Sukuselvityksen kohde

Juho Pietarinpoika
Stronga / Klåckars / Söyrinki


s. 1505 ja hänen jälkeläisiään yhteensä 4614 perhettä

Tulostettu:
11.09.2013
Tekijä:
Reijo Ollila
Tuusula
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto | Paluu |

Perhe 1
1. Juho Pietarinpoika Stronga/Klåckars /Söyrinki (28942) Storsöyringin perustaja talol 1548-1553, s. 1505.
Muistiinpanot: 1548 Jöns Stronga nokkaverovoi+lehmäverovoi 5 naulaa, haukivero 5 naulaa
1549 Jöns Stronga nokka+karjaverovoi 4 naulaa, haukivero 5 naulaa (vakio 5 naullaa talo)
1550 Jöns Klockars nokka+karjaverovoi 4 naulaa, haukivero 5 naulaa 1551 Jöns Pietarinpoika Klockars maksoi nokka+karjaverovoita 4 naulaa , verohaukia 5 naulaa 1552 Jöns Pietarinpoika maksoi nokkakarjaverovoita 3 naulaa, verohaukia 5 naulaa 1553 Jöns Pietarinpoika maksoi nokkaverovoita 4 naulaa, verohaukia 5 naulaa
1553 Isännyys poika Olavi Juhonpojalle

Lapset:
1. Olavi s. 1525 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 2
2. Antti talollinen, s. 1530 Lappajärvi Savonkylä.

Muistiinpanot: 1566 Antti Juhonpojan peltoala 18 panninalaa, karjaverovoi 5 naulaa, nokkaverovoi 4 naulaa
3. Lauri . Perhe 3009
4. Mauno s. Alajärvi Kurejoki. Perhe 3010
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 2
2. Olavi Juhonpoika Klåckars /Strånga (7183), (perheestä 1) talollinen 1553-1565 ja1568-1576, lautamies 1562, s. 1525 Lappajärvi Söyrinki, k. 1580.
Muistiinpanot: 1554 Olavi Juhonpoika Klockars maksoi nokkaverovoin ja haukiveron (määriä ei merkattu)
1556 Olavi Juhonpoika maksoi nokkavero+karjaverovoit 4 naulaa. haukiveroa 5 naulaa 1557Olavi Juhonpojan perintötilan peltoala 9 pann:alaa, veroraha 18 äyriä,
karjaverovoi 6 naulaa nokkaverovoi 5 naulaa haukivero 5 naulaa haukia
1557 Olavi Juhonpojan kymmenykset ruis 1/2 pannia, ohra 3 vak 1558 Olavi Juhonpojan peltoala 9 panninalaa , veroraha 18 äyriä,nimismiehen ohrat 1 vakka,
lukkarinohrat 1 vakka, päivätyöverovoi 9 naulaa ( puoli naulaa äyriltä, ruokalisävoita 10 naulaa talolta,
lehmäverovoita 6 naulaa (naula lehmältä), nokkaverovoi 4 naulaa (naula nokalta),
nokkahaukivero 10 naulaa kuivattuja haukia
1558 Olavi Juhonpojan kymmenykset ruis 1/2 pan, ohra 3 vak 1559 Olavi Juhonpojan peltoala 9 panninalaa, veroraha 18 äyriä, nimismiehen ohrat 1 vakka,
lukkarin ohrat 1 vakka. päivätyö verovoi 9 naulaa, ruokalisävoi 10 naulaa, karjaverovoi 6 naulaa,
nokkaverovoi 4 naulaa, haukivero 5 naulaa haukia, nimismihen heinät 1 ruko
1559 Olavin kymmenykset ruis 3 vak, ohra 3 vak
1560 Olavi Juhonpojan peltoala 18 panninalaa eli 9 tynnyrinalaa , veroraha 18 äyriä 1560 Olavi Juhonpojan peltoala 9 tynnyrinalaa, veroraha 18 äyriä, nimismiehen ohrat 1 vakka ,
lukkarin ohrat 1 vakka, päivätyöverovoi 10 naulaa, rukalisävoi 10 naulaa, karjaverovoi 7 naulaa,
nokkaverovoi 5 naulaa, nokkaverohauet 5 naulaa , nimismiehen heinät 1 ruko. 1562 Olavi Juhonpojan peltoala 18 panninalaa eli 9 tynnyrinalaa, veroraha 22 äyriä, nimismihen
ohrat 1 vakka, lukkarin ohrat 1 vakka, päivätyöverovoi 9 naulaa, ruokalisäverovoi 10 naulaa ,
karjaverovoi 7 naulaa, nokkavervoi 6 naulaa, nokkaverohauet 5 naulaa, nimismihen heinät 1 ruko. 1562 Olavi Juhonpojan kymmenykset ruis 1 pannia, ohra 1 pannia. 1562 Olavi Juhonp. lautamies 1563 Olavi Juhonpojan 18 panninalaa eli 9 tynnyrinalaa , veroraha 2 mk 2 äyriä eli noin 18 äyriä,
päivätyö verovoi 8 naulaa, ruokalisävero voi 10 naulaa, karjaverovoi 4 naulaa, nokkaverovoi
3 naulaa, nokkaverohauet 5 naulaa, nimismiehen ohrat 1 vakka, lukkarin ohrat 1 vakka,
nimismiehen heinät 1 ruko,
1563 Olavin kymmenykset ruis 1 pan ,ohra 1 pan.
1564 Olavi Juhonpojan peltoala 18 panninalaa, lehmäverovoi 6 naulaa, nokkaverovoi 5 naulaa ,
1564 Olavin kymmenykset ruis 1pan, ohra 1 pan 1564 Olavi Juhonpojan peltoala 18 panninalaa, veroparseleita, leivät bröd 2 leiviskää eli 14 kiloa,
silakat 2 leiviskää eli 17 kg 1565 Olavi Juhonpojan spongar peltoala 18 panninalaa, karjaverovoi 5 naulaa, nokkaverovoi 4 naulaa,
1565 Juho Olavinpoika Söyringin kymmenykset ruis 1 pan, ohra 1 pan
1566 Olavi Juhonpojan peltoala 18 panninalaa, karjaverovoi 5 naulaa, nokkaverovoi 4 naulaa, 1566 Olavi Juhonp:n kymmenykset ruis1 pan., ohra 1 1/2 pannia 1567 Olavi Juhonpojan kymmenykset ruis 3 vak, ohra 1 pan
1567 Olavi Juhonpojan pellot 19 pan nokat 5, lehmät 6
1568 Olavi Juhonp:n kymmenykset ruis 1 1/2 pan, ohra 1 pan 1568 Olavi Juhonpojan pellot 19 pan, nokat 5, karja 8
1569 Olavin kymmenykset ruis 1/2 pan, ohra 1 1/2 pan
1569 Olavi Juhonpojan peltoala 19 panninalaa eli 9 1/2 tynnyrinalaa, karjaverovoi 8 naulaa, nokkaverovoi 5 naulaa,
1570 Olavi Juhonpojan pellot 19 pann;al, nokat 6, lehmät 6 1570 Olavi Juhonpojan kymmenykset ruis 1 pan ja 1vak, ohra 1 pan ja 1vak.
1571 Olavin kymmenykset ruis 1 pan 1 vak ohra 1 pan
1571 Olavin pellot 19 pannia, nokat 6, lehmät 6.
1572 Olavin kymmenykset ruis 1 1/2 pannia, ohra 2 pannia 1 vak
1572 Olavi Juhonpojan peltoala 19 panninalaa, lehmät 10, nokat 6 ,
1573 Olavin kymmenykset ruis 1 pan 1 vak, ohra 1 pan 3 vak
1573 Olavin pellot 19 pann:al, nokat 6, lehmät 3,
1574 Olavin kymmenykset ruis 3 vak, ohra 1 1/2 vak
1574 Olavin pellot 20 pann:al nokat 4, karja 4,
1575 Olavi Juhopojan peltoala 20 pannala. lehmät 10 nokat 5.
1575 Olavin kymmenykset ruis 3 vak. ohra 5 vak

Puoliso: Vaimo Söyring (7184)

Lapset:
1. Pietari s. 1545 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 3
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 3
3. Pietari Olavinpoika Söyring (7181), (perheestä 2) talollinen1576-1585 (jäi autioksi 1586, poika Söyring siirtyi Söyringinlahden rannalle., s. 1545 Lappajärvi Söyrinki, k. 1585 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1576 Pietari Olavinp Söyrinki 20 pan. 5 henk. lehmät 7.
1576 Pietarin kymmenykset ruis 5 vak, ohra 2 pan
1577 Pietari Olavinpojan kymmenykset ruis 3 vak. ohra 2 1/2 pan
1577 Pietarin pellot 20 pan, nokat 5, lehmät 8
1578 Pietari Olavinpojan pellot 20 panninalaa, nokat 5 lehmät 4,
1578 Pietari Olavinpojan kymmenykset ruis 0 ja ohra 5 vak.
1579 Pietari Olavinpojan kymmenykset ruis 1 vak. ohra 1 pan.
1579 Pietarin pellot 20 panninalaa, nokat 4, lehmät 5
1580 Pietarin pellot 20 panninalaa, nokat 4, lehmät 5,
1580 Pietari Olavinpoika Söyring kymmenykset ruis 0 vak ja ohra 1 vak
1581 Pietari Olavinpojan kymmenykset ruis 1 vak, ohra 1 vak.
1581 Pietari Olavinpojan pellot 05 pannia asukkaat 0, lehmät 0. autio
1582 Pietari Olavinpojan maksanut veron 05 panninalasta ei nokkia eikä lehmiä,
merkattu autioksi
1583 Pietari Olavinpojan kymmenykset ruis 0 tynnyrinala, ohra 1 1/2 vakkaa
1583 Pietari Olavinpojan peltoala 5 pan ei asukkaita ei karjaa. autio
1584 Pietari Olavinpojan kylvöt --- --
1585 Pietari Olavinpojan autiosta maksanut veron 5 panninalasta Olavi Hyytinen.
1591 Pietari Olavinp:Söyring autio

Puoliso: Vaimo Söyring (7182)

Lapset:
1. Söyring s. 1562 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 4
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 4
4. Söyring Pietarinpoika Söyring (7179), (perheestä 3) talollinen Söyring 1584-1634, 1617 3/4mant, 4 tnnyrialaa peltoa, 4 tynnyrinala niittyjä, s. 1562 Lappajärvi Söyrinki, k. 1634 Lappajärvi.
1608 peltoa 4 tynnyrinalaa (maantarkastuskirja 1608). 1623 oli 3 hevosta,2 härkää,12 lehmää, 3 vasikkaa, 16 lammasta, 3 sikaa (karjantarkastusluettelo 3/4 manttaalin uudistilalla).
Muistiinpanot: 1586 Pietari Olavinpojan nimissä oleva Söyringin talo jää autioksi ja verolähteen (kts kuva) mukaan
maat siirtyvät Olavi Hyytisen omistukseen. ( puolet eli 4 tynnyrinalaa), ja Pietarin poika Söyring
siirtää rakennukset Harjunpuron varresta Söyringinlahden rantaan. Uudessa paikassa Söyring
aon aloittanut viljelemisen 1584 4 tynnyrialan ja 4:n kuormanalan niittyjen muodastamalla uudis-
tilalla. Tämä on se Söyringin talonpaikan vaihto josta on ollut olemassa vanhaa muistitietoa.
Syytä voi arvailla, olisikohan joku uudisasukas ollut tulossa Söyringinlahden rantaan, jolloin
Söyringin talo olisi jäänyt tavallaan mottiin Harjunjoen rannalle. Hyytisille osto merkitsi Harjun
alueen siirtymisestä heidän haltuun ja samalle Harjun joesta tuli talojen välinen raja.
1584 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis -, ohra 1 vak 1585 Pietari Olavinpojan nimissä 5 pannia. ( merkintä myöhemmin on tämä maa-ala mukana
Olavi Hyytisen manttaalissa) 1585 Söyring Pietarinpojan kymmenykset ruis-, ohra 1 vak 1586 Pietari Olavinpoika Söyringin nimi veroluettelossa ei merkitöjä ,autio ( Pietarin Olavinpojan 8
pannia siirretty Olavi Hyytisen manttaaliin, joka suuruus nousee 7:stä 14 panninalaan.) 1586 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis 1 1/2 vak, ohra-. 1587 Pietari Olavinpojan talo autio ( Olavi Hyytinen 15 pannia) 1587 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis 1/2 , ohra 1 vak 1588 Pietari Olavinpojan tila jäänyt autioksi 1588 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis-, ohra -, 1589 Pietari Olavinpojan talo autio 1590 ei merkintöjä kymmenyksistä 1591 Pietari Olavinpoika talo autio. 1591 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis-, ohra 1 vak. 1592 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis -, ohra 1 1/2 pan. 1594 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis 1, ohra 1 pan. 1596-1596 Nuijasota ei merkintöjä 1598 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis 1/2 , ja ohra 1vak.
1599 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis 1/2 vak, ohra 1 vak. 1600 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis 1/2 pannia ohra 1 pan. 1601 Söfring Pietarinpojan kymmenykset kylvöt ruis 1vak, ohra 1 1/2 vak 1602 nälkävuosi ei merkintöjä 1603 Söfring Pietarinpojan talosta 1/3 manttaalia autiona 1604 Söfring Pietarinpojan täydellinen veroluettelo 1/2 autiona, peltoala 16 panninalaa eli 16 äyriä, nimismiehen ja lukkarin ohrat 3 vakkaa, ruokalisävoivero 10 naulaa , päivätyöverovoi 8 naulaa (1/2x äyrit), nokkavero 3 naulaa , lehmävero 3 naulaa, haukivero 5 naulaa haukia, nimismiehen heinät 1 ruko. 1604 Söfring Pietarinpojan kymmenykset ruis 1/2, ohra 1 1/2 vak. 1605 Söyring Pietarinpojan kymmenykset ruis 1 vak ja ohra 1/2 vak.
1606 Söyring Pietarinpojan kymmenykset 0 ja 0
1607 Söyringin kymmenykset ruis 1 vak ja ohra 1 1/2 vak 1608 Söyring Pietarinpojan 4 tynnyrinalan viljelykset , 2 tynnyrinalaa multamaata, 2 tynnyrinalaa savimaata, tontti -2,5 ja 8 tankoa, 5 aaria, niityt 4 kuormanalaa 1608 Söyringin kymmenykset ruis 1 nelijännes , ohra 1 1/2 neljännestä 1609 Söyringin kymmenykset ruis 1/2 pan , ohra 3 vak 1610 Söyringin talon henkilöluettelo Söyring isäntä ja vaimo 1610 Söyringin kymmenykset 1 vak. ohra 2 vak.
1510 Söyring Pietarinp. 3/4 mant pellot 4 tynn:al, niityt 4 kuor:al, veroraha 4 äyr 1611 Söyringin kymmenykset ruis 1 vak ohra 1/2 vak 1612 Söfring Pietarinpoika maksoi verorahan 4 äyriä, 4 tynnyrinalasta peltoa ja 4:n kuormanalan niittyistä, Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötilasta. 1613 Söfring Pietarinpoika maksoi verororahan 4 äyriä, 4:n tynnyrinalan pelloista ja 4:n kuormanalan niityistä, Söyring n:12 , 3/4 manttaalin perintötilasta 1613 Söyringin kymmenykset ruis 1/2 pan ohra 1/2 pan. 1614 Söyring Pietarinpoika maksoi verorahan 4 tynnyrinalasta peltoa ja 4 kuormanalan niityistä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötilasta 1615 Söyring Pietarinpojan 3/4 manttaalin peltoala 4 tynnyrinalaa, niityt 4 kuormanalaa. 1615 Söyringin kymmenykset ruis- , ohra 5 vak 1616 Söyring Pietarinpoika maksoi verorahan 4 äyriä, 4 tynnyrinalasta peltoa ja 4 kuormanalan niityistä, Söyring n:12, 3/4 manttaalin talosta 1617 Söyring Pietarinpoika maksoi verorahan 4 tynnyrinalan pelloista ja 4 tynnyrinalan niityistä Söyring n.12. 3/4 manttaalin perintötalosta 1618 Söyring Pietarinpoika maksoi 4 äyrin verorahan 4 tynnyrinalan pelloista ja 4 kuormanalan niityistä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta 1618 Söyringin kymmenykset ruis- ohra 3 vak 1619 Söyring Pietarinpoika maksoi veron 4 taalaria 4 penniä Söyringn:12 , 3/4 manttaalin perintötalosta 1621Söyring Pietarinpoika maksoi verorahan 4 tynnyrinalan pelloista ja 4 kuormanalan niityistä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta 1623 Söyring maksoi veron 6 taalaria 4 äyriä 12 penniä söyring n:12, 3/4 perintötilasta 1623 Söyringin kylmmenykset ruis 1/2,pan. ja ohra 3 vak. 1623 Söyring Pietarinpojan karja: hevonen 1, tamma 1, härkä 2, nuori härkä 1, vasikka 1, lehmä 11, hieho 4, lammas 15, karitsa 4, sika 2. porsas 1, Kylvöt 4 1/2 tynnyrinalaa 1624 Söyring Pietarinpoika maksoi veron 4 taalaria 4 penniä Söyrinki n: 12 ,3/4 manttaalin perintötalosta Uudet veroperusteet 3/4 manttaalin talosta, veroraha 2 taalaria 8 äyriä , 4 1/2 vakkaa ohria 1 taalari 8 äyriä 12 penniä, 18 naulaa voita 1 taalari 14 äyriä 19 1/5 penniä, 6 naulaa kalaa 7 äyriä 4 4/5 penniä, 4 1/2 päivätyötä 18 äyriä, 3/4 rukoa heiniä 12 äyriä 1624 Söyring Pietarinpoika Söyringin karja: hevonen 1, tamma 1, härkä 1, nuori sonni 1, vasikka 1, lehmä 11, hieho 4, lammas 15, karitsa 2, sika 1, kylvöt 4 tynnyrinalaa 1625 Söyringin jauhatukset : ruis 1 tynnyri ,maltaat 2 tynnyriä, ruis-ohra 4 tynnyriä, ohra 4 tynnyriä
seka/kaur 6 tynnyriä.
1625 Söyringin kymmenykset ruis 1/2 pannia, ohra 3 vakkaa. 1626 Söyringin kymmenykset ruis-0, ohra 5 vakkaa. 1626 Söyringin jahatukset myllytulliluettelon mukaan ruis 7 tynnyriä, maltaat 2 tynnyriä, ruis-ohra 4 tynnyriä,puhdas ohra 4 tynnyriä, sek/kau 6 tynnyriä. 1626 Söyringin karja: hevonen 1, tamma 1, varsa 1, härkä 1, vasikka 1, lehmä 12, hieho 3, lammas 9, karitsa 7 . sika 2, porsas 1, kylvöt 4 tynnyrinalaa 1627 Söyringin kymmenykset ruis 1/2 pan ja ohra 3 vakkaa 1627 Söyringin karja: tamma 1, lehmä 11, vasikka 1, nuori sonni 1, hieho 2, lammas 8, hieho 5, porsas 2 1628 Söyringin kymmenykset ruis 3 vak. ja ohra 1 pan. 1629 Söyringin jauhatukset myllytulliluettelon mukaan: ruis 6 tynnyriä maltaat 2 tynnyriä, ruis -ohra 4 tynnyriä, puhdas ohra 4 tynnyriä, sek/kaur 6 tynnyriä. 1629 Söyringin karja: tamma 1, varsa 1, lehmä 10, lammas 7, karitsa 5, kokonaiskylvöt 4 tyn:alaa 1630 Söyringin kymmenykset ruis 1 pan ohra 1 pan.

Puoliso: Vaimo Söyring (7180)

Lapset:
1. Erkki s. 1597 Lappajärvi Söyrinng. Perhe 5
2. Matti s. 1587 Lappajärvi. Perhe 2275
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 5
5. Erkki Söyringinpoika Söyring (7113), (perheestä 4) talollinen 1631-1662 ja 1665-1668Söyring n:12 3/4manttaalia perintö, s. 1597 Lappajärvi Söyrinng, k. 1668 Lappajärvi
(VA maakirjasarjan filmien luettelot, voudin tilien luettelot, Järviseudun historia isäntäluettelot).
Muistiinpanot: 1630 Erkki Söyringinpoika on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12 3/4
manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen. 1632 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12 3/4 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1633 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1634 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12 3/4 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1635 Erkki Söyringinpoika on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1635 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset henkilöt: isäntä Erkki ja emäntä Anna. 1635 Erkin karja: hevonen 1 , tamma 1, sonni , lehmät 9 , hieho 3, lammas 5, karitsa 5, kokonaiskylvöt 4 tynnörinalaa. 1636 Erkki Söyringinpoika on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1636 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna. yht 2 kpl
1636 Erkin talon karja; hevonen 1, tamma 1, lehmät 8, hiehot 2, lammas 5, karitsa sika 1, porsas1. 1637 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta, 1637 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna. yht 2 kpl. 1639 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta. 1639 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna. yht 2 kpl
1640 Manttaaliluettelo Erkin Söyringinpoika 3/4 manttaalia 1641 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n;12 , 3/4 manttaalin perintötilasta, 1641 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset henkilöt: isäntä Erkki, emäntä Anna. yht 2. 1641 Erkin karja: tamma 2, nuori sonni 1, lehmä 11, hieho 1 ,lammas 7, karitsa 4 , sika 1, porsas 2, kylvöt 4 tynnyrinalaa 1642 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12 , 3/4 manttaalin perintötalosta, 1642 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna. yht 2. 1643 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12 , 3/4 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1643 Hekikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki ,emäntä Anna, yht. 2. itsellinen 1
1644 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12. 3/4 manttaalin perintötalosta, peltoala 4 1/2 tynnyrinalaa,
1644 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna. yht 2
1645 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta,
peltoala 4 1/2 tynnyrinalaa,
1645 Erkin kymmenykset ruis 4 vak, ohra 4 vak, 1645 Henkikirja Erkki Söyringinpojan verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna. yht 2.
1645 Erkin karja. tamma 2, nuori härkä 1, lehmät 11, hieho 1. lampaat 7, karitsa 4, porsas 1, 1646 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin
perintötalosta,
1646 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna, tytär,
1646 Erkin kymmenykset ruis 3 vak, ohra samoin.. 1647 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta, 1647 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä ja tytär Leena.
1648 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 mantaalin perintötalosta
peltoala 4 1/2 tynnyrinalaa,
1648 Henkikirja Erkki Söyringinpojan verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna, tytär Leena.
1649 Erkin perintötalo 3/4 manttaalia, peltoala 4 1/2 tynnyrinalaa, voivero 18 naulaa 1649 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n: 12, 3/4 manttaalin
perintötalosta,
1649 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna ja tytär Leena.
1649 Erkin kymmenykset ruis 2 vak. ohra 4 vak. . 1650 Henkikirja Erkin Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Anna, tytär Leena, 1650 Erkki maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta, 1650 Erkin kymmenykset ruis 2 vak , ohra 4 vak. 1651 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 mant. perintötalosta,
1651 Erkin kymmenykset ruis 2 pan, ohra 3 vak. 1651 Erkin perintötilan 3/4 manttaalin peltoala 4 1/2 tynnyrinalaa. 1651 Henkikirja Erkki Söyringinpoika asukkaat: isäntä Erkki, emäntä. 1651 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 mant. perintötalosta,
1652 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12 , 3/4 mant. perintötalosta, 1652 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkat: isäntä Erkki, emäntä Anna. 1652 Erkin kymmenykset ruis 3 vak ja ohra 2 pan. 1653 Erkki Söyringinpoika on maksanut veron Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta, 1653 Erkin kymmenykset ruis- ,ohra 4 vak. 1653 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntänä vävy Simo Nykänen ja tytär Leena 1654 Erkki maksoi veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta, 1654 Henkikirja Erkin manttaalit 3/4, verolliset asukkaat: isäntä vävy Simo ja emäntä tytär Leena. 1655 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verollist asukkaat: isäntä vävy Simo js emäntä tytär Leena.
1656 Henkikirja Erkki 3/4 mant. verolliset asukkaat; isäntä , emäntä. ( ruksi isännän ja emännä kohd.) 1657 Henkikirja Erkki Söyringinpoika asukkaat: isäntä ja emäntä. yht 2 1658 Henkikirja Erkki Söyringinpoika asukkaat: isäntä ja emäntä. yht 2 . 1659 Henkikirja Erkki Söyringinpoika asukkaat : isäntä ja emäntä yht 2 1660 Henkikirja Erkki Söyringinpoika asukkaat: isäntä , emäntä yhteensä 2 1661 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n: 12 , 3/4 mant perintötalosta, 1662 Erkki on maksanut 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta, 1663 Erkki Söyringinpojan verot 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12.3/4 manttaalin perintötilasta,
1664 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 penniä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötilasta.
1665 Erkki Söyringinpoika maksoi veroa 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä, Söyring n:12. 3/4 manttaalin perintötalosta,
1665 Iisakki Erkinpoika ensikertaa isäntänä henkikirjan mukaan. 1666 Erkki Söyringinpoika maksoi veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12. 3/4 manttaalin perintötalosta ,talon peltoala veroluettelon jyvärahan mukaan 4,5 tynnyrinalaa eli 2,07 ha, 1667 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötilasta, 1668 Erkki on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12.3/4 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1668 Erkin veroperusteet 2/3 manttaalin perintötalosta: neljännesraha 2 taalaria 8 äyriä, k-raha 12 äyriä, peltoala 4 1/2 tynnyrinalaa- 1 taalaria 8 äyriä 12 penniä, karja 18 kpl. voivero 18 naulaa, 1 taalari 14 äyriä 19 1/4 penniä, kalat 6 naulaa- 7 äyriä 4 4/5 penniä, päivätyöt 4 1/2 kpl- 27 äyriä, heinät 3/4 rukoa 12 äyriä. Verot yhteensä 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä. 1669 Iisakki Erkinpoika isännäksi

Puoliso: Anna Matintytär Storsöyring (7114) emäntä, s. 1605 Lappajärvi Söyrinki, k. 19.10.1674 Lappajärvi.

Lapset:
1. Tuomas s. Lappajärvi Söyrinki.
2. Leena s. 1630 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 6
3. Simo s. 1630 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 7
4. Iisak s. 1636 Lappajärvi Söyring. Perhe 9
5. Riitta s. 1648 Lappajärvi. Perhe 710
6. Sophia s. 1647 Lappajärvi Söyrinki, k. 18.05.1676 Lappajärvi.
7. Olavi s. 1649 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 1067
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 6
6. Leena Erkintytär Storsöyring, Nykänen (7116), (perheestä 5) emäntä, s. 1630 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty 1652 Simo Paavonpoika Nykänen (7128) vävy talollinen Storsöyrinki n 12 ,3/4 mant,talollinen1653-1664, s. 1620 Lappajärvi Nykänen, k. 1670 Lappajärvi.
Vävy Simo Nykänen on ollut väliaikainen isäntä 1653-1664 kun on odotettu poika Iisakin aikuistumista.,.
Muistiinpanot: 1653 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat: isäntä vävy Simo ja emäntä Leena Erkintytär
1654 Henkikirja Erkki Söyringinpoika verolliset asukkaat:Isäntä vävy Simo ja emäntä Leena, 2kpl.
1655 Henkikirja Erkki Söyringinpoika asukkaat: Isäntä vävy Simo ja emäntä Leena, yht 2, itsellinen 1 1656- 1662 vuosien henkikirjoista voi päätellä onko Simo ollut isäntänä, tekijän mielestä Simo on ollut isäntänä myös nämä vuodet. ( henkikirjoissa Erkki on imoitettu Erkki itselliseksi ja vävy Simo isännäksi.(Simo on ollut väliaikainen isäntä, kun on odotettu poika Iisakin aikuistumista) 1663 Kymmenysluettelo Simo Paavonpojan 2/3 kymmenykset ruis 10 kappaa, ohra 12 kappaa.
sato ruis 150 kap. ohra 180 kap. 1663 Henkilö ja manttaaliluettelo Söyring Simo Paavonpoika isäntänä asukkaat: isäntä Simo, emäntä
Leena Erkintytär, Iisak Erkinpoika 1664 Manttaali ja henkikirja Simo Nykänen isäntänä Söyring n: 12, 3/4 mant. asukkaat: isäntä Simo, emäntä Leena, poika Iisak Erkinpoika. yht 3 1664 Kymmenysluettelo Simon 2/3 kymmenykset ruis 10 2/3 kappaa, ruis 10 2/3 kappaa. sato ruis 160 kappaa ja ohra 160 kap. 1665 Isännäksi Iisakki Erkinpoika Söyrinki

Lapset:
1. lapsi ei nimeä, s. 19.01.1664 Lappajärvi Savonkylä, k. 23.03.1664 Lappajärvi Savonkylä.
2. poika s. 1669, k. 08.06.1669 Lappajärvi.
3. Maria s. 03.01.1670 Lappajärvi Nykänen, k. 03.08.1678 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 7
6. Simo Erkinpoika Storsöyring (28495), (perheestä 5) s. 1630 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: puoliso Storsöyring (29317)

Lapset:
1. Maria s. 1662 Lappajärvi Storsöyrinki. Perhe 8
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 8
7. Maria Simontytär Storsöyring (29522), (perheestä 7) s. 1662 Lappajärvi Storsöyrinki.

Puoliso: Vihitty 15.06.1693 Lappajärvi Yrjö Mikonpoika Karvonen (28528) pappilan renki Laivakirvesmies, s. 05.04.1674 Alajärvi.
Muistiinpanot: 1708 Henkikirja Söyrinki Itsellinen Yrjö Mikonpoika Karvonen ja vaimo Marja simontytär Karvonen.

Lapset:
1. Olavi s. 03.05.1694 Evijärvi, k. 03.03.1695 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 9
6. Iisak Erkinpoika Storsöyring (7112), (perheestä 5) Söyring talollinen 1669-1676, s. 1636 Lappajärvi Söyring, k. 18.05.1676 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1665 Henkikirja Iisakki Erkinpoika 3/4 mant. asukkaat Iisakki ja vaimo Riitta, yht 2 1667 Henkikirja Iisakki Erkinpoika asukkaat: Iisak vaimo, Riitta, sisar Leena (leski) 1669 Iisakki Erkinpoika on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyrinki n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta veronmaksukykyinen 1669 Iisakki Erkinpoika 3/4 mant asukkaat: Iisak, vaimo Riitta Mikontytär 1671 Iisakki Erkinpoika on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyrinki n:12 , 3/4 manttaalin perintötilasta veronmaksukykyinen 1671 Henkikirja Iisak Erkinpoika 3/4 mant. asukkaat: isäntä Iisak, emäntä Riitta 1672 Iisakki Erkinpoika maksoi veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyrinki n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta
1673 Iisakki Erkinpoika on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyrinki n:12, 3/4 manttaalin perintötilasta
1674 Iisakki Erkinpoika on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penni Söyrinki n 1675 Iisakki Erkinpoika on maksanut veron 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyrinki n: 12,
3/4 mant.perintötalosta 1675 Henkikirja Iisak Erkinpoika 3/4 mant. asukkaat: isäntä Iisak, emäntä Riitta, veli Olavi, vaimo Retta Erkintytär. ( 1675 alkaen henkikirjassa on nimet) 1675 Kymmenysluettelo Iisak Erkinpojan kruunun 2/3 kymmenykset ruis 6 kappaa, ohra 8 kappaa. sato ruis 90 ja ohra 120 kappaa. 1676 Iisakki Erkinpoika Söyrinki maksoi veroa 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyrinki n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta,
1676 Henkikirja Iisak Erkinpoika verolliset asukkaat: isäntä iisak, vaimo Riitta Mikontytär Nykänen, veli Olavi, vaimo Reetta, yht 4. 1676 Kymmenysluettelo Iisak Erkinpoika 2/3 kymmenykset ruis 10 2/3 kappaa ohra 10 2/3 kappaa, sato kappoina ruis 160 ja ohra 160 kappaa. 1677 Iisakki Erkinpoika Söyringin nimellä on maksettu vero 6 taalaria 25 äyriä 12 penniä Söyring n:12, 3/4 manttaalin perintötalosta
1677 Henkikirja Iisak Erkinpoika 3/4 mant. verolliset asukkaat: isäntä Iisak, emäntä Riitta, veli Olavi, vaimo Reetta. yht 4. 1677 Kymmenysluettelo Iisak Erkinpoika 3/4 manttaalia, 2/3 kymmenykset ruis 10 2/3 ja ohra 10 2/3 kappaa, sato kappoina ruis 160 ja ohra 160 kappaa.
1678 Kymmenysluettelo Iisak Erkinpoika 3/8 mant. 2/3 kymmenykset ruis 6 kappaa, ohra 6 kappaa
sato kappoina ruis 90 ja ohra 90 kappaa 1678 Iisakin nimellä on leski maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Lillsöyringin n;13 , 3/8 manttaalin perintötilasta,
1678 Kymmenysluettelo Heikki Söyringin 2/3 kymmenykset ruis 0 ja ohra 10 kappaa. sato 150 kappaa. 1681 Kymmenysluettelo Heikki Söyring 3/8 mant, 2/3 kymmenykset ohra 10 kappaa, sato ohra 150 kappaa.

Puoliso: Riitta Mikontytär Kultalahti, Storsöyring (7115) isäntä söyring 2/3 1677-78, s. 1634 Evijärvi, k. 24.10.1720 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Maria s. 18.01.1667 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 10
2. Paavo s. 25.01.1670 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 141
3. Erkki s. 1672 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 552
4. Kerttu s. 23.03.1673 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 554
5. Juho s. 08.05.1675 Lappajärvi Söyrinki, k. 19.01.1676 Lappajärvi.


Mikko Matinpoika Kultalahti oli viljellyt taloa jo 1670- luvulla. Iisak otti maat viljelykseen 1678 ja oli näin Lillsöyringin ensimmäinen isäntä. Hänoli ollut jo koko söyringin isäntänä1669-1676.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 10
7. Maria Iisakintytär Storsöyring (13690), (perheestä 9) emäntä, s. 18.01.1667 Lappajärvi Söyrinki, k. 29.06.1703 Evijärvi Kultalahti.

Puoliso: Vihitty 30.10.1698 Lappajärvi Tuomas Paavonpoika Söderkultalahti (13691). (Perhe 2473) talollinen n:10 1691-1709,1713-1719, s. 1658 Evijärvi Kultalahti, k. 15.05.1735 Evijärvi Kultalahti.
Perimätiedon mukaan Tuomas joutui lähellä taloaan venäläisten kiduttamaksi isonvihan aikana.

Lapset:
1. Maria s. 31.10.1699 Evijärvi Söderkultalahti.
2. Tuomas s. 16.12.1700 Evijärvi Söderkultalahti. Perhe 11
3. Jaakko s. 28.03.1703 Evijärvi Söderkultalahti, k. 28.08.1710 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 11
8. Tuomas Tuomaanpoika Söderkultalahti, Norrena (13317), (perheestä 10) vävy Norrenassa talollinen 1745-, s. 16.12.1700 Evijärvi Söderkultalahti, k. 13.04.1768 Evijärvi Söderkultalahti.

Puoliso: Vihitty 12.12.1724 Evijärvi Liisa Juhontytär Norrena, Norrena (13318) emäntä, s. 1701 Evijärvi Norrena, k. 04.04.1775 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Maria s. 07.03.1726 Evijärvi Norrena. Perhe 12
2. Lauri s. 06.08.1727 Evijärvi Norrena, k. 06.10.1729 Evijärvi Norrena.
3. Liisa s. 1728 Evijärvi Norrena, k. 24.04.1766 Evijärvi Norrena.
4. Simo s. 18.10.1729 Evijärvi Norrena. Perhe 13
5. Juho s. 03.03.1731 Evijärvi Norrena, k. 06.04.1731 Evijärvi Norrena.
6. Tuomas s. 13.12.1732 Evijärvi Norrena. Perhe 45
7. Reetta s. 03.05.1734 Evijärvi Norrena.
8. Kaisa s. 06.02.1736 Evijärvi Norrena. Perhe 130
9. Eeva s. 06.02.1736 Evijärvi Norrena.
10. Kirsti s. 04.06.1739 Evijärvi Norrena, k. 29.12.1739 Evijärvi Norrena.
11. Matti s. 1741 Evijärvi Norrena, k. 12.05.1741 Evijärvi Norrena.
12. Juho s. 13.12.1743 Evijärvi Norrena. Perhe 136
13. Saara s. 28.02.1747 Evijärvi Norrena.
14. Susanna s. 23.12.1748 Evijärvi Norrena, k. 24.01.1750 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 12
9. Maria Tuomaantytär Norrena (13320), (perheestä 11) s. 07.03.1726 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 15.03.1766 Lappajärvi Juho Jaakonpoika Kultalahti /Pundarniemi (13718). (Perhe 2438) torppari Pundarniemi, s. 12.06.1719 Evijärvi Norrkultalahti.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 13
9. Simo Tuomaanpoika Norrena (12850), (perheestä 11) talollinen, s. 18.10.1729 Evijärvi Norrena, k. 27.01.1770 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Riitta Simontytär Norrena (12851) s. 1732 Evijärvi, k. 11.04.1805 Evijärvi.

Lapset:
1. Antti s. 12.11.1760 Evijärvi Norrena. Perhe 14
2. Liisa s. 19.06.1763 Evijärvi Norrena.
3. Tuomas s. 24.11.1764 Evijärvi Norrena.
kaksonen.
4. kuollut poika s. 24.11.1764 Evijärvi Norrena.
kaksonen.
5. Jaakko s. 23.07.1766 Evijärvi Norrena. Perhe 32
6. Juho s. 04.03.1769 Evijärvi Norreena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 14
10. Antti Simonpoika Norrena, Skottari (12849), (perheestä 13) talollinen Seksmanni (ostanut tilan), s. 12.11.1760 Evijärvi Norrena, k. 26.01.1835 Purmojärvi Skottari
Muuttanut: 30.12.1806 Evijärven Norrenasta Purmojärven Skottariin perhe 7lasta.

1. puoliso: Vihitty 04.11.1778 Evijärvi Maria Erkintytär Lassila, Norrena/Skottari (12688) emäntä, s. 04.03.1756 Evijärvi Lassila, k. 14.01.1794 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Juho s. 18.08.1779 Evijärvi Norrena, k. 31.08.1779 Evijärvi Norrena.
2. Jaakko s. 27.06.1780 Evijärvi Norrena, k. 21.10.1785 Evijärvi Norrena.
3. Matti s. 07.09.1781 Evijärvi Norrena. Perhe 15
4. Erkki s. 01.04.1783 Evijärvi Norrena, k. 31.07.1783 Evijärvi Norrena.
5. Antti s. 02.09.1784 Evijärvi Norrena.
6. Kaisa s. 05.02.1786 Evijärvi Norrena. Perhe 20
7. Maria s. 13.07.1787 Evijärvi Ena. Perhe 23
8. Erkki s. 04.05.1789 Evijärvi Ena. Perhe 26
9. Anna s. 02.01.1792 Evijärvi Norrena.
2. puoliso: Vihitty 1795 Evijärvi Reetta Juhontytär Särkijärvi (22140). (Perhe 685) s. 13.10.1754 Evijärvi Särkijärvi, k. 15.08.1808 Purmojärvi Skottari.
Lapset:
10. Juho s. 18.06.1796 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 15
11. Matti Antinpoika Norrena /Skottari (21599), (perheestä 14) s. 07.09.1781 Evijärvi Norrena.

1. puoliso: Vihitty 18.10.1801 Evijärvi Liisa Juhontytär Kankkonen, Norrena /Skottari (21600). (Perhe 1876) s. 14.02.1781 Evijärvi Kankkonen, k. 21.11.1835 Purmojärvi Skottari.

Lapset:
1. Liisa s. 07.10.1804 Purmojärvi Skottari. Perhe 16
2. Anna s. 11.07.1809 Purmojärvi. Perhe 17
3. Maria s. 06.07.1815 Evijärvi Kankkonen. Perhe 18
4. Matti s. 19.08.1812 Purmojärvi Skottari, k. 29.06.1839 Purmojärvi Skottari.
5. Kaisa s. 25.04.1818 Purmojärvi Skottari. Perhe 19
2. puoliso: Vihitty 09.07.1837 Evijärvi Maria Saarijärvi, Skottari (21725) s. 27.03.1791 Kortesjärvi Saarijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 16
12. Liisa Matintytär Skottari (15807), (perheestä 15) s. 07.10.1804 Purmojärvi Skottari.

Puoliso: Vihitty 13.11.1823 Lappajärvi Juho Antinpoika Jutila (32704). (Perhe 1237) s. 13.08.1801 Kortesjärvi, k. 03.01.1849 Kortesjärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 17
12. Anna Matintytär Skottari, Försti (21596), (perheestä 15) s. 11.07.1809 Purmojärvi, k. 11.05.1841 Kortesjärvi.

Puoliso: Vihitty 22.05.1831 Lappajärvi Taavi Simonpoika Försti, Lillviisala (18386) vävy, s. 24.04.1799 Purmojärvi Försti.

Lapset:
1. Maria s. 30.03.1832 Kortesjärvi.
2. Anna s. 10.12.1835 Kortesjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 18
12. Maria Matintytär Skottari (21601), (perheestä 15) s. 06.07.1815 Evijärvi Kankkonen.

Puoliso: Vihitty 22.01.1836 Evijärvi Erkki Joosepinpoika Kontiainen (21602) s. 24.03.1813 Evijärvi.

Lapset:
1. Anna s. 18.10.1836 Purmojärvi.
2. Liisa s. 10.03.1838 Purmojärvi.
3. Maria s. Purmojärvi.
4. Erkki s. 29.08.1846 Purmojärvi.
5. Matti s. 24.08.1848 Purmojärvi.
6. Vilhelmiina s. Purmojärvi.
7. Kaisa s. Purmojärvi.
8. Juha Erkki s. 22.04.1856 Purmojärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 19
12. Kaisa Matintytär Skottari (21724), (perheestä 15) s. 25.04.1818 Purmojärvi Skottari.

Puoliso: Vihitty 11.10.1839 Evijärvi Erkki Antinpoika Söderena, Skottari (21888). (Perhe 1774) vävy Skottarissa.taloll, s. 12.01.1819 Evijärvi Söderena
Muuttanut: Skottariin isännäksi.

Lapset:
1. Matti s. 11.09.1840 Purmojärvi Skottari.
2. Maria s. 16.09.1841 Purmojärvi Skottari.
3. Antti s. 17.09.1845 Purmojärvi Skottari, k. 30.09.1845 Purmojärvi Skottari.
4. Erkki s. 11.01.1847 Purmojärvi Skottari.
5. Juho s. 1849 Purmojärvi Skottari, k. 1849 Purmojärvi Skottari.
6. Liisa Reetta s. 21.05.1852 Purmojärvi Skottari.
7. Anna Kaisa s. 30.08.1855 Purmojärvi Skottari.
8. Matti s. 16.01.1859 Purmojärvi Skottari.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 20
11. Kaisa Antintytär Skottari, Kautiainen (21565), (perheestä 14) s. 05.02.1786 Evijärvi Norrena, k. 05.08.1845 Kortesjärvi
Muuttanut: Evijärvelle 08.10.1808 naimisiin.

Puoliso: Vihitty 03.01.1808 Purmojärvi Juho Erkinpoika Kautiainen, Hautamaa (21722). (Perhe 2137) talollinen, s. 22.06.1782 Evijärvi Haapajärvi, k. 15.11.1840 Evijärvi Haapajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 10.06.1809 Evijärvi Kautiainen.
2. Kaisa s. 30.05.1811 Evijärvi Haapajärvi. Perhe 21
3. Antti s. 05.02.1814 Evijärvi Haapajärvi. Perhe 22
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 21
12. Kaisa Juhontytär Hautamaa (2896), (perheestä 20) s. 30.05.1811 Evijärvi Haapajärvi, k. 29.01.1851 Kortesjärvi Isomäki.

Puoliso: Vihitty 22.10.1837 Kortesjärvi Antti Manninen, Isomäki (2895) s. 20.10.1805 Kortesjärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 22
12. Antti Juhonpoika Hautamaa (2890), (perheestä 20) s. 05.02.1814 Evijärvi Haapajärvi.

Puoliso: Vihitty 08.01.1842 Kortesjärvi Anna Lillviisala, Hautamaa (2762) s. 22.11.1817 Purmojärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 23
11. Maria Antintytär Norrena /Skottari (12854), (perheestä 14) s. 13.07.1787 Evijärvi Ena.

Puoliso: Vihitty 16.12.1811 Evijärvi Antti Matinpoika Försti (18395). (Perhe 1676) s. 11.11.1785 Purmojärvi Försti.

Lapset:
1. Matti s. 10.12.1813 Purmojärvi Försti.
2. Liisa s. 11.11.1815 Purmojärvi Försti.
3. Antti s. 03.05.1818 Purmojärvi Försti.
4. Aleksanteri s. 23.08.1820 Purmojärvi Försti.
5. Maria s. 31.01.1822 Purmojärvi Försti.
6. Maija Kaisa s. 27.05.1823 Purmojärvi Försti. Perhe 24
7. Antti s. 30.10.1827 Purmojärvi. Perhe 25
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 24
12. Maija Kaisa Antintytär Försti (18535), (perheestä 23) s. 27.05.1823 Purmojärvi Försti.

Puoliso: Vihitty 05.09.1846 Kortesjärvi Kaarle Niilonpoika Vuollet (18554) renki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 25
12. Antti Antinpoika Försti, Lammi (21905), (perheestä 23) vävy Lammilla, s. 30.10.1827 Purmojärvi
Muuttanut: Evijärvi 27/1876 mukana vaimo Reetta,lapset Maria,Kaisa ja Antti.

Puoliso: Reeta Heikintytär Lammi, Ollila (313) s. 19.11.1830 Lappajärvi Lammi.

Lapset:
1. Kaisa s. 23.02.1861 Lappajärvi.
2. Maria s. 25.11.1863 Lappajärvi
Muuttanut: Evijärvi.
3. Matti s. 25.10.1866 Lappajärvi
Muuttanut: Evijärvi.
4. Antti s. 02.12.1869 Lappajärvi Lammi.
Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 26
11. Erkki Antinpoika Norrena, Skottari (12855), (perheestä 14) vävy, s. 04.05.1789 Evijärvi Ena.

Puoliso: Vihitty 31.12.1809 Purmojärvi Liisa Matintytär Skottari (15214). (Perhe 1691) s. 18.11.1784 Purmojärvi.

Lapset:
1. Antti s. 03.09.1810 Purmojärvi Skottari, k. 05.12.1810 Purmojärvi Skottari.
2. Maria s. 08.08.1811 Purmojärvi Skottari.
3. Erkki s. 12.01.1815 Purmojärvi Skottari. Perhe 27
4. Antti s. 29.11.1817 Purmojärvi Skottari. Perhe 29
5. Kaisa s. 23.03.1820 Purmojärvi Skottari. Perhe 30
6. Susanna s. 27.10.1821 Purmojärvi Skottari, k. 12.03.1822 Purmojärvi Skottari.
7. Matti s. 26.06.1823 Purmojärvi Skottari. Perhe 31
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 27
12. Erkki Erkinpoika Skottari, Kuoppamaa (17770), (perheestä 26) s. 12.01.1815 Purmojärvi Skottari.

Puoliso: Vihitty 02.07.1842 Evijärvi Valpuri Erkintytär Sironen, Skottari /Kuoppamaa (17771). (Perhe 2429) s. 10.01.1821 Evijärvi.

Lapset:
1. Matti s. 18.09.1843 Purmojärvi Skottari.
2. Juho Erkki s. 02.09.1845 Purmojärvi Skottari, k. 09.02.1846 Purmojärvi Skottari.
3. Erkki s. 11.05.1847 Purmojärvi Skottari.
4. Antti s. 12.03.1851 Purmojärvi Skottari.
5. Liisa s. 10.08.1854 Purmojärvi Skottari.
6. Maria s. 01.12.1860 Purmojärvi Skottari. Perhe 28
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 28
13. Maria Erkintytär Skottari /Kuoppamaa, Palojärvi (17769), (perheestä 27) s. 01.12.1860 Purmojärvi Skottari, k. 04.12.1934 Purmojärvi Skottari.

Puoliso: Heikki Antinpoika Palojärvi (13213). (Perhe 4163) s. 15.07.1853 Kortesjärvi Palojärvi, k. 03.12.1884 Kortesjärvi Palojärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 29
12. Antti Erkinpoika Skottari (21910), (perheestä 26) s. 29.11.1817 Purmojärvi Skottari.

Puoliso: Anna Kaisa Juttuniemi, Skottari (21911) s. 13.12.1836 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 30
12. Kaisa Erkintytär Skottari, Storvis (15213), (perheestä 26) s. 23.03.1820 Purmojärvi Skottari.

Puoliso: Vihitty 02.01.1842 Kortesjärvi Erkki Erkinpoika Storviisala, Stor (9647). (Perhe 1253) s. 12.07.1823 Kortesjärvi Storviisal.

Lapset:
1. Erkki Hermanni s. 1844 Kortesjärvi Storviisala, k. 1845 Kortesjärvi.
2. Liisa s. 26.09.1849 Kortesjärvi Storviisala.
3. Sanna Kaisa s. 18.05.1857 Kortesjärvi Storviisala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 31
12. Matti Erkinpoika Skottari (18639), (perheestä 26) s. 26.06.1823 Purmojärvi Skottari.

