vero 3 rupl. 37 1/2 kop. savu luokka 1, isäntä Juho s-30, emäntä Anna s-34, tytär Kaisa s-67, renki Juho Tiistelin 39, verolla 2 ja 2, lapset 2. yht 6 tai 5+1. 1890 Henkikirja Korri n:12, Juhon talo 5/48 per, isäntä Juho s-30, emäntä Anna s-34, poika Matti s-71, Antti-73, tytärpuoli Maria 72, verolla 3 ja 2, yht 5. savu luokka 1. 1895 Henkikirja Korri n:12, Juho Erkinpoika eläkeläinen s-30, vaimo Anna s-35, poika Antti 73,
yht verolla 1 ja 1,veroton 1, yht 3, savu luokka 3, ( talo jäänyt ilman asujaa) taloa viljelee Matti Erkinpoika s. 1834 1900 talon omistus siirtynyt Matti Erkinpojalle s-1834 1900 Eläkeläinen Juho s-30 ja vaimo Anna s-35 verottomat yli-ikäiset 2. 1905 Eläkeläinen Juho s-30 ja vaimo Anna s-35 verottomat yli-ikäiset 2.

1. puoliso: Vihitty 07.12.1850 Lappajärvi Anna Taavintytär Rantakangas, Korri (1619). (Perhe 699) talollisen tytär, s. 31.08.1834 Lappajärvi, k. 13.04.1888 Lappajärvi Korri.
Muistiinpanot: rip1855-1861,1862-1868-1878-1887

Lapset:
1. Maria s. 15.05.1852 Lappajärvi, k. 19.08.1852 Lappajärvi.
2. Juho s. 02.08.1853 Lappajärvi, k. lapsena
(Het on niin sukuya . Lappajärven hautausmaa).
3. Erkki s. 30.05.1855 Lappajärvi, k. 29.08.1855 Lappajärvi.
4. Liisa evijärvi 1876 naim, s. 21.11.1856 Lappajärvi
Muuttanut: Evijärvi 1876 naim tod n:26.

Muistiinpanot: rip Korri 1872 (konf)-1876
5. Anna s. 07.10.1859 Lappajärvi, k. 07.04.1862 Lappajärvi.
6. Maria s. 07.02.1862 Lappajärvi, k. 15.09.1864 Lappajärvi.
7. Taavi s. 30.09.1864 Lappajärvi, k. 01.12.1864 Lappajärvi.
8. Kaisa s. 26.08.1867 Lappajärvi. Perhe 138
9. Matti Amerikkaan, s. 01.03.1871 Lappajärvi.
myönnetty esteettömyystodistus 1891.
10. Antti s. 28.12.1873 Lappajärvi.

Muistiinpanot: 1888-1893
11. Jaakko s. 13.03.1877 Lappajärvi, k. 13.03.1877 Lappajärvi.
12. Juho kaksoset, s. 13.03.1877 Lappajärvi, k. 13.03.1877 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 27.10.1889 Lappajärvi Lantela Anna Liisa Matintytär Sadeharju, Korri (2634). (Perhe 4553) s. 12.09.1835 Lappajärvi.
Muistiinpanot: rip Korri1890-1893
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 138
13. Kaisa Juhontytär Korri (2629), (perheestä 137) avioon s533, s. 26.08.1867 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1883-1885

Puoliso: Vihitty 02.03.1886 Lappajärvi Elias Juhonpoika Lillsöyrinki (30623). (Perhe 1970) s. 11.04.1857 Lappajärvi Söyrinki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 139
12. Jaakko Erkinpoika Korri (3136), (perheestä 128) 1869-1884 talollinen Korri n:12 5/24 mant. per. yhdessä veli kanssa Juhon kanssa, 1885-1895 talollinen 5/48 mant. per. 1796 talo myyty Juho Juhonpoika Oravalle., s. 05.01.1833 Lappajärvi Korri.
Muistiinpanot: Jatkoa veli Juho Erkinpojan 12.11.1830 tiedoista 1869-1884 Isäntä Jaakko Erkinpoika Korri yhdessä veli Juhon kanssa talo 5/24 mant per. vero 6 ruol. 75 kop. savu luokka 1. 1885-1895 Isäntä Jaakko Erkinpoika Korri s.05.01.1833. Talo Korri n:12 Jaakon talo 5/48 mant. per. vero 3 rupl. 37 1/2 kop. savu luokka 1. talossa yht 6 henkeä. 1896 Omistaja Juho Juhonpoika Orava 2-huudatus 21/10 1896 1900-1915 Jaakko Erkinpojan Korrin entinen talo 5/48 mant. per. vero 3 rupl. 37 1/2 kop. kiinekirja
21/10 1896 talon omistaja Juho Juhonpoika Orava, 1920- Jaakko Erkinpojan Korrin n:12 entinen talo 5/96 (0,0521) mant. per. omistaa Juho Juhonpoika Orava 1920-Jaakko Erkinpojan Korrin n:12 entinen talo 5/96 (0,0521) mant. per. omistaa Juho Erkinpoika Savela s.13.06.1886, (ostanut puolet Juho Juhonpoika Oravan omistuksesta).
1885 Henkikirja Korri n:12, 5/12 per. Jaakon talo 5/48 per. vero 3 rupl. 37 1/2 kop. isäntä Jaakko s-33, emäntä Anna s-35, poika Juho s-65, verolla 2 ja 1. lapset 1 ja 1, yht 5 henk. 1890 Henkikirja Korri n:12, Jaakon talo 5/48 per, isäntä Jaakko, poika Juho s-65, vaimo Anna s-64, poika Erkki v-70, Anna s-72, verolla 3 ja 2, lapsi 1 tytär, yht 6 henk. savu luokka 1.

Puoliso: Vihitty 14.12.1855 Vimpeli Anna Juhontytär Heikkilä, Korri (3724). (Perhe 2629) s. 05.08.1835 Vimpeli Heikkilä, k. 11.06.1885 Lappajärvi Korri.
Muistiinpanot: rip1856-1861,1862-1868-1869-1885

Lapset:
1. Erkki s. 22.02.1858 Lappajärvi Korri, k. 16.03.1858 Lappajärvi Korri.
2. Maria s. 19.02.1860 Lappajärvi Korri. Perhe 140
3. Juho s. 23.10.1865 Lappajärvi Korri. Perhe 141
4. Erkki esteettömyystodistus 1890, s. 09.04.1870 Lappajärvi Korri.
5. Anna s. 25.08.1872 Lappajärvi Korri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 140
13. Maria Jaakontytär Korri (3727), (perheestä 139) avioon s535 23.11.1878, s. 19.02.1860 Lappajärvi Korri.

Puoliso: Vihitty 23.11.1878 Lappajärvi Elias Erkinpoika Lillsöyrinki (30535). (Perhe 2239) s. 23.12.1857 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Anna s. 13.01.1880 Lappajärvi Söyrinki, k. 20.12.1881.
2. Elina
3. Liisa emäntä.
4. Elias
5. Erkki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 141
13. Juho Jaakonpoika Korri (3725), (perheestä 139) s. 23.10.1865 Lappajärvi Korri.

Puoliso: Vihitty 06.12.1887 Lappajärvi Anna Antintytär Alalantela, Korri (23957). (Perhe 289) s. 01.01.1864 Lappajärvi Alalantela.
Muistiinpanot: 1888.-1893

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 142
12. Maria Erkintytär Korri (1618), (perheestä 128) s. 21.11.1837 Lappajärvi Korri.
Muistiinpanot: rip1856-1861

Puoliso: Vihitty 14.01.1860 Lappajärvi Taavi Antinpoika Murtoniemi (1357). (Perhe 542) talollinen n.1 Murton. 13/216 per, s. 28.12.1841 Lappajärvi Itäkylä, k. 14.12.1941 Lappajärvi.

Lapset:
1. Erkki s. 15.04.1861 Lappajärvi Itäkylä.
2. Maria s. 29.04.1863 Lappajärvi Itäkylä
Muuttanut: veteli06.05.1888.
3. Juho s. 15.06.1865 Lappajärvi Itäkylä.
4. Jaakko s. 15.04.1867 Lappajärvi Itäkylä.
5. Antti s. 22.09.1869 Lappajärvi Itäkylä, k. 27.07.1873 Lappajärvi.
6. Taavi s. 06.08.1871 Lappajärvi Itäkylä, k. 17.04.1873 Lappajärvi.
7. Liisa s. 26.05.1873 Lappajärvi Itäkylä
Muuttanut: Vimpeli1894.
8. Leena s. 14.09.1875 Lappajärvi Itäkylä.
9. Matti s. 14.05.1877 Lappajärvi Itäkylä, k. 24.10.1877 Lappajärvi.
10. Anna s. 08.08.1878 Lappajärvi Itäkylä.
11. Iida emäntä.
12. Miina
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 143
11. Liisa Jaakontytär Korri (337), (perheestä 85) s. 23.04.1802 Lappajärvi, k. 11.01.1864 Vimpeli Sandbacka.
Syntymätiedot puuttuu , on kaksi vaihtoehtoa. 1. Liisa isä Jaakko Antinpoika, äiti Greta Juhontytär Korri. 2.Liisa isä:Jaakko Juhnpoika, äiti:Susanna Erkintytär , Harju.

Puoliso: Vihitty 20.12.1820 Lappajärvi Juho Juhonpoika Sandbacka (315) talollinen Seksmanni, s. 03.11.1797 Vimpeli Sandbacka, k. 22.12.1849 Vimpeli Sandbacka.
Voi olla myös: 27.121803syntynyt Johan Sandbacka, isä:Joha Josebs, äiti:Sara Paulsd.

Lapset:
1. Maria s. 22.02.1822 Vimpeli Sandbacka. Perhe 144
2. Heikki s. 05.07.1823 Vimpeli Sandbacka. Perhe 145
3. Juho s. 28.05.1826 Vimpeli Sandbacka. Perhe 147
4. Matti s. 03.03.1828 Vimpeli Sandbacka, k. 27.08.1830 Vimpeli Sandbacka.
5. Anna s. 16.04.1830 Vimpeli Sandbacka, k. 09.11.1830 Vimpeli Sandbacka.
6. Liisa s. 16.02.1832 Vimpeli Sandbacka. Perhe 149
7. Kaisa s. 29.05.1837 Vimpeli Sandbacka, k. 08.05.1842 Vimpeli Sandbacka.
8. Jaakko pellotaustan Torppari, s. 16.07.1839 Vimpeli Sandbacka, k. 14.01.1876 Alajärvi Puumala.
9. Anna s. 06.12.1841 Vimpeli Sandbacka, k. 17.06.1842 Vimpeli Sandbacka.
10. Leena s. 06.12.1841 Vimpeli Sandbacka.
kaksonen.
11. Erkki vävyLähti Ameriikkaan ja katosi, s. 11.06.1844 Vimpeli Sandbacka, k. 01.01.1966 Julistettu kuol USA.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 144
12. Maria Juhontytär Sandbacka, Ojajärvi (2690), (perheestä 143) emäntä, s. 22.02.1822 Vimpeli Sandbacka, k. 16.08.1877 Alajärvi Ojajärvi.

Puoliso: Vihitty 18.12.1843 Lappajärvi Heikki Juhonpoika Ojajärvi (13221). (Perhe 765) talollinen, s. 24.02.1813 Alajärvi Ojajärvi, k. 18.06.1872 Alajärvi Ojajärvi.

Lapset:
1. Juho s. 31.01.1845 Alajärvi Ojajärvi, k. 05.06.1882 Alajärvi Ojajärvi.
2. Liisa s. 01.10.1847 Alajärvi Ojajärvi, k. 30.07.1933 Vimpeli.
3. Johanna s. 26.06.1851 Alajärvi Ojajärvi, k. 09.01.1913 Alajärvi.
4. Jaakko s. 05.08.1853 Alajärvi Ojajärvi
Muuttanut: USA 1892.
5. Antti s. 13.12.1857 Alajärvi Ojajärvi, k. 08.04.1898 Alajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 145
12. Heikki Juhonpoika Sandbacka (2691), (perheestä 143) sievi Eskolan Isäntä, s. 05.07.1823 Vimpeli Sandbacka, k. 20.12.1900 Sievi
Muuttanut: Sievi1896.

Puoliso: Vihitty 18.12.1843 Lappajärvi Maria Juhontytär Storhök /Storstrang (17196). (Perhe 2525) s. 04.09.1827 Vimpeli Storstrang, k. 17.07.1868 Vimpeli Itäkylä
Muuttanut: Lappajärvi 1845.

Lapset:
1. Liisa s. 17.09.1845 Lappajärvi Sandbacka.
2. Juho Heikki s. 12.08.1848 Vimpeli Sandbacka.
3. Antti s. 27.03.1850 Vimpeli Sandbacka, k. 24.10.1850 Vimpeli Sandbacka.
4. Erkki s. 18.10.1851 Sandbacka. Perhe 146
5. Maria s. 09.10.1857 Lappajärvi Itäkylä Hietoja, k. 14.03.1885 Vimpeli Sandbacka.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 146
13. Erkki Heikinpoika Sandbacka (18027), (perheestä 145) s. 18.10.1851 Sandbacka, k. 12.01.1885 Vimpeli Sandbacka.

Puoliso: Johanna Matintytär Sandbacka, Sandbacka (6341). (Perhe 1490) s. 11.10.1853 Vimpeli Sandbacka.

Lapset:
1. Mariana s. 15.07.1874 Vimpeli Sandbacka.
2. Joel s. 28.02.1879 Vimpeli Sandbacka.
3. Matti
4. Erkki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 147
12. Juho Juhonpoika Sandbacka (2692), (perheestä 143) talollinen, s. 28.05.1826 Vimpeli Sandbacka, k. 01.03.1898 Vimpeli Sandbacka.

Puoliso: Vihitty 17.12.1846 Lappajärvi Ulla Jaakontytär Paalijärvi, Sandbacka (18729). (Perhe 2086) emntä, s. 08.12.1825 Alajärvi Paalijärvi, k. 18.05.1868 Alajärvi Paalijärvi.
Mäkelä nimi vuodesta 1899.

Lapset:
1. Matti s. 28.02.1848 Lappajärvi Sandbacka. Perhe 33
2. Antti s. 30.11.1849 Lappajärvi Sandbacka. Perhe 148
3. Maria s. 22.11.1852 Vimpeli Sandbacka.
4. Liisa s. 18.11.1855 Lappajärvi Sandbacka.
5. Anna s. 15.08.1866 Vimpeli Sandbacka.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 148
13. Antti Juhonpoika Sandbacka, Mäkelä (19189), (perheestä 147) talollinen, s. 30.11.1849 Lappajärvi Sandbacka, k. 07.06.1932 Vimpeli Sandbacka.
1899 jälkeläisille sukunimi Mäkelä
Muuttanut: talo siirrettiin Lappajärveltä Vimpeliin 1864 (alue siirto).

Puoliso: Anna Reetta Iisakintytär Niemi (8866). (Perhe 752) emäntä, s. 10.04.1854 Lappajärvi Sandbacka, k. 11.10.1928 Vimpeli Männikkö.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 149
12. Liisa Juhontytär Sandbacka, Pohjaskangas (2693), (perheestä 143) emäntä, s. 16.02.1832 Vimpeli Sandbacka, k. 11.11.1867 Alajärvi Möksy.

Puoliso: Vihitty 17.02.1850 Antti Erkinpoika Lund, Pohjaskangas (11884). (Perhe 4168) talollinen, s. 03.01.1825 Lappajärvi Hietoja, k. 23.10.1912 Alajärvi Pojaskangas.

Lapset:
1. Elias kruununtorppari, s. 01.09.1850 Lappajärvi Hietoja, k. 30.06.1921 Alajärvi Möksy.
2. Juho Heikki s. 15.12.1852 Lappajärvi Hietoja, k. 01.01.1863 Alajärvi Möksy.
3. Maria s. 11.03.1855 Alajärvi Möksy.
4. Anna s. 02.01.1858 Alajärvi Möksy.
5. Antti s. 09.04.1860 Alajärvi Möksy.
6. Erkki s. 23.10.1862 Alajärvi Möksy, k. 12.04.1885 Alajärvi Möksy.
7. Heikki s. 27.02.1865 Alajärvi Möksy.
8. Liisa s. 11.05.1867 Alajärvi Möksy, k. 06.05.1871 Alajärvi Möksy.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 150
10. Erkki Antinpoika Korri, Sariniemi (1638), (perheestä 11) renki, vävy. torppari, Sariniemi Kauhava, Torppari Hernesniemi 1815., s. 11.05.1765 Lappajärvi Korri, k. 08.02.1827 Kauhajärvi Norrkiilunen
Muuttanut: 1788Kauhava, 02.07.1812 Kauhavan Sariniemestä Korriin.
Muistiinpanot: 1815 Henkikirja Hernesniemi Torppari Erkki Antinpoika Korri, vaimo Maria, verolla 2. lapset 6, kaikki yht. 8, savu 1, luokka 2.

1. puoliso: Vihitty 03.10.1788 Kahava Kaisa Laurintytär Sariniemi, Korri (13725)

Lapset:
1. Reetta s. 17.09.1790 Kauhava Sariniemi.
2. Antti s. 16.03.1793 Kauhava Sariniemi.
3. Erkki s. 27.05.1799 Kauhava Sariniemi.
2. puoliso: Vihitty 00.10.1814 Lappajärvi Maria Antintytär Hernesniemi (6540) s. 04.08.1770 Veteli, k. 04.12.1837 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 151
10. Maria Antintytär Söderkärnä (7739), (perheestä 11) s. 12.06.1767 Lappajärtvi Korri, k. 18.10.1843 Lappajärvi Söderkärnä.

Puoliso: Vihitty 05.06.1791 Lappajärvi Antti Taavinpoika Söderkärnä (7534). (Perhe 223) itsellinen,renkinä veljellään Juholla, s. 10.04.1771 Lappajärvi Söderkärnä, k. 29.01.1838 Lappajärvi.

Lapset:
1. Taavi s. 14.04.1792 Lappajärvi Kärnä, k. 07.02.1794 Lappajärvi Kärnä.
2. Reetta s. 08.12.1793 Lappajärvi Kärnä, k. 04.01.1794 Lappajärvi Kärnä.
3. Antti s. 30.10.1794 Lappajärvi Kärnä, k. 04.12.1794 Lappajärvi Kärnä.
4. Liisa s. 26.12.1795 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 152
5. Juho s. 03.11.1799 Lappajärvi Kärnä, k. 20.03.1800 Lappajärvi.
6. Jaakko s. 18.07.1801 Lappajärvi Kärnä, k. 12.05.1802 Lappajärvi.
7. Taavi s. 11.10.1802 Lappajärvi Kärnä, k. 21.07.1803 Lappajärvi.
8. Aabraham s. 16.12.1804 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 154
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 152
11. Liisa Antintytär Söderkärnä, Pitkä (31677), (perheestä 151) s. 26.12.1795 Lappajärvi Söderkärnä.

Puoliso: Vihitty 25.07.1818 Lappajärvi Simo Tuomaanpoika Pitkä, Sossoniemi (31676) yhtiömies Tarvonen n:19 17/72 vero 1820-, s. 28.09.1788 Kuusamo.
Muistiinpanot: 1820 Henkikirja Tarvonen n:17, talo 17/72 vero, isäntä Simo Tuomaanpoika Pitkä s.28.09.1788,
Liisa emäntä, Lauri ja Jaakko rengit, Saara piika, 1, 1, 2, 1 verolla yht. 5 henk, yli.ik.1, lapset 2,
kaikki yht, 8 henk. viinap. v. 3 1/2 kappaa rukiita.
1825 Henkikirja Tarvonen n:17, talo 17/72 vero, isäntä Simo Tuomaanp. Pitkä emäntä Liisa,
Jaakko yhtiömies ja Saara hänen vaimo, Aabraham renki, 1, 1, 2, 1verolla 5, yli.ik 1, lapset 4.
yht. 10 henk viinap.v. 3 172 kappaa.

Lapset:
1. Taavi s. 28.07.1819 Lappajärvi Tarvola.
2. Antti Aleksanteri s. 07.10.1820 Lappajärvi Tarvola. Perhe 153
3. Maria s. 07.03.1823 Lappajärvi Tarvola, k. 1836 Lappajärvi Sossoniemi.
4. Elsa Kristiina s. 10.12.1824 Lappajärvi Tarvola, k. 27.03.1853 Lappajärvi.
5. Liisa s. 14.12.1827 Lappajärvi Tarvola, k. 18.12.1827 Lappajärvi Tarvola.
6. Liisa s. 11.03.1830 Lappajärvi Tarvola, k. 02.10.1830 Lappajärvi Tarvola.
7. Simo Petteri s. 27.09.1831 Lappajärvi Tarvola, k. 22.07.1832 Lappajärvi Tarvola.
8. Liisa s. 28.07.1833 Lappajärvi Tarvola.
9. Leena s. 23.02.1837 Purmojärvi Sossoniemi, k. 1838.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 153
12. Antti Aleksanteri Simonpoika Pitkä (31679), (perheestä 152) s. 07.10.1820 Lappajärvi Tarvola, k. 21.01.1844 Lappajärvi Sossoniemi.

Puoliso: Kaisa Erkintytär Pitkä (32910) s. 04.06.1799 Lilllassila
Muuttanut: Evijärvi 1852.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 154
11. Aabraham Antinpoika Söderkärnä (7740), (perheestä 151) renki,itsellinen, s. 16.12.1804 Lappajärvi Söderkärnä.

Puoliso: Vihitty 20.02.1830 Lappajärvi Maria Matintytär Ammesmäki Lund, Söderkärnä (7770). (Perhe 915). (Perhe 917) s. 10.04.1797 Lappajärvi Ammesmäki.

Lapset:
1. Maria s. 22.09.1830 Lappajärvi Kärnä, k. 01.04.1833 Lappajärvi Kärnä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 155
10. Kaisa Antintytär Korri, Hongisto/Vehkamäki (1640), (perheestä 11) uudistalon Emäntä, s. 04.01.1769 Lappajärvi Korri, k. 20.01.1824 Möksy Vehkamäki.

1. puoliso: Vihitty 19.11.1790 Lappajärvi Erkki Laurinpoika Nykänen (6773). (Perhe 4096). (Perhe 4097) s. 24.04.1768 Lappajärvi Nykänen, k. 30.12.1790 Lappajärvi Nykänen.

2. puoliso: Vihitty 02.11.1794 Lappajärvi Markus Erkinpoika Hongisto (16108) uudistilallinen Vehkamäki 1806, s. 18.04.1761 Alajärvi Möksy Hongisto, k. 04.09.1831 Möksy Vehkamäki.
Lapset:
1. Reetta s. 22.08.1795 Alajärvi Halla-aho. Perhe 156
2. Erkki s. 16.05.1799 Möksy Vehkamäki.
3. Matti s. 14.01.1805 Möksy Vehkamäki. Perhe 159
4. Juho vävy Honkola Soini, s. 07.02.1813 Alajärvi Möksy.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 156
11. Reetta Markuksentytär Hongisto/Halla-aho, Kupila/Vehkamäki (8259), (perheestä 155) s. 22.08.1795 Alajärvi Halla-aho.

Puoliso: Vihitty 22.07.1821 Alajärvi Jaakko Erkinpoika Kupila, Vehkamäki (8258). (Perhe 3152) s. 11.07.1790 Evijärvi Jokela, k. 29.11.1839 Evijärvi Jokikylä Kupila.

Lapset:
1. Reetta s. 04.06.1836 Alajärvi. Perhe 157
2. Heikki s. 10.01.1831 Alajärvi Vehkaperä, k. 01.04.1904 Alajärvi Vehkaperä Vehkamäki.
3. Elias s. 30.04.1838 Alajärvi Möksy Vehkamäki. Perhe 158
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 157
12. Reetta Jaakontytär Vehkamäki, Storsöyriki (8257), (perheestä 156) s. 04.06.1836 Alajärvi.

Puoliso: Heikki Juhonpoika Storsöyring (3255). (Perhe 1345) itsellinen, s. 15.08.1834 Lappajärvi Storsöyring.

Lapset:
1. Maria s. 10.04.1860 Lappajärvi Storsöyrinki, k. 19.09.1860 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 19.03.1863 Lappajärvi Storsöyrinki.
3. Heikki s. 10.09.1866 Lappajärvi Storsöyrinki, k. 23.02.1868 Lappajärvi.
4. Anna Liisa s. 09.12.1869 Lappajärvi
Muuttanut: Kauhava 13.01.1890.
5. Juho Erkki s. 17.10.1872 Lappajärvi.
6. Hanna s. 14.04.1878 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 158
12. Elias Jaakonpoika Vehkamäki (21510), (perheestä 156) s. 30.04.1838 Alajärvi Möksy Vehkamäki.

Puoliso: Vihitty 23.05.1880 Kaisa Iisakintytär Elgland/ Lehtimäki (5234). (Perhe 217) s. 15.10.1848 Sääksjärvi, k. 19.06.1889 Alajärvi Möksy
Muuttanut: Alajärvi1879.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 159
11. Matti Markuksenpoika Hongisto, Vehkamäki (16422), (perheestä 155) kuollessaan kerjäläinen, s. 14.01.1805 Möksy Vehkamäki, k. 09.03.1842 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 18.12.1828 Lappajärvi Saara Juhontytär Karvala, Hongisto (17035). (Perhe 4852) s. 13.09.1805 Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. Matti s. 13.03.1831 Lappajärvi Karvala. Perhe 160
2. Erkki s. 21.04.1841 Lappajärvi Karvala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 160
12. Matti Matinpoika Vehkamäki (33068), (perheestä 159) renki, s. 13.03.1831 Lappajärvi Karvala.

Puoliso: Anna Reetta Matintytär Ojajärvi, Vehkamäki (33069) s. 16.05.1831 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 161
10. Matti Antinpoika Korri, Nokua (25704), (perheestä 11) uudisviljelijän vävy, s. 24.10.1773 Lappajärvi Korri, k. 24.05.1818 Kauhava Nokua.
asuivat
Muuttanut: kauhavalle 26.12.1806.

Puoliso: Vihitty 20.11.1806 Kauhava Reetta Antintytär Nokua, Korri (25705) s. 15.06.1776 Lappajärvi, k. 04.03.1851 Kauhava Nokua
Muuttanut: 25.03.1807 Kauhava Nokua Lappajärvi Korri.

Lapset:
1. Kaisa s. 15.04.1813 Kauhava. Perhe 162
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 162
11. Kaisa Matintytär Nokua, Tarvudd/Laasanen (11435), (perheestä 161) s. 15.04.1813 Kauhava.

Puoliso: Vihitty 01.03.1840 Lappajärvi Taavi Taavinpoika Tarvudd/Laasanen (11420). (Perhe 2941) renki, s. 24.09.1816 Lappajärvi Tarvola, k. 10.06.1868 Kortesjärvi.

Lapset:
1. Anna s. 06.01.1840 Lappajärvi Tarvola.
2. Loviisa s. 27.12.1847 Lappajärvi Tarvola
Muuttanut: Vimpeli 1865.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 163
10. Saara Antintytär Korri (1641), (perheestä 11) itsellisen Vaimo, s. 28.04.1770 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 26.12.1795 Lappajärvi Matti Simonpoika Hosianmaa, Lillsöyring (8054) vävy Itsellinen, s. 1767 Alajärvi, k. 25.03.1833 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Antti s. 25.09.1796 Möksy Huosianmaa.
2. Anna s. 22.05.1800 Möksy Huosianmaa.
3. Juho s. 08.05.1801 Möksy Huosianmaa.
4. Leena s. 13.08.1807 Möksy Huosianmaa.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 164
10. Reetta Antintytär Korri, Noku /Ammesmäki (1642), (perheestä 11) emäntä, s. 01.07.1772 Lappajärvi, k. 19.12.1817 Lappajärvi Ammesmäki.

1. puoliso: Matti Antinpoika Noku (1644) s. 1778 Kauhava.

Lapset:
1. Reetta s. 30.06.1808 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 29.10.1809 Lappajärvi Juho Jaakonpoika Ammesmäki (1863). (Perhe 911) talollinen Ammesmäki n:36, Juhon talon, 7/48 mant. 1794-, s. 05.04.1764 Lappajärvi Ammesmäki, k. 31.03.1810 Lappajärvi Ammesmäki.
Muistiinpanot: 1794 Jaakko on saanut äidiltään puolet Ammesmäen talosta. 1795 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant. kr, asukkaat: isäntä Juho
Jaakonpoika, emäntä Riitta, Liisa piika, 1, 1,- , 1, yht 3, savut 1. 1796 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant. kr asukkaat: isäntä Juho, emäntä Riitta, Liisa ja Anna sisaret, 1, 1, _, 2. yht 4, savut 1. 1797 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant. kr. asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, Liisa ja Susanna piiat, 1, 1,-, 2, yht 4, savut 1. 1798 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant kr. asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, Juho renki, Liisa piika, 1, 1, 1, 1, yht 4, savut 1. 1798 Erikoisluettelo viinanpoltto Ammesmäki n:36, Juho 7/48 kr.pannun vuokra rukiina 4 leiv. (34kg) rahan 1 taal 9 kill. 4 runst. 1799 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant kr, asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, renki Matti, 1, 1, 1, yht 3, savut 1. 1800 Maakirja Ammesmäki n:36, vanha mant, 1/4 kr. uusi 5/24 perintö, 1/2 kruunu, yhteensä 17/24 mant. kr/ perintö, talon jako, Jaakko 7/48, Juho 7/48, Taavi (Rantakangas) 5/24 mant. Simo (Rantakangas), 5/24, mant, vero koko talo 6 taalaria, 6 kill 8 runst. 1801 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo, 7/48 mant. kr. asukkaat: isäntä Juho, emäntä Riitta, renki Matti, 1, 1, 1, yht 3, savut 1. 1802 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo, 7/48 mant. kr, asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, 1, 1, yht 2, savut 1. 1803 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo. 7/48 mant. kr, asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, renki Matti, 1, 1, 1, yht 3, savut 1. 1804 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant.kr, asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, renki Matti, 1, 1,- 1, yht 3, savut 1. 1805 Maakirja Ammesmäki n:36 vanha mant,1/4 kruunu, uusi 5/24 perintö, 1/24 kruunu, yhteensä 17/24 mant. vero 6 taalaria 6 killinkiä 8 runst. 1805 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo, 7/48 mant, vero
asukkaat: isäntä Juho, emäntä Riitta, poika Jaakko 1, 1,- , 1 verol. yht 3, lapset: Liisa, Maria,Reetta, Juho, ja Kaisa. kaikki yht 8, savut 1. 1806 Maakirja Ammesmäki n:36, vanha manttaali 1/4 kruunu, uusi 5/24 perintö 1/2 kruunu yht 17/24 mant. per/kr, vero 6 taalaria, 6 äyriä 8 penniä. 1807 Henkikirja Ammesmäki n:36 Juhon talo 7/48 mant. vero, asukkaat: Isäntä Juho, Riitta emäntä, poika Jaakko, 1, 1, 1, verol, yht 3, lapset: Liisa, Maria, Reetta, Juho ja Kaisa, yht 8 savut 1. 1808 Henkikirja Ammesmäki n:36 Juhon talo 7/48 mant. vero, asukkaat: isäntä Juho, Riitta
emäntä, Jaakko poika, 1, 1, 1, verol. yht 3, lapset 4, kaikki yht 7, savut 1. 1808 Ammesmäki ruotumaksu kaikki yht 1 taalari 20 killinkiä. vap 1808-1809 ( koko ammesmäki) 1808 Lyhennysluettelo Ammesmäki n:36 isäntä Juho Jaakonpoika, varsinainen vero 7 taalaria 10 kill. 3 runst, tervavero 9 kill. 4 runst. kymmenysjyvä raha 1 taal 7 kill. 4 runst. henkirahat 12 kill. tuomarin raha 9 kill. (keskiauk raha ei filmissä) linna apu 4 kill, sair 3 runst, yht 9 taal. 27 kill. 10 runst. vuoden 1809 viinapannuvero 1 taalari 8 killinkiä ( val filmiltä ei löydy kaikkia).
1810 Henkikirja Ammesmäki, Isäntä Juho Jaakonpojan talo 7/48 vero, emäntä Reetta, Jaakko poika,
Liisa tytär, 1, 1, 1, 1, verolla yht 4 henk. lapset 3, kaikki yht 7 henk.viinap. vuokra 7 kappaa.
Lapset:
2. Anna s. 11.08.1810 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 165
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 165
11. Anna Juhontytär Ammesmäki, Leväniemi (12145), (perheestä 164) s. 11.08.1810 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 16.03.1834 Lappajärvi Juho Matinpoika Kielangangas (24553). (Perhe 1634). (Perhe 1638) torppari Kielankangas 1830, s. 31.05.1805 Lappajärvi Kielankangas.
Muistiinpanot: 1835 Henkikirja Leväniemi Itäkylä n:16, torppari Juho Matinpoika, Anna vaimo, Maria äiti,
1, 1,- 1 verolla 3, lapsi 1, yht 4, savu i luokka 2.
1845 Henkikirja Leväniemi Itäkylä n:16, torppari Juho Matinpoika, Anna vaimo, verolla 2, lapset 3,
yht 5, savut 1 luokka 2,
845 talon omistaa Aabraham Erkinpoika Timonen.
Itsellinen Simo Tuomaanpoika Pitkänen ?, Liisa vaimo, Liisa tytär, -, 1, - 1. yht 2, yli-ikäinen 1, lapsi 1,
yht 4, savu 1, luokka 3, 1850 Henkikirja Leväniemi Itäkylä n:16, torppari Juho Matinpoika, Anna vaimo, verolla 2. lapset 2,
yht 4, savut 1, luokka 2.

Lapset:
1. Maria s. 17.04.1835 Lappajärvi Kielankangas, k. 18.02.1854 Lappajärvi.
2. Juho s. 12.06.1840 Lappajärvi Kielankangas, k. 12.10.1840 Lappajärvi Kielankangas.
3. Leena s. 10.04.1842 Lappajärvi Kielankangas.
4. Reetta s. 17.11.1847 Lappajärvi Kielankangas.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 166
10. Anna Antintytär Korri, Timo (1135), (perheestä 11) emäntä, s. 27.07.1775 Lappajärvi, k. 30.09.1809 Lappajärvi Timonen.
Kasosten synnytykseen kuoli Äiti ja toinen poika.

Puoliso: Vihitty 05.11.1799 Lappajärvi Erkki Jaakonpoika Timonen (325). (Perhe 1172) talollinen Timonen n:18, 5/32 per, 1820- 1840 Ollilaa 1/4 taloa, 5/64 mant. sot n.10, s. 09.02.1774 Lappajärvi Timonen, k. 05.04.1840 Lappajärvi.
1812-1816 Jaakko Paav: taloudessa.
Muistiinpanot: Isäntäluettelo 2 B. Erkki Jaakonpojan s-74 talo 1820 alkaen, ( jatkoa Jaakko Paavonpoja s.1742. lisätiedoista) 1820 Isojako päättyi Timosen osalta n:18 5/8 perintö, pinta-alat pelto 30 ha, niityt 48,3 ha, metsät 210 ha, Erkin talo 5/32 per. pelto 7,5 ha, niityt 12 ha, ja metsä 105 ha, (arvioita kokonaismäärästä). Jaakko Paavonpojan talo 5/16 mant. perintö, on jaettu kahtia 5/32 mant.
vanhin poika Paavo on luopunut talonosastaa veljiensä Matin ja Erkin
hyväksi syytinkiä vastaan. (lapseton)

1. Erkki Jaakonpoika s.09.02.1774, k. 05.04.1840, talo Timonen n:11, 5/32 per 1820-1840
Erkki Jaakonpoika on yhdessä poikansa Juhon kanssa ostaneet yhdessä vävy Juho Jaakonpoika Lilltarvosen poika Jaakolta Ollila n:10 5/64 mant.
talonosan ilman rakennuksia. Aabraham Erkinpoika on ostanut pakkohuutokaupassa 30.04.1840 talon Leväniemi Itäkylä n:16, 1/16 per. ja 1/32 kr ja muuttanut Leväniemeen.
Aabraham on vuonna 1847 myynyt talonsa Timonen 5/64 Matti Juhonp.
Ollilalle, mutta talokappa pantiin hyllylle Aabrahamin puuttuvien
huudatuksien takia. 1848 on Erkki Erkinpoika Timonen ostanut Matti
Juhonpoika Ollilta takaisin Aabrahamin myymän Timonen 5/64.

2. Anna Jaakontytär leski s-06.04.1787. k.12.01.1855, talo n:11, 5/32 per. 1841-1850
Juho muuttanut Ollilaan jo 1836- katso Ollilan isäntäluettelo
Aabraham muuttanut Leväniemeen 1840
Erkki Jaakonpojan ja leski Annan yhteisen tahdon mukainen lahjakirja joka on jätetty 1-huudatukseen 23.08.1848 ja joka on hyväksytty moitteitta.
Sen mukaan Aabraham ja Erkki saavat molemmat Timonen 5/64 mant.
ja poika Juho 5/64 mant. Ollila n:10. (kts. lahjakirja lisätiedoissa).

3. Erkki Erkinpoika s.05.04.1812. (vävy ja talollinen Ahola 1835-1850.) 1851-1875
taloTimonen n:11, 5/32 per. Kivioja
1852 Erkki Erkinpoika Kivioja on myynyt yhteensä Timonen n: 5/128 per. vävy Taavi Juhonpoika Timosen pojille Juholle ja Matille. 1876 Erkki on jakanut talon kahtia pojilleen Erkille s.1836 ja Antille s-47. molemmille Timonen n:11 15/256 per. Talo 1. Erkki Kiviojan talo
4. Erkki Erkinpoika s.17.10.1836. talo Timonen 15/256 per. (0.0586) per. 1876-1884
5. Leski Reetta s.05.02.1840, talo Timonen 15/256 per. 1885- Talo 2. Antti Kiviojan talo.
7. Antti Erkinpoika s.09.02.1847, talo Timonen 15/256 perintö (0,0586). 1876-
Erkki Timosen henkikirjat 1820 Henkikirja Timonen n:18, Erkin talo 5/32 per, Erkki isäntä, Anna vaimo, Matti renki, Maria veljen vaimo, Liisa piika, 1, 1, 1, 2, yht 5, lapset 4, kaikki 9 henk, viinapannuvero 3 1/2 kap, ruista, savut 1, luokka 1. 1825 Henkikirja Timonen n:18, Erkin talo 5/32 per. Erkki isäntä, Anna vaimo, Aabraham poika, 1, 1, 1, yht 3, verolla, lapset 5, yht 8 henk. viinapannuvero 3 1/2 kappaa rukiita.
1830 Henkikirja Timonen n:18, Erkin talo 5/32 per. Erkki isäntä, Anna vaimo, Erkki poika, Jaakko
renki, Erkin vaimo Maria, Matti poika, 1, 1, 3, 1, yht verolla 6, lapset 4, yht. 10,viinap vuokra 3 1/2 kappaa, savut 1, luokka 1. 1835 Henkikirja Timonen n:11, Erkin talo 5/32 per. Anna vaimo, Aabraham, Erkki, Juho, Maria ja Maria,1, 1, 3, 2, yht verolla 7, lapset 4, yht 11 henk, viinap.vero 3 1/2 kapp. savu 1, luokka 1.
1840 Henkikirja Timonen n:11, Erkin talo 5/32 per. isäntä leski Anna. Aabraham, Erkki, Juho, Matti
ja Antti pojat, Maija tytär, Maija, Maija, Liisa, yht,- , 1, 5, 4, yht 10 verolla, yli-ikäiset 1, lapset 6,
kaikki 17, viinap vuokra 6 kappaa, savut 1, luokka 1. 1840 Henkikirja Ollila n:10. talonosa 5/64 per. omistaa Erkki Jaakonpoika Timonen s-74. 1845 Henkikirja Timonen n:11, Erkin talo 5/32 per, isäntä leski Anna, Aabraham poika, Erkki pojan
poika, Juho renki Maria pojan vaimo, 1,- , 3, 1. yht 5, lapset 1, yht 6, viinapannuvero 5 1/2 kappaa,
savut 1, luokka 1.

Lapset:
1. Maria s. 23.02.1800 Lappajärvi, k. 20.03.1800 Lappajärvi.
2. Reetta s. 18.12.1800 Lappajärvi, k. 24.12.1800 Lappajärvi.
3. Jaakko s. 08.03.1802 Lappajärvi, k. 15.03.1802 Lappajärvi.
4. Matti s. 02.02.1803 Lappajärvi Timonen, k. 01.04.1804 Lappajärvi Timonen.
5. Liisa s. 02.03.1805 Lappajärvi, k. 07.03.1805 Lappajärvi.
6. Erkki s. 16.02.1806 Lappajärvi, k. 24.02.1806 Lappajärvi.
7. Liisa s. 19.03.1807 Lappajärvi, k. 05.11.1807 Lappajärvi.
8. Aabraham s. 13.12.1808 Lappajärvi Timonen. Perhe 167
9. Jaakko kaksonen, s. 29.09.1809 Lappajärvi, k. 29.09.1809 Lappajärvi.
10. Juho s. 29.09.1809 Lappajärvi Timo, k. 29.09.1809 Lappajärvi Timo.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 167
11. Aabraham Erkinpoika Timonen, Leväniemi (1143), (perheestä 166) talollinen Leväniemi, Itäkylä n:16 talo 1/16 per, 1/32 kr, 1845, s. 13.12.1808 Lappajärvi Timonen, k. 14.06.1863 Lappajärvi Timonen.
Muistiinpanot: Henkikirjat
1845 Henkikirja Leväniemi, Itäkylä n:16, Aabraham Erkinpoika omistaa 1/16 per ja 1/32 kr. savu 1, luokka 1, viinap. vuokra 1 1/2 kap. ( Aabraham asuu vielä Timossa) 1850 Henkirja Leväniemi. Itäkylä n:16 1/8 per ja 1/32 kr, vero 4 rup 90 kop. Aabrahamin talo, 1/16 per ja 1/32 kr, vero 2 rup, 90 kop. isäntä Aabraham, emäntä Maija, Erkki poika, Maija miniä, 1, 1, 1, 1, yht 4, lapset 3, yht 7, savut 1, luokka 1. viinap. vero 1 1/2 kappaa rukiita. Itsellinen Salomon Juhonpoika ja vaimo Reetta, verola 2, lapset 2, yht 4. savu 1, luokka 3. Torppari Juho Matinpoika vaimo Anna, verolla 2. lapset 3, yht 5, savu 1, luokka 2, Itsellinen Antti Antinpoika Byman Anna vaimo. verolla 2 lapset 2. savut 1, luokka 3.
1859 Aabrahamin talo: Itäkylä n:7. Leväniemen verotalo 1/8 vero 1/32 kruunu, omistaja Aabraham Erkinpoika 1/16 mant. perintö ja 1/32 kruunu, omistaja Juho Juhonpoika 1/16 mant. verotalo. Lappajärvi 21 pv. Lokakuuta 1858. oikeuden kirjuri A . Nyström.

Puoliso: Vihitty 06.11.1828 Lappajärvi Maria Erkintytär Lukkarila, Timo/Leväniemi (1151). (Perhe 1401) s. 23.02.1806 Lappajärvi Lukkarila.

Lapset:
1. Erkki s. 21.06.1829 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 168
2. Jaakko s. 04.08.1831 Lappajärvi Leväniemi, k. 13.09.1833 Lappajärvi Leväniemi.
3. Jaakko s. 16.11.1834 Lappajärvi Leväniemi.
4. Anna s. 20.10.1837 Lappajärvi Leväniemi, k. 02.01.1841 Lappajärvi Leväniemi.
5. Aabraham s. 24.11.1839 Lappajärvi Leväniemi, k. nuorena.
6. Anna s. 08.05.1842 Lappajärvi Leväniemi, k. nuorena.
7. Maria s. 05.09.1845 Lappajärvi Leväniemi, k. 14.06.1863 Lappajärvi.
8. Matti s. 13.08.1848 Lappajärvi Leväniemi, k. 07.10.1850 Lappajärvi Leväniemi.
9. Aabraham s. 18.03.1856 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 169
10. Anna Reetta s. 16.09.1857 Lappajärvi Leväniemi, k. 03.11.1867 Lappajärvi Leväniemi.
11. Liisa s. 24.11.1858 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 170
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 168
12. Erkki Aabrahaminpoika Leväniemi, Leväniemi (1152), (perheestä 167) talollinen Leväniemi Lammi n:7, talo 1/16 per ja 1/32 kr, s. 21.06.1829 Lappajärvi Leväniemi, k. 24.07.1868 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Vihitty 02.03.1848 Lappajärvi Maria Matintytär Nykänen, Leväniemi (3229). (Perhe 1333). (Perhe 1335) s. 22.03.1821 Lappajärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 18.12.1848 Lappajärvi täkylä, k. 29.09.1850 Lappajärvi.
2. Matti s. 29.06.1851 Lappajärvi täkylä, k. 16.07.1868 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 169
12. Aabraham Aabrahaminpoika Leväniemi (24512), (perheestä 167) talol n:7 Leväniemi 1/24 vero ja 1/98kr, s. 18.03.1856 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Maria Matintytär Särkiniemi (23874). (Perhe 642) s. 07.06.1857 Lappajärvi Särkiniemi, k. 10.10.1918 Lappajärvi.

Lapset:
1. Iita Maria s. 25.06.1878 Lappajärvi Leväniemi.
2. Matti s. 20.03.1880 Lappajärvi Leväniemi, k. 30.03.1880 Lappajärvi Leväniemi.
3. Hilma
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 170
12. Liisa Aabrahamintytär Leväniemi (24514), (perheestä 167) s. 24.11.1858 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Vihitty 03.03.1880 Lappajärvi Matti Juho Erkinpoika Hernesniemi (24374). (Perhe 2753) talollinen Leväniemi 1/32 per. 1895-, s. 14.01.1855 Lappajärvi Hernesniemi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 171
9. Esaias Matinpoika Korri, Lunabba (1626), (perheestä 10) vävy Talollinen, s. 21.01.1733 Lappajärvi, k. 03.05.1790 Pedersöre Leppälax
Muuttanut: muuttanut Leppälahdelle 1754.

Puoliso: Vihitty 18.10.1759 Pedersöre Helena Johansdotter Lunabba, Korri (9828) W:d, s. 25.01.1744 Pedersöre Lepplax, k. 01.05.1790 Pedersöre Leppälax.

Lapset:
1. Mathias s. 09.04.1761 Pedersöre Leppälax, k. 28.07.1779 Pedersöre Leppälax.
2. Johan s. 26.06.1762 Pedersöre Leppälax, k. 02.07.1762 Pedersöre Leppälax.
3. Johan s. 05.01.1764 Pedersöre Leppälax.
4. Jacob s. 19.09.1765 Pedersöre Leppälax.
5. Eric s. 27.03.1769 Pedersöre Leppälax, k. 02.09.1769 Pedersöre Leppälax.
6. Anna s. 13.04.1771 Pedersöre Leppälax.
7. Maria gift, s. 18.04.1773 Pedersöre Leppälax, k. 20.12.1808 Pedersöre Leppälax.
8. Helena s. 19.01.1775 Pedersöre Leppälax, k. 16.07.1775 Pedersöre Leppälax.
9. Liisa s. 28.08.1777 Pedersöre Leppälax, k. 20.11.1777 Pedersöre Leppälax.
10. Anna Stina s. 23.09.1783 Pedersöre Leppälax.
11. Brita Helena naimaton, s. 27.03.1783 Pedersöre Leppälax, k. 02.12.1851 Pedersöre Leppälax.
12. Isac s. 14.08.1784 Pedersöre Leppälax, k. 24.07.1785 Pedersöre Leppälax.
13. Isac torppari Lunabba, s. 05.11.1787 Pedersöre Leppälax, k. 31.01.1827 Pedersöre Leppälax.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 172
9. Erkki Matinpoika Korri, Sparf (1627), (perheestä 10) talollinen, s. 25.02.1734 Lappajärvi Korri, k. 03.03.1800 Pedersöre Leppälahti
Muuttanut: Pedersörelle 1755.

Puoliso: Vihitty 24.06.1762 Pedersöre Lisa Eriksdotter Sparf, Korri (23849) s. 23.10.1745 Pedersöre Lepplax, k. 21.11.1808 Pedersöre Leppälax.

Lapset:
1. Johan s. 20.04.1763 Pedersöre Leppälax, k. 14.05.1763 Pedersöre Leppälax.
2. Margaretha s. 07.07.1765 Pedersöre Leppälax.
3. Maria s. 06.04.1769 Pedersöre Leppälax.
4. Lisa s. 01.12.1770 Pedersöre Leppälax.
5. Liisa s. 30.03.1773 Pedersöre Leppälax.
6. Abraham s. 19.01.1778 Pedersöre Leppälax, k. 19.01.1778 Pedersöre Leppälax.
7. Matts s. 15.02.1779 Pedersöre Leppälax.
8. Helena s. 08.08.1785 Pedersöre Leppälax.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 173
9. Lauri Matinpoika Korri (1629), (perheestä 10) renki, itsellinen, s. 29.07.1739 Lappajärvi, k. 11.05.1796 Pedersöre Leppälahti
Muuttanut: Leppälahti Pedersöre 1758.

Puoliso: Vihitty 17.10.1779 Pedersöre Catharina Isaacsdotter Abbort, Korri (26422) s. 1756.

Lapset:
1. Helena s. 20.12.1781 Pedersöre Lepplax Abbore.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 174
9. Jaakko Matinpoika Korri (1630), (perheestä 10) ei lapsia torppari itsellinen Korri., s. 29.05.1745 Lappajärvi, k. 15.01.1828 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1805 Henkikirja Korri itsellinen Jaakko Matinpoika ja vaimo Reetta, yht 2, savut 1. 1807 Henkikirja Korri itsellinen Jaakko Matinpoika ja vaimo Reetta, yht 2, (savua ei ole merk.) 1808 Henkikirja Korri itsellinen Jaakko Matinpoika ja vaimo Reetta, yht 2, (savua ei merkattu)

1. puoliso: Vihitty 14.11.1779 Lappajärvi Reetta Jaakontytär Ammesmäki, Korri (11757). (Perhe 911) torpparin vaimo, s. 29.05.1746 Lappajärvi Ammesmäki, k. 06.05.1811 Lappajärvi Korri.

2. puoliso: Vihitty 05.11.1811 Lappajärvi Liisa Tuomaantytär Lukkarila (1733) lapseton, s. 15.05.1763 Lappajärvi Lukkarila, k. 15.09.1856 Lappajärvi Korri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 175
9. Saara Matintytär Korri, Ollila (185), (perheestä 10) emäntä, s. 22.04.1747 Lappajärvi Korri, k. 23.03.1802 Lappajärvi Ollila.
Muistiinpanot: Tarkistettava: Voisi olla myös SaaraTarvonen, isä Matti Olavinpoika ja äiti Kaisa Joosepintytär

Puoliso: Vihitty 11.12.1785 Lappajärvi Juho Matinpoika Ollila (140) talollinen 1756-1764 talo n:20 1/3 kruunu uudestaan 1781-1794 5/8 kruunu., s. 24.05.1732 Lappajärvi Ollila, k. 05.12.1804 Lappajärvi Ollila.
Muistiinpanot: 1756-1764 isäntä Juho Matinpoika s.24.05.1732 talo Ollila n:20 1/3 mant/kr. Matti vaihtaa isäntää
heti kotiin tullessaan, hän on varmasti ajatellut pojastaan ptkäaikaista perillistä, mutta asiat
muuttuivat talojen jakaminen tuli mahdolliseksi, niin Mattikin palasi vielä isännäksi niikuin
monissa muissakin kruunutaloissa tapahtui, vanhatisännät halusivat varmistaa tahtonsa perintö-
asioissa ja tietenkin varmistaa oman syytinkinsä.