Puoliso: Vihitty 24.02.1850 Evijärvi Liisa Reetta Ahola, Skottari (21909) s. 04.06.1823 Evijärvi, k. 04.12.1859 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho s. 17.03.1851 Purmojärvi Skottari.
2. Liisa s. 24.12.1852 Purmojärvi Skottari.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 32
10. Jaakko Simonpoika Norrena (18689), (perheestä 13) s. 23.07.1766 Evijärvi Norrena, k. 01.02.1809 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 22.10.1786 Evijärvi Maria Matintytär Särkijärvi (16214). (Perhe 2069) s. 25.05.1769 Evijärvi Särkelä, k. 06.01.1809 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Antti s. 11.12.1787 Evijärvi Ena. Perhe 33
2. Liisa s. 02.04.1790 Evijärvi Norrena.
3. Maria s. 23.06.1792 Evijärvi Norrena.
4. Matti s. 28.01.1796 Evijärvi Norrena.
5. Jaakko s. 02.04.1797 Evijärvi Norrena. Perhe 36
6. Maria s. 21.07.1802 Evijärvi Norrena. Perhe 38
7. Kaisa s. 05.08.1805 Evijärvi Norrena. Perhe 40
8. Kustaa s. 06.03.1808 Evijärvi Norrena. Perhe 43
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 33
11. Antti Jaakonpoika Norrena (23203), (perheestä 32) s. 11.12.1787 Evijärvi Ena.

1. puoliso: Vihitty 15.09.1809 Evijärvi Anna Jaakontytär Söderena (23249). (Perhe 4184) s. 20.09.1788 Evijärvi Ena, k. 14.02.1819 Evijärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 29.06.1810 Evijärvi Norrena, k. 17.07.1810 Evijärvi.
2. Anna s. 10.05.1811 Evijärvi Norrena. Perhe 34
3. Antti s. 29.06.1812 Evijärvi Norrena.
4. Erkki s. 06.05.1815 Evijärvi Norrena.
5. Jaakko s. 26.11.1817 Evijärvi Norrena, k. 09.01.1818 Evijärvi.
2. puoliso: Vihitty 01.09.1819 Evijärvi Liisa Kankkonen, Norrena (27459) s. 06.12.1795 Evijärvi Kankkonen.
Lapset:
6. Jaakko s. 09.05.1820 Evijärvi Norrena.
7. Maria s. 22.04.1821 Evijärvi Norrena.
8. Elias s. 12.10.1823 Evijärvi Norrena, k. 16.10.1823 Evijärvi.
9. Matti s. 03.03.1825 Evijärvi Norrena.
10. Elias s. 28.12.1827 Evijärvi Laukkonen.
11. Juho s. 23.06.1832 Evijärvi Laukkonen.
12. Liisa s. 06.04.1836 Evijärvi Laukkonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 34
12. Anna Antintytär Norrena, Laukkonen (27454), (perheestä 33) s. 10.05.1811 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Juho Laukkonen (27467) vävy, s. 30.01.1795 Evijärvi Lassila.

Lapset:
1. Juho Heikki s. 09.08.1847 Kortesjärvi. Perhe 35
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 35
13. Juho Heikki Laukkonen (27468), (perheestä 34) s. 09.08.1847 Kortesjärvi, k. 17.04.1889 Kortesjärvi.

Puoliso: Maija Kaisa Saarijärvi, Laukkonen (27469). (Perhe 2517) s. 26.05.1850 Kortesjärvi Saarijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 36
11. Jaakko Jaakonpoika Norrena (24907), (perheestä 32) s. 02.04.1797 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 28.10.1821 Evijärvi Maria Erkintytär Norrena, Norrena (27491). (Perhe 604) s. 28.12.1801 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Erkki s. 06.12.1822 Evijärvi Norrena.
2. Jaakko s. 15.10.1824 Evijärvi Norrena.
3. Maria s. 18.12.1826 Evijärvi Norrena.
4. Juho Heikki s. 22.10.1828 Evijärvi Norrena. Perhe 37
5. Elias s. 02.09.1830 Evijärvi Norrena.
6. Anna s. 05.09.1832 Evijärvi Norrena, k. 09.12.1832 Evijärvi.
7. Antti s. 24.11.1833 Evijärvi Norrena.
8. Liisa s. 18.01.1836 Evijärvi Norrena, k. 23.03.1874 Evijärvi.
9. Anna Kreeta s. 15.06.1838 Evijärvi Norrena.
10. Matti s. 30.06.1840 Evijärvi Norrena.
11. Kaisa s. 1842 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 37
12. Juho Heikki Jaakonpoika Norrena (27495), (perheestä 36) s. 22.10.1828 Evijärvi Norrena, k. 26.09.1890 Evijärvi.

Puoliso: Liisa Matintytär Söderkultalahti (29750). (Perhe 2253) s. 01.01.1841 Evijärvi Söderkultalahti.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 38
11. Maria Jaakontytär Norrena, Hästbacka (24903), (perheestä 32) s. 21.07.1802 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 26.12.1824 Evijärvi Jacob Carlsson Hästbacka (24902) torppari, s. 13.07.1798 Evijärvi Hästbacka.

Lapset:
1. Liisa s. 30.05.1826 Evijärvi Hästbacka.
2. Maria s. 13.04.1828 Evijärvi Hästbacka.
3. Elias s. 24.10.1829 Evijärvi Hästbacka.
4. Jaakko s. 24.06.1832 Evijärvi Hästbacka.
5. Reetta s. 03.09.1834 Evijärvi Hästbacka. Perhe 39
6. Anna s. 13.01.1837 Evijärvi Hästbacka.
7. Sophia s. 18.10.1838 Evijärvi Hästbacka.
8. Antti s. 15.11.1840 Evijärvi Hästbacka.
9. Kaisa s. 04.11.1841 Evijärvi Hästbacka.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 39
12. Reetta Jaakontytär Hästbacka (2497), (perheestä 38) s. 03.09.1834 Evijärvi Hästbacka.

Puoliso: Matti Heikinpoika Kokko (24310). (Perhe 2940) talol talo Lammi n: Kokkokangas n:6, 1/16 perintö talo, 1875 talo jäänyt autioksi. 1880, s. 11.03.1835 Lappajärvi Kokkokangas
Muuttanut: koko perhe s350.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Kokkokangas 1/8 per. Lammi n:6, Kokkokangas jäänyt autioksi, koko 1/8 mant. lunastaneet Erkki Matinpoika ja Matti Juhonpoika yhdessä, tilasta tuli heidän lehmien kesälaidun,

Lapset:
1. Kaarle s. 28.07.1858 Lappajärvi.
2. Maria s. 15.08.1860 Lappajärvi Kokko.
3. Anna s. 11.07.1862 Lappajärvi.
4. Matti s. 19.06.1863 Lappajärvi.
5. Heikki s. 27.01.1866 Lappajärvi, k. 03.03.1869 Lappajärvi Kokko.
6. Amalia s. 14.11.1868 Lappajärvi.
7. Heikki s. 28.01.1871 Lappajärvi Kokko.
8. Johanna s. 10.02.1873 Lappajärvi Kokko.
9. Anna Kaisa s. 15.08.1875 Lappajärvi Kokko.
10. Serafia s. 15.08.1875 Lappajärvi Kokko.
kaksonen.
11. Aleksi s. 29.11.1878 Lappajärvi Kokko
Muuttanut: koko perhe Ylikannukseen 29.03.1882.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 40
11. Kaisa Jaakontytär Norrena (24908), (perheestä 32) s. 05.08.1805 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Matti Kankkonen, Surma-aho (27470) s. 01.09.1799 Evijärvi Kankkonen.

Lapset:
1. Elias s. 13.11.1837 Kerttua Kankkonen. Perhe 41
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 41
12. Elias Matinpoika Kankkonen (22570), (perheestä 40) s. 13.11.1837 Kerttua Kankkonen, k. 24.05.1866 Kerttua Kankkonen.

Puoliso: Vihitty 10.11.1856 Evijärvi Anna Juhontytär Kankkonen (19513) s. 16.11.1840 Evijärvi Kerttua Kankkonen, k. 23.06.1901 Kerttua Kankkonen.

Lapset:
1. Matti s. 07.04.1858 Kerttua Kankkonen. Perhe 42
2. Maria s. 16.09.1861 Kerttua Kankkonen, k. 23.12.1861 Kerttua Kankkonen.
3. Anna s. 19.10.1862 Kerttua Kankkonen, k. 11.11.1898 Evijärvi Hannulan Torppa.
4. Maria s. 26.11.1865 Kerttua Kankkonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 42
13. Matti Eliaanpoika Kankkonen (22571), (perheestä 41) s. 07.04.1858 Kerttua Kankkonen, k. Kälviä.

1. puoliso: Vihitty 23.08.1882 Evijärvi Maria Heikintytär Hannula, Kankkonen (27471) s. 17.10.1863 Evijärvi Hannula, k. 29.09.1902 Kälviä.

2. puoliso: Vihitty 20.05.1910 Kälviä Maria Sophia Kykyri, Kankkonen (27479) s. 05.07.1880 Kälviä Jokikylä Kykyri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 43
11. Kustaa Jaakonpoika Norrena (24909), (perheestä 32) s. 06.03.1808 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 08.10.1828 Evijärvi Liisa Antintytär Norrena (27420). (Perhe 67) s. 28.11.1808 Evijärvi Norrena, k. 01.07.1842 Evijärvi.

Lapset:
1. Antti s. 22.11.1829 Evijärvi Norrena, k. 18.12.1829 Evijärvi.
2. Liisa s. 21.05.1831 Evijärvi Norrena, k. 02.04.1851 Evijärvi.
3. Maria s. 06.01.1833 Evijärvi Norrena, k. 04.10.1833 Evijärvi.
4. Reetta s. 07.08.1834 Evijärvi Norrena. Perhe 44
5. Maria s. 30.10.1836 Evijärvi Norrena.
6. Antti Kustaa s. 01.01.1839 Evijärvi Norrena.
7. Jaakko s. 04.07.1841 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 44
12. Reetta Kustaantytär Norrena (27485), (perheestä 43) s. 07.08.1834 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Juho Erkinpoika Giers (27488). (Perhe 1218) renki, s. 22.06.1827 Evijärvi Giers.

Lapset:
1. Maria s. 18.04.1857 Evijärvi Giers.
2. Juho s. 28.06.1859 Evijärvi Giers, k. 1861 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 45
9. Tuomas Tuomaanpoika Norrena (13319), (perheestä 11) talollinen, s. 13.12.1732 Evijärvi Norrena, k. 28.04.1815 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 13.10.1754 Evijärvi Reetta Matintytär Söderkniivilä, Norrena (15882) s. 17.04.1735 Evijärvi Söderkniivilä, k. 02.03.1812 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Matti s. 16.02.1756 Evijärvi Enanperä. Perhe 46
2. Antti s. 1758 Evijärvi Norrena, k. 18.02.1829 Evijärvi Norrena.
3. Juho s. 02.08.1760 Evijärvi Enanperä.
4. Maria s. 08.03.1762 Evijärvi Enanperä.
5. Liisa s. 01.01.1764 Evijärvi Enanperä. Perhe 66
6. Maria s. 21.02.1766 Evijärvi Enanperä.
7. Jaakko s. 26.06.1767 Evijärvi Enanperä.
8. Reetta s. 04.10.1768 Evijärvi Enanperä. Perhe 83
9. Aabraham s. 29.12.1771 Evijärvi Enanperä. Perhe 88
10. Jaakko s. 24.07.1773 Evijärvi Enanperä.
11. Maria s. 01.11.1776 Evijärvi Enanperä. Perhe 98
12. Kaisa s. 09.03.1778 Evijärvi Norrena. Perhe 108
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 46
10. Matti Tuomaanpoika Norrena (18667), (perheestä 45) s. 16.02.1756 Evijärvi Enanperä, k. 02.01.1830 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 02.11.1777 Evijärvi Riitta Juhontytär Norrena, Norrena (21456). (Perhe 556) s. 03.04.1758 Evijärvi Norrena, k. 03.12.1839 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Reetta s. 19.08.1778 Evijärvi Norrena. Perhe 47
2. Liisa s. 24.09.1780 Evijärvi Norrena.
3. Juha s. 24.01.1783 Evijärvi Norrena.
4. Liisa s. 23.11.1785 Evijärvi Ena. Perhe 53
5. Anna s. 18.10.1789 Evijärvi Norrena. Perhe 58
6. Tuomas s. 17.06.1792 Evijärvi Norrena. Perhe 61
7. Maria s. 24.10.1794 Evijärvi Norrena. Perhe 63
8. Riitta s. 15.11.1795 Evijärvi Norrena.
9. Kaisa s. 18.05.1797 Evijärvi Norrena. Perhe 64
10. Matti s. 13.05.1803 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 47
11. Reetta Matintytär Norrena (21455), (perheestä 46) s. 19.08.1778 Evijärvi Norrena, k. 20.02.1846 Evijärvi Kultalahti.

Puoliso: Vihitty 19.10.1800 Evijärvi Erkki Antinpoika Norrkultalahti (6651). (Perhe 2395) s. 05.08.1778 Evijärvi Kirkonkylä, k. 08.11.1848 Evijärvi Kultalahti.

Lapset:
1. Juho s. 16.06.1803 Evijärvi Norrkultalahti. Perhe 48
2. Liisa s. 22.09.1804 Evijärvi Kirkonkylä. Perhe 50
3. Maria s. 29.11.1807 Evijärvi Norrkultalahti, k. 01.08.1808 Evijärvi Kultalahti.
4. Matti s. 31.08.1809 Evijärvi Norrkultalahti.
5. Maria s. 13.04.1812 Evijärvi Norrkultalahti. Perhe 51
6. Kaisa s. 17.07.1814 Evijärvi Norrkultalahti, k. 30.07.1834 Evijärvi Kultalahti.
7. Anna s. 28.05.1816 Evijärvi Norrkultalahti.
8. Elias s. 08.01.1819 Evijärvi Norrkultalahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 48
12. Juho Erkinpoika Norrkultalahti (6650), (perheestä 47) s. 16.06.1803 Evijärvi Norrkultalahti.

Puoliso: Vihitty 17.10.1822 Evijärvi Reetta Erkintytär Norrkniivilä, Norrkultalahti (2705) s. 24.07.1800 Evijärvi Norrkniivilä, k. 28.06.1855 Evijärvi Kultalahti.

Lapset:
1. Erkki s. 26.11.1835 Evijärvi Kirkonkylä. Perhe 49
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 49
13. Erkki Juhonpoika Kultalahti (6893), (perheestä 48) s. 26.11.1835 Evijärvi Kirkonkylä, k. 01.06.1888 Evijärvi.

Puoliso: Liisa Jaakontytär Söderkultalahti (6905). (Perhe 2257) s. 01.06.1827 Evijärvi Söderkultalahti.

Lapset:
1. Jaakko s. 25.10.1857 Evijärvi Kirkonkylä.
2. Heikki s. 18.01.1860 Evijärvi Kirkonkylä, k. 07.12.1918 Kauhajoki.
3. Vilhelmiina s. 12.08.1861 Evijärvi Kirkonkylä.
4. Mariana s. 18.08.1866 Evijärvi Kirkonkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 50
12. Liisa Erkintytär Norrkultalahti, Brefdragar (25266), (perheestä 47) s. 22.09.1804 Evijärvi Kirkonkylä.

Puoliso: Vihitty 13.11.1825 Evijärvi Aabraham Matinpoika Brefdragar (23972). (Perhe 98) taloll. 1835-, s. 21.05.1803 Evijärvi Särkikylä.

Lapset:
1. Matti s. 05.04.1828 Evijärvi Särkelä, k. 22.05.1830 Evijärvi Särkelä.
2. Elias s. 24.12.1829 Evijärvi Särkelä.
3. Matti s. 19.08.1832 Evijärvi Särkelä.
4. Aabraham s. 17.03.1835 Evijärvi Särkelä, k. 16.05.1837 Evijärvi Särkelä.
5. Maria s. 17.03.1835 Evijärvi Särkelä.
6. Aabraham s. 12.10.1840 Evijärvi Särkelä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 51
12. Maria Erkintytär Norrkultalahti, Kattilakoski (18175), (perheestä 47) s. 13.04.1812 Evijärvi Norrkultalahti.

Puoliso: Vihitty 30.12.1834 Evijärvi Juho Juhonpoika Kattilakoski (8740). (Perhe 2421) torppari, s. 13.10.1812 Evijärvi.

Lapset:
1. Reetta s. 09.12.1842 Evijärvi Söderena. Perhe 52
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 52
13. Reetta Juhontytär Söderena /Pitkäjärvi, Stortarvonen (18174), (perheestä 51) s. 09.12.1842 Evijärvi Söderena.

Puoliso: Vihitty 10.04.1877 Evijärvi Heikki Matinpoika Stortarvonen (17356). (Perhe 2812) torppari Saari Vimpeli, s. 19.11.1833 Lappajärvi Stortarvonen, k. 22.12.1896 Vimpeli Saaren Torppa
Muuttanut: Vimpeli 1861.

Lapset:
1. Emmi s. 09.07.1879 Vimpeli Heikkilä.
2. Heikki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 53
11. Liisa Matintytär Norrena (2706), (perheestä 46) s. 23.11.1785 Evijärvi Ena.

Puoliso: Erkki Jaakonpoika Laukkonen (23107). (Perhe 1651) s. 24.09.1784 Purmojärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 08.06.1806 Purmojärvi Laukkonen. Perhe 54
2. Erkki s. 23.09.1817 Purmojärvi Laukkonen. Perhe 55
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 54
12. Jaakko Erkinpoika Laukkonen (29718), (perheestä 53) s. 08.06.1806 Purmojärvi Laukkonen, k. 19.02.1843 Purmojärvi.

Puoliso: Maija Reetta Laukkonen (29719) s. 28.09.1798 Nykarleby.

Lapset:
1. Maria Liisa s. 02.01.1825 Purmojärvi Laukkonen.
2. Juho s. 23.12.1826 Purmojärvi Laukkonen, k. 19.12.1844 Purmojärvi.
3. Anna s. 03.01.1829 Purmojärvi Laukkonen, k. 02.08.1834 Purmojärvi.
4. Erkki s. 08.01.1831 Purmojärvi Laukkonen, k. 10.08.1831 Purmojärvi.
5. Erkki s. 12.08.1834 Purmojärvi Laukkonen, k. 15.08.1834 Purmojärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 55
12. Erkki Erkinpoika Laukkonen (29725), (perheestä 53) s. 23.09.1817 Purmojärvi Laukkonen.

Puoliso: Maria Juhontytär Karvonen, Laukkonen (29726). (Perhe 2870) s. 22.07.1816 Evijärvi Karvonen.

Lapset:
1. Erkki s. 02.02.1840 Purmojärvi Laukkonen.
2. Liisa s. 06.04.1843 Purmojärvi Laukkonen. Perhe 56
3. Antti s. 24.11.1844 Purmojärvi Laukkonen.
4. Maria s. 11.08.1847 Purmojärvi Laukkonen.
5. Miina s. 09.02.1850 Purmojärvi Laukkonen. Perhe 57
6. Jaakko s. 26.07.1852 Purmojärvi Laukkonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 56
13. Liisa Erkintytär Laukkonen (29728), (perheestä 55) s. 06.04.1843 Purmojärvi Laukkonen.

Puoliso: Matti Juhonpoika Storkivi (29729) s. 20.02.1829 Evijärvi Kivijärvi Storkivi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 57
13. Miina Erkintytär Laukkonen (29733), (perheestä 55) s. 09.02.1850 Purmojärvi Laukkonen.

Puoliso: Matti Matinpoika Haapala (29734). (Perhe 2253) s. 22.02.1839 Evijärvi Söderkultalahti.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 58
11. Anna Matintytär Norrena, Brefdragar (21459), (perheestä 46) s. 18.10.1789 Evijärvi Norrena, k. 20.04.1830 Evijärvi Särkelä.

Puoliso: Vihitty 17.10.1813 Evijärvi Erkki Matinpoika Brefdragare (23181). (Perhe 1799) talollinen, s. 18.03.1787 Evijärvi Särkelä.

Lapset:
1. Erkki s. 13.05.1816 Evijärvi Särkelä.
2. Anna s. 18.09.1819 Evijärvi Särkelä, k. 28.05.1822 Evijärvi Särkelä.
3. Maria s. 22.01.1815 Evijärvi Särkijärvi Byggar. Perhe 59
4. Liisa s. 29.06.1821 Evijärvi Särkelä, k. 22.01.1824 Evijärvi Särkelä.
5. Matti s. 20.09.1822 Evijärvi Brefdragare, k. 08.06.1849 Evijärvi Pykäri.
6. Liisa Reetta s. 07.08.1825 Evijärvi Brefdragare, k. 13.12.1843 Evijärvi Pykäri.
7. Anna s. 22.12.1826 Evijärvi Brefdragare, k. 1830 Evijärvi Pykäri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 59
12. Maria Erkintytär Byggar, Mängisback (30179), (perheestä 58) s. 22.01.1815 Evijärvi Särkijärvi Byggar, k. 09.01.1885 Evijärvi Kivijärvi Mängisbacka.

Puoliso: Vihitty 09.11.1835 Evijärvi Matti Taavinpoika Mängisback (16241). (Perhe 4478) s. 06.03.1811 Evijärvi Mängisbacka, k. 28.05.1868 Evijärvi Mängisbacka.

Lapset:
1. Maria s. 03.12.1839 Evijärvi Kivijärvi Mängisbacka.
2. Liisa s. 04.11.1841 Evijärvi Kivijärvi Mängisbacka.
3. Anna s. 19.09.1843 Evijärvi Kivijärvi Mängisbacka.
4. Vilhelmiina s. 10.01.1848 Evijärvi Kivijärvi Mängisbacka.
5. Matti s. 03.02.1850 Evijärvi Kivijärvi Mängisbacka, k. 17.02.1851 Evijärvi Mängisbacka.
6. Maria s. 29.12.1851 Evijärvi Kivijärvi Mängisbacka.
7. Erkki s. 09.05.1854 Evijärvi Kivijärvi Mängisbacka. Perhe 60
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 60
13. Erkki Matinpoika Mängisbacka (30185), (perheestä 59) s. 09.05.1854 Evijärvi Kivijärvi Mängisbacka.

Puoliso: Loviisa Iisakintytär Väärämäki, Mängisbacka (30186) s. 21.11.1845 Alajärvi Väärämäki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 61
11. Tuomas Matinpoika Norrena (21460), (perheestä 46) s. 17.06.1792 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 12.12.1813 Evijärvi Kaisa Jaakontytär Norrena (21469). (Perhe 603) s. 09.12.1790 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Juho s. 21.06.1818 Evijärvi Norrena. Perhe 62
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 62
12. Juho Tuomaanpoika Norrena (2272), (perheestä 61) s. 21.06.1818 Evijärvi Norrena, k. 09.04.1886 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 09.10.1842 Evijärvi Liisa Jaakontytär Norrkniivilä (2290) s. 18.06.1822 Evijärvi Haapajärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. Evijärvi Norrena.
2. Matti s. 21.01.1851 Evijärvi Norrena.
3. Juho Heikki s. Evijärvi Norrena.
4. Juho Heikki s. 01.02.1856 Evijärvi Norrena.
5. Maija s. 24.05.1861 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 63
11. Maria Matintytär Norrena (21462), (perheestä 46) s. 24.10.1794 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 09.11.1819 Evijärvi Jaakko Matinpoika Söderhernesaho (5724) talollinen, s. 23.03.1792 Evijärvi Kerttua.

Lapset:
1. Matti s. 26.08.1820 Evijärvi Kerttua.
2. Maria s. 24.08.1821 Evijärvi Kerttua.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 64
11. Kaisa Matintytär Norrena, Söderkultalahti (1760), (perheestä 46) s. 18.05.1797 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 05.06.1823 Evijärvi Jaakko Matinpoika Söderkultalahti (21150). (Perhe 2172) talollinen, s. 16.06.1785 Evijärvi Söderkultalahti.

Lapset:
1. Reetta s. 30.09.1825 Evijärvi Söderkultalahti.
2. Kaisa s. 19.12.1827 Evijärvi Timonen. Perhe 65
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 65
12. Kaisa Jaakontytär Söderkultalahti, Timonen (1467), (perheestä 64) s. 19.12.1827 Evijärvi Timonen.

Puoliso: Jaakko Juhonpoika Joensuu Kankkonen, Timonen (21463). (Perhe 2853) s. 13.08.1818 Alajärvi.

Lapset:
1. Maria s. Evijärvi Timonen.
2. Jaakko s. Evijärvi Timonen.
3. Anna s. 12.06.1856 Evijärvi Timonen.
4. Liisa s. 11.08.1859 Evijärvi Timonen.
5. Kaisa s. Evijärvi Timonen.
6. Matilda s. 03.12.1864 Evijärvi Timonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 66
10. Liisa Tuomaantytär Norrena, Norrena (15497), (perheestä 45) s. 01.01.1764 Evijärvi Enanperä, k. 20.09.1838 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 12.09.1779 Evijärvi Juho Juhonpoika Norrena (15496). (Perhe 556) seksmanni, s. 18.06.1755 Evijärvi Norrena, k. 18.03.1830 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Matti s. 06.01.1782 Evijärvi Norrena, k. 24.02.1837 Evijärvi.
2. Antti s. 22.09.1783 Evijärvi Norrena. Perhe 67
3. Reetta s. 26.10.1785 Evijärvi Norrena. Perhe 72
4. Tuomas s. 27.11.1788 Evijärvi Norrena, k. 29.05.1809 Evijärvi Norrena.
5. Jaakko s. 20.04.1791 Evijärvi Norrena, k. 07.04.1861 Evijärvi Puotinen.
6. Aabraham s. 30.08.1793 Evijärvi Norrena. Perhe 76
7. Juho s. 13.11.1796 Evijärvi Norrena, k. 24.06.1797 Evijärvi Norrena.
8. Liisa s. 09.05.1798 Evijärvi Norrena, k. 26.09.1800 Evijärvi Norrena.
9. Juho s. 23.02.1801 Evijärvi Norrena, k. 23.02.1857 Evijärvi Norrena.
10. Elias s. 10.12.1802 Evijärvi Norrena, k. 23.03.1808 Evijärvi Norrena.
11. Heikki s. 14.08.1805 Evijärvi Norrena, k. 28.08.1805 Evijärvi Norrena.
12. Anna s. 14.08.1805 Evijärvi Norrena, k. 27.08.1805 Evijärvi Norrena.
13. Erkki s. 01.03.1807 Evijärvi Norrena. Perhe 79
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 67
11. Antti Juhonpoika Norrena (15871), (perheestä 66) s. 22.09.1783 Evijärvi Norrena, k. Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 14.10.1804 Evijärvi Liisa Jaakontytär Norrena, Norrena (21472). (Perhe 603) s. 10.03.1786 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Heikki s. 26.03.1806 Evijärvi Norrena, k. 12.02.1807 Evijärvi Norrena.
2. Matti s. 16.09.1807 Evijärvi Norrena, k. 11.10.1807 Evijärvi Norrena.
3. Liisa s. 28.11.1808 Evijärvi Norrena. Perhe 43
4. Antti s. 24.11.1810 Evijärvi Norrena.
5. Juho s. 20.06.1812 Evijärvi Norrena. Perhe 68
6. Maria s. 01.12.1814 Evijärvi Norrena. Perhe 69
7. Jaakko s. 31.07.1816 Evijärvi Norrena.
8. Aabraham s. 27.03.1818 Evijärvi Norrena, k. 30.07.1818 Evijärvi Norrena.
9. Reetta s. 05.03.1820 Evijärvi Norrena.
10. Anna Kaisa s. 16.01.1823 Evijärvi Norrena.
11. Erkki s. 15.05.1824 Evijärvi Norrena, k. 17.07.1834 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 68
12. Juho Antinpoika Norrena (27421), (perheestä 67) s. 20.06.1812 Evijärvi Norrena, k. 10.06.1871 Evijärvi Ahola.

Puoliso: Vihitty 12.10.1841 Evijärvi Liisa Jaakontytär Tyynismaa (18468) ahola, s. 21.05.1797 Purmojärvi Tyynismaa, k. 11.05.1866 Evijärvi Kerttua.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 69
12. Maria Antintytär Norrena (27424), (perheestä 67) s. 01.12.1814 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Maria s. 03.10.1839 Evijärvi Norrena. Perhe 70
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 70
13. Maria Norrena, Hevosaho (33162), (perheestä 69) s. 03.10.1839 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Erkki Antinpoika Hevosaho, Palokangas (11161). (Perhe 1660) s. 04.09.1852 Purmojärvi.

Lapset:
1. Antti s. 28.02.1872 Kortesjärvi. Perhe 71
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 71
14. Antti Erkinpoika Palokangas (33164), (perheestä 70) s. 28.02.1872 Kortesjärvi.

Puoliso: Vihitty 31.08.1894 Evijärvi Aliina Matintytär Lahti, Palokangas (33165) s. 13.10.1871 Evijärvi Lahti.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 72
11. Reetta Juhontytär Norrena (15872), (perheestä 66) s. 26.10.1785 Evijärvi Norrena, k. 18.02.1853 Evijärvi.

1. puoliso: Vihitty 14.10.1804 Evijärvi Matti Jaakonpoika Norrena (21465). (Perhe 603) s. 28.01.1782 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Jaakko s. 19.06.1806 Evijärvi Norrena, k. 13.09.1806 Evijärvi Norrena.
2. Matti s. 17.09.1807 Evijärvi Norrena. Perhe 73
3. Maria s. 20.03.1809 Evijärvi Norrena, k. 21.06.1822 Evijärvi Norrena.
4. Heikki s. 12.04.1811 Evijärvi Norrena, k. 12.06.1812 Evijärvi Norrena.
5. Liisa s. 11.11.1812 Evijärvi Norrena. Perhe 75
6. Reetta s. 24.02.1815 Evijärvi Norrena, k. 01.02.1823 Evijärvi Kniivilä.
2. puoliso: Vihitty 28.01.1821 Evijärvi Jaakko Matinpoika Söderkniivilä (27433) s. 24.12.1797 Evijärvi Söderkniivilä, k. 06.07.1873 Evijärvi Söderkniivilä.
Lapset:
7. Reetta s. 08.06.1824 Evijärvi Söderkniivilä, k. 25.11.1826 Evijärvi.
8. Elias s. 02.05.1826 Evijärvi Söderkniivilä, k. 12.11.1842 Evijärvi.
9. Anna Kaisa s. 01.02.1828 Evijärvi Söderkniivilä.
10. Reetta s. 19.12.1829 Evijärvi Söderkniivilä, k. 15.03.1832 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 73
12. Matti Matinpoika Norrena (21470), (perheestä 72) seksmanni, s. 17.09.1807 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 24.10.1828 Evijärvi Maria Juhontytär Söderkniivilä (13827). (Perhe 1877) s. 25.08.1808 Evijärvi Söderkniivilä, k. 22.04.1875 Evijärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 16.09.1831 Evijärvi Koivukangas.
2. Maria s. 21.02.1834 Evijärvi Koivukangas, k. 21.02.1834 Evijärvi Koivukangas.
3. Antti Kustaa s. 29.01.1835 Evijärvi Koivukangas. Perhe 74
4. Reetta s. 03.12.1837 Evijärvi Koivukangas.
5. Maria s. 02.10.1839 Evijärvi Koivukangas.
6. Anna s. 17.03.1843 Evijärvi Koivukangas, k. 11.02.1924 Evijärvi Koivukangas.
7. Matti s. 08.10.1846 Evijärvi Koivukangas.
8. Juho Erkki s. 20.05.1849 Evijärvi Koivukangas.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 74
13. Antti Kustaa Matinpoika Norrena (27438), (perheestä 73) s. 29.01.1835 Evijärvi Koivukangas, k. 20.05.1907 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 29.11.1853 Evijärvi Liisa Heikintytär Kirsilä (22173) s. 16.07.1835 Evijärvi Pesonen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 75
12. Liisa Matintytär Norrena, Dalbacka l. Anttikoski (21471), (perheestä 72) s. 11.11.1812 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Erkki Matinpoika Kerttukurvi l. Dalbacka (27446) s. 03.08.1813 Evijärvi Kerttua.

Lapset:
1. Matti s. 02.09.1836 Evijärvi.
2. Elias s. 12.02.1838 Evijärvi.
3. Maria s. 02.12.1839 Evijärvi, k. 29.05.1881 Evijärvi Lahti.
4. Reetta s. 20.09.1840 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 76
11. Aabraham Juhonpoika Norrena, Kankaanpää (15495), (perheestä 66) s. 30.08.1793 Evijärvi Norrena, k. 23.08.1851 Alajärvi Pekkola Kankaanpää.

Puoliso: Vihitty 16.07.1815 Alajärvi Reetta Yrjöntytär Puumala, Kankaanpää (14834). (Perhe 4000) s. 26.08.1799 Alajärvi Puumala, k. 20.04.1869 Alajärvi, Pekkola, Kankaanpää.

Lapset:
1. Juho s. 07.07.1818 Alajärvi Puumala. Perhe 77
2. Maria s. 15.11.1819 Alajärvi Puumala.
3. Aabraham s. 24.10.1824 Alajärvi Puumala, k. 20.02.1897 Alajärvi Pekkola Kankaanpää.
4. Jaakko s. 25.07.1834 Alajärvi Puumala, k. 31.01.1909 Alajärvi Pekkola Kankaanpää.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 77
12. Juho Aabrahaminpoika Puumala /Kankaanpää (15498), (perheestä 76) s. 07.07.1818 Alajärvi Puumala.

Puoliso: Saara Matintytär Pöntinen (20561) s. 24.05.1814 Soini.

Lapset:
1. Aabraham s. 04.04.1840 Alajärvi Paalijärvi. Perhe 78
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 78
13. Aabraham Juhonpoika Puumala (20560), (perheestä 77) s. 04.04.1840 Alajärvi Paalijärvi, k. 17.10.1896 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 12.02.1865 Alajärvi Susanna Matintytär Anttila (20277). (Perhe 2884) s. 26.01.1842 Kurejoki Anttila, k. 30.03.1880 Alajärvi Puumala.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 79
11. Erkki Juhonpoika Norrena (27407), (perheestä 66) s. 01.03.1807 Evijärvi Norrena, k. 10.05.1863 Evijärvi Jokela.

Puoliso: Vihitty 27.11.1829 Evijärvi Maria Matintytär Cammarbacka, Norrena (29812). (Perhe 1209) s. 07.09.1811 Evijärvi Jokela, k. 28.05.1868 Evijärvi Jokela.

Lapset:
1. Liisa s. 05.08.1830 Evijärvi Jokela, k. 22.08.1831 Evijärvi Jokela.
2. Maria s. 08.03.1832 Evijärvi Jokela, k. 21.01.1833 Evijärvi Jokela.
3. Maria s. 25.02.1833 Evijärvi Jokela, k. 25.08.1833 Evijärvi Jokela.
4. Matti s. 04.07.1834 Evijärvi Jokela, k. 02.01.1835 Evijärvi Jokela.
5. Maria Liisa s. 20.01.1836 Evijärvi Jokela.
6. Erkki s. 10.03.1837 Evijärvi Jokela, k. 01.09.1837 Evijärvi Jokela.
7. Jaakko s. 01.08.1838 Evijärvi Jokela. Perhe 80
8. Juho Heikki s. 24.01.1840 Evijärvi Jokela.
9. Anna s. 25.12.1842 Evijärvi Jokela, k. 21.07.1843 Evijärvi.
10. Matti s. Evijärvi Jokela.
11. Antti s. 27.07.1846 Evijärvi Jokela, k. 18.06.1847 Evijärvi.
12. Kaisa s. 07.02.1848 Evijärvi Jokela, k. 11.07.1864 Evijärvi.
13. Anna s. 02.10.1849 Evijärvi Jokela. Perhe 82
14. Sophia s. 11.04.1851 Evijärvi Jokela, k. 20.03.1852 Evijärvi.
15. Fredrika s. 30.12.1852 Evijärvi Jokela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 80
12. Jaakko Erkinpoika Åby, Jokinen (29810), (perheestä 79) s. 01.08.1838 Evijärvi Jokela, k. 21.01.1931 Evijärvi.

Puoliso: Liisa Antintytär Dahlbacka (29811) s. 08.09.1837 Evijärvi Dahlbacka.

Lapset:
1. Vilhelmiina s. 06.10.1861 Evijärvi Jokela.
2. Fredrika s. Evijärvi Jokela.
3. Aleksanteri s. 19.06.1865 Evijärvi Jokela, k. 21.02.1895 Evijärvi.
4. Maria s. 31.08.1867 Evijärvi Jokela.
5. Vilhelmiina s. 27.09.1869 Evijärvi Jokela, k. 09.12.1876 Evijärvi.
6. Herman s. 22.07.1871 Evijärvi Jokela, k. 15.03.1874 Evijärvi.
7. Vihtori s. 05.01.1875 Evijärvi Jokela. Perhe 81
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 81
13. Vihtori Jaakonpoika Åby (29807), (perheestä 80) s. 05.01.1875 Evijärvi Jokela.

Puoliso: Vihitty 08.06.1895 Evijärvi Anna Sofia Antintytär Pitkäsalo (29799) s. 02.10.1876 Evijärvi Pitkäsalo.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 82
12. Anna Erkintytär Åby (29830), (perheestä 79) emäntä, s. 02.10.1849 Evijärvi Jokela, k. 22.07.1931 Lappajärvi.

Puoliso: Juho Erkinpoika Övermark (34950). (Perhe 1344) talollinen, s. 13.01. 1850 Lappajärvi Övermark, k. 09.04.1903 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 83
10. Reetta Tuomaantytär Norrena (15887), (perheestä 45) s. 04.10.1768 Evijärvi Enanperä, k. 18.09.1830 Evijärvi Näätälahti.

Puoliso: Juho Erkinpoika Näätälahti (18495) s. 07.03.1770 Evijärvi Näätälahti.

Lapset:
1. Anna s. 29.08.1796 Evijärvi Näätälahti.
2. Matti s. 05.01.1798 Evijärvi Näätälahti. Perhe 84
3. Antti s. 16.08.1800 Evijärvi Näätälahti.
4. Reetta s. 10.08.1804 Evijärvi Näätälahti.
5. Aabraham s. 22.01.1808 Evijärvi Näätälahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 84
11. Matti Juhonpoika Näätälahti (21697), (perheestä 83) s. 05.01.1798 Evijärvi Näätälahti.

Puoliso: Vihitty 01.11.1818 Evijärvi Reeta Taavintytär Kankkonen, Näätälahti (22464). (Perhe 2851) s. 12.06.1797 Evijärvi Kankkonen, k. 28.04.1850 Lahdenkylä Lahti.

Lapset:
1. Juho s. 26.09.1819 Evijärvi Näätälahti. Perhe 85
2. Maria s. 16.04.1823 Evijärvi Näätälahti.
3. Antti s. 13.11.1825 Evijärvi Näätälahti.
4. Matti s. 26.11.1827 Evijärvi Lahti. Perhe 87
5. Jaakko s. 23.09.1829 Evijärvi Näätälahti.
6. Anna s. Evijärvi Näätälahti.
7. Elias s. Evijärvi Näätälahti.
8. Liisa s. 05.04.1840 Evijärvi Näätälahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 85
12. Juho Matinpoika Lahti (21519), (perheestä 84) s. 26.09.1819 Evijärvi Näätälahti, k. 20.05.1876 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 20.11.1844 Evijärvi Maria Matintytär Jospetnäs (17083) s. 19.02.1824 Evijärvi Jospetnäs, k. 12.07.1880 Evijärvi.

Lapset:
1. Matti s. Evijärvi Näätälahti.
2. Antti s. 21.04.1847 Evijärvi Näätälahti, k. 28.05.1876 Evijärvi.
3. Fredrika s. 13.07.1850 Evijärvi Näätälahti, k. 06.03.1852 Evijärvi.
4. Mariana s. Evijärvi Näätälahti.
5. Josefina s. 10.10.1853 Evijärvi Näätälahti. Perhe 86
6. Elias s. 06.10.1855 Evijärvi Näätälahti, k. 09.09.1857 Evijärvi.
7. Johanna s. 01.08.1858 Evijärvi Näätälahti, k. 20.12.1858 Evijärvi.
8. Anna s. 10.12.1859 Evijärvi Näätälahti.
9. Aleksanteri s. 04.03.1861 Evijärvi Näätälahti.
10. Amalia s. 06.05.1864 Evijärvi Näätälahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 86
13. Josefina Juhontytär Lahti (555), (perheestä 85) s. 10.10.1853 Evijärvi Näätälahti.

Puoliso: Vihitty 25.04.1884 Evijärvi Juho Luomansuu (22916) vävy, s. 20.02.1858 Evijärvi Näätälahti.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 87
12. Matti Matinpoika Näätälahti, Kupila (1043), (perheestä 84) vävy Kupilassa, s. 26.11.1827 Evijärvi Lahti, k. Evijärvi Kupila.

Puoliso: Anna Jaakontytär Kupila, Näätälahti (1976) s. 17.10.1834 Evijärvi Jokela Kupila, k. 21.05.1861 Evijärvi Jokela Kupila.

Lapset:
1. Aleksi s. 01.03.1852 Evijärvi Jokela Kupila, k. 14.05.1852 Evijärvi Kupila.
2. Maria s. Evijärvi Jokela Kupila.
3. Liisa s. Evijärvi Jokela Kupila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 88
10. Aabraham Tuomaanpoika Norrena (15888), (perheestä 45) s. 29.12.1771 Evijärvi Enanperä, k. 30.12.1840 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 19.10.1794 Evijärvi Liisa Erkintytär Norrkultalahti, Norrena (21413). (Perhe 2407) s. 14.04.1775 Evijärvi Norrkultalahti 2, k. 30.12.1840 Evijärvi Kupila.

Lapset:
1. Matti s. 11.08.1795 Evijärvi Norrena. Perhe 89
2. Kaisa s. 16.01.1797 Evijärvi Norrena. Perhe 91
3. Aabraham s. 26.10.1799 Evijärvi Norrena. Perhe 92
4. Antti s. 11.11.1801 Evijärvi Norrena.
5. Elias s. 15.11.1803 Evijärvi Norrena.
6. Liisa s. 26.11.1805 Evijärvi Norrena, k. 01.03.1806 Evijärvi Norrena.
7. Heikki s. 07.03.1807 Evijärvi Norrena.
8. Liisa Reetta s. 04.11.1809 Evijärvi norrena. Perhe 93
9. Tuomas s. 20.08.1812 Evijärvi Norrena.
10. Maria s. 07.05.1814 Evijärvi Norrena.
11. Anna s. 22.05.1817 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 89
11. Matti Aabrahaminpoika Norrena (30464), (perheestä 88) s. 11.08.1795 Evijärvi Norrena, k. 03.08.1842 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 30.10.1814 Evijärvi Saara Erkintytär Karvonen (30465) s. 03.01.1796 Evijärvi Karvonen, k. 16.07.1835 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Liisa s. 12.12.1817 Evijärvi Norrena. Perhe 90
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 90
12. Liisa Matintytär Norrena, Dahlbacka (30463), (perheestä 89) s. 12.12.1817 Evijärvi Norrena, k. 10.01.1839 Evijärvi Enanperä.

Puoliso: Vihitty 12.12.1834 Evijärvi Kustaa Joosepinpoika Dahlbacka (22663). (Perhe 2448) s. 04.03.1805 Evijärvi Dahlbacka.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 91
11. Kaisa Aabrahamintytär Norrena (21585), (perheestä 88) s. 16.01.1797 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Jaakko Matinpoika Kivikangas (30237). (Perhe 2243) s. 22.02.1798 Evijärvi Kivijärvi Kivikangas.

Lapset:
1. Matti s. 11.10.1821 Evijärvi Kivijärvi Kivikangas.
2. Antti s. 30.09.1822 Evijärvi Kivijärvi Kivikangas.
3. Matti pääsaaren torppa, s. 20.06.1824 Evijärvi Kivijärvi Kivikangas, k. 24.08.1852 Särkijärvi Kivijärvi.
4. Anna s. 19.07.1825 Evijärvi Bodback.
5. Liisa s. 15.02.1828 Evijärvi Kivijärvi Kivikangas, k. 05.07.1832 Evijärvi Joutsen.
6. Jaakko s. 06.01.1831 Evijärvi Kivijärvi Joutsen, k. 31.08.1834 Evijärvi Joutsen.
7. Juho s. 24.06.1833 Evijärvi Kivijärvi Joutsen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 92
11. Aabraham Aabrahaminpoika Norrena (30467), (perheestä 88) s. 26.10.1799 Evijärvi Norrena, k. 26.09.1881 Evijärvi Kerttua.

Puoliso: Vihitty 11.10.1818 Evijärvi Anna Matintytär Dahlbacka, Norrena (30483) s. 18.03.1796 Evijärvi Dahlbacka, k. 18.07.1865 Evijärvi Hernesaho Metsäahon tor.

Lapset:
1. Kaisa s. 18.08.1819 EvijärviKielinen.
2. Matti s. 30.08.1820 Evijärvi Norrena, k. 01.06.1821 Evijärvi.
3. Aabraham s. 31.03.1822 Evijärvi Kerttua Hernesaho, k. 19.05.1866 Evijärvi Kerttua Hernesaho.
4. Maria s. 23.10.1823 Evijärvi Norrena.
5. Antti s. 24.12.1826 Evijärvi Norrena.
6. Liisa s. 14.07.1830 Evijärvi Norrena.
7. Elias s. 29.05.1833 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 93
11. Liisa Reetta Aabrahamintytär Norrena, Söderkultalahti (17581), (perheestä 88) s. 04.11.1809 Evijärvi norrena, k. 20.10.1865 Evijärvi Söderkultalahti.

Puoliso: Vihitty 04.05.1829 Evijärvi Jaakko Juhonpoika Söderkultalahti (17580). (Perhe 2260) s. 26.08.1809 Evijärvi.

Lapset:
1. Elias s. 26.04.1832 Evijärvi Kultalahti.
2. Maria s. 26.07.1830 Evijärvi Södrkultalahti.
3. Liisa s. 13.12.1834 Evijärvi Kultalahti.
4. Maria s. 25.04.1838 Evijärvi Södrkultalahti, k. 24.03.1848 Evijärvi Söderkultalahti.
5. Anna Reetta s. 05.06.1840 Evijärvi Söderkultalahti. Perhe 94
6. Jaakko s. 05.12.1842 Evijärvi. Perhe 95
7. Kaisa s. 22.08.1846 Evijärvi Kultalahti.
8. Maria s. 20.02.1849 Evijärvi Kultalahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 94
12. Anna Reetta Söderkultalahti Söderkultalahti, Jospetnäs (12395), (perheestä 93) s. 05.06.1840 Evijärvi Söderkultalahti.

Puoliso: Matti Antinpoika Jospetnäs, Nääs (17558) s. 06.05.1838 Evijärvi, k. 11.06.1884 Luulaja Ruotsi.

Lapset:
1. Maria s. 03.08.1861 Evijärvi Söderkultalahti.
2. Vilhelmiina s. 07.07.1864 Evijärvi Söderkultalahti.
3. Hilma s. 11.01.1867 Evijärvi Söderkultalahti.
4. Emil s. 28.01.1870 Evijärvi Söderkultalahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 95
12. Jaakko Jaakonpoika Söderkultalahti (17579), (perheestä 93) s. 05.12.1842 Evijärvi, k. 15.03.1932 Evijärvi Viskari.

Puoliso: Anna Kaisa Matintytär Jospetnäs (17086) s. 17.03.1837 Evijärvi Jospetnäs, k. 22.09.1916 Evijärvi.

Lapset:
1. Vilhelmiina s. 18.08.1862 Evijärvi, k. 23.07.1863 Evijärvi Viskari.
2. Emilia s. 05.04.1866 Evijärvi. Perhe 96
3. Iida s. 23.12.1867 Evijärvi. Perhe 97
4. Juliana s. 13.07.1869 Evijärvi.
5. Hermanni s. 09.02.1871 Evijärvi.
6. Maria s. 03.09.1874 Evijärvi, k. 30.04.1949 Evijärvi Viskari.
7. Jalmari s. 05.11.1878 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 96
13. Emilia Jaakontytär Söder-Kultalahti, Suomela Björkbacka (17583), (perheestä 95) talollisen vaimo, s. 05.04.1866 Evijärvi, k. 14.03.1933 Kortesjärvi.

1. puoliso: Vihitty 22.06.1890 Evijärvi Herman Björkbacka (23205) s. 20.04.1869 Evijärvi, k. 04.07.1892 Amerikka.

2. puoliso: Vihitty 21.12.1896 Evijärvi Juho Jaakko Suomela e.Björkbacka (23204) s. 12.11.1853 Kortesjärvi, k. 14.08.1916 Kortesjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 97
13. Iida Jaakontytär Söder (17584), (perheestä 95) s. 23.12.1867 Evijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 98
10. Maria Tuomaantytär Norrena (15890), (perheestä 45) s. 01.11.1776 Evijärvi Enanperä.

Puoliso: Vihitty 11.10.1801 Evijärvi Matti Mikonpoika Brefdragar (23970). (Perhe 1826) s. 15.09.1778 Evijärvi Särkelä Brefdragar, k. 15.07.1825 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.

Lapset:
1. Aabraham s. 21.05.1803 Evijärvi Särkikylä. Perhe 50
2. Elias s. 04.06.1806 Evijärvi Pykäri. Perhe 99
3. Liisa s. 14.10.1807 Evijärvi Särkikylä.
4. Maria s. 06.01.1811 Evijärvi Särkikylä, k. 27.03.1811 Evijärvi Särkelä.
5. Matti s. 26.05.1814 Evijärvi Särkikylä. Perhe 104
6. Reetta s. 25.10.1817 Evijärvi Särkikylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 99
11. Elias Matinpoika Byggar (21247), (perheestä 98) s. 04.06.1806 Evijärvi Pykäri, k. 06.02.1888 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.

Puoliso: Vihitty 16.05.1834 Evijärvi Anna Juhontytär Vertanen (21248) s. 16.11.1810 Evijärvii Vertanen, k. 29.06.1884 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.

Lapset:
1. Juho s. 12.01.1835 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.
2. Maria s. 14.12.1835 Evijärvi Särkijärvi Pykäri. Perhe 100
3. Anna s. 19.12.1837 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.
4. Matti s. 23.09.1839 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.
5. Liisa s. 09.04.1841 Evijärvi Särkijärvi Pykäri. Perhe 103
6. Elias s. 04.06.1851 Evijärvi Särkijärvi Pykäri, k. 29.06.1851 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.
7. Reetta s. 04.06.1851 Evijärvi Särkijärvi Pykäri, k. 22.09.1851 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 100
12. Maria Eliaantytär Byggar (21253), (perheestä 99) s. 14.12.1835 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.