Vuonna 1757-1760 Ollilassa asuu omassa savussaan Kunikaallinen kirjeenkantaja Matti Markuksenpoika perheineen, hänelle on vapautunut Ollilasta vahempi asuinrakennus, kun
entinen isäntä Jaakko Jaakonpoika muutti Kauhavalle. Ollilaan rakennettiin niin sanottu Erkun
talo Juhon isännyyden aikana 1762, jos olettamani että Simo Sjöberg kävi ennen Ouluun
muuttoa tekemässä Ollilassa muuraustyöt.
Ollilan savuista tiedetään ylellisyysveroluettelojen perusteella, 1760 oli 1 kpl, 1 luokka ja 1 kpl,
2 luokka 1780 1 kpl 1 luokka 2 kpl 2 luokka. luokka 1, talon savu, luokka 2, torpan savu.
Vuonna 1764 Juho luovuttaa isännyyden takaisin isälleen.
1791-1794 Juhon toinen isännyys, talo Ollila n:20 5/8 mant/kr. Juho sai isännyyden kun leski Maria
kuoli 1790. Kantataloille jotka olivat menettäneet nautintoja Lappajärven itärannalta saivat
korotuksia manttaaliinsa vuonna 1781, Ollilan korotettu manttaali oli 5/8 kruunu. Juho asui isäntänä
"Erkun" talossa, jossa oli 5 ikkunaa, Matti Matinpoika asui perheineen talossa missä oli 2 ikkunaa,
ja torppari Jaakko Matinpoika savussa jossa oli 2 ikkunaa. Juholla oli kaikkiaan kolme vaimoa
ja lapsia 20 kappaletta, joista seitsemän kuoli pieninä. (lajissaan Ollilan paras kaikkina-aikoina)
1794 Ollilan talo jaettiin laillisesti kolmeen osaan, Matti Matinpojalle s.22.05.1851 5/16 kruunu
ja Taavi Juhonpoika s. 10.12.1768, ja Matti Juhonpojalle molemmille 5/32 vero, huomattava
että Matti Matinpoika on eri sukupolvea kuin Taavi ja Matti Juhonpoika. Taavi ja Matti
lunastivat 10.09.1794 kumpikin osuutensa eli 5/32 mant. kruunu (yht 5/16 mant) perintötiloiksi.
Juho Matinpojan s.1732 vuosittaisia maa- ja henkikirjamerinnät
1756 Juho Matinpoika sai isännyyden sedältään Jaakko Jaakonpoika Ollilalta.
1756 Henkikirja Ollila n:20, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho Matinpoika, emäntä Saara,
isä Matti, äiti Reetta, täti Eeva, renki setä Erkki, yht 6. savut 1.
1757 Henkikirja Ollila n:20, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho Matinpoika, emäntä Saara,
isä Matti ( tark. isä Mattia, koska veli Matti 6 v), sisar Eeva. yht 4. savut 1. Kuninkaallinen kirjeenkantaja Matti Markuksenpoika oma savu Ollilan Korrin välissä,
1758 Henkikirja Ollila n:20, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho Matinpoika, emäntä Saara.
isä Matti, sisar Eeva, renki veli Matti. yht 5.
1758 Kirjeenkantaja Matti Markuksenpoika, oma savu.
1759 Henkikirja Ollila n:20, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho Matinpoika, emäntä Saara,
isä Matti, sisaret Eeva ja Liisa, yht 5. savut 1.
1759 Kirjeenkantaja Matti Markuksenpoika, oma savu.
1760 Henkikirja Ollila n:20, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho Matinpoika, emäntä Saara,
isä Matti, sisar Eeva. yht 4, savut 1.
1763 Henkikirja Ollila n:20, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, sisar Eeva,
sisar Maria, yht 4, savut 1.
1764 Henkikirja Ollila n:20, 1/3 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, isä Matti, sisar Maria.
yht 3, savut 1.
1765 Juho luovutti isännyyden takaisin isälleen Matille.
1781 Ollila manttaalin lisäys vanha mant. 1/3 kr lisäys 7/24 kr, jolloin uusi 5/8 mant.kruunu 1789 Erikoisluettelo Ollila n:20, savut yht 4 kpl, luokka 1, 2 kpl, luokka 2, 2 kpl, Juho Matinpoika
luokka 1, 1kpl verolliset yht, 5 henk. ( savuja on ollut todellisuudessa vain 3, koska Jaakko on
kahteen kertaan) 1789 Ylellisyysveroluettelo Ollila n:20 isäntä Juho Matinpoika, savu 1, ikkunat 5, piippumassi 1. 1794 Juhon talo jaettu viralliseti kolmeen osaan veli Matti Matinpoika sai 5/16 mant. ja Juhon pojat
Taavi ja Matti ovat molemmat saaneet 5/32 mant.
Taavi ja Matti ovat lunastaneet osuutensa vero- eli perintötaloiksi 10. 09.1794, ja saaneet perintökirjat,

Lapset:
1. Erkki s. 14.03.1787 Lappajärvi Ollila. Perhe 176
2. Kaisa s. 14.03.1789 Lappajärvi Ollila. Perhe 202
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 176
10. Erkki Juhonpoika Ollila, Savola (186), (perheestä 175) vävy talollinen 1840-1845 Savola n:9 1/16 per ja 1/32 kr., s. 14.03.1787 Lappajärvi Ollila, k. 21.05.1843 Lappajärvi Savola.
Muistiinpanot: 1840 Henkikirja Savola n:9, 1/4 per, 1/8 kr, Erkki Juhonpojan talo 1/16 per ja 1/32 kr, isäntä Erkki, Reetta emäntä, Erkki poika, Liisa tytär, Liisa äiti, 1, 1, 1, 2, yht verolla 5, lapset 5, yht 10, viinap. vero 3 kap. ruista. savu 1, luokka 1. Mäkitupalainen Taavi Juhonpoika, Maija vaimo, verolla 2, lapset 1, yht 3, savu 1, luokka 3. Ruotuköyhä Jaakko Matinpoika 1, ei verollisia, asuu Taavin savussa. 1845 Henkikirja Savola n:9, Erkin talo 1/16 per, 1/32 kr, leski Reetta isäntä, Matti, Taavi ja Matti, pojat, Maria tytär, Maria miniä 1, -, 3, 2, yht 6, yli-ikäinen 1, lapset 2, yht 9, viinap. vuokra 3 kap. savut 1, luokka 1. Mäkitupalainen Taavi Juhonpoika, Maria vaimo, verolla 2, lapset 2, yht 4 savu1, luokka 3. 1850 Henkikirja Savola n:9 Erkin talo 1/16 per ja 1/32 kr, vero 3 rup. 2 1/2 kop, isäntä leski Reetta, Matti ja Taavi pojat, Maria miniä, Saara tytär,- , - , 2, 2, verolla 4 , muut 1, yli-ikäinen 1. lapset 3, kaikki 9, viinap, vero 3 kappaa. savut 1, luokka 1. Torppari Taavi Juhonpoika, Maria vaimo, verolla 2, lapset 2, yht 4, savut 1, luokka 3. 1855 Henkikirja Savola n:9 Erkin talo 1/16 per. 1/32 kr, vero 3 rup. 2 1/2 kop. isäntä leski Reetta, Matti ja Taavi pojat, Matti pojanpoika, Saara miniä, Jaakko poika, - , -, 4, 1, yht 5, yli-ikäiset 1, lapset 4 yht 10 henk. viinap. vuokra 3 kappaa, savu 1, luokka 1. Torppari Taavi Juhonpoika, Maria vaimo, Juho poika, 1, 1, 1, yht 3, lapset 1, yht 4.

Puoliso: Vihitty 00.02.1813 Lappajärvi Reetta Juhontytär Savola, Ollila (440). (Perhe 1091) emäntä, s. 29.09.1791 Lappajärvi, k. 17.07.1859 Lappajärvi Savola.

Lapset:
1. Liisa s. 26.12.1814 Lappajärvi. Perhe 177
2. Juho s. 29.09.1816 Lappajärvi. Perhe 179
3. Matti s. 02.11.1819 Lappajärvi. Perhe 180
4. Erkki s. 29.03.1822 Lappajärvi. Perhe 182
5. Taavi s. 30.09.1825 Lappajärvi. Perhe 187
6. Maria s. 15.04.1829 Lappajärvi. Perhe 191
7. Saara s. 09.10.1833 Lappajärvi. Perhe 198
8. Jaakko s. 04.08.1838 Lappajärvi. Perhe 201
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 177
11. Liisa Erkintytär Savola (Ollila) (443), (perheestä 176) s. 26.12.1814 Lappajärvi, k. 23.03.1848 Lappajärvi Rantakangas.

Puoliso: Vihitty 13.04.1841 Lappajärvi Jaakko Yrjönpoika Rantakangas (2026). (Perhe 1012). (Perhe 1013) talollinen leski, s. 31.07.1813 Lappajärvi Rantakangas, k. 26.11.1882 Lappajärvi Rantakangas.

Lapset:
1. Jaakko s. 03.08.1843 Lappajärvi Rantakangas.
2. Matti s. 22.10.1844 Lappajärvi Rantakangas. Perhe 178
3. Juho s. 11.09.1846 Lappajärvi Rantakangas, k. 25.08.1850 Lappajärvi Rantakangas.
4. Erkki s. 23.03.1848 Lappajärvi Rantakangas, k. 28.08.1850 Lappajärvi Rantakangas.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 178
12. Matti Jaakonpoika Rantakangas (2028), (perheestä 177) s. 22.10.1844 Lappajärvi Rantakangas.

Puoliso: Vihitty 04.02.1865 Lappajärvi Reetta Jaakontytär Örn, Rantakangas (5092). (Perhe 2956) s. 03.05.1845 Lappajärvi Örn.

Lapset:
1. Jaakko s. 07.09.1866 Lappajärvi Itäkylä, k. 08.11.1949 Lappajärvi.
2. Matti vävy, s. 25.07.1869 Lappajärvi Itäkylä.
3. Antti s. 11.11.1871 Lappajärvi Itäkylä, k. 13.12.1872 Lappajärvi.
4. Liisa s. 05.02.1874 Lappajärvi Itäkylä.
5. Johannes s. 19.09.1876 Lappajärvi Itäkylä, k. 29.01.1877 Lappajärvi.
6. Maria s. 12.02.1878 Lappajärvi Itäkylä.
7. Erkki s. 16.02.1880 Lappajärvi Itäkylä.
8. Anna
9. Kaarle
10. Taavi
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 179
11. Juho Erkinpoika Savola(Ollila), Kuoppala (1931), (perheestä 176) vävy Talollinen, s. 29.09.1816 Lappajärvi, k. 31.08.1850 Lappajärvi.

Puoliso: Liisa Matintytär Kuoppala, Savola (3308). (Perhe 4814) s. 11.09.1819 Lappajärvi Itäkylä, k. 01.05.1851 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Erkki s. 11.12.1841 Lappajärvi Itäkylä, k. 06.06.1843 Itäkylä Kuoppala.
2. Juho s. 25.12.1843 Lappajärvi Itäkylä, k. 04.01.1844 Itäkylä Kuoppala.
3. Juho s. 12.05.1845 Lappajärvi Itäkylä, k. 17.08.1850 Itäkylä Kuoppala.
4. Jaakko s. 07.12.1848 Lappajärvi Itäkylä, k. 29.10.1849 Itäkylä Kuoppala.
5. Matti s. 05.09.1840 Lappajärvi Kuoppala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 180
11. Matti Erkinpoika Savola (Ollila) (444), (perheestä 176) talollinen n:9 Matin talo 3/64 per. 1860-, s. 02.11.1819 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1860 Henkikirja Savola n:9, Matin talo 1/16 per ja 1/32 kr, Reetta vaimo, Taavi veli, Saara veljen vaimo, Juho poika, Liisa tytär, Anna piika, 1, 1, 2, 3, yht 7, lapset 3, yht 10 henk, viinap, vero 3 kap. savut 1, luokka 1. Torppari Taavi Juhonpoika, Maija vaimo, Juho poika, tytär, Maija miniä 1, 1, 1, 2, yht 5, lapsi 1, yht 6, savu luka 2. 1865 Henkikirja Savola n:9 Matin talo 3/64 perintö, isäntä Matti, Reetta vaimo, Liisa tytär, verolla miehet 1, naiset 2, lapset pojat 3, tytöt1, kaikki yht 7 henk, viinap. vuokra 1 1/2 kap, savu luokka 1. 1870 Henkikirja Savola n:9 1/4 per 1/8 kr, Matin talo 1/32 per 1/64 kr, isäntä Matti, emäntä Reetta, vävy Heikki, vaimo Liisa, verolla 2 ja 2, lapset ei, kaikki yht 4. savu luokka 1. 1875 Henkikirja Savola n:9 Matin talo 1/32 per. 1/64 kr, isäntä Matti. emäntä Reetta, vävy Heikki tytär Liisa, lapsi 1 poika kaikki 5, savu luokka 1. 1880 Henkikirja Savola n:9 Matin omistama talo 1/32 per.1/64 kr, vero 1 rupl 51 1/4 kop. savu luokka 1, talossa asuvat Matti s-19, vaimo Reetta s-20, Matti ja Reetta eivät verolla, lapset 3 ja 3, kaikki 6. Itsellinen Erkki Mainpoika.

1. puoliso: Vihitty 30.06.1844 Lappajärvi Maria Juhontytär Nykänen, Savola (1979). (Perhe 618) s. 12.12.1817 Lappajärvi, k. 31.05.1856 Lappajärvi Savola.

Lapset:
1. Juho Erkki itsellinen, muilla mailla, s. 04.03.1843 Lappajärvi Nykälä.

Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Savola (Matti Ollila) itsellinen ei omaa savua. 1895 Henkikirja Hernesniemi. Juho Marianpoika ollut poissa muilla mailla 5 vuotta-
2. Liisa s. 05.07.1845 Lappajärvi Nykälä. Perhe 181
3. Jaakko s. 16.12.1847 Lappajärvi, k. 12.04.1848 Lappajärvi.
4. Maria s. 05.04.1849 Lappajärvi Savola, k. 26.08.1849 Lappajärvi Savola.
5. Matti s. 30.01.1851 Lappajärvi, k. 18.12.1858 Lappajärvi.
2. puoliso: Anna Juhontytär Lilltarvonen, Savola (3312). (Perhe 2380) s. 16.12.1817 Lappajärvi, k. 18.12.1858 Lappajärvi Savola.
Lapset:
6. Matti s. 27.06.1858 Lappajärvi, k. 31.01.1859 Lappajärvi Savola.
3. puoliso: Reetta Juhontytär Timonen, Ollila (302). (Perhe 1110) s. 08.05.1820 Lappajärvi Timonen, k. 27.02.1889 lappajärvi.
Lapset:
7. Kaisa s. 06.04.1861 Lappajärvi, k. 14.08.1866 Lappajärvi Savola.
8. Matti s. 30.10.1862 Lappajärvi, k. 01.08.1864 Lappajärvi Savola.
9. Erkki s. 22.03.1864 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 181
12. Liisa Matintytär Savola (1980), (perheestä 180) s. 05.07.1845 Lappajärvi Nykälä
Muuttanut: Evijärvi1891.

Puoliso: Heikki Juhonpoika Kontiainen, Savola/Helkanmäki (5105) vävy ?Itsellinen, s. 24.06.1843 Evijärvi, k. 12.11.1879 Lappajärvi
Muuttanut: perhe Evijärvelle.

Lapset:
1. Kaisa s. 06.08.1867 Lappajärvi, k. 22.03.1868 Lappajärvi.
2. Maria s. 24.02.1871 Lappajärvi, k. 01.04.1871 Lappajärvi.
3. Matti s. 23.02.1872 Lappajärvi Savola, k. 1872 Lappajärvi Savola.
4. Juho s. 17.06.1873 Lappajärvi
Muuttanut: Evijärvi 1891.
5. Matti s. 15.12.1875 Lappajärvi, k. USA.
Myönnetty 3.n vuoden passi passi Amerikkaan muuttoa varten 1900, Suomeen jäivät vaimo ja yksi lapsi
Muuttanut: Evijärvi 1891.
6. Maria s. 18.03.1879 Lappajärvi, k. 27.06.1880 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 182
11. Erkki Erkinpoika Savola (Ollila), Kuoppala (445), (perheestä 176) vävy Talollinen, s. 29.03.1822 Lappajärvi, k. 23.05.1893 Lappajärvi Kuoppala.

Puoliso: Vihitty 11.12.1843 Lappajärvi Anna Matintytär Kuoppala (1997). (Perhe 4814) emäntä, s. 28.01.1823 Lappajärvi Kuoppala, k. 27.07.1883 Lappajärvi Kuoppala.

Lapset:
1. Matti s. 29.12.1844 Lappajärvi. Perhe 183
2. Liisa s. 16.07.1848 Lappajärvi. Perhe 184
3. Juho s. 18.12.1851 Lappajärvi, k. 21.05.1861 Lappajärvi Itäkylä.
4. Erkki s. 29.04.1855 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 185
5. Taavi s. 16.06.1858 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 186
6. Maria s. 17.11.1861 Lappajärvi Itäkylä, k. 11.11.1871 Lappajärvi Itäkylä.
7. Anna s. 14.05.1864 Lappajärvi Itäkylä.
8. Juho s. 07.12.1867 Lappajärvi Itäkylä
Muuttanut: Toholampi20.03.1886.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 183
12. Matti Erkinpoika Kuoppala (2003), (perheestä 182) s. 29.12.1844 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 26.11.1864 Lappajärvi Anna Jaakontytär Murtoniemi, Kuoppala (362). (Perhe 658) s. 16.11.1846 Lappajärvi Murtoniemi.

Lapset:
1. Maria s. 16.04.1865 Lappajärvi Itäkylä, k. 21.07.1869 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 29.11.1867 Lappajärvi Itäkylä.
3. Erkki s. 19.07.1870 Lappajärvi Itäkylä.
4. Anna Maria s. 07.01.1873 Lappajärvi Itäkylä.
5. Matti s. 1875 Lappajärvi Itäkylä.
6. Heikki s. 13.10.1877 Lappajärvi Itäkylä.
7. Hilma s. 21.05.1880 Lappajärvi Itäkylä, k. 19.09.1881 Lappajärvi.
8. Liisa
9. Antti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 184
12. Liisa Erkintytär Kuoppala (2002), (perheestä 182) ei lapsia, s. 16.07.1848 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 06.07.1875 Lappajärvi Matti Eliaanpoika Luomala (2382). (Perhe 274) ei lapsia, s. 26.06.1846 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 185
12. Erkki Erkinpoika Kuoppala (3319), (perheestä 182) s. 29.04.1855 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 03.01.1880 Lappajärvi Liisa Salomonintytär Lappinen, Kuoppala (5111). (Perhe 2552) s. 12.01.1853 Purmojärvi Lappinen.

Lapset:
1. Iida Eveliina s. 27.02.1877 Lappajärvi Itäkylä.
2. Anna s. 24.09.1880 Lappajärvi Itäkylä.
3. Johannes
4. Matti
5. Erkki
6. Miina
7. Jaakko Vihtori
8. Sanna Maija
9. Eliisa
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 186
12. Taavi Erkinpoika Kuoppala (3320), (perheestä 182) s. 16.06.1858 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 24.06.1879 Lappajärvi Anna Reetta Antintytär Haapasaari (3333). (Perhe 191) s. 14.11.1857 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Matti s. 05.03.1880 Lappajärvi Itäkylä, k. 19.10.1881 Lappajärvi.
2. Maija
3. Vilhelmiina
4. Liisa
5. Juho
6. Antero Oskari
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 187
11. Taavi Erkinpoika Savola (Ollila) "Nissin Kane" "Pohakka" (446), (perheestä 176) talollinen Savola n:9, 3/64 mant per. 1865- torppari Helkanmäki, s. 30.09.1825 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1865 Henkikirja Savola n:9, Taavin talo 3/64 per. Taavi isäntä, Tilda piika, verolla miehet 1, naiset 2, lapset pojat 3, tytöt 1, kaikki 7 henk. viinap, vuokra 1 1/2 kap. savu luokka 1. 1870 Henkikirja Savola n:9 1/4 per 1/8 kr, Taavin talo 1/32 per ja 1/64 kr, isäntä Taavi, emäntä Saara, verolla 1 ja 1, lapset 2 ja 1yhteemsä, yht 5. savu luokka 1. Torppari Juho Taavinpoika, vaimo Liisa, sisar Liisa, lapset 3 ja 1, verotta 1 ja 2, yht 7. savu luokka 1. 1875 Henkikirja Savola n:9, torppari Taavi Erkinpoika, vaimo Saara, verolla 1, lapset pojat 2, verotta 1,
yht 4, savu luokka 1, 1880 Henkikirja Savola n:9 torppari Taavi Erkinpoika, vaimo Saara, poika Taavi s-59, vaimo Hanna 54, verolla 3 ja 3, lapset 3 ja 1, kaikki 6 ja 4, yht 10 henk.

Puoliso: Vihitty 20.12.1850 Lappajärvi Saara Aabramintytär Hyytinen (953). (Perhe 1069) s. 09.02.1824 Lappajärvi, k. 20.05.1890 Lappajärvi.
Muistiinpanot: rip 1889

Lapset:
1. Erkki s. 01.11.1851 Lappajärvi.
2. Maria s. 14.07.1853 Lappajärvi, k. 01.06.1857 Lappajärvi.
3. Antti s. 30.12.1854 Lappajärvi, k. 1862 Lappajärvi.
4. Liisa s. 29.10.1857 Lappajärvi. Perhe 188
5. Taavi s. 26.12.1859 Lappajärvi. Perhe 189
6. Antti s. 21.12.1861 Lappajärvi. Perhe 190
7. Matti s. 24.10.1864 Lappajärvi, k. 13.09.1866 Lappajärvi.
8. Erkki s. 11.09.1867 Lappajärvi, k. 11.09.1867 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 188
12. Liisa Taavintytär Savola, Kangas (3326), (perheestä 187) s. 29.10.1857 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 28.02.1886 Lappajärvi Matti Matinpoika Kangas (5128). (Perhe 4273) s. 15.09.1859 Lappajärvi Tarvola.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 189
12. Taavi Taavinpoika Helkanmäki (3327), (perheestä 187) torppari n:12 "Helkan Taavi Pohakka", s. 26.12.1859 Lappajärvi, k. ennen 1915 Lappajärvi.
Pohakka Helkan Taavi (Lähde: Järviseudun Historia osa3 s.717. Kuului pelättyyn Pohakkasakkiin, jotka tekivät noituudellaan kiusaa.

Puoliso: Vihitty 06.11.1879 Lappajärvi Johanna Iisakintytär Elgland, Helkanmäki (5134). (Perhe 217) s. 19.10.1854 Vimpeli Sääksjärvi.
Muistiinpanot: rip 1888-1889

Lapset:
1. Maria s. 13.12.1880 Lappajärvi Helkanmäki.
2. Anna Liisa
3. Alina
4. Amalia
5. Johanna
6. Johanna
7. Vihtori pienviljelijä Hekkanmäki.
8. Niilo
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 190
12. Antti Taavinpoika Helkanmäki (3328), (perheestä 187) mäkitupalainen renki n.12, s. 21.12.1861 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 17.02.1881 Lappajärvi Liisa Erkintytär Hyytinen, Helkanmäki (5143) s. 26.08.1861 Lappajärvi.
Muistiinpanot: ripi1888-1893

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 191
11. Maria Erkintytär Savola (Ollila), Ylitalo/ Rantakangas (447), (perheestä 176) s. 15.04.1829 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 27.07.1851 Lappajärvi Antti Antinpoika Ylitalo, Rantakangas (2494). (Perhe 255) renki Rantakangas, s. 08.09.1831 Lappajärvi Savonkylä.

Lapset:
1. Erkki s. 18.02.1852 Lappajärvi Itäkylä, k. 07.07.1852 lappajärvi Itäkylä.
2. Antti s. 15.06.1853 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 192
3. Jaakko s. 19.12.1855 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 193
4. Anna Reetta s. 14.11.1857 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 186
5. Maria s. 25.11.1859 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 194
6. Liisa s. 23.12.1861 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 195
7. Matilda s. 11.10.1867 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 196
8. Matti s. 28.04.1871 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 197
9. Leena s. 07.10.1873 Lappajärvi Itäkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 192
12. Antti Antinpoika Rantakangas (3331), (perheestä 191) s. 15.06.1853 Lappajärvi Itäkylä, k. 14.12.1914 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Loviisa Matintytär Lamminkoski, Rantakangas (5151). (Perhe 2368) s. 12.08.1848 Lappajärvi Lamminkoski.

Lapset:
1. Maria s. 18.12.1873 Lappajärvi Itäkylä, k. 13.12.1874 Lappajärvi.
2. Matti s. 26.01.1875 Lappajärvi Itäkylä.
3. Iida Matilda s. 20.11.1877 Lappajärvi Itäkylä, k. 17.06.1945 Lappajärvi.
4. Hilma Vilhelmiina s. 04.10.1880 Lappajärvi Itäkylä.
5. Liisa
6. Oskari
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 193
12. Jaakko Antinpoika Haapasaari (3332), (perheestä 191) s. 19.12.1855 Lappajärvi Itäkylä, k. 04.01.1920 lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 26.02.1881 Lappajärvi Reetta Erkintytär Tarvonen, Haapasaari (5158) s. 16.05.1863 Lappajärvi Tarvola, k. 10.09.1940 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 194
12. Maria Antintytär Haapasaari, Pietilä (3334), (perheestä 191) piika Ollilassa 1878, s. 25.11.1859 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 14.12.1881 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Pietilä (5167). (Perhe 445) mäkitupal 1893 asti Korrissa, s. 07.08.1859 Lappajärvi Pietilä.
Muistiinpanot: rip Korri1889-1891

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 195
12. Liisa Antintytär Haapasaari, Rantakangas (3335), (perheestä 191) s. 23.12.1861 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 05.02.1886 Lappajärvi Matti Jaakonpoika Rantakangas (15131) s. 26.04.1867 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 196
12. Matilda Antintytär Rantakangas, Vähäsöyrinki (3336), (perheestä 191) s. 11.10.1867 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 12.01.1890 Lappajärvi Erkki Erkinpoika Vähäsöyrinki (5178). (Perhe 1628) s. 06.04.1867 Lappajärvi Söyrinki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 197
12. Matti Antinpoika Haapasaari (3337), (perheestä 191) s. 28.04.1871 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 14.06.1891 Lappajärvi Anna Maria Matintytär Kuoppala (4926). (Perhe 183) s. 07.01.1873 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 198
11. Saara Erkintytär Savola (Ollila)/Helkanmäki, Hyytinen (448), (perheestä 176) mäkitup:n vaimo, Helkanmäki, s. 09.10.1833 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1900 Henkikirja Kirkonkylä multamaalla,Saara Helkanmäki s-33 yli-ikäinen ei veroa.

Puoliso: Vihitty 13.04.1855 Lappajärvi Erkki Erkinpoika Hyytinen, Helkanmäki (1044). (Perhe 1070) vävy Helkanmäellä mäkitupalainen, s. 13.12.1830 Lappajärvi.
Torppa (mäkitupa) sijaitsee yhteisellå multamaalla.
Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Kirkonkylä multamaa, mäkitupalainen Erkki Erkinpoika Helkanmäki, s-30, vaimo Saara s-33, Emilia s-74, Maija s-62, verolla naiset 2, vapautetut 2 ja1, yht 5, savu luokka 3.

Lapset:
1. Saara Reetta svulle 793, vih 07.08.1883, s. 07.05.1856 Lappajärvi
Muuttanut: Vimpeli ja takaisin 1877.
2. Erkki s. 08.04.1859 Lappajärvi. Perhe 199
3. Maria s. 31.03.1862 Lappajärvi. Perhe 200
4. Juho Heikki s. 11.01.1866 Lappajärvi, k. 19.11.1868 Lappajärvi.
5. Hanna muut 09.12.1890 747, s. 1869 Lappajärvi Helkanmäki.
6. Juho s. 16.06.1872 Lappajärvi, k. 02.09.1872 Lappajärvi.
7. Emilia s. 02.05.1874 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 199
12. Erkki Erkinpoika Hyytinen /Helkanmäki (3340), (perheestä 198) s. 08.04.1859 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 05.04.1891 Lappajärvi Maria Helena Juhontytär Lukkarila (5069). (Perhe 53) s. 19.05.1870 Lappajärvi Kirkonkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 200
12. Maria Erkintytär Hyytinen /Helkanmäki, Hyytinen (3341), (perheestä 198) s. 31.03.1862 Lappajärvi, k. 13.11.1901 Lappajärvi Timonen.

1. puoliso: Elias Juhonpoika Hyytinen (4323). (Perhe 2570). (Perhe 2571) talollinen, s. 16.12.1872 Lappajärvi Hyytinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 201
11. Jaakko Erkinpoika Savola (Ollila), Rantakangas (449), (perheestä 176) talollinen vävy, s. 04.08.1838 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 23.03.1861 Lappajärvi Maria Matintytär Rantakangas, Savola (3344). (Perhe 97) s. 04.07.1842 Lappajärvi Rantakangas, k. 30.06.1871 Lappajärvi Rantakangas.

Lapset:
1. Anna Reetta s. 24.10.1862 Lappajärvi Rantakangas, k. 01.01.1863 Lappajärvi Rantakangas.
2. Matti s. 26.11.1863 Lappajärvi Itäkylä, k. 27.03.1892 Lappajärvi.
3. Erkki s. 27.09.1866 Lappajärvi Rantakangas, k. 12.01.1867 Lappajärvi Rantakangas.
4. Jaakko s. 18.08.1869 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 100
5. Maria s. 02.06.1871 Lappajärvi Itäkylä.
2. puoliso: Vihitty 1871 Liisa Matintytär Sironen Pitkäkangas, Savola (3351). (Perhe 3794) s. 20.02.1836 Evijärvi, k. 09.12.1893 Lappajärvi Itäkylä.
Lapset:
6. Maria s. 14.07.1872 Lappajärvi Itäkylä.
7. Aleksanteri s. 17.03.1873 Lappajärvi Itäkylä, k. 1873 Lappajärvi Itäkylä.
8. Juha Erkki s. 17.08.1878 Lappajärvi Itäkylä, k. 16.11.1878 Lappajärvi Itäkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 202
10. Kaisa Juhontytär Ollila, Ammesmäki (187), (perheestä 175) emäntä Ammesmäellä, s. 14.03.1789 Lappajärvi Ollila, k. 20.09.1856 Lappajärvi Ammesmäki.
Muistiinpanot: Isä yli 50v

Puoliso: Vihitty 04.11.1810 Lappajärvi Jaakko Juhonpoika Ammesmäki (486). (Perhe 447) talollinen Ammesmäki 7/48 vero 1815-, s. 10.06.1789 Lappajärvi Ammesmäki, k. 03.11.1826 Lappajärvi Ammesmäki.
Muistiinpanot: 1815 Henkikirja Ammesmäki n:36, Isäntä Jaakko Juhonpojan talo 7/48 vero. emäntä Kaisa, Juho veli,
Liisa sisar, 1, 1, 1, 1, verolla yht 4 henk, lapset 4, yht 8 henk. viinap. v. 3 1/2 kappaa rukiita.
1820 Henkikirja Ammesmäki n:36 Isäntä Jaakko Juhonpojan talo 7/48 vero, emäntä Kaisa, Juho veli,
Anna käly, 1, 1, 1, 1, verolla 4 henk. lapset 5, yht 9 henk. viinap.v. 3 1/2 kappaa.
1825 Henkikirja Ammesmäki n;36, Isäntä Jaakko Juhonpojan talo 7/48 vero, emäntä Kaisa, Juho veli,
Anna käly, Matti poika, 1, 1, 2, 1, verolla 5, lapset 5, yht 10 henk. viinap. v. 3 1/2 kappaa.

Lapset:
1. Liisa s. 22.11.1811 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 203
2. Maria s. 18.05.1814 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 213
3. Kaisa s. 04.04.1816 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 215
4. Reetta s. 06.11.1818 Lappajärvi Ammesmäki, k. 04.05.1822 Lappajärvi Ammesmäki.
5. Juho s. 11.03.1821 Lappajärvi Ammesmäki, k. 16.03.1821 Lappajärvi Ammesmäki.
6. Reetta s. 07.09.1822 Lappajärvi Ammesmäki, k. 05.01.1823 Lappajärvi Ammesmäki.
7. Jaakko s. 06.12.1823 Lappajärvi Ammesmäki, k. 03.07.1824 Lappajärvi ammesmäki.
8. Anna s. 14.04.1825 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 217
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 203
11. Liisa Jaakontytär Ammesmäki (745), (perheestä 202) emäntä, s. 22.11.1811 Lappajärvi Ammesmäki, k. 19.03.1892 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 09.11.1827 Lappajärvi Taavi Juhonpoika Timonen, Ammesmäki (734). (Perhe 1110) vävy,talollinen, s. 23.09.1805 Lappajärvi, k. 06.06.1868 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Juho s. 18.09.1829 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 204
2. Maria s. 29.07.1830 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 208
3. Jaakko s. 23.05.1833 Lappajärvi Itäkylä, k. 12.06.1851 Lappajärvi.
4. Erkki s. 22.04.1835 Lappajärvi, k. 26.06.1855 Lappajärvi.
5. Taavi s. 26.10.1837 Lappajärvi, k. 30.09.1862 Lappajärvi.
6. Liisa s. 09.10.1839 Lappajärvi. Perhe 98
7. Kaisa s. 21.09.1842 Lappajärvi. Perhe 209
8. Anna s. 30.08.1845 Lappajärvi. Perhe 210
9. Matti s. 23.05.1848 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 211
10. Saara s. 09.08.1854 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 212
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 204
12. Juho Taavinpoika Ammesmäki (218), (perheestä 203) talollinen Ammesmäki n.4 49/1152 mant, s. 18.09.1829 Lappajärvi Ammesmäki, k. 06.01.1890 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.12.1851 Lappajärvi Maria Jaakontytär Sandbacka, Ammesmäki (5189). (Perhe 1482) s. 16.09.1829 Itäkylä Rantakangas, k. 15.11.1884 Lappajärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 12.08.1854 Lappajärvi Ammesmäki, k. 27.08.1854 Lappajärvi.
2. Maria s. 11.08.1855 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 205
3. Liisa s. 02.07.1858 Lappajärvi Ammesmäki, k. 03.10.1860 Lappajärvi.
4. Matti s. 01.01.1860 Lappajärvi Ammesmäki, k. 12.07.1860 Lappajärvi.
5. Liisa s. 13.02.1861 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 206
6. Taavi s. 24.12.1862 Lappajärvi Ammesmäki, k. 28.04.1863 Lappajärvi.
7. Anna s. 05.05.1864 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 207
8. Erkki s. 30.04.1867 Lappajärvi Ammesmäki, k. 30.04.1867 Lappajärvi.
9. Vilhelmiina s. 30.05.1871 Lappajärvi Ammesmäki, k. 01.12.1872 Lappajärvi.
10. Vilhelmiina s. 25.02.1873 Lappajärvi Ammesmäki, k. 01.12.1889 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 205
13. Maria Juhontytär Ammesmäki (5191), (perheestä 204) s. 11.08.1855 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Juho Matinpoika Savola (5621). (Perhe 683) Talollinen vävy Ammesmäellä, s. 05.03.1856 Lappajärvi kk.

Lapset:
1. Helena s. 05.10.1875 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Antti s. 26.05.1879 Lappajärvi Ammesmäki.
3. Jaakko
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 206
13. Liisa Juhontytär Ammesmäki, Alanen (5194), (perheestä 204) s. 13.02.1861 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 07.03.1880 Lappajärvi Matti Matinpoika Lillhök, Alanen (17659). (Perhe 1879) s. 11.06.1857 Kurejoki Lillhök.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 207
13. Anna Juhontytär Ammesmäki (5196), (perheestä 204) s. 05.05.1864 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 26.11.1885 Lappajärvi Juho Erkinpoika Leväniemi (15605). (Perhe 240) vuokraviljelijä talo 1/32 Leväniemi omistaa Jaakko Jaakonp. Nykänen asuu muualla., s. 06.08.1860 Lappajärvi Leväniemi, k. 22.12.1887 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 208
12. Maria Taavintytär Ammesmäki (Uusimäki) (1550), (perheestä 203) s. 29.07.1830 Lappajärvi Itäkylä, k. 12.11.1868 Vimpeli.

Puoliso: Jaakko Jaakonpoika Sandbacka (5200). (Perhe 1482) s. 10.05.1828 Sandbacka, k. 18.10.1888 Vimpeli Sandbacka.

Lapset:
1. Antti s. 01.12.1856 Sandbacka, k. 18.10.1888 Vimpeli.
2. Maria s. 28.02.1863 Sandbacka, k. 18.10.1866 Vimpeli.
3. Anna s. 28.01.1867 Sandbacka, k. 04.03.1868 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 209
12. Kaisa Taavintytär Ammesmäki ( Uusimäki ) (1554), (perheestä 203) s. 21.09.1842 Lappajärvi, k. 25.03.1863 Lappajärvi Alalantela.

Puoliso: Vihitty 06.12.1861 Lappajärvi Antti Antinpoika Alalantela (5205). (Perhe 289) s. 04.07.1842 Lappajärvi Alalantela.

Lapset:
1. Reetta s. 20.06.1862 Lappajärvi Lantela, k. 14.07.1862.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 210
12. Anna Taavintytär Ammesmäki Uusimäki, Savola (1555), (perheestä 203) s. 30.08.1845 Lappajärvi, k. 03.04.1875 Lappajärvi.

Puoliso: Jaakko Juhonpoka Savola (5207). (Perhe 680) s. 08.02.1844 Lappajärvi Savola, k. 17.11.1875 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 211
12. Matti Taavinpoika Ammesmäki (3356), (perheestä 203) talollinen Ammesmäki n.4 49/1152 mant, s. 23.05.1848 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Maria Jaakontytär Nykänen, Ammesmäki (5208). (Perhe 2583) s. 07.08.1848 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Liisa avioon30.12.1889, s. 12.12.1869 Lappajärvi Itäkylä.
2. Leander s. 19.06.1872 Lappajärvi Itäkylä, k. 20.06.1882 Lappajärvi.
3. Anna Kaisa s. 11.12.1874 Lappajärvi Ammesmäki.
4. Taavi s. 15.08.1877 Lappajärvi Itäkylä, k. 20.11.1956 Lappajärvi.
5. Maria
6. Matti
7. Jaakko
8. Anna
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 212
12. Saara Taavintytär Ammesmäki (3357), (perheestä 203) emäntä Savola, s. 09.08.1854 Lappajärvi Itäkylä, k. 02.03.1881 Lappajärvi.

Puoliso: Antti Juhonpoika Savola (5217). (Perhe 680) Savola n:9 3/32 per ja 3/64 mant kr., s. 15.08.1851 Lappajärvi Savola, k. 05.03.1928 Lappajärvi Savola.
Muistiinpanot: 1885 Henkikirja Savola n:9, 1/4 per ja 1/8 kr, Antin talo 3/32 per. ja 3/64 kr. vero 4 rupl. 53 3/4 kop. savu luokka 1, isäntä Antti s-51, emäntä Miina s-63, piika Maria, Jaakko renki s-66, verolla 1 ja 2, yht 2+1, Maakauppias Aleksanteri Kosola s-60. savu luokka 2. Torppari Juho Erkinpoika, s-55, vaimo Anna s-54, verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 1, yht 2 ja 2, kaikki 4, savu luokka 2.

Lapset:
1. Juho s. 17.08.1879 Lappajärvi Itäkylä, k. 22.04.1881 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 213
11. Maria Jaakontytär Ammesmäki, Myllykangas / Rokala (166), (perheestä 202) torpparin Vaimo, s. 18.05.1814 Lappajärvi Ammesmäki, k. 04.03.1868 Alajärvi Kurejoki Rokala.
Rippikirjojen mukaan Maria tuli Anttilaan Eliaksen vaimoksi Viitasaarelta.

Puoliso: Vihitty 06.09.1846 lappajärvi Heikki Eliaanpoika Myllykangas, Rokala (3358). (Perhe 2790) vävy Torppari Rokalassa, s. 22.04.1798 Kurejoki Sihtala, k. 26.03.1868 Kurejoki Rokala.
Heikki meni Anttilan taloon vävyksi ja sai asuttavakseen Rokalan torpan . Heikki kuoli tuntemattomaan sairauteen kolmen viikon lavantautiin kuolleen miehensä jälkeen
Hänet haudattiin 29.03.1868 yhdessä yhdeksän muun kanssa.

Lapset:
1. Matti s. 21.08.1848 Kurejoki Anttila. Perhe 214
2. Antti Kustaa s. 22.05.1851 Kurejoki Anttila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 214
12. Matti Heikinpoika Anttisaari (3361), (perheestä 213) talollinen Vävy, s. 21.08.1848 Kurejoki Anttila, k. 20.05.1916 Kurejoki Mäenpää.

Puoliso: Vihitty 25.02.1873 Alajärvi Maija Reetta Erkintytär Anttisaari/Tohu (5219). (Perhe 2267) emäntä, s. 24.10.1850 Kurejoki Anttisaari, k. 12.11.1918 Alajärvi Kurejoki Mäenpää.

Lapset:
1. Hilda Maria s. 12.12.1872 Kurejoki Anttila, k. 28.06.1875 Alajärvi Kurejoki.
2. Sanna Kaisa s. 18.12.1874 Kurejoki Anttila, k. 29.07.1875 Alajärvi Kurejoki.
3. Antti Kustaa s. 10.06.1876 Kurejoki Anttila, k. 05.04.1940 Alajärvi Kurejoki.
4. Selma Maria s. 13.01.1879 Kurejoki Mäenpää.
5. Susanna Eveliina
6. Matti
7. Hilda Sofia
8. Juho Heikki
9. Johanna
10. tilda
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 215
11. Kaisa Jaakontytär Ammesmäki (91), (perheestä 202) s. 04.04.1816 Lappajärvi Ammesmäki, k. 02.02.1866 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 18.12.1838 Lappajärvi Jaakko Matinpoika Ammesmäki (12231). (Perhe 944) s. 25.07.1820 Lappajärvi Ammesmäki, k. 24.02.1862 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 10.12.1839 Lappajärvi, k. 1841 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 06.07.1841 Lappajärvi Ammesmäki, k. 27.09.1841 Lappajärvi Ammesmäki.
3. Matti s. 24.12.1842 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 216
4. Jaakko s. 20.04.1846 Lappajärvi Ammesmäki, k. 1846 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 216
12. Matti Jaakonpoika Ammesmäki, Tyynelä (7945), (perheestä 215) talolli. Ammesmäki n.4 7/288 mant ver, s. 24.12.1842 Lappajärvi Ammesmäki, k. 08.03.1908 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 10.01.1864 Lappajärvi Leena Juhontytär Pietilänketo (6851). (Perhe 1020) emäntä, s. 13.09.1844 Lappajärvi, k. 14.10.1912 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho s. 29.06.1865 Lappajärvi Ammesmäki, k. 16.10 1906 Lappajärvi.
2. Matti naimaton, s. 19.07.1872 Lappajärvi Ammesmäki, k. 09.07.1939 Lappajärvi.
3. Miina s. 16.03.1875 Lappajärvi Ammesmäki, k. 05.12.1940 Lappajärvi.
4. Jaakko s. 30.11.1877 Lappajärvi Ammesmäki, k. 14.10.1941 Lappajärvi.
5. Hemminki s. 23.11.1880 Lappajärvi Ammesmäki, k. 12.12.1910 Alajärvi.
6. Sanna Maria
7. Nikolai
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 217
11. Anna Jaakontytär Ammesmäki, Elgland/Lehtimäki (5136), (perheestä 202) torpparin vaimo, s. 14.04.1825 Lappajärvi Ammesmäki, k. 15.08.1890 Alajärvi Kruunupuisto.

Puoliso: Vihitty 14.12.1846 Lappajärvi Iisakki Iisakinpoika Elgland/ Lehtimäki (5135). (Perhe 1531) torppari, s. 31.01.1818 Vimpeli Sääksjärvi, k. 01.11.1892 Alajärvi kruunupuisto
Muuttanut: Alajärvi 1885.

Lapset:
1. Kaisa s. 15.10.1848 Sääksjärvi. Perhe 158
2. Jaakko s. 30.03.1851 Sääksjärvi. Perhe 218
3. Johanna s. 19.10.1854 Vimpeli Sääksjärvi. Perhe 189
4. Maria s. 16.03.1858 Sääksjärvi, k. 30.09.1866 Vimpeli.
5. Liisa s. 09.09.1862 Sääksjärvi, k. 31.01.1866 Vimpeli.
6. Matti s. 06.02.1867 Sääksjärvi. Perhe 219
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 218
12. Jaakko Iisakinpoika Elgland/ Lehtimäki (5235), (perheestä 217) s. 30.03.1851 Sääksjärvi
Muuttanut: Alajärvi 1885.

Puoliso: Johanna Antintyutär Möksy, Elgland/ Lehtimäki (5239) s. 21.04.1847 Alajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 09.05.1872 Sääksjärvi, k. 18.02.1922 Usa.
2. Aleksanteri s. 10.05.1874 Sääksjärvi.
3. Iisakki s. 29.07.1877 Sääksjärvi
Muuttanut: Amerikka 1910.
4. Joeli s. 17.03.1880 Sääksjärvi, k. 26.01.1947 Vimpeli.
5. Johanna
6. Anna Martta
7. Hulda
8. Leander
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 219
12. Matti Iisakinpoika Elgland/ Lehtimäki (5238), (perheestä 217) s. 06.02.1867 Sääksjärvi, k. 15.01.1893 Kurejoki Latvala
Muuttanut: Alajärvi 1885.

Puoliso: Vihitty 10.11.1887 Alajärvi Liisa Jaakontytär Lindbacka, Elgland/ Lehtimäki (5250). (Perhe 964) s. 25.10.1860 Vimpeli Lindbacka.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 220
8. Juho Jaakonpoika Korri (1668), (perheestä 9) yhtiömies Koppar-Lassilassa Purmojärvellä, s. 22.05.1709 Lappajärvi, k. 21.04.1759 Lappajärvi.
Yhtiömiehenä Purmojärvellä Jutilassa
Muuttanut: 1736 Kortesjärvi.

Puoliso: Anna Antintytär Söderkärnä, Korri (1669) leski, s. 1705, k. 01.04.1771 Lappajärvi Söderkärnä.

Lapset:
1. Liisa s. 03.09.1734 Evijärvi Haapajärvi Koppar-Lassila, k. 16.10.1734 Evijärvi Haapajärvi.
2. Maria s. 19.08.1735 Lappajärvi. Perhe 221
3. Anna s. 21.11.1736 Lappajärvi Korri, k. 06.10.1738 Lappajärvi Korri.
4. Antti renki Pappila, itsellinen, s. 10.10.1738 Evijärvi Haapajärvi Koppar-Lassila, k. 20.10.1800 Lappajärvi Kärnä.

Muistiinpanot: Erikoisluettelo Korri n:21, renki Antti, savut luokka 2, 1kpl, ei verollisia.
5. Liisa s. 22.03.1740 Lappajärvi. Perhe 222
6. Susanna s. 15.02.1743 Lappajärvi Korri. Perhe 223
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 221
9. Maria Juhontytär Korri, Herneaho (22228), (perheestä 220) nuori emäntä, s. 19.08.1735 Lappajärvi, k. 09.02.1758 Evijärvi Kerttua Herneaho.

Puoliso: Vihitty 11.11.1757 Lappajärvi Matti Antinpoika Kankkonen, Norrherneaho (13780) uudistilallinen Norrherneaho, s. 13.01.1736 Evijärvi Kerttua.

Lapset:
1. Susanna s. 18.08.1758 Evijärvi Kerttua.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 222
9. Liisa Juhontytär Korri (1673), (perheestä 220) emäntä, s. 22.03.1740 Lappajärvi, k. 02.04.1810 Purmojärvi Matoniemi.

Puoliso: Vihitty 06.01.1769 Lappajärvi Heikki Erkinpoika Matoniemi (14506). (Perhe 4177) talollinen, s. 09.01.1734 Purmojärvi, k. 27.09.1808 Purmojärvi Matoniemi.

Lapset:
1. Jaakko s. 21.02.1770 Purmojärvi Matoniemi.
2. Susanna s. 08.08.1772 Purmojärvi Matoniemi.
3. Antti s. 26.04.1775 Purmojärvi Matoniemi.
4. Saara s. 24.06.1776 Purmojärvi Matoniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 223
9. Susanna Juhontytär Korri, Söderkärnä (7532), (perheestä 220) emäntä, s. 15.02.1743 Lappajärvi Korri, k. 03.09.1780 Lappajärvi Söderkärnä.

Puoliso: Vihitty 01.12.1766 Lappajärvi Taavi Antinpoika Söderkärnä (650) talollinen Söderkärnä n:1, talo 1, 5/16 mant. perintö 1772-, s. 15.12.1746 Lappajärvi Söderkärnä, k. 29.07.1783 Lappajärvi Söderkärnä.
Muistiinpanot: 1772 Taavi on saanut isännyyden isäpuoleltaan Matilta ja äidiltään. 1772 Henkikirja Söderkärnä n:1, talo1, 5/16 mant. perintö, asukkaat; isäntä Taavi, emäntä Susanna,
veli Hermanni, vaimo Anna, renki Matti, piika Eeva, yht 6, savut 1. 1773 Henkikirja Söderkärnä n:1, talo 1, 5/16 mant. perintö, asukkaat: isäntä Taavi, emäntä Susanna, veli Hermannni, vaimo Anna, veli Erkki, yht 6,savut 1. 1774 Henkirja Södekärnä n:1. talo 1, 5/16 mant. perintö, asukkaat: isäntä Taavi, emäntä Susanna, veli Herman, vaimo Anna, veli Erkki, piika Kaisa, yht. 6. savut 1.

Lapset:
1. Antti s. 10.04.1771 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 151
2. Taavi s. 23.08.1774 Lappajärvi söderkärnä, k. 24.03.1781 Lappajärvi Söderkärnä.
3. kuollut s. 14.08.1777 Lappajärvi Söderkärnä, k. 14.08.1777 Lappajärvi Söderkärnä.
4. kuollut s. 26.08.1780 Lappajärvi Söderkärnä, k. 26.08.1780 Lappajärvi Söderkärnä.
5. Juho s. 01.01.1768 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 224
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 224
10. Juho Taavinpoika Söderkärnä (7382), (perheestä 223) itsellinen, talollinen Kärnä n;1 3/8 perintö, 1799-, s. 01.01.1768 Lappajärvi Söderkärnä, k. 19.06.1802 Lappajärvi Kärnä.
alkup:död på stadsresan och funnen på landsväg, ovist af hvilken tilfällighet, begr. vid mod kyrk.
Muistiinpanot: 1781 talo Kärnä Kirkonkylä n:1, manttaalin lisäys Kruunulta, alkuperäinen manttaali 5/8 mant. per. lisäys 1/8 per. jolloin manttaali 1781 alkaen 3/4 per 1789 Ylellisyysveroluettelo Söderkärnä n:1, Juho Juhonpoika itsellinen ikkunat 1, piippumassi 1.
1799 Juho saanut isännyyden sedältää Hermannilta. 1799 Henkikirja Söderkärnä n:1 Juhon talo 3/8 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Kaisa, Juho
ja Taavi rengit, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6, savut 1. 1800 Maakirja, Söderkärnä n:1, vanha mant. 5/8 perintö, uusi 3/4 perintö, Juho 3/8, Jaakko 3/8, vero
yhteensä, 6 taalaria 24 killinki 1801 Henkikirja Söderkärnä n:1, Juhon talo 3/8 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Kaisa,
Antti ja Antti rengit, Maria ja maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6, savut 1.
1802 Henkikirja Söderkärnä n:1, Juhon talo 3/8 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Kaisa,
Juho, Antti ja Antti rengit, Kaisa, Liisa ja Maria piiat,1, 1, 3, 3, yht 8, savut 1.
1802 Juho kuollut Pietarsaaren matkalla maantielle.
1803 Henkikirja Söderkärnä n:1, Juhon talo 3/8 perintö, asukkaat: leski Kaisa, Antti lanko, Jaakko
langon poika, Liisa ja Maria piiat, 1-, 2, 2, yht 5 savut 1.
1804 Henkikirja Söderkärnä n:1, leski Kaisan talo 3/8 perintö, asukkaat: leski Kaisa, Antti lanko, Liisa
ja Maria piiat, 1,- , 1, 2, yht 4, savut 1. 1805 Maakirja Söderkärnä n:1, vanha mant 5/8 perintö, uusi 3/4 perintö, vero 6 taalaria 24 kill,
1805 Henkikirja Söderkärnä n:1, leski Kaisan talo 3/8 perintö, asukkaat: leski Kaisa, renki Juho, Liisa
piika, 1,-,1, 1, yht 3, lapset 3, Kaisa, Liisa ja Juho, yht 6, savut 1. 1807 Leski Kaisa on luvuttanut isännyyden Kustaa Taavinpoika Norrkärnälle s12.10.1746.

Puoliso: Vihitty 15.11.1787 Lappajärvi Kaisa Erkintytär Stortarvonen, Söderkärnä (7386). (Perhe 4495) s. 24.06.1766 Lappajärvi Norrkärnä, k. 05.05.1806 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Maria s. 24.04.1789 Lappajärvi Norrkärnä. Perhe 225
2. Erkki s. 06.07.1790 Lappajärvi Norrkärnä, k. 26.05.1794 Lappajärvi Kärnä.
3. Kaisa s. 02.11.1793 Lappajärvi Norrkärnä, k. 02.11.1793 Lappajärvi Kärnä.
4. Kaisa s. 17.09.1795 Lappajärvi Norrkärnä, k. 12.03.1811 Lappajärvi Norrkärnä.
5. Juho s. 17.02.1798 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 226
6. Anna s. 08.07.1801 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 232
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 225
11. Maria Juhontytär Söderkärnä, Norrkärnä (7387), (perheestä 224) s. 24.04.1789 Lappajärvi Norrkärnä.