Puoliso: Anttti Eliaanpoika Särkijärvi (12300). (Perhe 1191) s. 25.09.1835 Evijärvi Särkijärvi.

Lapset:
1. Anna s. 12.11.1856 Evijärvi Särkijärvi. Perhe 101
2. Elias s. 01.05.1861 Evijärvi Särkikylä. Perhe 102
3. Matti s. 11.04.1874 Evijärvi Särkijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 101
13. Anna Antintytär Särkijärvi (30155), (perheestä 100) s. 12.11.1856 Evijärvi Särkijärvi, k. 29.03.1893 Evijärvi Särkikylä.

Puoliso: Vihitty 05.12.1885 Evijärvi Leander Antinpoika Kniivilä (30156) s. 29.08.1860 Evijärvi, k. 15.03.1891 Amerikka.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 102
13. Elias Antinpoika Särkijärvi (30146), (perheestä 100) s. 01.05.1861 Evijärvi Särkikylä.

Puoliso: Maria Matintytär Pitkäsalo (30145). (Perhe 112) s. 02.01.1863 Evijärvi Särkikylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 103
12. Liisa Eliaantytär Byggar (4044), (perheestä 99) s. 09.04.1841 Evijärvi Särkijärvi Pykäri.

Puoliso: Jaakko Matinpoika Ollila (300). (Perhe 1317) s. 10.07.1841 Lappajärvi, k. 01.07.1872 Evijärvi Särkijärvi
Muuttanut: Evijärvi 1862.

Lapset:
1. Hanna s. 09.09.1867 Evijärvi Särkijärvi, k. 03.10.1868 Evijärvi Särkijärvi.
2. Matti s. 13.11.1869 Evijärvi Särkijärvi, k. 29.05.1871 Evijärvi Särkijärvi.
3. Jaakko s. 08.11.1871 Evijärvi Särkijärvi, k. 03.02.1873 Evijärvi Särkijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 104
11. Matti Matinpoika Byggar (23971), (perheestä 98) kyläseppä Ollila n:10 "Ruunali " 1840-, s. 26.05.1814 Evijärvi Särkikylä.
Muistiinpanot: 1845 Henkikirja Ollila torppari kyläseppä "Ollila Ruunali" Matti ja vaimo Maria, lapset 2, yht 4. torppari sopimus 15. 09. 1844. 1850 Henkikirja Ollila torppari kyläseppa "Ollila Ruunali" Matti ja vaimo Maria, lapset 2, yht 4. 1855 Henkikirja Ollila torppari kyläseppä "Ollila Ruunali". Matti ja vaimo Maria lapset 3 yht 5. 1860 Henkikirja Ollila torppari kyläseppä "Ollila Ruunali"nMatti ja vaimo Maria, Matti poika Maria tytär, verolla 2, muut 2, lapset 4, kaikki yht 8 henk. 1865 Henkikirja Ollila torppari kyläseppä Ollila" Ruunali", Matti ja vaimo Maria poika Matti, miniä Liisa miniä, Reetta miniän tytär?, verolliset miehet 2, naiset 4 lapset pojat 2, tytöt 4, kaikki yht pojat 4 ja tytöt 8+1 1870 Henkikirja "Ollila Ruunali" kyläseppä torppari, Matti Matin poika Byggar, vaimo Liisa, verolliset 2 miestäja 4 naista, lapset 2 poikaa ja 2 tytärtä. yht miesp 4 ja naisp 6, yht 10, poika Matti,vaimo Liisa, tytär Liisa ja Maria. 1875 Henkikirja Ollila n:10, "Ruunali" kyläseppä torppari Matti Matinpoika Byggar, vaimo Liisa, verolliset poika Juho, tytär Reetta ja Anna, yht 1 mies ja 2 naista, lapset pojat 1 ja tytöt 2, yli- ikäinen 1 mies, yht miesp. 3 ja naisp 4, yht 7. savut 1, luokka 2,

Puoliso: Vihitty 05.11.1839 Evijärvi Maria Antintytär Kniivilä, Brefdragar (25920). (Perhe 1505) s. 07.09.1814 Evijärvi.

Lapset:
1. Matti s. 08.10.1840 Evijärvi.
2. Maria s. 08.10.1843 Evijärvi.
3. Elias s. 09.08.1845 Lappajärvi, k. 28.01.1852 Lappajärvi.
4. Anna Sofia s. 23.09.1847 Lappajärvi.
5. Reetta s. 26.04.1850 Lappajärvi. Perhe 105
6. Jaakko s. 28.02.1852 Lappajärvi Ollila. Perhe 106
7. Liisa s. 08.09.1853 Lappajärvi.
8. Juho s. 01.11.1855 Evijärvi Särkelä. Perhe 107
9. Mikko s. 18.03.1858 Lappajärvi, k. 29.03.1858 Lappajärvi.
10. Leena s. 14.04.1859 Lappajärvi, k. 02.02.1860 Lappajärvi.
11. Kristiina s. 02.05.1861 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 105
12. Reetta Matintytär Byggar, Lamminkoski (25919), (perheestä 104) s. 26.04.1850 Lappajärvi.

Puoliso: Antti Matinpoika Lamminkoski (12334). (Perhe 2099) talollinen yhteisviljely Erkki Leväniemen tilalla 1895-, s. 31.12.1853 Lappajärvi Lamminkoski.
Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Leväniemi n:7 Yhteisviljely Erkki Leväniemen lesken kanssa, Antti s-53, Reetta s-50, ( 2-1), verolla 1 ja 1, lapset 2 ja 1, ei omaa savua. yht 5 henk.

Lapset:
1. Antti s. 01.11.1878 Lappajärvi Lamminkoski, k. kuoll laps.
2. Leander s. 31.10.1880 Lappajärvi Lamminkoski.
3. Otto
4. Hilma
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 106
12. Jaakko Matinpoika Byggar /Leväniemi (24057), (perheestä 104) 1/48 Haapalahti Leväniemi n:7, s. 28.02.1852 Lappajärvi Ollila, k. 05.11.1883 Lappajärvi Leväniemi.
Muistiinpanot: 1885 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7, leski Johanna Jaakontytär s-49, (3-1) öfa Liisa s-12, verolla 0 ja 1, öfat ja lapset 3 ja 2. savu luokka 1, ei omaa manttaalia, yhteistalous Erkki Aabrahaminpojan lesken kanssa. 1890 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7, leski Johanna Jaakontytär s-49, (3-1) öfa Liisa s-12, verolla 0 ja 1, lapset 3 ja 1, öfat 0 ja 1, kaikki yht 6 henk, yhteistalous Erkki Aabrahaminpojan lesken kanssa, savu luokka 1. ei omaa manttaalia. perintö-osuus ?. 1895 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7, talo 1/32 per ja 1/384 kr, kinnek. 28.08. 1880, leski Johanna Jaakontytär s-49,hoitaa taloa yhteisviljelyksessä Erkki Leväniemen leski Marian kanssa, Leski Johanna s-47, poika Matti s-73, vaimo Tilta s-70, poika Jaakko s-75, Antti s-77,( 0-1) , verolla 3 ja 2, lapset 0 ja 1, yht 6 henk. savu luokka 1. 1900 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7, talo yhteisviljelyksessä Jaakon s-37 talon kanssa, kiinnek. 11.09, 80, savu 1, hoitaa leski Hanna s-49, poika Jaakko s-75, Antti -77, Maria s-80,verolla 2 ja 2. yht 4. 1905 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7 talo yhteisviljelyksessä Jaakon s-37 talon kanssa, kiinnek 11/09-80, savu 1, taloa hoitaa leski Hanna s-49, poika Jaakkos-75, Antti s-77, vaimo Iida s-79 (0-1) Maria s-80, verolla 3 ja 2, lapset 0 ja 1, yht 3 ja 3, kaikki 6 henk. 1910 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7 talo yhteisviljelyksessä , kiinnek. 11/09-80, talo 1/32 per ja 1/144 kr. poika Jaakko s-75, vaimo Miina s-73, verolla 1 ja 2, yht 3. savu luokka 1. 1915 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7 talo yhteisviljelyksessä Erkin perillisten kanssa, leski Hanna s-49 öfa, poika Jaakko s-75, vaimo Miina s-73 (1-1) verolla 1 ja 1, lapset ja öfat 1 ja 2, kaikki 5 henk savu luokka 1.

Puoliso: Johanna Jaakontytär Leväniemi (18714). (Perhe 1196) Talolline Leväniemi., s. 18.09.1849 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Matti vävy talollinen Hernesniemi Lammi n:1, 45/512 per. 1810-, s. 26.12.1873 Lappajärvi, k. 27.08.1963 Lappajärvi.
2. Jaakko talollinen Leväniemi 0,0205 per. 1915-, s. 27.10.1875 Lappajärvi Leväniemi, k. 26.08.1956 Lappajärvi Leväniemi.

Muistiinpanot: 1920 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7, talo 0,0205 per, vero 65,7 kop. savu 1, 1 huuto 6/10 -15, isäntä Jaakko s-75, emäntä Miina s-73, (1-2), äiti Hanna s-49 öfa, verolla 1 ja 1, lapset ja öfa 1 ja 3, yht 6 henk. Itsellinen Antti Mäntylä s-85, Maria s-86 (verosta vapaat), lapset (3 ja 2) ei verollisia yht 4 ja 3 henk. 1920 Henkikirja Leväniemi Lammi n:7, talo 0,0313 per, vero 98,1 kop. savu 1, kiinnek, 4/3 1815, kirjoilla muualla, Mäkitupalainen Leena Kumpulainen s-57, kivulias, lapsi Mariaana s-04, lapsia (0-1), Joonas s-98, verottomat 1-3, yht 4 henk. Itsellinen Juho Kumpulainen s-89, verolla 1. savu 3. Itsellinen Antti Kumpulainen s-91 verolla 1, savu 3. Yhteisviljelyksessä (Jaakko Byggarin kanssa) Jaakko Takala s-82, vaimo Tilda s-84, lapset (2-3), verolla 1 ja 1, verolla 2 ja 3, yht 7 henk savu 1.
3. Antti Itsellinen Leväniemi 1910 -, s. 04.12.1877 Lappajärvi, k. 09.02.1955 Lappajärvi.
4. Maria s. 12.04.1880 Lappajärvi Leväniemi.
5. Iida
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 107
12. Juho Matinpoika Byggar, Kielaankangas (25580), (perheestä 104) Kielaankankaan torppari (Harju autio), s. 01.11.1855 Evijärvi Särkelä.
Muistiinpanot: 1900 Henkikirja Harju n:6, torppari Juho Kielaankangas, s-55, Maria s-58, poika Matti s-83, vävy Antti Furu s-77, vaimo Miina s-78. veolla 3 ja 2, laps ja vap 0 ja 3, yht 8 savu luokka 2. 1905 Henkikirja Harju n:6, torppari Juho s-55, vaimo Maria s-58, poika Matti s-83, vävy Antti Furu s-77, vaimo Miina s-77, verolla 3 ja 2, lapset 5 ja 4, yht 9 henk. savu luokka 2. 1910 Henkikirja Harju n:6, itsellinen Juho Kielaankangas s-55 sokea, Maria s-58, verolla 0 ja 1, lapset ja vapautetut 2 ja 1, yht 4 henk, savu luokka 3. Itsellinen Matti s-83 Amerikkaan. Itsellinen Antti Furu s-77, vaimo Miina 78, Amerikkaan, lapset ja vap. 2 ja 1.

Puoliso: Maria Veetuntytär Sulkakoski, Byggar (25581) s. 28.05.1858 Evijärvi.

Lapset:
1. Miina s. 06.01.1878 Lappajärvi Harju.
2. Antti
3. Matti Leanteri
4. Hilda Amerikkaan 1900-1910.
5. Johanna
6. Aina Maria
7. Aliina
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 108
10. Kaisa Tuomaantytär Norrena (18767), (perheestä 45) emäntä, s. 09.03.1778 Evijärvi Norrena, k. 03.03.1846 Evijärvi Söderena.

Puoliso: Vihitty 19.10.1794 Evijärvi Antti Jaakonpoika Söderena (18694). (Perhe 573) talollinen Seksmanni, s. 14.11.1773 Evijärvi Söderena, k. 20.04.1858 Evijärvi Söderena.

Lapset:
1. Jaakko s. 28.12.1797 Evijärvi Ena.
2. Maria s. 01.01.1799 Evijärvi Söderena. Perhe 109
3. Antti s. 26.05.1802 Evijärvi Ena.
4. Liisa s. 13.04.1805. Perhe 115
5. Aabraham s. 11.11.1806 Evijärvi Ena. Perhe 120
6. Anna s. 17.05.1813 Evijärvi Söderena. Perhe 123
7. Liisa s. 02.02.1822 Evijärvi Söderena. Perhe 126
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 109
11. Maria Antintytär Söderena, Pesonen (21780), (perheestä 108) s. 01.01.1799 Evijärvi Söderena.

Puoliso: Vihitty 10.11.1816 Evijärvi Tuomas Heikinpoika Pesonen (21769) s. 04.07.1798 Evijärvi Pesonen.

Lapset:
1. Maria s. 18.03.1818 Evijärvi Särkikylä.
2. Antti s. 18.11.1819 Evijärvi Särkikylä, k. 13.01.1834 Evijärvi Särkikylä.
3. Anna s. 16.04.1821 Evijärvi Särkikylä. Perhe 110
4. Liisa s. 14.11.1822 Evijärvi Särkikylä. Perhe 111
5. Elias s. 25.12.1825 Evijärvi Särkikylä.
6. Reetta s. 16.08.1827 Evijärvi Särkijärvi.
7. Kaisa s. 11.06.1829 Evijärvi Särkikylä, k. 23.04.1830 Evijärvi Särkikylä.
8. Kaisa s. 16.06.1831 Evijärvi Särkikylä.
9. Heikki s. 20.03.1833 Evijärvi Särkikylä, k. 03.07.1833 Evijärvi Särkikylä.
10. Helena s. 03.10.1835 Evijärvi Särkijärvi.
11. Juho s. 14.07.1837 Evijärvi Särkikylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 110
12. Anna Tuomaantytär Pesonen (21782), (perheestä 109) s. 16.04.1821 Evijärvi Särkikylä, k. 02.08.1859 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 20.09.1854 Evijärvi Erkki Matinpoika Särkijärvi (4029). (Perhe 1664) talollinen, s. 26.05.1815 Evijärvi Särkijärvi, k. 14.02.1895 Evijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 111
12. Liisa Tuomaantytär Pesonen (22774), (perheestä 109) s. 14.11.1822 Evijärvi Särkikylä, k. 08.06.1884 Evijärvi Särkikylä.

Puoliso: Vihitty 20.11.1840 Antti Matinpoika Pitkäsalo (22773). (Perhe 1892) s. 27.11.1819 Evijärvi Särkikylä, k. 29.10.1885 Evijärvi Pitkäsalo.

Lapset:
1. Matti s. 16.05.1842 Evijärvi Pitkäsalo. Perhe 112
2. Maria s. 10.10.1844 Evijärvi Särkijärvi Pitkäkankas.
3. Elias s. 08.11.1848 Evijärvi Särkijärvi Pitkäkankas, k. 20.12.1848 Evijärvi Särkijärvi Pitkäkangas.
4. Anna s. 24.11.1849 Evijärvi. Perhe 113
5. Kaisa s. 11.08.1861 Evijärvi Särkijärvi Pitkäkankas.
6. Heikki s. 28.07.1863 Evijärvi Pitkäsalo. Perhe 114
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 112
13. Matti Antinpoika Pitkäsalo (25349), (perheestä 111) s. 16.05.1842 Evijärvi Pitkäsalo, k. 31.05.1876 Evijärvi Särkijärvi Pitkäsalo.

Puoliso: Maria Jaakontytär Pesonen, Pitkäsalo (30144) s. 02.10.1840 Evijärvi Särkikylä, k. 21.05.1887 Evijärvi Anttikoski.

Lapset:
1. Maria s. 02.01.1863 Evijärvi Särkikylä. Perhe 102
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 113
13. Anna Antintytär Pitkäsalo, Hernesniemi (22772), (perheestä 111) s. 24.11.1849 Evijärvi
Muuttanut: Lappajärvi 17.02.1870.

Puoliso: Vihitty 1870 Matti Juhonpoika Hernesniemi (805). (Perhe 2640) talollinen Hernesniemi Lammi n:1 9/128 perintö 1885-, s. 29.06.1851 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1885 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 9/128 per, vero 2 rupl, 27 1/2 kop. savu 1, isäntä Matti s-51, vaimo Anna s-49, (0-3), isä Juho s-25, poika Jaakko s-60, isoäiti Liisa s-02, piika (0-1) verolla 31, lapset ja verott. 3 ja 2, yht 6 ja 3, kaikki 8 ja 1. Itsellinen Matti Pyymaa s-40 leski. verolla 1. lapsi 1 poika. ei merk. omaa savua. Torppari Matti Westerbacka s-25, vaimo Anna s-34, tytär Maria s-60 ( 0-1), verolla 0 ja 1, verottomat ja lapset, 1 ja 2, yht 1 ja 3 kaikki 4, savu luokka 2. 1890 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 9/128 per. vero 2 rupl. 27,5 kop. savu 1. isäntä Matti s.51, vaimo Anna s-51, (3-0), poika Antti s-73, verolla 2 ja 1, lapset 3 ja 0, yht 6 henk. Mäkitupalainen Matti Westerbacka s-25, vaimo Anna s-34 raajar. (1-0), tytär Maria s-59, verolla 0 ja 1, verotta 2 ja 1, yht 4 henk. savu 3, 1895 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 9/128 per. vero 2 rupl 27,5 kop. savu 1, kiinnek. 4/12-76, isäntä Matti s-51, emäntä Anna s-49, poika Antti 73, (4-0), verolla 2 ja 1, lapset 4 ja 0, yht 7 henk. Mäkitupalainen Matti Westermarbacka s-25, "öfa", vaimo Anna s-34, tytär maria s-59, (1-0), savu 2. Kanssa asujan oikeuden omistavat Jaakko ja Erkki samassa numerossa.

Lapset:
1. Liisa s. 25.06.1871 Lappajärvi Hernesniemi, k. 11.09.1872 Lappajärvi Hernesniemi.
2. Antti s. 06.07.1873 Lappajärvi Hernesniemi.
3. Anna s. 23.12.1878 Lappajärvi Hernesniemi, k. 21.08.1879 Lappajärvi Hernesniemi.
4. Matti s. 13.07.1880 Lappajärvi Hernesniemi.
Lähtenyt Amerikkaan 12.01.1901,lähtö Hangosta Arcturus laivalla Englantiin ,josta Cunard Linellä USA;n ,määränpää Negaunee Michigan.
5. Juho
6. Erkki
7. Maria
8. Jaakko
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 114
13. Heikki Antinpoika Pitkäsalo, Hernesniemi (25348), (perheestä 111) vävy talollinen Hernesniemi talo 45/512 per. 1910 -, s. 28.07.1863 Evijärvi Pitkäsalo, k. 12.01.1917 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1910 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per. vero 2 rupl. 84, 3/8 kop. savu 1, kiinnek. 7/10-09, isäntä Heikki s-63, vaimo Maija s-65, tytär Milia s-89. (1-0), appi Heikki s-40 öfa, äiti Anna s-55, käly Anna s-50 (0-2), verolla 1 ja 4, lapset ja öfa 2 ja 2, yht 3 ja 6, kaikki 9. 1915 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 0,0879 per. vero 2 rupl. 84 3/8 kop. kiinnekirja 7/10 -09, savu 1, isäntä Heikki s-63, emäntä Maija s-65, poika Matti s-95, täti Anna s-55, käly Anna s-80. (0-2), vävy Juho Maisio s-92, vaimo Milia, verolla 3 ja 4, lapset 0 ja 2 yht 9 henk. 1920 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, vävy Heikin talo 0,0879 per. vero 2 rupl 84,5 kop. savu 1. omistavat Heikin s-63 perilliset, leski Maija 26.10.1865. täti Anna s-55, käly Anna s-80, lapset 0 ja 2, vävy Juho Maisio s-92, vaimo Miilia s-89, lapset 1 ja 2, verolla 1 ja 4, lapset ja yli-ik 2 ja 5, yht 3 ja 9,
kaikki 12 henk.

Puoliso: Vihitty 24.06.1884 Evijärvi Maria Heikintytär Hernesniemi (24816) emäntä, s. 26.10.1865 Lappajärvi Hernesniemi, k. 20.06.1942 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 115
11. Liisa Antintytär Söderena, Dahlbacka (34044), (perheestä 108) s. 13.04.1805.

Puoliso: Vihitty 31.05.1826 Evijärvi Matti Taavinpoika Dahlbacka (23598). (Perhe 2056) talollinen 1838- Dalbacka, s. 26.06.1802 Evijärvi Kerttukurvi.

Lapset:
1. Antti s. 15.11.1829 Evijärvi Kerttua.
2. Reetta s. 20.06.1831 Evijärvi Kerttua.
3. Kaisa(Liisa?) s. 19.04.1834 Evijärvi Dahlbacka. Perhe 116
4. Maria s. 06.04.1836 Evijärvi Dahlbacka.
5. Matti s. 19.07.1838 Evijärvi Dahlbacka.
6. Anna s. 10.11.1840 Evijärvi Dahlbacka.
7. Maria s. 10.12.1842 Evijärvi Lahti. Perhe 117
8. Jaakko s. 12.07.1844 Evijärvi Dahlbacka.
9. Matti s. 20.03.1847 Evijärvi Dahlbacka.
10. Serafia s. 18.05.1849 Evijärvi Dahlbacka.
11. Matti s. 22.12.1850 Evijärvi. Perhe 119
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 116
12. Kaisa(Liisa?) Matintytär Dahlbacka, Söderena (22327), (perheestä 115) s. 19.04.1834 Evijärvi Dahlbacka, k. 27.06.1862 Evijärvi Söderena.

Puoliso: Antti Antinpoika Söderena (16960). (Perhe 4488) s. 10.02.1829 Evijärvi Söderena, k. 02.09.1897 Evijärvi Söderkultalahti.

Lapset:
1. Fredrika s. Evijärvi Söderena.
2. Liisa s. 27.06.1862 Evijärvi Söderena, k. 20.02.1891 Evijärvi Söderena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 117
12. Maria Matintytär Dahlbacka, Saveankangas (34043), (perheestä 115) s. 10.12.1842 Evijärvi Lahti.

Puoliso: Juho Jaakko Antinpoika Storpellinen, Saveankangas (34042). (Perhe 1717) s. 14.06.1832 Purmojärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 16.07.1868 Lappajärvi. Perhe 118
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 118
13. Liisa Juhontytär Saveankangas, Alalantela /Hautamäki (34041), (perheestä 117) s. 16.07.1868 Lappajärvi, k. 14.02.1909 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 03.07.1891 Lappajärvi Iisakki Antinpoika Alalantela /Hautamäki (20455). (Perhe 486) torppari, s. 23.04.1862 Lappajärvi Tarvola, k. 01.01.1973 jul kuol USA.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 119
12. Matti Matinpoika Dalbacka (25125), (perheestä 115) vävy Pitkästössä Hyytisen torp., s. 22.12.1850 Evijärvi
Muuttanut: 1889 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 08.09.1878 Lappajärvi Maria Liisa Jaakontytär Pajala (25123). (Perhe 1126) s. 05.11.1859 Lappajärvi.

Lapset:
1. Leanteri s. 13.07.1879 Lappajärvi.
2. Matti
3. Maria
4. Amanda Helena
5. Anni
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 120
11. Aabraham Antinpoika Söderena (5085), (perheestä 108) s. 11.11.1806 Evijärvi Ena.

Puoliso: Reetta Joutsen, Söderena (5086)

Lapset:
1. Maria s. 08.11.1847 Evijärvi Ena. Perhe 121
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 121
12. Maria Aabrahamintytär Söderena, Lukkarila (5084), (perheestä 120) s. 08.11.1847 Evijärvi Ena, k. 22.03.1917 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 13.03.1871 Evijärvi Jaakko Matinpoika Lukkarila (1839). (Perhe 2303) s. 05.02.1845 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 11.05.1893 Evijärvi
Muuttanut: Evijärvi 1871.

Lapset:
1. Matti s. 21.12.1871 Evijärvi Ena. Perhe 122
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 122
13. Matti Jaakonpoika Lukkarila (5087), (perheestä 121) s. 21.12.1871 Evijärvi Ena, k. 18.08.1935 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 18.02.1890 Evijärvi Liisa Matintytär Pietilä, Lukkarila (31284) s. 18.02.1871 Evijärvi PIetilä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 123
11. Anna Antintytär Söderena (18766), (perheestä 108) s. 17.05.1813 Evijärvi Söderena.

Puoliso: Vihitty 31.10.1834 Evijärvi Jaakko Kustaanpoika Aho (18765) s. 22.07.1813 Evijärvi Aho.

Lapset:
1. Anna Kaisa s. 20.12.1837 Evijärvi Aho. Perhe 124
2. Maria s. 13.11.1843 Evijärvi. Perhe 125
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 124
12. Anna Kaisa Jaakontytär Aho, Jospetnäs (21604), (perheestä 123) s. 20.12.1837 Evijärvi Aho, k. 19.05.1880 Evijärvi Nääs.

Puoliso: Heikki Erkinpoika Jospetnäs (17564) s. 31.03.1849 Evijärvi.

Lapset:
1. Alina s. 04.07.1870 Evijärvi Nääs.
2. Hilma s. 25.01.1873 Evijärvi Nääs.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 125
12. Maria Jaakontytär Aho, Aho (15984), (perheestä 123) s. 13.11.1843 Evijärvi, k. 22.12.1885 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 29.12.1868 Evijärvi Antti Kustaa Juhonpoika Pollari, Aho (15983) torpparin poika,huutolaispoika Sukulaisperheessä, s. 30.11.1843 Yliveteli Haukilahti, k. 07.10.1928 Evijärvi.
Syntynyt Myllykankaan Torpassa. Antin ollessa kahden kuukauden ikäinen niin hänen Torppari isänsä kuoli. Kun hänen äitinsä sai aviottoman lapsen, niin perhe sai Torpasta häädön. ( Torpan omisti Antin isänisä Erkki Juhonpoika Haukilahti. Niin äiti kuin lapsetkin joutuivat huutolaisiksi.( Äiti ruodulle). Antti joutui tätinsä perheeseen, Aabraham Pollarille, Jotka kasvattivat hänet täysiikäiseksi asti.
Muuttanut: Evijärvi 29.12.1881.

Lapset:
1. Kaisa Matilda s. 07.05.1870 Veteli, k. 01.01.1971 USA jul kuol.
2. Juho s. 07.12.1871 Veteli, k. 08.03.1933.
3. Antti Sefania s. 01.03.1875 Veteli, k. 04.08.1957 Evijärvi.
4. Lyydia Maria s. 02.05.1877 Veteli, k. 02.07.1907 Evijärvi.
5. Emma Elisabet
6. Eveliina
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 126
11. Liisa Antintytär Söderena (34129), (perheestä 108) s. 02.02.1822 Evijärvi Söderena, k. 26.08.1856 Evijärvi Haapajärvi.

Puoliso: Vihitty 01.11.1839 Evijärvi Joonas Jaakonpoika Lassila (21997). (Perhe 2148) s. 11.10.1820 Haapajärvi Lassila.

Lapset:
1. Vilhelmiina s. 23.11.1841 Evijärvi Haapajärvi. Perhe 127
2. Elias s. 29.08.1844 Evijärvi Laurila, k. 13.05.1858 Evijärvi.
3. Jaakko s. 10.09.1853 Evijärvi Laurila, k. 08.11.1853 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 127
12. Vilhelmiina Joonaantytär Laurila, Byggar (34128), (perheestä 126) s. 23.11.1841 Evijärvi Haapajärvi, k. 01.03.1912 Evijärvi Haapajärvi Laurila.

Puoliso: Vihitty 15.05.1859 Evijärvi Erkki Jaakonpoika Byggar, Laurila (34121). (Perhe 1850) vävy Laurilassa( huo!1868 nälkä), s. 25.10.1838 Evijärvi Särkelä, k. 07.08.1868 Evijärvi Haapajärvi Laurila.

Lapset:
1. Jaakko s. 14.10.1859 Evijärvi, k. 22.12.1859 Evijärvi Haapajärvi Laurila.
2. Jaakko s. 13.10.1861 Evijärvi Haapajärvi Laurila. Perhe 128
3. Erkki s. 20.12.1863 Evijärvi Haapajärvi Laurila. Perhe 129
4. Antti s. 20.04.1866 Evijärvi Haapajärvi Laurila, k. 30.06.1866 Evijärvi Haapajärvi Laurila.
5. Serafia s. 04.06.1868 Evijärvi Haapajärvi Laurila, k. 27.07.1868 Evijärvi Haapajärvi Laurila.
6. Matti s. 04.06.1868 Evijärvi Haapajärvi Laurila, k. 05.07.1868 Evijärvi Haapajärvi Laurila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 128
13. Jaakko Erkinpoika Laurila (34139), (perheestä 127) s. 13.10.1861 Evijärvi Haapajärvi Laurila, k. 03.11.1924 Evijärvi Haapajärvi Laurila.

Puoliso: Vihitty 07.07.1883 Evijärvi Amalia Kustaantytär Mustajärvi, Laurila (34140). (Perhe 2188) s. 09.09.1861 Evijärvi Haapajärvi Laurila.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 129
13. Erkki Erkinpoika Laurila (34145), (perheestä 127) s. 20.12.1863 Evijärvi Haapajärvi Laurila, k. 27.10.1930 Evijärvi Haapajärvi Laurila.

Puoliso: Vihitty 08.09.1903 Amerikka Matilda Laurila (34146) s. 07.07.1879 Hollola, k. 18.02.1959 Evijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 130
9. Kaisa Tuomaantytär Norrena, Selkäkurvi (13421), (perheestä 11) s. 06.02.1736 Evijärvi Norrena, k. 31.08.1802 Evijärvi Kurvi.

Puoliso: Vihitty 18.01.1761 Evijärvi Matti Laurinpoika Selkäkurvi (13420) s. 13.11.1737 Evijärvi Selkäkurvi, k. 13.02.1795 Evijärvi Selkäkurvi.

Lapset:
1. Juho s. 29.03.1762 Evijärvi Selkäkurvi. Perhe 131
2. Matti s. 30.07.1764 Evijärvi Enanperä. Perhe 132
3. Susanna s. 21.02.1766 Evijärvi Selkäkurvi.
4. Liisa s. 11.01.1770 Evijärvi Selkäkurvi.
5. Jaakko s. 24.02.1772 Evijärvi Selkäkurvi. Perhe 133
6. Lauri s. 14.07.1774 Evijärvi Selkäkurvi.
7. Aabraham s. 25.05.1777 Evijärvi Selkäkurvi.
8. Kaisa s. 31.05.1781 Evijärvi Selkäkurvi. Perhe 135
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 131
10. Juho Matinpoika Selkäkurvi (21221), (perheestä 130) s. 29.03.1762 Evijärvi Selkäkurvi, k. 03.12.1830 Evijärvi.

Puoliso: Valpuri Samuelintytär Puodinkangas, Selkäkurvi (21484) s. 31.08.1765 Evijärvi Puodinkangas, k. 12.02.1831 Evijärvi.

Lapset:
1. Taavi s. Evijärvi Selkäkurvi.
2. Juho s. 30.04.1795 Evijärvi Selkäkurvi, k. 19.01.1841 Teerijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 132
10. Matti Matinpoika Selkäkurvi (13419), (perheestä 130) s. 30.07.1764 Evijärvi Enanperä, k. 28.07.1831 Veteli Rytiniemi.

Puoliso: Vihitty 11.10.1789 Evijärvi Susanna Erkintytär Joutsen (12716). (Perhe 647) s. 17.04.1766 Evijärvi, k. 28.08.1808 Evijärvi Enanperä.

Lapset:
1. Jaakko s. 07.07.1790 Evijärvi Enanperä.
2. Kaisa s. 25.08.1791 Evijärvi Enanperä
Muuttanut: Pietarsaari25.11.1815.
3. Matti s. 27.11.1793 Evijärvi Enanperä, k. 03.07.1832 Evijärvi.
4. Kustaa s. 18.07.1798 Evijärvi Enanperä
Muuttanut: Kortesjärvi 1840.
5. Elias s. 25.03.1806 Evijärvi Enanperä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 133
10. Jaakko Matinpoika Selkäkurvi (21223), (perheestä 130) s. 24.02.1772 Evijärvi Selkäkurvi.

Puoliso: Vihitty 09.11.1800 Evijärvi Saara Laurintytär Norrkniivilä (13332) s. 13.03.1771 Evijärvi Kirkonkylä, k. 18.02.1835 Evijärvi.

Lapset:
1. Maria s. 25.08.1801 Evijärvi Selkäkurvi.
2. Matti s. 22.09.1803 Evijärvi Selkäkurvi. Perhe 134
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 134
11. Matti Jaakonpoika Selkäkurvi, Peltoniemi (9440), (perheestä 133) s. 22.09.1803 Evijärvi Selkäkurvi, k. 15.01.1867 Evijärvi K.

Puoliso: Liisa Matintytär Särkijärvi, Selkäkurvi (9388). (Perhe 2076) s. 10.04.1803 Evijärvi Särkijärvi, k. 20.10.1876 Evijärvi.

Lapset:
1. Anna s. 11.08.1824 Evijärvi Evijärvi Kerttua.
2. Maria s. Evijärvi Ena.
3. Antti s. Evijärvi Ena.
4. Liisa s. Evijärvi Ena.
5. Juha Heikki s. Evijärvi Ena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 135
10. Kaisa Matintytär Selkäkurvi, Norrkniivilä (21810), (perheestä 130) s. 31.05.1781 Evijärvi Selkäkurvi, k. 05.07.1833 Evijärvi Norrkniivilä.

Puoliso: Erkki Juhonpoika Norrena, Norrkniivilä (13351) vävy Norrkniivilässä, s. 15.04.1768 Evijärvi Norrena, k. 09.08.1835 Evijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 136
9. Juho Tuomaanpoika Norrena (13586), (perheestä 11) talollinen, s. 13.12.1743 Evijärvi Norrena, k. 10.04.1808 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 01.11.1767 Evijärvi Riitta Antintytär Söderena, Norrena (13634). (Perhe 1763) s. 27.05.1744 Evijärvi Söderena, k. 11.12.1810 Evijärvi.

Lapset:
1. Tuomas s. 16.10.1768 Evijärvi Norrena.
2. Antti s. 22.07.1770 Evijärvi Norrena, k. 08.02.1790 Evijärvi Norrena.
3. Juho s. 09.01.1775 Evijärvi Söderena. Perhe 137
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 137
10. Juho Juhonpoika Norrena (18703), (perheestä 136) s. 09.01.1775 Evijärvi Söderena, k. 14.07.1835 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Anna Juhontytär Särkijärvi (22543). (Perhe 685) s. 27.02.1774 Evijärvi Särkelä, k. 01.05.1844 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Juho s. 27.05.1797 Evijärvi Norrena, k. 18.08.1797 Evijärvi.
2. Juho s. 24.05.1798 Evijärvi Norrena. Perhe 138
3. Matti s. 12.08.1799 Evijärvi Norrena.
4. Maria s. 29.01.1800 Evijärvi Norrena.
5. Reetta s. 16.01.1803 Evijärvi Norrena.
6. Liisa s. 04.04.1804 Evijärvi Norrena, k. 04.04.1804 Evijärvi.
7. Anna Riitta s. 25.04.1805 Evijärvi Norrena, k. 20.10.1805 Evijärvi.
8. Matti s. 30.12.1806 Evijärvi Norrena, k. 21.06.1807 Evijärvi.
9. Liisa s. 16.05.1808 Evijärvi Norrena.
10. Kaisa s. 01.08.1810 Evijärvi Norrena, k. 23.03.1873 Evijärvi.
11. Tuomas s. 13.07.1812 Evijärvi Norrena, k. 31.07.1834 Evijärvi.
12. Anna s. 09.07.1815 Evijärvi Norrena.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 138
11. Juho Juhonpoika Norrena (23206), (perheestä 137) s. 24.05.1798 Evijärvi Norrena, k. 15.11.1854 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 17.10.1817 Evijärvi Maria Lassila, Norrena (23207) s. 16.03.1798 Evijärvi Norrena, k. 28.11.1844 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Anna s. 29.01.1820 Evijärvi Norrena.
2. Maria s. 26.09.1821 Evijärvi Norrena. Perhe 139
3. Matti s. 23.05.1844 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 139
12. Maria Juhontytär Norrena, Särkijärvi (23208), (perheestä 138) s. 26.09.1821 Evijärvi Norrena, k. 21.11.1891 Evijärvi Särkijärvi.

1. puoliso: Kustaa Matinpoika Särkijärvi (23222). (Perhe 1190) s. 28.05.1822 Evijärvi Särkelä, k. 01.01.1846 Evijärvi.

Lapset:
1. Maria Liisa s. 08.01.1844 Evijärvi Söderena. Perhe 140
2. puoliso: Antti Norrena (23223) s. 17.08.1833 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 140
13. Maria Liisa Kustaantytär Norrena, Söderena (30704), (perheestä 139) s. 08.01.1844 Evijärvi Söderena.

Puoliso: Matti Antinpoika Söderena (30703). (Perhe 1778) s. 24.02.1843 Evijärvi Söderena, k. 08.12.1891 Evijärvi Söderena.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 141
7. Paavo Iisakinpoika Storsöyring (7133), (perheestä 9) talollinen 1701- 1705 Lillsöyring n: 12 Storsöyring 1706-1725 3/8 mant.perintö ja kruununtila 1709 alkaen, peltoala 6 tynnyrinalaa, eli 2,76 ha, s. 25.01.1670 Lappajärvi Söyrinki, k. 07.11.1737 Lappajärvi Söyrinki.
Muistiinpanot: 1693 Rästiluettelo itselliset Erkki ja Jaakko Iisakinpojat rästit 3 taalaria ja 8 äyriä 1695 Kirkon 1/3 kymmenykset Paavo Iisakinpoika kymmenykset: ruis 0, ohra 2 kap sato 60 kap. 1696 Kirkon 1/3 kymmenykset Paavo Iisakinpoika Lillsöyrinki 3/8 per. ei kylvöjä. 1697 Paavon virallisesti Lillsöyringin isännäksi ja maksoi veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Lillsöyring n:12, 3/8 manttaalin perintötilasta veronmaksukykyinen. 1697 Kymmenysluettelo Paavon 2/3 kymmenykset ohra 6 kappaa, sato 90 kappaa. 1697 Henkikirja paavon asukkaat: isäntä Paavo, sisar Maria, itsellinen veli Erkki, vaimo Riitta. 1698 Henkikirja Lillsöyrinki Paavo 3/8 per. asukkaat: isäntä Paavo, sisar Maria, itsellinen Erkki Iisakinpoika ja vaimo Beata, yht 5. 1698 Savuluettelo Paavo Lillsöyrinki 1 savu. 1698 Kymmenysluettelo Paavon 2/3 kymmenykset ruis 6 ja ohra 6 kappaa, sato kappoina ruis 90 ja ohra 90. 1698 Paavon vero 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Lillsöyring n:12, 3/8 manttaalin perintötilasta, veronmaksukykyinen 1699 Kymmenysluettelo Paavon 2/3 kymmenykset ruis 4 ja ohra 4 kappaa sato kappoina ruis 60 ja ohra 60. 1699 Henkikirja Lillsöyrinki 3/8 per. asukkaat: isäntä Paavo, Emäntä Susanna. yht 2. 1699 Paavo on maksanut veroa 3 taalaria, 12 äyriä, 18 penniä Lillsöyringin n:12, 3/8 manttaalin perintötilasta. 1699 Savuluettelo Paavo Iisakinpoika 3/8 mant. Lillsöyrinki 1savu. 1700 Kymmenysluettelo Lillsöyring Paavo 3/8 perintö, 2/3 kymmenykset ruis 6 ja ohra 6 kappaa, sato kappoina ruis 90 ja ohra 90 kappaa. 1700 Henkikirja Lillsöyring 3/8 per. asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, yht 2henk. itsellinen veli Erkki ja vaimo Beata. 1700 Paavo on maksanut veroa 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Lillsöyring n:12, 3/8 manttaalin perintötalosta 1701 Kymmenysluettelo Lillsöyring Paavo 3/8 perintö, 2/3 kymmenykset ruis 2 ja ohra 6 kappaa, sato kappoina ruis 30 ja ohra 90 kappaa. 1701 Henkikirja Lillsöyring 3/8 mant. asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, yht 2 henk. 1701 Paavo on maksanut verot 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Lillsöyring n.12, 3/8 manttaalin perintötilasta,veronmaksukykyinen 1702 Kymmenysluettelo Lillsöyring 3/8 per, 2/3 kymmenykset ruis 6 ja ohra 6 kappaa, sato kappoina ruis 90 ja ohra 90. 1702 Henkikirja Lillsöyring 3/8 mant. asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna.yht. 2 henk. 1702 Paavo on maksanut verot 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Lillsöyring n:12, 3/8 manttaalin, perintötalosta 1703 Paavo on maksanut verot 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Lillsöyring n:12, 3/8 manttaalin perintötalosta. 1703 Kymmenysluettelo Lilsöyring Paavo 3/8 per. 2/3 kymmenykset yht, ruis 6 ja ohra 4 kappaa, sato kappoina ruis 90 ja ohra 60 kappaa. 1704 Kymmenysluettelo Söyring Paavo 3/8 per , sato kappoina ruis 90 ja ohra 130, kymmenykset ruis 9 ja ohra 13 kappaa, kruunun 2/3 ruis 6 ja ohra 8 2/3 kappaa, loppu 1/3 kirkolle. 1704 Paavo on maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Lillsöyring n:13, 3/8 mant, perintötalosta, veronmaksukykyinen. 1704 Henkikirja Lillsöyring 3/8 mant asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna. yht.2. 1705 Kymmenysluettelo Paavo Iisakinpoika Lillsöyring 3/8 per. sato kyyleinä ruis 30 ja ohra 15, kyyleissä kappoja 2. sato kappoina ruis 60 ja ohra 30, kymmenykset ruis 6 ja ohra 3, kruunu 2/3 ruis 4 ja ohra 2 kappaa, loput 1/3 kirkolle. 1705 Paavo on maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Lillsöyring n:13, 3/8 manttaalin perintötalosta 1706 PAAVO IISAKINPOIKA JA ERKKI OLAVINPOIKA OVAT VAIHTANEET TALOJA KESKENÄÄN 1706 PAAVO IISAKINPOIKA STORSÖYRINGIN ISÄNNÄKSI 1705 Henkikirja Storsöyring 3/8 mant. asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna. 1706 Paavo siirtynyt Storsöyringin isännäksi ja on maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyring n:12, 3/8 manttaalin perintötilasta 1706 Henkikirja Storsöyring 3/8 mant. asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, piika Kaisa. yht 3 henk. 1706 Kymmenysluettelo Storsöyring Paavo Iisakinpoika 3/8 per. sato kyyleinä ja kappoina ruis 60 ja ohra 30, kymmenykset ruis 6 ja ohra 3 kappaa, kruunun 2/3 ruis 4 ja ohra 2 kappaa. 1707 Kymmenysluettelo Storsöyring 3/8 per. sato kyyleinä ohra 30, kappoja kyylissä 3, sato kappoina 90, kymmenykset 9, kruunun 2/3 ohra 6 kappaa. kirkko 3 kappaa. 1707 Henkikirja Paavo Iisakinpoika 3/8 mant. asukaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, renki Yrjö Mikonpoika ja vaimo Maria 1707 Paavo on maksanut verot 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyring n:12, 3/8 manttaalin perintötalosta. 1708 Kymmenysluettelo Storsöyring 3/8 perintö, sato kyyleinä ja kappoina ruis 30 ja ohra 30, kymmenykset ruis 3 ja ohra 3 kappaa, kruunun 2/3 ruis 2 ja ohra 2 kappaa, kirkolle loput 1/3. 1708 Henkikirja Storsöyring Paavo 3/8 mant. asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, renki Jaakko, yht 3 kpl, itsellinen laivakirvesmies, Pappilan renki Yrjö Mikonpoika Karvonen ja vaimo Maria Simontytär Ollila.
1708 Manttaali ja savuluettelo Paavo Iisakinpoika 3/8 mant perintö 1 savu ja 1 itsellisasunto (itsellinen Yrjö Perunpoika Karvala) 1708 Paavo on maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyringn:12, 3/8 manttaalin perintötalosta veronmaksukykyinen 1709 TALO HUUDATETTU VERORÄSTEISTÄ MENNYT KRUUNUNTILAKSI. 1709 Paavon verot ovat olleet 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyringin n:12, 3/8 manttaalin kruununtilasta, talo on huudatettu maaoikeudessa, menee kruunulle 1709 Henkikirja Storsöyring 3/8 mant. kruununtila asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, yht 2 henk. Itsellinen Yrjö Pertunpoika Karvala ja vaimo 1709 Kymmenysluettelo Storsöyring 3/8 perintö Paavo Iisakinpoika, sato kyyleinä ruis 120 ohra 30, kyylissä kappoja 1, sato kappoina ruis 120 ja ohra 30, kymmenykset ruis 12 ja ohra 3, kruunun 2/3 ruis 8 ja ohra 2, loppu 1/3 kirkolle. 1710 Henkikirja Storsöyring 3/8 mant. kruununtila asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, yht 2 henk. itsellinen Yrjö Pertunpoika Karvala ja vaimo Reetta. 1710 Paavo on maksanut verot 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyringin n:12. 3/8 manttaalin kruununtilasta ,veronmaksukykyinen , huudatettu 1709 veroista 1711 Paavo on maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyring n:12, 3/8 manttaalin kruununtilasta, veronmaksu kykyinen (edelleen merkintä huudatettu menee kruunulle) 1711 Henkikirja Storsöyring 3/8 mant kruunu, asukkaat; isäntä Paavo, emäntä Susanna, yht, 2henk. 1711 Kymmenysluettelo n:12, 3/8 kr. sato kyyleinä ruis 90 ja ohra 90, kyylissä 1 kappa, sato kappoina ruis 90 ja ohra 90, kymmenykset yht. ruis 9 ja ohra 9, kruunun 2/3 ruis 6 ja ohra 6 kappaa. 1712 Paavo on maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyring n:12, 3/8 manttaalin kruununtilasta 1712 Kymmenysluettelo Storsöyring n:12, 3/8 kr, Paavo Iisakinpoika, sato kappoina ruis 30 ja ohra 60, kymmenykset ruis 3 ja ohra 6, kruunun 2/3 ruis 2 ja ohra 4 kappaa, 1/3 kirkolle. 1712 Henkikirja Storsöyring 3/8 mant. kruunu. asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, yht. 2 henk. 1713 Kymmenysluettelo Storsöyring n:12, 3/8 kr. sato kappoina ruis 90 kappaa ja ohra 60 kappaa, kymmenykset ruis 9 ja ohra 6, kruunun 2/3 ruis 6 ja ohra 4 kappaa, loppu 1/3 kirkolle. 1713 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu. asukkaat; isäntä Paavo, emäntä Susanna, renki Antti, yht 3 hek. 1713 Rästiluettelo Storsöyring n:12 Paavo iisakinpoika, rästit 12 taalaria 30 äyr 4 penn. 1723 Paavo on maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä n:12 Storsöyringin 3/8 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen, tilan peltoala 6 tynnyrinalaa eli 2,76 ha. 1724 Paavo on maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä n:12 Storsöyringin 3/8 mant. kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1725 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant kruunu. asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, poika Juho, vaimo Reetta, renki Heikki. yht. 5 henk 1725 Paavo on maksanut veron 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä storsöyring n:12, 3/8 mant. veronmaksukykyinen. 1726 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant kruunu, asukkaat: isäntä Paavo, emäntä Susanna, poika Juho, vaimo Reetta, renki Heikki. 1726 isännyys Juho Paavonpojalle.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1698 Lappajärvi Susanna Olavintytär Lillpellinen, Söyring (7157) emäntä, s. 15.08.1679 Purmojärvi Lillpellinen, k. 16.11.1729 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Maria s. 04.01.1700 Lappajärvi Söyrinki, k. 10.03.1705 Lappajärvi.
2. Reetta s. 05.01.1701 Lappajärvi Söyrinki, k. 26.09.1701 Lappajärvi.
3. Juho s. 23.06.1702 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 142
4. Taneli s. 01.04.1704 Lappajärvi Söyrinki, k. 09.03.1705 Lappajärvi.
5. Erkki s. 07.05.1705 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 343
6. Eeva s. 15.07.1706 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 384
7. Paavo s. 16.08.1708 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 508
8. Heikki s. 16.01.1710 Lappajärvi Söyrinki.
9. Maria s. 14.03.1712 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 524
10. Heikki s. 10.05.1714 Lappajärvi Söyrinki, k. 03.08.1714 Lappajärvi.
11. Susanna s. 1716 Lappajärvi Söyrinki, k. 12.09.1732 Lappajärvi.
12. Kaisa s. 23.07.1722 Lappajärvi Söyrinki.
rippikirjamerkintä v-1743.
2. puoliso: Vihitty 10.05.1730 Lappajärvi Liisa Jaakontytär Lantela, Söyring (7136) emäntä, murhattu, s. 14.07.1685 Lappajärvi Lantela, k. 11.05.1760 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 142
8. Juho Paavonpoika Storsöyring (7137), (perheestä 141) talol. Storsöyring, 1724-1743, n:12, 3/8 ma. kr., s. 23.06.1702 Lappajärvi Söyrinki, k. 26.08.1743 Lappajärvi Söyrinki.
Muistiinpanot: 1724 Henkikirja Storsöyring n: 12, 3/8 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, vaimo Susanna. 1726 Juho maksoi veroa 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyringin n:12, 3/8 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1726 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta ja äiti Susannasta. 1727 Juho maksoi veroa 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyringin n;12, 3/8 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1727 Henkikirja Syorsöyring n:12, 3/8 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, timpermanni Matti Juhonpoika, vaimo Liisa. 1728 Juho maksoi veroa 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyringin n:12, 3/8 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1728 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, poika Paavo ja vaimo Anna 1729 Juho maksoi veroa 3 taalaria 12 äyriä 18 penniä Storsöyringin n:12, 3/8 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1729 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant, kruunu,asukkaat: isäntä Juho, vaimo Reetasta ja veljen vaimo Anna.yht 3. 1730 Henkikirja Storsöyring n;12, 3/8 mant. kruununtilasta, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, yht 4. 1730 Kymmenysluettelo Storsöyring n:12, 3/8 kr. sato kyyleinä, ruis 20 kpl. ohra 30 kpl, kyylätty ruis että ohra 1 kyyli 3 kappaa, sato kappoina ruis 60 kappaa, ohra 90 kappaa, kymmenykset yhteensä ruis 6 kapp. ohra 9 kapp. kruunun 2/3 osaa ruis 4 kapp. ohra 6 kappaa. 1731 Henkikirja Storsöyring n;12, 3/8 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, sisar Marja. yht. 5. 1731 Kymmenysluettelo Storsöyring n:12, 3/8 kr. sato kyyleinä ruis 30 ohra 15, kappoja kyyleistä 2, sato kappoina ruis 60 ja ohra 30, kymenykset ruis 6 ja ohra 3 kappaa. 1732 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta. veli Paavo, vaimo Anna, sisar Anna. yht.5. 1733 Kymmenysluettelo Storsöyring n:12 kr, sato kyyleinä ruis 30 ja ohra 30, kyylistä 3 kappaa. sato kappoina ruis 90 ja ohra 90, kymmenykst ruis 9 ja ohra 9 kappaa. 1733 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, sisar Marja, yht 5. 1734 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, sisar Maria, yht 5. 1735 Kymenysluettelo Storsöyring n:12. 3/8 kr. sato kyyleinä ruis 30 ja ohra 30 kpl, kappoja kyylissä 2 kpl, sato kappoina ruis 60 ja ohra 60, kymmenykset ruis 6 ja ohra 6 kappaa. 1735 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, sisar Marja, yht 5. 1736 Kymenysluettelo Storsöyring n:12, 1/8 kr. sato kyyleinä ruis 32 ja ohra 18 kpl, kyylissä kappoja 5, sato kappoina ruis 160 ja ohra 90, kymmenykset ruis 16 ja ohra 9 kappaa. 1736 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, sisar Maria, yht 5. 1737 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, täti Maria Paavontytär, käly suutari Lauri Pietarinpoika Pynttäri, yht 6. 1738 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu. asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, täti Maria Paavontytär, käly suutari Lauri Pietarinpoika Pnttäri, yht 6. 1738 Kymmenysluettelo Storsöyring n:12, 3/8 kr. sato kyyleinä ruis 15 ohra 30 kpl, kappoja kyylissä ruis 4 ja ohra 5, sato kappoina ruis 60 ja ohra 150, kymmenykset ruis 6 ohra 15 kapp. 1738 Ylimääräinen viljavero Juho Paavonpoika 3/8 kr, ruis 14 1/4 kap. ohra 14 1/4 kap. 1739 Kymmenysluettelo Storsöyring n:12 3/8 kr, sato kyyleinä ruis 15 ja ohra 10 kpl, kyylissä ruisjyviä 4 ja ohrajyviä 3 kappaa, sato kappoina ruis 60 ja ohra 30 kappaa, kymmenykset ruis 6 ja ohra 3 kappaa. 1739 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, renki Tuomas.yht 5. 1740 Kymmenysluettelo Storsöyring n.12, 3/8 kr, sato kyyleinä ruis 15 ja ohra 30 kpl, jyviä kyylissä 2 kappaa, sato kappoina, ruis 30 ja ohra 60, kymmenykset ohra 3 ja ruis 6 kappaa. 1740 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, renki Tuomas, yht 5, savut 1. 1741 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, yht 4, savut 1. 1741 Kymmenysluettelo Storsöyring n:12 3/8 kr. sato kyyleinä 30 kpl 1 kyyli 3 kappaa, sato 90 kapp. kymmenykset 9 kappaa, kr 2/3 6 kappaa ja kirkko 1/3. 1742 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Paavo, vaimo Anna, yht 4. savut 2 . ( Paavolla oma) 1743 Henkikirja Storsöyring n:12, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, käly Anna. yht, 3, savut 1. 1743 Juho Paavonpoika kuoli nurena 41 vuotioona jolloin hänen vanhin poika oli vasta kymmenvotias, Joten talo jäi ilman isäntää, väliaikaiseksi isännäksi pyydettiin Hietojalta Jooseppi Simonpoika, kruununtilalla se oli mahdollista.