Puoliso: Vihitty 24.05.1818 Lappajärvi Matti Jaakonpoika Norrkärnä, Saari (7434). (Perhe 3629) talollinen Kärnä n:2, 23/144 vero 1825-, s. 03.12.1786 Lappajärvi Kärnä, k. 18.03.1860 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1825 Henkikirja Kärnä n:2, 5/6 per, Matti Jaakonpoika 23/144 per. Maria vaimo, Antti, Juho ja Taavi
veljet, Jaakko renki, Liisa käly, Kaisa piika 1, 1, 4, 2. verolla 8, yli.ik. 2, lapset 4. yht 14 henk.
viinapannun vuokra 3 1/2 kap.
1830 Henkikirja Norrkärnä n:2.5/6 per. Matti Jaakonpojan talo 23/144 per. Maria vaimo, Antti veli Liisa tytär, Liisa veljen vaimo, Taavi renki, 1.1.2.2. yht 6, lapset 1,5, kaikki 12 viinap:n vuokra 3,5 kap.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 226
11. Juho Juhonpoika Söderkärnä (7391), (perheestä 224) talol. Söderkärnä n:1, 3/16 vero 1825-, s. 17.02.1798 Lappajärvi Söderkärnä, k. 06.12.1868 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1825 Henkikirja Söderkärnä n:1, 3/4 mant.per. isäntä Juho Juhonpoika talo 3/16, emäntä Liisa,
lanko Simo, sisar Anna, 1,1 1, 1, verolla 4, lapset 1 yht 5 viinapannun vuokra, 3 1/2 kap.
1830 Henkikirja Söderkärnä n:13/4 mant per. isäntä Juho Juhonpoika talo 3/16 per, emäntä Liisa, Simo lanko, Anna sisar, 1,1,1,1,lapset 4, yht 8, viinapannun vuokra 3 1/2.
Itsellinen Maria Antintytär, Aabraham poika.
1835 Henkikirja Söderkärnä n:1 3/4 mant. per.isäntä Juho Juhonp. talo 3/16 per.emäntä Liisa, Simo
lanko, Anna sisar, Matti poika,
Ruotuköyhä Antti Taavinpoika, Maria, Reetta,

1. puoliso: Vihitty 11.07.1820 Lappajärvi Liisa Jaakontytär Norrkärnä (7432). (Perhe 3629) emäntä, s. 04.09.1799 Lappajärvi Kärnä, k. 11.02.1860 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Jaakko s. 14.10.1821 Lappajärvi Kärnä, k. 11.07.1822 Lappajärvi.
2. Juho s. 06.05.1823 Lappajärvi Kärnä. Perhe 227
3. Liisa s. 26.12.1825 Lappajärvi Kärnä.
4. Jaakko s. 29.10.1828 Lappajärvi Kärnä, k. 21.04.1838 Lappajärvi.
5. Taavi s. 27.09.1831 Lappajärvi Kärnä.
6. Antti s. 17.04.1835 Lappajärvi Kärnä.
7. Maria s. 11.09.1836 Lappajärvi Kärnä. Perhe 230
8. Matti s. 03.03.1840 Lappajärvi Kärnä. Perhe 231
2. puoliso: Maria Aabrahamintytär Pietilä/Tapola, Kärnä (4191). (Perhe 1549) s. 14.09.1799 Lappajärvi, k. 03.04.1880 Lappajärvi Kärnä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 227
12. Juho Juhonpoika Söderkärnä (7657), (perheestä 226) talollinen, s. 06.05.1823 Lappajärvi Kärnä, k. 24.04.1887 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 06.12.1849 Lappajärvi Anna Reetta Eliaantytär Rantakangas, Kärnä (1542). (Perhe 3566) s. 03.04.1829 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Elias s. 03.11.1850 Lappajärvi Kärnä, k. 15.12.1927 Lappajärvi.
2. Liisa s. 23.07.1853 Lappajärvi Kärnä. Perhe 228
3. Anna s. 30.12.1855 Lappajärvi Kärnä.
4. Johanna s. 30.12.1855 Lappajärvi Kärnä.
kaksonen.
5. Juho s. 06.02.1860 Lappajärvi Kärnä.
6. Antti s. 04.05.1863 Lappajärvi Kärnä, k. 02.05.1892 Usa.
7. Maria s. 18.10.1865 Lappajärvi Kärnä
Muuttanut: 30.04.1890 Mustasaari.
8. Matti Vihtori s. 06.07.1869 Lappajärvi Kärnä. Perhe 229
9. Iida s. 23.07.1873 Lappajärvi Kärnä, k. 06.10.1875 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 228
13. Liisa Juhontytär Söderkärnä (7664), (perheestä 227) s. 23.07.1853 Lappajärvi Kärnä, k. 01.02.1924 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 25.03.1878 Lappajärvi Juho Heikinpoika Nyyssölä, Vähämaa (5946). (Perhe 2593). (Perhe 2594) s. 02.11.1855 Lappajärvi Tarvola, k. 07.04.1937 Lappajärvi.

Lapset:
1. Iida s. 21.07.1878 Lappajärvi Kärnä, k. 01.01.1973 jul kuol USA.
2. Jalmari maalari.
3. Anni Muuttanut: Ylikannus 1903.
4. Maria
5. Aliina
6. Eliina Muuttanut: Kannus 13.03.1911.
7. Hilma
8. Joeli
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 229
13. Matti Vihtori Juhonpoika Söderkärnä (7670), (perheestä 227) s. 06.07.1869 Lappajärvi Kärnä, k. 04.08.1947 Lappajärvi.

Puoliso: Anna Kilianintytär Strang, Ollila/Tapola (6159). (Perhe 807) s. 25.06.1865 Vimpeli, k. 16.02.1939 Lappajärvi
Muuttanut: Lappajärvi 1883.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 230
12. Maria Juhontytär Söderkärnä, Niemi (7617), (perheestä 226) s. 11.09.1836 Lappajärvi Kärnä, k. 10.02.1888 Vimpeli.

Puoliso: Erkki Juhonpoika Niemi (7618). (Perhe 887) s. 05.04.1838 Hietoja Spangarbacka.

Lapset:
1. Johannes s. 11.07.1866 Vmpeli Sandbacka.
2. Juho s. 11.07.1866 Vimpeli Sandbacka, k. 15.07.1931 Vimpeli.
kaksonen.
3. Liisa s. 20.01.1868 Vmpeli Sandbacka.
4. Kalle s. 20.02.1870 Vmpeli Sandbacka, k. 07.10.1921 Vimpeli.
5. Antti s. 11.12.1871 Vmpeli Sandbacka, k. 08.01.1872 Vimpeli.
6. Loviisa s. 14.01.1873 Vmpeli Sandbacka, k. 02.06.1933 Vimpeli.
7. Jaakko s. 13.02.1875 Vmpeli Sandbacka, k. 01.04.1876 Vimpeli.
8. Julius s. 02.02.1877 Vmpeli Sandbacka, k. 09.01.1878 Vimpeli.
9. Matti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 231
12. Matti Juhonpoika Söderkärnä, Autio (7789), (perheestä 226) itsellinen Leväniemi, s. 03.03.1840 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Liisa Jaakontytär Söderkärnä (25944) s. 05.04.1856 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 232
11. Anna Juhontytär Söderkärnä (5030), (perheestä 224) emäntä, s. 08.07.1801 Lappajärvi Söderkärnä, k. 19.12.1842 Lappajärvi Söderkärnä.

Puoliso: Vihitty 10.11.1824 Lappajärvi Simo Taavinpoika Norrkärnä, Söderkärnä (5029). (Perhe 1984) vävy ,talollinen, s. 18.10.1800 Lappajärvi Söderkärnä.

Lapset:
1. Taavi s. 05.08.1825 Lappajärvi Söderkärnä, k. 05.08.1825 Lappajärvi Söderkärnä.
2. Reetta s. 27.06.1826 Lappajärvi Söderkärnä, k. 07.02.1827 Lappajärvi Söderkärnä.
3. Juho s. 14.08.1828 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 233
4. Kaisa s. 23.11.1831 Lappajärvi Söderkärnä.
5. Anna s. 29.11.1834 Lappajärvi Söderkärnä, k. 16.04.1835 Lappajärvi Söderkärnä.
6. Maria s. 17.09.1838 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 235
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 233
12. Juho Simonpoika Söderkärnä (7762), (perheestä 232) s. 14.08.1828 Lappajärvi Söderkärnä.

Puoliso: Liisa Mikontytär Hanhikangas (24213). (Perhe 2739) s. 04.03.1836 Lappajärvi Hanhikangas.

Lapset:
1. Juho s. 30.06.1861 Lappajärvi Kärnä. Perhe 234
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 234
13. Juho Juhonpoika Söderkärnä (31884), (perheestä 233) s. 30.06.1861 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 25.08.1884 Lappajärvi Loviisa Antintytär Lakanen (15198). (Perhe 2097) s. 03.02.1866 Vimpeli Lakanen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 235
12. Maria Simontytär Söderkärnä, Nyyssölä (5028), (perheestä 232) s. 17.09.1838 Lappajärvi Söderkärnä.

Puoliso: Vihitty 1862 Lappajärvi, eronneet 1870 Juho Jaakonpoika Karvala, Nyyssölä (3297). (Perhe 1393). (Perhe 1396) s. 20.09.1841 Lappajärvi Karvala.
Avioero Maria Kärnän kanssa.

Lapset:
1. Anna Maria s. 23.03.1864 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 236
8. Esa Jaakonpoika Korri, Orava (1670), (perheestä 9) uudistalon Isäntä 1750-1770, s. 27.01.1711 Lappajärvi Korri, k. 01.04.1770 Lappajärvi Orava.
1767 vielä kirjoilla Korrissa.
Muistiinpanot: Oravan talon perustaminen ja isäntäluettelo. Nykyisten Oravan, Puustin ja Murtoniemen talojen paikkeille on perustettu ensimmäiset uudistalot
jo 1594, mutta jäivät autioiksi heti 1600 luvun alun pahoina nälkävusina. Asukkaita niissä on ollut
useita pisimmän ajan taloa isännöivät Laukkoset, mutta kovin vahvaa näyttöä ei ole siitä että he
asuivat juuri Oravassa. Se on kyllä varmaa että talossa on asuttu 1590 luvulta alkaen. Pitkään autiona
oleen tilan uudisasukkaaksi on 1690 luvulla tullut itsellinen Erkki Niilonpoika Ollila s.1642, ja vaimo Malin Tuomaantytär s.1655 (Tuomas Tuomaanpoika Kärnän tytär) viiden poikansa kanssa. Koko Erkin perhe
kuoli nälkään ja tauteihin vuonna 1697.Vuonna 1698 Oravaan on tullut asukkaaksi Yrjö Simonpoika
Pokela Vimpelistä. Yrjö kylvi Isännättömän Hernesniemen pellot 1698. Yrjö on merkattu henkikirjoihin
vuosina 1699-1707 Korrin torppariksi. Yrjö Simonpojan muutettua takaisin Vimpeliin, niin Oravaan muutti
Matti Juhonpoika Söderkärnä s.11.06.1682. Matti on merkattu Henkikirjaan Korrin ja Timosen väliin vuodesta 1710 alkaen. Siitä että asuiko hän Oravassa aina vuoteen 1723 jolloin hänestä tuli Hernesniemen isäntä ei ole varmuutta, koska kaikki tiedot puuttuvat vuosilta 1714-1723 isonvihan takia.
Esa Jaakonpoika Korrin s. 27.01.1711, nimi häviää Korrin henkikirjosta vunna 1750, joka tarkoittaa
sitä että Esa on siirtynyt itsellisenä uudisasukkaana Oravaan, vaimo jää edelleen Korrin henkikirjoihin. Vuonna 1764 myös Esan vaimon Riitan nimi jää pois Korrin henkikirjoista, joka tarkoittanee että myös Esan perhe on muuttanut Oravaan. vuonna 1771 Esan vapaavuodet ovat loppuneet ja talo on merkattu uudistalona henkikirjaan isäntänä poika Heikki s. 27.02.1746.
1750-1770 Uudisasukas Esa Jaakonpoika Korri s.27.01.1711 k. 01.04.1770, asui Oravassa 1750-1770
1771-1808 Uudisasukas Heikki Esanpoika Orava ( Korri ) s. 27.02.1746 k.28.06.1809 talo Oravan uudistalo, n;41 5/24 mant. kruunu Pedersören Savonkylässä. Vuodesta 1772 alkaen on talolle myönnetty 39 vuoden verovapaus, jolloin talosta maksetaan puoliveroa ensikertaa 1807 ja normaalivero. 1812. Vapaus koski vain 1 taalarin 38 kill. 8 runst:n maaveroa, henkiverot ja kymmenykset talo maksoi normaalisti. Talon torppari Erkki Sakarinpoika Puusti.
Oravassa oli kestikievari 1780-1790 luvulla, jolloin talon oma väki asui Hernesniemen itsellisasunnossa.
1809-1840 isäntä Esa Heikinpoika Orava s.27.02.1746 k.28.06.1809 talo Orava n:41 5/24 mant. kr.
vero 1 taalari 38 kill. 8 runst. vuodesta 1812. Talon pinta-alat isossajaossa 1820, pellot 16 ha,
niityt 28,2 ha ja metsät 116 ha. Talon torppari Erkki Erkinpoika Puusti.
1841-1850 isäntä Juho Esapoika s.03.04.1805 k.02.12.1850. talo 5/24 mant. kruunu. vero 6 rupl. 75 kop. Talossa asui myös isännän lanko Antti Antinpoika Norrkärnä s.19.11.1794 ja yli-ikäinen torppari Erkki Erkinpoika Puusti.
1851-1859 isäntä (Juhon veli) Esa Esanpoika s.04.01.1814 k. 09.06.1877. talo 5/24 mant. kruunu vero
6 rupl. 75 kop.
1860 Orava n:13 5/24 mant. kr. kaksi kolmasosaa talosta lunastettu perintötaloksi ja loppu yksi kolmasosaa jää edelleen kruunulle. talon uusi manttaali 5/36 per. ja 5/72 kr ( yht 5/24).
Talo on jaettu kolmeen yhtäsuureen osaan: Esa Esanpoika s.04.01.1814. talo 5/72 mant. perintö,
talon vävyn poika Juho Antinpoika s.04.11.1822 k. 12.03.1871, talo 5/72 mant. perintö, Juho siirtyy asumaan Puustin Torppaan talollisena. Juho Esanpojan leski Anna Matintytär (Timo) Orava s.28.12.1804 k.22.03.1879, talo 5/72 mant. kruunu. Kaikkien talojen pinta-alat, kun isonjaon Oravan pinta-alat jaetaan kolmella. pellot 5,3 ha, niityt
9,4 ha ja metsät 38,6 ha, Isäntäluettelo jatkuu kunkin osatalojen ensimmäisten isäntien lisätiedoissa.
Tekijä RO

Puoliso: Vihitty 28.12.1743 Lappajärvi Riitta Heikintytär Vertanen, Orava (1671) uudistalon Emäntä, s. 16.01.1721 Evijärvi Haapajärvi, k. 14.08.1778 Lappajärvi Orava.

Lapset:
1. Matti s. 17.02.1745 Lappajärvi. Perhe 237
2. Heikki s. 27.02.1746 Lappajärvi Orava. Perhe 279
3. Anna s. 05.12.1747 Lappajärvi. Perhe 348
4. Maria s. 15.05.1749 Lappajärvi.
5. Eeva naim Kauhajärvelle 1782?, s. 31.01.1751 Lappajärvi, k. 31.03.1794 Lappajärvi.
Katosi 31.03.1794 jalöytyi metsästä kuolleena25.06.1797.
6. Reetta s. 16.05.1752 Lappajärvi. Perhe 349
7. Kaisa s. 03.07.1754 Lappajärvi. Perhe 413
8. Saara s. 09.01.1756 Lappajärvi, k. 29.08.1756 Lappajärvi.
9. Tuomas s. 20.12.1757 Lappajärvi. Perhe 435
10. Erkki s. 29.02.1760 Lappajärvi Orava. Perhe 436
11. Riitta s. 27.07.1761 Lappajärvi. Perhe 447
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 237
9. Matti Esanpoika Orava, Luomala (1677), (perheestä 236) torppari, uudistalon perustaja 1/4 mant. kr., s. 17.02.1745 Lappajärvi, k. 11.07.1806 Lappajärvi Luomala.
Muistiinpanot:
Luomalan perustaminen.
Noin vuonna 1770 on Aabraham Martinpoika Essevius lähtenyt uudisasukkaaksi perheensä
ja lankonsa Erkki Sikkilä kanssa lähelle Vetelin rajaa paikalle annettiin uudistilalle sopiva nimi
Luopmala. Hyvin nopeasti Aabraham huomasi ettei hänen rahansa ja ammattitaitonsa riitä,
joten hän lähti pyytämään yhtiömiestä Oravasta missä hän tiesi olevcan kokemusta uudistalon perustamisesta.
Oravasta lähti vanhin poika Matti Esanpoika ja hänen lanko Juho Paavonpoika Norkiilunen sekä
noin v-1792 veli Erkki Esanpoika. Uudistalona Luomala oli noin 20 vuotta.
Talo asetettiin verolle 02.10.1794. ensimmäiseksi isännäksi tuli Aabraham Aabrahaminpoika
Essevius talon manttaaliksi tuli 1/4 kruunu. Samana vuonna on talo saanut 15 vuoden verovapauden
eli täysivero alkaa vuonna 1810,
Rakennuksia Luomalaan on rakennuttu heti kahta taloa ja yhtä torppaa varten. Vuonna 1801 talo
on jaettu kahteen osaan eli molemille isännille Aabrahamille ja Kustaa Matinpojille tuli mant.1/8
(1841 manttaali on pienenetty 1/6 osaan jolloin molempien mtalojen manttaaliksi tuli 1/12)
Kun katsoo oheisena olevaa Matti Esanpojan vuonna 1806 tehtyä perunkirjaa, ei voi kuin ihailla
näiden uudisraivaajien suorittamaa työtä, Matin perunkirja näyttää tuloksen mikä saavutettiin
raa,alla ihmistyöllä tiettömän korven takana. ( Olihan tällä Matti Esanpojalla elämäntyö
ja hänen työnsä päätyivät nuorena vain 54 vuotiaana)

Puoliso: Vihitty 22.12.1775 Lappajärvi Riitta Taavintytär Norrkärnä, Orava (2181) uudistalon emäntä, s. 20.07.1750 Lappajärvi, k. 18.02.1835 Lappajärvi Luomala.

Lapset:
1. Kustaa s. 31.10.1776 Lappajärvi. Perhe 238
2. Kaisa naimaton, s. 06.02.1779 Lappajärvi, k. 07.06.1857 Lappajärvi Luomala.
3. Saara s. 04.05.1781 Lappajärvi. Perhe 277
4. Maria s. 05.08.1784 Lappajärvi, k. 28.07.1785 Lappajärvi.
5. Matti s. 22.05.1786 Lappajärvi, k. 15.03.1792 Lappajärvi.
6. Taavi s. 05.08.1789 Lappajärvi, k. 22.08.1789 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 238
10. Kustaa Matinpoika Luomala (862), (perheestä 237) talollinen Luomala n 1/4 mant. kruunu, Kustaan talo 1/8 mant. kruunu, 1801-, s. 31.10.1776 Lappajärvi, k. 03.05.1851 Lappajärvi.
Muistiinpanot: Kustaa Matinpojan henkikirjamerinnät
1801 Matti Esanpoika Orava oli toinen Luomalan uudisasukkaista, peurustettu ja verolle saatu Luomala, jaettiin puoliksi, tämän Oravan puolikkaan isännäksi tuli Matti Esanpojan poika Kustaa. 1801 Henkikirja Luomala n: 58, 1/4 mant. kruunu, Kustaan talo 1/8 mant. kruunu. (verovapaus vuoteen 1815), asukkaat: isäntä Kustaa Matinpoika, vaimo Maria, Matti isä, Maria äiti,1, 1, 1,1, yht 4, savut 1. 1802 Henkikirja Luomala n:58, 1/4 mant. kruunu, Kustaan talo 1/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Kustaa, emäntä Maria, Matti isä, Riitta äiti, Saara sisar, 1, 1. 1, 2, yht 5, savut 1. 1803 Henkikirja Luomala n:58, Kustaan talo 1/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Kustaa, emäntä Maria, Matti isä, Riitta äiti, Saara sisar, 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1. 1804 Henkikirja Luomala n:58, Kustaan talo 1/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Kustaa, emäntä Maria, isä Matti, Riitta äiti, Saara sisar, 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1, 1805 Henkikirja Luomala n:58, Kustaan talo 1/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Kustaa, emäntä Maria, isä Matti, renki Juho, äiti Riitta. sisar Saara 1, 1, 2, 2, yht 6, lapset: Liisa 5, Matti 4, Maria 2, Saara 1, kaikki yht 10, savut 1. 1807 Henkikirja Luomala n:58, Kustaan talo 1/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Kustaa, emäntä Maria, äiti Riitta, sisar Susanna, 1, 1, -, 2, yht 4, lapset: Liisa, Matti, Maria, Saara, yht 8, savut 1. 1808 Henkikirja Luomala n:58, Kustaan talo 1/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Kustaa, emäntä Maria. sisar Susanna, yht verolliset 3 henk, verottomat Äiti Riitta, lapset 4,kaikki yht 8 henk. savut 1.
Tekijä:RO 1810 Henkikirja Luomala n:58, Isäntä Kustaan talo 1/8 kr. emäntä Maria, verolla 2 henk.
lapset 5, yht 7 henk .
1815 Henkikirja Luomala n:58, Isäntä Kustaan talo 1/8 kr, emäntä Maria, Juho lanko, Liisa tytär,
1, 1, 1, 1, veolla 4, lapset 7 yht, 11 henk. viinap, vuokra 3 1/2 kapp.
1820 Henkikirja Luomala n:58, Isäntä Kustaan talo 1/8 kr, Maria emäntä, Matti poika, Maria, Liisa
ja Saara tyttäret, 1, 1, 1, 3, verolla 6 henk. lapset 2, yht 8 henk. viinap.v. 3 1/2 kappaa.
Torppari Juho Erkinp. Saara vaimo, verolla 2, lapset 2, yht 4 henk.
1825 Henkikirja Luomala n:58, Isäntä Kustaan talo 1/8 kr. Maria emäntä, Matti poika, Maria, Liisa
ja Saara tyttäret, Liisa minä, 1, 1, 1, 4 verolla 7, yli.ik. 2 lapset 3, yht 12 henk. viinap.v. 3 kappaa.
Torppari Juho Erkinp. Saara vaimo verolla 2, lapset 3, yht 5 henk.

Puoliso: Vihitty 20.10.1799 Lappajärvi Maria Erkintytär Övermark, Luomala Luomankangas (2419). (Perhe 3764) emäntä, s. 02.03.1768 Lappajärvi, k. 14.11.1847 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Liisa s. 09.03.1800 Itäkylä Luomankangas. Perhe 239
2. Matti s. 21.10.1801 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 243
3. Maria s. 17.02.1803 Itäkylä Luomankangas. Perhe 255
4. Saara s. 01.05.1804 Itäkylä Luomankangas. Perhe 261
5. Kaisa s. 05.08.1805 Itäkylä Luomala. Perhe 262
6. Helena s. 09.11.1808 Itäkylä Luomankangas, k. 13.06.1809 Lappajärvi Itäkylä.
7. Elias s. 15.04.1811 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 274
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 239
11. Liisa Kustaantytär Luomala, Mattila (2420), (perheestä 238) emäntä, s. 09.03.1800 Itäkylä Luomankangas, k. 20.06.1862 Lappajärvi Itäkylä Mattila.

Puoliso: Vihitty 28.11.1833 Lppajärvi Jaakko Matinpoika Mattila (2503). (Perhe 4767) talollinen Mattila n:54, 1/4 kr 1820-, s. 29.07.1787 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 16.08.1865 Lappajärvi Itäkylä Mattila
Muuttanut: 18.03.1809 Österspangarilta Lappajärvi täysin palvellut.
Muistiinpanot: 1820 Henkikirja Mattila n:54, 1/4 kr, isäntä Jaakko Matinp. emäntä Maria, Sakari yhtiömies, Maria vaimo,
Taavi renki, 1, 1, 2, 1. verolla 5, lapset 5, yht 10 henk. viinap.v. 4 1/2 kappaa.
1825 Henkikirja Mattila n:45, 1/4 mant kr. isäntä Jaakko Matinp. emäntä Maria, Yhtiömies Sakari,
Maria vaimo, 1, 1, 1, 1, verolla 4, yli.ik 5, lapset 7, yht. 16 henk.viinap.v. 4 1/2 kappaa.
Itsellinen vaimo Kaisa, verolla 1, yli.ik. 1, lapset 1, yht 3 henk.

Lapset:
1. Leena s. 09.07.1834 Lappajärvi Itäkylä Mattila. Perhe 240
2. Matilda s. 16.10.1836 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 01.09.1850 Lappajärvi Itäkylä Mattila.
3. Saara s. 28.03.1839 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 12.08.1842 Lappajärvi Itäkylä Mattila.
4. Kustaa s. 04.11.1840 Lappajärvi Itäkylä Mattila. Perhe 242
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 240
12. Leena Jaakontytär Mattila (3093), (perheestä 239) s. 09.07.1834 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 09.03.1868 Lappajärvi Itäkylä Mattila.

Puoliso: Vihitty 27.11.1857 Lappajärvi Erkki Juhonpoika Leväniemi (8319). (Perhe 758) talo Leväniemi n:7 1/32 vero, s. 17.05.1827 Lappajärvi Itäkylä, k. 01.11.1880 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 21.01.1859 Lappajärvi Leväniemi, k. 21.07.1860 Lappajärvi.
2. Juho s. 06.08.1860 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 207
3. Jaakko s. 24.12.1862 Lappajärvi Leväniemi, k. 13.08.1863 Lappajärvi.
4. Anna Liisa s. 10.09.1864 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 241
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 241
13. Anna Liisa Erkintytär Leväniemi (15606), (perheestä 240) itsellinen Leväniemi 1905., s. 10.09.1864 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Heikki Erkinpoika Nurkkala (35179) s. 1863.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 242
12. Kustaa Jaakonpoika Mattila/Luomala, Saari (2516), (perheestä 239) torppari Luomalassa Alajärvelle 1885, s. 04.11.1840 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 22.03.1889 Alajärvi Kruununpuisto
Muuttanut: Alajärvelle28.12.1885.

Puoliso: Maria Matintytär Lantela, Mattila/Luomala (17483). (Perhe 4821) s. 19.08.1845 Lappajärvi Lantela.

Lapset:
1. Maria s. 05.03.1868 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 22.09.1870 Lappajärvi.
2. Matilda s. 17.01.1871 Lappajärvi Itäkylä Mattila.
3. Jaakko s. 08.12.1872 Lappajärvi Itäkylä Mattila.
4. Anna Liisa s. 17.06.1876 Lappajärvi Itäkylä Mattila.
5. Maria s. 28.09.1880 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
6. Hermanni
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 243
11. Matti Kustaanpoika Luomala (2429), (perheestä 238) talollisen poika, talol, s. 21.10.1801 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 13.02.1866 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.11.1821 Lappajärvi Liisa Antintytär Ylitalo, Luomala (2430). (Perhe 3557) emäntä, s. 15.02.1802 Lappajärvi Savonkylä Ylitalo.

Lapset:
1. Maria naimaton, s. 06.09.1824 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 27.10.1840 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
2. Kaisa s. 10.03.1826 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 244
3. Kustaa s. 16.06.1829 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 12.07.1830 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
4. Matti s. 23.05.1840 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 246
5. Liisa s. 23.03.1842 Itäkylä Luomala. Perhe 251
6. Antti s. 04.08.1823 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 252
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 244
12. Kaisa Matitytär Luomala, Karvala (2432), (perheestä 243) s. 10.03.1826 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

Puoliso: Vihitty 19.12.1845 Lappajärvi Matti Jaakonpoika Karvala, Yliaho (31555). (Perhe 4497) s. 30.06.1824 Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. Liisa s. 24.04.1847 Lappajärvi Karvala, k. 17.08.1849 Lappajärvi Karvala.
2. Matti s. 12.10.1849 Lappajärvi Karvala.
3. Kaisa s. 02.06.1852 Lappajärvi Karvala.
4. Jaakko s. 04.04.1857 Lappajärvi. Perhe 245
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 245
13. Jaakko Matinpoika Yliaho (35027), (perheestä 244) s. 04.04.1857 Lappajärvi, k. 09.12.1930 Lappajärvi.

Puoliso: Anna Erkintytär Ollila (2819). (Perhe 1102) s. 01.06.1860 Lappajärvi Ahola.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 246
12. Matti Matinpoika Luomala (2453), (perheestä 243) s. 23.05.1840 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 12.04.1911 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

Puoliso: Vihitty 13.06.1859 Lappajärvi Reetta Taavintytär Karhusaari (19186). (Perhe 3654) s. 18.01.1841 Lappajärvi Itäkylä, k. 12.12.1916 Lappajärvi.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 25.06.1860 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 247
2. Antti s. 16.10.1861 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 248
3. Maria s. 05.12.1864 Lappajärvi Luomala, k. 16.08.1866 Lappajärvi Luomala.
4. Maria s. 16.08.1866 Lappajärvi Luomala, k. 1868 Lappajärvi.
5. Matti s. 30.06.1869 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 249
6. Maija Reetta s. 14.01.1872 Lappajärvi Luomala, k. 18.02.1872 Lappajärvi Luomala.
7. Hanna s. 20.12.1873 Lappajärvi Luomala. Perhe 250
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 247
13. Anna Liisa Matintytär Luomala (19222), (perheestä 246) emäntä, s. 25.06.1860 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 06.07.1938 Alajärvi Luoma-aho.

Puoliso: Jaakko Antinpoika Luoma-aho (32033). (Perhe 3106) Talollinen Luoma-aho, s. 23.11.1858 Alajärvi Luoma-aho, k. 31.08.1937 Alajärvi Luoma-aho.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 248
13. Antti Matinpoika Luomala (19223), (perheestä 246) s. 16.10.1861 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 30.06.1903 USA Wyoming.

Puoliso: Vihitty 03.02.1883 Alajärvi Anna Liisa Antintytär Luoma-aho, Luomala (32034) s. 25.09.1862 Alajärvi Luomala.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 249
13. Matti Matinpoika Luomala (19224), (perheestä 246) kolme lasta, kuolivat pieninä, s. 30.06.1869 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 08.02.1892 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

Puoliso: Vihitty 17.07.1887 Lappajärvi Maija Antintytär Luoma-aho, Luomala (32035). (Perhe 3106) s. 06.08.1868 Alajärvi Luoma-aho, k. 02.01.1944 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 250
13. Hanna Matintytär Luomala (35285), (perheestä 246) s. 20.12.1873 Lappajärvi Luomala, k. 30.06.1905 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 16.05.1898 lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Rantakangas Rauhala (35286). (Perhe 674) s. 28.12.1861 Lappajärvi, k. 17.01.1941 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 251
12. Liisa Matintytär Luomala (2454), (perheestä 243) emäntä, s. 23.03.1842 Itäkylä Luomala, k. 23.01.1905 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 31.10.1863 Lappajärvi Iisakki Iisakinpoika Luomala/ Pohjoisaho (2462). (Perhe 625) talollinen 1871 1/24 kr, s. 09.07.1845 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 19.04.1933 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

Lapset:
1. Matti s. 12.10.1864 Itäkylä Luomala
Muuttanut: Vaasa 24.03.1892.
2. Juha Erkki s. 17.06.1866 Itäkylä Luomala, k. 06.03.1951 Lappajärvi Itäkylä.
3. Antti talollinen, s. 21.09.1868 Itäkylä Luomala, k. 20.10.1930 Lappajärvi Itäkylä.
4. Aleksanteri s. 06.05.1870 Itäkylä Luomala, k. 10.03.1871 Lappajärvi Itäkylä.
5. Aukusti s. 20.11.1871 Itäkylä Luomala, k. 31.05.1872 Lappajärvi Itäkylä.
6. Liisa s. 27.12.1872 Itäkylä Luomala.
7. Leander s. 13.06.1876 Itäkylä Luomala.
8. Jaakko s. 31.08.1877 Itäkylä Luomala, k. 11.09.1877 Lappajärvi Itäkylä.
9. Josua räätäli, s. 11.05.1879 Itäkylä Luomala, k. 23.11.1955 Lappajärvi Itäkylä.
10. Jaakko s. 10.07.1880 Itäkylä Luomala, k. 31.07.1880 Lappajärvi Itäkylä.
11. Maria
12. Jaakko
13. Nikolai
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 252
12. Antti Matinpoika Luomala (3828), (perheestä 243) s. 04.08.1823 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 04.12.1844 Lappajärvi Maria Juhontytär Orava (2253). (Perhe 322) s. 28.04.1826 Lappajärvi Orava.

Lapset:
1. Matti s. 19.09.1846 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 19.08.1848 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
2. Loviisa s. 15.08.1848 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 253
3. Anna s. 13.07.1850 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 21.10.1850 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
4. Maria s. 12.02.1852 Lappajärvi Mattila.
5. Juho s. 17.08.1853 Kauhajärvi. Perhe 254
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 253
13. Loviisa Antintytär Luomala, Ylispangar (3838), (perheestä 252) s. 15.08.1848 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 18.05.1876 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 02.02.1873 Lappajärvi Juho Taavinpoika Ylispangar (3837). (Perhe 1698) s. 14.06.1848 Vimpeli, k. 20.11.1939 Vimpeli.

Lapset:
1. Maria s. 05.11.1873 Vimpeli, k. 10.11.1873 Vimpeli.
2. Antti s. 24.11.1874 Vimpeli, k. Kuollut Usa
Muuttanut: Amerikka 1899.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 254
13. Juho Antinpoika Luomala, Murtomäki (3827), (perheestä 252) s. 17.08.1853 Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.02.1873 Vimpeli Helena Taavetintytär Spangar, Luomala (3826). (Perhe 1698) s. 22.07.1845 Vimpeli.

Lapset:
1. Marja s. 15.05.1874 Lappajärvi.
2. Joeli s. 30.05.1876 Lappajärvi Itäkylä, k. 05.03.1882 Itäkylä Mattila.
3. Hanna s. 07.04.1878 Lappajärvi Itäkylä.
4. Johannes s. 07.04.1878 Lappajärvi Itäkylä, k. 19.04.1878 Itäkylä Mattila.
5. Maija
6. Anna
7. Antti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 255
11. Maria Kustaantytär Luomala (2421), (perheestä 238) talollisen tytär, s. 17.02.1803 Itäkylä Luomankangas.

Puoliso: Vihitty 18.10.1826 Lappajärvi Antti Antinpoika Ylitalo (2491). (Perhe 3557) talollisen poika, s. 11.02.1808 Lappajärvi Ylitalo.

Lapset:
1. Matti s. 10.03.1828 Lappajärvi Savonkylä, k. 06.06.1828 Lappajärvi Ylitalo.
2. Juho s. 19.06.1829 Lappajärvi Savonkylä, k. 12.05.1830 Lappajärvi Savonkylä.
3. Antti s. 08.09.1831 Lappajärvi Savonkylä. Perhe 191
4. Kaisa s. 06.09.1834 Lappajärvi Savonkylä. Perhe 256
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 256
12. Kaisa Antintytär Ylitalo, Timonen (21127), (perheestä 255) avioon 16.08.1879 s447, s. 06.09.1834 Lappajärvi Savonkylä, k. 22.08.1884 Lappajärvi.
Muistiinpanot: rip 1856 -1861,1862-1868-1878

1. puoliso: Vihitty 07.12.1855 Lappajärvi Erkki Erkinpoika Timoharju (472). (Perhe 1111) talollisen poika Harju., s. 29.09.1826 Lappajärvi, k. 27.07.1868 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 10.12.1856 Lappajärvi Timo. Perhe 257
2. Matti s. 23.07.1858 Lappajärvi Timo. Perhe 258
3. Liisa s. 23.11.1859 Lappajärvi Timo. Perhe 259
4. Antti s. 17.03.1861 Lappajärvi Timo, k. lapsena.
5. Kaisa s. 31.03.1863 Lappajärvi Timo, k. lapsena.
6. Jaakko s. 31.03.1863 Lappajärvi Timo, k. 26.10.1866 Lappajärvi.
kaksonen.
7. Anna s. 06.11.1864 Lappajärvi Timo. Perhe 260
8. Erkki s. 28.01.1867 Lappajärvi Timo, k. 03.04.1868 Lappajärvi.
9. Taavi s. 1868 Lappajärvi Timo, k. 04.12.1875 Lappajärvi Timo.
2. puoliso: Vihitty 07.09.1879 Lappajärvi Matti Juhonpoika Lehtiniemi (1129). (Perhe 2879) seksmanni, s. 19.09.1831 Lappajärvi Lehtiniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 257
13. Maria Erkintytär Timo (24157), (perheestä 256) emäntä oikea silmä umpisokea, s. 10.12.1856 Lappajärvi Timo, k. 22.01.1884 Lappajärvi Ollila.
Muistiinpanot: rip timo 1872-1875 Ollila 1878-1883

Puoliso: Vihitty 02.02.1875 Lappajärvi Iisakki Juhonpoika Ala-Ollila (747). (Perhe 1121) Maanviljelijä ja Kievarin hoitaja Ala-Ollila 15/128 per., vuodesta 1895 alkaen 35/354 per, osa johon hän sai kiinnekirjan ( perillisiä Amerikassa ), Iisakki viljeli kuitenkin koko taloa eli 15/128 per., s. 08.12.1854 Lappajärvi Ollila, k. 10.03.1929 Lappajärvi Ollila.
Muistiinpanot:

Lapset:
1. Juho Erkki s. 08.10.1877 Lappajärvi Ollila.
2. Iisakki lähtenyt Amerikkaan. 20.10.1900, Calumnet Michigan USA, s. 04.10.1879 Lappajärvi Ollila.
3. Edith Etla Amerikassa.
4. Antti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 258
13. Matti Erkinpoika Timoharju (24158), (perheestä 256) talollinen Harju n:6, 0,0243 per. ja Timonen n:11 0,0260 per. ja Ollila n:10, 0,0130, mant. yht 0,0633, vero yht 2 rupl 04,6 kop. 1912-, s. 23.07.1858 Lappajärvi Timo
Muuttanut: takaisin Timoon 1910 jälkeen.

Puoliso: Vihitty 18.01.1878 Vimpeli Anna Matintytär Lund (11922). (Perhe 4139) s. 30.11.1857 Lappajärvi Hietoja.
Muistiinpanot: 1878-

Lapset:
1. Jaakko kuol 03.01.1898, s. 12.06.1879 Lappajärvi Timo.
2. Vihtori
3. Maija
4. Erkki
5. Elina
6. Hilta
7. Sofia
8. Anna Esteri
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 259
13. Liisa Erkintytär Timo (24159), (perheestä 256) 230, s. 23.11.1859 Lappajärvi Timo.
Muistiinpanot: rip 1876-1877

Puoliso: Juho Matinpoika Lehtiniemi (33698) s. 05.08.1853 Lappajärvi Savonkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 260
13. Anna Erkintytär Timo (24242), (perheestä 256) s. 06.11.1864 Lappajärvi Timo.

Puoliso: Vihitty 18.04.1886 Lappajärvi Erkki Matinpoika Nykänen Särkiniemi (24823). (Perhe 642) talollinen Nykänen /Särkiniemi Erkin talo 0,0391 per, s. 06.05.1866 Lappajärvi Nykänen, k. 02.09.1908 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 261
11. Saara Kustaantytär Luomankangas (2498), (perheestä 238) s. 01.05.1804 Itäkylä Luomankangas.

Puoliso: Vihitty 07.11.1830 Lappajärvi Matti Iisakinpoika Lamminkoski (2499). (Perhe 1659) talollinen v 1839, s. 10.10.1805 Lappajärvi Lamminkoski.

Lapset:
1. Maria s. 10.04.1832 Lappajärvi Lamminkoski, k. 23.08.1833 Lappajärvi Lamminkoski.
2. Liisa s. 12.04.1833 Lappajärvi Lamminkoski, k. 28.06.1833 Lappajärvi Lamminkoski.
3. Antti Kustaa s. 29.10.1834 Lappajärvi Lamminkoski.
4. Maria s. 03.04.1836 Lappajärvi Lamminkoski, k. 28.03.1837 Lappajärvi Lamminkoski.
5. Matti s. 29.03.1839 Lappajärvi Lamminkoski.
6. Kaisa s. 28.05.1840 Lappajärvi Lamminkoski, k. 10.04.1841 Lappajärvi Lamminkoski.
7. Matti s. 03.04.1842 Lappajärvi Lamminkoski, k. 14.04.1842 Lappajärvi Lamminkoski.
8. Kaisa s. 14.01.1844 Lappajärvi Lamminkoski.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 262
11. Kaisa Kustaantytär Luomankangas, Murtoniemi (1361), (perheestä 238) s. 05.08.1805 Itäkylä Luomala.

Puoliso: Vihitty 06.02.1829 Jaakko Matinpoika Murtoniemi (1345). (Perhe 541) talollinen, s. 29.01.1809 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 21.07.1829 Lappajärvi. Perhe 263
2. Maria s. 07.01.1831 Lappajärvi. Perhe 266
3. Liisa s. 04.07.1833 Lappajärvi Murtoniemi, k. 12.07.1833 Lappajärvi Murtoniemi.
4. Jaakko s. 01.06.1834 Lappajärvi Murtoniemi. Perhe 269
5. Juho s. 06.01.1837 Lappajärvi. Perhe 272
6. Liisa s. 01.06.1839 Lappajärvi.
7. Kaisa s. 07.02.1841 Lappajärvi.
8. Anna s. 21.06.1842 Lappajärvi, k. 23.07.1843 Lappajärvi.
9. Anna s. 02.05.1844 Lappajärvi. Perhe 273
10. Loviisa s. 13.04.1846 Lappajärvi, k. 30.10.1849 Lappajärvi.
11. Taavi s. 22.01.1848 Lappajärvi, k. 29.01.1848 Lappajärvi.
12. Taavi s. 30.07.1849 Lappajärvi, k. 27.12.1849 Lappajärvi.
13. Aleksanteri s. 18.04.1851 Lappajärvi Murtoniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 263
12. Matti Jaakonpoika Murtoniemi (1362), (perheestä 262) talol n:2 Murton. 13/216 ver, s. 21.07.1829 Lappajärvi, k. 19.06.1901 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 27.11.1848 Lappajärvi Liisa Erkintytär Olli, Murtoniemi (27452). (Perhe 968). (Perhe 969) s. 05.08.1824 Lappajärvi Savonkylä Olli, k. 15.06.1892 Lappajärvi Savonkylä Olli.

Lapset:
1. Erkki s. 11.05.1850 Lappajärvi Murtoniemi. Perhe 264
2. Maria s. 28.11.1852 Lappajärvi Murtoniemi.
3. Leena s. 18.06.1855 Lappajärvi Murtoniemi.
4. Liisa s. 21.09.1860 Lappajärvi Murtoniemi. Perhe 265
5. Maria s. 25.06.1863 Lappajärvi. Perhe 48
2. puoliso: Vihitty 05.03.1893 Lappajärvi Kaisa Jaakontytär Kukkola, Murtoniemi (33225) s. 1835 Lappajärvi?
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 264
13. Erkki Matinpoika Murtoniemi, Niemelä (33220), (perheestä 263) Talollinen, s. 11.05.1850 Lappajärvi Murtoniemi, k. 16.04.1913 Lappajärvi.

Puoliso: Maria Juhontytär Murtoniemi, Murtoniemi (3708). (Perhe 648) emäntä, s. 21.10.1854 Lappajärvi Murtoniemi, k. 07.07.1925 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho Maanviljelijä, s. 27.11.1873 Lappajärvi Murtoniemi.
2. Matti talollinen, s. 16.10.1875 Lappajärvi Murtoniemi, k. 16.10.1927 Lappajärvi.
3. Erkki s. 23.03.1880 Lappajärvi Murtoniemi.
4. Maria s. 23.03.1880 Lappajärvi Murtoniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 265
13. Liisa Matintytär Murtoniemi, Murtoniemi (33249), (perheestä 263) s. 21.09.1860 Lappajärvi Murtoniemi.

Puoliso: Vihitty 1880 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Murtoniemi (4916) s. 13.01.1860 Lppajärvi Murtoniemi, k. Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 266
12. Maria Jaakontytär Murtoniemi (1363), (perheestä 262) s. 07.01.1831 Lappajärvi.

Puoliso: Erkki Sakarinpoika Mattila (30548). (Perhe 574) Vävy Kärnässä, s. 17.03.1829 Lappajärvi Mattila.

Lapset:
1. Mariaana s. 30.04.1852 Lappajärvi. Perhe 267
2. Leena s. 01.02.1857 Lappajärvi Mattila. Perhe 268
3. Liisa s. 24.04.1859 Lappajärvi.
4. Maria s. 11.08.1864 Lappajärvi.
5. Hanna s. 10.10.1869 Lappajärvi.
6. Antti s. 30.11.1873 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 267
13. Mariaana Erkintytär Mattila (30549), (perheestä 266) s. 30.04.1852 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 268
13. Leena Erkintytär Mattila, Hyytinen (25115), (perheestä 266) s. 01.02.1857 Lappajärvi Mattila, k. 29.07.1885 Lappajärvi Hyytinen.

Puoliso: Vihitty 13.01.1878 Lappajärvi Antti Antinpoika Hyytinen (79). (Perhe 2573). (Perhe 2575) mäkitupalainen, torppari Leväniemi 1885-, s. 21.11.1853 Lappajärvi, k. 21.05.1929 Lappajärvi.

Lapset:
1. Antti Kustaa s. 14.09.1878 Lappajärvi.
2. Juho Erkki
3. Olga


Antti syntyy Hyytiälässä Fredrik Hyytisen vävyn Antti Erkinpoika Aholan toiseksi vanhimpana poikana 1853, hän menee naimisiin Leena Erkintytär Mattilan kanssa, pariskunnalle syntyy kaikkiaan kolme lasta. Toisen lapsen syntymän jälkeen perhe muuttaa Pietariin, jossa syntyy kolmas lapsi. Vaimo Leena sairastuu synnytyksen jälkeen ja perhe palaa Suomeen. He asettuvat asumaan Hyytisten Könnin torppaan Lappajärven itärannalle, lähelle Leväniemeä Könnin torppaan. Leena kuolee 1885.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 269
12. Jaakko Jaakonpoika Murtoniemi (1364), (perheestä 262) talol Murton. 13/288 per, s. 01.06.1834 Lappajärvi Murtoniemi, k. 29.03.1876 Lappajärvi Murtoniemi.

Puoliso: Vihitty 14.01.1853 Lappajärvi Liisa Matintytär Ollila, Murtoniemi (111). (Perhe 1135) emäntä, s. 06.09.1830 Lappajärvi.

Lapset:
1. Kaisa s. 06.08.1854 Itäkylä Murtoniemi. Perhe 34
2. Maria Sofia s. 29.09.1857 Itäkylä Murtoniemi. Perhe 78
3. Matti s. 07.12.1861 Itäkylä Murtoniemi. Perhe 270
4. Jaakko s. 27.03.1867 Lappajärvi Murtoniemi. Perhe 271
5. Vilhelmiina s. 28.08.1869 Itäkylä Murtoniemi, k. 14.10.1869 Itäkylä.
6. Liisa s. 21.10.1870 Itäkylä Murtoniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 270
13. Matti Jaakonpoika Murtoniemi (2746), (perheestä 269) talollinen, s. 07.12.1861 Itäkylä Murtoniemi.

Puoliso: Vihitty 26.03.1881 Vimpeli Anna Juhontytär Niemi /Strang, Murtoniemi (2760). (Perhe 888) s. 23.08.1860 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 271
13. Jaakko Jaakonpoika Murtoniemi (2747), (perheestä 269) talollinen, s. 27.03.1867 Lappajärvi Murtoniemi, k. 17.05.1922 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 07.08.1893 Vimpeli Anna Iisakintytär Lypsinmaa, Murtoniemi (15828) s. 06.11.1869 Vimpeli Lypsinmaa.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 272
12. Juho Jaakonpoika Murtoniemi (1365), (perheestä 262) s. 06.01.1837 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 18.01.1856 Veteli Leena Kaisa Juhontytär Saari, Murtoniemi (33080)

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 273
12. Anna Jaakontytär Murtoniemi (1369), (perheestä 262) s. 02.05.1844 Lappajärvi, k. 26.08.1917 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 26.11.1864 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Purola (11153). (Perhe 3635) s. 18.02.1843 Lappajärvi Purola.

Lapset:
1. Maria s. 23.06.1866 Lappajärvi, k. 14.04.1867 Lappajärvi.
2. Juho s. 08.03.1868 Lappajärvi, k. 13.03.1869 Lappajärvi.
3. Liisa s. 28.07.1869 Lappajärvi Purola.
4. Aleksanteri s. 27.09.1872 Lappajärvi Purola.
5. Jaakko s. 27.07.1875 Lappajärvi Purola.
6. Juho Talollinen Purola vudesta 1908, kts multimedia, s. 27.07.1875 Lappajärvi Purola, k. 07.02.1951 Lappajärvi.
7. Anna
8. Matti
9. Antti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 274
11. Elias Kustaanpoika Luomala (2378), (perheestä 238) talollinen 1844, s. 15.04.1811 Lappajärvi Itäkylä, k. 30.04.1874 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.11.1829 Lappajärvi Liisa Matintytär Murtoniemi (1346). (Perhe 541) s. 05.11.1811 Lappajärvi, k. 08.07.1885 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 28.08.1831 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 275
2. Maria s. 11.11.1834 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
3. Anna s. 25.12.1836 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 16.04.1889 Lappajärvi.
4. Antti Kustaa s. 13.07.1838 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
5. Leena s. 08.12.1840 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 276
6. Matti s. 11.07.1843 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 28.08.1843 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
7. Juho s. 21.06.1844 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
8. Matti s. 26.06.1846 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 184
9. Erkki s. 16.09.1849 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 12.11.1849 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 275
12. Liisa Eliaantytär Luomala, Forsbacka (2379), (perheestä 274) s. 28.08.1831 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

Puoliso: Vihitty 23.11.1855 lappajärvi Heikki Juhonpoika Forsbacka (4310) s. 10.05.1825 Veteli, k. 18.05.1892 Veteli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 276
12. Leena Eliaantytär Luomala (2380), (perheestä 274) s. 08.12.1840 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

Puoliso: Jaakko Erkinpoika Lund (11886). (Perhe 4168) s. 22.10.1831 Lappajärvi Hietoja, k. 22.10.1860 Lappajärvi Hietoja.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 277
10. Saara Matintytär Luomala (2183), (perheestä 237) s. 04.05.1781 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 23.04.1810 Lappajärvi Juho Erkinpoika Luomala (2374) renki Pappilassa,torppari Luomankangas, s. 03.10.1786 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 28.05.1814 Lappajärvi. Perhe 278
2. Liisa s. 06.09.1818 Lappajärvi Itäkylä, k. 21.05.1820 Lappajärvi Itäkylä Luomankangas.
3. Kaisa s. 09.07.1821 Lappajärvi Itäkylä Luomankangas.
4. Matti s. 18.12.1823 Itäkylä Luomankangas.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 278
11. Maria Juhontytär Luomala, Lehtiniemi (25069), (perheestä 277) s. 28.05.1814 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 27.11.1836 Lappajärvi Aabraham Juhonpoika Lehtiniemi (25042). (Perhe 2879) itsellinen, s. 05.09.1817 Lappajärvi Lehtiniemi.