Puoliso: Vihitty 29.10.1721 Lappajärvi Reetta Simontytär Hietoja, Storsöyring (7158) emäntä, s. 23.04.1699 Lappajärvi Hietoja, k. 01.05.1766 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Paavo s. 01.01.1723 Lappajärvi Storsöyring, k. 11.07.1723 Lappajärvi Storsöyring.
2. Eeva s. 25.10.1724 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 143
3. Susanna s. 16.01.1727 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 223
4. Maria s. 28.05.1729 Lappajärvi Storsöyring.
5. Anna s. 18.02.1732 Lappajärvi Storsöyring.
6. Juho s. 16.03.1734 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 224
7. Liisa s. 05.01.1736 Lappajärvi Storsöyring, k. 18.08.1743 Lappajärvi Storsöyring.
8. Matti s. 03.01.1739 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 267
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 143
9. Eeva Juhontytär Storsöyring, Lillsöyring (2545), (perheestä 142) emäntä, s. 25.10.1724 Lappajärvi Storsöyring, k. 30.07.1784 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Vihitty 19.01.1749 Lappajärvi Antti Juhonpoika Lillsöyring (2544). (Perhe 1074) talollinen Lillsöyring n:13, 3/8 mant kruunu 1755-1771, s. 17.11.1730 Lappajärvi, k. 20.10.1771 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1755 Antti on saanut isännyyden isältään.
1755 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko, vaimo Eeva, renki Paavo, yhteensä 5, savut 1.
756 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, yht 4, savut 1.
1757 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, yht 4, savut 1.
1758 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, yht 4, savut 1.
1759 Henkikirja Lillsöyring n13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko, vaimo Eeva, renki Jaakko,yht 5, savut 1,
1760 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, yht 4, savut 1.
1761 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko, vaimo Eeva, yht 4, savut 1.
1762 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, sisar Maria, yht 5, savut 1.
1763 Henkikirja Lillsöyring n:13. 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko, vaimo Eeva, yht. 4, savut 1.
1764 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, yht. 4, savut 1.
1765 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko, vaimo Eeva, renki Antti, yht. 5, savut 1.
1766 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, renki Antti, piika Liisa, yht 6, savut 1.
1767 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, vaimo Eeva, veli Jaakko, vaimo Eeva, yht 4, savut 1.
1768 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, vaimo Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, piika Liisa, yht 5, savut 1.
1769 Henkikirja Lillsöyring n;13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, vaimo Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, piika Liisa, yht 5, savut 1.
1770 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, vaimo Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, poika Erkki, yht 5, savut 1,
1771 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, vaimo Eeva, veli Jaakko,
vaimo Eeva, poika Erkki, yht 5, savut 1.
1772 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant. kruunu, asukkaat: leski Eeva, lanko Jaakko, vaimo Eeva, langon poika Matti, yht 6, savut 1.
1773 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant, kruunu asukkaat: leski Eeva, poika Juho, poika Jaakko,
poika Antti, poika Erkki, lanko Jaakko, vaimo Eeva, yht 7, savut 1.
1774 Henkikirja Lillsöyring n:13, 3/8 mant, kruunu asukkaat: leski Eeva, poika Juho, poika Jaakko,
poika Antti, poika Erkki, lanko Jaakko, vaimo Eeva, langon poika Matti, langon tytär Kaisa,
yht 8, savut 1.

Lapset:
1. Juho s. 29.12.1749 Lappajärvi. Perhe 144
2. Matti s. 20.02.1751 Lappajärvi Söyrinki, k. 26.07.1763 Lappajärvi.
3. Liisa s. 02.09.1752 Lappajärvi Söyrinki, k. 05.07.1753 Lappajärvi Söyrinki.
4. Erkki s. 08.04.1754 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 180
5. Jaakko hukkunut naimaton, s. 25.12.1755 Lappajärvi Söyrinki, k. 04.08.1780 Lappajärvi Lillsöyrinki.
6. Antti s. 11.03.1757 Lappajärvi Lillsöyrinki. Perhe 189
7. Anna s. 16.01.1759 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 190
8. Reetta s. 10.08.1761 Lappajärvi Söyrinki, k. 01.04.1762 Lappajärvi.
9. Maria s. 01.02.1763 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 191
10. Matti s. 25.08.1764 Lappajärvi Söyring. Perhe 192
11. Tuomas s. 20.09.1766 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 209
12. Jooseppi s. 07.12.1768 Lappajärvi. Perhe 210
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 144
10. Juho Antinpoika Lillsöyring (2543), (perheestä 143) talollinen 1780-1814 Lillsöyring n:13, 7/12 mant/kr 1798 alkaen 7/16 mant /kr (erotettu 7/48 mant/kr Antti Matinpojalle), s. 29.12.1749 Lappajärvi, k. 03.11.1814 Lappajärvi Lillsöyring.
Muistiinpanot: 1789 Erikoisluettelo Lillsöyring n:13, savut yhteensä 5 kpl, luokka 1, 2 kpl. luokka 2, 3 kpl, Juho Antinpoika savut luokka 1, 1kpl, verolliset 6 kpl. 1790 Ylellisyysveroluettelo Lillsöyring n:13, ikkunat 6, piippumassi 1. 1790 Rästiluettelo Lillsöyring n:13, 7/12 mant. kruunu, isäntä Juho, rästit, vuoden verot ja maksut yht. 23 taal. 22 kill. 6 runst. 1791 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/12 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki ja Jooseppi veljet, Jaakko lanko, Matti, Iisak, Jooseppi, Antti, Jaakko, ja Antti langon pojat, Maria tytär,
Maria langon tytär, Maria veljentytär, Valpuri ja Anna langon miniät, Maria pojan vaimo, Maria
langon tytär 1, 1, 9, 7, yht 18, savut 2. (olisiko svåger setä ) 1792 Maakirja Lillsöyring n:13, vanha mant. 3/8 mant. uusi 7/12 mant. kruunu, isäntä Juho, vero 5 taalaria 2 kill 8 runst. 1793 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/12 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Jaakko renki, Matti, Iisak, Jooseppi ja Jaakko langonpojat, Maria pojanvaimo, Maria sisar, Maria käly, Maria ja Eeva langontyttäret, Maria ja Valpuri langonminiät.
Maria piika, 1, 1, 8, 8, yht 18, savut 2, 1795 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/12 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Matti, Jooseppi ja Jaakko langonpojat, Antti langonpoika, Maria sisar, Maria ja Liisa kälyt, Maria veljenvaimo ?, Valpuri ja Anna langonpoikienvaimot,
Maria ja Eeva langontyttäret, 1, 1, 7, 8, yht 17, savut 2
1796 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/12 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, Reetta emäntä, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Matti, Jooseppi ja Jaakko langonpojat, Antti langon pojanpoika, Maria sisar, Maria ja Liisa kälyt, Maria pojanvaimo, Valpuri ja Anna langonpoikienvaimot, Maria ja Eeva langontyttäret, Liisa piika, 1, 1, 7, 9, yht 18 savut 2. ( lukumäärät, nimet ja järjestys täsmäävät, sukulaisuusmääritteissä voi olla heittoa). 1797 Henkikirja Lillsöyring n. 13, 7/12 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Matti ja Jooseppi langonpojat, Antti langon pojanpoika, Maria sisar, Maria ja Liisa, Kälyt, Anna ja Valpuri langon poikienvaimot, Maria ja Eeva langontyttäret, Liisa piika Maria tytär, 1, 1, 6, 9, 17, savut 2. 1798 Lillsöyring n:13, 7/12 mant kruunun talosta on erotettu 7/48 manttaalin osa Antti Matinpojalle, Juho Antinpojalle jäi 7/16 kruunu, haltijaoikeudet vahvistettu oikeudessa 1797.
1798 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/12 mant. kruunu, Juho Antinpojan talo 7/16 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Iisakki langonpoika, Maria ja Liisa kälyt, Anna langonpojan vaimo, Maria tytär, Liisa piika, 1, 1, 4, 5, yht 11, savut 1. 1798 Erikoisluettelo viinanpoltto, Lillsöyring n:13, 7/12 kruunu, ruis 7 leiviskää ( 60 kg ) pannun vuokra 2 taal. 4 kill. 4 runst. 1799 Henkikirja Lillsöyring n.13, 7/12 kruun, Juhon talo 7/16 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Iisakki langonpoika, Maria ja Liisa kälyt, Anna langonpojan vaimo, Maria ja Liisa tytär, 1, 1, 4, 5, yht 11, savut 1. 1800 Maakirja Lillsöyring n:13, vanha mant, 3/8 mant kr, uusi 7/12 kruunu, Juho Antinpoika 7/16 kruunu, Antti Matinpoika 7/48 kruunu, vero 5 taalaria 2 kill. 8 runst. 1801 Henkikirja Lillsöyring n;13, 7/12 mant. kruunu, Juhon talo 7/16 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Erkki vävy, Iisak langonpoika, Maria ja Liisa kälyt, Anna langonpojan vaimo, Liisa ja Maria tyttäret, 1, 1, 5, 5, yht 12, savut 1. 1802 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/12 kruunu, Juhon talo 7/16 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Erkki vävy, Iisakki veljenpoika, Maria langonpojan tytär, Kaisa veljentytär, Maria ja Liisa kälyt, Anna langonpojan vaimo, Saara, Liisa ja Maria tyttäret, 1, 1, 5, 8 yht 15, savut 1. 1803 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/12 kruunu, Juhon talo 7/16 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Erkki vävy, Iisakki veljenpoika, Maria ja Liisa kälyt, Liisa ja Maria tyttäret, Kaisa veljentytär, Saara tytär, Anna langonpojan vaimo, Maria langonpojan tytär, 1, 1, 5, 8, yht. 15, savut 1. 1804 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/12 kruunu, Juhon talo 7/16 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Erkki vävy, Maria ja Liisa kälyt, Saara, Liisa ja Maria tyttäret, Kaisa tytär, 1, 1, 4, 6, yht, 12, savut 1. 1805 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/12 kruunu, Juhon talo 7/16 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki, Tuomas ja Jooseppi veljet, Erkki vävy, Maria tytär, Maria ja Liisa kälyt, Saara, Liisa ja Maria tyttäret, Kaisa tytär, 1, 1, 4, 7, yht 13, lapset 2, kaikki yht.15, savut 1. 1805 Maakirja Lillsöyring n:13, vanha mant. 3/8 kruunu, uusi 7/12 kruunu, vero 5 taalaria 2 kill. 8 runst. 1807 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/48vero ja 7/16 kr, Juhon talo 7/16 kruunu, asukkaat: isäntä Juho,
emäntä Reetta, Erkki veli, Erkki ja Heikki vävyt, Maria, Kaisa tyttäret, Maria ja Liisa kälyt, 1, 1, 3, 4 yht 9, kaikki 10. savut 1. Torppari Juho Antinpoika, vaimo Liisa, 1, 1, yht 2, savut 1. 1808 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/48 vero ja 7/16 kruunu, Juhon talo 7/16 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki veli, Erkki ja Heikki vävyt, Maria ja Kaisa, tyttäret, Maria ja Liisa kälyt, 1, 1, 3, 4,
yht 9, lapset 3, kaikki yht 12. savut 1. Torppari Jooseppi Antinpoika, yht 2, savut 1. 1808 Lyhennysluettelo Lillsöyring n:13, varsinaiset verot 13 taalaria 44 killinkiä 3 runst. 1810 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/48 vero ja 7/16 kr, Juhon talo 7/16 kr, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki veli, Erkki ja Heikki vävyt, Matti renki, Maria ja Kaisa tyttäret, Maria ja Liisa kälyt. 1, 1, 4, 4, yht 10, lapset 4, yht 14, savut 1, luokka 1, viinapannun vuokra, 7 kappaa ruista. Torppari Jooseppi Antinpoika, vaimo Liisa, lapset 5, yht 7 henk. savu 1, luokka 2. 1815 Henkikirja Lilsöyring n:13, 7/48 vero ja 7/16 kr. Juhon talo 7/16 kr. asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, Erkki vävy, Maria tytär, Jaakko ja Jaakko rengit, Erkki veli, Maria käly, Heikki vävy, Kaisa tytär, 1, 1, 5, 4, yht 11,
lapset 7, yht 18 henk viinapannun vero 7 kappaa ruista, 1 savu, luokka 1.
Torppari Jooseppi Joosepinp. vaimo Anna yht 2, lapset 3, yht 5 henk, .

1. puoliso: Vihitty 02.12.1778 Lappajärvi Liisa Matintytär Hyytinen, Lillsöyring (7928). (Perhe 4057) emäntä, s. 18.08.1756 Lappajärvi, k. 03.01.1789 Lappajärvi Lillsöyring.

Lapset:
1. Matti s. 23.09.1779 Lappajärvi Lillsöyring, k. 26.09.1783 Lappajärvi.
2. Maria s. 01.06.1781 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 145
3. Liisa s. 12.02.1783 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 172
4. Reetta s. 05.05.1785 Lappajärvi.
5. Saara s. 02.09.1786 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 174
6. Anna s. 13.04.1788 Lappajärvi, k. 03.10.1788 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 29.11.1789 Lappajärvi Reetta Matintytär Ollila, Lillsöyring (149). (Perhe 4496) emäntä Lillsöyringissä, s. 17.06.1754 Lappajärvi, k. 14.03.1825 Lappajärvi Lillsöyring.
Lapset:
7. kuollut s. 04.04.1791 Lappajärvi Söyrinki, k. 04.04.1791 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 145
11. Maria Juhontytär Lillsöyring, Lillsöyring (4411), (perheestä 144) seksmannin vaimo, s. 01.06.1781 Lappajärvi Lillsöyring, k. 06.06.1850 Lappajärvi Lillsöyring.

Puoliso: Vihitty 02.12.1798 Lappajärvi Erkki Erkinpoika Storgård, Lillsöyring (4410). (Perhe 1924) seksmanni vävy talollinen Lillsöyringn:13, 7/48 vero ja 7/16 kr, Erkin talo 7/48 kr, 1820-, s. 05.03.1778 Vimpeli Sääksjärvi, k. 20.04.1859 Lappajärvi Vähäsöyrinki.
Muistiinpanot: 1820 Henkikirja Lillsöyring n:13, 7/48 per jakr 7/16 kr, Erkin talo 7/48 kr emäntä Maria, Matti renki, Liisa tytär, 1, 1, 1, 1, yht 4, yli.ik.1 ja lapset 5, yht 10 henk, viinap:n vuokra 3 1/2 kappaa rukiita, savu 1,luokka 1.
1825 Henkikirja Lillsöyring n:13, Isäntä Erkin talo 7/48 kr, emäntä Maria, Erkki poika, Liisa ja Maria
tyttäret, 1, 1, 1, 2 yht. verolla 5, yli.ik. 1, lapset 4, yht 10 henk. viinap.v. 3 1/2 kap.

Lapset:
1. Juho s. 27.02.1800 Lappajärvi Lillsöyring, k. 23.04.1801 Lappajärvi Lillsöyring.
2. Liisa s. 03.06.1802 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 146
3. Erkki s. 11.11.1805 Lappajärvi Lillsöyrinki. Perhe 152
4. Maria s. 01.12.1808 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 155
5. Matti s. 12.09.1811 Lappajärvi Lillsöyring, k. 13.11.1811 Lappajärvi Lillsöyring.
6. Kaisa s. 23.01.1812 Lappajärvi Lillsöyring.
7. Matti s. 22.12.1813 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 160
8. Juho s. 17.04.1816 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 163
9. Kaisa s. 24.12.1818 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 165
10. Jaakko s. 02.08.1821 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 167
11. Heikki s. 26.09.1824 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 171
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 146
12. Liisa Erkintytär Lillsöyring, Leväniemi (8036), (perheestä 145) itsellinen, s. 03.06.1802 Lappajärvi Lillsöyring, k. 08.07.1868 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Vihitty 18.11.1825 Lappajärvi Juho Juhonpoika Leväniemi (8318). (Perhe 1389) talollinen Leväniemi Itäkylä n:16, 1/8 per. vero 4 rup. 90 kap. 1845 Juhon talo 1/16 perintö, s. 14.06.1805 Lappajärvi Itäkylä, k. 13.07.1869 Lappajärvi Leväniemi.

Lapset:
1. Erkki s. 17.05.1827 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 147
2. Maria s. 10.05.1833 Lappajärvi Leväniemi, k. 07.08.1833 Lappajärvi Leväniemi.
3. Liisa s. 27.09.1838 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 150
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 147
13. Erkki Juhonpoika Leväniemi (8319), (perheestä 146) talo Leväniemi n:7 1/32 vero, s. 17.05.1827 Lappajärvi Itäkylä, k. 01.11.1880 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 27.11.1857 Lappajärvi Leena Jaakontytär Mattila (3093). (Perhe 4309) s. 09.07.1834 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 09.03.1868 Lappajärvi Itäkylä Mattila.

Lapset:
1. Maria s. 21.01.1859 Lappajärvi Leväniemi, k. 21.07.1860 Lappajärvi.
2. Juho s. 06.08.1860 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 148
3. Jaakko s. 24.12.1862 Lappajärvi Leväniemi, k. 13.08.1863 Lappajärvi.
4. Anna Liisa s. 10.09.1864 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 149
2. puoliso: Kaisa Sofia Kaarlentytär Leväniemi (25483) s. 10.10.1832 Lappajärvi.
Lapset:
5. Matti s. 04.04.1872 Lappajärvi Itäkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 148
14. Juho Erkinpoika Leväniemi (15605), (perheestä 147) vuokraviljelijä talo 1/32 Leväniemi omistaa Jaakko Jaakonp. Nykänen asuu muualla., s. 06.08.1860 Lappajärvi Leväniemi, k. 22.12.1887 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 26.11.1885 Lappajärvi Anna Juhontytär Ammesmäki (5196). (Perhe 2647) s. 05.05.1864 Lappajärvi Ammesmäki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 149
14. Anna Liisa Erkintytär Leväniemi (15606), (perheestä 147) itsellinen Leväniemi 1905., s. 10.09.1864 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Heikki Erkinpoika Nurkkala (35179) s. 1863.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 150
13. Liisa Juhontytär Leväniemi (25553), (perheestä 146) s. 27.09.1838 Lappajärvi Leväniemi, k. 05.08.1874 Lappajärvi Leväniemi.

Puoliso: Antti Kaisanpoika Leväniemi (25552). (Perhe 859) mäkitupalainen, s. 17.11.1839 Lappajärvi Leväniemi.

Lapset:
1. Matti s. 28.05.1873 Lappajärvi Leväniemi. Perhe 151
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 151
14. Matti Antinpoika Leväniemi, Latvala (8320), (perheestä 150) torppari Nykänen 1900-, s. 28.05.1873 Lappajärvi Leväniemi, k. jul kuol. USA.

Puoliso: Liisa Juhontytär Nykänen (24391). (Perhe 184) s. 25.12.1866 Lappajärvi, k. 21.10.1913 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 152
12. Erkki Erkinpoika Lillsöyrinki (4409), (perheestä 145) seksmanni Talollinen, s. 11.11.1805 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 19.01.1868 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 19.12.1826 Lappajärvi Maria Juhontytär Hernesniemi, Lillsöyrinki (2640). (Perhe 4094) emäntä, s. 25.03.1804 Lappajärvi Hernesniemi, k. 24.08.1841 Lappajärvi Lillsöyring.

Lapset:
1. Maria s. 25.06.1827 Lappajärvi Lillsöyring, k. 01.10.1827 Lappajärvi Lillsöyring.
2. Kaisa s. 01.11.1828 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 153
3. Juho s. 06.02.1830 Lappajärvi Lillsöyring, k. 01.08.1830 Lappajärvi Lillsöyring.
4. Erkki s. 15.10.1831 Lappajärvi Söyrinki, k. 09.03.1833 Lappajärvi.
5. Elias s. 21.08.1834 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 24.09.1834 Lappajärvi Lillsöyring.
6. Erkki Stepanus s. 26.12.1835 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 06.07.1836 Lappajärvi Lillsöyring.
7. Juho Heikki s. 07.04.1839 Lappajärvi Lillsöyrinki.
2. puoliso: Vihitty 09.12.1842 Lappajärvi Maria Juhontytär Lantela, Lillsöyrinki (8046). (Perhe 1633) emäntä, s. 05.12.1811 Lappajärvi Lantela.
Etunimen pitäisi ölla Saara.
Lapset:
8. Eliisa s. 07.07.1843 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 29.07.1843 Lappajärvi Lillsöyring.
9. Eliisa s. 27.08.1844 Lappajärvi Lillsöyrinki.
10. Elias s. 19.11.1847 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 25.04.1848 Lappajärvi Lillsöyrinki.
11. Maria s. 19.11.1847 Lappajärvi Lillsöyrinki.
kaksoset.
12. Juho Erkki s. 08.02.1850 Lappajärvi Lillsöyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 153
13. Kaisa Erkintytär Lillsöyrinki (4412), (perheestä 152) s. 01.11.1828 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty 07.12.1848 Lappajärvi Erkki Juhonpoika Annola, Lillsöyrinki (4425). (Perhe 3558) vävy Taloll 49/576 m, s. 27.03.1826 Lappajärvi Annola, k. 27.01.1880 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Juho s. 11.09.1849 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 08.11.1850 Lappajärvi Lillsöyrinki.
2. Matti s. 29.06.1851 Lappajärvi Söyrinki.
3. Elias s. 23.12.1857 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 154
4. Maria mykkä, s. 03.02.1870 Lappajärvi Tarvola.
5. Kaisa Liisa s. 26.08.1872 Lappajärvi Tarvola.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 154
14. Elias Erkinpoika Lillsöyrinki (30535), (perheestä 153) s. 23.12.1857 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty 23.11.1878 Lappajärvi Maria Jaakontytär Korri (3727). (Perhe 1426) avioon s535 23.11.1878, s. 19.02.1860 Lappajärvi Korri.

Lapset:
1. Anna s. 13.01.1880 Lappajärvi Söyrinki, k. 20.12.1881.
2. Elina
3. Liisa emäntä.
4. Elias
5. Erkki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 155
12. Maria Erkintytär Lillsöyrinki, Hernesniemi (4414), (perheestä 145) s. 01.12.1808 Lappajärvi Söyrinki, k. 02.08.1866 Lappajärvi Hernesniemi.

Puoliso: Vihitty 09.11.1827 Lappajärvi Juho Juhonpoika Hernesniemi (2639). (Perhe 4094) talollinen Hernesniemi n:14 Juhon talo 9/64 kr. 1850- 1875- 9/128 per., s. 25.09.1807 Lappajärvi Hernesniemi, k. 17.10.1883 Lappajärvi Hernesniemi.
Muistiinpanot: 1850 Henkikirja Hernesniemi n:14 9/32 per ja 9/32 kr, vero 18 rupl. 20 kop, Juhon talo 9/64 kr, 4 rupl. 55 kop, isäntä Juho, Maija emäntä, Jaakko, Juho, Erkki ja Matti sisarenpojat, Maija miniä, Liisa, Kaisa ja Maija miniät, 1, 1, 4, 4, yht. 10, lapset 4, kaikki 14, viinap. vero 3 1/2 kap, savut 1, 1855 Henkikirja Hernesniemi n:14, Juhon talo 9/64 kr, vero 4 rupl, 55 kop. isäntä Juho, emäntä Maria, Jaakko, Juho, Erkki ja Matti sisarenpojat, Liisa ja Kaisa tyttäret, Maria ja Maria miniät, Liisa Anna käly, 1, - 4, 6, yht 11 verolla, yli-ikäinen 1, lapset 5, yht 17, viinapannun vuokra 3 1/2 kap, savut 1, luokka 1. 1860 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1. Juho Juhonp:n talo 9/128 kr.emäntä Maria, Erkki poika, Liisa pojan vaimo, Kaisa ja Maija tyttäret immitsioni 02.07.1859
1865 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 Juho Juhon pojan talo 9/128 per. emäntä Maria, Erkki Poika
Maija tytär KLiisa pojan vaimo. 1870 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 9/128 per, omist Juho Juhonpoika s-07, sisarenpoika Matti s-27, ja Juho, äiti Liisa s-02, verolla 0 ja 3, yli-ik 1, lapset 2 ja 0 yht. 5 ja 1, kaikki 6 henk savu 1. 1875 Henkikirja Hernesniemi Lammi n: 1, talo 9/128 per. omist Juho Juhonpoika s-07, sisarenpoika Matti s-27, vaimo Anna s-34, sisarenpoika Juho, sisar Liisa s-08, verolla 2 ja 1, yli-ik 1, lapset 0 ja 2, kaikki 2 ja 4 yht 6 henk. savu 1. Talossa asui myös Elias Matinpoika ja vaimo Liisa, veli Jaakko ja vaimo Maria, verolla 2 ja 2, lapset 2 ja 2, yht 4 ja 4, kaikki 8 henk.

Lapset:
1. Maria s. 10.08.1829 Lappajärvi Hernesniemi, k. 10.04.1834 Lappajärvi Hernesniemi.
2. Kaisa s. 31.05.1832 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 156
3. Maria s. 13.11.1834 Lappajärvi Hernesniemi, k. kuollut lapsena.
4. Liisa s. 11.12.1835 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 157
5. Erkki s. 07.05.1839 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 158
6. Maria s. 07.02.1843 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 159
7. Anna s. 02.08.1847 Lappajärvi Hernesniemi, k. 15.08.1847 Lappajärvi Hernesniemi.
8. Leena s. 20.09.1848 Lappajärvi Hernesniemi, k. 25.09.1858 Lappajärvi Hernesniemi.
9. Juho s. 30.12.1849 Lappajärvi Hernesniemi, k. 01.03.1850 Lappajärvi Hernesniemi.
10. Matti s. 12.09.1851 Lappajärvi Hernesniemi, k. 02.12.1851 Lappajärvi Hernesniemi.
ristinyt 14.09,1851 John Ahlholm.
11. Antti s. 25.09.1852 Lappajärvi Hernesniemi, k. 25.09.1852 Lappajärvi Hernesniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 156
13. Kaisa Juhontytär Hernesniemi (4415), (perheestä 155) emäntä, s. 31.05.1832 Lappajärvi Hernesniemi, k. 01.05.1893 Kurejoki Storhöök.

Puoliso: Vihitty 03.12.1854 Vimpeli Matti Matinpoika Hevosaho/Tullila, Storhök (4429). (Perhe 511) talollinen, s. 28.05.1829 Lappajärvi Tullila, k. 31.03.1909 Alajärvi
Muuttanut: Alajärvelle koko perhe 1872.

Lapset:
1. Maija s. 07.01.1864 Lappajärvi Tullila, k. 25.02.1928 Alajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 157
13. Liisa Juhontytär Hernesniemi, Nykänen (4417), (perheestä 155) s. 11.12.1835 Lappajärvi Hernesniemi.

Puoliso: Jaakko Jaakonpoika Nykänen (4433). (Perhe 1049) 5/64 kr n:2 Nykänen, s. 25.03.1841 Lappajärvi Nykänen, k. 16.09.1882 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Nykänen Lammi n:2. talo 5/64 kr, vero 2 rupl. 52,5 kop. savu 1, asuja Jaakko s-41, emäntä Liisa s-35, poika Jaakko s-61, (3 ja 2) isä Heikki 03 öfa, verolla 2 ja 1, lapset ja yli-ik 4 ja 2, yht 6 ja 3, kaikki 9.

Lapset:
1. Jaakko talollinen Nykänen Kujanpää 0,0520 per 1890-, s. 09.10.1861 Lappajärvi.
2. Anna s. 23.09.1864 Lappajärvi
Muuttanut: Veteli31.05.1889.
3. Liisa s. 29.07.1867 Lappajärvi Nykänen, k. 30.12.1867 Lappajärvi.
4. Erkki talollinen Nykänen Lammi n:2, 1895 yhteisviljely veli Jaakon kanssa., s. 27.05.1869 Lappajärvi Nykänen.
5. Maija s. 11.06.1871 Lappajärvi Nykänen, k. 10.08.1871 Lappajärvi Nykänen.
6. Maria Kaisa muut. 23.1891, s. 24.09.1873 Lappajärvi Nykänen.
7. Matti s. 12.03.1876 Lappajärvi Nykänen.
8. Johanna s. 13.04.1880 ´Lappajärvi Nykänen.


Murhattu. 16.09.1882. Talollisen poika Jaakko Erkinpoka Visti oli lyönyt humalassa Jaakko Nykästä halolla päähän , pään oikealle puolelle, josta seurasi Jaakon kuolema seuraavana päivänä. Tapahtumapaikka Vimpelin Lassilan talon piha.Jaakko Visti sai 10v kuritushuonetta ja passitettiin 28.05.1883 Turun Lääninvankilaan.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 158
13. Erkki Juhonpoika Hernesniemi (4418), (perheestä 155) talollinen Hernesniemi Lammi n:1 9/128 perintö, s. 07.05.1839 Lappajärvi Hernesniemi, k. 08.07.1915 Lappajärvi Hernesniemi.
Muistiinpanot: 1870 Henkikirja Hernesniemi Lammi:1, Erkin talo 9/128 per, isäntä Erkki, emäntä Liisa, rengit Taavi Juhonpoika, piika Valpuri Juhotytär, verolla 3 ja 1, lapset tytär 1, yht 5, savu luokka 1. 1875 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, Erkin talo 9/128 per, isäntä Erkki, emäntä Liisa, isä Juho yli-ik. piika Leena Heikintytär, verolla 1 ja 2 yli-ik 1, lapset 0-2, yht 2 ja 4, kaikki 6, savu 1. 1880 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, Erkin talo 9/128 per, vero 2 rupl 27 1/2 kop, savu 1. isäntä Erkki s-39, emäntä Liisa s-41, isä Juho s-07, äijä, renki Taavi Juhonpoika s-35, piika Maria Juhontytär s-61, verolla 2 ja 2, lapset 1 ja 3, yht 3 ja 5, 1885 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, Erkin talo 9/128 per. vero 2 rupl 27 1/2 kop, savu 1, isäntä Erkki s-39, emäntä Liisa s-41, (0-2). vävy Matti 58, vaimo Maria s-65, renki (1-0), verolla 2 ja 2, lapset 1 ja 3, yht 3 ja 5, eli 7 ja renki. 1890 Henkikirja Hernesniemi Lamm n:1, Erkin talo 9/128 per. vero 2 rupl. 27,5 kop. savu 1. isäntä Erkki Juhonpoika s-39, vaimo Liisa s-41, (1-2) tytär Liisa 72, vävy Matti s-58, vaimo Maria s-65, renki Matti Harjunpää s-71. verolla 3 ja 3, lapset 1 ja 2, yht 4 ja 5, kaikki 8 + renki. 1895 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, Lampuoti Erkin talo 9/128 per. vero 2 rupl. 27,5 kop. savu 1. kiinnek. 4/5 1876, Lampuoti Erkki Juhonpoika s-39, vaimo Liisa s-41, tytär Miina s-75, (1-1), vävy Hemminki s-73, vaimo Liisa s-72, (0-1), verolla 2 ja 3, lapset 1 ja 2, yht 3 ja 5, kaikki 8 henk. 1900 Henkikierja Hernesniemi Lammi n:1, Erkki Juhonpojan talo 9/128 per. 2 rupl. 27 1/4 kop. savu 1. kiinnek. 4/5 1876, isäntä Erkki s-39, vaimo Liisa s-41, tytär Miina s-75, (1-0), Maria s-65, verolla 1 ja 3, lapset 1 ja 0, yht 2 ja 3, kaikki 5.

Puoliso: Vihitty 10.04.1860 Lappajärvi Liisa Juhontytär Pietilänketo, Hernesniemi (4437). (Perhe 1360) s. 26.03.1841 Lappajärvi, k. 05.06.1916 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 1862 Lappajärvi.
2. Juho s. 22.04.1864 Lappajärvi, k. kuoli lapsena.
3. Maria s. 10.07.1865 Lappajärvi Hernesniemi.
4. Anna kuoli lapsena, s. 21.08.1867 Lappajärvi Hernesniemi, k. 30.12.1867 Lappajärvi.
5. Matti s. 18.03.1870 Lappajärvi, k. 25.12.1870 Lappajärvi.
6. Liisa s. 17.07.1872 Lappajärvi, k. 18.12.1948 Lappajärvi.
7. Vilhelmiina s. 07.05.1875 Lappajärvi.
8. Erkki s. 24.01.1878 Lappajärvi, k. 07.06.1878 Lappajärvi.
9. Jaakko s. 20.01.1880 Lappajärvi, k. 23.02.1880 Lappajärvi.
10. Anna emäntä.
11. Hemminki talollinen Hernesniemi n:1, Hemmin talo 0,0703 per., s. 04.11.1866 Lappajärvi, k. ennen 1920.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 159
13. Maria Juhontytär Hernesniemi (4419), (perheestä 155) s. 07.02.1843 Lappajärvi Hernesniemi.

Puoliso: Matti Juhonpoika Skytte (4449). (Perhe 4062) s. 13.05.1844 Lappajärvi.

Lapset:
1. Hilda Maria s. 13.12.1862 Lappajärvi.
2. Johanna s. 07.10.1871 Lappajärvi.
3. Iida Sofia s. 01.07.1876 Lappajärvi, k. 05.05.1877 Lappajärvi.
4. Alina s. 25.04.1878 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 160
12. Matti Erkinpoika Lillsöyring, Nyyssölä (8039), (perheestä 145) vävy, s. 22.12.1813 Lappajärvi Lillsöyring, k. 21.10.1843 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 28.11.1831 Lappajärvi Kaisa Matintytär Nyyssölä, Lillsöyring (8283). (Perhe 3401) s. 26.12.1808 Lappajärvi Nyyssölä, k. 16.11.1854 Lappajärvi Nyyssölä.

Lapset:
1. Maria s. 09.08.1834 Lappajärvi Nyyssölä. Perhe 161
2. Liisa s. 23.11.1837 Lappajärvi Nyyssölä, k. 13.05.1860 Lappajärvi.
3. Matti s. 08.04.1841 Lappajärvi Nyyssölä
Muuttanut: Hausjärvelle 1865.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 161
13. Maria Matintytär Nyyssölä, Loukas (8284), (perheestä 160) s. 09.08.1834 Lappajärvi Nyyssölä.

Puoliso: Juho Matinpoika Sadeharju, Loukas (31798). (Perhe 1719) s. 11.05.1831 Lapppajärvi Sadeharju.

Lapset:
1. Maria s. 11.09.1869 Lappajärvi Tarvola. Perhe 162
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 162
14. Maria Juhontytär Loukas, Rajala (33631), (perheestä 161) s. 11.09.1869 Lappajärvi Tarvola, k. 31.06.1938 Lappajärvi.

1. puoliso: Juho Juhonpoika Rajala (31181) s. 22.07.1866 Lappajärvi, k. 08.07.1941 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 163
12. Juho Erkinpoika Lillsöyring (8040), (perheestä 145) s. 17.04.1816 Lappajärvi Lillsöyring.

1. puoliso: Vihitty 08.11.1839 Lappajärvi Kaisa Matintytär Storsöyring (3427). (Perhe 226). (Perhe 228) emäntä, s. 10.09.1817 Lappajärvi Storsöyring, k. 14.04.1842 Lappajärvi Lillsöyring.

Lapset:
1. Matti s. 08.02.1840 Lappajärvi Lillsöyring.
2. Maria s. 08.12.1841 Lappajärvi Lillsöyring, k. 28.04.1842 Lappajärvi Lillsöyring.
2. puoliso: Loviisa Matintytär Lillsöyrinki (30624). (Perhe 3970) s. 15.08.1827 Alajärvi.
Lapset:
3. Anna Liisa s. 14.10.1855 Lappajärvi Söyrinki.
4. Elias s. 11.04.1857 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 164
5. Henriikka s. 24.04.1861 Lappajärvi Söyrinki.
6. Maria s. 08.04.1865 Lappajärvi Söyrinki.
7. Erkki s. 13.11.1867 Lappajärvi Söyrinki.
8. Jaakko s. 30.06.1870 Lappajärvi Söyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 164
13. Elias Juhonpoika Lillsöyrinki (30623), (perheestä 163) s. 11.04.1857 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty 02.03.1886 Lappajärvi Kaisa Juhontytär Korri (2629). (Perhe 985) avioon s533, s. 26.08.1867 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1883-1885

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 165
12. Kaisa Erkintytär Lillsöyring (8056), (perheestä 145) s. 24.12.1818 Lappajärvi Lillsöyring, k. 21.04.1902 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 1844 Lappajärvi Jaakko Matinpoika Nyyssölä (8293). (Perhe 3401) s. 08.12.1819 Lappajärvi Nyyssölä, k. 06.11.1891 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 26.08.1844 Lappajärvi Nyyssölä, k. 28.08.1844 Lappajärvi Nyyssölä.
kaksoset.
2. Maria eli 3t, s. 26.08.1844 Lappajärvi Nyyssölä, k. 26.08.1844 Lappajärvi Nyyssölä.
kaksonen.
3. Antti s. 26.11.1845 Lappajärvi, k. 29.04.1881 Lappajärvi Nyyssölä.
4. Matti s. 13.08.1848 Lappajärvi, k. 23.01.1868 Lappajärvi Nyyssölä.
5. Maria s. 18.12.1850 Lappajärvi, k. 1868 Lappajärvi Nyyssölä.
6. Erkki s. 17.05.1856 Lappajärvi. Perhe 166
7. Anna Liisa s. 16.09.1859 Lappajärvi, k. 17.02.1860 Lappajärvi Nyyssölä.
8. Kaisa Liisa s. 25.07.1862 Lappajärvi, k. 11.02.1863 Lappajärvi Nyyssölä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 166
13. Erkki Jaakonpoika Nyyssölä, Storhök (8298), (perheestä 165) vävy Storhöökissä, s. 17.05.1856 Lappajärvi, k. 13.08.1898 Lappajärvi Nyyssölä.

Puoliso: Vihitty 02.02.1879 Alajärvi Liisa Matintytär Storhök (4431). (Perhe 512) s. 03.12.1858 Lappajärvi, k. 19.01.1941 Alajärvi Kurejoki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 167
12. Jaakko Erkinpoika Lillsöyring (4773), (perheestä 145) talollinen, s. 02.08.1821 Lappajärvi Söyrinki.

1. puoliso: Vihitty 11.11.1843 Lappajärvi Leena Mariantytär Hyytinen, Lillsöyring (8058) emäntä, s. 16.09.1823 Lappajärvi Hyytinen, k. 22.10.1846 Lappajärvi Lillsöyring.

Lapset:
1. Maria s. 20.11.1843 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 168
2. Matti s. 17.09.1845 Lappajärvi Söyrinki.
3. Jaakko s. 17.11.1849 Lappajärvi Söyrinki.
2. puoliso: Vihitty 19.02.1849 Lappajärvi Liisa Kustaantytär Lamminperä, Lillsöyring (8063). (Perhe 4465) s. 21.05.1829 Lappajärvi Perälä.
Lapset:
4. Erkki s. 07.04.1851 Lappajärvi Lillsöyring.
3. puoliso: Anna Antintytär Saari (989). (Perhe 705) s. 25.09.1823 Lappajärvi Hyytinen.
Lapset:
5. Anna s. 10.01.1864 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 170
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 168
13. Maria Jaakontytär Lillsöyring (5180), (perheestä 167) s. 20.11.1843 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Erkki Aabrahaminpoika Lillsöyring (5179). (Perhe 212) s. 19.04.1844 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Erkki s. 06.04.1867 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 169
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 169
14. Erkki Erkinpoika Vähäsöyrinki (5178), (perheestä 168) s. 06.04.1867 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty 12.01.1890 Lappajärvi Matilda Antintytär Rantakangas, Vähäsöyrinki (3336). (Perhe 2600) s. 11.10.1867 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 170
13. Anna Jaakontytär Söyring, Saari (4772), (perheestä 167) s. 10.01.1864 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty 06.11.1886 Lappajärvi Jaakko Erkinpoika Saari (2803). (Perhe 2739) itsellinen, s. 24.09.1865 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 171
12. Heikki Erkinpoika Lillsöyring (8057), (perheestä 145) s. 26.09.1824 Lappajärvi Lillsöyring, k. 29.11.1875 Vaasa.

Puoliso: Vihitty 15.12.1850 Lappajärvi Susanna Aabrahamintytär Norrkiilunen, Lillsöyring (8251) s. 18.04.1825 Kauhajärvi Norrkiilunen, k. 05.07.1868 Lappajärvi Lillsöyring.

Lapset:
1. Heikki s. 07.01.1858 Lappajärvi Lillsöyring, k. 09.05.1864 Lappajärvi.
2. Anna Liisa s. 26.08.1860 Lappajärvi Lillsöyring, k. 23.06.1861 Lappajärvi.
3. Erkki s. 16.09.1862 Lappajärvi Lillsöyring, k. 16.09.1862 Lappajärvi.
4. Sanna Liisa s. 01.12.1865 Lappajärvi Lillsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 172
11. Liisa Juhontytär Storsöyring, Lilltarvonen (8745), (perheestä 144) s. 12.02.1783 Lappajärvi Lillsöyring.

Puoliso: Vihitty 00.10.1813 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Lilltarvonen, Olli (8704). (Perhe 2795). (Perhe 2796) talollinen Lilltarvonen (Olli)n:9. 17/96 vero 1825-, s. 01.09.1782 Lappajärvi Lilltarvonen.
Muistiinpanot: 1825 Henkikirja Lilltarvonen n:9(Olli), Isäntä Jaakko Jaakonpojan talo 17/96 vero, emäntä Liisa,
Jaakko poika, Anna miniä 1, 1, 1, 1, verolla 4, lapset 1, yht 7 henk. viinap.v, 3 1/2 kappaa.
Itsellinen Jaakko Joosepinp. Maria vaimo verolla 2 henk

Lapset:
1. Maria hukkunut, s. 19.07.1814 Lappajärvi Lilltarvonen, k. 21.06.1820 Lappajärvi Lilltarvonen.
2. Juho s. 17.03.1817 Lappajärvi Lilltarvonen.
3. Matti s. 25.11.1820 Lappajärvi Lilltarvonen, k. 11.06.1822 Lappajärvi Lilltarvonen.
4. Matti s. 20.04.1823 Lappajärvi Lilltarvonen. Perhe 173
5. Liisa s. 06.12.1825 Lappajärvi Lilltarvonen.
6. Maria s. 25.06.1828 Lappajärvi Lilltarvonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 173
12. Matti Jaakonpoika Olli (8749), (perheestä 172) s. 20.04.1823 Lappajärvi Lilltarvonen.

Puoliso: Vihitty 14.12.1846 Lappajärvi Leena Matintytär Nyyssölä (31656). (Perhe 3388) s. 28.10.1824 Lappajärvi Nyyssölä.

Lapset:
1. Matti s. 13.10.1848 Lappajärvi Tarvola Olli, k. 13.06.1849 Lappajärvi Tarvola Olli.
2. Maria s. 24.12.1849 Lappajärvi Tarvola Olli.
3. Liisa s. 14.11.1851 Lappajärvi Tarvola.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 174
11. Saara Juhontytär Lillsöyring, Pietilä (8417), (perheestä 144) s. 02.09.1786 Lappajärvi Lillsöyring, k. 02.06.1859 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 29.05.1806 Lappajärvi Juho Aabrahaminpoika Pietilä/Tapola (8407). (Perhe 3344) itsellinen, torpparina ja talollisenaTapolassa, s. 26.06.1784 Lappajärvi Pietilä, k. 29.08.1849 Lappajärvi Pietilä.

Lapset:
1. Maria s. 19.02.1808 Lappajärvi Pietilä, k. 24.02.1808 Lappajärvi Pietilä.
2. Juho s. 15.01.1809 Lappajärvi Pietilä
Muuttanut: Tornio1836.
3. Matti s. 31.12.1810 Lappajärvi Pietilä, k. 07.04.1811 Lappajärvi Pietilä.
4. Erkki s. 16.02.1812 Lappajärvi Pietilä
Muuttanut: Torniooon 1836.
5. Liisa s. 12.12.1815 Lappajärvi Pietilä. Perhe 175
6. Maria s. 01.07.1819 Lappajärvi. Perhe 176
7. Kaisa s. 03.02.1823 Lappajärvi Tapola. Perhe 178
8. Anna s. 06.10.1825 Lappajärvi Tapola. Perhe 179
9. Leena s. 09.05.1830 Lappajärvi Tapola, k. 15.08.1833 Lappajärvi Tapola.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 175
12. Liisa Juhontytär Pietilä/Tapola (8422), (perheestä 174) s. 12.12.1815 Lappajärvi Pietilä.

Lapset:
1. Jaakko s. 07.12.1839 Lappajärvi Tapola.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 176
12. Maria Juhontytär Pietilä/Tapola, Spangar (15399), (perheestä 174) s. 01.07.1819 Lappajärvi.

Puoliso: Erkki Erkinpoika Spangar (10492). (Perhe 3183) s. 17.05.1822 Alajärvi Joensuunaho, k. 20.02.1860 Vimpeli.

Lapset:
1. Liisa s. 01.08.1847 Vimpeli. Perhe 177
2. Maria s. 03.12.1849 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 177
13. Liisa Erkintytär Spangar (15400), (perheestä 176) s. 01.08.1847 Vimpeli.

Puoliso: Taavi Taavinpoika Spangar /Davidsbacka (14820) metsänvartija Kakkurin Torppa, s. 28.12.1838 Vimpeli.