Lapset:
1. Liisa s. 16.01.1838 Lappajärvi Lehtiniemi.
2. Maria s. 08.12.1841 Lappajärvi Lehtiniemi, k. 25.01.1842 Lappajärvi Lehtiniemi.
3. Maria s. 27.03.1847 Lappajärvi Lehtiniemi.
4. Juho Heikki s. 30.07.1849 Lappajärvi Lehtiniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 279
9. Heikki Esanpoika Orava (1678), (perheestä 236) 1771-1808, talollinen, lautamies Orava n: 41, 5/24, kruunu, s. 27.02.1746 Lappajärvi Orava, k. 28.06.1809 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: 1770-1808 Orava n:41 5/24 mant Kr. isäntä Heikki Esanpoika Orava s.27.02.1746 k. 28.06.1809, (Oravan uudistalo on asetettu verolle 5/24 mant, 03 03.1770. lähde internet digiarkisto Lappajärven tuomiokunnan maakirjamerkinnät vuodelta 1875) Vuodesta 1772 alkaen Oravan talolle myönnetty 39 vuoden verovapaus, talosta maksettava puoliveroa
1807 ja täysveroa 1812 alkaen. veron suuruus 1 taalari 38 kill. 8 runstykkiä.
Talon torppari Erkki Sakarinpoika Puusti. 1780-1790 luvuilla Oravassa oli Kestikievari, jolloin talon
oma väki asui Hernesniemessä. 1770 Oravan uudistalo on astettu verolle 03.03.1770 talon numero 41,manttaaliksi 5/24 kr 1771, Henkikirja Orava n:41 5/24 kr, uudisasukas Heikki Esanpoika Orava, vaimo Maria, sisar Eeva, yht 3, savut 1.
Vuodesta 1772 alkaen Oravan talolle myönnetty 39 vuoden verovapaus, manttaali on mainittu ensikertaa henkikirjoissa vasta 1791. 1772 Henkikirja Orava n:41 5/24 kr, uudisasukas Heikki Esanpoika Orava, vaimo Maria, sisar Kaisa, yht 3. savut 1. äiti Riitta. 1773 Henkikirja Orava n:41 5/24 kr, uudistalo asukkaat, Heikki Orava, vaimo Maria, äiti Riitta, veli Matti, veli Tuomas, yht 5, savut 1. 1774 Henkikirja Orava n:41,5/24 kruudistalo asukkaat: isäntä Heikki, vaimo Maria, äiti Riitta, veli Matti, veli Tuomas yht 5, savut 1. 1789 Erikoisluettelo Orava Heikki, asukkaat 5, ei savua merkattu, Heikki Matinpoika 1 savu (luokka1)
ei asukkaita merkattu. ( asuneet Hernesniemessä, omassa talossa kestikievari) 1790 Ylellisyysveroluettelo Orava n:41, uudistilallinen Heikki, ikkunat 5, piippumassi 1. 1791 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, emäntä Maria, Matti veli,
Juho renki, Reetta tytär, Riitta käly, Maria piika, yht. 1.1,2,3, yht 7, savut 1. Torppari Erkki Sakarinpoika, vaimo Liisa yht. 2, savut 1. 1792 Maakirja Orava n:41, 5/24 mant, kruunu, uudisasukkaan vero 1 taalari 38 kill. 8 runst, perustettu
1772 alkaen verovapaus 39 vuotta, puolivero vuodesta 1807 vuoteen 1812, jonka Jälkeen täysvero. 1793 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, emäntä Maria, pojat Matti ja Esa, Matti veli, Matti renki, Reetta tytär, Riitta käly, Reetta piika, yht 9 savut 1. Torppari Erkki Sakarinpoika, vaimo Liisa yht 2, savut 1. 1795 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, emäntä Maria, pojat Matti
ja Esa, Matti veli, Heikki renki, Reetta tytär, Riitta käly, Liisa pojanvaimo, Reetta pojan vaimo,
1, 1, 4, 4, yht 10, savut 1. Torppari Erkki Sakarinpoika. vaimo Liisa,tytär Reetta yht 3, savut 1. 1796 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: Heikki isäntä, Maria emäntä, Matti ja Esa pojat, Matti veli, Juho renki, Heikki ja Matti rengit, Reetta ja Riitta kälyt, Liisa pojanvaimo,
Reetta Piika. 1, 1, 5, 4, yht 11, savut 1. Torppari Erkki Sakarinpoika, vaimo Liisa, Reetta tytär, yht 3. 1797 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: Heikki isäntä, Maria emäntä, pojat Matti
ja Esa, Matti veli, rengit Taavi, Heikki ja Juho, Reetta tytär, Riitta käly, Liisa miniä, Reetta piika,
1, 1, 6, 4 yht 12, savut 1 Torppari Erkki Sakarinpoika. 1798 Erikoisluettelo viinanpoltto Orava n:41, Heikki 5/24 kr. pannun vuokra rukiina 4 leiv. ( 34 kg) rahana 1 taal. 9 kill. 4 runst. 1798 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: Heikki isäntä, Maria emäntä, pojat Matti ja Esa, Matti renki, Liisa miniä, Susanna piika, 1, 1, 3, 2, yht 7, savut 1. 1799 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: Heikki isäntä, Maria emäntä, Taavi ja Heikki rengit, Matti ja Esa pojat, Liisa miniä, Reetta piika, 1, 1, 4, 2, yht 8, savut 1. Torppari Erkki Sakarinpoika. 1800 Maakirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, isäntä Heikki, verot maakirjavero 30 kill, 2 1/2 runst, talokohtainen vero 1 taalari 8 kill. 52/8 runst, yht 1 taalari 38 kill. 8 runst. veroa maksamaton, 1801 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, emäntä Maria, Matti ja Esa pojat, Erkki ja Juho rengit, Liisa ja Maria miniät, Maria piika, 1, 1, 4, 3, yht 9 savut 1. Torppari Erkki Sakarinpoika. 1802 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, emäntä Maria, Matti ja Esa pojat, Erkki, Heikki Taavi rengit, Liisa ja Maria miniät, Reetta tytär, Maria piika,
1, 1, 5, 4, yht 11, savut 1. Torppari Erkki Sakarinpoika, vaimo Liisa, tytär Reetta, yht 3, savut 1. 1803 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, emäntä Maria, Matti ja Esa pojat, Heikki renki, Liisa ja Maria miniät, Reetta tytär, Maria piika, 1, 1, 3, 4, yht 9, savut 1. Torppari Erkki Sakarinpoika, vaimo Liisa, tytär Reetta, yht 3, savut 1, 1804 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, Matti ja Esa pojat, Heikki renki, Liisa ja Maria miniät, Maria piika, 1, -, 3, 4, yht 8. savut 1. Torppari Erkki Sakarinpoika, vaimo Liisa, tytär Reetta, yht 3, savut 1. 1805 Maakirja Orava n:41, 5/24 mant kruunu, vero 1 taalari, 38 kill. 8 runst. 1805 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, emäntä Maria, Juho vävy, (Norrkiilunen). Matti ja Esa pojat, Maria pojan vaimo, Reetta sisar, Erkki ja Matti rengit, verolliset yht 9, muut. lapset: Maria, Heikki ja Liisa, yht 12, Torppari Erkki Sakarinpoika, vaimo Liisa, Matti, verolliset 3,muut Kaisa ja Liisa. yht 5 savut 1. 1807 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, emäntä Maria, Matti ja Esa pojat, Aabraham renki, Maria ja Sanna miniät, Reetta sisar, 1, 1, 3, 3, yht, 8, lapset: Maria, Heikki ja Liisa. savut 1. Hernesniemessä, oma talo Kestikievarina Torppari Erkki Sakarinpoika ja vaimo Liisa, Erkki poika, Reetta pojan vaimo, Kaisa tytär,
1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1. 1808 Henkikirja Orava n:41, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Heikki, emäntä Maria, Matti ja Esa pojat, Aabraham renki, Maria ja Saara miniät, Reetta sisar, Kaisa piika, 1, 1, 3, 4, yht 9, lapset 5, yht 14, asuvat Hernesniemessä mökissä luokka 2.oma rakennus kestikievarina Torppari Erkki Sakarinpoika, vaimo Liisa, Erkki poika, Reetta pojan vaimo, kaisa tytär 1, 1, 1, 2,
yht, 5, lapset 2 yht. 7, savut 1. 1808 Ruotumaksu Orava 20 killinkiä ( 2 taalaria 1 mant vuosi) 1808 Luettelo Uudistalojen vapauttaminen 2 vuodeksi ruotusotamiehien ylläpidosta. talo n:41 Orava 5/24 mant. kruunu, ruotu 20. 1808 Lyhennysluettelo Orava n:41, isäntä Heikki Esanpoika, varsinainen vero 10 taalaria 14 kill.
8 runst. tervavero 13 kill. 4 runst. kymmenysjyväraha 2 taalaria 27 kill. 5 runst. henkiraha 1 taalaria
6 kill. ( keskiaukea 2?) linna apu 12 kill. rahtikymm. 1 kill. 10 runst. sairaala raha 9 runst. yhteensä 14 taalaria, 37 kill. 6 runst. yhteissuma on oikea. Vuoden 1809 viinapannu vuokra 1 taal. 8 kill.

Puoliso: Vihitty 09.11.1770 Lappajärvi Maria Antintytär Söderkärnä, Orava (2176) talon emäntä (tehty perunkirja), s. 28.09.1744 Lappajärvi, k. 05.05.1808 Lappajärvi.

Lapset:
1. Reetta vanhapiika, s. 20.04.1772 Lappajärvi Orava, k. 28.08.1828 Lappajärvi Orava.
2. Juho s. 02.07.1773 Lappajärvi Orava, k. 03.04.1781 Lappajärvi Orava.
3. Matti s. 28.01.1774 Lappajärvi Orava. Perhe 280
4. Kaisa s. 02.03.1776 Lappajärvi Orava, k. 23.10.1776 Lappajärvi Orava.
5. Esa s. 12.10.1777 Lappajärvi Orava. Perhe 287
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 280
10. Matti Heikinpoika Orava, Lamminkoski (2179), (perheestä 279) talollinen 1810, Lamminkoski 1/8 kr 1812 alk., s. 28.01.1774 Lappajärvi Orava, k. 04.02.1846 Lappajärvi Lamminkoski
Muuttanut: Muuttaneet Lamminkoskelle Itäkylään 1817, ostaneet osan taloa ?
Muistiinpanot: 1815 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/8 kr. isäntä Matti Heikinp. Orava, emäntä Saara, Maria tytär,
1, 1, -, 1 yht verolla 3 henk.lapset 1, yht, 4 henk. viinap.v. 3 1/2 kappaa.
1820 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/8 kr, isäntä Matti, emäntä Saara, Heikki poika, Kustaa vävy,
Maria tytär, 1, 1, 2, 1, verolla yht 5 henk. lapset 1, yht 6 henk. viinap. v. 3 1/2 kappaa.
1825 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/8 kr, isäntä Matti, emäntä Saara, Heikki poika, 1, 1, 1, verolla 3,
lapset 4, yht 7 henk. viinap.v. 3 kappaa,
Syytinkivaimo Anna, verolla 1, yli.ik 1, lapset 4, yht 6 henk.

1. puoliso: Vihitty 21.11.1793 Lappajärvi Liisa Joosephintytär Skottar, Orava (2187). (Perhe 2843) emäntä, s. 13.06.1773 Purmojärvi Skottari, k. 02.06.1804 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 24.11.1797 Lappajärvi Lamminkoski, k. 03.03.1798 Lappajärvi Lamminkoski.
2. Heikki s. 22.08.1799 Lappajärvi Lamminkoski. Perhe 281
3. Jooseppi s. 29.12.1801 Lappajärvi Lamminkoski, k. 01.03.1803 Lappajärvi Lamminkoski.
4. Liisa s. 01.06.1804 Lappajärvi, k. 03.07.1804 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 23.12.1804 Lappajärvi Saara Matintytär Övermark, Lamminkoski (2200). (Perhe 587) emäntä, s. 26.12.1775 Lappajärvi Savola, k. 27.07.1850 Lappajärvi Lamminkoski.
Lapset:
5. Matti s. 22.02.1806 Lappajärvi Lamminkoski, k. 15.03.1806 Lappajärvi Lamminkoski.
6. Taavi s. 20.03.1807 Lappajärvi Lamminkoski, k. 22.05.1807 Lappajärvi Lamminkoski.
7. Erkki s. 16.03.1808 Lappajärvi Lamminkoski, k. 09.10.1808 Lappajärvi Lamminkoski.
8. Liisa s. 10.02.1810 Lappajärvi Lamminkoski, k. 29.03.1810 Lappajärvi Lamminkoski.
9. Juho s. 16.03.1811 Lappajärvi Lamminkoski, k. 20.05.1811 Lappajärvi Lamminkoski.
10. Juho s. 17.07.1812 Lappajärvi Lamminkoski, k. 04.05.1814 Lappajärvi Lamminkoski.
11. Antti s. 30.11.1813 Lappajärvi Lamminkoski, k. 03.02.1814 Lappajärvi Lamminkoski.
12. Kaisa s. 02.08.1815 Lappajärvi Lamminkoski. Perhe 283
13. Jaakko s. 30.10.1817 Lappajärvi Lamminkoski, k. 21.11.1817 Lappajärvi Lamminkoski.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 281
11. Heikki Matinpoika Orava/Lamminkoski (2189), (perheestä 280) itsellinen, s. 22.08.1799 Lappajärvi Lamminkoski.

Puoliso: Maria Antintytär Kuoppala, Orava/Lamminkoski (12354). (Perhe 4280) itsellisen Vaimo, s. 28.03.1810 Lappajärvi Kuoppala.

Lapset:
1. Matti s. 19.06.1835 Lappajärvi Lamminkoski.
2. Jooseppi s. 1836 Lappajärvi Lamminkoski, k. 1836 Lappajärvi Lamminkoski.
eli 1kk 20pv.
3. Antti s. 17.08.1837 Lappajärvi Lamminkoski, k. 05.09.1837 Lappajärvi Lamminkoski.
4. Liisa s. 18.08.1838 Lappajärvi Lamminkoski, k. 20.09.1838 Lappajärvi Lamminkoski.
5. Maria s. 19.08.1839 Lappajärvi Lamminkoski.
6. Anna s. 04.10.1840 Lappajärvi Lamminkoski. Perhe 282
7. Liisa s. 15.07.1842 Lappajärvi Lamminkoski.
8. Kaisa s. 08.05.1844 Lappajärvi Lamminkoski, k. 22.07.1844 Lappajärvi Lamminkoski.
9. Heikki s. 03.07.1845 Lappajärvi Lamminkoski, k. 11.11.1849 Lappajärvi Lamminkoski.
10. Liisa s. 01.02.1848 Lappajärvi Lamminkoski.
11. Jooseppi s. 16.10.1850 Lappajärvi Lamminkoski, k. 01.02.1851 Lappajärvi.
12. Joel s. 27.02.1852 Lappajärvi Tarvola.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 282
12. Anna Heikintytär Orava/Lamminkoski (12360), (perheestä 281) evijärvi 1873, s. 04.10.1840 Lappajärvi Lamminkoski.
Muistiinpanot: rip Korri 1869-1872

Puoliso: Juho Mikonpoika Hanhikangas, Korri (1483). (Perhe 2739). (Perhe 2741) vävy Korri n:12, 5/48 mant. per. omistaja isäntä 1867-1869, s. 13.06.1823 Lappajärvi, k. 17.05.1869 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1850 Itsellinen Juho Mikonpoika Hanhikangas vaimo Anna, verolla 2, lapset 2, yht 4, savut 1, luokka 3. 1870 Henkikirja Korri n:12 Juhon talo 5/48 per, isäntä Juho kuollut 1869, lapset 2, yht 2, savu luokka 1. 1875 Henkikirja Korri n:12 Juhon talo 5/48 per, Juho kuollut 1869, tytär Leena, verolla 1, lapsi 1 tytär, yhteensä 2 henk. savu luokka 1.

Lapset:
1. Liisa s. 05.10.1869 Lappajärvi, k. 05.10.1869 Lappajärvi Korri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 283
11. Kaisa Matintytär Orava, Lamminkoski (12342), (perheestä 280) s. 02.08.1815 Lappajärvi Lamminkoski, k. 1891.

Lapset:
1. Antti s. 17.11.1839 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 284
1. puoliso: Matti Matinpoika Kumpulainen (25489) torppari Leväniemi Pankarikangas, s. 27.07.1828 Viitasaari.
Muistiinpanot: 1890 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7. Erkki Aabrahaminpojan torppari Matt Kumpulainen s-28. vaimo Kaisa s-15 öfa, poika Heikki s-57, vaimo Leena s-53, lapset 0-1. öfat 0-1. verolla 1 ja 1. verovapaat ja lapset,1 ja 2, kaikki 5, savu luokka 2, 1895 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7, mäkitupalainen Matti Kumpulainen s-28, öfa, poika Heikki s-56, vaimo Leena s-57, (2-2), kaikki verovapaita, yht 4 ja 3, yht 7, ei merkattu omaa savua. 1900 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7 mäkitupalainen Matti Kumpulainen s-28 öfa, poika Heikki s-56, vaimo Leena s-57 kivuliaat, (4 ja 2), verolla 0ja 0, verottomat ja lapset 5 ja 6, yht 11 henk, ei merk. ommaa savua. 1905 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7 mäkitupalainen Matti Kunpulainen s-28 öfa, poika Heikki s-56, verovap, vaimo Leena s-53verovap, tytär Maria s-84, Liisa s-86, (4-0), verolla 0 ja 2, lapset ja verov. 5 ja 1.
Lapset:
2. Heikki s. 01.01.1856 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 286
3. Juho s. 16.11.1857 Lappajärvi Leväniemi
Muuttanut: Perho 11.05.1882.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 284
12. Antti Kaisanpoika Leväniemi (25552), (perheestä 283) mäkitupalainen, s. 17.11.1839 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Liisa Juhontytär Leväniemi (25553). (Perhe 758) s. 27.09.1838 Lappajärvi Leväniemi, k. 05.08.1874 Lappajärvi Leväniemi.

Lapset:
1. Matti s. 28.05.1873 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 285
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 285
13. Matti Antinpoika Leväniemi, Latvala (8320), (perheestä 284) torppari Nykänen 1900-, s. 28.05.1873 Lappajärvi Leväniemi, k. jul kuol. USA.

Puoliso: Liisa Juhontytär Nykänen (24391). (Perhe 500) s. 25.12.1866 Lappajärvi, k. 21.10.1913 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 286
12. Heikki Matinpoika Kumpulainen (25545), (perheestä 283) torppari Leväniemi 1910-, s. 01.01.1856 Lappajärvi Leväniemi.
Muistiinpanot: 1910 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7, Erkin perillisten mailla, mäkitupalainen Heikki Kmpulainen s-56, vaimo Leena s-57, poika Juho s-89, Antti s- 91, (2-0), verolla 3 ja 1, lapset 2 ja 0. savu 3. 1915 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7 mäkitupalainen Heikki Kumpulaisen leski Leena s-57, Mariana s-87, ( 0-2), Juho s-89, Antti s-91, Joonas s-98 (1-0), verolla 3 ja 2, lapset 1 ja 2, kaikki 8henk. svu 3. 1920 Henkikirja Leväniemi Lammi n.7, mäkitup. Leena Kumpulainen s-57, kivul, tytär Mariaana, s-64, lapsia (0-1), poika Joonas s-98, ei terävä, verottomat 1 ja 3, yht 4.

Puoliso: Vihitty 19.01.1882 Leena Juhontytär Lassila, Kumpulainen (25546) s. 17.09.1857 Evijärvi Lassila?

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 287
10. Esa Heikinpoika Orava (579), (perheestä 279) 1809-1809 Herastuomari, talollinen Orava n:41, 5/24 mant. kr., s. 12.10.1777 Lappajärvi Orava, k. 18.02.1840 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: 1809-1839 Herastuomari Esa Heikinpoika Orava s.12.10.1777 k.18.02.1840, talo Orava n:41 5/24 mant. kr. vero 1 taalari 38 kill. 8 runst. vuodesta 1813 alkaen. Pinta-alat isossajaossa pellot 16 ha, niityt 28,2 ha, metsät 166 ha. Talon torppari Erkki Erkinpoika Puusti.
1810 Henkikirja Orava n:41, 5/24 kr. isäntä Esa, emäntä Maria, veli Matti, Saara miniä, Reetta pojantytär, 1, 1, 1, 2, verolla 5, lapset 6, yht 11. viinapannun vero 3 1/2 kappaa ruista oma savu kestikivarina, talonväki asuu Hernesniemen itsellisasunossa.
Sotilas Nödz:n vaimo Liisa. savu luokka 2,
torppari Erkki Erkinpoika Puusti, Erkki poika, Reetta miniä, 1,-, 1, 1, verolla 3, lapset 2,
yht 5. savu 1, luokka 2. 1815 Henkikirja Orava n:41, 5/24 kr, Isäntä Esa, emäntä Maria, Matti veli, Antti renki,
Reetta piika, 1, 1, 2, 1, verolla 5, lapset 5, yht 10, viinapannun vero
3 1/2 kappaa ruista. Torppari Erkki Erkinpoika Puusti, vaimo Reetta Hyytinen, Matti vävy, Maria tytär, 1, 1, 1, 1,
verolla 4, lapset 1, yht 5 henk.
1820 Henkikirja Orava n:41, 5/24 kr, isäntä Esa, Maria emäntä, Antti vävy, Antti renki, Liisa tytär, Maria tytär, Reetta piika, yht 1, 1, 2, 3, yht 7, lapset pojat 2, tytöt 4, yht 13, viinapannun vuokra
3 1/2 kappaa rukiita, savut 1, luokka 1. Torppari Erkki Erkinpoika Puusti, vaimo Reetta, Matti vävy, Reetta, Liisa, ja Maria tyttäret, Reetta pojantytär, yht, 1, 1, 1, 4, yht 7, lapset 3, yht 11. 1825 Henkikirja Orava n:41, 5/24 kr, isäntä Esa, Maria emäntä, Antti vävy, Juho poika, Kaisa ja Liisa tyttäret, Reetta piika, 1, 1, 2, 3, yht 7, lapset 6, yht 13,viinap. vuokra 3 1/2 kappaa, ruista, savut 1, luokka 1. Torppari Erkki Erkinpoika Puusti, Matti vävy, Reetta tytär. verolla 3, yli.ik 1, lapset 3, yht 7 henk. Mäkitupalainen Kustaa Erkinpoika, Maria vaimo, 1, 1, verolla 2, yli-ikäinen 1, ja lapset 2, yht 5. 1830 Henkikirja Orava n:41, 5/24 kr. isäntä Esa, Maria emäntä, Antti vävy, Juho ja Esa pojat, Anna miniä, Liisa ja Liisa tyttäret, Reetta piika, 1, 1, 3, 4, verolla 9, lapset 8, yht 17 henk. viinap. vuokra 3 1/2 kap. savut1, luokka 1. Itsellinen Juho Lapp verolla 1, yli-ikäinen 1, lapset 4, yht 6, savu 1, luokka 3. ( Hyyt. leski ?) Torppari Erkki Erkinpoika Puusti. Erkki torppari, Maria vaimo, verolla 2, lapset 3, kaikki 5 henk.
savu 1, luokka 3. Itsellinen Reetta Erkintytär yht 1. ei verolla, (Tiggar) 1835 Henkikirja Orava n:13, 5/24 kr, isäntä Esa Heikinpoika, Antti vävy, Juho poika, Esa poika, Anna, Liisa, Liisa. Anna, Reetta ja Reetta, 1,-3, 6, verolla 10, yli-ikäiset 1, lapset 8, kaikki 19, viinapannuvero 3 1/2 kappaa. Torppari Erkki Erkinpoika Puusti, Reeeta, mäkitupalainen Kustaa Erkinpoika ja vaimo Maria verolla Kustaa ja Maria, yht 2, yli-ikäiset yht 2, (Erkki ja Reetta). yht 4. savut 1, luokka 3 1840 Henkikirja Orava n:13, 5/24 kr, isäntä Esa, Juho, Esa pojat, Antti vävy, Juho ja Antti vävyn pojat, Liisa tytär, Anna ja Liisa miniät, 1,-, 5, 3, verolla 9, yli-ikäinen 1. lapset 9, yht 19, viinap. vuokra, 3 1/2 kappaa, rukiita, savu 1, luokka 1. Entinen torppari Erkki Erkinpoika vaimo Reetta, mäkitupalainen Kustaa Erkinpoika, Maija vaimo Saara tytär, 1, 1,-, 1, yht verolla 3, lapset 3 yht 6. savu 1, luokka 3.

Puoliso: Vihitty 22.12.1799 Lappajärvi Maria Matintytär Hernesniemi (580) talon emäntä, s. 27.07.1777 Lappajärvi, k. 24.04.1839 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 01.11.1800 Lappajärvi Orava. Perhe 288
2. Matti s. 30.12.1801 Lappajärvi Orava.
3. Esa s. 09.06.1802 Lappajärvi Orava, k. 09.07.1803 Lappajärvi Orava.
4. Maria s. 10.10.1803 Lappajärvi Orava. Perhe 302
5. Juho s. 03.04.1805 Lappajärvi Orava. Perhe 322
6. Heikki s. 17.01.1807 Lappajärvi Orava, k. 31.01.1807 Lappajärvi Orava.
7. Kaisa naimaton Talollisen tytär, s. 29.02.1808 Lappajärvi Orava, k. 03.01.1832 Lappajärvi Orava.
8. Esa s. 29.09.1810 Lappajärvi Orava, k. 20.10.1810 Lappajärvi Orava.
9. Marketta s. 22.01.1812 Lappajärvi Orava, k. 16.04.1813 Lappajärvi Orava.
10. Esa s. 04.01.1814 Lappajärvi Orava. Perhe 333
11. Anna s. 15.08.1815 Lappajärvi Orava. Perhe 336
12. Reetta s. 19.02.1818 Lappajärvi Orava. Perhe 340
13. Erkki s. 03.06.1820 Lappajärvi Orava, k. 04.08.1820 Lappajärvi Orava.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 288
11. Liisa Esantytär Orava (2192), (perheestä 287) emäntä, s. 01.11.1800 Lappajärvi Orava, k. 18.05.1870 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Vihitty 02.12.1816 Lappajärvi Antti Antinpoika Norrkärnä, Orava (2232). (Perhe 2604) talollinen vävy 1838, s. 19.11.1794 Lappajärvi Kärnä, k. 30.01.1871 Lappajärvi Orava.

Lapset:
1. Maria s. 11.09.1818 Lappajärvi Orava, k. 02.10.1818 Lappajärvi Orava.
2. Liisa Matilda s. 07.11.1819 Lappajärvi Orava. Perhe 289
3. Maria s. 24.04.1821 Lappajärvi Orava, k. 28.07.1821 Lappajärvi Orava.
4. Juho s. 04.11.1822 Lappajärvi Orava. Perhe 292
5. Antti s. 22.07.1824 Lappajärvi Orava. Perhe 295
6. Erkki s. 11.05.1828 Lappajärvi Orava, k. Lappajärvi Orava.
7. Maria s. 08.11.1831 Lappajärvi Orava. Perhe 296
8. Elias s. 29.06.1834 Lappajärvi Orava.
9. Jaakko s. 13.10.1836 Lappajärvi Orava, k. 14.06.1838 Lappajärvi Orava.
10. Kaisa s. 25.03.1839 Lappajärvi Orava. Perhe 298
11. Esa s. 21.06.1841 Lappajärvi Orava. Perhe 299
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 289
12. Liisa Matilda Antintytär Orava (2247), (perheestä 288) s. 07.11.1819 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Vihitty 28.11.1839 Lappajärvi Antti Antinpoika Alalantela (2336). (Perhe 3651). (Perhe 3664) talollinen, s. 07.10.1818 Lappajärvi Alalantela, k. 06.04.1883 Lappajärvi Alalantela.

Lapset:
1. Katriina s. 28.03.1840 Lappajärvi Alalantela.
2. Antti s. 04.07.1842 Lappajärvi Alalantela. Perhe 209
3. Liisa s. 19.09.1844 Lappajärvi Alalantela.
4. Jaakko s. 18.11.1845 Lappajärvi Alalantela. Perhe 290
5. Matti s. 01.09.1848 Lappajärvi Alalantela.
6. Erkki s. 11.07.1850 Lappajärvi Alalantela, k. 26.09.1850 Lappajärvi Alalantela.
7. Maria s. 19.08.1851 Lappajärvi Alalantela.
8. Esaias s. 07.11.1852 Lappajärvi Lantela.
9. Maria kort avioon 1885, s. 07.03.1858 Lappajärvi Alalantela.
10. Anna s. 01.01.1864 Lappajärvi Alalantela. Perhe 141
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 290
13. Jaakko Antinpoika Alalantela (2341), (perheestä 289) s. 18.11.1845 Lappajärvi Alalantela.

Puoliso: Maria Lantela (34977). (Perhe 869) s. 06.03.1850 Lappajärvi.

Lapset:
1. Erkki s. 13.03.1870 Lappajärvi Alalantela. Perhe 291
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 291
14. Erkki Jaakonpoika Alalantela, Övermark (34976), (perheestä 290) vävy talollinen Övermark, s. 13.03.1870 Lappajärvi Alalantela, k. 14.09.1959 Lappajärvi Övermark.

Puoliso: Johanna Erkintytär Övermark (5694). (Perhe 1811) s. 05.12.1875 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 292
12. Juho Antinpoika Orava, Puusti (2249), (perheestä 288) talollinen 1860-1874 n:13 Orava Puusti 5/72 mant., s. 04.11.1822 Lappajärvi Orava, k. 12.03.1874 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: Isäntäluettelo Puustin talo. 1860-1874 isäntä Juho Antinpoika Orava Puusti s.04.11.1822 k.12.03.1874, talo Orava n:13 talo Puusti 5/72 per. vero 2 rupl. 23 1/3 kop. savu 1 luokka 1. 1875-1914 isäntä Matti Juhonpoika Puusti s.26.10.1849 k. 1914 jälk. Vuosina 1875-1880 talo Orava 5/72 per. vero 2 rupl. 23 1/3 kop. savu luokka 1. Vuonna 1880 muuttuu leski Liisan s.29.09.1841 ja Matti Juhonpoika Puustin s.1849 välinen talojen jako, leski Liisan uusi manttaali 5/54 (0.093) per. ja Matti Juhonpojan 5/108 ( 0,0459) mant. per. Vuosina 1881-1909 Matin talo Puusti 5/108 per. vero 1 rupl.48 8/9 kop. Vuonna 1910 manttaalin vähennys, uusi manttaali Orava n:13 talo 5/216 per. vero 94 4/9 kop. puolet talosta mennyt veli Juholle s.08.10.1857.
Vuodesta 1900 alkaen Juho on omistanut talon Nykänen Maisio 5/108 mant. per. vero 1 rupl. 48 8/9 kop. 1915- isäntä Matti Matinpoika Puusti s.06.10.1877, talo Orava n:13 Puusti 0,0578 per. vero 1 rupl. 86 kop. sisältänee isältä perityn 5/216 ( 0,0231) mant per. ja vävy Elias Korrin talon 5/144 (0,0347) ( Elias lähtenyt Amerikkaan) yhteenlasku täsmää kokonaismanttaali desimaalilukuna 0, 0578.
1 rupl 86 kop. Juho Antinpojan vuosittaiset henkikirjamerkinnät 1860 Henkikirja Orava n:13, 5/36 per, 5/72 kr, Juhon talo 5/72 perintö, isäntä Juho, emäntä Kaisa,
1, 1, verolla 2, yli-ikäiset 4, lapset 2, kaikki 8 henk. viinapannuvero 2 kap, savu 1, luokka 1.
1865 Henkikirja Orava n:13, Juhon talo 5/72 perintö, isäntä Juho, Kaisa emäntä, Matti poika, Kustaa renki, Erkki veli, Maija piika, verolla m. 4, n 2, yht 6, yli-ikäiset n 1, m 1, lapset t 2, p 2, yht m 7, n 5,
kaikki 12 henk. viinap. vuokra, 2 kappaa, savut 1, luokka 1, 1870 Henkikirja Orava n:13, Juhon talo 5/72 perintö, isäntä Juho Antinpoika, poika Matti, miniä Anna, eli Erkki, piika Liisa, Liisa Juhontytär Juhon uusi vaimo, verolla 3 ja 3, yli -ikäiset 2, lapset poika 2,
kaikki 10 henk. savu luokka 1. 1875 Henkikirja Orava Puusti n:13, Juhon talo 5/72 perintö, Isäntä Juho ( kuollut 1874), poika Matti, vaimo Anna, poika Juho, veli Erkki, Liisa äiti, piika Reetta Matintytär. verolla 3 ja 2, yli-ikäinen 1 naisp. lapset 2 ja 1, kaikki 9 henk savu luokka 1.

1. puoliso: Vihitty 01.12.1843 Lappajärvi Kaisa Matintytär Ahola, Orava (2260). (Perhe 425) emäntä, s. 17.05.1824 Lappajärvi Ahola, k. 07.04.1869 Lappajärvi Orava.

Lapset:
1. Antti s. 25.12.1845 Lappajärvi Orava.
2. Liisa s. 29.11.1848 Lappajärvi Orava, k. 29.12.1848 Lappajärvi Orava.
3. Matti s. 26.10.1849 Lappajärvi Orava. Perhe 293
4. Maria s. 08.01.1853 Lappajärvi Orava.
5. Liisa s. 29.09.1855 Lappajärvi Orava.
6. Juho s. 08.10.1857 Lappajärvi Orava. Perhe 294
7. Liisa s. 27.12.1860 Lappajärvi Orava.
8. Maria s. 11.04.1862 Lappajärvi Orava, k. 01.02.1863 Lappajärvi Orava.
9. Anna s. 02.10.1864 Lappajärvi Orava, k. 19.01.1866 Lappajärvi Orava.
10. Elias naimaton, s. 05.05.1867 Lappajärvi Orava.
asepalv. Kelpaamaton.
2. puoliso: Liisa Juhontuytär Olli, Övermark/Olli (8766). (Perhe 4610) emäntä, s. 20.09.1825 Lappajärvi Lilltarvonen, k. 07.01.1895 Lappajärvi.
Lapset:
11. Jaakko s. 02.06.1872 Lappajärvi Orava.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 293
13. Matti Juhonpoika Orava, Puusti (2263), (perheestä 292) talollinen 1876-1914 Orava Puusti n:13, vuonna 1876-1880 talo 5/72 per. 1881-1909 uusi mant. 5/108 mant.per. 1910 mant alennus, uusi mant. 5/216 per. Matti omist. vuodesta 1900 talon Nykänen Maisio 5/108 per., s. 26.10.1849 Lappajärvi Orava, k. noin 1914.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Orava n:13, Matti Juhonpoika Puustin talo 5/72 perintö, vero 3 rupl. 23 1/2 kop, savu luokka 1, isäntä Matti Juhonpoika s-49, emäntä Anna s-48, setä Erkki s-28 piika Maria
Taavintytär s-59, verolla 1 ja 2, lapset 4 ja 2, yht 5 ja 4, yht. 8 + 1 sairas setä. 1885 Henkikirja Orava n:13, Matti Juhonpoka Puustin talo 5/108 per. vero 1 rupl 48 8/9 kop, isäntä Matti s-49, emäntä Anna s-48, Erkki s-28, verolla 1 ja 1, lapset 3 ja 3, yht 8.

Puoliso: Vihitty 1870 Lappajärvi Anna Juhontytär Nyyssölä, Orava (23921). (Perhe 2592) s. 17.08.1848 Lappajärvi Nyyssölä.

Lapset:
1. Juho talollinen Orava n:13 "Puusti" 5/216 per. 1908-, s. 11.09.1871 Lappajärvi Orava.

Muistiinpanot: 1810 Henkikirja Orava n:13 "Puusti" Juho Matinpojan talo 5/216 per. vero 94 4/9 kop, kiinnel. 3/3-09, savu 1, isäntä Juho s-71, emäntä Kaisa s-71, verolla 1 ja 1, yht 2. 1815 Henkikirja Orava n:13, "Puusti" Juho Matinpojan talo 5/216 ( 0,0232) perintö, vero 74,4 kop. kiinnel.3/3 -09, isäntä Juho s-71, emäntä Kaisa s-71, renki Jalmari Latvala , verolla 2 ja 1,
yht 2 ja 1, kaikki 2 ?renki, savu 1. Itsellinen Oskar Hanhikangas s-92, kululla. verolla 1, savu luokka 3. 1820 Henkikirja Orava n:13, "Puusti" Juho Matinpojan talo 5/216 (0,0232) perintö, vero 74, 4 kop, kiinnelaina 3/3 09, isäntä Juho Matinpoika s-71, emäntä Kaisa s-71, verolla 1 ja 1, yht 2, savu 1.
2. Hanna s. 16.03.1873 Lappajärvi Orava.
3. Maria s. 27.08.1874 Lappajärvi Orava.
4. Matti talollinen Orava Puusti 0,0578 per. 1809-, s. 06.10.1877 Lappajärvi Orava.

Muistiinpanot: 1915 Henkikirja Orava n:13, Matti Matinpoika Puustin talo s-77, 0,0578 per. vero 1 rupl. 86,1 kop, kiinnek3/3 -09 ja 2/3 -08. isäntä Matti s-77, emäntä Hanna s-81, verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 2, yht
2 ja 3, kaikki 5. savu 1. Itsellinen Oskari Hanhikangas s-92, "kululla " verolla 1, savu luokka 3. Itsellinen Elias Korri s-74, vaimo Anna s-83, Amerikassa, verolla 1 ja 1, lapset 2 ja 1. yht 3 ja 2, kaikki 5. savu 3.
5. Liisa s. 03.12.1879 Lappajärvi Orava, k. 22.01.1880 Lappajärvi Orava.
6. Jaakko
7. Anni
8. Tilta
9. Elias
10. Jaakko
11. Antti talollinen Nykänen Maisio n:2, talo 0,0363 per. 1916-.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 294
13. Juho Juhonpoika Orava, Puusti, Ylinen (24169), (perheestä 292) talollinen 1896-1904 Orava n:13, Ylinen talo 25/432 mant. per., s. 08.10.1857 Lappajärvi Orava, k. ennen 1905.
Muistiinpanot: isäntäluettelo jatkoa Esa Esanpojan lisäluettelosta 1896-1904 isäntä ( talo Ylinen) vävy Juho Juhonpoika Puusti Ylinen s. 08.10.1857, k.1904. talo Ylinen 25/432 (0.058) mant. per. vero 1 rupl. 1 rupl. 56 1/9 kop. savu luokka 1 (Ylisellä), kiinnek. 13/09-79. 1910 Juho Juhonpoika perintö veljeltään ( perintönä isältään) talo Puusti 5/216 mant. per,

Puoliso: Vihitty 23.11.1877 Lappajärvi Maria Matintytär Orava (24245) emäntä, s. 16.02.1862 Lappajärvi Orava.

Lapset:
1. Matti talollinen Orava n:13 "Ylinen" 5/216 per 1910-, s. 04.07.1879 Lappajärvi Orava.
2. Juho
3. Hilma Maria
4. Juho Heikki
5. Maija
6. Elias
7. Elias
8. Juho Antti
9. Hilma Maria kaksonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 295
12. Antti Antinpoika Orava, Kärnä (2250), (perheestä 288) vävy Talollinen, s. 22.07.1824 Lappajärvi Orava.

1. puoliso: Vihitty 14.06.1844 Lappajärvi Anna Erkintytär Saari, Mustikkamaa (2264). (Perhe 4599) s. 16.11.1823 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Juho s. 08.04.1845 Lapppajärvi Kärnä.
Puoliso: Vihitty 02.12.1866 Lappajärvi Maria Juhontytär Saari, Mustkkamaa/ Ahvenniemi (6299). Taulu 3098 , s. 18.10.1847 Lappajärvi Norrkärnä.
2. Erkki s. 12.05.1847 Lappajärvi Kärnä.
3. Antti talollinen Harju n:6 autio, 1/16 per. ja 1/96 kr, yht 7/96 mant. 1894-, s. 09.01.1850 Lappajärvi Kärnä.
Tulleet uudestakaarlebyystä31.03.1892 Harjulle autioon talollisiksi
Muuttanut: Uusikaarlebyystä 31.03. 1892.
Puoliso: Anna Kaisa Iisakintytär Sigfrids, Ahvenniemi (25567) , s. 10.04.1850 Uusikaarleby.

Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Harju n:6, Autio 7/96 mant, vero 2 rupl, 35 kop, savu luokka 1, aution ostanut
Antti Antinpoika Ahvenniemi s-50, omistus todistettu kiinnek, 13.02.1894, renki Erkki Hyytinen s-75, verolla 2 ja 1, lapset tytär 1. kaikki yht 3 ja renki.
Itsellinen Erkki Erkinpoika s-53, verolla 1, yht 1. savu luokka 3.
1895 Henkikirja Harju n:6, Autio 7/96 mant, vero 2 rupl. 35 kop, savu luokka 1. Talossa asuu lukkari Juho Rusko s-37, vaimo Liisa s-60, Maria s-74, Väinö s-77, verolla 2 ja 2, lapsia tytöt 2, yht 6 henk. Itsellinen Maria Kielaankangas,
1900 Henkikirja Harju n:6, Autio 7/96 mant. vero 2 rupl. 35 kop. savu luokka 1. isäntä Antti s- 50, emäntä Anna s-50, vävy Jaakko s-74, vaimo Anna s-81, piika Stiina Koskela s-82, verolla 2 ja 3, lapset ja vap.
0 ja 2 yht 2 ja 5, kaikki 6+ piika.
1900 Henkikirja Harju n:6, Autio 7/96 mant, Autio asuu Lukkari Juho Rusko s-37, vaimo Liisa s-60,
poika Väinö s-77, renki Hemming Leppänen, s-82, verola 3 ja 1, laps ja vap. 0 ja 3, yht 3 ja 4, kaikki
6 + renki. savu luokka 1.
Itsellinen Maria Kielaankangas s-43 kivulias, lapset ja vapautetut 1 ja 2, yht 3. savu luokka 3. Itsellinen Leanteri Kielaankangas s.74, vaimo Maria s-65, verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 1, yht 4. savu 3. Itsellinen Joel Kielaankangas s- 81, vaimo Johanna 76, verolla 1 ja 1, yht 2. savu luokka 3.
1900 Harju torppari Juho Kielaankangas s-55. vaimo maria s-58, poika Matti s-83, vävy Antti Furu,
s-77, vaimo Miina s-78, savu luokka 2, verolla 3 ja 2, lapset ja vapautetut 0 ja 3, kaikki yht 8. 1905 Henkikirja Harju n:6 Autio 7/96 per. vero 2 rupl. 35 kop. savu luokka 1, kiinnek. 10.02.1894, isäntä Antti Ahvenniemi s-50, emäntä Anna s-50, vävy Jaakko s-74, vaimo Anna s-81, verolla
2 ja 2, lapset 0 ja 4, yht 8 henk.
1905 Henkikirja Harju n:6. Autio 7/96 mant, vero 2 rupl. 35 kop, savu luokka 1, Lukkari Juho Rusko,
s-37, vaimo Liisa s-60, tytär Miina 84, verolla 0 ja 2, lapset ja vap. 1 ja 2, yht 1 ja 4 yht 5. Mäkitupalainen Matti Pelto s-52, vaimo Maria s-47, isä Matti s-27, verolla 1 ja 1, vap 1, yht 3 henk, savu luokka 3.
1910 Henkikirja Harju n:6, Autio 7/96 per. vero 2 rupl, 35 kop, savu luokka 1, kiinnek. 13/2-94. isäntä Antti s-50, vaimo Anna s-50, vävy Jaakko s- 74 vaimo Anna s-81, verolla 2 ja 2, lapset
ja verosta vapaat 2 ja 4, yht 10. Lukkarin leski Liisa Rusko s-60, Aina 84 ja Lempi 92, verolla 3, lapsi 1 tytär, yht 4. 1915 Henkikirja Harju n:6, Autio 7/96 per, vero 2 rupl. 35 kop. savu luokka 1, kiinek. 13/2-
1894, isäntä Antti s-50, emäntä Anna s-50, vävy Jaakko s-74, vaimo Anna s-81, verolla 1 ja 1,
vap. ja lapset 4 ja 6, yht 12 henk. 1920 Henkikirja Harju n:6 talo 0,0729, vero 2 rupl 35 kop, kiinnekirja 13.02.1894, savu luokka 1, isäntä Antti Antinpoika-52, emäntä Anna s-50, yli-ikäiset, vävy Jaakko s-74, vaimo Anna s-81, tytär Jenny s-01 verolla 1 ja 2, lapset ja verosta vapaat 5 ja 4, yht 12 henk.
4. Jaakko s. 22.09.1852 Lappajärvi kärnä.
2. puoliso: Liisa Jaakontytär Tarvonen (3202). (Perhe 1263). (Perhe 1267) s. 01.09.1843 Lappajärvi Tarvola.
Lapset:
5. Matti s. 28.02.1878 Lappajärvi/Kärnä.
6. Antti
3. puoliso: Saara Hermannintytär Norrkärnä, Pekonketo (4997). (Perhe 3882) s. 21.11.1823 Lappajärvi Kärnä, k. 02.06.1890 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 296
12. Maria Antintytär Orava (2252), (perheestä 288) emäntä, s. 08.11.1831 Lappajärvi Orava, k. 22.08.1876 Itäkylä Rantakangas.

Puoliso: Vihitty 09.12.1850 Lappajärvi Antti Antinpoka Essevius Luomala, Rantakangas (2436). (Perhe 3672) talollinen 1/24 mant kr 1860 -1880, 1880 uusi omistaja Antti Purola 1/24 mant vero, Antin uusi talo 1880 Rantakangas 5/192 vero, s. 12.09.1826 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 05.11.1882 Lappajärvi Rantakangas.

Lapset:
1. Matti s. 27.08.1852 Itäkylä Luomala, k. 19.11.1852 Itäkylä Luomala.
2. Juho s. 28.04.1853 Itäkylä Luomala, k. 13.12.1874 Lappajärvi.
3. Liisa s. 12.08.1855 Itäkylä Luomala, k. 26.08.1867 Lappajärvi Itäkylä.
4. Antti s. 19.11.1857 Itäkylä Luomala, k. 1868 Lappajärvi Itäkylä.
5. Maria s. 07.07.1860 Itäkylä Luomala. Perhe 65
6. Anna s. 01.05.1862 Itäkylä Luomala, k. 28.01.1869 Lappajärvi Itäkylä.
7. Jaakko s. 11.07.1864 Itäkylä Luomala. Perhe 297
8. Helena s. 29.07.1867 Itäkylä Luomala. Perhe 100
9. Hanna s. 28.08.1869 Itäkylä Luomala.
10. Anna Sofia s. 25.02.1873 Itäkylä Luomala, k. 02.04.1875 Lappajärvi Itäkylä.
11. Esaias Vilhelm s. 05.08.1876 Itäkylä Rantakangas.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 297
13. Jaakko Antinpoika Luomala/Rantakangas (3742), (perheestä 296) talollinen, s. 11.07.1864 Itäkylä Luomala, k. 27.01.1905 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Liisa Jaakontytär Rantakangas (35287). (Perhe 674) s. 18.01.1860 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 298
12. Kaisa Antintytär Orava (2236), (perheestä 288) emäntä, s. 25.03.1839 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Elias Mikonpoika Hanhikangas (24214). (Perhe 2739) uudistilallinen Hanhikangas n:8 1/8 kr.1880, s. 17.11.1837 Lappajärvi Hanhikangas.
Muistiinpanot: 1875 Henkikirja Hanhikangas Lammi n:8, uudistalo 1/8 kr, savu luokka 2, uudisasukas Elias Mikonpoika, vaimo Kaisa, äiti Liisa yli-ik. verolla 1 ja 1, lapset 0 ja 3, yht 1 ja 5, yht 6 henk
savu luokka 2. 1880 Henkikirja Hanhikangas Lammi n:8, uudistalo 1/8 kr, vero 3 rupl. 80 kop. savu luokka 1. isntä Elias Matinpoika s-37, emäntä Kaisa s-79, tytär Liisa ( 1-3), isoäiti Liisa yli-ik, verolla 1 ja 2, lapset ja yli-ik, 4 ja 2. yht 5 ja 3, kaikki 8, Itsellinen Juho Taavinpoika s-45, vaimo Anna s-45, ( 1 ja 0), verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 0, yht 3, savu luokka 2, Torppari Matti Hanhikangas, s-20, vaimo Tilda s-43, lapset 2 ja 2, verottomat, ja lapset 3 ja 3, kaikki 6 henk. 1885 Henkikirja Hanhikangas Lammi n:8, talo 1/8 kr. vero 3 rupl. 80 kop. savu luokka 1. isäntä Elias Matinpoika s-37, vaimo Kaisa s-39, (2-2), verolla 2 ja 2. lapset 2 ja 2, yht 8, Yhtiömies Esa Juhonpoika s-42, vaimo Maria s-48 (2-1) savu luokka 1. verolla 1 ja 1, lapset 2 ja 1, kaikki yht 5 henk. Mäkitupalainen Juho Juhonpoika s-53, vaimo Leena s-56 lapset (0-2 ). verolla 1 ja 1, lapset 0 ja 2.
yht 4 henk. savu luokka 2. Itsellinen Juho Taavinpoika s-45, vaimo Anna s-45, (1 ja 1) verolla 1 ja 1. lapset 1 ja 1, yht 4, savu luokka 2. Torppari Matti Hanhikangas s-20 "öfa"lapset 3 ja 2, kaikki yht 4 ja 2, yht 6 henk. savu luokka 1.

Lapset:
1. Antti s. 18.12.1862 Lappajärvi, k. 30.01.1863 Lappajärvi.
2. Liisa s. 14.12.1863 Lappajärvi.
3. Maria naim, s. 21.05.1865 Lappajärvi.
4. Anna s. 20.11.1866 Lappajärvi, k. 26.11.1866 Lappajärvi.
5. Elias s. 28.11.1867 Lappajärvi, k. 05.12.1867 Lappajärvi.
6. Anna naim, s. 25.06.1869 Lappajärvi Hanhikangas.
7. Juho s. 24.10.1870 Lappajärvi Hanhikangas, k. 08.07.1873 Lappajärvi Hanhikangas.
8. Tilda naimaton itsellinen Hanhikankaalla, s. 05.08.1873 Lappajärvi Hanhikangas.
9. Johanna s. 10.02.1876 Lappajärvi Hanhikangas, k. 11.09.1877 Lappajärvi Hanhikangas.
10. Juho s. 22.04.1878 Lappajärvi Hanhikangas.
11. Antti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 299
12. Esa Antinpoika Orava, Kivipuro (2237), (perheestä 288) mäkitupalainen Kivipuro, s. 21.06.1841 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Liisa Juhontytär Tullila, Orava (24249). (Perhe 404) s. 17.04.1836 Lappajärvi, k. 23.08.1909 Lappajärvi.

Lapset:
1. Anna s. 30.04.1862 Lappajärvi Orava, k. 16.03.1863 Lappajärvi.
2. Liisa s. 04.08.1864 Lappajärvi Orava, k. 05.03.1868 Lappajärvi.
3. Anna s. 18.08.1867 Lappajärvi Orava, k. 11.06.1868 Lappajärvi.
4. Juho s. 13.06.1869 Lappajärvi Orava. Perhe 300
5. Liisa s. 23.01.1875 Lappajärvi Orava.
6. Antti s. 15.06.1877 Lappajärvi. Perhe 301
7. Maria s. 28.03.1879 Lappajärvi Orava, k. 06.08.1958 Maple Wisc USA.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 300
13. Juho Esaiaanpoika Orava (Kivipuro) (25311), (perheestä 299) Toholammille 1891, poika Juho, poika Sakari Orava, s. 13.06.1869 Lappajärvi Orava
Muuttanut: Toholampi 03.01.1891.

Puoliso: tuntematon Kivipuro (31944)

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 301
13. Antti Esanpoika Kivipuro (23772), (perheestä 299) s. 15.06.1877 Lappajärvi, k. 17.07.1930 USA Montana.

Puoliso: Vihitty 25.01.1903 Lappajärvi Iida Juhotytär Alalantela (23771) s. 25.08.1880 Lappajärvi, k. 20.06.1905 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 302
11. Maria Esantytär Orava, Timonen eli Ollila (545), (perheestä 287) emäntä Timonen, s. 10.10.1803 Lappajärvi Orava, k. 14.07.1856 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 07.11.1820 Lappajärvi Matti Juhonpoika Timonen eli Ollila (544). (Perhe 1110) talollinen viljeli, n:10 5/64 mant. Ollila 1851-1855, omisti Ollila 5/192, Harju 7/144 per/kr,Timonen 5/96 per, s. 22.10.1796 Lappajärvi Timonen, k. 18.11.1855 Lappajärvi Timonen.
Muistiinpanot: 1840 Ollila n:10, Matti Juhonpoika ja Erkki Juhonpoika yhdessä omistavat 5/32 mant per. 1855 Henkikirja Ollila n:10, Matti Juhonpoika Timonen eli Ollila, 5/64 mant. per. vero 2 rupl. 5 1/2 kop, Erkki ja Jaakko pojat, Liisa ja Saara miniät, Kaisa tytär, -, -, 2, 3, 5 verolla, 2 yli-ikäiset, lapset 3, yht 10. savu 1, luokka 1, Timossa?, ei pannuvuokraa.

Lapset:
1. Erkki s. 25.12.1823 Lappajärvi Timonen. Perhe 303
2. Juho s. 14.11.1825 Lappajärvi, k. 14.06.1827 Lappajärvi.
3. Maria s. 12.09.1827 Lappajärvi. Perhe 309
4. Anna s. 22.01.1830 Lappajärvi, k. lapsena.
5. Matti s. 11.10.1831 Lappajärvi Timo. Perhe 314
6. Jaakko s. 10.07.1834 Lappajärvi, kastettu Koti. Perhe 316
7. Kaisa s. 24.09.1836 Lappajärvi. Perhe 321
8. Juho s. 02.03.1840 Lappajärvi, k. 11.02.1841 Lappajärvi.
9. Liisa s. 13.09.1844 Lappajärvi, k. 15.06.1863 Lappajärvi.