Lapset:
1. Erkki s. 26.03.1871 Vimpeli Pappila.
2. Matti s. 11.01.1872 Vimpeli Pappila, k. 17.11.1891 Vimpeli.
3. Taavi s. 05.02.1875 Vimpeli Pappila, k. 10.01.1892 Vimpeli.
4. Maria s. 04.03.1877 Vimpeli Pappila, k. 08.11.1891 Vimpeli.
5. Loviisa s. 10.01.1880 Vimpeli Pappila, k. 04.07.1881 Vimpeli.
6. Anna
7. Heikki
8. Iida
9. Juho
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 178
12. Kaisa Juhontytär Pietilä/Tapola, Heikkilä (7932), (perheestä 174) s. 03.02.1823 Lappajärvi Tapola, k. 18.04.1874 Vimpeli Heikkilä.

Puoliso: Vihitty 13.12.1844 Vimpeli Erkki Markuksenpoika Heikkilä (2733). (Perhe 924) s. 18.08.1822 Vimpeli, k. 08.11.1910 Vimpeli.

Lapset:
1. Maria s. 27.01.1855 Vimpeli Heikkilä, k. 07.06.1857 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 179
12. Anna Juhontytär Pietilä/Tapola (31851), (perheestä 174) s. 06.10.1825 Lappajärvi Tapola.

Puoliso: Juho Juhonpoika Autio (32914) renki, s. 09.10.1825 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho s. 30.03.1849 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 23.03.1854 Lappajärvi, k. 1855 Lappajärvi.
3. Jaakko s. 15.02.1856 Lappajärvi.
4. Maria s. 24.06.1857 Lappajärvi, k. 01.09.1859 Lappajärvi.
5. Erkki s. 08.06.1860 Lappajärvi, k. 12.06.1861 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 180
10. Erkki Antinpoika Lillsöyring (7875), (perheestä 143) talollinen, s. 08.04.1754 Lappajärvi Söyrinki, k. 01.06.1819 Kauhajärvi.
Muistiinpanot: 1789 Erikoisluettelo Lillsöyring Erkki, savut luokka 2, 1 kpl, ei verollisia. 1790 Erikoisluettelo Lillsöyring Erkki isännän veli nuuskamassi 1.

Puoliso: Vihitty 18.11.1781 Lappajärvi Maria Matintytär Giers, Lillsöyring (7908) s. 01.12.1756 Evijärvi?, k. 03.07.1816 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Matti s. 08.04.1783 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 03.07.1783 Lappajärvi.
2. Reetta s. 18.06.1784 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 01.07.1784 Lappajärvi.
3. Maria s. 02.10.1785 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 19.10.1785 Lappajärvi.
4. Kaisa s. 18.11.1786 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 181
5. Maria s. 11.05.1788 Lappajärvi Lillsöyring, k. 21.06.1788 Lappajärvi.
6. Saara s. 13.06.1789 Lappajärvi Lillsöyring, k. 12.07.1789 Lappajärvi.
7. Liisa s. 22.09.1790 Lappajärvi Lillsöyring, k. 16.07.1793 Lappajärvi.
8. Erkki s. 25.11.1793 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 15.12.1793 Lappajärvi.
9. Maria s. 06.05.1798 Lappajärvi Lillsöyring, k. 15.07.1798 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 181
11. Kaisa Erkintytär Lillsöyring (1569), (perheestä 180) emäntä, s. 18.11.1786 Lappajärvi Lillsöyring, k. 02.11.1821 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 11.11.1804 Vimpeli Heikki Erkinpoika Storgård, Lillsöyring (1568). (Perhe 1924) vävy talollinen Lillsöyring n:13, Heikin talo 7/48 kr. 1820-, s. 10.04.1780 Vimpeli Sääksjärvi.
Muistiinpanot: 1820 Lillsöyring n:13, vävy Heikin talo, 7/48 kr, isäntä Heikki, emäntä Kaisa, Juho renki,
Reetta piika, 1, 1, 1, 1, yht verolla 4, lapset 4, yht 8 henk. viinapannun vuokra 3 1/2 kappaa ruista,
savu 1, luokka 1.
1825 Lillsöyring n:13, vävy heikin talo7/48 kr, emäntä Anna, Matti renki, Maria piika 1, 1, 1, 1, verolla 4.
lapset 3, yht 7 henk, viinap.v. 3 1/2 kappaa.
Torppari Jooseppi Antinp. Liisa tytär, verolla 2, lapset 2 yht 4 henk

Lapset:
1. Matti naimat, s. 29.03.1809 Lappajärvi Lillsöyring, k. 21.07.1833 Lappajärvi Lillsöyring.
2. Maria s. 23.12.1810 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 182
3. Kaisa s. 15.09.1814 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 183
4. Liisa s. 02.06.1817 Lappajärvi Lillsöyring, k. 04.12.1817 Lappajärvi Lillsöyring.
5. Anna s. 12.12.1818 Lappajärvi Lillsöyring, k. 21.03.1822 Lappajärvi Lillsöyring.
6. Juho s. 22.02.1821 Lappajärvi Lillsöyring, k. 19.04.1822 Lappajärvi Lillsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 182
12. Maria Heikintytär Lillsöyring (8116), (perheestä 181) emäntä, s. 23.12.1810 Lappajärvi Lillsöyring, k. 04.07.1833 Lappajärvi Lillsöyring.

Puoliso: Vihitty 14.11.1828 Lappajärvi Juho Erkinpoika Hernesniemi Torppa, Lillsöyring (6557) s. 28.04.1809 Lappajärvi Hernesniemi.

Lapset:
1. Erkki s. 27.07.1830 Lappajärvi Lillsöyring, k. 02.10.1830 Lappajärvi Lillsöyring.
2. Juho Heikki s. 14.09.1832 Lappajärvi Lillsöyring, k. 10.01.1833 Lappajärvi Lillsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 183
12. Kaisa Heikintytär Lillsöyring (1567), (perheestä 181) talol. Tytär, s. 15.09.1814 Lappajärvi Lillsöyring, k. 06.10.1865 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 03.11.1833 Lappajärvi Matti Jaakonpoika Vinkka, Lillsöyring (1378). (Perhe 800) vävy Talollinen, s. 04.03.1814 Lappajärvi, k. 11.07.1848 Lappajärvi.

Lapset:
1. Anna s. 04.07.1834 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 08.09.1836 Lappajärvi Lillsöyring, k. 25.02.1837 lappajärvi Lillsöyring.
3. Maria s. 25.06.1838 Lappajärvi.
4. Kaisa s. 28.09.1839 Lappajärvi. Perhe 184
5. Matti s. 18.08.1842 Lappajärvi. Perhe 187
6. Juho s. 28.09.1844 Lappajärvi, k. 28.09.1845 Lappajärvi.
7. Liisa s. 06.07.1846 Lappajärvi Söyring. Perhe 188
2. puoliso: Vihitty 22.07.1849 Lappajärvi Antti Antinpoika Saari, Lillsöyring (7813). (Perhe 1406) s. 11.11.1827 Lappajärvi Kärnä.
Lapset:
8. Matilda s. 23.05.1850 Lappajärvi Lillsöyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 184
13. Kaisa Matintytär Lillsöyring, Nykänen (24206), (perheestä 183) talon hoitaja 1875-, s. 28.09.1839 Lappajärvi, k. 01.08.1895.

Puoliso: Juho Erkinpoika Nykänen (6820). (Perhe 582) talollinen Nykänen 5/64 per 1865-1874, s. 13.11.1835 Lappajärvi Nykänen, k. 02.05.1874 Lappajärvi Nykänen.
Muistiinpanot: 1865 Henkikirja Nykänen Lammi n:2, 5/64 mant. isäntä Juho s-35, emäntä Kaisa s-39, lapset 2 ja 1,
verolla 1 ja 1, yht 3 ja 2, kaikki 5 henk. savu1,
1870 Henkikirja Nykänen Lammi n:2, 5/64 per, isäntä Juho Erkinp. s.35, emäntä Kaisa s-39
1875 Henkikirja Nykänen Lammi n:2, 5/64 per. talon omistaja leski Kaisa, renki Matti Matinpoika,
verolla 1 ja 1. lapset 2 ja 3, yht 3 ja 4, yht 7.savu 1.
1880 Henkikirja Nykänen Lammi n:2, talo 5/64 per. vero 2 rupl. 52,5 kop. omistaa leski Kaisa Matintytär
s-39, tytär Anna s-59, Antti s-63, lapset 1 ja 2 verolla 1 ja 2, yht 2 ja 4 eli 6. savu 1,

Lapset:
1. Anna s. 03.01.1859 Lappajärvi. Perhe 185
2. Erkki s. 17.08.1861 Lappajärvi, k. 29.09.1861 Lappajärvi.
3. Antti s. 11.12.1863 Lappajärvi.
4. Liisa s. 25.12.1866 Lappajärvi. Perhe 151
5. Maria Kaisa aviok.no:33v.1893 ys. 385, s. 02.04.1871 Lappajärvi Nykänen.
6. Matti s. 06.01.1875 Lappajärvi Nykänen. Perhe 186
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 185
14. Anna Juhontytär Nykänen, Nykänen (24207), (perheestä 184) s. 03.01.1859 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 19.05.1889 Lappajärvi Erkki Jaakonpoika Nykänen (24861). (Perhe 157) talollinen Nykänen Lammi n:2, 1895 yhteisviljely veli Jaakon kanssa., s. 27.05.1869 Lappajärvi Nykänen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 186
14. Matti Juhonpoika Nykänen (24866), (perheestä 184) maanviljelijä Nykänen 5/64 per. 1900-, s. 06.01.1875 Lappajärvi Nykänen, k. 20.02.1959 Lappajärvi Nykänen.

Puoliso: Vihitty 1898 Liisa Jaakontytär Lukkarila (25162) s. 17.04.1880 Lappajärvi Lukkarila, k. 08.09.1969 Lappajärvi Nykänen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 187
13. Matti Matinpoika Lillsöyring (1572), (perheestä 183) talollinen, s. 18.08.1842 Lappajärvi, k. 18.08.1842 Lappajärvi Lilolsöyring.

Puoliso: Vihitty 17.01.1862 Lappajärvi Loviisa Antintytär Murtoniemi (1358). (Perhe 730) s. 24.05.1845 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 29.02.1864 Lappajärvi Söyrinki, k. 15.03.1866 Lappajärvi.
2. Heikki s. 17.10.1865 Lappajärvi Söyrinki, k. 1868 Lappajärvi.
3. Amalia s. 04.04.1867 Lappajärvi Söyrinki, k. 16.04.1867 Lappajärvi.
4. Anna s. 11.12.1868 Lappajärvi Söyrinki.
5. Matti s. 18.05.1870 Lappajärvi Söyrinki.
6. Oskari s. 04.11.1871 Lappajärvi Söyrinki.
7. Liisa s. 07.08.1873 Lappajärvi Söyrinki.
8. Maria s. 03.10.1875 Lappajärvi Söyrinki, k. 04.07.1892 Lappajärvi.
9. Antti s. 24.03.1877 Lappajärvi Söyrinki.
10. Heikki s. 19.03.1879 Lappajärvi Söyrinki, k. 30.08.1879 Lappajärvi.
11. Alina
12. Lyydia
13. Sofia
14. Jaakko
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 188
13. Liisa Matintytär Lillsöyring, Murtoniemi (4932), (perheestä 183) s. 06.07.1846 Lappajärvi Söyring, k. 31.05.1883 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Erkki Jaakonpoika Murtoniemi (363). (Perhe 932). (Perhe 939) s. 02.01.1850 Lappajärvi Murtoniemi.

Lapset:
1. Antti s. 19.10.1869 Lappajärvi Itäkylä, k. 25.01.1870 Lappajärvi.
2. Erkki s. 03.01.1871 Lappajärvi Itäkylä, k. 24.07.1871 Lappajärvi.
3. Maria s. 24.06.1872 Lappajärvi Itäkylä.
4. Heikki s. 29.03.1875 Lappajärvi Itäkylä.
5. Liisa s. 14.08.1877 Lappajärvi Itäkylä.
6. Jaakko s. 13.12.1879 Lappajärvi Itäkylä, k. 26.08.1881 Lappajärvi.
7. Erkki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 189
10. Antti Antinpoika Lillsöyrinki, Päällysaho (10904), (perheestä 143) vävy Talollinen, s. 11.03.1757 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 23.05.1821 Lappajärvi Päällysaho.

Puoliso: Vihitty 30.06.1795 Lappajärvi Susanna Jaakontytär Karvala, Päällysaho (10899) emäntä, s. 12.07.1760 Lappajärvi Päällysaho, k. 31.10.1842 Lappajärvi Päällysaho.

Lapset:
1. Maria s. 18.08.1796 Lappajärvi Päällysaho, k. 14.03.1798 Lappajärvi Päällysaho.
2. Liisa s. 29.09.1799 Lappajärvi Päällysaho.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 190
10. Anna Antintytär Lillsöyring (7878), (perheestä 143) s. 16.01.1759 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty 18.11.1781 Lappajärvi Juho Erkinpoika Vakkuri (9332) s. 1756.
Muistiinpanot: 1790 Ylellisyysveroluettelo Lillsöyring Juho, lanko Jaakko ikkunat 2, piippumassi 1. (listassa käly Jaakko ?)

Lapset:
1. Maria s. 19.01.1782.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 191
10. Maria Antintytär Lillsöyring (7880), (perheestä 143) emäntä, s. 01.02.1763 Lappajärvi Söyrinki, k. 24.04.1825 Vimpeli Älgland.

Puoliso: Vihitty 04.06.1797 Lappajärvi Antti Taavinpoika Storgård /Löfland (8969) uudisasukas.Talollinen Älgland, s. 01.02.1753 Vimpeli Sääksjärvi, k. 23.12.1820 Vimpeli Löfland.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 192
10. Matti Antinpoika Lillsöyring, Söderkärnä (6912), (perheestä 143) vävy Talollinen Söderkärnä n:1, 3/4 perintö, Matti 3/8 perintö, 1808-, s. 25.08.1764 Lappajärvi Söyring, k. 07.01.1828 Lappajärvi Söderkärnä.
Muistiinpanot: 1790 Ylellisyysluettelo Lillsöyrinki nuskamassi 1 kpl. 1808 Vävy Matti Antinpoika Lillsöyrinki sai isännyyden vaimonsa isältä Jaakko Juhonpojalta. 1808 Henkikirja Söderkärnä n:1, vävy Matin talo 3/8 perintö, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Saara, Kustaa ja Juho langot, Liisa, Maria ja Reetta tyttäret, 1, 1, 2, 3, yht 7, lapset 5, kaikki yht 12, tupakkamassit. 2 kpl . lasi.ikkunat 5 kpl pienempi. viinapannun vuokra (vero) 6 kap. rukiita Syytinkimies Jaakko Juhonpoika yht 1, tupakkamassi 1. Torppari Pietari Juhonpoika, tytär Liisa , verolla 1, yht 2, tupakkam. 1, ikkunat 2 kpl 1808 Lyhennysluettelo Söderkärnä n:1, isäntä Matti Antinpoika, varsinainen vero 15 taalaria 7 kill, 2 runst. 1810 Henkikirja Söderkärnä n:1 3/4 per. vävy Matti Antinpoika 3/8 per. Saara emäntä,Taavi ja Antti renki, Maria tytär, yht 1,1,2,1. yht 5 henkirahalla, muuita 5, yht 10. savut 1, luokka 1, viinapannun vuokra 6 kap.ruista. 1815 Henkikirja Söderkärnä n:1 3/4 per, vävy Matti Antinpoika 3/8 per. Saara emäntä, Antti poika, Jaakko renki, Maria tytär,1, 1, 2, 1, yht 5, lapset 1, yht 6, 6 kap. ruista viinap. vuokra, savu 1.
1815 Henkikirja torppari Pietari Juhonp, Juho poika, verolla 2, Liisa vaimo ei verolla
1820 Henkikirja Kärnä n:1, 3/4 per. isäntä vävy Matti Antinpoika, talo 3/8 per. Saara vaimo, Antti poika,
Matti ja Matti pojat, Maria miniä, Maria tytär, 1,1, 3. 2. verolla 7 henk, ei lapsia,
Osaomistaja ja yhtiömies Matin lanko. Heikki Erkinpoika Turpela ja vaimo Maria, Jaakko poika
Kustaa ja Matti poikapuolet, piika Liisa. 1, 1, 3, 1, verolla 6, lapset 3, yht 9 henk.
1825 Söderkärnä n:1, 3/4 mant. per. vävy Matti Antinpoika talo 5/16 per. Saara vaimo, Antti poika,
Kustaa vävy, Saara pojan vaimo, Maria tytär, 1, 1,2,2, yht verolla 6, lapset 3. yht 9, viinap. v. 3 1/2 kap.
Itsellinen Matti Tuomaanp, Liisa vaimo, verolla 2, lapset 3, yht 5 henk

Puoliso: Vihitty 03.11.1793 Lappajärvi Saara Jaakontytär Söderkärnä (6906) emäntä Söderkärnä 1808-, s. 16.07.1772 Lappajärvi Kärnä, k. 01.08.1829 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Jaakko s. 24.07.1794 Lappajärvi Söderkärnä, k. 19.11.1794 Lappajärvi Kärnä.
2. Maria s. 24.07.1795 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 193
3. Matti s. 06.02.1798 Lappajärvi Söderkärnä, k. 27.08.1798 Lappajärvi Kärnä.
4. Antti s. 23.06.1799 Lappajärvi Söderkärnä. Perhe 194
5. Saara s. 05.05.1801 Lappajärvi Söderkärnä, k. 05.05.1801 Lappajärvi Kärnä.
6. Saara s. 04.07.1802 Lappajärvi Söderkärnä, k. 04.07.1802 Lappajärvi Kärnä.
7. kuollut s. 10.11.1803 Lappajärvi Söderkärnä, k. 10.11.1803 Lappajärvi Kärnä.
8. Juho s. 03.01.1807 Lappajärvi Söderkärnä, k. 14.01.1807 Lappajärvi Kärnä.
9. Eliisa s. 11.04.1808 Lappajärvi Söderkärnä, k. 12.09.1808 Lappajärvi Söderkärnä.
10. Anna s. 04.09.1810 Lappajärvi Söderkärnä, k. 18.04.1811 Lappajärvi Kärnä.
11. Tuomas s. 06.12.1811 Lappajärvi Söderkärnä, k. 06.12.1811 Lappajärvi Kärnä.
12. Matti s. 29.08.1814 Lappajärvi Söderkärnä, k. 17.10.1814 Lappajärvi Kärnä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 193
11. Maria Matintytär Söderkärnä (6913), (perheestä 192) s. 24.07.1795 Lappajärvi Söderkärnä, k. 05.07.1825 Lappajärvi Söderkärnä.

Puoliso: Kustaa Kustaanpoika Söderkärnä (6917) torppari, s. 12.08.1803 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Liisa s. 27.04.1825 Lappajärvi Kärnä, k. Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 194
11. Antti Matinpoika Kärnä (4190), (perheestä 192) talollinen Söderkärnä n:1 3/16 per. 1830-, s. 23.06.1799 Lappajärvi Söderkärnä, k. 12.12.1854 Lappajärvi Kärnä.
Muistiinpanot: 1830 Henkikirja Södekärnä n:1, 3/4 per, Antti Matinpojan talo 3/16 per, emäntä Maria, Matti renki,
1,1,1 lapset 4, yht 7 henk. viinapannun vuokra 3,5 kap.
Itsellinen vaimo Anna Erkintytär, "Tigger"

Puoliso: Vihitty 04.10.1818 Lappajärvi Maria Aabrahamintytär Pietilä/Tapola, Kärnä (4191). (Perhe 3344) s. 14.09.1799 Lappajärvi, k. 03.04.1880 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Matti s. 28.07.1820 Lappajärvi Kärnä. Perhe 195
2. Antti s. 16.11.1821 Lappajärvi Kärnä. Perhe 200
3. Saara Reetta s. 15.08.1824 Lappajärvi Kärnä, k. 13.06.1825 Lappajärvi Kärnä.
4. Maria s. 04.05.1826 Lappajärvi Kärnä. Perhe 201
5. Liisa s. 26.04.1829 Lappajärvi Kärnä. Perhe 202
6. Anna s. 29.11.1832 Lappajärvi Kärnä, k. 07.04.1897 Vimpeli Sääksjärvi.
7. Salomon s. 10.04.1835 Lappajärvi Kärnä. Perhe 206
8. Kaisa Sofia s. 29.08.1838 Lappajärvi. Perhe 207
9. Helena s. 08.07.1842 Lappajärvi Kärnä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 195
12. Matti Antinpoika Kärnä (7650), (perheestä 194) s. 28.07.1820 Lappajärvi Kärnä, k. 16.09.1865 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 28.11.1844 Lappajärvi Maria Eliaantytär Rantakangas Kärnä, Kärnä (1541). (Perhe 1950) s. 29.01.1827 Lappajärvi Itäkylä Rantakangas, k. 15.05.1880 Lappajärvi.

Lapset:
1. Antti s. 18.06.1846 Lappajärvi Kärnä. Perhe 196
2. Helena s. 01.10.1849 Lappajärvi Kärnä.
3. Matti s. 19.09.1851 Lappajärvi Kärnä. Perhe 197
4. Maria s. 20.07.1854 Lappajärvi Kärnä.
5. Jaakko s. 17.07.1857 Lappajärvi Kärnä.
6. Liisa s. 08.09.1860 Lappajärvi Kärnä.
7. Anna s. 15.04.1863 Lappajärvi Kärnä. Perhe 198
8. Juho s. 01.08.1865 Lappajärvi Kärnä. Perhe 199
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 196
13. Antti Matinpoika Kärnä (4388), (perheestä 195) s. 18.06.1846 Lappajärvi Kärnä
Muuttanut: Perheineen Uusikaarlepyy 18.01.1886.

Puoliso: Vihitty 17.01.1874 Lappajärvi Matilda Erkintytär Hyytinen (3122). (Perhe 233) s. 27.03.1854 Lappajärvi Hyytinen.

Lapset:
1. Juho Erkki s. 25.09.1874 Lappajärvi Kärnä, k. 04.11.1897 Usa.
2. Johanna s. 07.08.1876 Lappajärvi Kärnä.
3. Antti Oskari s. 01.10.1879 Lappajärvi Kärnä.
4. Hulda
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 197
13. Matti Matinpoika Kärnä (35052), (perheestä 195) talolllinen, s. 19.09.1851 Lappajärvi Kärnä, k. 16.12.1905 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 22.04.1943 Lappajärvi Maria Seppä, Kärnä (7651) s. 06.09.1856 Lappajärvi, k. 03.09.1943 Lappajärvi.

Lapset:
1. Lyydia Johanna s. 16.03.1875 Lappajärvi Kärnä, k. 15.12.1896 Lappajärvi.
2. Evald
3. Emilia
4. Edla
5. Albinus
6. Arvo
7. Toivo Jääkärikapteeni, Tuntemattoman sotilaan Kapteeni Kaarnan esikuva.
Lappajärven sotaveteraanit kirja (lainaus)
Kärnä Toivo Kapteeni, s08.01.1895 Lappajärvell: Puoliso Lilja Maria o.s. Ahola, lapsia 3,
Joukko-osastot : 27 Jääkärirpataljoona, 4 Jääkärirykmentti, Er. P. 23. JR 8;n II P:n KK. kompp.
Taistelupaikat: Missejoki. Riianlahti, ja A-joki Saksassa,
Saapui Suomeen 25.02. 1918. Osallistui vapaussotaan Jääkärirykmentin 1 P:n 1 K;N mukana
Viipurin taisteluihin, Talvisodassa 2 ErP:n 3 kom:ssa päällikönä ja P:n komentajana, mukana
Valamon ja Mantsinsaaren taisteluissa,
Jatkosodassa Jr 8:n 2 P:n Kk;komppanian päällikkönä, Haavottui Tsiipakassa 09.07. 1941 ja kuoli sotasairaalassa 10.07. 1941, Haudattu Joensuun sankarihautaan.
8. Olga
9. Niilo
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 198
13. Anna Matintytär Kärnä (7655), (perheestä 195) s. 15.04.1863 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1890 Lappajärvi Juho Heikki Erkinpoika Hyytinen (4378) s. 09.12.1867 Lappajärvi Hyytinen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 199
13. Juho Matinpoika Kärnä (7656), (perheestä 195) s. 01.08.1865 Lappajärvi Kärnä
Muuttanut: Vaasa 31.01.1881. palasi Kärnään 24.01. 1885.lupa naimiseen 1885ja muutti takaisin Vaasaan.
Muistiinpanot: 1900 Kirkonkylä Mäkitupalainen Juho Kärnä s-1865, vaimo Maria s-69, verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 1, yht 4, savu luoka 3,

Puoliso: Maria Kärnä (35022) s. 1869.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 200
12. Antti Antinpoika Kärnä (4189), (perheestä 194) talollinen, s. 16.11.1821 Lappajärvi Kärnä, k. 05.10.1866 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 28.11.1844 Lappajärvi Anna Iisakintytär Vinkanharju, Söderkärnä (4188). (Perhe 770) s. 08.09.1824 lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 05.10.1845 Lappajärvi.
2. Aatami s. 24.01.1848 Lappajärvi Kärnä.
3. Iisakki s. 17.01.1851 Lappajärvi Kärnä.
4. Liisa s. 23.10.1853 Lappajärvi Kärnä.
5. Anna s. 13.12.1855 Lappajärvi Kärnä.
6. Johanna s. 27.06.1858 Lappajärvi Kärnä.
7. Matilda s. 07.07.1862 Lappajärvi Kärnä.
8. Helena s. 27.11.1864 Lappajärvi Kärnä.
9. Maria s. 05.10.1866 Lappajärvi
Muuttanut: Alajärvi 1876.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 201
12. Maria Antintytär Kärnä (7485), (perheestä 194) s. 04.05.1826 Lappajärvi Kärnä, k. 22.02.1866 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 07.11.1852 Vimpeli Kaarle Heikinpoika Hokkanen (32778) itsellinen, s. 30.05.1825 Karstula.

Lapset:
1. Matti s. 23.02.1854 Lappajärvi, k. 17.09.1859 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 26.09.1856 Lappajärvi, k. 17.07.1858 Lappajärvi.
3. Maria s. 08.06.1858 Lappajärvi.
4. Anna s. 17.08.1860 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 202
12. Liisa Antintytär Kärnä (7486), (perheestä 194) s. 26.04.1829 Lappajärvi Kärnä, k. 07.04.1897 Vimpeli Sääksjärvi.

Puoliso: Vihitty 26.11.1847 Lappajärvi Erkki Eliaanpoika Rantakangas, Kärnä (3102). (Perhe 1950) vävy, s. 19.09.1824 Lappajärvi Rantakangas.

Lapset:
1. Maria s. 08.04.1849 Lappajärvi Kärnä.
2. Matti s. 04.03.1852 Lappajärvi Kärnä.
3. Liisa s. 11.01.1854 Lappajärvi Kärnä, k. 12.05.1876 Lappajärvi.
4. Anna s. 01.07.1856 Lappajärvi Kärnä. Perhe 203
5. Erkki s. 13.02.1859 Lappajärvi Kärnä. Perhe 204
6. Antti s. 31.08.1861 Lappajärvi Kärnä. Perhe 205
7. Leena s. 23.08.1864 Lappajärvi Kärnä.
8. Jaakko s. 23.08.1864 Lappajärvi Kärnä.
9. Elias s. 08.07.1869 Lappajärvi Kärnä, k. 14.04.1870 Lappajärvi Kärnä.
10. Elias s. 14.03.1872 Lappajärvi Kärnä, k. 16.07.1873 Lappajärvi Kärnä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 203
13. Anna Antintytär Kärnä (7643), (perheestä 202) s. 01.07.1856 Lappajärvi Kärnä, k. 18.11.1939 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 13.02.1877 Lappajärvi Matti Jaakonpoika Saari, Vanhatupa (5950). (Perhe 1408) s. 13.01.1854 Lappajärvi Kärnä, k. 21.08.1937 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Maija s. 29.03.1878 Lappajärvi Kärnä, k. 24.04.1878 Lappajärvi.
2. Liisa s. 13.04.1879 Lappajärvi Kärnä
Muuttanut: 1907 Isokyrö.
3. Maria
4. Hilma
5. Matti
6. Jaakko
7. Erkki
8. Anna Esteri Muuttanut: Kortesjärvi 06.12.1920.
9. Justiina
10. Johannes
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 204
13. Erkki Antinpoika Kärnä (7644), (perheestä 202) s. 13.02.1859 Lappajärvi Kärnä, k. 15.02.1948 Virsula
Muuttanut: Antti Kustaa Virsulan taloon 1892.

Puoliso: Vihitty 07.02.1880 Anna Matintytär Männikkö, Kärnä (30088) s. 17.07.1862 Lappajärvi Söyrinki, k. 21.12.1899 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 205
13. Antti Antinpoika Kärnä (7645), (perheestä 202) s. 31.08.1861 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 18.01.1880 Lappajärvi Riikka Matintytär Hernesniemi, Kärnä (30777)

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 206
12. Salomon Antinpoika Kärnä (7488), (perheestä 194) s. 10.04.1835 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Kaisa Matintytär Timonen eli Ollila (742). (Perhe 2639) s. 24.09.1836 Lappajärvi.
Muistiinpanot: rip 1855-1856

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 207
12. Kaisa Sofia Antintytär Kärnä, Lypsinmaa (6447), (perheestä 194) s. 29.08.1838 Lappajärvi, k. 07.12.1908 Vimpeli.

Puoliso: Jaakko Juhonpoika Lypsinmaa (5423). (Perhe 4530) s. 22.12.1843 Vmpeli Lypsinmaa, k. 28.02.1866 Vimpeli.

Lapset:
1. Maria s. 23.06.1864 Vimpeli Lypsinmaa, k. 13.03.1866 Vimpeli.
2. Kaisa s. 15.03.1866 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 208
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 208
13. Kaisa Jaakontytär Lypsinmaa (6449), (perheestä 207) s. 15.03.1866 Vimpeli Lypsinmaa, k. 23.12.1910 Vimpeli.

Puoliso: Matti Matinpoika Lypsinmaa (15892). (Perhe 2575) s. 14.09.1858 Vimpeli Lypsinmaa, k. 16.03.1907 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 209
10. Tuomas Antinpoika Lillsöyring (7881), (perheestä 143) s. 20.09.1766 Lappajärvi Söyrinki, k. Lappajärvi Söderkärnä
Muuttanut: Evijärvi10.07.1806.

1. puoliso: Vihitty 24.02.1805 Lappajärvi Kaisa Erkintytär Stortarvonen, Söderkärnä (7386). (Perhe 989) s. 24.06.1766 Lappajärvi Norrkärnä, k. 05.05.1806 Lappajärvi Kärnä.

2. puoliso: Vihitty 17.05.1807 Evijärvi Saara Matintytär Lassila, Söderena/Lassila (13676) s. 05.09.1764 Evijärvi Lassila, k. 21.01.1840 Evijärvi Kivijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 210
10. Jooseppi Antinpoika Lillsöyring (1187), (perheestä 143) lillsöyring torppari 1806-, s. 07.12.1768 Lappajärvi, k. 04.11.1826 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1789 Erikoisluettelo Lillsöyring n:13, Jooseppi Antinpoika savut luokka 2, 1 kpl. ei verollisia. 1790 Ylellisyysluettelo Lillsöyrinki Jooseppi Antinpoika nuuskamassi 1 kpl. 1807 Henkikirja Lillsöyring n:13, Juho Antinpojan torppari Jooseppi ja vaimo Liisa, yht 2, savut 1. 1808 Henkikirja Lillsöyring n:13, Juho Antinpojan torppari Jooseppi ja vaimo Liisa, yht 2, savut 1. 1809 Lyhennysluettelo Lillsöyring n:13, henkivero 12 kill. tuom. rahat 9 kill. linna apu 2 kill. sair (medic) 2 runst. yht 23 killinkiä 2 runst. 1810 Henkikirja Lillsöyring n:13, torppari Jooseppi vaimo Liisa, lapset 5, yht 7 henk, savut 1. luokka 2 1815 Henkikirja Lillsöyring n:13, torppari Jooseppi ja vaimo liisa, lapset 3 tytärtä yht 5, savu1 luokka2. 1820 Henkikirja Lillsöyring n:13, torppari Jooseppi Antinpoika, Jooseppi, Liisa vaimo, Kustaa poika, Liisa tytär, 1,-, 1, 1, yht 3 verolla, lapset 1 tytär, yht 4,

Puoliso: Vihitty 24.02.1793 Lappajrvi Liisa Matintytär Storsöyring, Lillsöyring (1188). (Perhe 267) s. 01.09.1764 Lappajärvi, k. 11.11.1840 Lappajärvi.

Lapset:
1. Saara s. 03.05.1793 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 08.09.1794 Lappajärvi.
2. Antti s. 06.11.1794 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 09.02.1795 Lappajärvi Lillsöyrinki.
3. Maria s. 18.01.1796 Lappajärvi Lillsöyrinki. Perhe 211
4. Matti s. 06.03.1798 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 31.08.1812 Lappajärvi.
5. Liisa s. 12.05.1800 Lappajärvi Lillsöyrinki. Perhe 214
6. Jooseppi s. 08.09.1802 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 215
7. Antti s. 10.02.1805 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 222
8. Saara s. 01.06.1810 Lappajärvi Lillsöyring, k. 25.08.1812 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 211
11. Maria Joosepintytär Lillsöyring (7913), (perheestä 210) emäntä, s. 18.01.1796 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 09.08.1848 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 28.11.1816 Lappajärvi Jaakko Iisakinpoika Lillsöyring (7902). (Perhe 1090) talollinen Lillsöyring n:13, Iisakin talo 7/48 per 1820-, s. 31.01.1786 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 23.04.1845 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1820 Henkikirja Lillsöyring n:13, Iisakin talo 7/48 per. emäntä Maria, Iisakki veli, Liisa käly,
1, 1, 1, 1, yht 4, lapset poika 2, tytär 1. yht 7, viinap.vuokra 3 1/2 kappaa ruista, savu 1, luokka 1 1825 Henkikirja Lillsöyring n.13, Iisakin talo 7/48 vero, emäntä Maria, Antti renki, 1, 1, 1, verolla 3,
yli.ik. 2, lapset 1, yht 6 henk, viinap.v. 3 1/2 kappaa.
Itsellinen Iisakki Iisakinp. Liisa vaimo, verolla 2, lapset 2 yht 4,

Lapset:
1. Liisa s. 03.01.1818 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 02.04.1818 Lappajärvi.
2. Anna s. 08.01.1819 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 212
3. Iisak s. 11.02.1821 Lappajärvi Lillsöyring, k. 06.06.1822 Lappajärvi.
4. Maria s. 22.04.1824 Lappajärvi Lillsöyring, k. 19.05.1824 Lappajärvi.
5. Jaakko s. 30.03.1827 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 213
6. Liisa s. 12.12.1829 Lappajärvi Lillsöyring.
7. Matti s. 01.10.1832 Lappajärvi Lillsöyring.
8. Kaisa s. 08.10.1835 Lappajärvi Lillsöyring.
9. Juho s. 05.03.1839 Lappajärvi Lillsöyring.
10. Leena s. 25.04.1841 Lappajärvi Lillsöyring, k. 26.06.1841 Lappajärvi.
11. Taavi s. 26.06.1844 Lappajärvi Lillsöyring, k. 04.05.1846 Lappajärvi Lillsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 212
12. Anna Jaakontytär Lillsöyring, Hyytinen (1179), (perheestä 211) s. 08.01.1819 Lappajärvi Lillsöyring.

Puoliso: Vihitty 01.12.1837 Lappajärvi Aabraham Juhonpoika Hyytinen (920). (Perhe 4059) vävy talollinen, s. 11.12.1812 Lappajärvi, k. 04.12.1847 Lappajärvi Lillsöyrinki.

Lapset:
1. Maria s. 01.03.1839 Lappajärvi Lillsöyrinng.
2. Sanna Liisa s. 28.01.1841 Lappajärvi Lillsöyrinng.
3. Erkki s. 19.04.1844 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 168
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 213
12. Jaakko Jaakonpoika Lillsöyring (8177), (perheestä 211) talollinen, s. 30.03.1827 Lappajärvi Lillsöyring.

Puoliso: Vihitty 01.12.1848 Lappajärvi Maria Jaakontytär Mängisback, Lillsöyring (8247). (Perhe 1865) s. 03.04.1830 Evijärvi Mängisback.

Lapset:
1. Matti s. 20.05.1850 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 19.06.1850 Lappajärvi.
2. Liisa s. 21.05.1851 Lappajärvi Lillsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 214
11. Liisa Joosepintytär Lillsöyring, Kielankangas (7919), (perheestä 210) s. 12.05.1800 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 14.01.1833 Lappajärvi Kielaankangas.

Puoliso: Vihitty 03.11.1826 Lappajärvi Juho Matinpoika Kielangangas (24553). (Perhe 4381) torppari Kielankangas 1830, s. 31.05.1805 Lappajärvi Kielankangas.
Muistiinpanot: 1835 Henkikirja Leväniemi Itäkylä n:16, torppari Juho Matinpoika, Anna vaimo, Maria äiti,
1, 1,- 1 verolla 3, lapsi 1, yht 4, savu i luokka 2.
1845 Henkikirja Leväniemi Itäkylä n:16, torppari Juho Matinpoika, Anna vaimo, verolla 2, lapset 3,
yht 5, savut 1 luokka 2,
845 talon omistaa Aabraham Erkinpoika Timonen.
Itsellinen Simo Tuomaanpoika Pitkänen ?, Liisa vaimo, Liisa tytär, -, 1, - 1. yht 2, yli-ikäinen 1, lapsi 1,
yht 4, savu 1, luokka 3, 1850 Henkikirja Leväniemi Itäkylä n:16, torppari Juho Matinpoika, Anna vaimo, verolla 2. lapset 2,
yht 4, savut 1, luokka 2.

Lapset:
1. Matti s. 28.05.1827 Lappajärvi Kielaankangas, k. 31.06.1830 Lappajärvi Kielaankankas.
2. Anna Liisa s. 16.09.1831 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 215
11. Jooseppi Joosepinpoika Lillsöyring (8076), (perheestä 210) torppari Onkiahon torppa, s. 08.09.1802 Lappajärvi Lillsöyring.

1. puoliso: Vihitty 31.10.1828 Lappajärvi Anna Erkintytär Matoniemi, Lillsöyring (8205). (Perhe 1652) torpparin vaimo, s. 30.09.1806 Purmojärvi Matoniemi, k. 04.02.1853 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 04.09.1830 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 216
2. Matti s. 09.08.1834 Lappajärvi Lillsöyring.
3. Antti s. 16.03.1838 Lappajärvi Lillsöyring.
4. Maria s. 27.08.1840 Lappajärvi Lillsöyring.
5. Anna s. 16.09.1843 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 218
6. Erkki s. 14.08.1846 Lappajärvi Lillsöyring, k. 22.07.1848 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 1854 Lappajärvi Liisa Jaakontytär Juttuniemi, Lillsöyring (32947) s. 30.07.1813 Evijärvi.
Lapset:
7. Helena s. 26.09.1854 Lappajärvi.
8. Heikki s. 19.01.1845 Evijärvi. Perhe 219
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 216
12. Liisa Joosepintytär Lillsöyring (8208), (perheestä 215) s. 04.09.1830 Lappajärvi Lillsöyring, k. 02.03.1881 Lappajärvi Hyytinen.

Puoliso: Matti Paavonpoika Timonen, Hyytinen (1093). (Perhe 2555) talollinen n:7 Hyytinen 5/48 mant, s. 21.02.1819 Lappajärvi Timonen, k. 04.11.1886 Lappajärvi Hyytinen.
Muistiinpanot: 1865 Henkikirja Hyytinen n:7, Matti Paavonpoja talo 5/48 mant, isäntä vävy Matti, Liisa emäntä,
Taavi poika, Maija piika, verolla miehet 2, naiset 2, yli-ikäinen 1, lapset pojat 3, tytöt 2, yht 10 henk. viinap, vuokra 3 kap. savu luokka 1. 1870 Henkikirja Hyytinen n:7, Matti Paavonpojan talo 5/48 mant, isäntä vävy Matti, emäntä Liisa,
Taavi poika Maria vaimo, verolla 2 ja 2, lapset 3 ja 2, kaikki 9, savut 1 luokka 1. 1875 Henkikirja Hyytinen n:7, Matti Paavonpojan talo 1/12 per 1/48 kr. isäntä Matti, vaimo Liisa,
poika Matti, verolliset miehet 2, naiset 1, lapset pojat 2, tytöt 1, yht 6, savu luokka 1.

Lapset:
1. Erkki s. 15.05.1863 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 217
2. Juho s. 10.01.1865 Lappajärvi Hyytinen
Muuttanut: Alavudelle29.11.1883.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 217
13. Erkki Matinpoika Hyytinen (24440), (perheestä 216) s. 15.05.1863 Lappajärvi Hyytinen.

Puoliso: Vihitty 24.04.1887 Lappajärvi Anna Jaakontytär Kärnä, Hyytinen (25108) s. 11.02.1861 Lappajärvi Kärnä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 218
12. Anna Joosepintytär Lillsöyring, Onki (8212), (perheestä 215) asunut Kiviojalla, s. 16.09.1843 Lappajärvi Lillsöyring.
Muistiinpanot: päästetty kahdesta salavuoteudesta. 1885 Henkikirja Kirkonkylä löysät Maria Joosepintytär Önki, s-43, raajarikko, lapset 2 tytärtä. 1890 Henkikirja Kirkonkylä löysät Maria Joosepintytär Önki, s-43, raajarikko. lapset 2 tytärtä

Lapset:
1. Riikka s. 20.06.1880.
2. Juho Erkki
1. puoliso: Vihitty 09.05.1891 Lappajärvi Matti Matinpoika Koskela (6236). (Perhe 1102) itsellinen, s. 16.07.1853 Lappajärvi Lammi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 219
12. Heikki Liisanpoika Juttuniemi, Hautapakka (33815), (perheestä 215) s. 19.01.1845 Evijärvi, k. 02.05.1878 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 24.10.1869 Lappajärvi Sanna Maria Antintytär Storfinnilä (20514). (Perhe 3124) s. 03.10.1847 Lappajärvi Finnilä, k. 15.02.1879 Lappajärvi.

Lapset:
1. Sanna Liisa s. 14.05.1870 Lappajärvi. Perhe 220
2. Antti Kustaa s. 11.07.1872 Lappajärvi
Muuttanut: Jyväskylä11.02.1889.
3. Maria s. 02.07.1875 Lappajärvi
Muuttanut: Vaasa 04.01.1894.
4. Anna Valpuri s. 16.01.1878 Lappajärvi. Perhe 221
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 220
13. Sanna Liisa Heikintytär Hautapakka (33816), (perheestä 219) s. 14.05.1870 Lappajärvi, k. 17.12.1953 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 19.04.1891 Lappajärvi Jaakko Matinpoika Varimäki/Lehtnen (33886). (Perhe 2375) s. 30.05.1870 Kortesjärvi, k. 07.07.1925 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 221
13. Anna Valpuri Heikintytär Hautapakka (33819), (perheestä 219) s. 16.01.1878 Lappajärvi, k. 25.10.1937 Michigan Ispening.

Puoliso: Matti Matinpoika Tervanen (33895) s. 06.11.1877 Lappajärvi, k. 01.01.1973 jul kuol USA.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 222
11. Antti Joosepinpoika Lillsöyring (1184), (perheestä 210) torpparinpoika lapseton,syytinkil. kuol, s. 10.02.1805 Lappajärvi Söyrinki, k. 04.03.1881 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty 11.10.1827 Lappajärvi Helena Juhontytär Hyytinen (917). (Perhe 4059) s. 28.12.1806 Lappajärvi Hyytinen, k. 02.12.1886 Lappajärvi Söyrinki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 223
9. Susanna Juhontytär Storsöyring, Tullila (26210), (perheestä 142) s. 16.01.1727 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Vihitty 29.10.1749 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Tullila (30953). (Perhe 2280) talollinen Tullila n:29, 5/12 mant. kruunu 1758-, s. 04.04.1730, k. 10. 06.1760 Lappajärvi Tullila.
Muistiinpanot: 1751Jaakko on saanut isännyyden isältään Jaakolta.
1751 Henkikirja Tullila n:29, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, Jaakonpoika, emäntä Susanna, vävy Matti Pertunpoika Ylitalo, vaimo Kaisa, yht 4, savut 1.
1752 Henkikirja Tullila n:29, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Susanna, vävy Matti, vaimo Kaisa, yht 4 savut 1.
1753 Henkikirja Tullila n:29, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emämtä Susanna, vävy Matti, vaimo Kaisa yht 4, savut 1.
1754 Henkikirja Tullila n:29, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Susanna, vävy Matti, vaimo Kaisa, sisar Reetta, isä Jaakko, yht, 6 savut 1.
1755 Henkikirja Tullila n:29, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Susanna, vävy Matti, vaimo Kaisa, sisar Reetta, isä Jaakko, yht 6, savut 1.
1756 Henkikirja Tullila n:29, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Susanna, vävy Matti, vaimo Kaisa, sisar Reetta, yht 6, savut 1.
1757 henkikirja Tullila n:29, 5/24 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Susanna, vävy Matti, vaimo Kaisa, isä Jaakko, sisar Reetta, yht 6, savut 1.
1758 Henkikirja Tullila n:29, 5/12 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Susanna, vävy
Matti, vaimo Kaisa, sisar Reetta, yht 5, savut 1.
1759 Henkikirja Tullila n:29, 5/12 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Susanna, vävy Matti.vaimo Kaisa, yht 4, savut 1.
1760 Henkikirja Tullila n:29, 5/12 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko emäntä Susanna, vävy
Matti, vaimo Kaisa,yht 4, savut 1.
1761 Jaakko kuoli 1760. Tullila jäi isännättä,

Lapset:
1. Liisa s. 06.09.1751 Lappajärvi Tullila.
2. Reetta s. 14.03.1755 Lappajärvi Tullila.
3. Kaisa s. 07.04.1758 Lappajärvi Tullila, k. 10.10.1762 Lappajärvi Tullila.
4. Jaakko s. 30.06.1759 Lappajärvi Tullila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 224
9. Juho Juhonpoika Storsöyring (7166), (perheestä 142) talollinen Storsöyring n:12, 1/2 mant. vero, 1770- 1780, 1/2 vero, 1781 alk 1/2 vero ja 1781-1791. 1/2 vero ja 1/6 kr, Juho isäntänä vuoteen 1804 talo jaettu Juhon ja Aabreaham Matinpojan kesken molemmille 1/4 vero ja 1/12 kr., s. 16.03.1734 Lappajärvi Storsöyring, k. 20.01.1810 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1770 Juho saanut Storsöyringin isännyyden enoltaan Jooseppi Simonpoika Lundilta. 1770 Henkikirja Storsöyring n;12, 1/2 mant. vero, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Matti, vaimo Saara, piika Saara, yht 5, savut 1, vanhaisäntä Jooseppi, ei veroa kuoli
13. 07. 1770
1771 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 mant. vero, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli
Matti, vaimo Saara, piika Saara, yht. 5, savut 1. 1772 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 mant. vero, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli
Matti, vaimo Saara, piika Saara ja Liisa, poika Matti, yht 7, savut 1. 1773 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 mant. vero, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli
Matti, vaimo Saara, leski Saara ei veroa, renki Antti, piika Liisa, yht 7, savut 1 1774 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 mant. vero, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Reetta, veli Matti, vaimo Saara, poika Matti, renki Antti, yht 6, savut 1, leski Saara, ei veroa.
1781 Strsöyring on saanut lisämanttaalin kruunulta 1/6 kr mant yht: 4/6 =2/3 vero/kr
1789 Erikoisluettelo Storsöyring n:12, savut luokka 1, 1kpl, luokka 2 kpl, Juho Juhonpoika savut luokka 1, 1kpl, verolliset asukkaat 6 kpl. 1790 Ylellisyysveroluettelo Storsöyring n:13, isäntä Juho, ikkunat 6, piippumassi 1kpl. 1790 Rästiluettelo Storsöyring n:12, 1/2 per 1/6 kr. isäntä Juho, vuoden verot, maksut ja rästit yht. yht 23 taal. 10 kill. 8 runst. 1791 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 mant. perintö, 1/6 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, Matti ja Juho pojat, Matti veli, Jooseppi pojanpoika, Aabraham ja Erkki, veljenpojat, Maria ja Eeva tyttäret, Kaisa pojanvaimo, Liisa käly, Liisa veljentytär, Maria veljenpojan vaimo, yht, 1, - , 6, 6. yht 13, savut 2.
1792 Talon jako:
1792 Maakirja Storsöyring n:12, 1/2 mant, perintö, 1/6 mant. kruunu, Juho 1/3 mant. Aabraham 1/3, mant. maavero vero yhteensä 5 taalaria 37 kill 4 runst.