Muistiinpanot: rippi 1860-1861, 1862-1867
10. Liisa s. 11.07.1853 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 303
12. Erkki Matinpoika Timonen eli Ollila (737), (perheestä 302) isäntä 1856-1890, viljeli Ollila n:10 5/64, isä Matin perikunta omisti Ollila 5/12 per. Harju 7/96 per, ja Timonen 5/64 per., s. 25.12.1823 Lappajärvi Timonen, k. 1895 Lappajärvi
Muuttanut: pois Ollilassa 1855-1861.
Muistiinpanot: Erkki Matinp. Timosen Henkikirjat
1860 Henkikirja Ollila n:10, " Timo-Ollila" talon hoitaja Erkki Matinpoika Timonen eli Ollila, 5/64 mant. perintö, Erkki isäntä, Liisa emäntä, Jaakko veli, Liisa veljen vaimo, Liisa tytär, Matti ja Juho rengit, 1, 1, 3, 2, yht verolla 7, lapset 5, yht 12, viinapannun vuokra 2 kappaa ruista. savu luokka 1. 1865 Henkikirja Ollila n:10, "Timo-Ollila" talon hoitaja Erkki Matinpoika 5/64 mant. per. viinapannun vuokra 2 kappaa ruista, savut luokka 1, 1kpl. verolliset asukkaat miehet 3 ja naiset 4, lapset tytöt 1
ja pojat 2, kaikki yht pojat 4 ja naiset 6. (asuivat Erkun talossa noin 6 vuotta, muutivat takaisin Timoon). asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Liisa Juhontytär, Jaakko veli, Liisa veljenvaimo, Liisa sisar, Liisa piika, Taavi renki. savu 1, luokka 1. 1870 Henkikirja Ollila n:10, "Timo-Ollila" talon hoitaja Erkki Matinpoika Timonen eli Ollila, 5/64 mant. per. savu 1 luokka 1. Timossa, verolliset miehet 3 ja tytöt 4, lapset pojat 3 ja tytöt 3, pojat 6 ja tytöt 7,
yht 13 henk, asukkaat: Erkki isäntä, emäntä Liisa, Maria tytär, veli Jaakko, vaimo Liisa, Anna-Liisa
tytär. renki Juho. Liisa 69. 1870 Henkikirja Timonen n:11, 5/8 per. Erkki Matinpoika Ollila omistaa Timonen 5/64 per. isäntä Erkki Matinpoika, Timonen /Ollila, isäntä Erkki kirjoilla Ollilassa, Liisa, renki Juho vaimo Liisa Juhontytär, verolla 1 ja 2, lapset 1 ja 1,yht 5 henk. 1880 Henkikirja Ollila n:10 "Timo-Ollila" talon hoitaja Erkki Matinpoika Timonen eli Ollila s- 23, 5/64 per. vero 2 rupl. 12 1/2 kop. emäntä Liisa -26, poika Juho -58, vaimo Leena 57, poika Erkki 62, veli Jaakko, vaimo Maria, piika Liisa, Taavintytär. verolla miehet 5 ja naiset 5, lapset pojat 2 ja tytöt 5, yht. miesp. 7, naisp 10, yht 15+2. savu 1, luokka 1, asuvat Timossa. ? 1880 Henkikirja Timonen n:11. Erkki Matinpoika Ollila omistaa ja viljelevät myös 5/64 Timosen perintötilaa asuvat Timossa.

Puoliso: Vihitty 28.11.1845 lappajärvi Liisa Juhontytär Annola, Timonen (802). (Perhe 496) emäntä, s. 08.10.1826 Lappajärvi Annola, k. 04.05.1899 Lappajärvi
Muuttanut: Ollilassa 1855-1861.
Muistiinpanot: rippi1862-1868 1869-1878.1887

Lapset:
1. Maria s. 11.11.1847 Lappajärvi Timonen, k. 30.08.1849 Lappajärvi Timonen.
2. Anna Liisa s. 31.05.1850 Lappajärvi Timonen. Perhe 304
3. Maria s. 15.01.1854 Lappajärvi Timonen. Perhe 305
4. Juho s. 11.07.1858 Lappajärvi Timonen. Perhe 306
5. Erkki s. 21.10.1862 Lappajärvi Timonen. Perhe 307
6. Leena s. 11.04.1866 Lappajärvi Timonen. Perhe 308
7. Maria ?, s. 01.06.1867 Lappajärvi Timonen.
8. Vilhelmiina s. 01.06.1870 Lappajärvi Timonen, k. 10.03.1890 Lappajärvi Timonen.

Muistiinpanot: rip1888-1889
9. Matilda s. 17.01.1874 Lappajärvi Timonen, k. 05.05.1887 Lappajärvi Timonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 304
13. Anna Liisa Erkintytär Timonen eli Ollila (804), (perheestä 303) s. 31.05.1850 Lappajärvi Timonen.
Muistiinpanot: rip 1870-1873 Viinamäki 1874-1878

Puoliso: Vihitty 16.03.1873 Lappajärvi Antti Matinpoka Viinamäki (30364). (Perhe 1471) s. 05.03.1847 Lappajärvi Itäkylä Viinamäki.

Lapset:
1. Maria s. 13.09.1874 Lappajärvi Itäkylä Viinamäki, k. 19.12.1874 Lappajärvi Itäkylä Viinamäki.
2. Anni s. 24.10.1875 Lappajärvi Itäkylä Viinamäki.
3. Vilhelmiina s. 27.10.1877 Lappajärvi Itäkylä Viinamäki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 305
13. Maria Erkintytär Timonen eli Ollila (23879), (perheestä 303) s. 15.01.1854 Lappajärvi Timonen.
Muistiinpanot: rippi Ollila 1869-1876 Nyssölä 1877-1879

Puoliso: Vihitty 15.04.1877 Lappajärvi Jaakko Juhonpoika Nyyssälä (30367). (Perhe 2592) s. 20.04.1852 Lappajärvi Tarvola.
Muistiinpanot: rip 1870-1878

Lapset:
1. Johanna s. 02.10.1877 Lappajärvi Tarvola, k. 09.12.1877 Lappajärvi.
2. Liisa s. 04.08.1878 Lappajärvi Tarvola, k. 12.08.1878 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 306
13. Juho Erkinpoika Timonen (23901), (perheestä 303) talollinen, rek n:11 Timonen 5/64 mant perintö, 1890-, s. 11.07.1858 Lappajärvi Timonen, k. ennen 1915.

1. puoliso: Vihitty 20.12.1877 Lappajärvi Anna Matintytär Timo (24146). (Perhe 532). (Perhe 539) s. 20.04.1857 Lappajärvi Timo, k. 10.02.1882 Lappajärvi Timo.
kaksonen.
Muistiinpanot: rip1879-1881

Lapset:
1. Maria s. 07.12.1878 Lappajärvi, k. 21.12.1878 Lappajärvi Timo.
2. Liisa s. 17.09.1880 Lappajärvi, k. 09.11.1880 Lappajärvi Timo.
3. Erkki
2. vihkimättä: Anna Juhontytär Viinamäki (4276). (Perhe 1664) s. 05.02.1859 Lappajärvi Itäkylä.
Muistiinpanot: 1910 Henkikirja Itsellinen Anna Viinamäki s-59, verolla 0 ja 1. lapset 1-0, yht 2 henk
Lapset:
4. Matti perillinen yhdessä äitinsä kanssa, Timonen n:11, 0,0893 perintö. kivulias.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 307
13. Erkki Erkinpoika Timonen, Savela (23859), (perheestä 303) talollinen viljeli Timo-Ollila 5/64 per. 1895-1911, asepalv 1881, perikunnan omistukset Ollila 5/128 per. Harju 7/96 per/ kr. Timonen 5/64 per., s. 21.10.1862 Lappajärvi Timonen, k. 25.07.1906 Lappajärvi Savela.

Puoliso: Vihitty 14.03.1884 Lappajärvi (Lisänimi: Timon sotamies) Liisa Hernesniemi, Timonen (23902). (Perhe 621) emäntä, s. 16.01.1864 Lappajärvi Hernesniemi, k. 12.04.1925 Lappajärvi Savela.


Erkki sai kutsunnassa helmikuussa 1884 arvan n:1 ja joutui sotapalvelukseen. Palvelun hän suoritti Vaasan tarkk`ampujapataljoonassa. Palveluksen aikana hän oli kesäleirillä Pietarissa. Palveluksensa aikana hän oppi hyvän kirjoitus ja lukutaidon.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 308
13. Leena Erkintytär Timonen eli Ollila (23899), (perheestä 303) s. 11.04.1866 Lappajärvi Timonen.
Muistiinpanot: rip1888-1891

Puoliso: Vihitty 1891 Juho Heikki Juho Heikinpoika Laasanen (24556) s. 06.09.1872 Lappajärvi Tarvola.
Muistiinpanot: rippi Timo 1883,1884,1887 rippi Laasanen

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 309
12. Maria Matintytär Timonen eli Ollila (739), (perheestä 302) emäntä, s. 12.09.1827 Lappajärvi, k. 17.12.1864 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 23.11.1849 Lappajärvi Juho Juhonpoika Hernesniemi (2642). (Perhe 1377) talollinen Hernesniemi Lammi n:1, Juhon talo 9/128 per. 1880-, s. 20.09.1825 Lappajärvi, k. 06.09.1889 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Hernesniemi, Lammi n:1, talo 9/128 per. vero 2 27 1/2 kop savu 1, isäntä Juho s-25, poika Matti s-51, vaimo Anna s-49, poika Jaakko s-60, muori Liisa s-08 yli-ik, verolla 3 ja 1, lapset 1 ja 1. kaikki 4 ja 2. 6+ 1 yli-ikäinen. Itsellinen Juho Juhonpoika s-53, vaimo Leena s-56 verolla 1 ja 1, laset 0 ja 1. yht 1 ja 2, kaikki 3. savu 2

Lapset:
1. Matti s. 29.06.1851 Lappajärvi. Perhe 310
2. Juho s. 15.07.1853 Lappajärvi. Perhe 311
3. Jaakko s. 06.01.1856 Lappajärvi, k. 23.01.1856 Lappajärvi.
4. Erkki s. 12.07.1857 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 312
5. Jaakko s. 10.10.1860 Lappajärvi. Perhe 313
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 310
13. Matti Juhonpoika Hernesniemi (805), (perheestä 309) talollinen Hernesniemi Lammi n:1 9/128 perintö 1885-, s. 29.06.1851 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1885 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 9/128 per, vero 2 rupl, 27 1/2 kop. savu 1, isäntä Matti s-51, vaimo Anna s-49, (0-3), isä Juho s-25, poika Jaakko s-60, isoäiti Liisa s-02, piika (0-1) verolla 31, lapset ja verott. 3 ja 2, yht 6 ja 3, kaikki 8 ja 1. Itsellinen Matti Pyymaa s-40 leski. verolla 1. lapsi 1 poika. ei merk. omaa savua. Torppari Matti Westerbacka s-25, vaimo Anna s-34, tytär Maria s-60 ( 0-1), verolla 0 ja 1, verottomat ja lapset, 1 ja 2, yht 1 ja 3 kaikki 4, savu luokka 2. 1890 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 9/128 per. vero 2 rupl. 27,5 kop. savu 1. isäntä Matti s.51, vaimo Anna s-51, (3-0), poika Antti s-73, verolla 2 ja 1, lapset 3 ja 0, yht 6 henk. Mäkitupalainen Matti Westerbacka s-25, vaimo Anna s-34 raajar. (1-0), tytär Maria s-59, verolla 0 ja 1, verotta 2 ja 1, yht 4 henk. savu 3, 1895 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 9/128 per. vero 2 rupl 27,5 kop. savu 1, kiinnek. 4/12-76, isäntä Matti s-51, emäntä Anna s-49, poika Antti 73, (4-0), verolla 2 ja 1, lapset 4 ja 0, yht 7 henk. Mäkitupalainen Matti Westermarbacka s-25, "öfa", vaimo Anna s-34, tytär maria s-59, (1-0), savu 2. Kanssa asujan oikeuden omistavat Jaakko ja Erkki samassa numerossa.

Puoliso: Vihitty 1870 Anna Antintytär Pitkäsalo, Hernesniemi (22772). (Perhe 3798) s. 24.11.1849 Evijärvi
Muuttanut: Lappajärvi 17.02.1870.

Lapset:
1. Liisa s. 25.06.1871 Lappajärvi Hernesniemi, k. 11.09.1872 Lappajärvi Hernesniemi.
2. Antti s. 06.07.1873 Lappajärvi Hernesniemi.
3. Anna s. 23.12.1878 Lappajärvi Hernesniemi, k. 21.08.1879 Lappajärvi Hernesniemi.
4. Matti s. 13.07.1880 Lappajärvi Hernesniemi.
Lähtenyt Amerikkaan 12.01.1901,lähtö Hangosta Arcturus laivalla Englantiin ,josta Cunard Linellä USA;n ,määränpää Negaunee Michigan.
5. Juho
6. Erkki
7. Maria
8. Jaakko
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 311
13. Juho Juhonpoika Hernesniemi, Hanhikangas (4406), (perheestä 309) Itsellinen, mäkitup. talollinen Hanhikangas 1/36 per 1900-, s. 15.07.1853 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, itsellinen Juho Juhonpojan s-25 mailla, savu 2, Juho s-53, vaimo Leena s-56, verolla 1 ja 1, lapset 0 ja 1. Yhtiömies Elias Matinpoika Hernesniemen leski Liisa s-44, savu 1. Torppari Matti Westerbacka, s-35, vaimo Anna s-34, verolla 1 ja 1, lapsi 0-1, yht 3 henk. savu 2. 1885 Henkikirja Hanhikangas Lammi n:7, mäkitupalainen Juho s-53, vaimo Leena s-56. (0-2), verolla 1 ja 1, yht 1 ja 3, kaikki 4 henk. savu luokka 2.

Puoliso: Vihitty 23.11.1877 Lappajärvi Leena Heikintytär Kankaanpää, Hernesniemi (24815). (Perhe 1732) s. 11.05.1856 Lappajärvi.

Lapset:
1. Vilhelmiina s. 28.09.1878 Lappajärvi Hernesniemi, k. lapsena.
2. Maria s. 15.09.1880 Lappajärvi.
3. Juho
4. Hilma
5. Jaakko
6. Heikki
7. Iida
8. Hemminki maanvilj. vapussodan veteraani.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 312
13. Erkki Juhonpoika Hernesniemi (24261), (perheestä 309) muutt 287/1891, renki, Amerikka koko perhe, s. 12.07.1857 Lappajärvi Hernesniemi.

Puoliso: Vihitty 20.09.1879 Lappajärvi Anna Kustaantytär Pekonketo( Koukkari?) (7587). (Perhe 3820) s. 20.08.1849 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Miina s. 09.10.1880 Lappajärvi Hernesniemi, k. 28.10.1880 Lappajärvi.
2. Juho
3. Iida
4. Anna
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 313
13. Jaakko Juhonpoika Hernesniemi (6641), (perheestä 309) itsellinen, s. 10.10.1860 Lappajärvi
Muuttanut: Kannus 1903 koko perhe.

Puoliso: Vihitty 31.08.1889 Lappajärvi Liisa Erkintytär Saari /Mäki, Hernesniemi (5969). (Perhe 43) s. 16.07.1869 Lappajärvi Virsula.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 314
12. Matti Matinpoika Timonen (24144), (perheestä 302) talollinen 5/64 mant. Timonen n:11,vävy leski Maria Sakarintyttärellä 1855- alkaen, s. 11.10.1831 Lappajärvi Timo, k. 10.05.1860 Lappajärvi Timo.
Muistiinpanot: 1852 Talvikäräjät Lappajärven käräjäkunta 21päivä helmikuuta (2008-03-07 f 084
§ 87
Matti Matinpoika Timosen talokaupan laillistamiseksi 2-huudatus 5/64 mant.Timosen verotalo n:11
Kirkonkylässä, kauppa on tehty 14 päivä marraskuuta 1851, myyjänä talollinen Aabraham Erkinpoika
Timonen ja hänen vaimonsa Reetta Juhontytär kauppahinnalla 600 ruplaa sekä syytinki myyjille.
2- huudatus hyväksytään moitteitta joka kirjataan ja yleisesti ilmoitetaan.
1853 Lappajärven Käräjäkunta Talvikäräjät 16 päivä maaliskuuta § 12 ( 2008-3-7 f 110)
Matti Matinpoika Timosen hakemus 3-huudatuksesta, 5/64 mant.Timosen verotaloa n:11
Kirkonkylässä, kauppa tehty 14 pv marraskuuta 1851, myyjänä Matin vaimon Maria Matintyttären kasvatti-isä lapseton Aabraham Erkinpoika (Maria oli Aabrahamin veljen Matin tytär), talon
kauppahinta oli 600 hopearuplaa ( mukana myös Aabrahamin rakennukset). 3-huudatus
hyväksytty moitteitta.

Puoliso: Maria Matintytär Timonen (797). (Perhe 532) perinyt isältään Timonen 5/64, myynyt talon Aabraham Timoselle 14 11.1831, s. 09.09.1836 Lappajärvi, k. 29.07.1862 Lappajärvi Timo.

Lapset:
1. Liisa s. 11.07.1855 Lappajärvi Timo.
2. Reetta s. 20.07.1857 Lappajärvi Timo.
3. Anna s. 20.07.1857 Lappajärvi Timo, k. 10.02.1882 Lappajärvi Timo.
4. Erkki s. 09.06.1860 Lappajärvi Timo. Perhe 315
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 315
13. Erkki Matinpoika Timo (24148), (perheestä 314) 5/64 vero(vaimolle holhooja) uusi aviomies), s. 09.06.1860 Lappajärvi Timo, k. 01.06.1879 Lappajärvi Timo.
Muistiinpanot: rippi 1878

Puoliso: Vihitty 1878 Anna Kaisa Matintytär Timonen, Ollila (23992). (Perhe 1176) talo Timonen n:11 5/64 vero, Matti holh. talo Matintupa Ollila n:10, miehen perintö omisti 1898 alkaen 4/512, 0,0840 per., s. 28.09.1862 Lappajärvi Timo, k. 01.11.1927 Lappajärvi.
aviomies holhooja.
Muistiinpanot: rippi Timo1878 Ollila 1879-1893

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 316
12. Jaakko Matinpoika Timonen eli Ollila (541), (perheestä 302) talollinen. vaimon perintönä1880-1895 alkaen Hyytinen n:7 1/48 per ja 1/192 kr. asunut yhteistaloudessa veli Erkin kanssa Ollilassa 1855 alk., s. 10.07.1834 Lappajärvi, kastettu Koti, k. 18.11.1895 Lappajärvi.
merkattu Ollilaan vuodet 1855-1861, myös lapset.

Puoliso: Vihitty 03.12.1853 Lappajärvi Liisa Aabramintytär Hyytinen, Timonen (542). (Perhe 1069) emäntä Timonen, peri isältään, s. 29.01.1833 Lappajärvi, k. 02.11.1919 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 27.02.1855 Lappajärvi, k. 07.04.1859 Lappajärvi.
2. Maria s. 08.09.1857 Lappajärvi. Perhe 317
3. Jaakko s. 23.09.1858 Lappajärvi. Perhe 318
4. Matti s. 05.10.1860 Lappajärvi, k. 15.06.1866 Lappajärvi.
5. Erkki s. 07.11.1864 Lappajärvi, k. 09.01.1865 Lappajärvi.
6. Anna s. 06.12.1865 Lappajärvi. Perhe 319
7. Liisa s. 13.04.1869 Lappajärvi. Perhe 320
8. Matti s. 04.02.1872 Lappajärvi, k. 10.07.1907 Lappajärvi.
Kuuromykkä, Naimaton.
9. Juho Erkki s. 22.12.1874 Lappajärvi, k. 26.03.1877 Lappajärvi.
10. Johannes s. 16.05.1878 Lappajärvi, k. 06.08.1878 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 317
13. Maria Jaakontytär Timonen (1502), (perheestä 316) emäntä, s. 08.09.1857 Lappajärvi, k. 09.04.1928 Lappajärvi.
Muistiinpanot: rippi ollila 1876-1878 1879 1895 Henkikirja Ollila n:10, "Timo Ollila" Maria Jaakontytär s-1857 asui Erkki, Erkinpojan hoitamassa talossa, mies kadonnut USA:ssa. lapset tytöt 2, verollinen 1, yht 3 henk.

1. puoliso: Vihitty 11.01.1879 Lappajärvi Jaakko Matinpoika Viinamäki (1510). (Perhe 1471) muuttanut Amerikkaan, s. 27.09.1857 Lappajärvi Itäkylä Viinamäki, k. 05.08.1888 Yhdysvallat.

Lapset:
1. Liisa s. 03.06.1880 Lappajärvi, k. 14.07.1881 Lappajärvi.
2. Sanna Maija
3. Anni
2. puoliso: Vihitty 01.03.1903 Lappajärvi Antti Matinpoika Savola (1511). (Perhe 683). (Perhe 685) talollinen Savola n:9 mant, 1/16 per ja 1/32 kr 1880-, s. 29.09.1853 Lappajärvi, k. 11.10.1942 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Savola n:9 3/8 mant, Antin talo 1/16 per ja 1/32 kr. vero 3 rupl. 2 1/2 kop. savu luokka 1. isäntä Antti s-53, emäntä Anna s-51, äiti Liisa s-36, veli Jaakkos- 49, vaimo Liisa s-48, erolla 2 ja 3, lapset 3 ja 3, yht 5 ja 6 , kaikki 11. Itsellinen Matti Matinpoika s-51, 1 henkilö,
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 318
13. Jaakko Jaakonpoika Timonen eli Ollila (67), (perheestä 316) talollinen, omistaja Hyytisen n:7,1/48 per ja 1/192 kr. asuu yhteistalossa Erkki Erkinpoika Savelan kanssa., s. 23.09.1858 Lappajärvi, k. 16.02.1901 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.04.1880 Lappajärvi Maria Matintytär Ollila, Timonen (68) vanhaemäntä (Timoantin vanhamuori), s. 12.08.1861 Lappajärvi, k. 22.08.1941 Lappajärvi Ollila.
vhkinyt C.G Grönberg.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 319
13. Anna Jaakontytär Timonen, Ollila (1505), (perheestä 316) emäntä, s. 06.12.1865 Lappajärvi, k. 14.09.1922 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1884-1887

Puoliso: Vihitty 09.02.1884 Lappajärvi Jaakko Erkinpoika Ollila (1516) talollinen 1895 talo "Seksi" omistavat yhdessä Erkki Matinpojan kanssa23/96 molemmilla omat savut.1920 perillisillä 0,0976 per., s. 09.02.1865 Lappajärvi Ollila, k. 02.08.1906 Lappajärvi Ollila.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 320
13. Liisa Jaakontytär Timonen (1506), (perheestä 316) s. 13.04.1869 Lappajärvi, k. 10.07.1943 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 01.02.1894 Lappajärvi Antti Eliaanpoika Hernesniemi (1532). (Perhe 376) 450/1891, s. 03.04.1873 Lappajärvi, k. 01.01.1973 Lappajärvi (julistkuol) kuolleeksi).
Antti lähti Amerikkaan 16.03.1901, Hangosta Polaris Laivalla Englantii ,sieltä Cunard Linen aluksella New York :iin, määränpää Michigan Calumnet, matkan hinta 333 FIM, julistettu Suomessa kuolleeksi 01.01.1973.
Muuttanut: Yhdysvallat 16.03.1901.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 321
12. Kaisa Matintytär Timonen eli Ollila (742), (perheestä 302) s. 24.09.1836 Lappajärvi.
Muistiinpanot: rip 1855-1856

Puoliso: Salomon Antinpoika Kärnä (7488). (Perhe 1575) s. 10.04.1835 Lappajärvi Kärnä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 322
11. Juho Esanpoika Orava (2199), (perheestä 287) talollinen 1840-1850, Orava n:13 5/24 mant. kruunu, leski Anna 1860-1879 5/72 mant. kr., s. 03.04.1805 Lappajärvi Orava, k. 02.12.1850 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: 1840-1850 Isäntä Juho Esanpoika Orava s. 03.04.1805 k.02.12.1850, talo Orava n:13, 5/24 kr. vero 6 rupl. 75 kop. talossa asuu myös isännän lanko Antti Antinpoika Norrkärnä s,19.11.1794
ja entinen Torppari yli-ikäinen Erkki Erkinpoika Puusti. Juho kuolee 1850, 45-vuotiaana.
1851 Lappajärven Tuomiokunta Talvikäräjät, Esa Orava on hakenut virallista holhoojaa
02.12.1850 edesmenneen talokkaan Juho Esanpoika Oravan alikäisille lapsille.
Oikeus on määrännyt lasten holhoojaksi lautamies Taavi Söyringin. (2008-02-27 f 168 ja 169) Isäntäluettelo Juho Esanpojan talo, jako 1860 leski Annan osuus 5/72 mant. kruunu. 1860-1879 Isäntä leski Anna Matintytär (Timo) Orava s.28.12.1804 k.22.03.1879, talo 5/72 mant kr. savu luokka 1, Annan talossa asukkaita 1875 yht 17 henkeä. 1880-1902 Isäntä Matti Juhonpoika Orava s.13.08.1831 k.1804. talo 5/72 mant. kr. myönnetty immitsioni 12.09.1879 ( oikeus hoitaa kruununtilaa). vero 2 rupl. 23 1/3 kop. savu luokka 1. Talossa asui 1900 yht 22 henk. joista aikuisia verollisia 10 henk.
1880-1902 Yhteisviljelyksessä veli Juho Juhonpojan s.04.03.1838 k.08.02.1892 omistama talo Nykänen Lammi n:2 5/64 per. vero 2 rupl. 52,5 kop. 1902 talot on jaettu tasan ( puolet molemmista) Matti Matinpojalle s, 12.11.1857 ja Juho Juhonpojalle s. 08.11.1866. Molemmille tuli samansuuruinen talo Orava n:13 5/144 per ja Nykänen Lammi n:2 5/128 per. 1903-1920 Isäntä Matti Matinpoika Orava s.12.11.1857. Talo Orava n:13 5/144 per. kiinnek 10/4-02, vero 1 rupl. 11 2/3 kop, savu luokka 1. Talo Nykänen Lammi n:2, 5/128 per.kiinnek. 15/11-01, vero 1 rupl. 26 1/4 kop. 1903-1920 Isäntä Juho Juhonpoika Orava s.08.11.1866 k.19.06.1935. Talo Orava n:13 5/144 per. kiinnek. 10/4-02, vero 1 rupl. 11 2/3 kop. savu luokka 3. Talo Nykänen Lammi n:2, 5/128 per. kiinnek. 15.11.-01, vero 1 rupl. 26 1/4 kop. 1845 Henkikirja Orava n:13 5/24 kr. isäntä Juho Esanpoika, Anna vaimo, Antti lanko, Esa veli,
Juho ja Erkki langonpojat, Liisa vaimo Liisa langon tytär, Kaisa miniä, Maria piika,1, 1, 4, 4, yht 10, lapset 12, yht 22, viinapannun vuokra 3 1/2 kappaa. savu 1, luokka 1. Entinen torppari Erkki Erkinpoika, yli-ikäinen 1, ei omaa savua. Mäkitupalainen Kustaa Erkinpoika, Erkki, Saara, Saara tytär, 1, -, 1, 1, verolla 3, yli-ikäiset 2.
lapset 2, yht 7 , savu 1, luokka 3, (Puusti Erkki Erkinpoika myös asuu savussa)
(itselliset Matti ja Liisa yli-ikäiset). 1850 Henkikirja Orava n:13 5/24 kr, vero 6 rupl. 70 kop. isäntä Juho, emäntä Anna, Antti lanko, Esa veli, Matti poika, Juho ja Erkki langon pojat, Liisa sisar, Liisa langon tytär, Kaisa miniä,
Maria sisarentytär, Anna 1, 1, 5, 5, yht, verolla 12, lapset 10, kaikki 22 henk, viinapannun vuokra 3 1/2 kap. savut 1, luokka 1. 1860 Henkikirja Orava n:13, 5/36 per, 5/72 kr, Juhon talo 5/72 kr. isäntä leski Anna Matintytär,
Matti, Juho ja Esa pojat, Anna ja Anna miniät, -, -, 3, 2, yht 5, yli-ikäinen 1, lapset 4, yht 10,
viinap. vuokra 2 kap, savut 1, luokka1. 1865 Henkikirja Orava, n:13, Juhon talo 5/72 per. isäntä leski Anna, Matti. Juho ja Erkki pojat,
Anna ja Anna miniät, Kaisa piika, verolliset m 3, n 3, pojat 2, tytöt 2, yht m 5, n 5, yht 10, savut 1, luokka 1, viinap vero 2 kappaa. 1870 Henkikirja Orava n:13, Juhon talo 5/72 per. isäntä leski Anna, Matti poika, Anna miniä, Juho poika, Anna miniä. Esa poika, Maria miniä, verolla 3 ja 3, lapset 5 ja 2, yht 13, savu luokka 1.
1875 Henkikirja Orava n:13, Juhon talo 5/72 per, isäntä leski Anna, Matti poika, Anna miniä,
pojanpoika Matti, poika Juho, vaimo Anna, Esa poika vaimo Maria, verolla 4 ja 3, yli-ikäinen 1, nainen, lapset 6 ja 3 yht 10 miesp, ja 7 naisp, yht 17 henk. savu luokka 1.

Puoliso: Vihitty 04.11.1824 Lappajärvi Anna Matintytär Timo, Orava (2226). (Perhe 1174) emäntä isäntä 1860-1879 Orava n:13. 5/72 mant. kr., s. 28.12.1804 Lappajärvi Timo, k. 22.03.1879 Lappajärvi Orava.

Lapset:
1. Maria s. 28.04.1826 Lappajärvi Orava. Perhe 323
2. Matti s. 30.12.1827 Lappajärvi Orava, k. 06.01.1828 Lappajärvi Orava.
3. Esa s. 25.08.1829 Lappajärvi Orava, k. 23.07.1830 Lappajärvi Orava.
4. Matti s. 13.08.1831 Lappajärvi Orava. Perhe 324
5. Kaisa s. 06.03.1833 Lappajärvi Orava, k. 19.08.1834 Lappajärvi Orava.
6. Anna s. 24.07.1835 Lappajärvi Orava.
7. Juho s. 04.03.1838 Lappajärvi Orava. Perhe 328
8. Liisa s. 22.04.1841 Lappajärvi Orava, k. 08.04.1841 Lappajärvi Orava.
9. Esa s. 10.05.1842 Lappajärvi Orava. Perhe 332
10. Heikki s. 01.09.1844 Lappajärvi Orava, k. 03.09.1849 Lappajärvi Orava.
11. Jaakko talollinen, s. 28.07.1847 Lappajärvi Orava, k. 22.08.1847 Lappajärvi Orava.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 323
12. Maria Juhontytär Orava (2253), (perheestä 322) s. 28.04.1826 Lappajärvi Orava.

1. puoliso: Vihitty 04.12.1844 Lappajärvi Antti Matinpoika Luomala (3828). (Perhe 243) s. 04.08.1823 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Matti s. 19.09.1846 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 19.08.1848 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
2. Loviisa s. 15.08.1848 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 253
3. Anna s. 13.07.1850 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 21.10.1850 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
4. Maria s. 12.02.1852 Lappajärvi Mattila.
5. Juho s. 17.08.1853 Kauhajärvi. Perhe 254
2. puoliso: Jaakko Antinpoika Essevius Luomala (3762). (Perhe 3672) s. 04.08.1839 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
Lapset:
6. Anna Liisa s. 18.05.1861 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 25.09.1866 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
7. Erkki s. 24.04.1862 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 28.10.1864 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
8. Karoliina s. 11.09.1865 Lappajärvi Itäkylä, k. 23.08.1866 Lappajärvi Itäkylä.
9. Jaakko s. 05.08.1867 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 324
12. Matti Juhonpoika Orava (2255), (perheestä 322) talollinen Orava n:13 5/72 kr,1880-1902, s. 13.08.1831 Lappajärvi Orava, k. 1904 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: 1880-1902 isäntä Matti Juhonpoika Orava s. 13.08.1831, k.1904, talo Oravan:13, 5/72 kruunu, vero 2 rupl. 23 1/3 kop. Immitsioni myönnetty 12.09.1879, savu 1, luokka 1. asukkaita 1900 yhteensä 22, joista verollisia aikuisia 10. 1880-1902 Yhteisviljelyksessä veli Juho Juhonpojan s.04.03.1838 k 08.09.1892 omistama talo Nykänen Lammi n:2 5/64 per. vero 2 rupl. 52,5 kop. 1880 Henkikirja Orava n:13, Matti Oravan talo 5/72 kr, vero 3 rupl. 23 1/3 kop. savu luokka 1. isäntä Matti s-31, Anna s-34, poika Matti-57, vaimo Fia s- 63, veli Juho s-38, vaimo Anna s-38, tytär Liisa 64, Esa s-42, vaimo Maria s-48, verolla 4 ja 5, lapset 6 ja 2, yht 17 henk. 1885 Henkikirja Orava n:13, Matti Oravan talo 5/72 kr, isäntä Matti s-31, emäntä Anna s-34, poika Matti s-57, vaimo Liisa s-62, poika Esa s-67, veli Juho s-38, vaimo Anna s-38, poika Juho s-66, verolla 5 ja 3, lapset 4 ja 2, kaikki 14 henk.

Puoliso: Anna Jaakontyttär Vinkka, Orava (1439). (Perhe 507) s. 02.02.1834 Lappajärvi Itäkylä Vinkka, k. 02.07.1880 Vimpeli Sääksjärvi Mäkelä.
Muistiinpanot: rip 1888-1893

Lapset:
1. Anna vimpeli 02.04.1874, s. 13.09.1854 Lappajärvi.
2. Juho s. 17.09.1856 Lappajärvi Orava.
3. Matti s. 12.11.1857 Lappajärvi Orava. Perhe 325
4. Jaakko s. 14.01.1860 Lappajärvi Orava. Perhe 326
5. Esaias s. 29.07.1861 Lappajärvi.
6. Juho s. 11.12.1862 Lappajärvi Orava, k. 04.10.1863 Lappajärvi.
7. Maria s. 18.07.1864 Lappajärvi Orava, k. 04.05.1865 Lappajärvi.
8. Esaijas s. 29.01.1867 Lappajärvi Orava.
asevelvolliseksi n6.
9. Juho s. 05.11.1869 Lappajärvi Orava.
10. Miina s. 29.12.1872 Lappajärvi Orava, k. 22.07.1873 Lappajärvi Orava.
11. Maria s. 27.08.1874 Lappajärvi Orava. Perhe 327
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 325
13. Matti Matinpoika Orava (23913), (perheestä 324) talollinen, Orava n:13, 5/144 per. 1903- 1920 toinen silmä sokea, s. 12.11.1857 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Vihitty 07.02.1880 Lappajärvi Liisa Matintytär Timo, Orava (23914). (Perhe 1177) s. 20.04.1862 Lappajärvi Timo.
Muistiinpanot: rippi Timo 1878

Lapset:
1. Matti Amerikassa, palannut takaisin, poikamies., s. 20.11.1880 Lappajärvi Orava.
2. Anna
3. Liisa
4. Sanna Maija
5. Antti
6. Jaakko puuseppä.
osallistunut vapaussotaan Jääkäriluutnantti Sarkkilan komppaniassa. oli mukana Lapuan, Seinäjoen,Kolhon, Vilppulan, Ruoveden, Tampereen ja Lahden taisteluissa. Tehtävä kk-ryhmän johtaja.
Sairastui ja invalidisoitui sodan aikana.
7. Juho Kustaa talollinen Purola Orava, v1926 pinta-ala 118 ha pelto 32 ha.
8. Iida ei lapsia.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 326
13. Jaakko Matinpoika Orava, Vinkka (24172), (perheestä 324) s. 14.01.1860 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Vihitty 24.01.1880 Vilhelmiina Juhontytär Pietilänketo (24847). (Perhe 4092) läh 301, s. 29.11.1859 Lappajärvi Pietilänketo.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 327
13. Maria Matintytär Orava (23912), (perheestä 324) s. 27.08.1874 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Esa Eskonpoika Vehkamäki (25782) kuul 29.11.1897.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 328
12. Juho Juhonpoika Orava (2234), (perheestä 322) talollinen Nykänen Lammi n:2 5/64 per. 1880-1900 viljeli taloa yhteistaloudessa veli Matin kanssa., s. 04.03.1838 Lappajärvi Orava, k. 08.09.1892 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Nykänen Lammi n:2 talo 5/64 per, vero 2 rupl 52,5 kop, savu 1 omistaa Juho Juhonpoika Orava Kirkonkylä n:13, asuu Oravassa. vaimon perintönä, viljelee taloa yhteistaloudessa veli Matin kanssa. 1885 Henkikirja Nykänen Lammi n:2 talo 5/64 per, vero 2 rupl 52,5 kop, savu 1 omistaa Juho Juhonpoika Orava Kirkonkylä n.13, asuu Oravassa, yhteistalous veli Matin kanssa. 1890 Henkikirja Nykänen Lammi n:2 talo 5/64 per, vero 2 rupl 52,5 kop, savu 1 omistaa Juho Juhonpoika Orava Kirkonkylä n:13, asuu Oravassa, yhteistalous veli Matin kanssa.

Puoliso: Vihitty 1859 Anna Reetta Jaakontytär Nykänen (6830). (Perhe 2583) emäntä perinyt isänsä talon Nykänen 5/64 perintö, s. 16.11.1838 Lappajärvi Nykänen.

Lapset:
1. Maria s. 28.01.1862 Lappajärvi Orava, k. 21.01.1864 Lappajärvi.
2. Liisa s. 21.04.1864 Lappajärvi Orava. Perhe 329
3. Juho s. 08.11.1866 Lappajärvi Orava. Perhe 330
4. Jaakko s. 24.06.1870 Lappajärvi Orava.
5. Vilhelmiina s. 18.04.1873 Lappajärvi Orava, k. 23.09.1873 Lappajärvi Orava.
6. Leanteri s. 16.06.1878 Lappajärvi Orava. Perhe 331
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 329
13. Liisa Juhontytär Orava, Nyyssölä (24257), (perheestä 328) emäntä, s. 21.04.1864 Lappajärvi Orava, k. 16.11.1940 Lappajärvi Nyyssölä.

Puoliso: Vihitty 05.07.1881 Lappajärvi Juho Erkki Juhonpoika Nyyssölä (30642). (Perhe 2592) talollinen, s. 18.06.1858 Lappajärvi Nyyssölä, k. 23.09.1931 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 330
13. Juho Juhonpoika Orava (19579), (perheestä 328) talollinen 1902-1920, talo Orava n:13, 5/144 per. ja talo Nykänen Lammi n:2 5/128 per, s. 08.11.1866 Lappajärvi Orava, k. 19.06.1935 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Vihitty 26.07.1885 Lappajärvi Reetta Aabrahamintytär Timoharju (19578) s. 20.04.1865 Lappajärvi Timo, k. 22.01.1935 Lappajärvi Orava.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 331
13. Leanteri Juhonpoika Orava (19590), (perheestä 328) taloll. Orava 5/144 per. 1907- , puuseppä, s. 16.06.1878 Lappajärvi Orava, k. 26.03.1961 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 28.12.1899 USA Calumnet County Maria Juhontytär Korri (19582). (Perhe 113) s. 29.07.1879 Lappajärvi, k. 12.03.1905 Usa.

2. puoliso: Tilta Matintytär Puusti, Orava (23940). (Perhe 293)
3. puoliso: Lilja Maria Orava (25899)
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 332
12. Esa Juhonpoika Orava, Hanhikangas (2244), (perheestä 322) taloll Hanhikangas 1/24 perintö 1870- alk, s. 10.05.1842 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: 14.06.1869 Hanhikankaan uudistalo verolle 1/8 mant. kr. vero 3 rupl 30 kop, talo
saanut 10-vuoden verovapauden.
1880 Henkikirja Hanhikangas Lammi n:8, talo 1/8 kr. asuja Elias Hanhikangas s-37 Yhtiömies Esa Juhonpoika Orava s-42, vaimo Maria s-48, (2 ja 1), verolla 1 ja 1, lapset 2 ja 1, yht 5 henk. savu lokka 1. 1885 Henkikirja Hanhikangas Lammi n:8, talo 1/8 kr. asuja Elias Hanhikangas s-37, yhtiömies Esa Juhonp. Orava s-42, vaimo Maria (2-1), verolla 1 ja 1, lapset 2 ja 1, yht 5 henk savu luokka 1.
talo lunastettu perinnöksi 26 03.1886 1890 Henkikirja Hanhikangas Lammi n:8, talo 1/8 per. asuja Elias Hanhikangas, yhtiömies Esa Orava s-42, vaimo Maria (2-1) verolla 1 ja 1 lapset 2 ja 1.

1. puoliso: Anna Salomonintytär Leväniemi, Orava (24258). (Perhe 761) s. 10.03.1840 Lappajärvi Leväniemi, k. 05.03.1866 Lappajärvi Orava.

Lapset:
1. Juho s. 28.04.1865 Lappajärvi Orava, k. 03.12.1866 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 1870 Maria Matintytär Hanhikangas (11743) s. 01.09.1848 Lappajärvi Hanhikangas, k. Lappajärvi Hanhikangas.
Lapset:
2. Liisa s. 13.12.1870 Lappajärvi Orava.
3. Leanteri s. 03.05.1874 Lappajärvi Orava, k. 07.07.1877 Lappajärvi Orava.
4. Vilhelmiina s. 06.12.1876 Lappajärvi Orava, k. 12.05.1877 Lappajärvi Orava.
5. Miina s. 08.03.1879 Lappajärvi Orava.
6. Juho
7. Jaakko
8. Hemminki
9. Matti
10. Kaarle Kustaa
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 333
11. Esa Esanpoika Orava (2195), (perheestä 287) talollinen 1851-1859 Orava n:13, Esan talo 5/24 mant. kr. 1860-1877 Esan talo 5/72 perintö, s. 04.01.1814 Lappajärvi Orava, k. 09.06.1877 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: 1851-1859 Isäntä Esa Esanpoika Orava s.04.01.1814 k. 09.06.1877, talo Orava n:13 5/24 mant kr. vero 6 rupl 75 kop. 1860-1877 Isäntä Esa Esanpoika Orava s.04.01.1814 k.09.06.1877, talo Orava n.13 5/72 mant. perintö, vero 2 rupl. 23 1/3 kop. savu luokka 1. 1878-1880 Isäntä vävy Matti Jaakonpoika (Hernesniemi) Orava s.29.09.1838 k.05.12.1880, talo Orava
n:13 5/72 (0,07) per. vero 2 rupl. 23 1/3 kop. savu luokka 1. 1880 jälkeen muuttuu leski Liisan s.29.09.1841 ja Matti Juhonpoika Orava Puustin välinen talojen jako,
leski Liisan uusi manttaali 5/54 ( 0,093) per. ja Matti Juhonpojan 5/108 (0,0459 per.
1881-1895 Isäntä leski Liisa Esantytär Orava s.29.09.1841, k. elossa vielä1910. Talo Orava 5/54 (0,093) mant. per. vero 2 rupl. 97 7/9 kop. savu luokka 1. 1896 Talo jaettu perillisten kesken, tytär Maria s.1862 ja vävy Juho Juhonpoika Ylinen s.08.10.1857,
k.1904 25/432 mant. per. ja tytär Liisa s.10.10.1880 ja vävy Elias Matinpoika Korri s.02.03.1874 k.15.02.1948 Kanada 5/144 mant. per. Luettelo jatkuu Eliaan ja Juho Juhonpojan lisätiedoissa. 1855 Henkikirja Orava n:13 5/24 kr, vero 6 rupl 75 kop, isäntä Esa, Liisa emäntä, Antti lanko, Liisa
sisar, Maria sisar, Juho ja Erkki langon pojat, Juho veljenpoika, Anna käly, - , - , 3, 3, yht 6, ei veroa 2 henk, lapset 1, yhteensä 9, viinap, vuokra 3 1/2 kap. rukiita, savut 1, luokka 1. 1860 Henkikirja Orava n:13, 5/36 perintö, 5/72 kr, Esan talo 5/72 perintö, isäntä Esa, Liisa vaimo, Liisa tytär, Matti vävy, Jaakko isä, Matti renki, 1, 1, 3, 1, yht 6, lapset 2, kaikki 8, viinapannun vuokra, 2 kap. savu 1, luokka 1. 1865 Henkikirja Orava n:13, Esan talo 5/72 mant.per. isäntä Esa, emäntä Liisa, Esa poika, Matti vävy, Liisa tytär, Erkki renki, Maria piika. henkiverolla m 4, n 3, yht 7, lapset t 2, yht m 4, naiset 5, kaikki 9, viinap. vero, 2 kappaa, savu luokka 1. 1870 Henkikirja Orava n:13, Esan talo 5/72 mant, per.isäntä Esa, Anna tytär, vävy Matti, tytär Liisa, renki Matti, renki Antti, piika Anna Matintytär, verolla, 4 ja 3, lapset 1 ja 1, kaikki 9. 1875 Henkikirja Orava n:13, Esan talo 5/72 per, isäntä Esa, emäntä Leena, vävy Matti, vaimo Liisa,
renki Erkki Juhonpoika, piika Maria Matintytär, verolla 3 ja 2, yli-ikäinen 1 nainen, lapset 1 ja 1,
yhteensä 8 henk. savu luokka 1.

1. puoliso: Vihitty 31.10.1834 Lappajärvi Liisa Matintytär Ahola, Orava (2238). (Perhe 425) s. 04.05.1815 Lappajärvi Ahola, k. 20.04.1868 Lappajärvi.

Lapset:
1. Heikki s. 01.11.1836 Lappajärvi, k. 02.11.1836 Lappajärvi.
2. Maria naim sivu 115, s. 20.01.1838 Lappajärvi.
3. Liisa s. 29.09.1841 Lappajärvi. Perhe 334
4. Matti s. 19.05.1844 Lappajärvi.
5. Loviisa talollisen poika, s. 23.01.1847 Lappajärvi, k. 09.08.1849 Lappajärvi.
6. Esa talollinen 1848, s. 13.12.1848 Lappajärvi, k. 03.05.1868 Lappajärvi.
7. Anna s. 01.11.1851 Lappajärvi Orava.
8. Anna Kaisa s. 20.11.1852 Lappajärvi Orava. Perhe 335
9. Juho s. 05.08.1855 Lappajärvi Orava
Muuttanut: 03.01,1891 Toholampi.
2. puoliso: Vihitty 1870 Lappajärvi Leena Juhontytär Nokua, Orava (24796) s. 1808 Kauhava, k. 06.07.1876 Lappajärvi Orava.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 334
12. Liisa Esantytär Orava (2240), (perheestä 333) Isäntä 1881-1895 leski Liisa Esantytär talo Orava 5/54 per. vero 2 rupl. 97 7/9 kop., s. 29.09.1841 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 188-1893

Puoliso: Matti Jaakonpoika Hernesniemi, Orava (6630). (Perhe 506) vävy talollinen 1878-1880 Oravassa talo Orava n:13 5/72 per., s. 29.09.1838 Lappajärvi Hernesniemi, k. 05.12.1880 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: 1878-1880 isäntä vävy Matti Jaakonpoika Hernesniemi Orava s.29.09.1838, talo Orava n:13 5/72 (0,07) mant. per.vero 2 taalaria 23 1/3 kop. savu luokka 1. 1881-1895 isäntä leski Liisa Esantytär Orava s.29.09.1841. elossa vielä 1910. Talo Orava 5/54 (0,093) mant. per. vero 2 rupl 97 7/9 kop. 1880 Henkikirja Orava n:13, 5/36 per ja 5/72 kr, vävy Matin talo 5/72 per. vero 2 rupl, 23 1/2 kop. savu luokka 1. isäntä Matti s-38, emäntä Liisa s- 41, vävy Juho 57, vaimo Maria s-62, renki Taavi Juhonpoika, s-64, piika Maria Alfredintytär s-60, verolla 3 ja 3, lapset 2 pioikaa, yht 5 ja 3, eli 6 +2 palv.väkeä. 1885 Henkikirja Orava n:13, vävy Matin talo 5/54 per. vero 2 rupl. 97 7/9 kop. savu luokka 1. isäntä leski Liisa s-41, vävy Juho s-57, vaimo Maria s-62, renki Jaakko Hautamäki s-62 ja Elias Juhonpoika s-67, piika Maria Matintytär, s-60, verolla 3 ja 3, lapset 2 ja 1, yht 9, eli 6+3, 1890 Henkikirja Orava n:13, Matin perillisten talo 5/54 per, isäntä leski Liisa, s-41, vävy Juho s-57, vaimo Maria s-62, renki Antti Eliaanpoika s-73, piika Liisa Hernesniemi s-69, verolla 2 ja 3, lapset 2 ja 1, yhteensä 6+2, 1895 Henkikirja Orava n:13, Matin perillisten talo 5/54 per. isäntä leski Liisa, s-41, vävy Juho s-57, vaimo Maria s-62, piika Hanna Särkiniemi s-76, verolla 1 ja 3, lapset 1 ja 1, yht 5+piika.

Lapset:
1. Heikki vävy n.13 Orava, s. 06.12.1860 Lappajärvi.
2. Maria emäntä, s. 16.02.1862 Lappajärvi Orava.
3. Liisa s. 04.04.1865 Lappajärvi Orava, k. 19.01.1873 Lappajärvi Orava.
4. Matti s. 18.10.1869 Lappajärvi Orava, k. 19.01.1873 Lappajärvi Orava.
5. Anna s. 18.02.1873 Lappajärvi Orava, k. 19.05.1873 Lappajärvi Orava.
6. Jaakko s. 11.11.1874 Lappajärvi Orava.

Muistiinpanot: konf 24.06.1890-1893
7. Matti s. 01.11.1878 Lappajärvi Orava, k. 23.01.1879 Lappajärvi Orava.
8. Liisa emäntä Orava, s. 10.10.1880 Lappajärvi Orava, k. 27.07.1899 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 335
12. Anna Kaisa Esantytär Orava, Ollila (23866), (perheestä 333) emäntä, s. 20.11.1852 Lappajärvi Orava, k. 24.09.1876 Lappajärvi Ollila.
Muistiinpanot: rippi Ollila 1873-1876

Puoliso: Vihitty 1871 Lappajärvi Juho Jaakonpoika Ollila (100). (Perhe 1136) Talollinen Ollila n:10 "Erkku" 1886-1994, 15/128 per ja 1/192 kr, ( 47/468), vuodesta 1895 alkaen alennettu manttaali 47/768 per/kr, 1899 talo myyty Erkki Timoharjulle, s. 17.06.1849 Lappajärvi Ollila, k. 19.06.1914 Lappajärvi Ollila.
Hautakivi löytyy Lappajärven hautausmaalta, tekstillä "talonvanhus Juho Ollila s . 17/6 49 k 1914 19/4,.

Lapset:
1. Taavi s. 10.07.1873 Lappajärvi Orava, k. 28.02.1892 Lappajärvi Ollila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 336
11. Anna Esaiaantytär Orava (2196), (perheestä 287) s. 15.08.1815 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Vihitty 19.12.1838 Lappajärvi Kaarlo Matinpoika Perälä (11648). (Perhe 5091) s. 08.07.1820 Lappajärvi Perälä, k. 13.10.1861 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 17.03.1840 Lappajärvi.
2. Liisa s. 10.04.1841 Lappajärvi Perälä, k. 17.06.1842 Lappajärvi Perälä.
3. Matti s. 06.12.1842 Lappajärvi Perälä, k. 13.05.1850 Lappajärvi Perälä.
4. Anna Leena s. 25.09.1844 Lappajärvi Perälä. Perhe 337
5. Elias s. 16.06.1846 Lappajärvi Perälä, k. 11.03.1847 Lappajärvi Perälä.
6. Maria Loviisa s. 06.04.1848 Lappajärvi Perälä, k. 12.05.1850 Lappajärvi Perälä.
7. Liisa s. 01.11.1850 Lappajärvi Perälä, k. 31.10.1861 Lappajärvi.
8. Hanna Maria s. 27.12.1852 Lappajärvi, k. 10.04.1861 Lappajärvi.
9. Matilda s. 29.06.1856 Lappajärvi, k. 29.04.1857 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 337
12. Anna Leena Kaarlentytär Perälä (11655), (perheestä 336) s. 25.09.1844 Lappajärvi Perälä.

Puoliso: Juho Taavinpoika Lillpellinen, Perälä (2784). (Perhe 1296) talol n:3 3/32ver ja 1/32 kr, s. 05.08.1835 Purmojärvi Lillpellinen.

Lapset:
1. Matti s. 14.09.1870 Lappajärvi Perälä. Perhe 338
2. Hermanni s. 11.03.1873 Lappajärvi. Perhe 339
3. Juho s. 05.06.1879 Lappajärvi Perälä, k. 24.04.1881 Lappajärvi Lammi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 338
13. Matti Juhonpoika Perälä (24888), (perheestä 337) hyv arpa n:15, s. 14.09.1870 Lappajärvi Perälä.