1793 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 mant. perintö, 1/6 mant. kruunu, Juhon talo 1/3 mant. per/kr, asukkaat: isäntä Juho, Matti ja Juho pojat, Saara tytär, Kaisa ja Maria miniät, 1, -, 2, 3, yht 6, savut 1. 1795 Henkikrja Storsöyring n;12, 1/2 perintö ja 1/6 kruunu, Juhon talo 1/3 per/kr, asukkaat: isäntä Juho, Matti ja Juho pojat, Maria ja Kaisa miniät, Liisa piika, 1, -, 2, 3, yht 6, savut 1. 1796 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/3 per/kr. asukkaat: isäntä Juho, pojat Matti ja Juho, Kaisa ja Maria miniät, Saara piika 1,- , 2, 3, yht 6, savut 1. 1797 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, yht 1/3 mant. asukkaat: isäntä Juho. Matti ja Juho pojat, Kaisa ja Maria miniät, Saara piika, 1, -, 2, 3, yht 6, savut 1. 1798 Henkikirja Storsöyring n.12, Juhon talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, yht 1/3 mant. asukkaat: isäntä Juho, Matti ja Juho pojat, Kaisa ja Maria miniät, Saara piika, 1, -, 2, 3, yht, 6, savut 1. 1799 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, yht 1/3 mant. asukkaat: isäntä Juho, Matti ja Juho pojat, Maria miniä, Maria piika, 1,-, 2, 2, yht 5, savut 1. 1800 Maakirja Storsöyring n:12, vanha mant. 1/2 kruunu, uusi 1/2 perintö, 1/6 kruunu yht 2/3 mant, jako Juho 7/12 mant, Aabraham 7/12, ( matematiikan mukaan 1/3 juho ja 1/3 Aabr). vero 5 taalaria 37 kill 4 runst. 1801 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, Matti ja Juho pojat, Maria ja Kaisa miniät, 1,-, 2, 2, yht 5, savut 1. 1802 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, pojat Matti ja Juho, Maria ja Kaisa miniät, Liisa ja Liisa piiat, 1, -, 2. 4, yht 7, savut 1. 1803 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, pojat Matti ja Juho, Taavi renki, Maria ja Kaisa miniä, 1,- , 3, 2, yht 6, savut 1. 1804 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu asukkaat: isäntä Juho, pojat Matti ja Juho, Maria ja Kaisa miniä, Matti renki ja Maria piika, Saara ja Eeva piiat, 1, -, 2, 4, yht 7, savut 1. 1805 Maakirja Storsöyring n:12, vanha mant. 1/2 kruunu, uusi 1/2 perintö, 1/6 kruunu, yht. 2/3 mant. vero 5 taalaria 37 kill 4 runst. 1805 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 peritö, 1/6 kruunu, asukkkaat: isäntä Juho, Matti ja Juho pojat, Maria ja Kaisa miniät, Matti renki, Kaisa piika, 1, -, 3, 3, yht 7. lapset Matti 10, kaisa 9. 1805 Juho on luovuttanut talon pojalleen Juholle.

Puoliso: Vihitty 11.11.1754 Lappajärvi Reetta Jaakontytär Jutila eli Kopparskägg, Storsöyring (7995). (Perhe 1179) emäntä, s. 21.05.1732, k. 16.05.1802 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 18.08.1756 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 225
2. Jaakko s. 28.08.1757 Lappajärvi Storsöyring, k. 11.09.1757 Lappajärvi.
3. Jooseppi s. 18.10.1758 Lappajärvi Lillsöyring, k. 02.08.1763 Lappajärvi Söyrinki.
4. Liisa s. 26.04.1760 Lappajärvi Storsöyring, k. 13.08.1760 Lappajärvi Storsöyring.
5. Juho s. 22.08.1761 Lappajärvi Storsöyring, k. 02.09.1761 Lappajärvi.
6. Maria s. 04.08.1764 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 261
7. Saara s. 05.10.1766 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 262
8. Reetta s. 05.10.1766 Lappajärvi Storsöyring, k. 26.03.1767 Lappajärvi.
kaksoset.
9. Juho s. 11.04.1768 Lappajärvi Stosöyring. Perhe 266
10. Jaakko s. 04.08.1770 Lappajärvi Stosöyring, k. 02.01.1771 Lappajärvi.
11. Maria s. 23.02.1772 Lappajärvi Stosöyring, k. 23.02.1772 Lappajärvi.
12. Liisa s. 23.02.1772 Lappajärvi Stosöyring, k. 23.02.1772 Lappajärvi.
kaksonen.
13. Susanna s. 26.05.1774 Lappajärvi Storöyring, k. 26.09.1776 Lappajärvi Storsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 225
10. Matti Juhonpoika Storsöyring (3424), (perheestä 224) talollisen poika, s. 18.08.1756 Lappajärvi Storsöyring, k. 20.05.1805 Lappajärvi Storsöyring.
Muistiinpanot: 1789 Erikoisluettelo Storsöyring n:12 talollisen poika Matti Juhonpoika savut luokka 2, 1 kpl. ei omia verollisia merkattu. 1790 Ylellisyysveroluettelo Storsöyring n.12, isännän poika Matti nuuskarasia

Puoliso: Vihitty 27.11.1775 Lappajärvi Kaisa Juhontytär Sironen, Storsöyring (3425) s. 23.05.1753 Evijärvi Haapajärvi Sironen, k. 13.07.1826 Lappajärvi Storsöyring.

Lapset:
1. Juho s. 22.03.1777 Lappajärvi Storsöyring, k. 13.05.1777 Lappajärvi Storsöyring.
2. Matti s. 07.07.1778 Lappajärvi Storsöyring, k. 25.04.1779 Lappajärvi Storsöyring.
3. Erkki s. 16.03.1780 Lappajärvi Storsöyring, k. 13.07.1780 Lappajärvi Storsöyring.
4. Matti s. 30.09.1781 Lappajärvi Storsöyring, k. 27.12.1781 Lappajärvi.
5. Maria s. 25.05.1783 Lappajärvi Storsöyring, k. 05.07.1783 Lappajärvi.
6. Antti s. 22.10.1784 Lappajärvi Storsöyring, k. 25.10.1784 Lappajärvi Storsöyring.
7. Liisa s. 04.05.1786 Lappajärvi Storsöyring, k. 05.09.1786 Lappajärvi Storsöyring.
8. Taavi s. 01.12.1787 Lappajärvi Storsöyring, k. 01.10.1788 Lappajärvi Storsöyring.
9. Matti s. 10.09.1789 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 226
10. Kaisa s. 27.12.1793 Lappajärvi Storsöyring.
11. Juho s. 24.06.1794 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 232
12. Kaisa s. 22.12.1795 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 247
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 226
11. Matti Matinpoika Storsöyring (3423), (perheestä 225) talollinen, s. 10.09.1789 Lappajärvi Storsöyring, k. 08.03.1848 Lappajärvi Storsöyring.

1. puoliso: Vihitty 01.12.1811 Lappajärvi Saara Taavintytär Lukkarila (1771). (Perhe 3448). (Perhe 3449) s. 10.12.1788 Lappajärvi, k. 06.03.1836 Lappajärvi Storsöyrinki.

Lapset:
1. Matti s. 18.09.1812 Lappajärvi Storsöyring, k. 12.10.1812 Lappajärvi Storsöyring.
2. Kaisa s. 28.12.1813 Lappajärvi Storsöfring, k. 03.01.1814 Lappajärvi Storsöyring.
3. Maria s. 07.03.1815 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 227
4. Eliisa s. 25.06.1816 Lappajärvi Storsöfring, k. 25.08.1816 Lappajärvi Storsöyring.
5. Kaisa s. 10.09.1817 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 228
6. Matti s. 23.02.1820 Lappajärvi Storsöfring, k. 22.08.1820 Lappajärvi Storsöyring.
7. Eliisa s. 16.07.1821 Lappajärvi Storsöfring, k. 24.07.1821 Lappajärvi Storsöyring.
8. Anna s. 03.07.1822 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 229
9. Taavi s. 19.11.1824 Lappajärvi Storsöfring, k. 17.03.1825 Lappajärvi Storsöyring.
10. Matti s. 06.01.1826 Lappajärvi Storsöfring, k. 27.07.1826 Lappajärvi Storsöyring.
11. Leena s. 01.03.1827 Lappajärvi Storsöfring, k. 26.10.1830 Lappajärvi Storsöyring.
12. Antti s. 07.11.1829 Lappajärvi Storsöfring, k. 31.08.1830 Lappajärvi Storsöyring.
2. puoliso: Vihitty 22.10.1840 Lappajärvi Maria Juhontytär Stortarvonen, Söyrinki (2824). (Perhe 3677) emäntä, s. 19.05.1796 Lappajärvi Tarvola, k. 05.05.1868 Lappajärvi Söyrinki
Muuttanut: Sadeharjulle.
Lapset:
13. Taavi s. 18.09.1841 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 230
14. Juho s. 02.07.1844 Lappajärvi Söyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 227
12. Maria Matintytär Lillsöyring (3426), (perheestä 226) emäntä, s. 07.03.1815 Lappajärvi Lillsöyring, k. 21.06.1847 lappajärvi Lillsöyring.

Puoliso: Vihitty 02.12.1831 Lappajärvi Iisak Matinpoika Nyyssölä, Lillsöyring (8215). (Perhe 3383) talollinen vävy, s. 15.06.1811 Lappajärvi Nyyssölä.

Lapset:
1. kuollut s. 1832 Lappajärvi Lillsöyring, k. 1832 Lappajärvi Lillsöyring.
2. Kaisa s. 02.08.1833 Lappajärvi Lillsöyring, k. 26.10.1833 lappajärvi Lillsöyring.
3. Anna s. 04.12.1834 Lappajärvi Lillsöyring, k. 18.08.1835 Lappajärvi Lillsöyring.
4. Matti s. 04.09.1836 Lappajärvi Lillsöyring.
perheeseen jää kaksi Mattia. ilmeisesti tiedoissa on virhe eli Iisakki Iisakinpojan Matti ei ole kuollut vaan Iisakki Matinpoika on kuollut v 1836.
5. Taavi s. 16.04.1838 Lappajärvi Lillsöyring, k. 08.05.1840 Lappajärvi Lillsöyring.
6. Maria s. 26.08.1840 Lappajärvi Lillsöyring, k. 26.01.1843 Lappajärvi Lillsöyring.
7. Matti s. 04.07.1843 Lappajärvi Lillsöyring.
8. Maria s. 24.04.1846 Lappajärvi Lillsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 228
12. Kaisa Matintytär Storsöyring (3427), (perheestä 226) emäntä, s. 10.09.1817 Lappajärvi Storsöyring, k. 14.04.1842 Lappajärvi Lillsöyring.

Puoliso: Vihitty 08.11.1839 Lappajärvi Juho Erkinpoika Lillsöyring (8040). (Perhe 145) s. 17.04.1816 Lappajärvi Lillsöyring.

Lapset:
1. Matti s. 08.02.1840 Lappajärvi Lillsöyring.
2. Maria s. 08.12.1841 Lappajärvi Lillsöyring, k. 28.04.1842 Lappajärvi Lillsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 229
12. Anna Matintytär Storsöyring (3428), (perheestä 226) taloll;n pojan leski, s. 03.07.1822 Lappajärvi Storsöyring, k. 05.03.1849 Lappajärvi Tarvonen.

Puoliso: Vihitty 15.12.1843 Lappajärvi Juho Matinpoika Tarvonen (23799). (Perhe 3678) s. 26.05.1818 Lappajärvi Stortarvonen, k. 01.01.1847 Lappajärvi Tarvonen.

Lapset:
1. Matti s. 26.12.1844 Lappajärvi Tarvonen, k. 22.01.1846 Lappajärvi Tarvonen.
2. Juho s. 14.12.1846 Lappajärvi Tarvonen, k. 04.09.1847 Lappajärvi Tarvonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 230
12. Taavi Matinpoika Storsöyring (30358), (perheestä 226) talollinen, s. 18.09.1841 Lappajärvi Söyrinki.
äiti leski Maija Juhontytär Tarvonen s19.05.1795 k.

Puoliso: Vihitty 1862 Liisa Juhontytär Ollila (309). (Perhe 2157) s. 04.03.1845 Lappajärvi Ollila.
rip.1860,1861.
Muistiinpanot: rip söy 1863-1868

Lapset:
1. Juho Erkki s. 06.09.1863 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 231
2. Taavi s. 23.07.1866 Lappajärvi Söyrinki.
3. Matti s. 02.05.1868 Lappajärvi Söyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 231
13. Juho Erkki Taavinpoika Tyynelä (30359), (perheestä 230) s. 06.09.1863 Lappajärvi Söyrinki, k. 29.03.1929 Muhos
Muuttanut: Paavola 17.1.1911, Muhos 01.02.1921.

Puoliso: Vihitty 22.08.1885 Lapajärvi Anna Erkintytär Ahola, Tyynelä (30786) s. 10.02.1868 Lappajärvi, k. 14.10.1942 Muhos.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 232
11. Juho Matinpoika Storsöyring (2823), (perheestä 225) talollinen, s. 24.06.1794 Lappajärvi Storsöyring, k. 18.04.1839 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Vihitty 00.11.1814 Lappajärvi Maria Juhontytär Stortarvonen, Söyrinki (2824). (Perhe 3677). (Perhe 3682) emäntä, s. 19.05.1796 Lappajärvi Tarvola, k. 05.05.1868 Lappajärvi Söyrinki
Muuttanut: Sadeharjulle.

Lapset:
1. Kaisa s. 16.12.1815 Lappajärvi Storsöyring, k. 06.09.1816 Lappajärvi.
2. Anna s. 14.12.1817 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 233
3. Maria s. 21.02.1818 Lappajärvi Storsöyring, k. 22.03.1822 Lappajärvi.
4. Kaisa s. 01.01.1820 Lappajärvi Storsöyring, k. 07.01.1820 Lappajärvi.
5. Juho s. 14.04.1821 Lappajärvi Storsöyring, k. 06.09.1821 Lappajärvi.
6. Matti s. 10.10.1822 Lappajärvi Söyring. Perhe 240
7. Jaakko s. 15.04.1824 Lappajärvi Storsöyring, k. 09.03.1825 Lappajärvi.
8. Leena s. 15.05.1826 Lappajärvi Storsöyring, k. 28.07.1826 Lappajärvi.
9. Maria s. 09.07.1827 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 244
10. Juho s. 18.04.1829 Lappajärvi Storsöyring, k. 01.09.1830 Lappajärvi.
11. Erkki s. 05.05.1831 Lappajärvi Storsöyring, k. 16.01.1833 Lappajärvi.
12. Iisakki s. 30.09.1833 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 245
13. Taavi s. 26.06.1836 Lappajärvi Storsöyring, k. 16.11.1836 Lappajärvi.
14. Kaisa s. 05.07.1838 Lappajärvi Storsöyring, k. 28.07.1838 Lappajärvi.
15. Juho s. 16.10.1839 Lappajärvi Storsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 233
12. Anna Juhontytär Storsöyring, Hyytinen (1079), (perheestä 232) emäntä Hyytinen, s. 14.12.1817 Lappajärvi Storsöyring, k. 27.12.1884 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.12.1836 Lappajärvi Erkki Erkinpoika Hyytinen (283). (Perhe 1949) talollinen Hyytinen n:7 talo 1/12 per, 1/48 kr. 1845-, s. 13.07.1815 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 15.04.1858 Lappajärvi.
Ilmeisesti vävy muitakin mahdollisuuksia on. Ensimm. lapsen syntymäpaikka Hyytinen ja toisen Ollila.1820 Erkki oli isäntä.
Muistiinpanot: 1845 Henkikirja Hyytinen n:7, 1/2 per. 1/8 kr, maavero 20 rupl. 20 kop. Erkki Erkinpojan talo 1/12 per. 1/48 kr, vero 3 rupl. 36 2/3 kop. isäntä Erkki, emäntä Anna, renki 1, 1, 1,-, verolla 3, lapset 2, kaikki 5, viinap. vuokra 3 kap. savut 1, luokka 1.
1850 Henkikirja Hyytinen n:7 1/2 per ja 1/8 kr, maavero 20 rupl 20 kop, Erkki Erkinpojan talo 1/12 per.
ja 1/48 kr, vero 3 rupl 36 2/3 kop, isäntä Erkki, Anna emäntä, Erkki renki, 1, 1, 1, yht 3, lapset 6, kaikki yht 9, viinap. vuokra 3 kappaa, savu 1, luokka 1.
1855 Henkikirja Hyytinen n:7 Erkin talo 1/12 per. 1/48 kr. vero 3 rupl. 36 2/3 kop, isäntä Erkki, emäntä Anna, Juho poika, Juho renki, 1, 1, 2, -. verolla 4, lapset 7, kaikki 11, viinap vero 3 kap, savu 1 luokka 1. Nimismies Juho Erkinpoika Lagerlöf, vaimo Saara, verolla 2 yli-ik. 1, lapset 1, yht 4 henk , savu 1, luok 3 torppari Salomon Matinpoika Mann, vaimo Riitta, verolla 2, lapsi 1. yht 3, henk savu 1 luokka 3 1860 Henkikirja Hyytinen n:7 Erkin talo 1/12 per. 1/48 kr, isäntä leski Anna, Juho ja Erkki pojat, Maija
tytär,1, - , 2, 1, yht 4, lapset 4, yht 8, viinap. vuokra 3 kappaa. savut 1, luokka 1. torppari Salomon Matinpoika Mann, vaimo Riitta, 1, 1, yht 2, lapset 1, yht 3 henk. savu 1, luokka 2. Nimismies Juho Erkinpoika Lagerlöf, tytär Kaisa, 1,-, -, 2, yht 3, yli-ikäinen 1, yht 4, savut 1, luokka 1. 1865 Henkikirja Hyytinen n:7, Erkin talo 5/48 mant, isäntä leski Anna, Erkki ja Matti pojat, Liisa tytär, Liisa ja Maija pojan vaimot, verolla miehet 3, naiset 4, lapset pojat 2, tytöt 3, kaikki 12, viinap. vuokra 3 kap, savu luokka 1. Itsellinen Antti Mann, vaimo Leena, itsellisverolla 2, lapsi poika 1, yht 3, savu luokka 1. Nimismies Kaarle Lagerlöf, Heikki renki, anna piika, verolla 2 miestä, 1 nainen. torppari Salomon Matinpoika, Kaisa vaimo, verolla 2, lapset tytär 1. poika 1, yht 4 henk, savu luokka 1. 1870 Henkikirja Hyytinen n;7 Erkin talo 1/12 per, 1/48 kr, isäntä leski Anna, poika Juho, vaimo Liisa, pojat Matti ja Erkki, miniä Maria, tytär Tilda ja Liisa, verolla miehet 3, naiset 5, lapset pojat 5, yht 13 savu luokka 1. Itsellinen Antti Mars, vaimo Leena, verolla 1 ja1, lapset tytöt 2, yht 2, savu luokka 1. torppari Salomon Mann, vaimo Kaisa, verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 2, yht 5. savu luokka 1.

Lapset:
1. Erkki s. 23.06.1838 Lappajärvi Hyytinen, k. 24.06.1838 Lappajärvi Hyytinen.
2. Juho Heikki s. 23.01.1840 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 234
3. Maria s. 21.11.1841 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 235
4. Erkki s. 08.11.1843 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 237
5. Matti naimaton, s. 27.08.1845 Lappajärvi Hyytinen.
6. Anna Kreeta s. 11.05.1847 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 238
7. Liisa s. 25.05.1849 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 239
8. Matilda s. 21.02.1851 Lappajärvi Hyytinen, k. 29.07.1851 Lappajärvi Hyytinen.
9. Jaakko s. 11.10.1852 Lappajärvi Hyytinen, k. 13.04.1857 Lappajärvi Hyytinen.
10. Matilda s. 27.03.1854 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 196
11. Elias s. 11.03.1856 Lappajärvi Hyytinen, k. 21.05.1856 Lappajärvi Hyytinen.
12. Katariina s. 28.03.1857 Lappajärvi Hyytinen, k. 01.07.1857 Lappajärvi Hyytinen.
13. Kustaa s. 30.06.1858 Lappajärvi Hyytinen, k. 01.05.1859 Lappajärvi Hyytinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 234
13. Juho Heikki Erkinpoika Hyytinen (284), (perheestä 233) talollinen Hyytinen n:7 1/24 vero ja 1/96 kr 1880-, s. 23.01.1840 Lappajärvi Hyytinen, k. 09.03.1887 Lappajärvi Hyytinen.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Hyytinen n:7 Juho Heikin talo 1/24 per, 1/96 kr, vero 1 rupla 68 1/3 kop. savu luokka 1. isäntä Juho Heikki s-40, vaimo Liisa s-42, muori Anna s-17, verolla 1 ja 2, lapset 4 ja 1, kaikki 8 henk.

Puoliso: Vihitty 22.12.1862 Lappajärvi Liisa Matintytär Viitala, Hyytinen (4359). (Perhe 893) s. 18.02.1842 Lappajärvi Viitala.

Lapset:
1. Erkki s. 15.08.1863 Lappajärvi, k. 06.11.1863 Lappajärvi.
2. Matti asevelvolliseksi, s. 08.10.1864 Lappajärvi.
3. Erkki s. 03.02.1867 Lappajärvi, k. 27.03.1946 Lappajärvi.
4. Juho Kustaa s. 07.11.1869 Lappajärvi, k. 07.02.1938 USA Michigan Trenary
Muuttanut: Nyykaarleby 24.02.1890.
5. Maria s. 24.07.1873 Lappajärvi, k. 06.08.1873 Lappajärvi.
6. Johanna s. 15.09.1875 Lappajärvi
Muuttanut: 1878.
7. Antti s. 10.11.1878 Lappajärvi
Muuttanut: 1878.
8. Aukusti Muuttanut: 1879.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 235
13. Maria Erkintytär Hyytinen (374), (perheestä 233) s. 21.11.1841 Lappajärvi Hyytinen, k. 19.04.1867 Lappajärvi Tarvola Olli.

Puoliso: Vihitty 21.12.1861 Lappajärvi Matti Jaakonpoika Olli (8757). (Perhe 2797) s. 17.12.1838 Lappajärvi Tarvola, k. 19.04.1867 Lappajärvi Olli.

Lapset:
1. Anna s. 16.07.1862 Lappajärvi Tarvola, k. 24.08.1862 Lappajärvi.
2. Matti s. 03.11.1863 Lappajärvi Tarvola. Perhe 236
3. Erkki s. 15.06.1865 Lappajärvi Tarvola, k. 17.12.1879 Lappajärvi.
4. Maria s. 20.04.1867 Lappajärvi Tarvola, k. 20.04.1867 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 236
14. Matti Matinpoika Olli, Hautala (4374), (perheestä 235) talollinen, s. 03.11.1863 Lappajärvi Tarvola, k. 11.06.1919 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 09.01.1887 Lappajärvi Maria Matintytär Ylitalo, Olli /Hautala (19653) s. 05.08.1867 Lappajärvi, k. Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 237
13. Erkki Erkinpoika Hyytinen (1092), (perheestä 233) talollinen Hyytinen n:7 1/24 per ja 1/96 kr 1880-, s. 08.11.1843 Lappajärvi Hyytinen.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Hyytinen n:7, Erkin talo 1/24 per ja 1/96 kr, vero 1 rupla 68 1/3 kop. savu luokka 1. isäntä Erkki s-43, vaimo Maria s-46, veli Matti s-47 verolla 2 ja 1, lapset 4 ja 2, yht 9 henk. Torppari Matti Erkinpoika s-44, vaimo Reetta s-47, verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 1, kaikki 4 henk, savu luokka 2. Itsellinen Salomon Mann s-28, vaimo Kaisa 34, ei verollisia, lapset 1 ja 4, kaikki 7.

Puoliso: Vihitty 17.07.1864 Lappajärvi Maija Liisa Matintytär Hyytinen, Timonen (1095). (Perhe 2561) s. 04.10.1846 Lappajärvi, k. Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti muut koko perhe 347/1893, s. 15.10.1864 Lappajärvi Hyytinen.
2. Juho Heikki s. 09.12.1867 Lappajärvi Hyytinen.
3. Jaakko s. 24.06.1870 Lappajärvi Hyytinen, k. 26.05.1899 Lappajärvi Rantakangas.
4. Aleksanteri s. 23.02.1872 Lappajärvi Hyytinen, k. 04.12.1900 Lappajärvi Hyytinen.
5. Tilda Maria s. 19.12.1874 Lappajärvi Hyytinen.
6. Erkki s. 23.11.1877 Lappajärvi Hyytinen, k. 13.11.1878 Lappajärvi Hyytinen.
7. Iida Maria s. 30.08.1879 Lappajärvi Hyytinen, k. 01.06.1881 Lappajärvi Hyytinen.
8. Iida emäntä.
9. Sanna Maija
10. Sanna Maija
11. Erkki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 238
13. Anna Kreeta Erkintytär Hyytinen (1081), (perheestä 233) s. 11.05.1847 Lappajärvi Hyytinen.

Puoliso: Vihitty 12.04.1874 Lappajärvi Matti Erkinpoika Timonen, Koski (4395). (Perhe 2556) itsellinen mäkitupalainen, multamaalla, s. 25.05.1844 Evijärvi Koski, k. Lappajärvi
Muuttanut: muuttanut Evijärven Koskelle.

Lapset:
1. Juho Erkki s. 03.07.1874 Lappajärvi
Muuttanut: 1892/301.
2. Iida s. 05.08.1876 Lappajärvi, k. 03.09.1877 Lappajärvi.
3. Matti s. 28.06.1878 Lappajärvi.
4. Jaakko
5. Jaakko
6. Oskari
7. Antti
8. Vihtori
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 239
13. Liisa Erkintytär Hyytinen (1082), (perheestä 233) s. 25.05.1849 Lappajärvi Hyytinen, k. 02.05.1889 Lappajärvi Hyytinen.

Puoliso: Vihitty 17.02.1884 Lappajärvi Jaakko Matinpoika Viitala (4402). (Perhe 893). (Perhe 894) s. 17.07.1845 Lappajärvi Viitala, k. 02.04.1894 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 240
12. Matti Juhonpoika Söyring (8159), (perheestä 232) talollinen, s. 10.10.1822 Lappajärvi Söyring.

Puoliso: Vihitty 12.01.1844 Lappajärvi Anna Erkintytär Olli, Söyring (8235). (Perhe 3384) s. 22.01.1820 Lappajärvi Tarvola.

Lapset:
1. Maria s. 21.10.1845 Lappajärvi Söyring, k. 24.01.1846 Lappajärvi Söyring.
2. Anna Liisa s. 06.01.1847 Lappajärvi Söyring, k. 08.08.1848 Lappajärvi Söyring.
3. Erkki s. 15.05.1849 Lappajärvi Söyring. Perhe 241
4. Matti s. 01.05.1852 Lappajärvi Söyring. Perhe 242
5. Anna Reetta s. 24.09.1854 Lappajärvi Söyring. Perhe 243
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 241
13. Erkki Matinpoika Storsöyring (8240), (perheestä 240) s. 15.05.1849 Lappajärvi Söyring.

Puoliso: Vihitty 05.02.1869 Lappajärvi Maria Leena Juhontytär Ollila (311). (Perhe 2157) sivu 249 1869, s. 18.12.1850 Lappajärvi Ollila, k. 12.02.1878 Lappajärvi Ollila.
Muistiinpanot: rip 1866-1868

Lapset:
1. Maria s. 03.06.1870 Lappajärvi Söyrinki, k. 01.01.1871 Lappajärvi Söyrinki.
2. Aleksanteri s. 24.01.1872 Lappajärvi Söyrinki, k. 01.08.1872 Lappajärvi Söyrinki.
3. Agneta s. 21.01.1872 Lappajärvi Söyrinki, k. 10.07.1891 Lappajärvi Söyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 242
13. Matti Matinpoika Storsöyring (30353), (perheestä 240) s. 01.05.1852 Lappajärvi Söyring, k. 10.03.1887 Usa.

Puoliso: Vihitty 11.04.1874 Lappajärvi Kaisa Juhontytär Ollila (2658). (Perhe 2157) s. 27.01.1857 Lappajärvi Ollila
Muuttanut: Kemiin 26.11.1888.

Lapset:
1. Juho Erkki s. 02.09.1875 Lappajärvi Söyrinki
Muuttanut: 05.12.1891 Kemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 243
13. Anna Reetta Matintytär Söyring, Lukkarila (25159), (perheestä 240) s. 24.09.1854 Lappajärvi Söyring.

Puoliso: Vihitty 04.12.1880 Lappajärvi Erkki Juhonpoika Lukkarila (5539). (Perhe 3454) s. 29.12.1855 Lappajärvi lukkarila, k. 12.03.1884 Lappajärvi Lukkarila.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 244
12. Maria Juhontytär Storsöyring, Lillsöyring (8162), (perheestä 232) s. 09.07.1827 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Vihitty 12.02.1848 Lappajärvi Iisak Matinpoika Nyyssölä, Lillsöyring (8215). (Perhe 3383). (Perhe 3394) talollinen vävy, s. 15.06.1811 Lappajärvi Nyyssölä.

Lapset:
1. Juho Erkki s. 18.02.1849 Lappajärvi Lillsöyring, k. 24.01.1850 Lappajärvi Lillsöyring.
2. Leena s. 09.05.1850 Lappajärvi Lillsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 245
12. Iisakki Juhonpoika Storsöyring (2822), (perheestä 232) talollinen, s. 30.09.1833 Lappajärvi Storsöyring, k. 01.05.1877 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 25.11.1853 Lappajärvi Reetta Juhontytär Ollila, Söyring (297). (Perhe 2153) emäntä, s. 17.10.1833 Lappajärvi, k. 12.07.1879 Lappajärvi.
Äiti40-45.

Lapset:
1. Maria s. 02.10.1855 Lappajärvi, k. 12.10.1855 Lappajärvi.
2. Anna s. 03.12.1856 Lappajärvi.
3. Juho s. 01.03.1858 Lappajärvi. Perhe 246
4. Maria s. 16.04.1860 Lappajärvi, k. 04.10.1860 Lappajärvi.
5. Liisa s. 28.05.1863 Lappajärvi, k. 01.10.1863 Lappajärvi.
6. Iisakki s. 14.04.1865 Lappajärvi, k. Lappajärvi Lapsena.
7. Iisakki s. 14.04.1868 Lappajärvi.
8. Erkki s. 21.06.1871 Lappajärvi, k. 11.04.1872 Lappajärvi.
9. Maria Helena s. 23.08.1872 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 246
13. Juho Iisakinpoika Söyring (2827), (perheestä 245) s. 01.03.1858 Lappajärvi.

Puoliso: Anna Erkintytär Söyring (34172) 30-35, s. 1860.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 247
11. Kaisa Matintytär Storsöyring, Lamminmäki (9931), (perheestä 225) emäntä, s. 22.12.1795 Lappajärvi Söyrinki, k. 20.05.1878 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Vihitty 28.11.1816 Lappajärvi Heikki Heikinpoika Lammi (9899) taloll n:3 Lammi 1/12 mant, s. 20.02.1796 Lappajärvi Lammi, k. 06.06.1872 Lappajärvi Lammi.

Lapset:
1. Maria s. 23.07.1817 Lappajärvi Lammi. Perhe 248
2. Heikki s. 17.01.1819 Lappajärvi Lamminmäki, k. 23.01.1819 Lappajärvi Lamminmäki.
3. Matti s. 21.12.1820 Lappajärvi Lammi. Perhe 251
4. Heikki s. 08.02.1823 Lappajärv Lammi. Perhe 258
5. Jaakko s. 29.03.1825 Lappajärvi Lammi, k. 17.04.1825 Lappajärvi Lamminmäki.
6. Taavi s. 26.01.1826 Lappajärvi Lammi, k. 15.08.1826 Lappajärvi Lamminmäki.
7. Anna s. 09.06.1827 Lappajärvi Lammi, k. 17.03.1845 Lappajärvi Lammi.
8. Erkki s. 28.07.1829 Lappajärvi. Perhe 260
9. Kaarina s. 14.12.1833 Lappajärvi Lammi, k. 23.07.1834 Lappajärvi Lamminmäki.
10. Kaisa s. 13.02.1836 Lappajärvi Lammi, k. 01.05.1838 Lappajärv Lammi.
11. Jaakko s. 02.03.1838 Lappajärvi Lammi, k. 13.12.1839 Lappajärvi Lammi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 248
12. Maria Heikintytär Lammi, Hernesniemi (6601), (perheestä 247) s. 23.07.1817 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Vihitty 25.04.1838 Lappajärvi Matti Matinpoika Hernesniemi (1580) talonhoitaja seksmanni Hernesniemi n:15, Matin talo 9/64 per ja 9/256 kr 1855- alk 45/512 mant, s. 21.09.1819 Lappajärvi Hernesniemi.
Muistiinpanot: 1860 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, Matti Matinpoika 3/64 per ja 3/256 kr, Maija vaimo, Kaisa
tytär, Taavi vävy, Matti ja heikki rengit Heikki poika, Maija pojan vaimo, Itsellinen Antti Antinpoika Pyymaa 1865 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, 45/512 kr, isäntä Matti Matinpoika, Maija vaimo, Heikki poika, Maija pojan vaimo Anna piika. Itsellinen Antti Pyymaa ja Anna vaimo. 1870 Henkikirja Hernesniemi n:14, uusi Lammi n:1, Matin talo 9/128 per ja 9/512 kr. isäntä Matti, emäntä Maria, Heikki poika, Maria pojan vaimo verolla 3 ja 3, pojat 5 tytöt 2, yht 13 henk.savu luokka 1. 1875 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, 45/512 per, savu luokka 1, asuja Matti s-19, leski, poika Heikki s-40, vaimo Maria, tytär Anna, verolla 2 ja 2, lapset 0 ja 4, yht 2 ja 6, kaikki 8, henk. 1880 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, 45/512 per, vero 2 rupl, 84 1/2 kop, savu 1. isäntä Matti s-19, vaimo Anna s-23, poika Heikki s-40, vaimo Maria s-42, 0-4 tytär Anna s-55. verolla 2 ja 3, lapset 0 ja 4, yht 2 ja 7, kaikki 9. 1885 Henkkirja Hernesniemi Lammi n:1, 45/512 per. vero 2 rupl. 84 1/2 kop. talon hoitaja Matti Matinpoika s-19,"äijä"yli-ikäinen, vaimo Anna s-23, Heikki s-40, vaimo Maria s-42, (0-4), Anna s-55, vävy Heikki s-63, vaimo Maria s-65, verolla 2 ja 4, lapset 1 ja 4, yht 3 ja 8, kaikki 11, savu 1. 1890 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, 45/512 per, vero 2 rupl 84,5 kop, savu 1. talon hoitaja Matti Matinpoika s:19, "öfa" vaimo Anna s-23 "öfa", poika Heikki s-40, vaimo Maria s- 42, (0-2), Tilta s-70, Miina s-73, Anna s-55, vävy Heikki Pitkäsalo s-63, vaimo Maria Heikintytär s-65. (0 ja 1). verolla 2 ja 5, lapset 0 ja 3, öfat 1 ja 1. yht 3 ja 9, kaikki 12 henk.

Lapset:
1. Jaakko s. 21.10.1838 Lappajärvi Hernesniemi, k. 18.01.1839 Lappajärvi Hernesniemi.
2. Matti s. 20.09.1839 Lappajärvi Hernesniemi.
3. Heikki s. 15.11.1840 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 249
4. Kaisa s. 14.07.1843 Lappajärvi Hernesniemi, k. 21.01.1844 Lappajärvi Hernesniemi.
5. Matti s. 20.02.1845 Lappajärvi Hernesniemi, k. 27.02.1845 Lappajrvi Hernesniemi.
6. Maria s. 25.04.1846 Lappajärvi Hernesniemi.
7. Matti s. 30.03.1849 Lappajärvi Hernesniemi, k. 01.07.1849 Lappajärvi Hernesniemi.
8. Jaakko s. 10.08.1850 Lappajärvi Hernesniemi.
9. Juho s. 10.09.1853 Lappajärvi.
10. Anna naimaton, s. 24.12.1855 Lappajärvi.
11. Liisa s. 23.07.1859 Lappajärvi. Perhe 250
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 249
13. Heikki Matinpoika Hernesniemi (6604), (perheestä 248) talollinen Hernesniemi Lammi n:1 45/512 per. 1895-, s. 15.11.1840 Lappajärvi Hernesniemi.
Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per. vero 2 rupl 84 3/8 kop. savu 1, kiinnek, 6/2 -61, talon hoitaja Heikki Matinpoika s-40, vaimo Maria s-42, tytär Miina 73, tytär Kaisa 76 (0-1), käly Anna s-55, vävy Heikki 63, vaimo Maija s-65, (1-1), verolla 2 ja 5, lapset 1 ja 2.yht 10 henk. 1900 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per. vero 2 rupl 84 3/8 kop, savu 1, kiinnek 16.02.61, isäntä Heikki Matinpoika s-40, tytär Miina s-73, käly Anna s-55, vävy Heikki s-63,vaimo Maija s-65, (1-1) vävy Matti s-73, vaimo Tilda s-70, (0-2). verolla 3 ja 4, lapset 1 ja 3, yht 4 ja 7 kaikki 11 henk . 1905 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per, vero 2 rupl84 3/8 per. savu 1. kiinnek 16/2-61, isäntä Heikki s-40, tytär Miina s-73, käly Anna s-55, vävy Heikki s-63, vaimo Maija s-65, ( 1 ja 1) , Matti Matti s-73, vaimo Tilda s-70, ( 0-3 ), verolla 2 ja 4, lapset 2 ja 4, yht 4 ja 8, kaikki 12.

Puoliso: Maria Eliaantytär Annola (8932). (Perhe 1502) s. 08.09.1842 Lappajärvi Tarvola.

Lapset:
1. Maria emäntä, s. 26.10.1865 Lappajärvi Hernesniemi, k. 20.06.1942 Lappajärvi.
2. Matti s. 07.07.1868 Lappajärvi Hernesniemi, k. 22.02.1869 Lappajärvi Hernesniemi.
3. Matilda s. 02.03.1870 Lappajärvi Hernesniemi.
4. Vilhelmiina s. 05.05.1873 Lappajärvi HernesniemiHernesniemi, k. 04.04.1939 Lappajärvi Leväniemi.
5. Liisa s. 05.09.1876 Lappajärvi Hernesniemi, k. 21.11.1876 Lappajärvi Hernesniemi.
6. Kaisa s. 05.09.1876 Lappajärvi Hernesniemi.
kaksonen.
7. Anna Reetta s. 25.12.1880 Lappajärvi Hernesniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 250
13. Liisa Matintytär Hernesniemi (24178), (perheestä 248) emäntä, s. 23.07.1859 Lappajärvi, k. 21.12.1935 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 22.01.1880 Antti Matinpoika Hernesniemi (3720). (Perhe 919) Talollinen Lammi n:1, Hernesniemi 0,0584 perintö 1901-1920, s. 21.06.1861 Lappajärvi Hernesniemi, k. 19.09.1928 Lappajärvi
Muuttanut: Amerikka 1917.

Lapset:
1. Matti s. 29.12.1880 Lappajärvi Hernesniemi, k. 10.05.1881 Lappajärvi Hernesniemi.
2. Antti
3. Matti itsellinen, Amerikkaan ennen 1815.

Muistiinpanot: 1915 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, itsellinen Matti, s-84 Amerikkaan
4. Taavi
5. Leander Amerikkaan 1917.
6. Senja
7. Senja
8. Elias Jääkärivääpeli.
9. Alma
10. Kaarle
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 251
12. Matti Heikinpoika Lammi (6623), (perheestä 247) s. 21.12.1820 Lappajärvi Lammi, k. 31.08.1866 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Vihitty 11.11.1841 Kaisa Matintytär Hernesniemi (1581) s. 06.05.1824 Lappajärvi Hernesniemi, k. 14.12.1878 Lappajärvi Lammi.

Lapset:
1. Heikki s. 31.03.1844 Lappajärvi Lammi. Perhe 252
2. Matti s. 29.11.1845 Lappajärvi Lammi, k. 29.01.1846 Lappajärvi Lammi.
3. Maria s. 04.01.1847 Lappajärvi Lammi.
4. Anna s. 20.02.1849 Lappajärvi Lammi, k. 19.09.1866 Lappajärvi Lammi.
5. Kaisa naim04.10. 1875 jac jac Lamm, s. 23.07.1851 Lappajärvi Lammi.
6. Liisa s. 07.10.1853 Lappajärvi Lammi, k. 24.04.1864 Lappajärvi Lammi.
7. Leena s. 16.11.1855 Lappajärvi Lammi. Perhe 254
8. Matti s. 19.03.1858 Lappajärvi Lammi. Perhe 255
9. Vilhelmiina s. 31.06.1860 Lappajärv Lammi, k. 26.12.1881 Lappajärvi Lammi.
10. Matilda s. 08.10.1862 Lappajärvi Lammi. Perhe 256
11. Elias s. 20.12.1865 Lappajärvi. Perhe 257
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 252
13. Heikki Matinpoika Lammi (6626), (perheestä 251) s. 31.03.1844 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Anna Jaakontytär Lammi (2859). (Perhe 1444) s. 12.06.1848 Lappajärvi Lammi.

Lapset:
1. Juho s. 19.01.1870 Lappajärvi Lammi. Perhe 253
2. Maria s. 07.12.1871 Lappajärvi Lammi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 253
14. Juho Heikinpoika Lammi (24887), (perheestä 252) aviok n:32 1893, s. 19.01.1870 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Anna Antintytär Sandbacka, Lammi (25857) tullut 29.11.1893, s. 13.04.1870 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 254
13. Leena Matintytär Lammi (24422), (perheestä 251) s. 16.11.1855 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Vihitty 1875 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Lammi (2860). (Perhe 1444) s. 15.01.1851 Lappajärvi Lammi.

Lapset:
1. Matti s. 02.07.1876 Lappajärvi Lammi, k. 09.03.1877 Lappajärvi.
2. Maria s. 11.01.1878 Lappajärvi Lammi.
3. Juho s. 21.09.1880 Lappajärvi, k. 27.12.1880 Lappajärvi Lammi.
4. Anni
5. Tilta
6. Anna Leena
7. Hanna
8. Hermanni
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 255
13. Matti Matinpoika Lammi (24423), (perheestä 251) vävy Hernesniemessä, 1895 löysä, s. 19.03.1858 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Vihitty 12.05.1882 Lappajärvi Maria Erkintytär Hernesniemi (24263). (Perhe 158) s. 10.07.1865 Lappajärvi Hernesniemi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 256
13. Matilda Matintytär Lammi, Hernesniemi (6845), (perheestä 251) s. 08.10.1862 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Vihitty 28.02.1880 Lappajärvi Juho Juhonpoika Hernesniemi (24182). (Perhe 584) isäntä Hernesniemi Lammi n:1, talo 15/172 per. 1895-, s. 26.03.1860 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 257
13. Elias Matinpoika Lammi (20525), (perheestä 251) s. 20.12.1865 Lappajärvi, k. Amerikka
Muuttanut: Perhe Amerikkaan.

Puoliso: Vihitty 27.10.1885 Lappajärvi Vilhelmiina Juhontytär Ollila, Lammi USA:ssa (129). (Perhe 2677) s. 14.07.1867 Lappajärvi Ollila, k. Usa
Muuttanut: Amerikka 27.01.1896 (passin päiväys).
Muistiinpanot: 1882-1886

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 258
12. Heikki Heikinpoika Lammi (24471), (perheestä 247) s. 08.02.1823 Lappajärv Lammi.

Puoliso: Vihitty 19.02.1849 Lappajärvi Reetta Jaakontytär Lassila, Lammi (24472). (Perhe 2148) s. 20.11.1829 Evijärvi Haapajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 08.10.1850 Lappajärvi Lammi.
2. Jaakko s. 31.01.1852 Lappajärv Lammi.
3. Maria s. 26.03.1855 Lappajärv Lammi.
4. Liisa s. 21.04.1861 Lappajärv Lammi, k. kuol laps.
5. Anna s. 04.09.1863 Lappajärv Lammi, k. 02.05.1864 Lappajärvi.
6. Liisa s. 31.12.1865 Lappajärvi Lammi. Perhe 259
7. Matti s. 02.04.1870 Lappajärvi Lammi, k. 25.11.1872 Lappajärvi Lammi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 259
13. Liisa Heikintytär Lammi (24477), (perheestä 258) evijärvi 1876, s. 31.12.1865 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Leander Heikinpoika Lassila (29692) s. 22.11.1861 Evijärvi Haapajärvi Lassila.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 260
12. Erkki Heikinpoika Lammi (21116), (perheestä 247) 1/24 vero ja 1/24 kr talol n:3, s. 28.07.1829 Lappajärvi.

Puoliso: Anna Jaakontytär Lammi (2859). (Perhe 1444). (Perhe 1446) s. 12.06.1848 Lappajärvi Lammi.

Lapset:
1. Heikki s. 12.06.1878 Lappajärvi Lammi.
2. Tilta s. 26.11.1880 Lappajärvi Lammi, k. 21.02.1881 Lappajärvi Lammi.
3. Erkki
4. Hanna
5. Hilma
6. Jaakko
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 261
10. Maria Juhontytär Storsöyring (8001), (perheestä 224) isännän veljen vaimo , lapseton, s. 04.08.1764 Lappajärvi Storsöyring, k. 19.04.1822 Lappajärvi Lamminmäki.

Puoliso: Vihitty 28.10.1792 Lappajärvi Erkki Jaakonpoika Lamminmäki (9907) isännän veli, s. 31.03.1768 Perho Haukilahti, k. 16.12.1835 Lappajärvi Lamminmäki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 262
10. Saara Juhontytär Storsöyring, Lamminperä /Skottari (8002), (perheestä 224) s. 05.10.1766 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Vihitty 10.11.1793 Lappajärvi Antti Antinpoika Lamminperä (8282). (Perhe 4451) uudistilallinen Lamminperä n:49, 1/4 mant. maakauppias Purmojärven Skottarissa, s. 04.06.1770 Lappajärvi Lamminperä, k. 1844 Purmojärvi Skottari
Muuttanut: 05.02.1808 Saarijärveltä vaimo +poika.
Muistiinpanot: 1792 Maakirja Lamminmäki n:49, 1/4 mant. kruunu, isäntä Antti Antinpoika, vero 2 taalaria, 8 äyriä,
perustettu 31.01.1781, vervapaus 10 vuotta laskettu alkavan 1785, puolivero 1790, täydelle verolle 1795 (ruotsinkielinen talo). 1793 Henkikirja Lamminmäki n:49, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: Antti isäntä, äiti Maria, lanko Matti, käly Reetta, 1, -, 1, 2, yht 4. savut 1. 1795 Henkikirja Lamminperä n:49, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, Saara vaimo, Matti lanko, Maria äiti, Reetta langonvaimo, 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1. 1796 Henkikirja Lamminperä n:49, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä antti, Saara vaimo, Matti lanko, Maria äiti, Reetta langonvaimo, 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1. 1797 Lamminperä jaettu kahtia Antti 1/8 mant ja lanko Matti 1/8 mant. kruunu. 1797 Merkintä henkikirjassa jako laillistettu oikeudessa 03,02,1796. 1797 Henkikirja Lamminperä n:49, 1/4 mant. kruunu, Antin talo 1/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Saara, renki Kustaa, 1, 1, 1,-, yht 3, savut 1. 1798 Henkikirja Lamminperä n:49, 1/4 mant. kruunu, Antin talo 1/8 mant.obebads asumaton. Itsellinen Lauri Antinpoika ja vaimo Barbrud, 1, 1, 2 savu 1. 1799 Henkikirja Lamminperä n:49, 1/4 mant. kruunu, Antin talo 1/8 mant obebads, asumaton. itsellinen Lauri Antinpoika, vaimo Barbro yht 2, savut 1. 1800 Maakirja Lamminperä n:49, 1/4 mant kruunu, talon isännät Kustaa Antinpoika 1/8 mant, Matti Simonpoika 1/8 mant. vero kokotalo 2 taalaria 8 äyriä.

Lapset:
1. Maria s. 23.04.1796 Lappajärvi Lamminperä.
2. Matti s. 1802 Lappajärvi Lamminperä. Perhe 263
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 263
11. Matti Antinpoika Lamminperä, Skottari (8489), (perheestä 262) s. 1802 Lappajärvi Lamminperä, k. 30.06.1856 Lappajärvi Purmojärvi.

Puoliso: Liisa Jaakontytär Lillfinnilä (10377). (Perhe 3366) s. 18.02.1807 Lappajärvi, k. 18.01.1859 Purmojärvi.

Lapset:
1. Antti s. 30.04.1825 Lappajärvi Lillfinnilä. Perhe 264
2. Matti s. 29.07.1827 Lappajärvi Lillfinnilä. Perhe 265
3. Maria s. 16.03.1829 Lappajärvi Skottari.
4. Anna Liisa s. 16.11.1832 Purmojärvi Skottari.
5. Erkki s. 16.08.1834 Purmojärvi Skottari.
6. Jaakko s. 05.10.1837 Purmojärvi Skottari.
7. Anna Liisa s. 02.09.1841 Purmojärvi Skottari, k. 22.09.1847 Purmojärvi.
8. Juho s. 07.11.1844 Purmojärvi Skottari.
9. Elias s. 19.09.1846 Purmojärvi Skottari.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 264
12. Antti Matinpoika Skottari (10268), (perheestä 263) s. 30.04.1825 Lappajärvi Lillfinnilä.

Puoliso: Vihitty 10.11.1849 Evijärvi Anna Matintytär Mantela, Skottari (17923). (Perhe 2141) s. 10.08.1825 Evijärvi, k. 11.03.1859 Purmojärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 29.08.1850 Evijärvi.
2. Matti s. 1855 Purmojärvi, k. 03.02.1856 Purmojärvi.
3. Antti s. 08.03.1857 Purmojärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 265
12. Matti Matinpoika Skottari (10101), (perheestä 263) s. 29.07.1827 Lappajärvi Lillfinnilä.

Puoliso: Kaisa Erkintytär Rantala, Skottari (17929) s. 26.04.1836 Purmojärvi.