Puoliso: Vihitty 16.06.1888 Lappajärvi Liisa Reetta Heikintytär Koskela (24897) s. 05.07.1869 Lappajärvi Koskela.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 339
13. Hermanni Juhonpoika Perälä (20803), (perheestä 337) s. 11.03.1873 Lappajärvi.

Puoliso: Hilda Johanna Matintytär Nyyssölä, Perälä (20804). (Perhe 2592) s. 11.05.1873 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 340
11. Reetta Esaiaantytär Orava, Lammi (2197), (perheestä 287) talollisen vaimo, s. 19.02.1818 Lappajärvi Orava, k. 08.12.1882 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Vihitty 18.11.1835 Lappajärvi Matti Jaakonpoika Lammi (2326). (Perhe 3161) talollinen Sexmanni v1848, s. 02.02.1816 Lappajärvi.
asui 1890 luvulla Syytingillä uuden talonsa isännän Antti Antinpoika Timon s.1844 taloudessa.

Lapset:
1. Jaakko s. 18.12.1836 Lappajärvi. Perhe 341
2. Maria s. 15.01.1838 Lappajärvi Lammi, k. 15.08.1838 Lappajärvi Lammi.
3. Liisa s. 12.02.1840 Lappajärvi Lammi. Perhe 342
4. Anna s. 05.08.1842 Lappajärvi Lammi.
5. Maria s. 04.01.1845 Lappajärvi Lammi. Perhe 344
6. Matti s. 09.01.1847 Lappajärvi Lammi, k. 07.02.1847 Lappajärvi Lammi.
7. Aleksander Esaias s. 17.07.1848 Lappajärvi. Perhe 345
8. Helena s. 04.04.1851 Lappajärvi Lammi, k. 14.04.1870 Lappajärvi Lammi.
9. Matti s. 24.05.1853 Lappajärvi Lammi, k. Kuollut Lappajärvi.
10. Juho s. 09.04.1855 Lappajärvi Lammi. Perhe 346
11. Matti s. 17.07.1858 Lappajärvi Lammi. Perhe 347
12. Taavi s. 02.04.1863 Lappajärvi Lammi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 341
12. Jaakko Matinpoika Lammi (2327), (perheestä 340) s. 18.12.1836 Lappajärvi, k. 11.12.1868 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Reetta Erkintytär Purola (11150). (Perhe 3641) s. 12.09.1838 Lappajärvi Purola.

Lapset:
1. Liisa s. 06.10.1859 LappajärviLammi, k. 28.07.1866 Lappajärvi.
2. Erkki s. 25.09.1861 LappajärviLammi, k. 29.07.1866 Lappajärvi.
3. Jaakko s. 16.09.1864 LappajärviLammi, k. 28.07.1866 Lappajärvi.
4. Matti s. 12.02.1867 LappajärviLammi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 342
12. Liisa Matintytär Lammi (2329), (perheestä 340) s. 12.02.1840 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Matti Jaakonpoika Saari (3704). (Perhe 638) s. 23.01.1841 Lappajärvi Kärnä, k. 01.10.1877 Lappajärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 20.09.1868 Lappajärvi. Perhe 343
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 343
13. Jaakko Matinpoika Saari/Etelämäki (35239), (perheestä 342) s. 20.09.1868 Lappajärvi, k. 04.05.1906 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 15.12.1889 Lappajärvi Johanna Keskinen, Saari/Etelämäki (35188). (Perhe 3567) s. 03.04.1872 Lappajärvi, k. 14.03.1936 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 344
12. Maria Matintytär Lammi (24002), (perheestä 340) s. 04.01.1845 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Antti Aleksanterinpoika Skarbacka (25839) mäkitupalainen Antti Antinpojan Timon talossa, s. 27.07.1853.

Lapset:
1. Tilta s. 07.07.1880 Lappajärvi Lammi.
2. Matti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 345
12. Aleksander Esaias Matinpoika Lammi, Autio (2330), (perheestä 340) 1/24vero ja1/24 kr Lammi n:3, s. 17.07.1848 Lappajärvi
Muuttanut: Evijärvi koko perhe 07.02.1887.

Puoliso: Anna Eliaantytär Särkijärvi, Autio (21208) s. 30.11.1847 Evijärvi Särkijärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 27.10.1871 Lappajärvi Lammi.
2. Aleksanteri s. 04.04.1875 Lappajärvi Lammi.
3. Elias s. 29.07.1879 Lappajärvi Lammi, k. 25.05.1881 Lappajärvi Lammi.
4. Maria
5. Hanna
6. Hanna Muuttanut: Evijärvi 07.02.1887.
7. Hilma
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 346
12. Juho Matinpoika Lammi (4100), (perheestä 340) s. 09.04.1855 Lappajärvi Lammi, k. 15.09.1885 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 30.01.1882 Lappajärvi Maria Erkintytär Övermark, Lammi (25395) sivulta90, s. 25.12.1853 Lappajärvi Övermark.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 347
12. Matti Matinpoika Lammi (4101), (perheestä 340) s 469 itsellinen, s. 17.07.1858 Lappajärvi Lammi
Muuttanut: Helsinki 09.08.1885.
Muistiinpanot: 1910 Henkikirja Hanhikangas Lammi n:8, itsellinen Matti Lammi s-58, vaimo Hilma s-65, (3 ja 2 ) verotta 4 ja 3 , Amerikassa.

Puoliso: Hilma Lammi (35178) s. 1865.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 348
9. Anna Esantytär Orava, Söderkärnä (1679), (perheestä 236) s. 05.12.1747 Lappajärvi, k. 08.09.1784 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 09.11.1770 Lappajärvi Herman Antinpoika Söderkärnä (2298) talollinen Söderkärnä n:1, 3/8 mant, perintö 1791-1797., s. 03.04.1748 Lappajärvi Söderkärnä, k. 25.12.1797 Lappajärvi Kärnä.
Muistiinpanot: 1789 Erikoisluettelo Söderkärnä savut yht. 6 kpl, luokka 1, 4 kpl, luokka 2, 2 kpl 1789 Erikoisluettelo Söderkärnä n:1 Söderkärnä Herman asukkaat 5, savut 1 luokka 1, renki Matti savu 1 luokka 2. 1789 Erikoisluettelo Söderkärnä n:1,Soderkärnä itsellinen Juho savu luokka 1. 1789 ja1790 Ylellisyysveroluettelo Söderkärnä n:1 Hermanni savu 1, jossa 5 ikkunaa, kellot ei, piipputupakka massi 1. renki Matti nuuska,(mälli) 1791 Henkikirja Söderkärnä n:1, 3/4 mant. perintö, asukkaat: isäntä Hermanni, emäntä Saara, Juho ja Antti Taavinpojat veljenpoikia, Kaisa ja Maria veljen miniät, Riitta kasvattitytär, 1, 1, 2, 3, yht, 7, savut 1.
1792 Maakirja Söderkärnä n:1, 3/4 mant. perintö, vero 6 taalaria 24 äyriä, Herman 3/8 mant. perintö, Jaakko 3/8 perintö, 1793 Henkikirja Söderkärnä n:1, 3/4 mant, perintö, Hermannin talo 3/8 mant. perintö, asukkaat: isäntä Hermanni Antinpoika, emäntä Saara Juhontytär, veljenpojat Juho ja Antti, Kaisa ja Maria veljen miniät, Riitta kasvattitytär, 1, 1, 2, 3, 1795 Henkikirja Söderkärnä n:1, Hermannin talo, 3/8 perintö, asukkaat: isäntä Hermanni, Saara emäntä, Juho veljenpoika, Kaisa veljen miniä, Riitta, kasvattitytär 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1. 1796 Söderkärnä n:1, Hermannin talo 3/8 mant. perintö, asukkaat: isäntä Hermanni Antinpoika, emäntä Saara, Juho veljenpoika, Juho ja Taavi rengit, Kaisa veljenpojan vaimo, Riitta kasvattitytär, 1, 1, 3, 2, yht 7, savut 1.
1797 Henkikirja Söderkärnä n:1, Hermannin talo, 3/8 perintö, asukkaat: isäntä Hermanni, emäntä Kaisa, Juho veljenpoika, Taavi, Juho ja Erkki rengit, Kaisa veljenpojanvaimo, Riitta kasvattitytär, Maria piika, 1, 1, 4, 3, savut 1. Vuonna 1797 Hermannin vaimo kuoli, Hemanni meni uusiin naimisiin ja hän itse ehti vielä kuolla samana vuonna 49 vuotiaana. 1798 Henkikirja Söderkärnä n:1, Hermannin talo, 3/8 perintö, asukkaat. isäntä Hermanni (kuollut) Juho veljenpoika, Juho ja Antti rengit, Kaisa veljenpojanvaimo, Riitta kasvattitytär, Maria piika, 1,- 1, 3, 3, yht 8, savut 1. 1798 Erikoisluettelo viinanpoltto Söderkärnä n:1 Hermanni 3/8 mant, 5 leiviskää ruist (42 kiloa), vuokra pannusta 1 taalari, 23 kill. 3 runst. 1799 talon isännyyden saanut veljenpoika, Juho Taavinpoika. s, 01.01.1768.

Lapset:
1. Matti s. 29.10.1771 Lappajärvi Kärnä, k. 07.05.1789 Lappajärvi Kärnä.
2. Marketta s. 15.01.1773 Lappajärvi Kärnä, k. 07.07.1773 Lappajärvi.
3. Kaisa s. 18.03.1774 Lappajärvi Kärnä, k. 02.08.1774 lappajärvi Kärnä.
4. Herman s. 08.06.1775 Lappajärvi Kärnä, k. 22.06.1775 Lappajärvi Kärnä.
5. Maria s. 14.01.1778 Lappajärvi Kärnä, k. 17.07.1778 Lappajärvi.
6. Anna s. 05.01.1779 Lappajärvi Kärnä, k. 07.03.1779 Lappajärvi.
7. Anna s. 22.05.1780 Lappajärvi Kärnä, k. 25.07.1780 Lappajärvi.
8. Saara s. 04.08.1781 Lappajärvi Kärnä, k. 01.02.1782 Lappajärvi Kärnä.
9. Liisa s. 04.02.1783 Lappajärvi Kärnä, k. 18.02.1783 Lappajärvi Kärnä.
10. Herman s. 07.09.1784 Lappajärvi Kärnä, k. 20.09.1784 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 349
9. Reetta Esantytär Orava (1681), (perheestä 236) uudistalon emäntä, s. 16.05.1752 Lappajärvi, k. 16.11.1808 Itäkylä Luomala.

Puoliso: Vihitty 03.11.1776 Lappajärvi Juho Paavonpoika Norrkiilunen/Luomala (2309) vävy Orava, uudistalon asukas, s. 19.06.1749 Kauhajärvi, k. 14.09.1815 Kauhajärvi.
Muistiinpanot: 1789 Erikoisluettelo Luomala n 41, isäntä Juho savut luokka 1, 1 kpl asukkaat 3,

Lapset:
1. Maria s. 01.12.1777 Kauhajärvi. Perhe 350
2. Matti s. 27.02.1779 Kauhajärvi. Perhe 353
3. Juho s. 19.02.1781 Kauhajärvi Luomala. Perhe 354
4. Jaakko talollisen poika naimaton, s. 04.07.1782 Kauhajärvi, k. 12.09.1808 Kauhajärvi.
5. Erkki s. 28.08.1787 Kauhajärvi, k. 15.05.1809 Itäkylä Luomala.
6. Liisa s. 16.04.1789 Kauhajärvi. Perhe 363
7. Esaias s. 18.05.1791 Kauhajärvi. Perhe 365
8. Heikki s. 21.09.1794 Kauhajärvi, k. 03.12.1819 Itäkylä Luomala.
9. Saara s. 20.02.1800 Kauhajärvi. Perhe 382
10. Kaisa s. 09.06.1786 Kauhajärvi. Perhe 395
11. Reetta s. 09.02.1784 Kauhajärvi. Perhe 403
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 350
10. Maria Juhontytär Luomala, Lypsinmaa (12087), (perheestä 349) emäntä, s. 01.12.1777 Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 17.11.1802 Lappajärvi Matti Juhonpoika Lypsinmaa (12069) s. 25.01.1779 Vimpeli Lypsinmaa.

Lapset:
1. Juho s. 09.12.1805 Vimpeli Sandbacka, k. 02.02.1808 Vimpeli Sandbacka.
2. Juho s. 29.05.1808 Vimpeli Lypsinmaa.
3. Erkki s. 26.07.1809 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 351
4. Maria s. 09.02.1817 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 352
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 351
11. Erkki Matinpoika Lypsinmaa, Haavisto (20549), (perheestä 350) s. 26.07.1809 Vimpeli Lypsinmaa, k. 30.11.1891 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 24.11.1831 Vimpeli Anna Matintytär Strang (20268). (Perhe 1651) s. 12.03.1813 Vimpeli Strang, k. 08.11.1865 Vimpeli.

Lapset:
1. Matti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 352
11. Maria Matintytär Lypsinmaa, Lindbacka (15134), (perheestä 350) emäntä, s. 09.02.1817 Vimpeli Lypsinmaa, k. 16.06.1845 Vimpeli Lindbacka.

Puoliso: Vihitty 25.04.1844 vimpeli Matti Antinpoika Lindbacka (5781). (Perhe 3095) talollinen Seksmanni, s. 12.04.1815 Vmpeli Lindbacka, k. 21.12.1890 Vimpeli.

Lapset:
1. Aleksanteri s. 08.06.1845 Alajärvi Lindbacka, k. 19.09.1847 Vimpeli Lindbacka.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 353
10. Matti Juhonpoika Luomala (2311), (perheestä 349) isoonkyröön 1808 sotilas, s. 27.02.1779 Kauhajärvi, k. 1808 sota
Muuttanut: Isokyrö 05.03.1808 ei tod,ei naimisissa.

Puoliso: Vihitty 09.11.1806 Kauhajärvi Maria Juhontytär Luomala (32694)

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 354
10. Juho Juhonpoika Luomala (2312), (perheestä 349) talollinen Seksmanni 1822, s. 19.02.1781 Kauhajärvi Luomala, k. 20.12.1853 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 10.12.1815 Alajärvi Liisa Heikintytär Sissala, Luomala (2366). (Perhe 2259) emäntä, s. 20.11.1795 Alajärvi Kurejoki, k. 06.08.1853 Lappajärvi
Muuttanut: 17.04.1816 Alajärven Sissala Lappajärven Luomalaan naimisiin.

Lapset:
1. Reetta s. 09.06.1819 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 355
2. Maria s. 18.07.1821 Lappajärvi, k. 17.02.1822 Lappajärvi.
3. Liisa s. 11.11.1822 Lappajärvi. Perhe 356
4. Juho s. 11.11.1822 Lappajärvi. Perhe 358
5. Kaisa s. 13.05.1824 Lappajärvi Kauhajärvi. Perhe 359
6. Leena s. 03.07.1825 Lappajärvi, k. 18.07.1825 Lappajärvi.
7. Saara s. 01.08.1826 Lappajärvi, k. 11.08.1826 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 355
11. Reetta Juhontytär Luomala (2367), (perheestä 354) s. 09.06.1819 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

Puoliso: Vihitty 28.03.1842 Lappajärvi Erkki Juhonpoika Lappinen, Luomala (2467) talollinen Vävy, s. 02.06.1820 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

Lapset:
1. Juho s. 06.12.1842 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 01.02.1843 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
2. Liisa s. 05.11.1843 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 08.06.1845 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
3. Kreeta s. 12.11.1845 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 26.04.1846 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
4. Kaisa s. 28.11.1846 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 09.09.1847 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
5. Johannes s. 17.05.1848 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
6. Maria s. 09.03.1850 Lappajärvi Luomala.
7. Liisa s. 21.11.1852 Lappajärvi Luomala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 356
11. Liisa Juhontytär Luomala (2369), (perheestä 354) s. 11.11.1822 Lappajärvi, k. 02.02.1857 Lappajärvi Timonen.

Puoliso: Antti Paavonpoika Timonen (764). (Perhe 1045). (Perhe 1065) torppari Kivipuro 1869-1874, s. 04.12.1824 Lappajärvi Timonen, k. 05.12.1874 Lappajärvi Kivipuro.
Muistiinpanot: 1855 Henkikirja Nykänen Kivipuron torppari Antti Paavonpoika, Liisa vaimo, verolla 1, lapsi 1,
yht 3, savut 1,lukka 2

Lapset:
1. Maria s. 28.08.1852 Lappajärvi Nykänen. Perhe 357
2. Paavo s. 30.11.1853 Lappajärvi Nykänen, k. 13.02.1854 Lappajärvi Nykänen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 357
12. Maria Antintytär Timonen, Nykänen (3841), (perheestä 356) s. 28.08.1852 Lappajärvi Nykänen.

Puoliso: Vihitty 03.11.1875 Evijärvi Elias Eliaanpoika Luomala (24835) sivu 33.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 358
11. Juho Juhonpoika Luomala (2370), (perheestä 354) talollisen poika, s. 11.11.1822 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 25.03.1846 Alajärvi Liisa Jaakontytär Saucko, Luomala (2483) s. 10.01.1828 Alajärvi Kurejoki.

Lapset:
1. Liisa s. 04.03.1848 Itäkylä Luomala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 359
11. Kaisa Juhontytär Luomala (2371), (perheestä 354) s. 13.05.1824 Lappajärvi Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 10.12.1850 Lappajärvi Aabraham Aabrahaminpoika Norrkiilunen (2487). (Perhe 1845) sotilasnimi Svart, s. 02.04.1829 Kauhajärvi Norrkiilunen.

Lapset:
1. Juho s. 03.03.1849 Itäkylä Luomala, k. 09.03.1849 Lappajärvi.
2. Matti s. 15.02.1851 Lappajärvi. Perhe 360
3. Sanna Liisa s. 08.11.1853 Lappajärvi. Perhe 361
4. Juho s. 25.09.1859 Lappajärvi, k. 16.08.1863 Lappajärvi.
5. Kaisa s. 06.03.1862 Lappajärvi. Perhe 362
6. Kustaa s. 10.11.1864 Lappajärvi, k. 07.10.1865 Lappajärvi.
7. Aabraham s. 29.11.1865 Lappajärvi, k. 29.05.1868 Lappajärvi.
8. Juho s. 10.12.1866 Lappajärvi, k. 27.03.1867 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 360
12. Matti Aabrahaminpoika Norrkniivilä (3095), (perheestä 359) s. 15.02.1851 Lappajärvi, k. 13.02.1935 Alajärvi.

Puoliso: Maria Erkintytär Orava, Norrkniivilä (22403) s. 22.10.1853 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 361
12. Sanna Liisa Aabrahamintytär Norrkniivilä (3096), (perheestä 359) s. 08.11.1853 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 10.07.1875 Lappajärvi Juho Kustaanpoika Koukkari (18229). (Perhe 3323) s. 07.07.1854 Kauhajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 362
12. Kaisa Aabrahamintytär Norrkniivilä/Svart, Svart (3098), (perheestä 359) s. 06.03.1862 Lappajärvi, k. 17.06.1911 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 20.12.1881 Lappajärvi Matti Antinpoika Storfinnilä, Svart (20517). (Perhe 2047) vävy Kauhajärvellä, s. 25.05.1859 Lappajärvi Storfinnilä, k. 26.01.1901 Lappajärvi Storfinnilä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 363
10. Liisa Juhontytär Luomala (2317), (perheestä 349) s. 16.04.1789 Kauhajärvi, k. 09.07.1845 Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 06.12.1818 lappajärvi Antti Matinpoika Huosianmaa, Luomala (2411) renki ,Torppari Luomalassa, s. 1785 Kauhajärvi, k. Lappajärvi Luomala.

Lapset:
1. Matti s. 10.02.1819 Kauhajärvi Kiilunen.
2. kuol tytär s. 10.02.1819 Kauhajärvi Kiilunen, k. 10.02.1819 Kauhajärvi Kiilunen.
3. Maria s. 19.05.1820 Lappajärvi Luomala, k. 31.05.1822 Lappajärvi Luomala tor.
4. Juho s. 07.02.1823 Lappajärvi Luomala, k. 20.08.1823 Lappajärvi Luomala tor.
5. Esa s. 23.06.1824 Lappajärvi Itäkylä Luomala. Perhe 364
6. Antti s. 17.09.1825 Lappajärvi Luomala, k. 17.09.1825 Lappajärvi Luomala tor.
7. Kaisa s. 27.07.1827 Lappajärvi Luomala, k. 23.08.1827 Lappajärvi Luomala tor.
8. Reetta s. 14.02.1830 Lappajärvi Luomala, k. 13.03.1833 Lappajärvi Luomala tor.
9. Liisa s. 15.11.1834 Lappajärvi Luomala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 364
11. Esa Antinpoika Luomala, Isomäki (2414), (perheestä 363) torpparin poika, s. 23.06.1824 Lappajärvi Itäkylä Luomala.

Puoliso: Vihitty 27.01.1846 Lappajärvi Sanna Antintytär Järvenpää, Luomala (2484) torpparin tytär, s. 1821 Kauhava.

Lapset:
1. Antti s. 08.10.1845 Lappajärvi Itäkylä Luomala, k. 21.01.1846 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
2. Esaias s. 21.03.1848 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
3. Juho s. 26.09.1850 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 365
10. Esaias Juhonpoika Luomala (2318), (perheestä 349) s. 18.05.1791 Kauhajärvi, k. 26.05.1840 Lappajärvi Luomala.

Puoliso: Vihitty 00.10.1813 Lappajärvi Maria Jaakontytär Kivikangas/Hernesniemi, Luomala (2353) emäntä, s. 28.11.1795 Lappajärvi Hernesniemi.

Lapset:
1. Juho s. 13.12.1814 Lappajärvi Luomala. Perhe 366
2. Heikki s. 13.11.1816 Lappajärvi Luomala. Perhe 367
3. Liisa s. 29.07.1819 Lappajärvi Luomala, k. 06.02.1820 Lappajärvi Luomala.
4. Maria s. 14.01.1821 Lappajärvi Luomala. Perhe 375
5. Kaisa s. 27.05.1824 Lappajärvi Luomala, k. 19.04.1826 Lappajärvi Luomala.
6. Reetta s. 10.03.1826 Lappajärvi Luomala, k. 22.07.1826 Lappajärvi Luomala.
7. Kaisa s. 21.08.1827 Lappajärvi Luomala, k. 09.09.1827 Lappajärvi Luomala.
8. Liisa s. 02.03.1829 Lappajärvi Luomala. Perhe 380
9. Reetta s. 09.04.1830 Lappajärvi Luomala. Perhe 381
10. Matti s. 26.02.1832 Lappajärvi Luomala.
11. Kaisa s. 15.12.1834 Lappajärvi Luomala, k. 08.10.1835 Lappajärvi Luomala.
12. Jaakko s. 01.04.1836 Lappajärvi Luomala.
13. Jaakko s. 01.03.1838 Lappajärvi Luomala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 366
11. Juho Esajaanpoika Luomala (2354), (perheestä 365) talollinen, s. 13.12.1814 Lappajärvi Luomala.

Puoliso: Maria Juhontytär Luomala (2480) s. 1815 Lappajärvi.

Lapset:
1. Anna s. 22.09.1843 Lappajärvi Itäkylä, k. 26.10.1843.
2. Susanna Maria s. 12.09.1847 Kauhajärvi Luomala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 367
11. Heikki Esajaanpoika Luomala (2355), (perheestä 365) talollisen poika, s. 13.11.1816 Lappajärvi Luomala, k. 27.03.1899 Lappajärvi Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 14.11.1842 Vimpeli Maria Juhontytär Lillstrang, Luomala (2474). (Perhe 3718) emäntä, s. 24.07.1824 Vimpeli Lillstrang, k. 14.05.1893 Lappajärvi Kauhajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 01.09.1843 Lappajärvi Kauhjärvi. Perhe 368
2. Esaias s. 23.03.1845 Lappajärvi Kauhajärvi. Perhe 369
3. Heikki s. 28.10.1846 Lappajärvi Kauhajärvi. Perhe 370
4. Juho s. 27.03.1848 Lappajärvi Kauhajärvi. Perhe 371
5. Jaakko s. 11.09.1850 Lappajärvi Kauhajärvi. Perhe 372
6. Liisa s. 13.07.1852 Lappajärvi Kauhajärvi. Perhe 373
7. Anna s. 02.04.1864 Lappajärvi Kauhajärvi. Perhe 374
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 368
12. Maria Heikintytär Luomala (2475), (perheestä 367) s. 01.09.1843 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 25.12.1921 Alahärmä.

Puoliso: Vihitty 04.12.1861 Lappajärvi Matti Jaakonpoika Finnilä, Puronvarsi (20699). (Perhe 2033) torppari, s. 10.12.1834 Lappajärvi, k. 19.10.1881 Kauhajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 31.05.1864 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 30.08.1950 Alahärmä.
2. Heikki s. 26.02.1867 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 26.02.1937 Kauhajärvi.
3. Jaakko s. 04.12.1871 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 04.05.1939 Kauhajärvi.
4. Liisa s. 28.06.1874 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 26.02.1905 Kauhajärvi.
5. Juho
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 369
12. Esaias Heikinpoika Luomala (2476), (perheestä 367) talollinen, s. 23.03.1845 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 14.06.1933 Kauhajärvi Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 30.03.1864 Lappajärvi Liisa Antintytär Kiilunen (18056). (Perhe 3482) emäntä Luomala, s. 18.07.1840 Kauhajärvi Kiilunen, k. 17.10.1910 Lappajärvi Luomala.

Lapset:
1. Juho s. 10.10.1864 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 05.07.1930 Kauhajärvi.
2. Nikolai maanviljelijä, s. 24.12.1865 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 21.07.1937 Kauhajärvi.
3. Maria s. 13.08.1867 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 13.01.1941 Lapua Hirvijoki.
4. Antti s. 14.06.1869 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 12.05.1871 Kauhajärvi.
5. Liisa s. 31.01.1870 Lappajärvi, k. 10.11.1951 Kauhava Ylikylä.
6. Kaisa s. 07.01.1873 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 16.06.1949 Kanada.
7. Matti s. 23.09.1874 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 10.12.1875 Kauhajärvi.
8. Anna s. 29.09.1876 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 14.09.1915 Kauhajärvi.
9. Hilda s. 10.12.1878 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 25.12.1948 Lapua.
10. Heikki s. 07.09.1880 Lappajärvi Kauhjärvi, k. 23.02.1907 Kauhajärvi.
11. Jaakko
12. Edla
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 370
12. Heikki Heikinpoika Luomala (2477), (perheestä 367) talollinen, s. 28.10.1846 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 27.10.1942 Lappajärvi Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 09.04.1869 Lappajärvi Liisa Erkintytär Koukkari (20519). (Perhe 2111) s. 14.04.1852 Kauhajärvi Koukkari, k. 21.11.1914 Lappajärvi Kauhajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 371
12. Juho Heikinpoika Luomala, Hakola (2478), (perheestä 367) s. 27.03.1848 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 08.11.1918 Lappajärvi Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 26.07.1873 Kauhava Sanna Kaisa Juhontytär Rintamäki, Luomala (20742) s. 03.12.1851 Kauhava Ylikylä, k. 13.08.1894 Kauhajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 372
12. Jaakko Heikinpoika Luomala, Niittykangas (2479), (perheestä 367) s. 11.09.1850 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 31.03.1917 Lappajärvi Kauhajärvi.

1. puoliso: Vihitty 28.11.1873 Lappajärvi Maria Jaakontytär Finnilä, Luomala (20745). (Perhe 2033). (Perhe 2036) s. 11.02.1845 Lappajärvi Savonkylä, k. 11.08.1884 Kauhajärvi.

Lapset:
1. Sanna Maria s. 04.10.1874 Kauhajärvi, k. 10.07.1952 Kauhajärvi.
2. puoliso: Vihitty 01.03.1885 Lappajärvi Anna Jaakontytär Ylitalo (20367). (Perhe 3559) s. 06.11.1852 Lappajärvi Ylitalo, k. 1922 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 373
12. Liisa Heikintytär Luomala (17718), (perheestä 367) s. 13.07.1852 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 06.05.1932 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 22.10.1869 Lappajärvi Jaakko Juhonpoika Norrkiilunen (17397). (Perhe 3438) suutari, s. 02.04.1847 Kauhajärvi Norrkiilunen, k. 09.04.1889 Kortesjärvi Lillkock
Muuttanut: Kortesjärvi 08.09.1886.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 374
12. Anna Heikintytär Luomala (13113), (perheestä 367) s. 02.04.1864 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 27.09.1948 Lapua.

Puoliso: Vihitty 17.07.1887 Lapua Gaabriel Gaabrielinpoika Murtomäki (20746) s. 03.07.1869 Lapua Hirvijoki, k. 27.09.1948 Lapua Hirvijoki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 375
11. Maria Esajaantytär Luomala, Hernesniemi (4403), (perheestä 365) s. 14.01.1821 Lappajärvi Luomala.

Puoliso: Vihitty 25.11.1842 Lappajärvi Jaakko Juhonpoika Hernesniemi (2641). (Perhe 1377) 1860 talol 9/128 mant., s. 16.12.1822 Lappajärvi, k. 24.12.1893 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1860 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 talo 9/128 kr (immitsioni 02.07.1859) isäntä Jaakko Juhonpoika
Maija emäntä, Juho veli, Maija veljenvaimo, Elias vävy, Liisa muori, Liisa tytär
1865 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 talo 9/128 per. isäntä Jaakko Juhonp.Maija vaimo, Juho veli,
Elias vävy, Liisa isoäiti, Maija veljenvaimo, torppari Matti Juhonpoika , Anna vaimo.

Lapset:
1. Liisa s. 02.04.1844 Lappajärvi. Perhe 376
2. Esaijas s. 07.10.1861 Lappajärvi Hernesniemi, k. 24.09.1862 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 376
12. Liisa Jaakontytär Hernesniemi (2527), (perheestä 375) s. 02.04.1844 Lappajärvi.

Puoliso: Elias Matinpoika Hernesniemi (6622) vävy Talollinen 9/356 vero Hernes n.1, s. 28.11.1831 Lappajärvi Hernesniemi, k. 11.04.1878 Lappajärvi Hernesniemi.
Muistiinpanot: 1875 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, yhteistaloudessa Juho Juhonpojan (s-1807) (manttaali puuttuu) hänet on merkattu kuitenkin talolliseksi. Elias Matinpoika, vaimo Liisa, vaimon isä Jaakko ja äiti Maria. lapset 2 ja 2, yht 4 ja 4, kaikki 8. Itsellinen Matti Juhonpoika, vaimo Anna. verottomat 1 ja 2, lapset 1 ja 2 yht 2 ja 4, kaikki 6 henk. 1875 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 yhtiömies ? (Juho Juhonpojan kanssa s-25) Elias Matinpojan
leski Liisa s-44, tytär Kaisa s- 60, isoisä Jaakko s 32, isoäiti Maria s-21, verolla 1 ja 3, lapset 2 ja 2, yht 3 ja 5, kaikki 8, savu luokka 1. (ei omaa manttaalia merkattu)

Lapset:
1. Kaisa s. 01.12.1860 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 377
2. Jaakko s. 04.08.1863 Lappajärvi Hernesniemi, k. 05.09.1865 Lappajärvi.
3. Maria 449/1891, s. 14.05.1865 Lappajärvi Hernesniemi, k. 01.08.1865 Lappajärvi.
4. Matti s. 27.02.1867 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 378
5. Liisa s. 11.07.1869 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 379
6. Antti s. 03.04.1873 Lappajärvi. Perhe 320
7. Maria 81./1893, itsellinen 1900, 1910 Amerikassa, s. 14.04.1876 Lappajärvi Hernesniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 377
13. Kaisa Eliaantytär Hernesniemi (24173), (perheestä 376) s. 01.12.1860 Lappajärvi Hernesniemi.

Puoliso: Vihitty 24.04.1887 Lappajärvi Antti Jaakonpoika Kärnä (25791) itsellinen, s. 16.02.1865 Lappajärvi Kärnä.
asepalv1889 1890
Muuttanut: Lohtajalta14.02.1887.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 378
13. Matti Eliaanpoika Hernesniemi, Ollila (82), (perheestä 376) vävy Erkku. lähtenyt Amerikkaan 1893, s. 27.02.1867 Lappajärvi Hernesniemi, k. 01.01.1973 kadonnut USA:ssa
(Siirtolaisinstituutin tiedostot ja kirkonarkistot).
Muistiinpanot: .

Puoliso: Vihitty 22.04.1889 Lappajärvi Anna Reetta Matintytär Ollila, Hernesniemi (81). (Perhe 120) talollisentytär Ollila, lähtee Amerikkaan 1901., s. 16.06.1865 Lappajärvi Ollila, k. 05.02.1947 Usa Mohawk Keweenaw MI
Muuttanut: Amerikka 1902.


Ollilan Anna Kreetalle oli käynyt hassusti hän synnyttää aviottoman pojan vuonna 1888, poika saa nimen Oskari. Anna saa Kirkkorangaistuksena ensimmäisen varoituksen salavuoteudesta. Häpeä saa talon isäntäväen toimiin. Aviomieheksi löytyy Matti Eliaanpoika Hernesniemi, lapsen syntymän jälkeen. Häät ovat 22.04.1889 ja Matti tulee vävyksi Ollilaan. Matti mainitaan kirkon rippikirjoissa Erkun talon isäntänä mutta ei hän taloa omista.
Eloon jääviä lapsia pariskunnalle syntyy poika Matti August 20.09.1893. Matti lähtee Amerikkaan 1893 yksin ja ennen vuotta 1900 hänet on ilmoitettu kadonneeksi.
Matti on julistettu kuolleeksi 1973 Suomessa.
Vuonna 1901 Anna on kuollut Usa:ssa 05.02,1947.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 379
13. Liisa Eliaantytär Hernesniemi (24810), (perheestä 376) avioon 14.01.1891 s88, s. 11.07.1869 Lappajärvi Hernesniemi.

Puoliso: Vihitty 14.01.1891 Lappajärvi Juho Matinpoika Lakanen (15086). (Perhe 800). (Perhe 801) s. 21.04.1857 Vimpeli Lakanen, k. 19.07.1924 Vimpeli Lakaniemi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 380
11. Liisa Esajaantytär Luomala (2360), (perheestä 365) s. 02.03.1829 Lappajärvi Luomala.

Puoliso: Vihitty 09.04.1847 Lappajärvi Heikki Matinpoika Lepistö (2523) s. 1827 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 381
11. Reetta Esajaantytär Luomala (2361), (perheestä 365) s. 09.04.1830 Lappajärvi Luomala.

Puoliso: Vihitty 25.03.1849 Lappajärvi Tuomas Juhonpoika Manninen (2522) s. 1829 Kortesjärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 382
10. Saara Juhontytär Luomala (2320), (perheestä 349) s. 20.02.1800 Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 11.11.1819 Vimpeli Iisakki Juhonpoika Lypsinmaa (20348). (Perhe 2384) s. 17.12.1796 Vimpeli Lypsinmaa, k. 23.07.1871 Vimpeli.

Lapset:
1. Juho s. 13.12.1820 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 383
2. Maria s. 17.06.1822 Vimpeli Lypsinmaa, k. 1830 Vimpeli.
3. Liisa s. 29.07.1824 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 387
4. Kaisa s. 24.12.1825 Vimpeli Lypsinmaa.
5. Iisakki s. 25.08.1827 Vimpeli Lypsinmaa, k. 14.07.1830 Vimpeli.
6. Reetta s. 19.05.1829 Vimpeli Lypsinmaa, k. 1830 Vimpeli.
7. Iisakki s. 21.09.1833 Vimpeli. Perhe 391
8. Nikolai s. 15.12.1834 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 392
9. Anna s. 01.11.1843 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 394
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 383
11. Juho Iisakinpoika Lypsinmaa (20347), (perheestä 382) s. 13.12.1820 Vimpeli Lypsinmaa, k. 06.11.1850 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 10.09.1843 Vimpeli Maria Iisakintytär Storstrang (20194). (Perhe 3971) s. 10.04.1820 Vimpeli Storstrang, k. 21.02.1894 Vimpeli.

Lapset:
1. Liisa s. 26.06.1844 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 384
2. Maria s. 25.01.1848 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 386
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 384
12. Liisa Juhontytär Lypsinmaa (20349), (perheestä 383) s. 26.06.1844 Vimpeli Lypsinmaa, k. 05.06.1871 Lappajärvi Tervanen.

Puoliso: Vihitty 09.05.1869 Lappajärvi Matti Taavinpoika Tervanen (20825). (Perhe 1221) s. 14.06.1845 Lappajärvi, k. 27.01.1872 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 08.08.1870 Lappajärvi Tervanen. Perhe 385
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 385
13. Maria Matintytär Tervanen (20826), (perheestä 384) s. 08.08.1870 Lappajärvi Tervanen, k. 19.11.1941 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 24.11.1893 Lappajärvi Matti Matinpoika Vinkka (3971) s. 14.04.1872 Lappajärvi Vinkka.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 386
12. Maria Juhontytär Lypsinmaa (20350), (perheestä 383) s. 25.01.1848 Vimpeli Lypsinmaa, k. 23.05.1926 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 09.05.1869 Lappajärvi Antti Antinpoika Tiistola/Sikkilä (20822). (Perhe 1555) s. 15.10.1847 Alajärvi, k. 22.04.1909 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 387
11. Liisa Iisakintytär Lypsinmaa, Alalantela (15615), (perheestä 382) s. 29.07.1824 Vimpeli Lypsinmaa, k. 17.07.1891 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 06.12.1844 Lappajärvi Antti Jaakonpoika Alalantela /Hautamäki (15616). (Perhe 3657) torppari, s. 14.05.1825 Lappajärvi Tarvola, k. 23.09.1887 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 21.09.1845 Lappajärvi Tarvola, k. 26.07.1849 Lappajärvi Tarvola.
2. Liisa naimaton, s. 31.10.1846 Lappajärvi Tarvola, k. 18.02.1892 Lappajärvi.
3. Anna s. 07.12.1848 Lappajärvi Tarvola. Perhe 388
4. Maria s. 04.02.1850 Lappajärvi Tarvola, k. 31.01.1897 Lappajärvi.
5. Jaakko s. 07.08.1852 Lappajärvi Tarvola. Perhe 64
6. Albertiina s. 25.09.1854 Lappajärvi Tarvola. Perhe 389
7. Iisakki s. 23.04.1862 Lappajärvi Tarvola. Perhe 390
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 388
12. Anna Antintytär Alalantela/Hautamäki, Jaakkola (15613), (perheestä 387) s. 07.12.1848 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Vihitty 02.12.1876 Vimpeli Aleksanteri Jaakonpoika Jaakkola (15071). (Perhe 791) s. 03.10.1853 Vimpeli Jaakkola
Muuttanut: Perheineen Kaarinaan 1899.

Lapset:
1. Jaakko s. 29.09.1877 Vimpeli Jaakkola
Muuttanut: 1899 Kaarina.
2. Liisa napsun Liisa ?, s. 16.09.1879 Vimpeli Jaakkola, k. 13.10.1931 Lappajärvi.

Muistiinpanot: 1910 Henkikirja itsellinen Liisa Hongisto s-79, verolla 0 ja 1. lapset 1. ja 1. yht 3.
3. Aleksanteri s. 01.06.1880 Vimpeli Jaakkola.
4. Aliina
5. Signe Sanelma
6. Edla
7. Tiitus
8. Delila
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 389
12. Albertiina Antintytär Alalantela /Hautamäki (20454), (perheestä 387) s. 25.09.1854 Lappajärvi Tarvola, k. 09.11.1917 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 22.08.1875 Lappajärvi Juho Kustaa Kustaanpoika Antila, Ålgren (34040) torppari, s. 17.09.1851 Kurejoki Antila, k. 02.11.1901 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 390
12. Iisakki Antinpoika Alalantela /Hautamäki (20455), (perheestä 387) torppari, s. 23.04.1862 Lappajärvi Tarvola, k. 01.01.1973 jul kuol USA.

Puoliso: Vihitty 03.07.1891 Lappajärvi Liisa Juhontytär Saveankangas, Alalantela /Hautamäki (34041). (Perhe 4224) s. 16.07.1868 Lappajärvi, k. 14.02.1909 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 391
11. Iisakki Iisakinpoika Lypsinmaa (34005), (perheestä 382) s. 21.09.1833 Vimpeli, k. 09.02.1899 Vimpeli.

Puoliso: Maria Reeta Taavintytär Tervanen (7457). (Perhe 1221) s. 30.12.1838 Lappajärvi Tervanen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 392
11. Nikolai Iisakinpoika Lypsinmaa (34000), (perheestä 382) s. 15.12.1834 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Liisa Reetta Matintytär Nyyssölä (31661). (Perhe 2590) s. 05.11.1835 Lappajärvi Nyyssölä.

Lapset:
1. Liisa s. 09.12.1856 Vimpeli. Perhe 393
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 393
12. Liisa Nikolaintytär Lypsinmaa, Kotkaniemi (33999), (perheestä 392) s. 09.12.1856 Vimpeli, k. 08.01.1935 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 20.03.1881 Vimpeli Konstantin Matinpoika Kotkaniemi, Kiviaho (5884). (Perhe 714) talollinen Lappajärvi Kiviaho, s. 18.12.1854 Vimpeli, k. 30.11.1940 Lappajärvi.
Ostanut 18.11.1882 luvulla lappajärven YlipäästäJuha Erkki Virsulan talon.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 394
11. Anna Iisakintytär Lypsinmaa (34006), (perheestä 382) s. 01.11.1843 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Taneli Hermanninpoika Antila (34007) s. 07.03.1857 Kurejoki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 395
10. Kaisa Juhontytär Luomala, Hernesniemi (3713), (perheestä 349) s. 09.06.1786 Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 00.10.1813 Lappajärvi Antti Jaakonpoika Hernesniemi (3712) talollinen 1831-1850 Hernesniemi n:14, Antin talo 9/64 kruunu, s. 21.11.1790 Evijärvi Kivikangas, k. 1850 Lappajärvi Hernesniemi.
Muistiinpanot: Jatkoa Jaakko Matinpoika Hernesniemen talon isännistä 1831-1849 isäntä Antti Jaakonpoika Kivikangas s.21.11.1790 Evijärvi, talo Hernesniemi n:14 9/64 kruunu, pellot 11 ha, niityt 13 ja metsät 111 ha. Antti saanut perintökirjan isältään 18.09.1849 Henesniemen taloa 9/64 per ja oikeuden 9/256 mant:n kruununmaahan. ( puolet isän tilasta) Antti kuoli 1849.
1850-1872 Talo Hernesniemi Lammi n:1 isäntä vävy Matti Matinpoika Murtoniemi s.20.03.1823 9/64 per ja 9/256kr Matti Matinpoika ja vaimo Maria saivat 1-huudatuksen ( Maria ainoa perillinen) perimäänsä 9/64 mant. perintötaloon ja oikeuden 9/256 kruununmaahan.
1872-1894 Talo Hernesniemi Lammi n:1 45/256 per. viljelivät vävy Taavi Jaakonpoika Ollila s.1851 yhdessä leski Maria ja muut perilliset,talo edelleen 9/64 per ja 9/256 kr. (yht. 45/256 mant) (per,kirja 02.04.1874)

1894 talosta muodostettu 2-taloa a, Vävy Taavi Jaakonpojan s.51 3/32 per. ja Antti Matinpojan talo
15/256 mant. per.(0,0584)
1905-1914 Talo A. Hernesniemi Lammi n:1 3/32 per. isäntä vävy Taavi Jaakonpoika s. 1851 kiinnekirjat, 02.04.1875, ja 03.09.1892 sekä 3-huudatus 04.02.1804. Itsellinen Matti Matinp.s.1851 sekä perhe.
1915- Talo A Hernesniemi Lammi n:1, 3/32 per.taloa viljelivät hänen leski Maria ja poika Jaakko s.1871
1890-1895 Talo Henesniemi Lammi n:1.Matti Matinpoika s.19.02.1859 yhteisviljely osaomistaja kiinnek.01.04.1874, tuomarin päätös 03.09.1896.1895 alkaen itsellinen, asuu Jaakko Taavinpojalla.
1895-1900, Talo Henesniemi Lammi n:1, vävy Taavi Taavinp. Tullila,1891-1894 yhteisviljely 45/256 per.lainhuuto 18.10.1872, 1900-? Talo Hernesniemi Lammi n:1 Taavin talo 15/256 1-lainhuudatus 18.11.1872. Talo Antti Antinpojalle
1905-1920 Antti Matinpojan talo B Hernesniemi n:1 15/256 mant, per,(0,0584), talossa asuu itsellinen lanko Taavi Taavinpoika Tullila perheineen 1835 Henkikirja Hernesniemi n:14 5/64 kr Kaisa, Taavi, Liisa, Anna, 1, 1, 1, 2, verolla 5, verolla 5, lapset yli-ikäiset 1, lapset 4, yht 10, viinap. vero 3 1/2 kap. savu 1 luokka 1, (yli-ikäinen Anna Iisakintytär Hernesniemi) Itsellinen Iisakki Taavinpoika ja vaimo Kaisa verolla 2, savu 1, luokka 3. 1840 Henkikirja Hernesniemi n:14, 9/32 per ja 9/32 kr, Antin talo 9/64 kr, isäntä Antti, emäntä Kaisa, Erkki veli, Erkki renki, Kaisa, Maria, Anna tyttäret, Liisa pojan vaimo, 1, 1, 2, 4, verolla 8, lapset 3, yht 11 henk, viinapannun vuokra 3 1/2 kappaa. savu 1, luokka 1. 1845 Henkikirja Hernesniemi n:14, 9/32 per. ja 9/32 kr, Antin talo 9/64 kr, isäntä Antti, emäntä Kaisa, Erkki ja Matti pojat, Matti vävy, Juho poika, Liisa sisar, Maria ja Maria tytär, Liisa pojan vaimo 1, 1, 4, 4, yht verolla 10, lapset 1, yht 11. Savu 1, luokka 1. 1850 Henkikirja Hernesniemi n:14, 9/32 per ja 9/32 kr, vero 18 rupl 20 kop. Antin talo 9/64 per. 9/256 kr, vero 5 rup. 68 1/4 kop, Matti vävy, Erkki veli, Antti, renki, Maija tytär, Reetta piika, 1, - . 3, 2, yht 6 verolla lapset 2, yht 8 henk. viinap. vuokra 3 1/2 kap, savut 1, luokka 2.

Lapset:
1. Juho s. 22.04.1816 Lappajärvi Hernesniemi.
2. Antti s. 08.04.1817 Lappajärvi Hernesniemi, k. 08.08.1817 Lappajärvi Hernesniemi.
3. Jaakko s. 05.07.1818 Lappajärvi Hernesniemi, k. 30.07.1819 Lappajärvi Hernesniemi.
4. Aleksi s. 17.09.1821 Lappajärvi Hernesniemi, k. 04.06.1822 Lappajärvi Hernesniemi.
5. Liisa s. 06.02.1823 Lappajärvi Hernesniemi, k. 07.05.1823 Lappajärvi Hernesniemi.
6. Kaisa s. 21.05.1825 Lappajärvi Hernesniemi, k. 03.06.1825 Lappajärvi Hernesniemi.
7. Maria s. 05.03.1827 Lappajärvi Hernesniemi.
8. Maria s. 03.04.1828 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 396
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 396
11. Maria Antintytär Hernesniemi, Murtoniemi (3711), (perheestä 395) Emäntä, s. 03.04.1828 Lappajärvi Hernesniemi, k. 04.03.1903 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 11.04.1844 Lappajärvi Matti Matinpoika Murtoniemi, Hernesniemi (2696). (Perhe 637) vävy Lautamies Talollinen 1849-1872 Hernesniemi n:1 45/256 mant, ( 9/64 per ja 9/256 kr) 1870-, s. 20.03.1823 Lappajärvi, k. 16.12.1872 Itäkylä Murtoniemi.

Lapset:
1. Liisa s. 11.08.1846 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 397
2. Kaisa s. 12.11.1847 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 398
3. Maria s. 08.09.1850 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 399
4. Anna s. 12.04.1853 Lappajärvi Hernesniemi, k. 16.04.1856 Lappajärvi.
5. Lovisa s. 29.06.1855 Lappajärvi Hernesniemi, k. 28.04.1856 Lappajärvi.
6. Matti s. 19.02.1859 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 401
7. Antti s. 21.06.1861 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 402
8. Anna s. 02.08.1863 Lappajärvi Hernesniemi, k. 10.02.1865 Lappajärvi.
9. Juho s. 11.01.1867 Lappajärvi Hernesniemi, k. 12.04.1868 Lappajärvi.
10. Matilda avikuul.10/1893, s. 16.12.1871 Lappajärvi Hernesniemi
Muuttanut: kortesjärvi05.08.1893.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 397
12. Liisa Matintytär Hernesniemi, Hernesniemi (3714), (perheestä 396) ei lapsia, s. 11.08.1846 Lappajärvi Hernesniemi.

1. puoliso: Vihitty 01.04.1863 Lappajärvi Taavi Jaakonpoika Rantakangas (11801). (Perhe 667) s. 04.05.1843 Lappajärvi Rantakangas, k. 16.05.1868 Lappajärvi Hernesniemi.

2. puoliso: Taavi Taavinpoika Tullila, Hernesniemi (9789). (Perhe 2602). (Perhe 2603) vävy talollinen Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/256 per.1895-1901, osaomistaja 1-lainh.18.11.1872, s. 05.06.1850 Lappajärvi Tullila.
Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, Taavin talo 45/256 per. savu 1, 3 lainhuuto 18.10. 1872. isäntä vävy Taavi Taavinpoika s-50, emäntä Liisa s-46, lanko Antti s-61, vaimo Liisa s-59 (4-1), verolla 2 ja 2, lapset 4 ja 1, yht 6 ja 3. kaikki 9 henk. Kans. yhteisviljelyksessä toinen omistaja Matti Matinpoika s-59. Kans, yhteisviljelyksessä kolmas omistaja Taavetti Jaakonpoika s-51 1900 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 Taavin talo 15/256 per. vero 1 rupl. 39 3/82 kop.savu 1, lainh.1, 18/11 -72, (3/64), isäntä Taavi s-50, vaimo Liisa s-46, lanko Antti s-61, v-Liisa s-59, poika Antti s-82, (3-1) muori Maria s-28 öfa, verolla 2 ja 2, lapset 3 ja 1, yht 8 henk.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 398
12. Kaisa Matintytär Hernesniemi, Harju (21059), (perheestä 396) emäntä, s. 12.11.1847 Lappajärvi Hernesniemi, k. 21.09.1912 Lappajärvi.

1. puoliso: Jaakko Matinpoika Harju (2170). (Perhe 1290). (Perhe 1291) talollinen, lautamies Jaakko Harju 1/16 per ja 1/96 kr.1876-1909, 1910-1909 0,103 per/kr ja 1910-1912 0,1345 per/kr. (lisäys Antti Jaakonpojan tila, s. 28.10.1849 Lappajärvi, k. 01.07.1920 Lappajärvi Harju.
Muistiinpanot: 1875 Henkikirja Harju n:6, Jaakko Harjun talo 1/8 per. ja 1/48 kr, vero 2 rupl. 35 kop. savu luokka 1. isäntä Jaakko s-49, emäntä Kaisas-47, äiti Reetta s-30, mies Matti s-40, vaimo Liisa s-58, Marias-64, Matti s-40, vaimo Kaisa s-43, Maria 63, verolla 3 ja 6, lapset 5 ja 3, kaikki 17 henk. 1880 Henkikirja Harju n:6, 1/2 per. 1/12 kr, Jaakon talo 1/16 per ja 1/96 kr, vero 2 rupl. 35 kop. savu luokka 1, isäntä Jaakko s-49, emäntä Kaisa s-47, äiti Reetta s-30, Reetan mies Matti s-40, Maria s-64, Matti s-40, vaimo Kaisa s-43, verolla 3 ja 4, lapset 5 ja 3, kaikki 15 henk. 1885 Henkikirja Harju n:6, 1/2 per ja 1/12 kr. Jaakon talo 1/16 per 1/96 kr, vero 2 rupl. 35 kop, savu luokka 1. ( jostain syystä rivi henkikirjasta ei ole täydellinen ja yliviivattu.) 1890 Henkikirja Harju n:6, Jaakko Harjun talo 1/16 per ja 1/96 kr, savu luokka 1, isäntä Jaakko s-49, emäntä Kaisa s-47, äiti Reetta s-30, hänen mies Matti s-40, Maria s-64, Matti Aleksanteri s- 71, Jaakko s-73, piika Hanna Lammi s-78, verolla 4 ja 4, lapset 2 ja 3, yht 6 ja 7 , kaikki 12 +1. Kansakoulun opettaja Kyösti Frändilä s-62 verolla 1. savu luokka 2. Itsellinen Matti Jaakonpoika s, 40, vaimo Kaisa s-43, Jaakko Matinpoika Harjulin s-69 verolla 2 ja 0, lapset 1 tytär, yht 3. savu luokka 3. Itsellinen (poliisi ) Juho Loukola s-62, vaimo Liisa s-58, verolla 1 ja 1, lapsi 1 tytär, yht 3, savu luokka 3, 1895 Henkikirja Harju n:6, lautamies Jaakko Matinpoika Harjun s-49, talo 7/96 mant, (1/16 per, 1/96 kr) vero 2 rupl. 35 kop. savu luokka 1. isäntä Jaakko s-49, emäntä Kaisa s-47, poika Jaakko s-73, Miina s-72, Maria 76, äiti Reetta 30, Reetan mies Matti s-40, Aleksanteri s-71, vaimo Liisa 69, Liisa 58, verolla 4 ja 5, lapset 1 ja 6, yht 5 ja 11, kaikki 16 henk. 1895 Henkikirja Harju n:6, lautamies Jaakko Matinpojan hoidossa Antti Jaakonpoika s.10.07.1834 Harjun tila 7/96 mant. vero 2 rupl. 35 kop. savu luokka 1. Itsellinen Matti Jaakonpoika s-40, ei verolla, lapsi 1 poika. ei omaa savua.
1900 Henkikirja Harju n:6, Lautamies Jaakko Matinpojan talo 10,423/101,088, ( 0,103) mant. vero 3 rupl. 42 kop, perintök. 06.05.1897, yhteiselle osalle 373/7,435 mant, perintök.. 21.10.1887, isäntä Jaakko Matinpoika s-49, emäntä Kaisa s-47, poika Jaakko s-73, isäpuoli Matti s-40, Aleksanteri s-71, vaimo Liisa s-69, verolla 4 ja 3, lapset ja vapautetut 1 ja 7, yht 5 ja 10, kaikki 14 +1, savu luokka 1. Itsellinen Juho Heikki Tuppi s-60, vaimo Maria s-64, verolla 1 ja 1, yht 2.

Lapset:
1. Matilda s. 06.09.1869 Lappajärvi Harju, k. 14.05.1871 Lappajärvi Harju.
2. Matti s. 12.10.1871 Lappajärvi Harju, k. 15.04.1888 Lappajärvi.
3. Jaakko talollinen yhdessä veli Juhon kassa, talo 0,1345 per, 1915- 1920 isäntä Jaakko 0,0673 per., s. 13.12.1873 Lappajärvi Harju, k. 17.09.1930 Lappajärvi.
4. Maria s. 28.03.1876 Lappajärvi.
5. Johanna s. 26.01.1878 Lappajärvi Harju, k. 28.08.1880 Lappajärvi Harju.
6. Antti s. 25.11.1880 Lappajärvi Harju, k. 02.11.1890 Lappajärvi.
7. Alma
8. Juho poliisi, talollinen 0,0672 mant. per. 1920-.
9. Aina
10. Johanna
11. Leanteri
12. Senja
2. puoliso: Matti Kustaanpoika Koski, Harju (24717). (Perhe 5097) s. 27.12.1840 Évijärvi Koski.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 399
12. Maria Matintytär Hernesniemi (3716), (perheestä 396) emäntä Hernesniemi., s. 08.09.1850 Lappajärvi Hernesniemi, k. 05.10.1928 Lappajärvi.

Puoliso: Taavi Jaakonpoika Ollila, Hernesniemi (101). (Perhe 1136) talollinen Lammi n:1 Hernesniemi 45/256 per.(0,176), 1882-1893,yhteisviljely leski Marian ja Taavi Taavinpojan kanssa, 0,0938 perintö, 1904 -1920 talo 3/32per (0.093), s. 11.03.1851 Lappajärvi, k. 07.01.1914 Lappajärvi Hernesniemi.
sivulta 115.

Lapset:
1. Jaakko s. 07.07.1871 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 400
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 400
13. Jaakko Taavinpoika Hernesniemi (24792), (perheestä 399) s. 07.07.1871 Lappajärvi Hernesniemi, k. 14.10.1941 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 15.11.1890 Evijärvi Hanna Eliaantytär Kuoppa-aho, Hernesniemi (25797) tullut 10.04.1891 Evijärvi, s. 28.07.1871 Evijärvi, k. 01.04.1941 Lappajärvi
Muuttanut: Lappajärvi 10.04.1891 Evijärveltä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 401
12. Matti Matinpoika Hernesniemi (3719), (perheestä 396) talollinen Hernesniemi Lammi n:1, 1895 yhteisviljely Taavi Taavinpojan ja Taavi Jaakonpojan kanssa, 1890- ,muuttanut Kannukseen, s. 19.02.1859 Lappajärvi Hernesniemi, k. Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 10.02.1878 Lappajärvi Anna Kreeta Matintytär Harju (4675). (Perhe 1290) s. 08.12.1854 Lappajärvi Harju.

Lapset:
1. Jaakko s. 22.03.1879 Lappajärvi Hernesniemi.
2. Juho
3. Maija
4. Matti
5. Liisa
6. Taavi
7. Erkki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 402
12. Antti Matinpoika Hernesniemi (3720), (perheestä 396) Talollinen Lammi n:1, Hernesniemi 0,0584 perintö 1901-1920, s. 21.06.1861 Lappajärvi Hernesniemi, k. 19.09.1928 Lappajärvi
Muuttanut: Amerikka 1917.

Puoliso: Vihitty 22.01.1880 Liisa Matintytär Hernesniemi (24178). (Perhe 4069) emäntä, s. 23.07.1859 Lappajärvi, k. 21.12.1935 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 29.12.1880 Lappajärvi Hernesniemi, k. 10.05.1881 Lappajärvi Hernesniemi.
2. Antti
3. Matti itsellinen, Amerikkaan ennen 1815.

Muistiinpanot: 1915 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, itsellinen Matti, s-84 Amerikkaan
4. Taavi
5. Leander Amerikkaan 1917.
6. Senja
7. Senja
8. Elias Jääkärivääpeli.
9. Alma
10. Kaarle
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 403
10. Reetta Juhontytär Norrkiilunen Luomala, Hevosaho (10915), (perheestä 349) s. 09.02.1784 Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 26.10.1806 Lappajärvi Erkki Erkinpoika Tullila (9748). (Perhe 2104) Talollinen Tullila n:29 3/32 vero 1825-, s. 11.06.1784 Lappajärvi Tullila.
Muistiinpanot: 1825 Henkikirja Tullila/Hevosaho 3/32 vero, Isäntä Erkki Erkinp. nuorempi,emäntä Reetta, Juho poika.
1, 1, 1, verolla 3, lapset 6, yht 9 henk. viinap.v.3 kappaa rukiita..

Lapset:
1. Juho s. 05.07.1809 Lappajärvi Tullila. Perhe 404
2. Maria s. 15.07.1810 Lappajärvi Tullila, k. 15.01.1811 Lappajärvi Tullila.
3. Kaisa s. 23.01.1812 Lappajärvi Tullila. Perhe 408
4. Eliisa s. 08.09.1813 Lappajärvi Tullila.
5. Maria s. 17.04.1816 Lappajärvi Tullila, k. 27.11.1816 Lappajärvi Tullila.
6. Erkki s. 07.05.1817 Lappajärvi Tullila, k. 23.10.1838 Lappajärvi Tullila.
7. Matti s. 26.06.1818 Lappajärvi Tullila. Perhe 409
8. Antti s. 13.05.1820 Lappajärvi Tullila, k. 13.07.1822 Lappajärvi Tullila.
9. Maria s. 27.09.1821 Lappajärvi Tullila. Perhe 410
10. Reetta s. 06.06.1823 Lappajärvi Tullila, k. 22.11.1823 Lappajärvi Tullila.
11. Reetta s. 15.10.1825 Lappajärvi Tullila, k. 22.05.1826 Lappajärvi Tullila.
12. Reetta s. 07.09.1827 Lappajärvi Tullila. Perhe 412
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 404
11. Juho Erkinpoika Tullila (10779), (perheestä 403) torppari,itsellinen, s. 05.07.1809 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Vihitty 16.03.1834 Lappajärvi Anna Erkintytär Puusti, Tullila (25464) s. 31.01.1812 Lappajärvi.
avioton.

Lapset:
1. Erkki s. 06.11.1834 Lappajärvi Tullila. Perhe 405
2. Liisa s. 17.04.1836 Lappajärvi. Perhe 299
3. Maria s. 26.02.1838 Lappajärvi Tullila.
4. Matti s. 27.01.1840 Lappajärvi Tullila, k. 27.05.1842 Lappajärvi Tullila.
5. Matti s. 27.08.1842 Lappajärvi Tullila, k. 17.10.1847 Lappajärvi Tullila.
6. Kaisa s. 13.01.1845 Lappajärvi Tullila. Perhe 406
7. Anna s. 16.05.1846 Lappajärvi Tullila.
8. Reetta s. 28.04.1849 Lappajärvi Tullila.
9. Matti s. 26.09.1850 Lappajärvi Tullila.
10. Amalia s. 22.03.1852 Lappajärvi Tullila.
11. Leena s. 04.08.1855 Lappajärvi Tarvola, k. 30.08.1855 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 405
12. Erkki Juhonpoika Tullila (32063), (perheestä 404) s. 06.11.1834 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Maria Antintytär Seppä (5503). (Perhe 3825) s. 06.09.1840 Lappajärvi Seppä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 406
12. Kaisa Juhontytär Tullila (31946), (perheestä 404) s. 13.01.1845 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Matti Matinpoika Varimäki (33885) s. 14.08.1847 Kortesjärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 30.05.1870 Kortesjärvi. Perhe 407
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 407
13. Jaakko Matinpoika Varimäki/Lehtnen (33886), (perheestä 406) s. 30.05.1870 Kortesjärvi, k. 07.07.1925 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 19.04.1891 Lappajärvi Sanna Liisa Heikintytär Hautapakka (33816). (Perhe 2049) s. 14.05.1870 Lappajärvi, k. 17.12.1953 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 408
11. Kaisa Erkintytär Tullila (2314), (perheestä 403) emäntä, s. 23.01.1812 Lappajärvi Tullila, k. 03.07.1874 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Vihitty 01.04.1834 Vimpeli Aleksanteri Jaakonpoika Lillstrang (7519). (Perhe 855) lautamies Kirkkoväärti, Talollinen, s. 18.06.1814 Vimpeli, k. 06.05.1894 Vimpeli.

Lapset:
1. Antti s. 24.08.1835 Vimpeli.
2. Maria s. 17.01.1838 Vimpeli.
3. Heikki s. 27.04.1844 Vimpeli, k. 21.02.1918 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 409
11. Matti Erkinpoika Tullila (10919), (perheestä 403) s. 26.06.1818 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Helena Matintytär Storhonkaniemi (18241). (Perhe 1563) s. 31.09.1829 Lappajärvi Storhonkaniemi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 410
11. Maria Erkintytär Tullila (20579), (perheestä 403) s. 27.09.1821 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Vihitty 29.03.1850 Lappajärvi Matti Heikinpoika Frabacka (3169). (Perhe 1244). (Perhe 1246) torppari, s. 01.10.1825 Kurejoki Frabacka, k. 12.06.1868 Jurva.
Vuodesta 1858 Saaren Tporpan isäntä.

Lapset:
1. Maria s. 04.10.1858 Alajärvi. Perhe 411
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 411
12. Maria Matintytär Saari, Storhök (20578), (perheestä 410) s. 04.10.1858 Alajärvi, k. 05.04.1892 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 1891 Alajärvi Jaakko Simonpoika Storhök, Hautala (5059). (Perhe 2285). (Perhe 2291) s. 29.10.1854 Alajärvi, k. 18.03.1930 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 412
11. Reetta Erkintytär Tullila, Lehtiniemi (25075), (perheestä 403) s. 07.09.1827 Lappajärvi Tullila.

Puoliso: Vihitty 26.11.1848 Lappajärvi Juho Erkinpoika Lehtiniemi (25056). (Perhe 2562) s. 28.05.1827 Lappajärvi Lehtiniemi.

Lapset:
1. Maria s. 19.12.1849 Lappajärvi Lehtiniemi.
2. Liisa s. 04.10.1851 Lappajärvi Lehtiniemi.
3. Anna Kaisa s. 25.11.1853 Lappajärvi Lehtiniemi, k. 11.10.1922 Veteli Pulkkinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 413
9. Kaisa Esantytär Orava (1802), (perheestä 236) s. 03.07.1754 Lappajärvi, k. 04.04.1830 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 09.10.1779 Lappajärvi Juho Erkinpoika Lypsinmaa (1801) talollinen, s. 14.11.1756 Vimpeli Lypsinmaa, k. 09.01.1845 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho s. 21.08.1780 Vimpeli. Perhe 414
2. Erkki s. 07.10.1782 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 417
3. Antti s. 05.03.1788 Vimpeli. Perhe 72
4. Jaakko s. 03.03.1784 Vimpeli Lypsinmaa.
5. Reetta s. 30.08.1785 Vimpeli Lypsinmaa, k. 13.10.1787 Vimpeli Lypsinmaa.
6. Liisa s. 19.05.1791 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 425
7. Maria s. 23.12.1789 Vimpeli Lypsinmaa, k. 01.06.1790 Vimpeli Sandbacka.
8. Kaisa s. 13.06.1792 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 434
9. Heikki s. 25.08.1796 Vimpeli Lypsinmaa, k. 25.08.1796 Vimpeli Sandbacka.
10. Maria s. 19.02.1798 Vimpeli Lypsinmaa, k. 16.06.1798 Vimpeli Sandbacka.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 414
10. Juho Juhonpoika Lypsinmaa, Lukkarila (1800), (perheestä 413) vävy Talollinen Lukkarila n:8, 9/32 per, 1840-, s. 21.08.1780 Vimpeli, k. 09.01.1845 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1845 Lukkarila n:8, 9/16 per, vävy Juhon talo 9/32 per. isäntä Juhon poika Matti, Erkki ja Tuomas pojat Jaakko vävy, Kaisa tytär, Liisa ja Leena miniät, - , - , 4, 3, yht 7, yli-ikäinen 1, lapset 5, kaikki 13, viinap. vuokra 3 1/3 kapp, savu 1, luokka 1. Itsellinen Matti Tuomaanpoika, Erkki poika, Liisa miniä, 1, 1, verolla 2, lapset 3, yht 5, vsavut 1, luokka 3,

1. puoliso: Vihitty 16.11.1800 Lappajärvi Maria Juhontytär Lukkarila (1799). (Perhe 37) talollisen emäntä Lukkarila, s. 20.12.1782 Lappajärvi, k. 28.12.1831 Lappajärvi.

Lapset:
1. Kaisa s. 16.01.1802 Lappajärvi Lukkarila, k. 13.12.1803 Lappajärvi Lukkarila.
2. Maria s. 23.05.1805 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 39
3. Juho s. 04.01.1810 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 49
4. Liisa s. 10.02.1813 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 50
5. Matti s. 20.02.1816 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 52
6. Anna s. 13.09.1818 Lappajärvi Lukkarila, k. 20.12.1822 Lappajärvi Lukkarila.
7. Susanna s. 07.04.1821 Lappajärvi Lukkarila, k. 12.06.1822 Lappajärvi Lukkarila.
8. Erkki s. 15.12.1823 Lappajärvi Lukkarila, k. 29.04.1824 Lappajärvi Lukkarila.
9. Erkki s. 09.05.1825 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 59
2. puoliso: Vihitty 14.10.1832 Liisa Juhontytär Joensuu (1827). (Perhe 3135) piika, s. 26.03.1794 Evijärvi, k. 21.08.1843 Lappajärvi.
Lapset:
10. Maria Greta s. 17.02.1832 Lappajärvi Lukkarila, k. 19.02.1833 Lappajärvi Lukkarila.
11. Jaakko s. 22.10.1834 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 415
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 415
11. Jaakko Juhonpoika Lukkarila, Kuja-aho (1826), (perheestä 414) torppari Kuja-aho, s. 22.10.1834 Lappajärvi Lukkarila, k. 28.10.1887 Lappajärvi Lukkarila.
Muistiinpanot: 1865 Henkikirja Lukkarila n:8 Kuja-ahon torppa, Jaakko torppari, Maija vaimo s-31, verolla 2, lapset 2, yht 4 henk. savu 1, luokka 2. 1880 Henkikirja Lukkarila n:8 Kuja-ahon torppa, Jaakko s-34, torpari, vaimo Maria s-31, poika Jaakko s-61, verolla 2 miestä, lapset 2 tytärtä, yhteensä 4 henk.

Puoliso: Maria Jaakontytär Tarvonen, Lukkarila (3198). (Perhe 1263) s. 21.05.1831 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 22.11.1858 Lappajärvi Lukkarila, k. 06.06.1861 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 21.04.1861 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 416
3. Maria s. 08.12.1867 Lappajärvi Lukkarila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 416
12. Jaakko Jaakonpoika Lukkarila, Kuja-aho (4296), (perheestä 415) torppari Kuja-aho, s. 21.04.1861 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 31.12.1880 Lappajärvi Maija Liisa Juhontytär Lukkarila (5540). (Perhe 455) s. 29.03.1859 Lappajärvi Lukkarila.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 417
10. Erkki Juhonpoika Lypsinmaa (8500), (perheestä 413) s. 07.10.1782 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Vihitty 12.12.1811 Vimpeli Liisa Erkintytär Timo, Lypsinmaa (752). (Perhe 1044) s. 19.11.1787 Lappajärvi Timonen
Muuttanut: 04.05.1812 Vimpeli.

Lapset:
1. Juho s. 08.11.1812 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 418
2. Matti s. 30.09.1814 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 421
3. Maria s. 14.01.1823 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 423
4. Antti s. 30.11.1828 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 424
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 418
11. Juho Erkinpoika Lypsinmaa (6451), (perheestä 417) s. 08.11.1812 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Maria Erkintytär Storstrang, Lypsinmaa (6452). (Perhe 827) s. 11.03.1813 Vimpeli Storstrang.

Lapset:
1. Liisa s. 20.07.1838 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 419
2. Erkki s. 15.08.1840 Vimpeli. Perhe 420
3. Maria Loviisa s. 24.11.1843 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 18
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 419
12. Liisa Juhontytär Lypsinmaa, Lypsinmaa (17960), (perheestä 418) s. 20.07.1838 Vimpeli Lypsinmaa.

1. puoliso: Konstantin Juhonpoika Lypsinmaa (12110). (Perhe 2386) s. 21.05.1830 Vimpeli Lypsinmaa, k. 28.03.1876 Vimpeli.

Lapset:
1. Maria s. 10.01.1858 Vimpeli Lypsinmaa, k. 30.12.1921 Vimpeli Visti.
2. Juho s. 12.07.1859 Vimpeli Lypsinmaa, k. 31.10.1939 Vimpeli.
3. Liisa s. 13.02.1862 Vimpeli Lypsinmaa.
4. Matti s. 10.10.1866 Vimpeli Lypsinmaa.
5. Konstantin s. 18.03.1869 Vimpeli Lypsinmaa, k. 10.07.1952 Vimpeli.
6. Matilda s. 30.12.1871 Vimpeli Lypsinmaa, k. 21.04.1956 Vimpeli.
Puoliso: Jaakko Matinpoika Jaakkola (35303) , s. 03.03.1871 Vimpeli, k. 13.06.1941 Vimpeli.
7. Iida s. 11.02.1874 Vimpeli Lypsinmaa.
8. Anna s. 20.12.1875 Vimpeli Lypsinmaa, k. 13.12.1957 Vimpeli.
2. puoliso: Vihitty 20.01.1878 Vimpeli Heikki Juhonpoika Lypsinmaa (12117). (Perhe 2386) s. 20.03.1848 Vimpeli Lypsinmaa, k. 23.12.1923 Vimpeli.
Lapset:
9. Antti s. 10.12.1879 Vimpeli Lypsinmaa.
10. Hilja
11. Heikki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 420
12. Erkki Juonpoika Lypsinmaa (15282), (perheestä 418) s. 15.08.1840 Vimpeli, k. 15.06.1891 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 05.11.1859 Vimpeli Anna Matintytär Heikkilä, Lypsinmaa (11943). (Perhe 2916) honkaniemi Emäntä, s. 27.05.1836 Vimpeli Heikkilä, k. 04.10.1891 Vimpeli.

Lapset:
1. Maria s. 30.09.1860 Vimpeli Lypsinmaa, k. 02.10.1910 Alajärvi Paalijärvi.
2. Liisa s. 29.08.1862 Vimpeli Lypsinmaa.
3. Anna s. 18.11.1864 Vimpeli Lypsinmaa, k. 16.12.1868 Vimpeli.
4. Heikki s. 21.06.1867 Vimpeli Lypsinmaa, k. 27.02.1868 Vimpeli.
5. Martta s. 27.04.1869 Vimpeli Lypsinmaa, k. 17.08.1870 Vimpeli.
6. Anna s. 24.05.1871 Vimpeli Lypsinmaa, k. 09.03.1909 Vimpeli.
7. Erkki s. 17.08.1873 Vimpeli Lypsinmaa, k. 19.07.1918 Vimpeli.
8. Aino s. 21.09.1875 Vimpeli Lypsinmaa, k. 07.08.1881 Vimpeli.
9. Niilo s. 20.10.1877 Vimpeli Lypsinmaa, k. 08.01.1878 Vimpeli.
10. Hilja s. 22.02.1879 Vimpeli Lypsinmaa, k. 15.03.1932 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 421
11. Matti Erkinpoika Lypsinmaa /Ahopelto (15087), (perheestä 417) s. 30.09.1814 Vimpeli Lypsinmaa, k. 25.02.1892 Vimpeli Lakaniemi.

1. puoliso: Anna Lypsinmaa (18770)

Lapset:
1. Erkki s. 04.09.1854 Vimpeli. Perhe 422
2. Matti s. 14.09.1858 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 17
2. puoliso: Vihitty 1869 Vimpeli Liisa Matintytär Strang/Pokela, Lypsinmaa /Ahopelto (13231). (Perhe 796) s. 01.06.1821 Vimpeli Pokela, k. 13.09.1905 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 422
12. Erkki Matinpoika Lypsinmaa (18912), (perheestä 421) s. 04.09.1854 Vimpeli.

Puoliso: Maria Antintytär Sandbacka (2669). (Perhe 1171) s. 30.11.1859 Vimpeli Sandbacka, k. 08.06.1906 Vimpeli Sandbacka.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 423
11. Maria Erkintytär Lypsinmaa, Pyhälahti (8501), (perheestä 417) s. 14.01.1823 Vimpeli Lypsinmaa, k. 11.02.1891 Alajärvi Möksy Lamminmäki.

Puoliso: Vihitty 14.01.1848 Vimpeli Antti Antinpoika Pyhälahti (8502). (Perhe 3082) s. 22.06.1825 Vimpeli Pyhälahti, k. 07.02.1879 Alajärvi Möksy.

Lapset:
1. Elias s. 14.09.1850 Vimpeli Lypsinmaa, k. 24.05.1859 Vimpeli Lypsinmaa.
2. Hanna s. 19.10.1851 Vimpeli Lypsinmaa.
3. Matti s. 05.01.1853 Vimpeli Lypsinmaa, k. 01.01.1966 jul Kuol USA
Muuttanut: USA 1890 perhe 1892.
4. Antti s. 09.04.1854 Vimpeli Lypsinmaa, k. 09.10.1856 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 424
11. Antti Erkinpoika Lypsinmaa (17220), (perheestä 417) s. 30.11.1828 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Ulla Jaakontytär Visti /Kasarikoski (11532). (Perhe 1668) s. 01.08.1828 Vimpeli Jaakkola, k. 29.05.1857 Vimpeli.

Lapset:
1. Liisa s. 20.09.1850 Vimpeli Lypsinmaa, k. 1929 Usa.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 425
10. Liisa Juhontytär Lypsinmaa, Ahola (11993), (perheestä 413) s. 19.05.1791 Vimpeli Lypsinmaa
Muuttanut: 02.01.1818 Lypsinmaalta Aholaan.

Puoliso: Vihitty 26.11.1812 Vimpeli Matti Matinpoika Ahola (11992). (Perhe 1108) s. 29.08.1792 Lappajärvi Ahola.

Lapset:
1. Matti s. 24.01.1814 Lappajärvi Ahola, k. 19.07.1814 Lappajärvi Ahola.
2. Liisa s. 04.05.1815 Lappajärvi Ahola. Perhe 426
3. Juho s. 31.08.1817 Lappajärvi Ahola, k. 28.04.1822 Lappajärvi Ahola.
4. Matti s. 20.07.1820 Lappajärvi Ahola, k. 01.05.1822 Lappajärvi Ahola.
5. Maria s. 28.03.1823 Lappajärvi Ahola. Perhe 427
6. Kaisa s. 17.05.1824 Lappajärvi Ahola. Perhe 429
7. Erkki s. 02.05.1826 Lappajärvi Ahola. Perhe 430
8. Anna s. 23.12.1827 Lappajärvi Ahola. Perhe 433
9. Matti s. 18.10.1829 Lappajärvi Ahola.
10. Juho s. 19.10.1832 Lappajärvi Ahola.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 426
11. Liisa Matintytär Ahola, Orava (2238), (perheestä 425) s. 04.05.1815 Lappajärvi Ahola, k. 20.04.1868 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 31.10.1834 Lappajärvi Esa Esanpoika Orava (2195). (Perhe 287) talollinen 1851-1859 Orava n:13, Esan talo 5/24 mant. kr. 1860-1877 Esan talo 5/72 perintö, s. 04.01.1814 Lappajärvi Orava, k. 09.06.1877 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: 1851-1859 Isäntä Esa Esanpoika Orava s.04.01.1814 k. 09.06.1877, talo Orava n:13 5/24 mant kr. vero 6 rupl 75 kop. 1860-1877 Isäntä Esa Esanpoika Orava s.04.01.1814 k.09.06.1877, talo Orava n.13 5/72 mant. perintö, vero 2 rupl. 23 1/3 kop. savu luokka 1. 1878-1880 Isäntä vävy Matti Jaakonpoika (Hernesniemi) Orava s.29.09.1838 k.05.12.1880, talo Orava
n:13 5/72 (0,07) per. vero 2 rupl. 23 1/3 kop. savu luokka 1. 1880 jälkeen muuttuu leski Liisan s.29.09.1841 ja Matti Juhonpoika Orava Puustin välinen talojen jako,
leski Liisan uusi manttaali 5/54 ( 0,093) per. ja Matti Juhonpojan 5/108 (0,0459 per.
1881-1895 Isäntä leski Liisa Esantytär Orava s.29.09.1841, k. elossa vielä1910. Talo Orava 5/54 (0,093) mant. per. vero 2 rupl. 97 7/9 kop. savu luokka 1. 1896 Talo jaettu perillisten kesken, tytär Maria s.1862 ja vävy Juho Juhonpoika Ylinen s.08.10.1857,
k.1904 25/432 mant. per. ja tytär Liisa s.10.10.1880 ja vävy Elias Matinpoika Korri s.02.03.1874 k.15.02.1948 Kanada 5/144 mant. per. Luettelo jatkuu Eliaan ja Juho Juhonpojan lisätiedoissa. 1855 Henkikirja Orava n:13 5/24 kr, vero 6 rupl 75 kop, isäntä Esa, Liisa emäntä, Antti lanko, Liisa
sisar, Maria sisar, Juho ja Erkki langon pojat, Juho veljenpoika, Anna käly, - , - , 3, 3, yht 6, ei veroa 2 henk, lapset 1, yhteensä 9, viinap, vuokra 3 1/2 kap. rukiita, savut 1, luokka 1. 1860 Henkikirja Orava n:13, 5/36 perintö, 5/72 kr, Esan talo 5/72 perintö, isäntä Esa, Liisa vaimo, Liisa tytär, Matti vävy, Jaakko isä, Matti renki, 1, 1, 3, 1, yht 6, lapset 2, kaikki 8, viinapannun vuokra, 2 kap. savu 1, luokka 1. 1865 Henkikirja Orava n:13, Esan talo 5/72 mant.per. isäntä Esa, emäntä Liisa, Esa poika, Matti vävy, Liisa tytär, Erkki renki, Maria piika. henkiverolla m 4, n 3, yht 7, lapset t 2, yht m 4, naiset 5, kaikki 9, viinap. vero, 2 kappaa, savu luokka 1. 1870 Henkikirja Orava n:13, Esan talo 5/72 mant, per.isäntä Esa, Anna tytär, vävy Matti, tytär Liisa, renki Matti, renki Antti, piika Anna Matintytär, verolla, 4 ja 3, lapset 1 ja 1, kaikki 9. 1875 Henkikirja Orava n:13, Esan talo 5/72 per, isäntä Esa, emäntä Leena, vävy Matti, vaimo Liisa,
renki Erkki Juhonpoika, piika Maria Matintytär, verolla 3 ja 2, yli-ikäinen 1 nainen, lapset 1 ja 1,
yhteensä 8 henk. savu luokka 1.

Lapset:
1. Heikki s. 01.11.1836 Lappajärvi, k. 02.11.1836 Lappajärvi.
2. Maria naim sivu 115, s. 20.01.1838 Lappajärvi.
3. Liisa s. 29.09.1841 Lappajärvi. Perhe 334
4. Matti s. 19.05.1844 Lappajärvi.
5. Loviisa talollisen poika, s. 23.01.1847 Lappajärvi, k. 09.08.1849 Lappajärvi.
6. Esa talollinen 1848, s. 13.12.1848 Lappajärvi, k. 03.05.1868 Lappajärvi.
7. Anna s. 01.11.1851 Lappajärvi Orava.
8. Anna Kaisa s. 20.11.1852 Lappajärvi Orava. Perhe 335
9. Juho s. 05.08.1855 Lappajärvi Orava
Muuttanut: 03.01,1891 Toholampi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 427
11. Maria Matintytär Ahola, Lund /Heikkilä (11991), (perheestä 425) s. 28.03.1823 Lappajärvi Ahola.

1. puoliso: Jaakko Erkinpoika Lund (11892). (Perhe 3856) itsellinen, s. 14.01.1823 Lappajärvi Hietoja, k. 28.09.1850 Vimpeli Heikkilä.

Lapset:
1. Matti s. 25.06.1845 Vimpeli, k. 11.06.1906 Alajärvi Hoisko.
2. Maria s. 30.12.1847 Vimpeli. Perhe 428
2. puoliso: Matti Matinpoika Södervik/ Lassila, Heikkilä (8485). (Perhe 3652). (Perhe 3653) s. 21.04.1826 Vimpeli Sääksjärvi, k. 15.12.1888 Vimpeli.
Lapset:
3. Juho Erkki talollinen, s. 01.07.1854 Vimpeli Heikkilä, k. 27.01.1901 Alajärvi Hoisko.
4. Heikki s. 27.05.1862 Vimpeli Heikkilä, k. 23.02.1920 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 428
12. Maria Jaakontytär Lund /Heikkilä (11995), (perheestä 427) s. 30.12.1847 Vimpeli, k. 11.04.1927 Vimpeli Pokela Rantaniemi.

Puoliso: Vihitty 07.12.1866 Vimpeli Antti Antinpoika Lakanen (4183). (Perhe 563) s. 10.12.1844 Vimpeli Lakanen, k. 01.06.1875 Vimpeli Pokela.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 429
11. Kaisa Matintytär Ahola, Orava (2260), (perheestä 425) emäntä, s. 17.05.1824 Lappajärvi Ahola, k. 07.04.1869 Lappajärvi Orava.

Puoliso: Vihitty 01.12.1843 Lappajärvi Juho Antinpoika Orava, Puusti (2249). (Perhe 288) talollinen 1860-1874 n:13 Orava Puusti 5/72 mant., s. 04.11.1822 Lappajärvi Orava, k. 12.03.1874 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: Isäntäluettelo Puustin talo. 1860-1874 isäntä Juho Antinpoika Orava Puusti s.04.11.1822 k.12.03.1874, talo Orava n:13 talo Puusti 5/72 per. vero 2 rupl. 23 1/3 kop. savu 1 luokka 1. 1875-1914 isäntä Matti Juhonpoika Puusti s.26.10.1849 k. 1914 jälk. Vuosina 1875-1880 talo Orava 5/72 per. vero 2 rupl. 23 1/3 kop. savu luokka 1. Vuonna 1880 muuttuu leski Liisan s.29.09.1841 ja Matti Juhonpoika Puustin s.1849 välinen talojen jako, leski Liisan uusi manttaali 5/54 (0.093) per. ja Matti Juhonpojan 5/108 ( 0,0459) mant. per. Vuosina 1881-1909 Matin talo Puusti 5/108 per. vero 1 rupl.48 8/9 kop. Vuonna 1910 manttaalin vähennys, uusi manttaali Orava n:13 talo 5/216 per. vero 94 4/9 kop. puolet talosta mennyt veli Juholle s.08.10.1857.
Vuodesta 1900 alkaen Juho on omistanut talon Nykänen Maisio 5/108 mant. per. vero 1 rupl. 48 8/9 kop. 1915- isäntä Matti Matinpoika Puusti s.06.10.1877, talo Orava n:13 Puusti 0,0578 per. vero 1 rupl. 86 kop. sisältänee isältä perityn 5/216 ( 0,0231) mant per. ja vävy Elias Korrin talon 5/144 (0,0347) ( Elias lähtenyt Amerikkaan) yhteenlasku täsmää kokonaismanttaali desimaalilukuna 0, 0578.
1 rupl 86 kop. Juho Antinpojan vuosittaiset henkikirjamerkinnät 1860 Henkikirja Orava n:13, 5/36 per, 5/72 kr, Juhon talo 5/72 perintö, isäntä Juho, emäntä Kaisa,
1, 1, verolla 2, yli-ikäiset 4, lapset 2, kaikki 8 henk. viinapannuvero 2 kap, savu 1, luokka 1.
1865 Henkikirja Orava n:13, Juhon talo 5/72 perintö, isäntä Juho, Kaisa emäntä, Matti poika, Kustaa renki, Erkki veli, Maija piika, verolla m. 4, n 2, yht 6, yli-ikäiset n 1, m 1, lapset t 2, p 2, yht m 7, n 5,
kaikki 12 henk. viinap. vuokra, 2 kappaa, savut 1, luokka 1, 1870 Henkikirja Orava n:13, Juhon talo 5/72 perintö, isäntä Juho Antinpoika, poika Matti, miniä Anna, eli Erkki, piika Liisa, Liisa Juhontytär Juhon uusi vaimo, verolla 3 ja 3, yli -ikäiset 2, lapset poika 2,
kaikki 10 henk. savu luokka 1. 1875 Henkikirja Orava Puusti n:13, Juhon talo 5/72 perintö, Isäntä Juho ( kuollut 1874), poika Matti, vaimo Anna, poika Juho, veli Erkki, Liisa äiti, piika Reetta Matintytär. verolla 3 ja 2, yli-ikäinen 1 naisp. lapset 2 ja 1, kaikki 9 henk savu luokka 1.

Lapset:
1. Antti s. 25.12.1845 Lappajärvi Orava.
2. Liisa s. 29.11.1848 Lappajärvi Orava, k. 29.12.1848 Lappajärvi Orava.
3. Matti s. 26.10.1849 Lappajärvi Orava. Perhe 293
4. Maria s. 08.01.1853 Lappajärvi Orava.
5. Liisa s. 29.09.1855 Lappajärvi Orava.
6. Juho s. 08.10.1857 Lappajärvi Orava. Perhe 294
7. Liisa s. 27.12.1860 Lappajärvi Orava.
8. Maria s. 11.04.1862 Lappajärvi Orava, k. 01.02.1863 Lappajärvi Orava.
9. Anna s. 02.10.1864 Lappajärvi Orava, k. 19.01.1866 Lappajärvi Orava.
10. Elias naimaton, s. 05.05.1867 Lappajärvi Orava.
asepalv. Kelpaamaton.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 430
11. Erkki Matinpoka Ahola (3876), (perheestä 425) s. 02.05.1826 Lappajärvi Ahola, k. 06.05.1884 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 18.12.1846 Lappajärvi Maria Juhontytär Heikkilä, Ahola (3877). (Perhe 2629) s. 03.04.1830 Vimpeli Heikkilä, k. 03.03.1915 Lappajärvi
Muuttanut: 03.03.1915Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 15.12.1849 Lappajärvi, k. 14.07.1865 Lappajärvi.
2. Maria s. 22.11.1851 Lappajärvi Ahola. Perhe 431
3. Anna s. 17.12.1853 Lappajärvi. Perhe 432
4. Matti s. 09.09.1856 Lappajärvi, k. 18.03.1862 Lappajärvi.
5. Karoliina s. 18.08.1860 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 431
12. Maria Erkintytär Ahola, Ahola (3875), (perheestä 430) s. 22.11.1851 Lappajärvi Ahola, k. 07.04.1929 Lappajärvi.

Puoliso: Matti Erkinpoika Ahola (1167). (Perhe 1191) s. 02.11.1844 Lappajärvi, k. 21.07.1919 Lappajärvi Ahola.
Muistiinpanot: rip1862 -1868

Lapset:
1. Anna s. 14.12.1870 Lappajärvi, k. 14.11.1960 Lappajärvi.
2. Erkki s. 12.01.1874 Lappajärvi.
3. Maria s. 13.11.1876 Lappajärvi.
4. Liisa
5. Lyydia
6. Matilda
7. Matti maanviljelijä, isäntä alkaen 1919.
Omistaa tilan yhdessä veljensä Nikolain kanssa.
8. Nikolai maanviljelijä, isäntä vuodesta 1919.
omistaa tilan yhdessä veljensä Matin ja hänen vaimon kanssa.


Ahola,35km Kauhavan asemalta. Omistajat vuodesta 1919 Matti ja Nikolai Ahola ja Matin puoliso Senja Tyyne (os. Kivikangas). Ollut Isäntien suvulla n. 100 vuotta. Pinta-ala 148 ha, josta peltoa 28 ja metsämaata 120 ha. Pellot viettäviä hiekka-,suo-ja multamaita. Päärakennus tilusten keskellä lähellä Lappajärveä. Asuinrakennuksessa 5 huonetta. vapaa viljelys. Vuonna 1930 oliu 4ha ruista, 2,15 kauraa, 3,1 ohraa, 0,5 perunaa, 0,1 rehjuurikasveja, 15,65 heinää ja laidunta sekä 2,5ha kesantoa. Kotieläimiä: 3 hevosta, 8 lehmää, 1 sonni, 2 sikaa ja 9 lammasta. Karja LSK--ja lampaat maatiaista. Myydään tuotteita paikkakunnalle ja maito osuusmeijeriin. Kuusipuuvaltainen sekametsä. Sähkövalo Karvalalta.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 432
12. Anna Erkintytär Ahola, Niemi (Strang) (6105), (perheestä 430) s. 17.12.1853 Lappajärvi, k. 12.05.1923 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 12.02.1871 Lappajärvi Matti Juhonpoika Niemi (Strang), Kaunisto (2761). (Perhe 888) s. 06.12.1848 Itäkylä, k. 16.11.1924 Vimpeli.

Lapset:
1. Erkki s. 01.10.1873 Lappajärvi Ahola, k. 30.04.1943 Vimpeli.
2. Joel s. 07.07.1875 Vimpeli, k. 28.01.1878 Vimpeli.
3. Lyydia s. 11.11.1877 Vimpeli, k. 04.06.1955 Vimpeli.
4. Joel s. 28.08.1879 Vimpeli, k. 19.11.1913 Vimpeli.
5. Helge
6. Juho talollinen.
7. Julius
8. Jaakko Muuttanut: Amerikka 1908.
9. Oskar
10. Maria
11. Anna
12. Niilo
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 433
11. Anna Matintytär Ahola (24126), (perheestä 425) s. 23.12.1827 Lappajärvi Ahola.

Puoliso: Vihitty 20.12.1846 Lappajärvi Erkki Jaakoonpoika Stortarvonen/Sandbacka, Toivola (4632). (Perhe 1482) talollinen, s. 22.10.1826 Sandbacka, k. 04.12.1899 Vimpeli Toivola.
Nimi Sandbacka muutettu toivolaksi 1906.

Lapset:
1. Antti s. 26.11.1848 Sandbacka.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 434
10. Kaisa Juhontytär Lypsinmaa (12072), (perheestä 413) s. 13.06.1792 Vimpeli Lypsinmaa, k. 29.09.1873 Vimpeli Heikkilä.

Puoliso: Jaakko Erkinpoika Västerspangar (13017). (Perhe 3855) s. 16.12.1793 Vimpeli Västerspangar, k. 05.02.1847 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 435
9. Tuomas Esanpoika Orava (2175), (perheestä 236) renki Kauhava, s. 20.12.1757 Lappajärvi, k. Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 31.01.1784 Kauhava Reetta Erkintytär Viinikka Torppa, Orava (2325) torpparin vaimo leski kuol, s. 1759 Kauhava, k. 29.03.1809 Kauhava Storsomppi.

Lapset:
1. Maria s. 28.07.1785 Kauhava Storsomppi.
2. Liisa s. 15.04.1788 Kauhava Viinikka tp.
3. Reetta s. 03.03.1792 Kauhava Storsomppi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 436
9. Erkki Esanpoika Orava, Harju (2106), (perheestä 236) vävy talollinen Harju n:11, talo 1/4 per, vuoteen 1790, 1/4 per, 1/24 kr 1790 alkaen -vuoteen 1792, talo Paavo Timoselle. torppari Orava ja Luomala, s. 29.02.1760 Lappajärvi Orava, k. 24.08.1818 Lappajärvi.
Aloitti Harjun renkinä. Meni Eeva Harjun kanssa vihille1782. Asui vuoteen 1790 vävynä Harjulla. Muutti Itäkylään veljensä uudistalon Torppariksi v 1790. Muutti vielä1798 kotitalonsa Torppariksi Oravaan.
Muistiinpanot: 1789 Erkki on ostanut appensa Matti Harjun s.16.08.1724 perillisiltä heidän omistaman Harju n:11, 1/4 mant. per. ja 1/24 kr (yht 7/24) talon. 1790 Rästiluettelo maksamattomat verot Korsholman pohjoinen Kihlakunta Savonkylä Harju Erkki Esanjanpoika Orava Hrju 1/4 mant. per. ja 1/24 kr, 9 taal. 24 kill. 10 runst. 1790 Erkki Esanpoika Kruunun lainajyvästö ruis 1 1/2 kap ja ohra 4 1/2kap 1791 Henkikirja Harju n:11, 1/2 per. 1/12 kruunu, talo 7/24, isäntä vävy Erkki Esanpoika Orava/Harju s.29.02.1760, vaimo Eeva Matintytär Harju s. 09.05.1761, Juho lanko, Liisa käly, käly ?, verolla 1,1,1,2, 1 yli.ik. äiti Eeva.
1792 Erkki on joutunut myymään ostamansa 7/24 Harjun talon Paavo Paavonpoika Timoselle (s.1739)
ja on ollut mukana Luomalan uudisraivauksessa 1793-1796 ja senjälkeen torpparin Harjulla ja Oravassa

Puoliso: Vihitty 02.11.1783 Lappajärvi Eeva Matintytär Harju (2072). (Perhe 1631) Harjun emäntä 1789-179, Puustin torpparin vaimo, s. 09.05.1761 Lappajärvi, k. 06.06.1821 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 16.05.1783 Lappajärvi Harju.
2. Reetta s. 03.02.1785 Lappajärvi Harju.
3. Saara s. 01.09.1786 Lappajärvi Harju, k. 13.07.1787 Lappajärvi.
4. Matti s. 13.04.1788 Lappajärvi Harju. Perhe 437
5. Saara s. 01.08.1789 Lappajärvi Harju
Muuttanut: 06.01.1810 Lappajärven Oravassta Alajärvelle.
6. Kaisa s. 01.05.1791 Lappajärvi Harju. Perhe 442
7. Liisa s. 03.01.1793 Lappajärvi Luomala. Perhe 443
8. Susanna s. 07.11.1794 Lappajärvi Luomala.
9. Jaakko s. 07.07.1797 Lappajärvi Orava. Perhe 444
10. Antti s. 30.11.1799 Lappajärvi Luomala.
11. Anna s. 20.05.1802 Lappajärvi Luomala, k. 05.06.1802 Lappajärvi Harju.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 437
10. Matti Erkinpoika Harju, Puusti (2110), (perheestä 436) Puustin torppari, s. 13.04.1788 Lappajärvi Harju, k. 21.08.1848 Alajärvi Niskakangas
Muuttanut: Karstulaan1844.

1. puoliso: Maria Erkintytär Puusti (2293). (Perhe 3580) torpparinvaimo, s. 08.04.1798 Lappajärvi, k. 10.09.1815 Lapajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 10.09.1815 Lappajärvi Tervanen. Perhe 438
2. puoliso: Vihitty 11.06.1809 Lappajärvi Reetta Juhontytär Österspangar, Harju/Orava (3088). (Perhe 4335) torpparin Vaimo, s. 11.11.1782 Vimpeli, k. 04.07.1833 Alajärvi Niskakangas
Muuttanut: 25.08.1816 Lappajärvi puusti.
Lapset:
2. Maria s. 25.04.1817 Lappajärvi. Perhe 440
3. Anna s. 12.02.1820 Lappajärvi. Perhe 441
4. Salomon s. 07.01.1825 Lappajärvi, k. 03.02.1831 Alajärvi Niskakangas.
3. puoliso: Vihitty 1834 Susanna Juhontytär Snarakoski, Skrabb/Puusti (2932). (Perhe 3585) s. 01.05.1794 Kauhava, k. 22.06.1868 Alajärvi Möksy.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 438
11. Liisa Matintytär Puusti, Kuoppala (3089), (perheestä 437) emäntä, s. 10.09.1815 Lappajärvi Tervanen, k. 03.03.1852 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 18.12.1836 Lappajärvi Elias Antinpoika Kuoppala (4218). (Perhe 4280) talollinen, s. 23.10.1814 Itäkylä Kuoppala, k. 30.03.1868 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 06.09.1839 Itäkylä Kuoppala, k. 14.09.1839 Lappajärvi.
2. Matti s. 17.04.1841 Itäkylä Kuoppala. Perhe 439
3. Antti s. 14.09.1843 Itäkylä Kuoppala.
4. Elias s. 27.02.1849 Itäkylä Kuoppala, k. 19.03.1849 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 439
12. Matti Eliaanpoika Kuoppala (2294), (perheestä 438) s. 17.04.1841 Itäkylä Kuoppala, k. 11.02.1917 Vimpeli
Muuttanut: Alajärvi 1868.

Puoliso: Vihitty Vimpeli Loviisa Juhontytär Strang /Lahti (18190). (Perhe 806) s. 12.07.1848 Vimpeli, k. 10.04.1929 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 440
11. Maria Matintytär Puusti/Orava (3090), (perheestä 437) s. 25.04.1817 Lappajärvi, k. 19.02.1874 Alajärvi Niskakangas.

Puoliso: Magnus Magnuksenpoika Vehkamäki, Niskakangas (4221) torppari (kuol tieto 09.03.1842), s. 27.08.1805 Alajärvi, k. 26.07.1884 Alajärvi Niskakangas.

Lapset:
1. Magnus Henrik s. 20.01.1844 Alajärvi Niskakangas, k. 21.08.1844 Alajärvi Niskakangas.
2. Maija Reetta s. 06.04.1845 Alajärvi Hongisto
Muuttanut: Lapua1880.
3. Matti s. 10.05.1846 Alajärvi Hongisto.
4. Kustaa s. 13.10.1848 Alajärvi Hongisto, k. 04.02.1855 Alajärvi Niskakangas.
5. Antti s. 18.11.1850 Alajärvi Niskakangas.
6. Jaakko s. 01.11.1854 Alajärvi Niskakangas, k. 14.02.1910 Alajärvi Möksy.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 441
11. Anna Matintytär Puusti, Poranen (2292), (perheestä 437) s. 12.02.1820 Lappajärvi
Muuttanut: Karstula 1844.

Puoliso: Vihitty 24.06.1837 Alajärvi Juho Paavonpoika Poranen (4230) s. 1810 Perho.

Lapset:
1. Matti s. 18.08.1839 Alajärvi, k. 23.05.1868 Vimpeli Lypsinmaa.
2. Juho s. 14.04.1841 Alajärvi Niskakangas, k. 1841 Alajärvi.
3. Maija Reetta s. 02.12.1842 Alajärvi Niskakangas.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 442
10. Kaisa Erkintytär Orava (32973), (perheestä 436) s. 01.05.1791 Lappajärvi Harju, k. 27.08.1844 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.12.1814 Lappajärvi Juho Juhonpoika Autio (32974) itsel. torp, s. 1787 Kauhava.

Lapset:
1. Maria s. 28.09.1817 Lappajärvi Korri.
2. Anna s. 30.06.1822 Lappajärvi Kumpukorpi.
3. Juho s. 04.10.1825 Lappajärvi Kumpukorpi.
4. Matti s. 09.01.1828 Lappajärvi Kumpukorpi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 443
10. Liisa Erkintytär Harju Luomala (2322), (perheestä 436) s. 03.01.1793 Lappajärvi Luomala
Muuttanut: 10.12.1813 Veteli.

Puoliso: Vihitty 16.10.1814 Veteli Juho Juhonpoika Pulkkinen /Harjupatana (32412)

Lapset:
1. Erkki s. 05.06.1816 Veteli Räyrinki.
2. Anna s. 20.08.1817 Veteli Räyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 444
10. Jaakko Erkinpoika Orava (2324), (perheestä 436) mäkitupalainen, s. 07.07.1797 Lappajärvi Orava, k. 04.11.1850 Lappajärvi Orava.
Muistiinpanot: Henkikirja Hyytinen itsellinen Jaakko Erkinpoika Orava, Kaisa vaimo, 1, 1, verolla 2, yli- ikäinen 1, lapset 3, yht 6, savu 1 luokka 2, käly Maria yli-ikäinen.

Puoliso: Vihitty 27.10.1821 Lappajärvi Kaisa Samuelintytär Arkkukangas, Orava (17945). (Perhe 919) mäkit:n vaimoKilusessa, s. 25.04.1795 Lappajärvi Arkkukangas.

Lapset:
1. Liisa s. 19.03.1822 Lappajärvi. Perhe 445
2. Maria s. 06.02.1826 Kauhjärvi Kiilunen.
3. Jaakko s. 15.01.1829 Kauhjärvi Kiilunen, k. 02.10.1830 Kauhajärvi Kiilunen.
4. Juho s. 09.09.1831 Lappajärvi Söyrinki, k. 15.02.1833 Kauhajärvi Kiilunen.
5. Kaisa s. 23.11.1837 Arkkukangas, k. 04.05.1838 Lappajärvi Orava.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 445
11. Liisa Jaakontytär Kiilunen Orava, Pietilä (5169), (perheestä 444) s. 19.03.1822 Lappajärvi, k. 13.10.1859 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 12.05.1848 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Pietilä/Tapola, Harju (5168). (Perhe 1568) torppari Harjulla, s. 29.08.1822 Lappajärvi Tapola, k. 28.02.1865 Lappajärvi.
leski mennessään naimisiin Liisa Jaakontyttären kanssa.

Lapset:
1. Anna s. 08.06.1848 Lappajärvi Pietilä, k. 26.09.1848 Lappajärvi Pietilä.
2. Liisa s. 29.09.1849 Lappajärvi Pietilä.
3. Maria s. 26.10.1851 Lappajärvi Pietilä. Perhe 446
4. Anna s. 26.04.1854 Lappajärvi Pietilä.
5. Leena s. 1856 Lappajärvi Pietilä.
6. Jaakko s. 07.08.1859 Lappajärvi Pietilä. Perhe 194
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 446
12. Maria Jaakontytär Pietilä, Jaakkola (15624), (perheestä 445) s. 26.10.1851 Lappajärvi Pietilä, k. 20.08.1895 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Vihitty 15.09.1877 Vimpeli Jaakko Jaakonpoika Jaakkola (15072). (Perhe 791) mäkitupalainen, s. 29.09.1855 Vimpeli Jaakkola, k. 11.06.1936 Vimpeli Lypsinmaa.