Lapset:
1. Erkki s. 22.08.1860 Kortesjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 266
10. Juho Juhonpoika Storsöyring (503), (perheestä 224) talollinen Storsöyring n:12, 1/4 perintö, 1/12 kruunu, 1805-, s. 11.04.1768 Lappajärvi Stosöyring, k. 08.07.1841 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1805 Juho on saanut isännyyden isältään Juholta, samana vuonna, kun hänen veljensä Matti on kuollut. 1807 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 perintö ja 1/12 kruunu, asukkaat: Juho Juhonpoika isäntä, Maria emäntä, Matti Matinpoika veljenpoika, Taavi renki, Kaisa veljenvaimo, Kaisa piika. 1, 1, 2, 2, yht 6, savut 1. isä Juho 72 v, Matti 12 Kaisa 11v yht 9 . 1808 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 perintö ja 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Maria, Matti veljenpoika, Kaisa veljenvaimo, Saara piika, 1, 1, 1, 2, yht 5, isä Juho 73 v, lapset 2, yht kaikki yht 8. 1808 Lyhennysluettelo Storsöyring n:12, varsinainen vero 13 taalaria, 4 runst. 1810 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 per ja 1/6 kr, Juhon 1/4 per. ja 1/12 kr, asukkaat: isäntä Juho, Maria vaimo, Matti ja Juho veljenpojat, Taavi ja Jaakko rengit, 1, 1, 4,-, yht 6, lapset 1, kaikki 7.
savut luokka 1 kpl, viinapnnun vuokra 6 kappaa ruista. 1815 Henkikirja Storsöyring n;12, 1/2 per. ja 1/6 kr. Juhon talo 1/4 per. 1/12 kr. isäntä Juho, emäntä Maria, Matti Ja Juho veljenpojat, Saara ja Maria veljenpoikien vaimot, Saara veljen vaimo, 1, 1, 2, 3, yht 7, kaikki 7, savut 1, luokka 1, 6 Kappaa ruista viinap.v.
1820 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 per ja 1/6 kr. Juhon talo 1/4 per, ja 1/12 kr, isäntä Juho, emäntä Maria, Juho ja Matti veljenpojat, Matti renki, Saara ja Maria miniät, 1, 1, 3, 2, yht 7, lapset pojat 1, tytöt 4 yht 12, savut 1, luokka 1, viinapannu vuokra 6 kappaa.
1825 Henkikirja Storsöyring n:12, Juhon talo 1/4 vero ja 1/12 kr, emäntä Maria, Matti ja Juho veljenpojat,
Sanna ja Maria miniät, 1, 1, 2, 2, verolla yht 6, yli.ik. 1, lapset 7, yht 14 henk. viinap. v. 6 kappaa.

Puoliso: Vihitty 13.11.1791 Lappajärvi Maria Juhontytär Sironen, Storsöyring (8005) emäntä, s. 06.06.1769 Evijärvi Haapajärvi, k. 19.01.1838 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Liisa s. 01.03.1793 Lappajärvi Stosöyring, k. 18.06.1793 Lappajärvi.
2. Kaisa s. 01.03.1793 Lappajärvi Storsöyring, k. 06.03.1793 Lappajärvi Storsöyring.
3. Antti s. 22.03.1794 Lappajärvi Storsöyring, k. 22.11.1794 Lappajärvi.
4. Kaisa s. 11.07.1795 Lappajärvi Stosöyring, k. 23.07.1795 Lappajärvi.
5. Maria s. 12.03.1797 Lappajärvi Stosöyring, k. 04.04.1797 Lappajärvi.
6. Erkki s. 12.09.1798 Lappajärvi Storsöyring, k. 17.10.1798 Lappajärvi.
7. Maria s. 04.09.1800 Lappajärvi Storsöyring, k. 10.09.1800 Lappajärvi.
8. Matti s. 14.09.1801 Lappajärvi Storsöyring, k. 15.12.1801 Lappajärvi.
9. Maria s. 12.11.1802 Lappajärvi Storsöyring, k. 12.11.1802 Lappajärvi.
10. Liisa s. 29.12.1803 Lappajärvi Storsöyring, k. 19.05.1804 Lappajärvi.
11. Juho s. 03.04.1805 Lappajärvi Storsöyring, k. 05.09.1805 Lappajärvi.
12. Maria s. 11.08.1806 Lappajärvi Storsöyring, k. 06.09.1806 Lappajärvi.
13. Kaisa s. 20.11.1807 Lappajärvi Storsöyring.
14. Matti s. 26.09.1810 Lappajärvi Storsöyring, k. 18.10.1810 Lappajärvi Storsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 267
9. Matti Juhonpoika Storsöyring (7168), (perheestä 142) talollisen veli, s. 03.01.1739 Lappajärvi Storsöyring, k. 27.10.1792 Lappajärvi Storsöyring.
Muistiinpanot: 1789 Erikoisluettelo Storsöyring n:12, isännän veli Matti Juhonpoika savut luokka 2, 1kpl, ei verollisia. 1790 Ylellisyysveroluettelo Storsöyrinki n:12, isännän veli Matti nuuskamassi 1.

1. puoliso: Vihitty 17.12.1758 Lappajärvi Saara Eskontytär Svarvar, Storsöyring (7941) emäntä, s. 12.08.1738 Lappajärvi Olli, k. 27.02.1776 Lappajärvi Storsöyring.

Lapset:
1. Aabraham s. 02.06.1760 Lappajärvi Storsöyrink. Perhe 268
2. Reetta s. 26.10.1761 Lappajärvi Storsöyring, k. 06.09.1774 Lappajärvi.
3. Saara s. 02.05.1763 Lappajärvi Storsöyrink.
4. Liisa s. 01.09.1764 Lappajärvi. Perhe 210
5. Erkki s. 29.04.1768 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 312
6. Jooseppi s. 06.01.1770 Lappajärvi. Perhe 324
7. Saara s. 09.02.1773 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 339
2. puoliso: Vihitty 31.10.1776 Lappajärvi Liisa Juhontytär Lillhök, Storsöyring (32568) leski vihittäessä, s. 10.04.1729 Alajärvi, k. 10.12.1799 Lappajärvi Storsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 268
10. Aabraham Matinpoika Storsöyring (7942), (perheestä 267) talollinen storsöyring n:12, 1/3 mant. per/kr, 1/4 per ja 1/12 kr. 1792-, s. 02.06.1760 Lappajärvi Storsöyrink, k. 17.03.1815 Lappajärvi Storsöyring
(
Perunkirja

Vuonna 1816 4 päivä tammikuuta on toimitettu perunkirjoitus, omaisuuden kirjaus ja jako
edesmenneen Aabraham Matinpoika Storsöyringin kuoleman 17.03.1815 jälkeen, hänen
jälkeensä jäi rakas vaimo Liisa Erkintytär, lesken lisäksi jäi 5 tytärtä, jotka kaikki olivat
ensimmäisestä avioliitosta, tyttäret olivat Maria, Saara, Reetta, Anna ja Kaisa, vain
Kaisa on naimaton, Maria on naimisissa talollinen Heikki Matinpoika Storstrangin kanssa,
tytär Saara on naimisissa ja asuu kotona talollisenpoika Taavi Matinpoika Stortarvosen kanssa, tytär Reetta on naimisissa talollisenpoika Jaakko Matinpoika Pokelan kanssa,
tytär Anna on naimisissa talollisenpoika Erkki Jaakonpoika Pokelan kanssa, tytär Kaisan
puolesta asianhoitajana on edesmenneen veli Erkki Matinpoika Storsöyring. Kaikkien
jälkeenjääneiden puolesta antoi Henrik Storstrang luettelon vainajan omaisuudesta
seuraavalla tavalla:
Tämä Storsöyring verotalo n:12 1/9 osa mantaalia Savonkylä Lappajärven pitäjä
Arvioitu talon hinnaksi kaikkine rakennuksineen: 148 taal 7 kill

Rautatyökalut
1 kpl piilukirves 1
2 kpl halkaisukirves 32
1 -"- 8
1 kytö kuokka 8
1-"- 8
1 peltokuokka 8
1 -"- 8
1rautalapio 8
1 rautalapio 4
1 käsilihta 4
1 kuorijan haka 2
1 "tak vede" navari 4
1 tartunta haka 2
1 tynnyrisaha 1
1 pieni lyöntivasara 3
1 höylä 4
1 rautakanki 32
Ajokalut
1 raudoitettu ja heloitetu vanha kärry 3
4 kpl työrekiä 1 16
2 kivirekeä 16
2 miesvetoinen auraa 16
1 pelto aura ( åker ahl ) 16
1 riimut ja valjaat hevosille 16

Kalastusvälineet
1/6 del uti not , osakkuus nuotasta 3
1/3osaa veneestä 16
1/3 osaa norssinuotasta 12
2 hauki rysää a,12 24
1 muikku nuotta (verkko?) 16
5 ahven katiska 10

Lasia
8 pulloa a 1 kill. 8
Sekalaiset
pata 8 kannua 1 16
pata 2 kannua 32
kupit ja kipot yht. 3
1/3 osuus tahkosta 1 6

Hevoset ja muu karja
1 kpl ruunahevonen 17 vuotias 10
1 kpl lehmiä punakorva 8
Yhteensä omaisuus 186 taal. 16 kill

Vastattavaa eli velat

Pietarsaarelaisen Kauppias Matti Malmin saatavat laskettu 27 elokuuta 1815 90 5 5
Juho Juhonpoika Storsöyringille 4 40
-"- 6 kapp rukiita a 8 kill 1 16
-"- 2 kapp 16
Erkki Erkinpoika Lillsöyringille 16
Edesmenneelle vävy Taavi Matinpoika Stortar.lle 40
Edesmenneelle Liisa Erkint:lle tynnyri ruista 8
tytär Reetalle häiden kustannuksista 3 16
tytär Kaisalle häistä 3 16
-"- tytär Kaisalla myötäjäis lehmä antamatta 8
- " - 2 kpl talop a 24 1
tytär Saaralle lehmä antamatta 8
Kirkkoherran 1/3 lehmä antamatta 3
edesmenneelle Erkki veljelle 24
perunkirjoituskustannukset 3 16
velat yhteensä 175 taalaria 37 kill 5 runst
sairaalamaksut 8
köyhille 8
lautamies Oravalle 16
Juho Storsöyringille 16
Veli Erkin leskelle 3

kaikki yhteensä summa 179 taal 37 kill 5 runst.

omaisuusdesta 186 taal. 17 kill. 5 runst.
velat 175 taal. 37 kill 5 runst
jäännös 6 27 kill 7 runst

leskelle 2 taal. 9 kill. 21/3runst, kullekin tyttärelle jää 4 kill .4 1/5 runst.
Uskotut miehet sopivat vapauttavansa osan omaisuudesta, niin että
voidaan hankkia käteistä jota tarvitaan navettaan,

Uskotut miehet vakuuttavat perunkirjan olevan huolellisesti ja oikein laadittu, ja että
pesän osakkaat hyväksyvät perunkirjan allekirjoituksillaan.

leski Liisa Erkintytär Storsöyring vävy Taavi Matinpoika

tytär Reetta ja edunhoitaja aviomies Jaakko Matinpoika Påkela
tytär Kaisa ja edunhoitaja aviomies Heikki Matinpoika Storstrang
tytär Anna -"- Erkki Jaakonpoika Pokela
tytär Kaisa -"- Erkki Matinpoika Storsöyring

Perunkirjan tekijä Taavi Tarvudd

Esaias Orava Juho Juhonpoika Storsöyring
lautamies verotalollinen
).
Muistiinpanot: 1792 Maakirja Storsöyring n:12, 1/2 mant. perintö, 1/6 mant. kruunu, Juho 1/3 mant. perintö/kruunu, Aabraham 1/3 mant. perintö/kruunu, verot 5 taalaria, 37 kill, 4 runst.( koko talo). 1793 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 mant. perintö, 1/6 mant. kruunu, Aabrahamin talo, 1/3 mant, per./kr. asukkaat: isäntä Aabraham, Maria vaimo, Jooseppi ja Erkki veljet, Liisa äiti, Liisa ja Saara sisaret, Anna käly, 1, 1, 2, 4, yht. 8, savut 1. 1794 Yhteisviljely isäntänä Aabraham, kaikki kolme veljestä Aabraham, Erkki ja Jooseppi omistivat samansuuruisen osan 1/3 manttaalin talosta. 1795 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 perintö, 1/6 kruunu, Aabrahamin talo, 1/3 per/kr, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Maria, Jooseppi ja Erkki veljet, Saara sisar, Anna käly, Liisa tytär. 1, 1, 2, 3, yht 7, savut 1. 1796 Henkikirja Storsöyring n;12, Aabrahamin talo, 1/3 per/kr, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Maria, Jooseppi ja Erkki veljet, veljet, Saara sisar, Anna käly, Liisa ja Maria tyttäret, 1, 1, 2, 4, yht 6, savut 1. 1797 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, yht. 1/3 mant, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Maria, Jooseppi ja Erkki veljet, Saara sisar, Anna käly, Liisa ja Maria tyttäret, 1, 1, 2, 4, yht 6, savut 1. 1798 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, yht 1/3 mant, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Maria, Jooseppi ja Erkki veljet, Anna käly, Liisa ja Maria tytäret, 1, 1, 2, 3, yht 6, savut 1. 1799 Henkkirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, yht 1/3 mant, asukkaat: isäntä Aabraham, Maria emäntä, Jooseppi ja Erkki veljet, Anna käly, Liisa tytär, 1, 1, 2, 2, yht. 6 savut 1. 1800 Maakirja Stoesöyring n:12, vanha mant. 1/2 kruunu, uusi 1/2 perintö, 1/6 kruunu, yht 2/3 mant, jako, Juho 7/12 ?, Aabraham 7/12 ?.( matematiikan mukaan juho 1/3, Aabr 1/3 mant ). vero 5 taalaria 37 kill. 4 runst, 1801 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Maria, Jooseppi ja Erkki veljet, Anna käly, Liisa tytär, 1, 1, 2, 2, yht 6, savut 1. 1802 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Maria, Jooseppi ja Erkki, Matti vävy, Liisa tytär, Anna käly, 1, 1, 3, 2, yht 7, savut 1. 1803 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu. asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Maria, Matti vävy, Erkki ja Jooseppi veljet, Anna käly, Liisa tytär, 1, 1, 3, 2, yht 7 savut 1. 1804 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Maria, Erkki ja Jooseppi veljet, Taavi renki, Anna käly, Liisa tytär. 1, 1, 3, 2, yht 7, 1805 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö, 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Aabraham, vaimo Liisa, Erkki ja Jooseppi veljet, Matti renki, Liisa tytär, Anna käly, yht 1, 1, 3, 2, yht 7, lapset Kaisa, Saara ja Anna, Kaikki 10, savut 1. 1805 Maakirja Storsöyring n:12, vanha mant. 1/2 kruunu, uusi 1/2 perintö, 1/6 kruunu, yht 2/3 mant, vero 5 taalaria 37 kill 4 runst. 1807 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Liisa, Erkki ja Jooseppi veljet, Taavi ottopoika, Matti renki, Saara ottopojan vaimo, Anna käly, 1, 1, 4, 2 yht 8 lapset: Kaisa 4, Saara 5, Anna 6, Liisa 1 viiko, yht 12, savut 1. 1808 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 perintö 1/12 kruunu, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Liisa, Erkki ja Jooseppi veljet, Taavi ja Matti rengit Saara sedäntytär, Anna käly, Anna tytär, 1, 1, 4, 3, yht 9 lapset 3, kaikki yht 12, savut 1. 1808 Lyhennysluettelo Storsöyring n:12, isäntä Aabraham Matinpoika varsinainen vero 16 taalaria 1 kill. 3 runst. 1810 Henkikirja Storsöyring n:12, 1/2 per ja 1/6 kr. Aabrahamin talo 1/4 per. ja 1/16 kr, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Liisa, Erkki ja Jooseppi veljet, Taavi vävy, Saara veljentytär, Anna käly, Anna tytär, 1, 1, 3, 3 yht 8, lapset 3, yht 11, savut 1, luokka 1. viinapannuvuokra 6 kappaa ruista. 1815 Henkikirja Storsöyring n:12, Aabrahamin talo 1/4 per ja 1/16 kr, asukkaat: isäntä Aabraham, emäntä Liisa, Anna ja Kaisa tyttäret, Erkki veli, Taavi vävy, Juho vävy ,Saara tytär, Juho renki.
Juho renki, Kaisa piika 1, 1, 4, 4, yht 10, lapset 5, kaikki 15, savu 1, luokka 1,
viinp. v. 6 kappaa ruis.

1. puoliso: Vihitty 14.06.1778 Lappajärvi Maria Erkintytär Stortarvonen Kovanen, Storsöyring (7984). (Perhe 987) emäntä, s. 15.09.1758 Lappajärvi Tarvola, k. 04.06.1803 Lappajärvi Storsöyring.

Lapset:
1. Liisa s. 24.08.1779 Lappajärvi Stosöyring. Perhe 269
2. Maria s. 04.09.1780 Lappajärvi Tarvola. Perhe 270
3. Matti s. 17.11.1783 Lappajärvi Tarvola, k. 17.08.1785 Lappajärvi Storsöyring.
4. Saara s. 26.04.1786 Lappajärvi Tarvola. Perhe 286
5. Reetta s. 19.03.1789 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 296
6. Kaisa s. 08.05.1790 Lappajärvi Tarvola, k. 12.09.1790 Lappajärvi Storsöyring.
7. Anna s. 22.10.1791 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 302
8. Matti s. 09.02.1795 Lappajärvi Storsöyring, k. 14.09.1795 Lappajärvi Storsöyring.
9. Kaisa s. 03.09.1796 Lappajärvi. Perhe 310
2. puoliso: Vihitty 01.01.1804 Lappajärvi Liisa Erkintytär Lund, Storsöyring (8023). (Perhe 1549) s. 22.10.1755 Hietoja, k. 13.08.1828 Lappajärvi Storsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 269
11. Liisa Aabrahamintytär Storsöyring (7987), (perheestä 268) emäntä, s. 24.08.1779 Lappajärvi Stosöyring, k. 06.04.1803 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 29.12.1799 Lappajärvi Matti Heikinpoika Storgård, Storsöyring (8077) vävy Storsöyringissä ja Esse på Flink, s. 13.08.1779 Vimpeli Sääksjärvi, k. 28.04.1857 Esse Flink.

Lapset:
1. Aabraham s. 29.01.1801 Lappajärvi Storsöyring, k. 11.09.1801 Lappajärvi.
2. Maria s. 27.03.1803 Lappajärvi Storsöyring, k. 24.04.1803 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 270
11. Maria Aabrahamintytär Storsöyring (7988), (perheestä 268) emäntä Storstrang, s. 04.09.1780 Lappajärvi Tarvola, k. 13.09.1831 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 02.11.1800 Lappajärvi Heikki Matinpoika Storstrang (8317). (Perhe 4403) talollinen, s. 25.12.1761 Vimpeli Storstrang, k. 06.02.1825 Vimpeli Storstrang.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 07.11.1812 Vimpeli Storstrang. Perhe 271
2. Juho Heikki s. 30.01.1815 Vimpeli Storstrang. Perhe 278
3. Matti s. 31.05.1818 Vimpeli Storstrang. Perhe 283
4. Maria s. 20.06.1823 Vimpeli Storstrang. Perhe 284
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 271
12. Anna Liisa Heikintytär Storstrang, Spangar (15467), (perheestä 270) emäntä, s. 07.11.1812 Vimpeli Storstrang, k. 20.11.1850 Vimpeli Spangar.

Puoliso: Vihitty 15.11.1831 Vimpeli Matti Taavinpoika Spangar (15466). (Perhe 1709) talollinen, s. 20.04.1814 Vimpeli, k. 07.04.1876 Vimpeli.

Lapset:
1. Maria s. 25.12.1832 Vimpeli. Perhe 272
2. Reetta s. 23.03.1835 Vimpeli. Perhe 273
3. Liisa s. 15.01.1838 Vimpeli. Perhe 274
4. Anna s. 01.01.1840 Vimpeli. Perhe 275
5. Saara s. 01.07.1843 Alajärvi. Perhe 276
6. Antti s. 24.10.1846 Vimpeli. Perhe 277
7. Jaakko s. 25.07.1850 Vimpeli, k. 09.08.1851 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 272
13. Maria Matintytär Spangar (20217), (perheestä 271) s. 25.12.1832 Vimpeli, k. 06.10.1868 Vimpeli.

Lapset:
1. Maria s. 13.03.1858 Vimpeli, k. 28.02.1897 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 273
13. Reetta Matintytär Spangar (20218), (perheestä 271) s. 23.03.1835 Vimpeli, k. 05.05.1900 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 19.05.1867 Vimpeli Matti Matinpoika Lassila /Koskela (20384) kruununtorppari, s. 31.09.1841 Vimpeli Sääksjärvi, k. 12.05.1913 Alajärvi.

Lapset:
1. Emmi s. 14.07.1872 Alajärvi Kruununpuisto, k. 04.09.1902 Alajärvi.
2. Antti maalikkosaarnaaja, s. 18.08.1874 Alajärvi Kruununpuisto, k. 08.05.1970 Alajärvi.
3. Hilda s. 13.08.1876 Alajärvi Kruununpuisto, k. 13.08.1876 Alajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 274
13. Liisa Matintytär Spangar (20219), (perheestä 271) s. 15.01.1838 Vimpeli, k. 12.11.1930 Vimpeli Sääksjärvi.

1. puoliso: Vihitty 10.06.1860 Vimpeli Matti Marianpoika Brädbacka (20390) s. 04.02.1840 Evijärvi.

Lapset:
1. Anna s. 03.01.1859 Vimpeli, k. 17.05.1918 Vimpeli Sääksjärvi.
2. puoliso: Vihitty 09.12.1874 Vimpeli Antti Erkinpoika Storgård/ Lehtimäki (15020). (Perhe 3175) s. 07.11.1829 Vimpeli Sääksjärvi, k. 12.10.1905 Vimpeli.
Lapset:
2. Jooseppi s. 16.06.1875 Vimpeli Sääksjärvi, k. 24.04.1959 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 275
13. Anna Matintytär Spangar (20220), (perheestä 271) s. 01.01.1840 Vimpeli, k. 01.10.1912 Veteli Räyrinki.

Puoliso: Vihitty 20.12.1868 Vimpeli Erkki Juhonpoika Mäkelä (20395) s. 17.05.1848 Veteli, k. 21.11.1876 Vimpeli Sääksjärvi.

Lapset:
1. Matti s. 02.05.1871 Vimpeli Sääksjärvi, k. 01.11.1889 Vimpeli Sääksjärvi.
2. Liisa s. 16.05.1874 Vimpeli Sääksjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 276
13. Saara Matintytär Spangar, Davidsbacka/Takala (15465), (perheestä 271) s. 01.07.1843 Alajärvi, k. 22.06.1870 Vimpeli.

Puoliso: Erkki Taavinpoika Davidsbacka/Takala (14819) s. 18.08.1835 Vimpeli.

Lapset:
1. Anna s. 12.02.1863 Vimpeli, k. 19.04.1874 Vimpeli.
2. Loviisa s. 11.06.1865 Vimpeli, k. 11.06.1865 Soini Kuhmonen
Muuttanut: 1886 Soini.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 277
13. Antti Matinpoika Spangar (20221), (perheestä 271) talollinen, s. 24.10.1846 Vimpeli, k. 09.12.1916 Vimpeli.

1. puoliso: Vihitty 18.11.1866 Anna Jaakontytär Hästbacka, Spangar (20401) s. 13.02.1837 Evijärvi, k. 25.04.1869 Vimpeli.

2. puoliso: Vihitty 19.12.1869 Vimpeli Susanna Juha Erkintytär Möksy, Spangar (20402) s. 25.10.1842 Alajärvi Möksy, k. 29.07.1916 Vimpeli Ylispangar.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 278
12. Juho Heikki Heikinpoika Storstrang (16951), (perheestä 270) s. 30.01.1815 Vimpeli Storstrang, k. 01.02.1851 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 13.01.1833 Vimpeli Anna Liisa Juhontytär Strang (6024) s. 08.12.1815 Vmpeli Strang, k. 30.07.1871 Vimpeli.

Lapset:
1. Matti s. 11.04.1837 Vmpeli Storstrang. Perhe 279
2. Maija s. 06.05.1842 Vimpeli. Perhe 280
3. Heikki s. 11.11.1844 Vimpeli. Perhe 281
4. Juho s. 18.09.1847 Vmpeli Storstrang. Perhe 282
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 279
13. Matti Juhonpoika Storstrang (17229), (perheestä 278) talollinen, s. 11.04.1837 Vmpeli Storstrang, k. 28.09.1900 Vimpeli.

1. puoliso: Vihitty 09.04.1858 Vimpeli Liisa Pekantytär Storstrang (12902). (Perhe 2041) emäntä, s. 04.06.1836 Vimpeli, k. 16.10.1882 Vimpeli.

Lapset:
1. Antti s. 30.06.1865 Vimpeli, k. 26.06.1892 Vimpeli.
2. Anna s. 21.05.1868 Vimpeli, k. 01.10.1904 Vimpeli.
3. Aukusti s. 26.06.1871 Vimpeli, k. 16.07.1899 Usa.
2. puoliso: Anna Matintytär Visti (11429). (Perhe 1449) s. 27.08.1839 Vimpeli, k. 18.05.1909 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 280
13. Maija Juhontytär Storstrang (20223), (perheestä 278) s. 06.05.1842 Vimpeli, k. 05.07.1904 Sievi.

Puoliso: Vihitty 18.12.1859 Vimpeli Juha Heikki Aleksanterintytär Pippola/Pokela (4158). (Perhe 303) maanviljelijä, s. 21.01.1841 Vimpeli Pokela, k. 24.12.1916 Sievi
Muuttanut: Sievi 1891.

Lapset:
1. Aukusti s. 12.09.1861 Vimpeli Pokela, k. 06.05.1929 Sievi.
2. Heikki s. 27.12.1863 Vimpeli Pokela, k. 19.08.1916 Sievi.
3. Jaakko s. 22.07.1869 Vimpeli Pokela, k. 21.03.1932 Sievi.
4. Hilda Maria s. 28.03.1873 Vimpeli Pokela, k. 20.04.1896 Sievi.
5. Emmi s. 09.02.1876 Vimpeli Pokela, k. 29.11.1903 Sievi.
6. Josefina s. 10.10.1880 Vimpeli Pokela, k. 20.07.1951 Sievi.
7. Anni
8. Aliina
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 281
13. Heikki Juhonpoika Storstrang (20224), (perheestä 278) s. 11.11.1844 Vimpeli, k. 30.11.1873 Vimpeli.

Puoliso: Emilia Jaakontytär Hästbacka, Storstrang (20414) s. 23.08.1845 Evijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 282
13. Juho Juhonpoika Storstrang (17230), (perheestä 278) talollinen, s. 18.09.1847 Vmpeli Storstrang, k. 29.08.1906 Vimpeli.

1. puoliso: Vihitty 29.10.1869 Vimpeli Maria Juhontytär Strang (15211). (Perhe 4170). (Perhe 4172) emäntä, s. 02.09.1851 Vimpeli Strang, k. 16.07.1873 Vimpeli Storstrang.

2. puoliso: Maija Aabrahamintytär Hokkala, Storstrang (20415) s. 18.08.1853 Karstula, k. 13.10.1917 Vimpeli Storstrang.
Lapset:
1. Konsta s. 09.11.1874 Vimpeli, k. 20.10.1932 Usa.
2. Aleksanteri s. 13.11.1875 Vimpeli, k. 19.07.1938 Usa.
3. Nikolai s. 24.01.1879 Vimpeli, k. 25.05.1939 Vimpeli.
4. Heikki
5. Hilda Maija
6. Anna Lydia
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 283
12. Matti Heikinpoika Storstrang, Korkia-aho (13155), (perheestä 270) talollinen Korkia-Aho Alajärvi, s. 31.05.1818 Vimpeli Storstrang, k. 02.05.1895 Alajärvi Luoma-Aho.
osti osan Korkia-Ahon tilasta ja muutti sinne.

1. puoliso: Vihitty 14.12.1841 Vimpeli Liisa Erkintytär Hoisko, Storstrang (13156). (Perhe 3608) emäntä, s. 17.03.1825 Vimpeli, k. 03.06.1868 Alajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 08.08.1843 Alajärvi Luoma-Aho Korkia-Aho, k. 01.06.1893 Alajärvi Luoma-Aho.
Puoliso: Vihitty 04.02.1859 Alajärvi Juho Matinpoika Honkaniemi, Korkia-aho (20424). Taulu 3611 , talollinen Vävy Korkia-aho, s. 03.10.1834 Alajärvi Paalijärvi Honkaniemi, k. 28.01.1875 Alajärvi Luoma-aho Korkia-aho.
2. Maria s. 13.10.1845 Vimpeli Lindbacka, k. 02.12.1917 Ojajärvi Hannulabacka.
Puoliso: Vihitty 07.01.1865 Vimpeli Matti Aleksanterinpoika Lindbacka, Hannulabacka (13142) , talollinen, s. 05.04.1842 Vimpeli Lindbacka, k. 13.12.1916 Alajärvi Hannulabacka.
Matti tuli vävyksi Korkia-aholle 1874, muuttivat sieltä Vimpeliin 1897 ja 1899 Hannulabackaan Alajärvelle.
3. Karoliina s. 07.04.1848 Alajärvi Luoma-Aho Korkia-Aho, k. 08.07.1931 Vimpeli.
Puoliso: Vihitty 11.01.1867 Alajärvi Jaakko Matinpoika Lillhök (17125). Taulu 3519 , s. 31.07.1838 Alajärvi Kurejoki Lillhök, k. 16.04.1907 Kurejoki Lillhök.


Ostettuaan osan Korkia-ahon talosta vunna 1852 Alajärveltä Matti muutti perheineen sinne. "Minä olen Matti Storstrang, raju poika Rankilasta, Kova Korkiahosta", kerrotaan Matin Esiintyneen rehvakkaalla tuulella ollessaan. Hän on viimeinen raipparangaistuksen saanut Vimpeliläinen, joka sai viimeisen kerran 40 raippaa 1860 luvun lopulla Kurejoen rottalan piiskauspaalussa.
2. puoliso: Vihitty 07.01.1870 Alajärvi Liisa Fredrikintytär Hannulabacka, Korkia-Aho (17233). (Perhe 3776) emäntä Korkia-Aho, s. 28.07.1840 Hannulabacka, k. 29.01.1922 Alajärvi Luoma-Aho.
Lapset:
4. Heikki s. 28.02.1870 Alajärvi Korkia-aho, k. 02.11.1891 Amerikka.
5. Matti s. 08.04.1873 Alajärvi Korkia-Aho, k. 18.05.1920 Alajärvi Korkia-Aho.
6. Kalle s. 19.01.1880 Alajärvi Korkia-aho.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 284
12. Maria Heikintytär Storstrang, Hoisko (12015), (perheestä 270) emäntä Hoisko, s. 20.06.1823 Vimpeli Storstrang, k. 01.081893 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 14.12.1841 Vimpeli Matti Erkinpoika Hoisko (12014). (Perhe 3608) talollinen, s. 08.10.1823 Alajärvi Hoisko, k. 06.11.1855 Alajärvi Hoisko.

Lapset:
1. Liisa s. 07.09.1843 Alajärvi Hoisko. Perhe 285
2. Maria s. 29.03.1851 Alajärvi Hoisko, k. 15.05.1902 Alajärvi.
3. Amanda s. 08.10.1853 Alajärvi Hoisko, k. 05.01.1891 Alajärvi Hämeenniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 285
13. Liisa Matintytär Hoisko, Lund/Hoisko (12013), (perheestä 284) emäntä, s. 07.09.1843 Alajärvi Hoisko, k. 31.03.1924 Alajärvi Hoisko.

Puoliso: Vihitty 11.12.1858 Alajärvi Erkki Erkinpoika Lund, Hoisko (11896). (Perhe 1567) talollinen Vävy Hoiskossa, s. 29.12.1831 Lappajärvi Hietoja, k. Alajärvi Hoisko.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 18.09.1859 Alajärvi Hoisko, k. 14.05.1941 Alajärvi.
2. Israel talollinen, s. 23.12.1861 Alajärvi Hoisko, k. 14.10.1939 Alajärvi Hoisko.
3. Matti s. 28.01.1864 Alajärvi Hoisko, k. 13.06.1885 Alajärvi Hoisko.
4. Juho talollinen, s. 13.09.1866 Alajärvi Hoisko, k. 07.05.1946 Alajärvi Hoisko.
5. Vilhelmiina s. 19.01.1867 Alajärvi Hoisko, k. 08.05.1881 Alajärvi Hoisko.
6. Maria Emilia s. 28.06.1869 Alajärvi Hoisko, k. 24.11.1924 Lappajärvi.
7. Kaarle leipuri, s. 11.10.1871 Alajärvi Hoisko, k. 11.10.1912 Alajärvi Hoisko.
8. Karoliina s. 20.11.1873 Alajärvi Hoisko, k. Usa.
9. Iida s. 24.08.1878 Alajärvi Hoisko, k. Usa
Muuttanut: USA12.04.1898.
10. Hanna s. 29.11.1880 Alajärvi Hoisko, k. Usa
Muuttanut: USA05.06.1900.
11. Antti Muuttanut: USA05.06.1900.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 286
11. Saara Aabrahamintytär Storsöyring (7990), (perheestä 268) s. 26.04.1786 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Vihitty 11.11.1805 Lappajärvi Taavi Matinpoikka Stortarvonen, Storsöyring (8099). (Perhe 3676) vävy talollinen Storsöyring n:12, Taavin talo 1/12 per ja 1/36 kr, 1820, s. 11.11.1778 Lappajärvi Stortarvonen, k. 16.01.1829 Lappajärvi Stosöyring.
Muistiinpanot: 1820 Henkikirja Storsöyring n:12 1/2 per. ja 1/6 kr, vävy Taavin talo 1/12 per ja 1/36 kr, Taavi isäntä, Saara emäntä, Anna piika, 1, 1,-, 1, yht 3, lapset yli-ik 1 ja lapset2, yht 6, savu 1, luokka 1, viinap:n vuokra 3 kappaa ruista.
1825 Henkikir4ja Storsöyring n:12, Vävy Taavin talo, 1/12 vero ja 1/36 kr, Saara emäntä, 1, 1, verolla 2,
yli.ik. 1, lapset 2, yht 5 henk. viinap.v. 3 kappaa.

Lapset:
1. Kaisa s. 19.12.1806 Lappajärvi Storsöyring, k. 17.04.1807 Lappajärvi Storsöyring.
2. Maria s. 21.02.1808 Lappajärvi Storsöring, k. 01.10.1808 Lappajärvi Storsöyring.
3. Maria s. 01.03.1810 Lappajärv Storöyring. Perhe 287
4. Liisa s. 27.05.1813 Lappajärvi Storsöyring, k. 09.12.1815 Lappajärvi Storsöyring.
5. Matti s. 14.08.1816 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 295
6. Taavi s. 04.08.1819 Lappajärvi Storsöyring, k. 04.11.1819 Lappajärvi Storsöyring.
7. Anna s. 19.12.1821 Lappajärvi Storsöyring.
8. Leena s. 01.05.1825 Lappajärvi Storsöyring, k. 24.11.1827 Lappajärvi Storsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 287
12. Maria Taavintytär Storsöyring, Jutila (4260), (perheestä 286) s. 01.03.1810 Lappajärv Storöyring.

Puoliso: Vihitty 03.11.1828 Lappajärvi Taavi Erkinpoika Jutila/Lillviisala, Storsöyring (4259). (Perhe 1542) vävy Talollinen Herastuomari, s. 09.06.1806 Kortesjärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 27.07.1829 Lappajärvi Storsöyrig, k. 22.09.1830 Lappajärvi.
2. Matti s. 24.02.1831 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 288
3. Juho s. 18.07.1833 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 290
4. Anna Liisa s. 11.06.1835 Lappajärvi Storsöyrig. Perhe 291
5. Taavi s. 1838 Lappajärvi Storsöyring, k. 1838 Lappajärvi.
6. Maria s. 17.06.1839 Lappajärvi Storsöyring, k. 06.08.1845 Lappajärvi Storsöyring.
7. Kaisa s. 13.04.1842 Lappajärvi Storsöyring.
8. Helena s. 21.09.1844 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 294
9. Maria Sofia s. 12.05.1847 Lappajärvi Storsöyring.
10. Kaarle s. 11.06.1849 Lappajärvi Storsöyring, k. 26.08.1850 Lappajärvi.
11. Matilda s. 24.09.1851 Lappajärvi Söyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 288
13. Matti Taavinpoika Storsöyring (3991), (perheestä 287) Talollinen, lautamies, s. 24.02.1831 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Vihitty 12.12.1850 Lappajärvi Anna Reetta Juhontytär Pietilänketo, Söyring (3992). (Perhe 1360) s. 25.04.1830 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Maria s. 15.09.1851 Lappajärvi Storsöyring.
2. Juho s. 05.11.1852 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 289
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 289
14. Juho Matinpoika Söyring (3990), (perheestä 288) talollinen, s. 05.11.1852 Lappajärvi Söyrinki, k. 01.12.1882 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty 03.11.1875 Lappajärvi Anna Matintytär Vinkka (3069). (Perhe 837) s. 06.01.1857 Lappajärv Itäkylä.

Lapset:
1. Tilda s. 21.05.1877 Lappajärvi Söyrinki.
2. Matti s. 28.10.1878 Lappajärvi Söyrinki.
3. Anna Reetta s. 29.11.1880 Lappajärvi Söyrinki, k. 15.08.1881 Lappajärvi Söyrinki.
4. Johannes
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 290
13. Juho Taavinpoika Storsöyring (8191), (perheestä 287) s. 18.07.1833 Lappajärvi Storsöyring
Muuttanut: Perheineen Toholammille 1876.

Puoliso: Anna Sofia Vilhontytär Juttuniemi, Storsöyring (8332). (Perhe 4392) s. 22.01.1844 Lappajärvi Timonen.

Lapset:
1. Matti s. 11.07.1869 Lappajärvi Söyrinki, k. 11.07.1869 Lappajärvi.
kaksonen Liisan kanssa.
2. Liisa s. 11.07.1869 Lappajärvi Söyrinki, k. 11.07.1869 Lappajärvi.
3. Maria s. 09.01.1871 Lappajärvi Söyrinki.
4. Aukusti s. 30.09.1873 Lappajärvi Söyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 291
13. Anna Liisa Taavintytär Söyring, Hyytinen (4319), (perheestä 287) s. 11.06.1835 Lappajärvi Storsöyrig.

Puoliso: Vihitty 30.04.1864 Lappajärvi Juho Fredrikinpoika Hyytinen (1023). (Perhe 1954). (Perhe 1955) talollinen Hyytinen n:7, Juhon talo 5/48, 1865-, s. 21.01.1825 Lppajärvi Hyytinen, k. 18.12.1898 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1865 Henkikirja Hyytinen n:7, Juho Fredrikinpojan talo 5/48 mant. isäntä Juho, Liisa emäntä, Fredrik isä, Matti poika, Liisa äiti, verolla miehet 3 ja naiset 2, lapset pojat 2, yht 7 henk. viinap. vuokra 3 kap. savu luokka 1. Itsellinen Antti Erkinpoika, vaimo Susanna, itsellisverolla 2, lapset pojat 3, tytöt 2, yht 7 savu luokka 2, 1870 Henkikirja Hyytinen n:7, Juho Fredrikinpojan talo 1/12 per, 1/45 kr. isäntä Juho, vaimo Liisa, Matti, Juho, Leena, äiti Liisa, talo autio! verolla 3 ja 2, yli-ikäinen 1 nainen, lapset 1 tytär, kaikki 7 henk. savu luokka 1. Itsellinen Anna Erkintytär, ei verolla. lapset 2 ja 2, muut 1, yht 5 henk. savu luokka 2.

Lapset:
1. Taavi s. 27.07.1865 Lappajärvi Hyytinen, k. 28.07.1865 Lappajärvi.
2. Maria avioon17.10.89 n, s. 11.08.1867 Lappajärvi Hyytinen.
3. Jaakko s. 08.12.1869 Lappajärvi Hyytinen, k. 18.03.1873 Lappajärvi.
4. Elias s. 16.12.1872 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 292
5. Erkki s. 02.02.1875 Lappajärvi Hyytinen. Perhe 293
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 292
14. Elias Juhonpoika Hyytinen (4323), (perheestä 291) talollinen, s. 16.12.1872 Lappajärvi Hyytinen.

Puoliso: Maria Erkintytär Hyytinen /Helkanmäki, Hyytinen (3341). (Perhe 2587) s. 31.03.1862 Lappajärvi, k. 13.11.1901 Lappajärvi Timonen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 293
14. Erkki Juhonpoika Hyytinen (4324), (perheestä 291) renkinä 1892 mäkitup 1910, Hyyt.kuul.25.04.1898, s. 02.02.1875 Lappajärvi Hyytinen
Muuttanut: 317/1891, Amerikkaan.

Puoliso: Vihitty 1898 Lappajärvi Johanna Matilda Erkintytär Hyytinen (25083) s. 01.06.1879 Lappajärvi Hyytinen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 294
13. Helena Taavintytär Söyring, Viinamäki/Takala (4258), (perheestä 287) emäntä, s. 21.09.1844 Lappajärvi Storsöyring, k. 28.04.1919 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 05.12.1866 Lappajärvi Antti Antinpoika Viinamäki, Takala (3092). (Perhe 2022) talollinen, s. 15.11.1839 Lappajärvi, k. 20.01.1896 Lappajärvi.

Lapset:
1. Taavi s. 09.08.1867 Lappajärvi Takala, k. 28.08.1867 Lappajärvi.
2. Erkki s. 20.02.1869 Lappajärvi Takala, k. 02.03.1869 Lappajärvi.
3. Matti s. 17.10.1870 Lappajärvi Itäkylä, k. 27.09.1890 Usa.
4. Maria s. 07.05.1872 Lappajärvi Itäkylä, k. 01.01.1873 Lappajärvi.
5. Johannes s. 07.10.1873 Lappajärvi Itäkylä, k. 01.01.1973 Jul kuol USA.
6. Antti talollinen, s. 19.10.1876 Lappajärvi Itäkylä, k. 26.01.1961 Lappajärvi.
7. Taavi s. 1879 Lappajärvi Itäkylä, k. 16.10.1879 Lappajärvi.
8. Miina s. 13.10.1880 Lappajärvi Itäkylä, k. 13.05.1881 Lappajärvi.
9. Johanna
10. Maria
11. Jaakko
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 295
12. Matti Taavinpoika Storsöyring (8102), (perheestä 286) talollinen, s. 14.08.1816 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Vihitty 04.12.1840 Lappajärvi Loviisa Jaakontytär Westerlund, Storsöyring (8226) piika nimisiin mentäessä.

Lapset:
1. Matilda Karoliina s. 09.02.1841 Lappajärvi Storsöyrinki, k. 06.03.1850 Lappajärvi.
2. Anna s. 10.10.1843 Lappajärvi Storsöyrinki.
3. Maria Loviisa s. 04.05.1847 Lappajärvi Storsöyrinki.
4. Matilda s. 11.08.1850 Lappajärvi Storsöyrinki.
5. Matti s. 18.10.1852 Lappajärvi Söyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 296
11. Reetta Aabrahamintytär Storsöyring (7991), (perheestä 268) emäntä, s. 19.03.1789 Lappajärvi Storsöyring
Muuttanut: 31.12.1813 söyringistä Vimpeliin.

Puoliso: Vihitty 05.11.1809 Vimpeli Jaakko Matinpoika Pokela (8487). (Perhe 3115) talollinen, s. 01.02.1784 Vimpeli Pokela.

Lapset:
1. Matti s. 31.12.1810 Vimpeli Pokela. Perhe 297
2. Maria s. 31.12.1810 Vimpeli Pokela. Perhe 299
3. Konsta s. 15.05.1828 Vimpeli Pokela. Perhe 301
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 297
12. Matti Jaakonpoika Pokela (8488), (perheestä 296) talollinen, s. 31.12.1810 Vimpeli Pokela, k. 01.02.1891 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 05.12.1834 Vimpeli Maria Erkintytär Österspangar, Pokela (13286) emäntä, s. 08.08.1802 Vimpeli Spangar, k. 12.11.1843 Vimpeli Pokela.

Lapset:
1. Reetta s. 13.04.1836 Vimpeli Pokela
Muuttanut: Tampere 1865.
2. Jaakko s. 12.07.1836 Vimpeli Pokela, k. 12.05.1839 Vimpeli.
3. Erkki s. 01.01.1840 Vimpeli Pokela. Perhe 298
4. Maria s. 09.11.1842 Vimpeli Pokela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 298
13. Erkki Matinpoika Pokela (11528), (perheestä 297) s. 01.01.1840 Vimpeli Pokela, k. 31.07.1910 Vimpeli.

1. puoliso: Maria Juhontytär Ojajärvi /Pokela, Pokela (6011). (Perhe 305). (Perhe 306) s. 13.03.1838 Vimpeli Pokela, k. 30.11.1879 Vimpeli.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 02.01.1869 Vimpeli Pokela, k. 17.05.1880 Vimpeli.
2. Maija Kreeta s. 22.11.1869 Vimpeli Pokela, k. 06.01.1871 Vimpeli.
3. Jaakko s. 10.10.1875 Vimpeli Pokela, k. 20.04.1879 Vimpeli.
4. oskari s. 23.02.1878 Vimpeli Pokela, k. 05.06.1878 Vimpeli.
2. puoliso: Anna Jaakontytär Koskela, Pokela (15494). (Perhe 4107) s. 03.04.1833 Vimpeli Koskela, k. 06.04.1904 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 299
12. Maria Jaakontytär Pokela (33420), (perheestä 296) s. 31.12.1810 Vimpeli Pokela, k. 28.07.1860 Kurejoki Lillhök.

Puoliso: Juho Erkinpoika Lillhök (33422). (Perhe 3532) s. 26.07.1823 Alajärvi Kurejoki.

Lapset:
1. Loviisa s. 08.12.1846 Kurejoki Lillhök.
2. Erkki s. 14.03.1848 Kurejoki Lillhök.
3. Juho Heikki s. 23.11.1849 Kurejoki Lillhök.
4. Matti s. 02.09.1851 Kurejoki Lillhök. Perhe 300
5. Erkki s. 04.09.1853 Kurejoki Lillhök.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 300
13. Matti Juhonpoika Lillhök Kotapakka (33366), (perheestä 299) s. 02.09.1851 Kurejoki Lillhök, k. 09.03.1926 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 27.11.1874 ALajärvi Vilhelmiina Juhontytär Lillhök (26898). (Perhe 2356) s. 08.06.1858 Kurejoki Lillhök, k. 07.11.1915 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 301
12. Konsta Jaakonpoika Pokela /Påk (20562), (perheestä 296) entinen Tarkka;ampuja, Metsänvartija, s. 15.05.1828 Vimpeli Pokela, k. 25.09.1869 Alajärvi.

Puoliso: Maria Erkintytär Skrabb /Hänninen (16619). (Perhe 2886) s. 25.09.1831 Alajärvi /Skrabb/Hänninen, k. 07.02.1907 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 302
11. Anna Aabrahamintytär Storsöyring, Pokela (4157), (perheestä 268) emäntä, s. 22.10.1791 Lappajärvi Storsöyring
Muuttanut: 05.06.1811 Storsöyringistä Vimpeliin.

Puoliso: Vihitty 06.11.1814 Vimpeli Erkki Jaakonpoika Pokela (4156). (Perhe 4183) talollinen, s. 21.08.1765 Vimpeli Pokela, k. 13.12.1822 Vimpeli Pokela.

Lapset:
1. Aleksanteri s. 25.11.1817 Lappajärvi. Perhe 303
2. Anna Liisa s. 14.11.1816 Vimpeli Pokela. Perhe 305
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 303
12. Aleksanteri Erkinpoika Pokela (4155), (perheestä 302) talollinen, s. 25.11.1817 Lappajärvi, k. 04.04.1901 Sievi.

Puoliso: Vihitty 28.11.1839 Vimpeli Maria Iisakintytär Vinkanharju, Pokela/Pippola (1349). (Perhe 770) emäntä, s. 19.05.1816 Lappajärvi, k. 14.02.1896 Sievi.

Lapset:
1. Juha Heikki s. 21.01.1841 Vimpeli Pokela. Perhe 280
2. Liisa s. 03.08.1844 Vimpeli Pokela, k. 18.12.1880 Vimpeli.
3. Maria s. 22.09.1848 Vimpeli Pokela.
4. Maria s. 16.01.1849 Vimpeli Pokela, k. 06.12.1851 Vimpeli.
5. Erkki s. 17.04.1851 Vimpeli Pokela, k. 05.01.1864 Vimpeli.
6. Anna s. 27.05.1853 Vimpeli Pokela. Perhe 304
7. Jaakko s. 16.04.1855 Vimpeli Pokela, k. 09.01.1864 Vimpeli.
8. Antti s. 17.11.1857 Vimpeli Pokela, k. 21.07.1861 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 304
13. Anna Aleksanterintytär Pokela/Pippola, Männikkö (4163), (perheestä 303) emäntä, s. 27.05.1853 Vimpeli Pokela, k. 10.02.1928 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 12.01.1872 Vimpeli Antti Jaakonpoika Storstrang, Männikkö (6428). (Perhe 2821) talollinen, s. 19.03.1850 Vimpeli, k. 30.01.1930 Vimpeli.

Lapset:
1. Loviisa s. 08.06.1873 Vimpeli, k. 08.07.1873 Vimpeli Männikkö.
2. Erkki s. 28.05.1874 Vimpeli, k. 23.12.1929 Vimpeli
Muuttanut: Perheineen Korven tilalle v 1927.
3. Aukusti s. 06.11.1878 Vimpeli, k. 23.04.1907 Vimpeli.
4. Liisa s. 28.09.1879 Vimpeli, k. 22.12.1887 Vimpeli.
5. Hilda Maria
6. Hemming
7. Hemming
8. Heikki maanviljelijä.
9. Elias
10. Anna Lydia
11. Anna
12. Helge puuseppä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 305
12. Anna Liisa Erkintytär Pokela, Ojajärvi/Pokela (6013), (perheestä 302) emäntä, s. 14.11.1816 Vimpeli Pokela, k. 16.05.1852 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 02.07.1737 Vimpeli Juho Juhonpoika Ojajärvi /Pokela (6012). (Perhe 4581) vävy Talöllinen, s. 07.04.1808 Alajärvi Ojajärvi, k. 02.02.1878 Vimpeli Pokela.

Lapset:
1. Maria s. 13.03.1838 Vimpeli Pokela. Perhe 306
2. Anna s. 07.11.1839 Alajärvi Ojajärvi. Perhe 307
3. Erkki s. 18.08.1841 Vimpeli Pokela. Perhe 308
4. Juho s. 27.09.1843 Vimpeli Pokela, k. 28.01.1892 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 306
13. Maria Juhontytär Ojajärvi /Pokela, Pokela (6011), (perheestä 305) s. 13.03.1838 Vimpeli Pokela, k. 30.11.1879 Vimpeli.