Lapset:
1. Helge s. 22.12.1877 Vimpeli Jaakkola.
2. Jaakko s. 26.11.1879 Vimpeli Jaakkola.
3. Juho
4. Hilda Kaisa
5. Joosua
6. Elefiina
7. Aleksanteri
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 447
9. Riitta Esantytär Orava, Ammesmäki (488), (perheestä 236) uudistalon Emäntä, s. 27.07.1761 Lappajärvi, k. 08.09.1808 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 04.11.1787 Lappajärvi Juho Jaakonpoika Ammesmäki (1863). (Perhe 911). (Perhe 991) talollinen Ammesmäki n:36, Juhon talon, 7/48 mant. 1794-, s. 05.04.1764 Lappajärvi Ammesmäki, k. 31.03.1810 Lappajärvi Ammesmäki.
Muistiinpanot: 1794 Jaakko on saanut äidiltään puolet Ammesmäen talosta. 1795 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant. kr, asukkaat: isäntä Juho
Jaakonpoika, emäntä Riitta, Liisa piika, 1, 1,- , 1, yht 3, savut 1. 1796 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant. kr asukkaat: isäntä Juho, emäntä Riitta, Liisa ja Anna sisaret, 1, 1, _, 2. yht 4, savut 1. 1797 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant. kr. asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, Liisa ja Susanna piiat, 1, 1,-, 2, yht 4, savut 1. 1798 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant kr. asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, Juho renki, Liisa piika, 1, 1, 1, 1, yht 4, savut 1. 1798 Erikoisluettelo viinanpoltto Ammesmäki n:36, Juho 7/48 kr.pannun vuokra rukiina 4 leiv. (34kg) rahan 1 taal 9 kill. 4 runst. 1799 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant kr, asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, renki Matti, 1, 1, 1, yht 3, savut 1. 1800 Maakirja Ammesmäki n:36, vanha mant, 1/4 kr. uusi 5/24 perintö, 1/2 kruunu, yhteensä 17/24 mant. kr/ perintö, talon jako, Jaakko 7/48, Juho 7/48, Taavi (Rantakangas) 5/24 mant. Simo (Rantakangas), 5/24, mant, vero koko talo 6 taalaria, 6 kill 8 runst. 1801 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo, 7/48 mant. kr. asukkaat: isäntä Juho, emäntä Riitta, renki Matti, 1, 1, 1, yht 3, savut 1. 1802 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo, 7/48 mant. kr, asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, 1, 1, yht 2, savut 1. 1803 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo. 7/48 mant. kr, asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, renki Matti, 1, 1, 1, yht 3, savut 1. 1804 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo 7/48 mant.kr, asukkaat: isäntä Juho, emäntä
Riitta, renki Matti, 1, 1,- 1, yht 3, savut 1. 1805 Maakirja Ammesmäki n:36 vanha mant,1/4 kruunu, uusi 5/24 perintö, 1/24 kruunu, yhteensä 17/24 mant. vero 6 taalaria 6 killinkiä 8 runst. 1805 Henkikirja Ammesmäki n:36, Juhon talo, 7/48 mant, vero
asukkaat: isäntä Juho, emäntä Riitta, poika Jaakko 1, 1,- , 1 verol. yht 3, lapset: Liisa, Maria,Reetta, Juho, ja Kaisa. kaikki yht 8, savut 1. 1806 Maakirja Ammesmäki n:36, vanha manttaali 1/4 kruunu, uusi 5/24 perintö 1/2 kruunu yht 17/24 mant. per/kr, vero 6 taalaria, 6 äyriä 8 penniä. 1807 Henkikirja Ammesmäki n:36 Juhon talo 7/48 mant. vero, asukkaat: Isäntä Juho, Riitta emäntä, poika Jaakko, 1, 1, 1, verol, yht 3, lapset: Liisa, Maria, Reetta, Juho ja Kaisa, yht 8 savut 1. 1808 Henkikirja Ammesmäki n:36 Juhon talo 7/48 mant. vero, asukkaat: isäntä Juho, Riitta
emäntä, Jaakko poika, 1, 1, 1, verol. yht 3, lapset 4, kaikki yht 7, savut 1. 1808 Ammesmäki ruotumaksu kaikki yht 1 taalari 20 killinkiä. vap 1808-1809 ( koko ammesmäki) 1808 Lyhennysluettelo Ammesmäki n:36 isäntä Juho Jaakonpoika, varsinainen vero 7 taalaria 10 kill. 3 runst, tervavero 9 kill. 4 runst. kymmenysjyvä raha 1 taal 7 kill. 4 runst. henkirahat 12 kill. tuomarin raha 9 kill. (keskiauk raha ei filmissä) linna apu 4 kill, sair 3 runst, yht 9 taal. 27 kill. 10 runst. vuoden 1809 viinapannuvero 1 taalari 8 killinkiä ( val filmiltä ei löydy kaikkia).
1810 Henkikirja Ammesmäki, Isäntä Juho Jaakonpojan talo 7/48 vero, emäntä Reetta, Jaakko poika,
Liisa tytär, 1, 1, 1, 1, verolla yht 4 henk. lapset 3, kaikki yht 7 henk.viinap. vuokra 7 kappaa.

Lapset:
1. Jaakko s. 10.06.1789 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 202
2. Matti s. 02.12.1790 Lappajärvi Ammesmäki, k. 18.11.1793 Lappajärvi Ammesmäki.
3. Liisa s. 10.04.1793 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 448
4. Maria s. 15.10.1794 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 458
5. Juho s. 07.11.1796 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 459
6. Reetta s. 03.08.1798 Lappajärvi Ammesmäki.
7. Kaisa s. 16.04.1800 Lappajärvi Ammesmäki, k. 08.09.1808 Lappajärvi Ammesmäki.
8. Esaias s. 12.10.1804 Lappajärvi Ammesmäki, k. 06.08.1805 Lappajärvi Ammesmäki.
9. Matti s. 25.08.1806 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 50
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 448
10. Liisa Juhontytär Ammesmäki, Lukkarila (1821), (perheestä 447) emäntä, s. 10.04.1793 Lappajärvi Ammesmäki, k. 06.02.1851 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 01.10.1824 Lappajärvi Tuomas Taavinpoika Lukkarila (1774). (Perhe 1535) talollinen Lukkarila n: 8, 9/16 per. Tuomaan talo 9/64 1850-, s. 02.02.1793 Lappajärvi, k. 06.09.1852 Lappajärvi Lukkarila.
Muistiinpanot: 1850 Henkikirja Lukkarila n: 8, 9/16 perintö vero 18 rup. 20 kop. Tuomaan talo 9/64 per, vero 4 rupl. 55 kop. isäntä Tuomas, Liisa vaimo, Jaakko vävy, Kaisa ja Maria tyttäret, 1, 1, 1, 2, yht 5, yli-ikäinen 1, lapset 2, yht 9, ei viinapannua. savu 1, luokka 1.

Lapset:
1. Taavi s. 31.07.1825 Lappajärvi, k. 18.08.1825 Lappajärvi.
2. Kaisa s. 07.01.1827 Lappajärvi. Perhe 449
3. Matti s. 25.02.1829 Lappajärvi, k. 14.06.1830 Lappajärvi.
4. Maria s. 13.10.1830 Lappajärvi. Perhe 455
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 449
11. Kaisa Tuomaantytär Lukkarila (1823), (perheestä 448) emäntä, isäntä Lukkarila, s. 07.01.1827 Lappajärvi, k. 02.01.1908 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 30.11.1843 Lappajärvi Jaakko Juhonpoika Viinamäki, Lukkarila (1221). (Perhe 1710) vävy Talollinen Lukkarila Jaakon talo 9/64mant. per. 1855- 1865 9/128 per., s. 07.04.1825 Lappajärvi Viinamäki, k. 06.09.1865 Lappajärvi Viinamäki.
Muistiinpanot: 1855 Henkikirja Lukkarila n:8. 9/16 per, vero 18 rupl 20 kop. vävy Juhon talo 9/64 per. vero 4 rupl 55 kop. isäntä vävy Jaakko, emäntä Kaisa, Juho lanko, Maria käly, 1, 1, 1, 1 yht 4, yli-ikäiset 1, lapset 4, kaikki 9 henk. viinap, vero 3 1/2 kap. savut 1, luokka 1. 1860 Henkikirja Lukkarila n:8 vävy Jaakon talo 9/64 per. isäntä Jaakko, emäntä Kaisa, 1, 1, yht 2. yli-ikäinen 1, lapset 4, yht 7, viinap. vero 3 1/2 kap. savu 1, luokka 1. Yhtiömies Juho Erkinpoika, vaimo Maija, Liisa piika, 1, 1,- , 1, yht 3, lapset 2, yht 1, savu 1 luokka 1. 1865 Henkikirja Lukkarila n:8 vävy Jaakon talo 9/128 per. isäntä Jaakko, emäntä Kaisa, Maija tytär, verolla mies 1, naiset 2, lapset poika 2, tytär 2, kaikki 7 henk, viinap. vero 2 kap, savu luokka 1. 1870 Henkikirja Lukkarila n:8 vävy Jaakon talo 9/128 per. isäntä leski Kaisa, poika Jaakko, Maria ja Liisa tyttäret, verolla 1 ja 3, lapset 2 ja 1, yht 7 henk. savu 1, luokka 1. 1875 Henkikirja Lukkarila n:8 vävy Jaakon talo 9/128 per. isäntä leski Kaisa, poika Jaakko, vaimo Anna, Liisa ja Anna tyttäret, verolliset 1 ja 4, lapset poika 2, yhteensä 7, savu luokka 1. 1880 Henkikirja Lukkarila n:8 vävy Jaakon talo 9/128 per, 2 rupl. 27 1/2 kop. savu luokka 1. isäntä leski Kaisa s- 27, poika Jaakko s-54, vaimo Anna s-51, poika Matti s-61, verolla 2 ja 2, lapset 3 ja 1, kaikki 8 henk.

Lapset:
1. Juho s. 12.12.1844 Lappajärvi Lukkarila, k. 17.09.1850 Lappajärvi Lukkarila.
2. Maria s. 13.02.1848 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 450
3. Liisa s. 09.11.1850 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 451
4. Jaakko s. 28.03.1854 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 452
5. Anna Kaisa s. 27.11.1857 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 453
6. Matti s. 16.08.1861 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 454
7. Hanna s. 13.12.1864 Lappajärvi Lukkarila, k. 13.02.1864 Lappajärvi.
8. Juho Heikki s. 01.02.1866 Lappajärvi Lukkarila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 450
12. Maria Jaakontytär Lukkarila, Mattila (1854), (perheestä 449) s. 13.02.1848 Lappajärvi Lukkarila, k. 25.04.1881 Lappajärvi Itäkylä Mattila.

Puoliso: Vihitty 27.11.1876 Lappajärvi Antti Jaakonpoika Mattila (3056). (Perhe 1694). (Perhe 1696) s. 11.01.1849 Lappajärvi Itäkylä Mattila.

Lapset:
1. Anna Kaisa +, s. 24.10.1879 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 15.12.1879 Lappajärvi Itäkylä Mattila.
2. Anni
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 451
12. Liisa Jaakontytär Lukkarila (1860), (perheestä 449) s. 09.11.1850 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 19.05.1878 Erkki Erkinpoika Olli (31151). (Perhe 970) s. 30.09.1854 Lappajärvi Savonkylä Olli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 452
12. Jaakko Jaakonpoika Lukkarila, Korkea-aho (5533), (perheestä 449) talollinen Lukkarila Korkea-aho 9/128 mant per. 1885, s. 28.03.1854 Lappajärvi Lukkarila, k. 29.01.1929 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 24.02.1875 Lappajärvi Anna Kaisa Matintytär Eskeli (10536). (Perhe 2505) s. 14.06.1851 Lappajärvi Eskeli.

Lapset:
1. Sanna Kaisa s. 25.12.1876 Lappajärvi Korkeaaho, k. 18.01.1877 Lappajärvi Korkeaaho.
2. Maija s. 30.03.1878 Lappajärvi Korkeaaho.
3. Matti s. 21.09.1879 Lappajärvi Korkeaaho, k. 07.03.1885 Lappajärvi Korkeaaho.
4. Jaakko
5. Amalia
6. Sanna Miina
7. Juho Heikki talollinen.
8. Anna Esteri
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 453
12. Anna Kaisa Jaakontytär Lukkarila (5534), (perheestä 449) s. 27.11.1857 Lappajärvi Lukkarila, k. 27.08.1943 Lappajärvi.

Puoliso: Matti Juhonpoika Lukkarila (5068). (Perhe 3632) s. 12.04.1860 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 09.01.1891 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 454
12. Matti Jaakonpoika Lukkarila (5535), (perheestä 449) s. 16.08.1861 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 23.12.1886 Lappajärvi Anna Kaisa Matintytär Kiilunen, Lukkarila (25157) s. 01.10.1864 Kauhajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 455
11. Maria Tuomaantytär Lukkarila (1825), (perheestä 448) s. 13.10.1830 Lappajärvi, k. 13.05.1893 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Juho Erkinpoika Hyytinen, Lukkarila (1021). (Perhe 1625) vävy Lukkarilassa, yhtiöm, 1860, talol talollinen Lukkarila n:8, 9/128 mant. 1870-, s. 04.02.1827 Evijärvi Hyytinen.
Muistiinpanot: 1860 Henkikirja Lukkarila yhtiömies Juho Erkinpoika vaimo Maija, piika Liisa, 1, 1,-, 1, yht 3, lapset 2, yht 5, savut 1, luokka 1.( Jaakko Juhonpoika Lukkarila). 1865 Henkikirja Lukkarila n:8, Juhon hoitama talo 9/128 per. isäntä vävy Juho, emäntä Maija, Maija piika, verolla miehet 1, naiset 2, lapset pojat 2, tytöt 1. kaikki 6 henk. vinap. vuokra 2 kap, savu luokka 1. 1870 Henkikirja Lukkarila n:8, Juhon talo 9/128 per. isäntä vävy Juho, emäntä Maria, verolla 1 ja 1, lapset 3 ja 1, yht 6, savu luokka 1. 1875 Henkikirja Lukkarila n:8, Juhon hoitama talo 9/128 per. isäntä vaävy Juho, emäntä Maija, poika Erkki, verolliset 2 ja 1, lapset 3 ja 2, yht 8, savu luokka 1.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 08.12.1853 Lappajärvi Lukkarila.
2. Erkki s. 29.12.1855 Lappajärvi lukkarila. Perhe 456
3. Maija Liisa s. 29.03.1859 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 416
4. Juho s. 26.01.1862 Lappajärvi Lukkarila, k. 11.02.1863 Lappajärvi Lukkarila.
5. Antti s. 06.12.1864 Lappajärvi Lukkarila. Perhe 457
6. Juho s. 1868 Lappajärvi Lukkarila.
7. Anna s. 02.12.1869 Lappajärvi Lukkarila
Muuttanut: Vaasa 28.09.1891.
8. Tuomas Nikolai renkinä Harjulla 1888, s. 17.01.1873 Lappajärvi Lukkarila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 456
12. Erkki Juhonpoika Lukkarila (5539), (perheestä 455) s. 29.12.1855 Lappajärvi lukkarila, k. 12.03.1884 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 04.12.1880 Lappajärvi Anna Reetta Matintytär Söyring, Lukkarila (25159). (Perhe 2559) s. 24.09.1854 Lappajärvi Söyring.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 457
12. Antti Juhonpoika Lukkarila (5542), (perheestä 455) talollinen Lukkarila "Rantala" n:8, 9/128 per. 1892-, s. 06.12.1864 Lappajärvi Lukkarila, k. 22.09.1947 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 27.12.1884 Lappajärvi Vilhelmiina Jaakontytär Försti, Lukkarila (25161) s. 26.05.1864 Kortesjärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 458
10. Maria Juhontytär Ammesmäki, Harjupatana (12142), (perheestä 447) s. 15.10.1794 Lappajärvi Ammesmäki
Muuttanut: 30.12.1813 Ammesmäeltä Veteli.

Puoliso: Vihitty 12.10.1817 Veteli Erkki Eliaanpoika Harjupatana (16381) s. 19.03.1797 Veteli Räyrinki, k. 05.03.1823 Veteli Räyrinki.

Lapset:
1. Reetta Maija s. 19.02.1820 Veteli Räyrinki.
2. Kaisa s. 16.06.1821 Veteli Räyrinki.
3. Juho s. 13.05.1823 Veteli Räyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 459
10. Juho Juhonpoika Ammesmäki (12146), (perheestä 447) s. 07.11.1796 Lappajärvi Ammesmäki.
Muistiinpanot:


Puoliso: Vihitty 02.10.1817 Lappajärvi Anna Laurintytär Lamminketo Luoma, Ammesmäki (12204) s. 15.12.1797 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 26.09.1819 Lappajärvi Ammesmäki, k. 20.12.1819 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Liisa s. 10.06.1822 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 460
3. Maria s. 19.06.1825 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 463
4. Juho s. 02.09.1827 Lappajärvi Ammesmäki, k. 16.02.1850 Lappajärvi Ammesmäki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 460
11. Liisa Juhontytär Ammesmäki (21540), (perheestä 459) emäntä, s. 10.06.1822 Lappajärvi Ammesmäki, k. 05.02.1888 Lappajärvi Ammesmäki.

1. puoliso: Vihitty 12.12.1845 Lappajärvi Erkki Iisakinpoika Elgland, Ammesmäki (7375). (Perhe 1531) vävy Talollinen, s. 1820 Vimpeli Sääksjärvi.

Lapset:
1. Juho Erkki s. 28.10.1846 Lappajärvi Itäkylä, k. 17.11.1847 Lappajärvi.
2. Erkki s. 22.10.1848 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 461
3. Juho s. 30.09.1850 Lappajärvi Ammesmäki.
4. Iisak s. 30.09.1850 Lappajärvi Ammesmäki, k. 28.10.1850 Lappajärvi Ammesmäki.
kaksonen.
5. Maria s. 02.09.1853 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 462
2. puoliso: Erkki Matinpoika Kolanen, Ammesmäki (12205). (Perhe 3738) renki Vävy, s. 08.01.1834 Alajärvi Iiru Kolanen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 461
12. Erkki Erkinpoika Ammesmäki (24867), (perheestä 460) p19, s. 22.10.1848 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 27.01.1874 Lappajärvi Loviisa Matintytär Viitala (24094). (Perhe 628) v, s. 05.04.1851 Lappajärvi Viitala.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 462
12. Maria Erkintytär Ammesmäki, Hyytinen (24730), (perheestä 460) s. 02.09.1853 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 1876 Matti Matinpoika Timo, Hyytinen (5618). (Perhe 1055) talollinen. Hyytinen n:7,1/12 per ja 1/48 kr v-1880, s. 21.04.1854 Lappajärvi Timo.
rippikirjan mukaan synt 21.11.1854.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Hyytinen n:7, Matin talo 1/12 per. 1/48 kr, vero 3 rupl. 36 2/3 kop. savu luokka 1, isäntä Matti s-54, emäntä Maria s-53, isä Matti s-19, vaimo Liisa s-30, sisar Leena s-58, veli Erkki s-63, verolla 3 ja 3, lapset 2 poikaa, kaikki 8 henk. 1885 Henkikirja Hyytinen n:7, Matin talo 1/12 per. 1/48 kr, vero 3 rupl. 36 2/3 kop, savu luokka 1. isäntä Matti s-54, emäntä Maria s-53, isä Matti s-19 "öfa"veli Erkki s-63, verolla 2 ja 1, lapset 3 ja 1, kaikki 7. 1890 Henkikirja Hyytinen n:7, Matin talo 1/12 per, 1/48 kr. isäntä Matti s-54, emäntä Maria s-63, veli Erkki, vaimo Anna s- 61, verolla 2 ja 2, lapset 3 ja 2 yht 9, savut 1. 1895 Henkikirja Hyytinen n:7, Matin talo 1/12 per. 1/48 kr omistuksen todiste kiinnelaina 14. 02, 1878, isäntä Matti s-54, emäntä Maria s-53, Kaisa s-73, Leena s-58, verolla 1 ja 2, lapset 6 ja 2, kaikki yht 12. Itsellinen Matti Juhonpoika s-63 vaimo Anna s- 61, verolla 1 ja 1, yht 2. 1900 Henkikirja Hyytinen n:7, Matin talo 1/12 per ja 1/48 kr, kiinnelaina 14.02.1878, savu luokka 1. isäntä Matti s-54, emäntä Maria s-53, Matti s-82, verolla 2 ja 1, lapset 3 ja 1, yht 7 henk. Itsellinen Leena Matintytär Hyytinen s-58, verolla 1, lapset 1 ja 2, yht 3. savu luokka 3. Itsellinen Erkki Juhonpoika s-75, vaimo Johanna s-79, verolla 1 ja 1, lapsi 1 ja 0, yht 3. savu luokka 3 Itsellinen Erkki Matinpoika Hyytinen s-63, vaimo Anna s-61,verolla 1ja 1, yht 2, savu luokka 3 Syytinkiläinen Liisa Hyytinen s-42, kivulias, ei verolla. 1905 Henkikirja Hyytinen n:7, 35/288, vero 3 rupl. 92 7/9 kop. savu luokka 1, 1-huuto 12/3 1901, isäntä Matti s-54, emäntä Maria s-53, poika Matti s-82, vaimo Anna s-84, Johanna s-84, Erkki s-87, verolla 4 ja 2, lapset ja vapautetut 2 ja 1, yht 6 ja 3, kaikki yht 9 henk. Itsellinen Leena Matintytär s-58, verolla 1, lapsi poika 1. savu luokka 3. Itsellinen Erkki Matinpoika s- 63, vaimo Anna s-61, verolla 1 ja 1, yht 2, savu luoka 2. Itsellinen Jaakko Olli s-57, vaimo Maijas-59, verolla 1 ja 1. Leski Liisa Hyytinen s-42, veroton 1. 1905 Henkikirja Hyytinen n:7, talo 5/192 perintö, vero 84, 1/6 kop, omistaa Jaakko Jaakonpoika Ollila. kylästä n:10, ( Jaakko Jaakonpoika Timo Ollila ?) 1910 Henkikirja Hyytinen n:7 Matin talo 35/288 per, vero 3 rupl. 92 7/9 kop. savu luokka 1, 1 huuto 12/3 -01 ja 15/3-1900, isäntä Matti Matinpoika s-54, vaimo Maria, s-53, poika Matti s-82, vaimo Anna s-84, Erkki s-87, vaimo Aliina s-88, Oskari s-92, verolla 4 ja 3, lapset 3 ja 2, yht 12 henk. itsellinen Maija Olli s-59,verolla 1, savu luokka 3. eläkeläinen Liisa Hyytinen s-42, verotta 1, ei merkattu omaa ssavua, 1910Henkikirja Hyytinen n:7, 5/192 per. vero 84 1/6 kop. kiinnel 1/3 -95. omistaa Jaakko Jaakonpoika Ollila.

Lapset:
1. Matti s. 17.11.1876 Lappajärvi Hyytinen, k. 19.08.1879 Lappajärvi.
2. Maria s. 05.09.1878 Lappajärvi Hyytinen.
3. Miina s. 06.08.1880 Lappajärvi Hyytinen, k. 10.06.1881 Lappajärvi.
4. Matti talollinen Hyytinen n:7, Matti yhdessä veli Erkin kanssa, talo 0,1215 mant per. 1910-.
5. Johanna
6. Jaakko
7. Erkki talollinen Hyytinen n:7, 0,1215 yhdessä veli Matin kanssa.
8. Senja
9. Oskari
10. Pentti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 463
11. Maria Juhontytär Ammesmäki, Ammesmäki (12208), (perheestä 459) emäntä, s. 19.06.1825 Lappajärvi Ammesmäki, k. 01.12.1891 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 15.12.1845 Lappajärvi Taavi Juhonpoika Ammesmäki (12190). (Perhe 925) taloll n:4 Ammesmäki 7/256 ver, s. 09.05.1821 Lappajärvi Ammesmäki.

Lapset:
1. Juho epäselv kuol ajassa, s. 28.03.1847 Lappajärvi Ammesmäki, k. 20.04.1848 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Liisa s. 19.11.1849 Lappajärvi Ammesmäki, k. 18.02.1850 Lappajärvi.
3. Matti s. 28.07.1851 Lappajärvi Ammesmäki.
4. Johanna s. 02.01.1853 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 464
5. Taavi s. 19.02.1858 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 465
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 464
12. Johanna Taavintytär Ammesmäki (12209), (perheestä 463) s. 02.01.1853 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Matti Jaakonpoika Lund, Ammesmäki (11905). (Perhe 1486) vävy, s. 20.01.1847 Hietoja Lund
Muuttanut: Lappajärvi 1871.

Lapset:
1. Jaakko palv kelpaamaton, s. 12.12.1871 Lappajärvi Itäkylä.
2. Maria s. 07.07.1875 Lappajärvi Itäkylä, k. 04.07.1951 Lappajärvi Itäkylä.
3. Hermanni s. 11.07.1878 Lappajärvi Itäkylä.
4. Matti
5. Hanna
6. Matti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 465
12. Taavi Taavinpoika Ammesmäki (33291), (perheestä 463) talollinen, s. 19.02.1858 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 29.04.1884 Alajärvi Liisa Antintytär Ammesmäki (33292) s. 01.09.1862 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 466
7. Malin Pietarintytär Korri (1659), (perheestä 8) s. 06.06.1672 Lappajärvi, k. 01.06.1697 Lappajärvi.

Puoliso: Heikki Olavinpoika (1662) ei naimisissa.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 467
7. Anna Pietarintytär Korri, Lukkarila (1660), (perheestä 8) anna ehti olla 6kk miniänä Lukkarilassa, s. 21.12.1673 Lappajärvi Korri, k. 19.01.1701 Lappajärvi Lukkarila.

Puoliso: Vihitty 04.06.1700 Lappajärvi Erkki Heikinpoika Lukkarila (685). (Perhe 3931) talollinen 1704-1719 Lukkarila n:24 1/4 manttaali kruunu, s. 21.03.1683 Lappajärvi Lukkarila, k. 17.12.1739 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1704-1719 isäntä Erkki Heikinpoika s.21.03.1683, talo Lukkarila n:24 1/4 manttaalia kruunu
Erkki Heikinpoika Lukkarilan s.1683 henki-ja maakirjatiedot
1705 ERKKI SAANUT ISÄNNYYDEN ISÄLTÄÄN HETI TÄYSI-IKÄISEKSI TULTUAAN.
1705 Henkikirja Lukkarila 1/4 mant. asukkaat: isäntä Erkki, äitipuoli Kirsti, vaimo Riitta, yht. 3 henk.
1706 Kymmenysluettelo Lukkarila Erkki, 1/4 kr. sato kyyleinä ja kappoina ruis 60 ja ohra 60,
kymmenykset yht. ruis 6 ja ohra 6 kappaa, kruunun 2/3 ruis 4, ja ohra 4 kappaa, kirkolle loppu 1/3.
1706 Erkki Heikinpoika Lukkarila maksoi veron 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lukkarila n: 24,
1/4 manttaalin kruununtilasta veronmaksukykyinen
1706 Henkikirja Lukkarila 1/4 mant. asukkaat: isäntä Erkki, vaimo Riitta, äitipuoli Kirsti, sisar Maria.
yhteensä 4 henk.
1707 Kymmenysluettelo Lukkarila 1/4 kr. sato kyyleinä ohra 30, kyylissä 3 kappaa. sato kappoina
ohra 90, kymmenykset 9 kappaa, kruunu 2/3 ohra 6 kappaa, kirkko 1/3 ohra 3 kappaa.
1707 Erkki Heikinpoika Lukkarila maksoi veron 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lukkarila n: 24,1/4 mant.
kruununtilasta kruununtilasta
1707 Henkikirja Erkki Heikinpoika 1/4 mant. asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Riitta, isän vaimo
(äitipuoli) Kirsti, sisar Maria. yht. 4 kpl.
1708 Kymmenysluettelo Lukkarila 1/4 kr. sato kyyleinä ja kappoina, ruis 30 ja ohra 30, kymmenykset
ruis 3 ja ohra 3 kappaa, kruunun 2/3 ruis 2 ja ohra 2 kappaa, kirkolle 1/3 ruis 1 ja ohra 1 kappa.
1708 Henkikirja Erkki Heikinpoika 1/4 mant. asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Riitta, äitipuoli Kirsti,
sisar Maria, renki Heikki
1708 Erkki Heikinpoika Lukkarila maksoi veron 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lukkarila n: 24, 1/4
manttaalin kruununtilasta veronmaksukykyinen
1708 Manttaali ja savuluettelo Lukkarila 1/4 kruunu 1 savu.
1709 Kymmenysluettelo Lukkarila 1/4 kr, sato kyyleinä ruis 30 ja ohra 50, 1kappa kyylissä, sato
kappoinna ruis 30 ja ohra 50, kymmenykset ruis 3 ja ohra 5, kruunun 2/3 ruis 2 ja ohra 2 2/3 kappaa.
1709 Erkki Heikinpoika Lukkarila maksoi veron 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lukkarila n: 24, 1/4 mant.
kruununtilasta veonmaksukykyinen
1709 Henkikirja Lukkarila n:24, 1/4 mant. kruununtila, asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Riitta, äitipuoli
Kirsti, sisar Maria, yht 4 henk.
1710 Erkki Heikinpoika maksoi veroa 2 taalaria, 8 äyriä, 12 penniä Lukkarilan n:24, 1/4 manttaalin
kruununtilasta, veronmaksukykyinen.
1710 Henkikirja Lukkarila n: 24, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Riitta, äitipuoli
Kirsti, sisar Marja, renki Juho Ollila ja vaimo, yht 6 henk.
1711 Henkikirja Lukkarila n:24, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Riitta, äitipuoli
Kirsti, sisar Maria, yht 4 henk.
1711 Erkki Heikinpoika maksoi veroa 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lukkarila n:24, 1/4 manttaalin
kruununtilasta, veronmaksukykyinen
1711 Kymmenysluettelo Lukkarila, n:24, 1/4 kr, sato kyyleinä ruis 60 ja ohra 90, kyylissä 1 kappa.
sato kappoina ruis 60 ja ohra 90, kymm:t ruis 6 ja ohra 9, kruunun 2/3 ruis 4 ja ohra 6 kappaa.
1712 Henkikirja Lukkarila n:24, 1/4 mant. kruunu. asukkaat; isäntä Erkki, emäntä Riitta, äitipuoli
Kirsti, sisar Maria, yht 4 henk.
1712 Kymmenysluettelo Lukkarila n:24, 1/4 kr. sato kappoina ruis 60 ja ohra 60, kymmenykset
ruis 6 ja ohra 6 kappaa, kruunun 2/3 ruis 4 ja ohra 4 kappaa, 1/3 kirkolle.
1712 Erkki Heikinpoika maksoi veroa 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lukkarila n:24, 1/4 manttaalin
kruununtilasta veronmaksukykyinen
1713 Henkikirja Lukkarila n:24, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Riitta, äitipuoli
Kirsti, sisar Maria.
1713 Kymmenysluettelo Lukkarila n:24, 1/4 kr. sato kappoina ruis 90 ja ohra 60, kymenykset ruis 9
ja ohra 6, 2/3 kr. ruis 6 ja ohra 4 kappaa, 1/3 kirkolle ruis 3 ja ohra 2.
1713 Lyhennysluettelo Lukkarila Erkki 1/4 kr. rästit 7 ttaa. 12 äyriä 6 penniä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 468
7. Joonas Pietarinpoika Korri, Kärr (1661), (perheestä 8) s. 25.08.1681 Lappajärvi Korri, k. 14.09.1735 Nykarleby Kyrkoby.

Puoliso: Vihitty 01.05.1704 Lappajärvi Sophia Markuksentytär Kärnä, Korri (26444) s. 18.05.1682 Lappajärvi Kärnä, k. 15.03.1753 Nykarleby Kyrkoby kg.
Muistiinpanot: 1705 Henkikirja Norrkärnä Joonas ja Sophia asuivat verolla Kärnässä

Lapset:
1. Eeva s. 05.09.1704 Lappajärvi Korri.
2. Matti s. 16.02.1707 Lappajärvi Korri. Perhe 469
3. Liisa s. 01.07.1711 Lappajärvi Korri. Perhe 470
4. Kaisa (Pilttitytär) s. 21.11.1715 Lappajärvi Kärnä, k. 29.11.1715 Lappajärvi Kärnä.
5. Marget s. 21.01.1717 Lappajärvi Kärnä. Perhe 471
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 469
8. Matti Joonaanpoika Korri (26593), (perheestä 468) s. 16.02.1707 Lappajärvi Korri, k. 18.06.1793 Nykarleby Kirkonkylä.

Puoliso: Kaisa Matintytär Kärr (30049) s. 1707 Nykarleby Kyrkoby, k. 26.10.1786 Nykarleby Kirkonkylä.

Lapset:
1. Jaakko s. 05.03.1731 Nykarleby Kyrkoby.
2. Sophia s. 15.10.1735 Nykarleby Kyrkoby.
3. Maria s. 04.01.1738 Nykarleby Kyrkoby.
4. Matti s. 30.03.1742 Nykarleby Kyrkoby.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 470
8. Liisa Joonaantytär Korri (26833), (perheestä 468) s. 01.07.1711 Lappajärvi Korri, k. 11.04.1796.

Puoliso: Vihitty 24.02.1731 Nykarleby Johan Josephsson Broo (30054) s. 1788, k. 15.03.1789 Nykarleby Kirkonkylä.

Lapset:
1. Anders s. 23.10.1732 Nykarleby Kyrkoby.
2. Maria s. 23.07.1742 Nykarleby Kyrkoby.
3. Kaisa s. 26.01.1746 Nykarleby Kyrkoby.
4. Anna s. 26.10.1750 Nykarleby Kyrkoby.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 471
8. Marget Joonaantytär Kärr (26934), (perheestä 468) s. 21.01.1717 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Johan Mattsson Renvaktars (30059) s. 1717 Nykarleby Kyrkoby, k. 02.06.1799 Nykarleby Kirkonkylä.

Lapset:
1. Michell s. 22.09.1742 Nykarleby Kyrkoby.
2. Walborg s. 18.04.1745 Nykarleby Kyrkoby.
3. Susanna s. 24.01.1748 Nykarleby Kyrkoby.
4. Kaisa s. 02.11.1750 Nykarleby Kyrkoby.
5. Erik s. 06.03.1752 Nykarleby Kyrkoby.
6. Kaisa s. 23.09.1753 Nykarleby Kyrkoby.
7. Johan s. 17.03.1756 Nykarleby Kyrkoby.
8. Isach s. 11.08.1763 Nykarleby Kyrkoby.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 472
6. Kaisa Erkintytär Timonen, Nykänen (6754), (perheestä 7) emäntä Nykälässä 2 vuotta 1694-1697, jäi asumaan leskenä Nykälään, s. 1655 Lappajärvi Timonen, k. 23.06.1743 Lappajärvi Timonen.

1. puoliso: Paavo Markunpoika Svarvar (19632) renki Erkki Yrjönpojalla Vävy, Båtzman, s. 1644 Alajärvi Svarvar, k. 1693 Alajärvi.
kuollut Karlskronassa, Riitta mainitaan laivamiehen leskeksi.

2. puoliso: Vihitty 14.07.1695 Lappajärvi Paavo Mikonpoika Nykänen, Hernesniemi (6752) talollinen Hernesniemi n:15 3/8 kr.mant. 1680-1697, kuoli 1697 nälkään., s. 1653 Lappajärvi Nykänen, k. 20.06.1697 Pietarsaaren tie nälkään.
Muistiinpanot: Talo Hernesniemi n:15 3/8 per. isännät 1680-1697 isäntä Paavo Mikonpoika Lilltarvonen/Nykänen s. 1653 Tarvola k. 20.06.1697 nälän aiheuttamaan kulkutautiin, talo Nykäsestä erotettu 3/8 mant. perintö, vero 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä. Paavon verorästit 14 taalaria 5 äyriä, karjavarallisuus, lehmät 4, hevoset 2. Vuonna 1686 Paavolla on torppari Niilo Niilonpoika Lohtajalta, Niilo toimi lukkarina, suutarina ja viljeli noin 1 tynnyrinalan ohrapeltoa. Vuonna 1697 Paavo kuoli nälkään kerjuulla Pietarsaaren tiellä välillä Pirilä Pietarsaari. Talo jäi isännöttämäksi ja jouti huudatettavaksi uusi isäntä täysi vero maksettava 1700. 1698-1699 taloa viljeli autiona ja maksoi veron Korrin torppari/itsellinen Yrjö Simonpoika Pokela s.13.04.1667 1700-1712 isäntä Juho Pietarinpoika Söderena s.1663, k.03.02.1744, talo 3/8 mant. kr,
vero 3 taalaria 2 äyriä 18 penniä. Vuonna 1709 Hernesniemi joutui huudatettavaksi ja isännän vaihtoon,
täysi vero ja rästit hoidettuina piti olla 1712. huudatuksen perimmäinen syy väärien satotietojen ilmoittaminen verovoudille. 1713 uudeksi isännäksi tuli Juhon poika Antti s. 01.01.1685. 1713-1719 isäntä Antti Juhonpoika 01.01.1685 Evijärvi k.28.04.1753. talo Hernesniemi n:15 3/8 kruunu, Vuonna 1719 isonvihan aikana nimismies kappalaisen poika Martti Essevius vaati Antilta lahjomaa, kun Antti ei lahjomaa antanut joutui hän lähtemään talostaan perheineen, 1720-1742 isäntä Matti Juhonpoika Söderkärnä s.11.06.1682, k. 12.10.1765, talo Hernesniemi n:15 3/8 kruunu. Matti immitsionin eli oikeuden hoitaa Hernesniemen kruununtilaa miehityshallinnon jälkeen vasta 1723. Matti oli lautamiehenä 1724-1742. Seuraava isäntä Matin poika Iisakki. 1743-1756 isäntä Iisakki Matinpoika s.30.10.1710, k.21.01.1791. talo Hernesniemi n:15 3/8 kruunu, isännyys poika Erkille 1757. 1757-1764 isäntä Erkki Iisakinpoika s.018.05.1736, k. ei tiedossa, naimaton, talo Hernesniemi n:15 3/8 mant. kruunu, isännyys veli Jaakolle 1764. 1765-1771 isäntä Jaakko Iisakinpoika s.31.07.1738, k. 10.06.1771, talo Hernesniemi n:15 3/8 mant. kr.
1772-1784 isäntä Jaakon leski Maria Juhontytär Skärufors s.11.05.1733, k.17.12.1807. 1785 Hernesniemen manttaalia on nostettu samoinkuin muillekin ns. kantataloille, korvauksena Järven itäpuolen nautintojen menetyksistä uudelle asutukselle. Manttaali nousi 3/8 mattaalista 9/16 manttaaliin. talo jaettiin kahtia veljesten Taavi Iisakinpojan s, 1742 ja Matti Iisakinpojan s.1749 kesken molemmille 9/32 mant. kruunu.
Luettelo jatkuu Taavin s 1742 ja Matin 1749 lisätiedoissa. Paavon vuosittaiset maakirjamerkinnät. 1681 Kymmenysluettelo Mikko Nykäsen kymmenykset ruis--, ohra 8 kappaa. sato 120 kap 1683 Henkikirja Paavo Mikonpoika on merkattu henkikirjassa isännäksi Hernesniemi n:15, 3/8 manttaalia, asukkaat: isäntä Paavo, vaimo Beata, veli Pietari, vaimo Kaisa Paavontytär, yht 1684 Juho Mikonpoika kantatalosta maksanut Nykäsen ja Hernesniemen veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä 3/4 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1680 talon veronkanto siirtynyt Herra Erik Sneckenberg:lle 1686 Kymmenykset Paavo Mikonpoika ( isä Mikon nimellä) 3/8 mant. kymmenykset ohra 4 kappaa, ruis 8 kappaa. sato ruis 60 kappaa ja ohra 120 kappaa. 1686 Paavo Mikonpoika maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä Hernesniemen n:15, 3/8 manttaalin talosta, veronmaksukykyinen. 1686 Henkikirja Paavo Mikonpoika 3/8 mant asukkaat: isäntä Paavo, vaimo Beata Paavontytär, veli Pietari Mikonpoika. Itsellinen Grels Lappinen itsellinen, suutari lukkari Niilo. verolliset yht 4. 1687 Paavo Mikonpoika Nykänen maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Hernesniemen n.15. 3/8 manttaalin talosta 1688 Paavo maksoi veroa 3 taalaria, 12 äyriä,18 penniä Hernesniemen n.15, 3/8 manttaalin perintötalosta. vaimo Beata Paavontytär, veli Pietari, uudistilallinen Matti Lund 1689 Tuotevero Paavo Mikonpoika 3/8 per. voivero 10 7/8 naulaa, kala ja lihavero 14 1/4 naulaa. 1688 Henkikirja Paavo Mikonpojan asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Beata. yht 2 kpl. 1688 Kymmenysluettelo Paavon kymmenykset ruis 8 kappaa, ohra 4 kappaa. sato ruis 120 ja ohra 60 kappaa. 1688 Lyhennysluettelo Paavo Mikonpoika 3/8 per, rästit 1688, 14 taalaria 5 äyriä, karjaomaisuus lehmät 4, hevoset 2. 1688 Rästiluetteloiden yhdistelmä vosilta 1682-1687, rästit yhteensä 29 taalaria 16 2/3 äyriä, Paavon rästit syntyneet vuosittain 2- 3 äyrillä, vuonna -87 on jäänyt maksamatta koko vuoden vero, rästit 13 taalaria 25 äyriä, talossa köyhää, karjavarallisuus karja 4 lehmää ja 2 hevosta. 1689 Paavo Mikonpoika maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Hernesniemen n:15, 3/8 manttaalin talosta, veronmaksukykyinen. 1689 Henkikirja Paavo Mikonpoika 3/6 mant. asukkaat: isäntä Paavo, vaimo Beata, veli Pietari. Itsellinen ent. lukkari suutari Niilo Niilonpoika, vaimo Elsa. 1689 Savuluettelo Paavon talon savu ja torppa, jossa asui Niilo Niilonpoika. 1689 Kymmenysluettelo Paavon kymmenykset ruis 2 kappaa. sato 30 kappaa. 1790 Rästiluettelo Paavo Mikonpoika 3/8 per.yhdistelmä 1683-1687, rästit 1683 37 taal.10 äyr. 1684 2 taal. 9 1/3 äyr, -85 2 taal. 14 1/3 äyr, 86 3 taal 1 äyr, 1688 7 taal. 5 äyriä, yht 43 taal. 11 äyr 6 penn. 1690 Paavo maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Hernesniemen n:15, 3/8 manttaalin perintötalosta veronmaksukykyinen. 1691 Paavo maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Hernesniemi n:15, 3/8 manttaalin perintötalosta veronmaksukykyinen. 1691 Savuluettelo savut 1kpl. itsellisasunto suutari Niilo Niilonpojalla. 1691 Henkikirja Nykänen 3/8 mant. perintö asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Beata, yht. 2 henk. itsellinen lukkari Niilo ja vaimo Elsa. 1691 Kirkon kymmenysluettelo Paavon kymmenykset ruis 6 ja ohra 4 kappaa. sato kappoina ruis 90 ja ohra 60 kappaa. 1691 Rästiluetteloiden yhdistelmä vuodet 1682-1689 Paavo Mikonpoika 3/8 per. rästit: 1686 17 taal. 3 äyriä 8 penniä, 1687 14 taal. 16 äyriä 16 penniä, 1688 14 taalaria 25 äyriä, 1689 14 taal. 28 äyriä, yhteensä 55 taalaria 3 äyriä 8 penniä, hevoset 2 ja lehmät 4 1692 Henkikirja Nykänen 3/8 mant. asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Beata, yht. 2henk. Itsellinen lukkari Niilo Niilonpoika ja vaimo Elsa. 1692 Paavo maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Hernesniemi n:15, 3/8 manttaalin perintötalosta veronmaksukykyinen. 1692 Kirkon kymmenysluettelo Paavon 2/3 kymmenykset ruis 8 ja ohra 6 kappaa, sato ruis 120 ja ohra 90 kappaa. 1692 Rästiluettelo vudet 1690-1691, Paavo Mikonpoika 3/8 per. rästit vero 3 taalaria 12 äyriä, karjaomaisuus hevonen 2 lehmät 4. 1693 Paavo maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Hernesniemi n:15, 3/8 manttaalin perintötalosta veronmaksukykyinen. 1693 Rästiluettelo Paavo Mikonpoika 3/8 per. rästit 11 taalaria 22 äyriä. maksaa. 1694 Paavo maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä hernesniemi n:15, 3/8 manttaalin perintötalosta. 1695 Paavo maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Hernesniemen n:15, 3/8 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1695 Henkikirja Paavon asukkaat: isäntä Paavo, emäntä, piika leski Liisa. yht 2
itsellinen suutari Niilo Niilonpoika, vaimo Elsa. 1695 Kirkon kymmenysluettelo Paavon kymmenykset ruis 2 kappaa, sato ruis 30 kappaa. 1696 Paavo maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Hernesniemen n:15, 3/8 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1696 Henkikirja Paavon asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Kaisa Erkintytär piika Liisa. yht.3. 1696 Kirkon kymmenysluettelo ei kymmenyksiä. 1697 Henkikirja Paavon asukkaat: isäntä Paavo, vaimo Kaisa, yhtiömiehen leski Liisa, itsellinen Niilo ja vaimo Elsa. 1697 Paavo kuoli nälkään kerjuulla Pirilä -Pietarsaari välisellä tiellä, lapsia kuoli 5 , eli kaikki elossa olevat, verot jäivät maksamatta ,talo merkattiin autioksi, huudatettiin ja meni Kruunulle. 1697 kymmenysluettelo ei kymmenyksiä, ei kylvöjä. 1698 HERNESNIEMEEN TULI ISÄNNÄKSI JUHO PIETARINPOIKA EVIJÄRVEN SÖDERENASTA TALO VEROLLE VUONNA 1700. 1699 Lyhennysluettelo Paavo Nykäsen autio 3/8 huudatettu kruununtilaksi Juho Pietarinpoika isännöimänä verolle 1700. ( Juho Pietarinpoika Söderena)
Lapset:
1. Liisa s. 17.11.1695 Lappajärvi Nykänen, k. 18.04.1697 Lappajärvi Nykänen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 473
6. Juho Erkinpoika Timonen (699), (perheestä 7) Talollinen 1686-1697 Timonen 1/3 manttaalia perintö, kuollut nälkään, s. 1653 Lappajärvi, k. 18.04.1697 Lappajärvi.
Muistiinpanot: isäntä Juho Erkinpoika Timonen s.1653, k 18.04.1697, talo 1/3 mant. perintö, vero 3 taalaria 16 penniä. Maakirjojen mukaan Juholle on palautettu manttaaliksi entinen 1/3 perintö, jostain syystä henkikirjoissa esiintyy 1/4 manttaalia. Juhon verorästit vuonna 1689 yhteensä 35 taalaria 26 äyriä 16 penniä, karjavarallisuus 2 hevosta ja 6 lehmää.
Talossa asuu myös tilapäisesti vävy Pietari Eskonpoika Karvonen perheineen, hän oli Korrin uudisasukas.
1695 ja 1696 ovat täydellisiä katovusia, ei ole saatu mitään satoa, eikä syksyllä saanut vijaa mistään edes rahalla, joten nälkä ja nälän aiheuttama lavantauti tekivät tuhojaan. Timosen talossa kuoli isäntä Juho 44 v, emäntä Reetta 44 v, poika Matti 12 v, tytär Maria 10 v, poika Erkki 8 v, poika Yrjö 6 v, poika Jaakko 3 v. Eloon jäivät vanhaisäntä Erkki Knuutinpoika ja vanhaemäntä Liisa, lapsia jäi eloon poika Juho 20 v (vammainen ?), tytär Liisa 15 v ja tytär Kaisa 5 vuotta. Vanhaisäntä löysi jostain rahat veroihin ja siemeiin keväällä 1697, joten Timonen vältti huudatukselta ja pysyi perintötilana. Seuraava isäntä vävy Simo Olavinpoika Lukkarila.
Juho Erkinpojan vuosittaiset maakirja-ja henkikirjamerkinnät 1688 Henkikirja Juho Erkinpojan asukkaat: isäntä Juho, emäntä Valpuri Eskontytär,
lanko Pietari Eskonpoika Karvonen, sisar Beata. 1688 Kymmenysluettelo Juhon 2/3 kymmenykset ruis 0, ohra 10 kappaa, sato ohra 100 kappaa. 1689 Juho maksoi veroa 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Tmonen n.18. 1/4 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1689 Savuluettelo, Juhon savut 1kpl. 1689 Henkikirja Juhon verolliset asukkaat: isäntä Juho, emäntä Valpuri Eskontytär. yht.2. 1690 Juho maksoi veroa 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1691 Juho maksoi veroa 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18,1/3 manttaalin perintötilasta veronmaksukykyinen. savuluettelo 1 savu. 1691 Henkikirja Timonen 1/4 mant. asukkaat: isäntä Juho, vaimo Valpuri. yht. 2 kpl. 1691 Kymmenysluettelo Erkki Timosen kymmenykset ruis 16 ja ohra 8 kappaa, sato ruis 160
ja ohra 80 kappaa. ( kruunun 2/3 osaa?) 1691 Rästiluetteloiden yhdistelmä vuodet 1682-1689, Erkki Timonen 1/3 per. rästit: 1686 1 taalari, 1687 18 taalaria 5 äyriä 8 penniä, 1688 8 taalaria 5 äyriä, 1689 2 taal. 16 äyriä 8 penniä, yht. 35 taal. 26 äyriä 16 penniä, karja 2 hevosta 6 lehmää. 1692 Henkikirja Timonen 1/4 mant. asukkaat: isäntä Juho, vaimo Valpuri Eskontytär. yht 2 henk. 1692 Juho maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta veronmaksukykyinen.
1692 Kirkon kymmenykset isä Erkin nimellä ruis 8 kap ja ohra 14 kap.
1693 Juho maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötilasta veronmaksukykyinen. 1693 Juho maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötalosta veronmaksukykyinen. 1695 Juho maksoi veron 3 taalaria 16 pennä Timonen n:18, 1/3 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1695 Henkikirja Juhon asukkaat; Juho isäntä, emäntä Reeta, sisar Kaisa, yht 3 kpl. 1695 Kirkonkymmenysluettelo Juho 1/4 mant. kymmenykset ruis 4 kappaa, ohra 2 kappaa.
sato kappoina ruis 40 ja ohra 20. 1696 Juho maksoi veron 3 taalaria 16 penniä Timonen n: 18, 1/3 manttaalin perintötilasta. veronmaksukykyinen. 1696 Henkikirja Juho Erkinpoika 1/4 mant. asukkaat: Juho isäntä, emäntä Reeta. 1696 Kymmenysluettelo kymmenykset ei, ei kylvöjä. 1697 Kymmenysluettelo Timosen kymmenykset ohra 2 kappaa. 1697 Henkikirja Juho 1/4 mant. asukkaat: Juho isäntä, emäntä Reeta. yht. 2. 1697 Timosessa kuoli nälkään Isäntä Juho, emäntä Reeta ja viisi lasta, eloon jäivät vanhaisäntä Erkki Knuutinpoika( 70 v) vaimoineen, 19 vuotias vammainen poika, 16-vuotias tytär ja 6- vuotias tytär. 1697 Manttaali ja veroluettelo isäntä Erkki Timonen 1/3 mant. perintö vero 3 taalaria 16 penniä. 1698 Henkikirja Juhon sisar Dordi Knnuutintytär isäntänä. verollisia asukkaita 1.

1. puoliso: Vihitty 24.06.1674 Lappajärvi Valpuri Eskontytär Karvonen, Timonen (701) s. 1655 Evijärvi Karvonen, k. 01.05.1693 Lappajärvi Timonen.

Lapset:
1. Juho s. 08.06.1679 Lappajärvi Timonen.
2. Liisa s. 31.08.1681 Lappajärvi Timonen. Perhe 474
3. Kirsti s. 24.07.1683 Lappajärvi Timonen, k. 26.10.1683 Lappajärvi.
4. Matti s. 20.02.1685 Lappajärvi Timonen, k. 18.04.1697 Lappajärvi Timonen.
5. Maria s. 05.03.1687 Lappajärvi Timonen, k. 22.06.1697 Lappajärvi Timonen.
6. Erkki s. 13.04.1689 Lappajärvi Timonen, k. 18.04.1697 Lappajärvi Timonen.
7. Yrjö s. 20.03.1691 Lappajärvi Timonen, k. 18.04.1697 Lappajärvi Timonen.
8. Kaisa s. 20.09.1692 Lappajärvi Timonen.
2. puoliso: Vihitty 04.05.1693 Lappajärvi Reetta Mikontytär Nykänen, Timonen (13697) emäntä kuoli nälkään, s. 1655 Lappajärvi Timonen, k. 06.06.1697 Lappajärvi Nykänen.
Lapset:
9. Jaakko s. 30.06.1694 Lappajärvi Timonen, k. 18.04.1697 Lappajärvi Timonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 474
7. Liisa Juhontytär Timonen (706), (perheestä 473) emäntä Timonen, s. 31.08.1681 Lappajärvi Timonen.

Puoliso: Vihitty 03.08.1702 Lappajärvi Tuomas Matinpoika Rustmestar, Timonen (707) Vävy Timosen Isäntä v 1710-1713 talo 1/3 kruunu., s. 16.12.1681 Alajärvi Pynttäri, k. 1724 Lappajärvi Timonen
Muuttanut: tullut rippikirjan mukaan Timoseen 1703, 1709 viimeksi ripillä Timosesta.
Muistiin