Puoliso: Erkki Matinpoika Pokela (11528). (Perhe 297) s. 01.01.1840 Vimpeli Pokela, k. 31.07.1910 Vimpeli.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 02.01.1869 Vimpeli Pokela, k. 17.05.1880 Vimpeli.
2. Maija Kreeta s. 22.11.1869 Vimpeli Pokela, k. 06.01.1871 Vimpeli.
3. Jaakko s. 10.10.1875 Vimpeli Pokela, k. 20.04.1879 Vimpeli.
4. oskari s. 23.02.1878 Vimpeli Pokela, k. 05.06.1878 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 307
13. Anna Juhontytär Ojajärvi/Pokela, Riihimäki (6014), (perheestä 305) s. 07.11.1839 Alajärvi Ojajärvi, k. 01.12.1911 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 08.11.1867 Vimpeli Erkki Antinpoika Riihimäki (5768). (Perhe 2004) talollinen, s. 18.05.1836 Vimpeli Heikkilä, k. 14.09.1912 Vimpeli.

Lapset:
1. Liisa s. 08.12.1868 Vmpeli Heikkilä.
2. Erkki s. 24.07.1870 Vmpeli Heikkilä, k. 02.02.1872 Vimpeli.
3. Lyydia s. 18.07.1872 Vmpeli Heikkilä, k. 15.08.1931 Vimpeli.
4. Heikki talollinen, s. 11.05.1874 Vmpeli Heikkilä, k. 06.05.1944 Vimpeli Heikkilä.
5. Anna s. 12.06.1876 Vmpeli Heikkilä, k. 22.11.1948 Vimpeli Heikkilä.
6. Aukusti s. 25.06.1878 Vmpeli Heikkilä, k. 25.06.1883 Vimpeli Heikkilä.
7. Loviisa s. 26.05.1878 Vmpeli Heikkilä, k. 07.01.1883 Vimpeli Heikkilä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 308
13. Erkki Juhonpoika Ojajärvi /Pokela (8331), (perheestä 305) s. 18.08.1841 Vimpeli Pokela, k. 02.06.1899 Vimpeli.

Puoliso: Maria Heikintytär Jaakkola, Pokela/Pippola (13127) s. 22.12.1838 Vimpeli Strang, k. 03.09.1917 Vimpeli.

Lapset:
1. Maija s. 04.07.1863 Vimpeli. Perhe 309
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 309
14. Maija Erkintytär Pippola, Lindbacka/Rannila (15130), (perheestä 308) s. 04.07.1863 Vimpeli, k. 28.12.1939 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 07.01.1890 Vimpeli Juho Juhonpoika Lindbacka/Rannila (4502). (Perhe 1607) s. 26.08.1861 Vimpeli Lindbacka, k. 22.05.1922 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 310
11. Kaisa Aabrahamintytär Storsöyrinki, Kotkaniemi (15427), (perheestä 268) s. 03.09.1796 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 05.11.1819 Vimpeli Matti Antinpoika Kotkaniemi (14204) s. 13.12.1787 Vimpeli Kotkaniemi.

Lapset:
1. Helena s. 28.08.1821 Alajärvi Pynttäri Visti. Perhe 311
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 311
12. Helena Matintytär Kotkaniemi, Pynttäri (15426), (perheestä 310) s. 28.08.1821 Alajärvi Pynttäri Visti.

Puoliso: Vihitty 16.02.1851 Alajärvi Pietari Erkinpoika Pynttäri (12934). (Perhe 3794) tallbackka Niemi Itsellinen, s. 23.12.1822 Alajärvi Pynttäri, k. 28.02.1888 Alajärvi Tallbacka.

Lapset:
1. Liisa s. 29.10.1851 Alajärvi, k. 27.05.1873 Vimpeli.
2. Ulriika s. 14.07.1853 Alajärvi, k. 01.01.1966 USA jul kuol.
3. Pietari s. 15.04.1864 Alajärvi Tallbacka.
4. Johanna s. 06.05.1865 Alajärvi Kurejoki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 312
10. Erkki Matinpoika Storsöyring (7844), (perheestä 267) talollinen Storsöyring n;12 1/2 per ja 1/6 kr, Erkin talo 1/12 per. ja 1/36 kr. 1820-, s. 29.04.1768 Lappajärvi Storsöyring, k. 11.03.1825 Lappajärvi Storsöyring.
Muistiinpanot: 1820 Henkikirja Storsöyring n:12, Erkin talo 1/12 per ja 1/36 kr, isäntä Erkki, emäntä Saara, Anna piika, 1, 1,.,1, yht 3, lapset 1, yht 4, savut 1, luokka 1, viinap:n vuokra 3 kappaa rukiita.
1825 Henkikirja Storsöyring n:12, Erkin talo 1/12 vero ja 1/36 kr, isäntä Erkki, Saara emäntä, Kaisa piika,
1, 1, -, 1 verolla 3 henk, lapset 2, yht 5 hen viinap.v. 3 kappaa.
Itsellinen Antti Tuomaanp, Liisa vaimo verolla 2, lapset 5, yht 7 henk.

Puoliso: Vihitty 29.10.1809 Lappajärvi Saara Tuomaantytär Pietilä, Storsöyring (7845) emäntä, s. 30.05.1776 Lappajärvi, k. 10.10.1839 Lappajärvi Storsöyring.

Lapset:
1. Matti s. 24.02.1811 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 313
2. Elias s. 01.07.1812 Lappajärvi Söyrinki, k. 21.11.1812 Lappajärvi.
3. Erkki s. 02.05.1818 Lappajärvi Söyrinki, k. 04.11.1818 Lappajärvi.
4. Erkki s. 25.09.1821 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 320
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 313
11. Matti Erkinpoika Storsöyring (5066), (perheestä 312) Söyring Tarvola n:1 1/2 vero ja 1/6 kr.talollinen n:1 1/12 vero ja 1/36 kr (vuoteen 1830 n:12 Savonkylä), s. 24.02.1811 Lappajärvi Storsöyring, k. 23.04.1888 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1757 15 päivä kesökuuta perinnöksi osto, uusi mant.Savonkylä Söyring n:12 1/2 vero ja 1/6 kruunu. 1830 alkaen Lappajärvi Tarvola n:1 1/2 mant, vero ja 1/6 kruunu. 1842 24 pv tammikuuta Matti Erkinpoika Storsöyring 1/12 vero ja 1/36 kruunu

Puoliso: Vihitty 25.11.1830 Lappajärvi Liisa Matintytär Saari, Storsöyring (5067). (Perhe 4188) emäntä, s. 12.11.1812 Lappajärvi Norrkärnä, k. 26.04.1885 Lappajärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 25.07.1832 Lappajärvi Söyrinki, k. 05.08.1833 Lappajärvi.
2. Maria s. 11.08.1834 Lappajärvi. Perhe 314
3. Liisa s. 12.04.1837 Lappajärvi Söyrinki, k. 30.06.1837 Lappajärvi.
4. Helena s. 27.06.1839 Lappajärvi Söyrinki, k. 15.09.1839 Lappajärvi Söyrinki.
5. Matti s. 10.10.1840 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 316
6. Eliisa s. 13.03.1843 Lappajärvi Storsöyring, k. 14.07.1843 Lappajärvi Storsöyring.
7. Leena s. 24.07.1844 Lappajärvi Söyrinki, k. 18.07.1845 Lappajärvi.
8. Anna s. 01.06.1846 Lappajärvi Söyrinki, k. 01.09.1846 Lappajärvi.
9. Elias s. 21.09.1847 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 319
10. Erkki s. 10.02.1850 Lappajärvi Söyrinki, k. 02.01.1867 Lappajärvi.
11. Iisakki s. 30.05.1853 Lappajärvi Söyrinki, k. 06.11.1855 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 314
12. Maria Matintytär Söyring, Lukkarila (5065), (perheestä 313) s. 11.08.1834 Lappajärvi, k. 25.08.1867 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 20.12.1858 Lappajärvi Juho Matinpoika Lukkarila (3306). (Perhe 2303) talollinen Lukkarila Vanhala n:8 Juhon talo 9/64 per 1870- Juho+Matti, 1880- Juho 9/64 per., s. 30.10.1835 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 1918 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1870 Henkikirja Lukkarila Juho ja Matti Matinpojan talo 9/64 autio. savu 1 luokka 1, Itsellinen Erkki ja Liisa, verolla 1 ja 1, lapset 1 ja 2, savu luokka 1. Itsellinen Juho Skyttä ja vaimo Kaisa, verolla 1 ja 2, lapset 2 ja 1, yht 6 henk savu luokka 2. 1875 Henkikirja Lukkarila Juho ja Matti Matinpojan talo 9/64 per, isännät Juho ja Matti, emännät Maria ja Anna, isä Matti, äiti Leena, verolla 3 ja 3, lapset 3 ja 2yht 11, savu luokka 1. Torppari Jaakko Kuja-aho, vaimo Maria s-31, Maria Onki, verolla 1, yli ikäiset 1 ja 1, lapset 1, yht 4, savu luokka 1. Itsellinen leski Erkki Juhonpoika, edesmennyt vaimo Liisa,ei verollisia, lapset 2, verotta 1 ja 1,
kaikki 4 henk. ei omaa savua. 1880 Henkikirja Lukkarila n:8 9/16 perintö, Juhon talo 9/64 per, vero 4 rupl, 55 kop, savu luokka 1. isäntä Juho s-35, emäntä Maria s-41, Matti, Matinpoika s-40, vaimo Anna s-45, poika Matti s-60, ukki Matti s-16, muori Leena s-16, verolla 3 ja 3, lapset 3 ja 2, yht 6 ja 5, kaikki 11 henk. Torppari Jaakko Kuja-aho s-34, vaimo Maria s-31, poika Jaakko s-61, verolla 2 miestä, lapset 2 tytärtä, yhteensä 4 henk. savu luokka 2. Itsellinen Erkki Juhonpoika s-25, vaimo Liisa s-32, ei verollisia, lapset 1 ja 2, yht 1, ja 3, yht 5 henk. vaimo siras. ,

Lapset:
1. Matti s. 12.04.1860 Lappajärvi Kirkonkylä. Perhe 315
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 315
13. Matti Juhonpoika Lukkarila (5068), (perheestä 314) s. 12.04.1860 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 09.01.1891 Lappajärvi.

Puoliso: Anna Kaisa Jaakontytär Lukkarila (5534). (Perhe 3451) s. 27.11.1857 Lappajärvi Lukkarila, k. 27.08.1943 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 316
12. Matti Matinpoika Storsöyring, Niemi (7849), (perheestä 313) seksmanni, talollinen, s. 10.10.1840 Lappajärvi Söyrinki, k. 14.02.1901 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 20.12.1861 Lappajärvi Maria Taavintytär Peltola (7597). (Perhe 695) s. 30.08.1840 Lappajärvi Kärnä, k. 18.10.1913 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 12.10.1864 Lappajärvi. Perhe 317
2. Hermanni s. 09.02.1870 Lappajärvi. Perhe 318
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 317
13. Matti Matinpoika Niemi (34806), (perheestä 316) s. 12.10.1864 Lappajärvi, k. 20.06.1943 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 25.07.1885 Lappajärvi Maria Leena Timonen, Niemi (34808) s. 19.12.1864 Lappajärvi, k. 17.04.1922 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 318
13. Hermanni Matinpoika Niemi (34807), (perheestä 316) maanvilj, s. 09.02.1870 Lappajärvi, k. 15.05.1929 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 24.10.1898 Lappajärvi Maria Antintytär Rantakangas (2755) s. 10.12.1877 Lappajärvi Itäkylä, k. 27.10.1959 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 319
12. Elias Matinpoika Storsöyring (7852), (perheestä 313) s. 21.09.1847 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Vihitty Lappajärvi Liisa Taavintytär Peltola (7598). (Perhe 695) s. 18.11.1843 Lappajärvi Kärnä, k. 01.02.1920 Lappajärvi.

Lapset:
1. Loviisa s. 20.12.1871 Lappajärvi Söyrinki, k. 23.05.1945 Viitasaari
Muuttanut: Muuttanut ja vihitty Viitasaari 04.12.1889.
2. Juho Erkki s. 01.09.1874 Lappajärvi Söyrinki, k. 04.05.1957 USA.
3. Antti s. 29.09.1876 Lappajärvi Söyrinki, k. 19.12.1923 Lappajärvi.
4. Elias s. 14.11.1878 Lappajärvi Söyrinki, k. 30.06.1931 Lappajärvi Söyrinki.
5. Amalia emäntä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 320
11. Erkki Erkinpoika Storsöyring (2034), (perheestä 312) talollinen, s. 25.09.1821 Lappajärvi Storsöyring, k. 15.02.1868 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Vihitty 02.12.1843 Lappajärvi Anna Maria Juhontytär Savola, Storsöyring (1944). (Perhe 4556) s. 04.10.1825 Lappajärvi Storsöyring, k. 13.06.1868 Lappajärvi Storsöyring.

Lapset:
1. Taavi s. 28.12.1844 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 321
2. Erkki s. 11.04.1847 Lappajärvi Storsöyring, k. 31.07.1860 Lappajärvi Storsöyring.
3. Maria s. 22.11.1849 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 322
4. Matti s. 24.10.1852 Lappajärvi Storsöyring, k. 31.01.1867 Lappajärvi Storsöyring.
5. Helena s. 14.01.1856 Lappajärvi Storsöyring, k. 25.09.1866 Lappajärvi Storsöyring.
6. Anna s. 02.12.1858 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 323
7. Jaakko s. 07.07.1862 Lappajärvi Storsöyring, k. 06.08.1863 Lappajärvi Ollila.
8. Elias itsellinen Ala-Ollila, naimaton., s. 27.06.1865 Lappajärvi Storsöyring, k. A.1915 Lappajärvi Ollila.

Muistiinpanot: 1910 Henkikirja Ala-Ollila itsellinen. 1915 Henkikirja Ala-Ollila itsellinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 321
12. Taavi Erkinpoika Söyring (2037), (perheestä 320) Pappilan Hautakankaan torppa, s. 28.12.1844 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Jaakko s. 22.03.1870 Lappajärvi Hautakangas.
Lapset:
2. Hanna s. 12.02.1872 Lappajärvi Hautakangas.
3. Erkki s. 06.11.1875 Lappajärvi Hautakangas.
1. puoliso: Liisa Reetta Matintytär Lummukka (31746) s. 13.05.1841 Lappajärvi Kangas.
Lapset:
4. Amalia s. 27.05.1879 Lappajärvi Hautakangas.
5. Matti
6. Oskari
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 322
12. Maria Erkintytär Storsöyring, Ollila (23903), (perheestä 320) emäntä, s. 22.11.1849 Lappajärvi Storsöyring, k. 15.11.1890 Lappajärvi Ollila.
Muistiinpanot: ripit Ollila 1878-1887

Puoliso: Vihitty 20.04.1877 Juho Jaakonpoika Ollila (100). (Perhe 2643) Talollinen Ollila n:10 "Erkku" 1886-1994, 15/128 per ja 1/192 kr, ( 47/468), vuodesta 1895 alkaen alennettu manttaali 47/768 per/kr, 1899 talo myyty Erkki Timoharjulle, s. 17.06.1849 Lappajärvi Ollila, k. 19.06.1914 Lappajärvi Ollila.
Hautakivi löytyy Lappajärven hautausmaalta, tekstillä "talonvanhus Juho Ollila s . 17/6 49 k 1914 19/4,.

Lapset:
1. Matti s. 21.09.1877 Lappajärvi Ollila, k. 23.10.1877 Lappajärvi Ollila.
2. Hilda s. 12.10.1878 Lappajärvi, k. 23.09.1879 Lappajärvi Ollila.
3. Johannes s. 12.03.1880 Lappajärvi, k. 10.02.1881 Lappajärvi Ollila.
4. Maria vävyn vaimo.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 323
12. Anna Erkintytär Storsöyring, Ala-Ollila (5627), (perheestä 320) Kievarin emäntä, s. 02.12.1858 Lappajärvi Storsöyring, k. 26.05.1920 Lappajärvi Ollila.
Muistiinpanot: rip Ollila 1888-1893

Puoliso: Vihitty 21.12.1884 Iisakki Juhonpoika Ala-Ollila (747). (Perhe 2157) Maanviljelijä ja Kievarin hoitaja Ala-Ollila 15/128 per., vuodesta 1895 alkaen 35/354 per, osa johon hän sai kiinnekirjan ( perillisiä Amerikassa ), Iisakki viljeli kuitenkin koko taloa eli 15/128 per., s. 08.12.1854 Lappajärvi Ollila, k. 10.03.1929 Lappajärvi Ollila.
Muistiinpanot:

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 324
10. Jooseppi Matinpoika Storsöyring (493), (perheestä 267) talollinen Storsöyring n:12, 1/12 per. ja 1/36 kr. 1815 leski isäntänä, s. 06.01.1770 Lappajärvi, k. 20.04.1811 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1820 Henkikirja Storsöyring n:12, leski Anna Juhontyttären talo 1/12 per. ja 1/36 kr, isäntä leski Anna, Juho vävy, Saara tytär, 1,-1, 1, yht 3, lapset 2, yht 5, savut 1, luokka 1, viinap:n vuokra 3 kappaa rukiita.
1825 Henkikirja Storsöyring n:12, leski Anna Juhontyttären talo 1/12 vero 1/36 kr, Juho vävy, Saara tytär,
1, -, 1, 1, verolla 3, lapset 3, yht 6 henk. viinap. v. 3 kappaa.

Puoliso: Vihitty 11.11.1792 Lappajärvi Anna Juhontytär Ollila, Storsöyring (174). (Perhe 2693) isännän veljen vaimo Storsöyringissä, s. 24.10.1771 Lappajärvi Ollila, k. 02.10.1834 Lappajärvi Storsöyring.

Lapset:
1. Matti s. 27.02.1794 Lappajärvi Storsöyring, k. 04.04.1794 Lappajärvi Storsöyring.
2. Saara s. 07.04.1795 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 325
3. Maria s. 19.06.1799 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 328
4. Matti s. 23.2.1802 Lappajärvi Storsöyring, k. 01.10.1803 Lappajärvi Storsöyring.
5. Juho s. 27.08.1804 Lappajärvi Storsöyring, k. 09.09.1805 Lappajärvi Storsöyring.
6. Liisa s. 04.11.1806 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 335
7. Juho s. 08.05.1806 Lappajärvi Lillsöyring, k. 11.10.1830 Lappajärvi Storsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 325
11. Saara Joosepintytär Storsöyring, Niskamäki (495), (perheestä 324) emäntä, s. 07.04.1795 Lappajärvi Storsöyring, k. 25.08.1851 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Vihitty 01.12.1814 Lappajärvi Juho Paavonpoika Niskamäki, Storsöyrinng (3245) vävy 1820. vuonna 1830 Storsöyring n:12 1/12 mant, vero ja 1/36 kruunu, s. 1779 Pieksämäki, k. 23.03.1855 Lappajärvi Söyrinki
Muuttanut: 09.10.1810 Evijärveltä Kärnään.

Lapset:
1. Heikki s. 10.01.1816 Lappajärvi Storsöyring, k. Kuoli lapsena.
2. Jaakko s. 18.11.1817 Lappajärvi Storsöyring, k. 29.11.1817 Lappajärvi Storsöyring.
3. Juho s. 18.11.1817 Lappajärvi Storsöyring, k. 03.07.1818 Lappajärvi Storsöyring.
Kaksoset.
4. Juho Heikki s. 08.05.1819 Lappajärvi Storsöyring, k. 23.12.1822 Lappajärvi Storsöyring.
5. Maria s. 12.04.1822 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 326
6. Leena s. 24.08.1824 Lappajärvi Storsöyring, k. 04.03.1825 Lappajärvi Storsöyring.
7. Aabraham s. 10.12.1825 Lappajärvi Storsöyring, k. 16.07.1826 Lappajärvi Storsöyring.
8. Taavi s. 19.05.1827 Lappajärvi Storsöyring, k. 05.02.1859 Lappajärvi Storsöyring.
9. Erkki s. 08.05.1830 Lappajärvi Storsöyring, k. 04.04.1831 Lappajärvi Storsöyring.
10. Anna Loviisa s. 18.02.1832 Lappajärvi Storsöyring, k. 19.02.1833 Lappajärvi Storsöyring.
11. Heikki s. 15.08.1834 Lappajärvi Storsöyring. Perhe 327
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 326
12. Maria Juhontytär Storsöyring (3250), (perheestä 325) s. 12.04.1822 Lappajärvi Storsöyring, k. 21.04.1901 Vimpeli.

1. puoliso: Vihitty 22.10.1840 Lappajärvi Matti Heikinpoika Isotalo (8256) torppari, s. 31.01.1807 Alajärvi Käpyaho.

2. puoliso: Matti Antinpoika Spangar/Mannila (5887). (Perhe 2026) s. 06.02.1827 Vimpeli, k. 30.10.1878 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 327
12. Heikki Juhonpoika Storsöyring (3255), (perheestä 325) itsellinen, s. 15.08.1834 Lappajärvi Storsöyring.

Puoliso: Reetta Jaakontytär Vehkamäki, Storsöyriki (8257) s. 04.06.1836 Alajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 10.04.1860 Lappajärvi Storsöyrinki, k. 19.09.1860 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 19.03.1863 Lappajärvi Storsöyrinki.
3. Heikki s. 10.09.1866 Lappajärvi Storsöyrinki, k. 23.02.1868 Lappajärvi.
4. Anna Liisa s. 09.12.1869 Lappajärvi
Muuttanut: Kauhava 13.01.1890.
5. Juho Erkki s. 17.10.1872 Lappajärvi.
6. Hanna s. 14.04.1878 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 328
11. Maria Joosepintytär Storsöyring, Fremling (496), (perheestä 324) s. 19.06.1799 Lappajärvi Storsöyring
Muuttanut: 06.03.1817 Söyringistä piiaksi Vimpeliin ilman tod.

Puoliso: Vihitty 01.11.1818 Vimpeli Aabraham Erkinpoika Fremling (3256) s. 27.02.1788 Vimpeli, k. 02.03.1869 Alajärvi Möksy Iiru.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 16.08.1819 Alajärvi Joensuunaho. Perhe 329
2. Maria s. 09.11.1821 Alajärvi Joensuunaho. Perhe 332
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 329
12. Anna Liisa Aabrahamintytär Fremling (3257), (perheestä 328) emäntä, s. 16.08.1819 Alajärvi Joensuunaho, k. 31.01.1877 Alajärvi Luoma-aho.

Puoliso: Vihitty 18.12.1844 Alajärvi Erkki Juhonpoika Luoma-aho (8263) talollinen, s. 25.09.1821 Alajärvi, k. 01.04.1897 Alajärvi.

Lapset:
1. Johanna emäntä, s. 06.09.1845 Alajärvi Luoma-aho, k. 05.05.1920 Alajärvi.
2. Maria s. 25.10.1846 Alajärvi Luoma-aho. Perhe 330
3. Juho s. 06.02.1848 Alajärvi Luoma-aho, k. 12.06.1848 Alajärvi.
4. Anna Kaisa s. 19.04.1849 Alajärvi Luoma-aho, k. 04.09.1849 Alajärvi.
5. Heikki s. 04.06.1850 Alajärvi Luoma-aho, k. 16.08.1850 Alajärvi.
6. Erkki s. 26.05.1851 Alajärvi Luoma-aho.
7. Juho Erkki talollinen Luoma-aho, s. 26.06.1853 Alajärvi Luoma-aho, k. 15.08.1889 Alajärvi.
8. Aabraham s. 16.04.1855 Alajärvi Luoma-aho, k. 23.03.1856 Alajärvi.
9. Aleksanteri s. 29.06.1857 Alajärvi Luoma-aho, k. 30.12.1883 Alajärvi.
10. Matti s. 27.08.1859 Alajärvi Luoma-aho, k. 31.10.1879 Alajärvi.
11. Antti Kustaa s. 06.11.1864 Alajärvi Luoma-aho.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 330
13. Maria Erkintytär Luoma-aho, Vistiaho/Koskela (6144), (perheestä 329) s. 25.10.1846 Alajärvi Luoma-aho.

Puoliso: Matti Antinpoika Vistiaho, Koskela (6143) tuli22.12.1882, s. 05.01.1849 Alajärvi Luoma-aho.

Lapset:
1. Hilda Karoliina s. 30.07.1872 Alajärvi Luoma-aho. Perhe 331
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 331
14. Hilda Karoliina Matintytär Vistiaho, Niemi /Koskela (6142), (perheestä 330) s. 30.07.1872 Alajärvi Luoma-aho.

Puoliso: Vihitty 08.05.1888 Vimpeli Vilhelm Juhonpoika Niemi (Strang) (5801). (Perhe 1999) talollinen Vävy, s. 06.04.1869 Vimpeli, k. 21.09.1947 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 332
12. Maria Aabrahamintytär Fremling (3258), (perheestä 328) s. 09.11.1821 Alajärvi Joensuunaho, k. 31.05.1896 Alajärvi Paalijärvi.

Puoliso: Vihitty 15.12.1845 Alajärvi Jaakko Matinpoika Herrala (8276). (Perhe 3157) s. 15.05.1824 Alajärvi Paalijärvi Herrala, k. 12.11.1899 Alajärvi Paalijärvi.

Lapset:
1. Maria s. 14.08.1848 Alajärvi Paalijärvi. Perhe 333
2. Matti s. 11.05.1854 Alajärvi Paalijärvi, k. 11.05.1854 Alajärvi Paalijärvi.
3. Liisa s. 19.10.1853 Alajärvi Paalijärvi, k. 01.12.1924 Alajärvi Paalijärvi.
4. Kalle s. 03.09.1859 Alajärvi Paalijärvi. Perhe 334
5. Matti s. 08.02.1862 Alajärvi Paalijärvi, k. 24.02.1866 Alajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 333
13. Maria Jaakontytär Herrala (8277), (perheestä 332) s. 14.08.1848 Alajärvi Paalijärvi, k. 04.02.1881 Alajärvi Paalijärvi.

Puoliso: Erkki Matinpoika Storbacka (15384). (Perhe 3635) s. 20.10.1841 Alajärvi Paalijärvi, k. 12.10.1891 Usa.

Lapset:
1. Jaakko s. 22.08.1868 Alajärvi Paalijärvi, k. 16.03.1954 Kyyjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 334
13. Kalle Jaakonpoika Herrala (8280), (perheestä 332) s. 03.09.1859 Alajärvi Paalijärvi, k. 15.09.1933 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.06.1884 Alajärvi Hilda Maria Erkintytär Paalijärvi, Herrala (30563). (Perhe 3816) s. 15.03.1867 Alajärvi Paalijärvi, k. 17.03.1953 Alajärvi Paalijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 335
11. Liisa Joosepintytär Storsöyring, Lillsöyring (499), (perheestä 324) s. 04.11.1806 Lappajärvi Storsöyring, k. 28.05.1862 Lappajärvi Lillsöyring.

Puoliso: Vihitty 1837 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Lillsöyring (3259). (Perhe 1080) torppari, s. 16.09.1814 Lappajärvi Lillsöyring, k. 09.06.1868 Lappajärvi Lillsöyring.

Lapset:
1. Anna s. 04.08.1838 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 336
2. Maria s. 28.03.1841 Lappajärvi Lillsöyring, k. 03.02.1868 Lappajärvi Lillsöyring.
3. Kaisa s. 14.11.1843 Lappajärvi Lillsöyring, k. 01.01.1867 Lappajärvi Lillsöyring.
4. Liisa s. 22.11.1846 Lappajärvi Lillsöyring. Perhe 337
5. Jaakko s. 07.01.1850 Lappajärvi Lillsöyring, k. 17.06.1868 Lappajärvi Lillsöyring.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 336
12. Anna Jaakontytär Lillsöyring, Windqvist (3262), (perheestä 335) s. 04.08.1838 Lappajärvi Lillsöyring
Muuttanut: Vimpeli 1861.

1. puoliso: puoliso (29844)

Lapset:
1. Antti s. 07.12.1860 Lappajärvi, k. 21.11.1862 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 27.08.1864 Lappajärvi Juho Heikki Windqvist (4769) s. 13.10.1817 Kokkola, k. 04.06.1868 Lappajärvi.
Lapset:
2. Maria s. 07.04.1865 Lappajärvi Söyrinki.
3. Anna s. 05.01.1867 Lappajärvi Lillsöyring.
3. puoliso: Juho Iisakinpoika Lillsöyring (8148). (Perhe 1121) itsellinen renki, s. 25.06.1824 Lappajärvi Lillsöyrinki.
Lapset:
4. Liisa s. 20.10.1870 Lappajärvi Lillsöyrinki.
5. Iisakki s. 24.09.1872 Lappajärvi Lillsöyrinki.
6. Juha Erkki s. 05.10.1875 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 21.03.1879 Lappajärvi.
7. Hanna s. 10.05.1878 Lappajärvi Lillsöyrinki, k. 17.07.1881 Lappajärvi.
8. Alina
9. Marjaana
10. Hilma
11. Alfred
12. Johannes
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 337
12. Liisa Jaakontytär Lillsöyring, Strang (3265), (perheestä 335) s. 22.11.1846 Lappajärvi Lillsöyring.

Puoliso: Kaarle Antinpoika Strang (8353) mäkitupalainen, s. 19.06.1842 Pietarsaari.

Lapset:
1. Maria s. 23.07.1871 Lappajärvi Annola. Perhe 338
2. Anna Liisa s. 15.07.1873 Lappajärvi Annola.
3. Antti Kustaa s. 01.10.1874 Lappajärvi Annola, k. 03.05.1875 Lappajärvi.
4. Kaarle s. 12.07.1877 Lappajärvi Annola, k. 08.09.1945 Usa.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 338
13. Maria Kaarlentytär Strang, Halkosaari (8354), (perheestä 337) s. 23.07.1871 Lappajärvi Annola.

Puoliso: Juho Kustaa Taavinpoika Nykänen, Halkosaari (24839) s. 09.10.1873 Lappajärvi Nykänen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 339
10. Saara Matintytär Storsöyring (502), (perheestä 267) emäntä, s. 09.02.1773 Lappajärvi Storsöyring, k. 13.04.1858 Vimpeli.

1. puoliso: Vihitty 09.11.1798 Lappajärvi Antti Erkinpoika Nygård (7256) talollinen, s. 28.11.1776 Vimpeli Lillstrang, k. 03.04.1808 Vimpeli.

Lapset:
1. Juho s. 17.05.1799 Vimpeli Nygård, k. 02.06.1799 Vimpeli.
2. Erkki s. 17.05.1799 Vimpeli Nygård, k. 06.07.1799 Vimpeli.
kaksoset.
3. Antti s. 14.09.1806 Vimpeli Nygård, k. 21.09.1806 Vimpeli.
4. Maria s. 21.12.1807 Vmpeli Lillstrang. Perhe 340
2. puoliso: Vihitty 02.11.1818 Vimpeli Erkki Matinpoika Lillstrang (12668) talollinen, s. 11.08.1797 Vimpeli, k. 26.05.1868 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 340
11. Maria Antintytär Lillstrang, Lillstrang (5900), (perheestä 339) emäntä, s. 21.12.1807 Vmpeli Lillstrang, k. 06.12.1885 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 13.10.1826 Vimpeli Juho Matinpoika Lillstrang (5899) talollinen, s. 19.06.1805 Vmpeli, k. 09.05.1878 Vimpeli.

Lapset:
1. Liisa s. 07.07.1829 Vmpeli Lillstrang. Perhe 341
2. Erkki s. 28.11.1831 Vmpeli. Perhe 342
3. Maria s. 18.12.1833 Vmpeli Lillstrang, k. 10.04.1872 Vimpeli.
4. Matti s. 16.02.1839 Vmpeli Lillstrang.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 341
12. Liisa Juhontytär Lillstrang, Pokela (13123), (perheestä 340) s. 07.07.1829 Vmpeli Lillstrang, k. 17.10.1888 Vimpeli Pokela.

Puoliso: Konstantin ( Konsta) Matinpoika Pokela (13232). (Perhe 4221) s. 01.12.1827 Vimpeli Pokela, k. 13.09.1905 Vimpeli.

Lapset:
1. Maija s. 30.06.1851 Vmpeli Pokela, k. 23.04.1937 Vimpeli.
2. Liisa s. 05.02.1856 Vmpeli Pokela, k. jul kuol
Muuttanut: USA 1908.
3. Reetta s. 25.05.1860 Vmpeli Pokela
Muuttanut: helsinngin Pitäjä 1886.
4. Matti s. 06.05.1865 Vmpeli Pokela, k. 19.02.1906 Vimpeli.
5. Juho s. 20.03.1869 Vmpeli Pokela
Muuttanut: Kokkola 05.02.1917.
6. Matilda s. 03.08.1871 Vmpeli Pokela, k. 29.05.1968 USA jul kuol.
7. Lyydia s. 11.11.1873 Vmpeli Pokela, k. 10.02.1953 Usa.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 342
12. Erkki Juhonpoika Lillstrang (5898), (perheestä 340) s. 28.11.1831 Vmpeli, k. 15.10.1904 Vimpeli.

1. puoliso: Vihitty 24.11.1853 Vmpeli Maija Reetta Juhontytär Östespangar/ Poikola (5725). (Perhe 1516) s. 09.01.1837 Lillstrang.

Lapset:
1. Antti s. 04.12.1854 Vmpeli, k. 23.04.1857 Vimpeli.
2. Anna s. 14.06.1856 Vmpeli, k. 10.04.1857 Vimpeli.
3. Juho s. 30.12.1857 Vimpeli, k. 26.03.1859 Vimpeli.
4. Erkki s. 11.10.1859 Vimpeli, k. 13.08.1860 Vimpeli.
5. August s. 13.04.1861 Vimpeli, k. 03.06.1863 Vimpeli.
6. Heikki s. 16.10.1862 Vimpeli, k. 24.11.1863 Vimpeli.
7. Selma s. 12.08.1864 Vimpeli, k. 14.06.1866 Vimpeli.
8. Josua s. 24.04.1866 Vimpeli, k. 26.04.1868 Vimpeli.
9. Loviisa s. 02.09.1867 Vimpeli, k. 24.05.1868 Vimpeli.
2. puoliso: Maria Matintytär Sikkilä/Tallbacka, Lillstrang (4836). (Perhe 2748) s. 04.09.1845 Alajärvi.
Lapset:
10. Hilda s. 23.11.1869 Vimpeli.
11. Hulda Maria s. 21.08.1873 Vimpeli, k. 04.07.1941 Vimpeli.
12. Miina s. 10.08.1875 Vimpeli, k. 23.04.1945 Vimpeli.
13. Erkki s. 25.01.1878 Vimpeli, k. 23.12.1963 Vimpeli.
Erkki oli mykkä.
14. Matti
15. Elma
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 343
8. Erkki Paavonpoika Storsöyring (7176), (perheestä 141) s. 07.05.1705 Lappajärvi Söyrinki.

Puoliso: Liisa Matintytär Lypsinmaa, Storsöyring (7177) s. 28.09.1722 Lappajärvi Söyrinki, k. 22.03.1771 Lappajärvi Storsöyring.

Lapset:
1. Liisa s. 30.03.1740 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 344
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 344
9. Liisa Erkintytär Storsöyring, Karvala (7178), (perheestä 343) s. 30.03.1740 Lappajärvi Söyrinki, k. 26.05.1788 Lappajärvi Karvala.

Puoliso: Vihitty 06.11.1763 Lappajärvi Juho Jaakonpoika Karvala (2870) talollinen Karvala n:4, 19/24 mant. perintö Juhon talo 19/96 mant. perintö, s. 17.05.1744 Lappajärvi, k. 05.10.1808 Lappajärvi Karvala.
Muistiinpanot: 1781 Karvala on saanut lisämanttaalin, jolloin Karvala n:4 manttaaliksi tulee 19/24 vero
1790 Ylellisyysveroluettelo Karvala n:4 isäntä Juho, ikkunat 3, piippumassi 1. 1791 Henkikirja Karvala n:4, 19/24 mant. perintö, Juhon talo 19/96 mant. perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Juho poika, Kaisa piika, 1, 1, 1, 1, yht. 4, savut 1. 1792 Maakirja Karvala n:4, 19/24 perintö, Jaakko 19/96, Juho 19/96, Erkki 19/48, vero 6 taalaria 41 kill. 4 runst, 1793 Henkikirja Karvala n:4, 19/24 mant. perintö, Juhon talo 19/96 mant. perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Juho ja Kustaa pojat, Anna piika, 1, 1, 2, 1, yht 5, savut 1. 1795 Henkikirja Karvala n:4, Juhon talo 19/96 perntö, asukkaat: Juho isäntä, Saara emäntä, Kustaa ja Erkki pojat, Kaisa piika, 1, 1, 2, 1, yht 5, savut 1. 1796 Henkikirja Karvala n:4, Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: Juho isäntä, Saara emäntä, Iisak ja Erkki pojat,1, 1, 2, yht 4, sdavut 1. 1797 Henkikirja Karvala n:4, Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: Juho isäntä, Saara emäntä, Erkki poika, Kaisa piika, 1, 1, 1, 1, yht 4 savut 1. 1798 Henkikirja Karvala n:4, Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: Juho isäntä, Saara emäntä, Erkki ja Kustaa pojat, Kaisa miniä, 1, 1, 2, 1, yht 5. savut 1.
1798 Erikoisluettelo viinan poltto Karvala n:4 19/96 perintö, ruis 4 leiviskää (34kg), vuokra pannusta 1 taal. 9 kill. 4 runst. 1799 Henkikirja Karvala n:4, Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Erkki ja Kustaa pojat, Kaisa miniä, 1, 1, 2, 1 yht 5, savut 1. 1800 Maakirja Karvala n:4, vanha mant 1/4 perintö, uusi 19/24 perintö, Jaakko 19/96, Juho 19/96 ja Erkki 19/48, vero 6 taalaria 41 kill. 4 runst. 1801 Henkikirja Karvala n:4, Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Erkki ja Iisakki pojat, Kaisa miniä, 1, 1, 2, 1, savut 1. 1802 Henkikirja Karvala n:4, Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Erkki poika, Kaisa ja Susanna miniät, 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1. 1803 Henkikirja Karvala n:4 Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Erkki poika, Kaisa ja Susanna miniät, 1, 1, 1, 2, yht 2, savut 1. 1804 Henkikirja Kavala n:4 Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Erkki poika, Kaisa ja Susanna, miniät. 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1. 1805 Maakirja Karvala n:4, vanha mant 1/4 perintö, uusi 19/24, vero 6 taalaria 41 kill. 4 runst. 1805 Henkikirja Karvala n:4, Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Erkki poika, Tuomas poika, Juho poika, Kaisa ja Susanna, miniät, 1, 1, 3, 2, yht 7, lapset: Liisa, Juho, Jaakko, Tuomas, Antti, Matti ja Riitta, kaikki yht, 14 henk. savut 1. 1807 Henkikirja Karvala n:4 Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Erkki ja Tuomas pojat, Kaisa ja Sanna miniät, 1, 1, 2, 2, yht 6, lapset: Liisa, Juho, Jaakko, Antti, Matti, Riitta ja Liisa1/2v, kaikki yht 13 henk. savut 1. 1808 Henkikirja Karvala n:4 Juhon talo 19/96 perintö, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Erkki ja Tuomas pojat, Kaisa ja Sanna miniät, 1, 1, 2, 2, yht 6, lapset 10 kaikki yht 16 savut 1.
tupakka 2 massia, ikkunat 3 kpl, pannuvuokra 3 1/2 kap.
1808 Lyhennysluettelo Karvala n:4, isäntä Juho, varsinainen vero 9 taalaria 37 kill. 11 runst. tervavero 12 kill. 8 runst, kymmenysjyvien raha 2 taalaria 9 kill. 6 runst, henkiraha 36 kill, tuomarin raha 9 kill, linna apu 8 kill, palkanmasu vero 1 äyri 2 runst, sairaala raha 6 runst, yht 13 taalara 18 kill. 9 runst. viinapannun vuokra 1 taal. 5 kill.

Lapset:
1. Saara s. 23.08.1764 Lappajärvi Karvala, k. 06.11.1765 Lappajärvi Karvala.
2. Anna s. 01.05.1766 Lappajärvi Karvala, k. 03.04.1767 Lappajärvi Karvala.
3. Liisa s. 09.04.1768 Lappajärvi Karvala, k. 09.08.1769 Lappajärvi Karvala.
4. Matti s. 22.01.1770 Lappajärvi Karvala, k. 13.05.1770 Lappajärvi Karvala.
5. Juho s. 06.08.1771 Lappajärvi Karvala. Perhe 345
6. Jaakko s. 05.01.1774 Lappajärvi Karvala, k. 07.10.1774 Lappajärvi Karvala.
7. Kustaa s. 30.08.1775 Lappajärvi Karvala. Perhe 366
8. Erkki s. 23.05.1778 Lappajärvi Karvala. Perhe 376
9. Maria s. 13.07.1779 Lappajärvi Karvala, k. 01.10.1780 Lappajärvi Karvala.
10. Iisak s. 05.06.1783 Lappajärvi Karvala. Perhe 383
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 345
10. Juho Juhonpoika Karvala (15865), (perheestä 344) talollinen, s. 06.08.1771 Lappajärvi Karvala, k. 31.05.1836 Lappajärvi Karvala.

1. puoliso: Vihitty 05.12.1697 Lappajärvi Kaisa Tuomaantytär Kotkaniemi, Karvala (1559) s. 18.03.1768 Vimpeli Kotkaniemi, k. 17.12.1812 Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. kuol tytär s. 01.03.1799 Lappajärvi Karvala, k. 01.03.1799 Lappajärvi Karvala.
2. Tuomas s. 15.03.1800 Lappajärvi Karvala, k. 1800 Lappajärvi Karvala.
3. Juho s. 03.11.1801 Lappajärvi. Perhe 346
4. Jaakko s. 03.11.1801 Lappajärvi Karvala. Perhe 350
5. Saara s. 13.09.1805 Lappajärvi Karvala. Perhe 361
6. Matti s. 06.09.1807 Lappajärvi Karvala, k. 11.06.1808 Lappajärvi Karvala.
2. puoliso: Vihitty 00.12.1813 Lappajärvi Saara Joosepintytär Lukkarila (1744). (Perhe 2770) s. 27.12.1775 Lappajärvi Lukkarila, k. 21.08.1843 Lappajärvi Karvala
Muuttanut: 05.04.1809 Storstrang Heikiltä Lappajärvelle.
Lapset:
7. Liisa s. 15.01.1816 Lappajärvi Karvala. Perhe 363
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 346
11. Juho Juhonpoika Karvala (1556), (perheestä 345) talollinen 1838, s. 03.11.1801 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 02.12.1823 Lappajärvi Liisa Juhontytär Örn, Karvala (1557). (Perhe 1932) s. 31.03.1806 Lappajärvi Örn, k. Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. Anna s. 14.02.1825 Lappajärvi. Perhe 347
2. Jaakko s. 15.05.1828 Lappajärvi Karvala, k. 28.05.1828 Lappajärvi Karvala.
3. Maria s. 25.03.1829 Lappajärvi Karvala.
4. Matti s. 17.10.1830 Lappajärvi Karvala, k. 01.11.1830 Lappajärvi Karvala.
5. tytto s. 17.10.1830 Lappajärvi Karvala, k. 17.10.1830 Lappajärvi.
kaksonen.
6. Juho Erkki s. 16.09.1834 Lappajärvi Karvala. Perhe 349
7. Maria s. 09.09.1838 Lappajärvi Karvala, k. 19.09.1838 Lappajärvi Karvala.
8. Liisa s. 19.04.1843 Lappajärvi Karvala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 347
12. Anna Juhontytär Karvala, Vinkka (1461), (perheestä 346) s. 14.02.1825 Lappajärvi, k. 22.10.1895 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 02.12.1844 Lappajärvi Jaakko Taavinpoika Vinkka (1460). (Perhe 801) talollinen Seksmanni kirkkoväärti, s. 09.09.1823 Lappajärvi Vinkka, k. 16.04.1868 Lappajärvi Vinkka.

Lapset:
1. Liisa s. 17.12.1846 Lappajärvi Itäkylä Vinkka. Perhe 348
2. Juho s. 27.05.1855 Lappajärvi Itäkylä Vinkka, k. 10.08.1855 Lappajärvi Itäkylä Vinkka.
3. Taavi s. 27.05.1855 Lappajärvi Itäkylä, k. 06.01.1936 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 24.01.1870 Lappajärvi Jaakko Erkinpoika Vinkka (1433). (Perhe 827) talollinen Itäkylä n:4 1/8 verotalo, s. 22.09.1812 Lappajärvi, k. 18.04.1882 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 348
13. Liisa Jaakontytär Vinkka (1462), (perheestä 347) s. 17.12.1846 Lappajärvi Itäkylä Vinkka.

Puoliso: Antti Juhonpoika Murtoniemi (1404). (Perhe 917) talollinen, s. 10.06.1845 Lappajärvi Murtoniemi, k. 13.03.1917 Lappajärvi Murtoniemi.

Lapset:
1. Jaakko s. 09.05.1869 Lappajärvi Murtoniemi.
2. Juho s. 21.12.1871 Lappajärvi.
3. Heikki s. 08.07.1879 Lappajärvi Murtoniemi.
4. Matti
5. Anna
6. Lenteri
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 349
12. Juho Erkki Juhonpoika Karvala (23457), (perheestä 346) s. 16.09.1834 Lappajärvi Karvala.

1. puoliso: Maria Mikontytär Savola, Peltola (1960). (Perhe 1784) s. 09.07.1835 Lappajärvi, k. 28.08.1875 Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. Jaakko s. 06.08.1864 Lappajärvi Karvala, k. 22.01.1937 Lappajärvi.
Puoliso: Vihitty 24.12.1882 Lappajärvi Maria Matintytär Lukkarila (20892). Taulu 1269 , s. 24.06.1865 Lappajärvi Lukkarila, k. 29.01.1950 Lappajärvi Lukkarila.
2. Juho s. 08.08.1869 Lappajärvi Karvala.
3. Matti s. 23.02.1872 Lappajärvi Karvala.
2. puoliso: Anna Aabrahamintytär Ahola, Ollila (24020). (Perhe 2614) s. 08.11.1842 Lappajärvi Ahola.
Muistiinpanot: ripp1862-1868,1869-1876
Lapset:
4. Leanteri
5. Joeli
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 350
11. Jaakko Juhonpoika Karvala, Örn (9655), (perheestä 345) vävy Öörnillä ,talollinen 1845, s. 03.11.1801 Lappajärvi Karvala, k. 24.08.1878 Lappajärvi Örn.
kaksoset.

Puoliso: Vihitty 22.11.1824 Lappajärvi Maria Juhontytär Örn (6779). (Perhe 1932) emäntä, s. 28.12.1804 Lappajärvi Örn, k. 28.02.1868 Lappajärvi Örn.

Lapset:
1. Liisa s. 11.02.1826 Lappajärvi Örn. Perhe 351
2. Juho s. 14.09.1827 Lappajärvi Örn. Perhe 355
3. Anna s. 12.06.1829 Lappajärvi Örn.
4. Jaakko s. 02.06.1832 Lappajärvi Örn. Perhe 358
5. Maria s. 25.09.1833 Lappajärvi Örn, k. 25.10.1836 Lappajärvi Örn.
6. Maria s. 06.01.1837 Lappajärvi. Perhe 359
7. Kaisa s. 07.10.1838 Lappajärvi Örn.
8. Reetta s. 20.01.1840 Lappajärvi Örn.
9. Matilda s. 02.08.1845 Lappajärvi Örn, k. 28.08.1845 Lappajärvi Örn.
10. Anti s. 05.12.1846 Lappajärvi Örn, k. 26.06.1847 Lappajärvi Örn.
11. Anna s. 27.07.1855 Lappajärvi Örn, k. 11.08.1855 Lappajärvi Örn.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 351
12. Liisa Jaakontytär Örn, Ranta-aho (6281), (perheestä 350) s. 11.02.1826 Lappajärvi Örn.

Puoliso: Vihitty 15.12.1843 Lappajärvi Matti Tuomaanpoika Ranta-Aho (1848). (Perhe 1265) s. 28.12.1821 Lappajärvi, k. 11.04.1868 Lappajärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 01.02.1845 Lappajärvi Ranta-aho, k. 07.04.1847 Lappajärvi.
2. Maria s. 07.01.1846 Lappajärvi. Perhe 352
3. Matti s. 20.08.1848 Lappajärvi Ranta-aho.
4. Anna s. 16.05.1850 Lappajärvi Ranta-aho. Perhe 353
5. Liisa s. 08.05.1853 Lappajärvi Ranta-aho. Perhe 354
6. Jaakko s. 12.04.1855 Lappajärvi Ranta-aho.
7. Erkki s. 01.08.1857 Lappajärvi Ranta-aho, k. 18.08.1858 Lappajärvi.
8. Kaisa s. 11.06.1859 Lappajärvi Ranta-aho, k. 21.04.1860 Lappajärvi.
9. Kaisa s. 23.03.1861 Lappajärvi Ranta-aho.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 352
13. Maria Matintytär Ranta-aho, Ahola (6280), (perheestä 351) s. 07.01.1846 Lappajärvi.

Puoliso: Aabraham Aabrahaminpoika Ahola (3574). (Perhe 3262) s. 21.12.1852 Lappajärvi Hevosahon Torppa.

Lapset:
1. Sanna Maria s. 25.07.1878 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 353
13. Anna Matintytär Ranta-Aho (6688), (perheestä 351) s. 16.05.1850 Lappajärvi Ranta-aho.

Puoliso: Vihitty 1875 Lappajärvi Matti Aabrahaminpoika Timo/Lukkarila (23869). (Perhe 2572) s. 13.02.1853 Lappajärvi, k. 12.02.1881 Lappajärvi Lukkarila.

Lapset:
1. Matti s. 14.12.1875 Lappajärvi Lukkarila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 354
13. Liisa Matintytär Ranta-Aho (6689), (perheestä 351) rantala Emäntä, s. 08.05.1853 Lappajärvi Ranta-aho, k. 09.05.1930 Kortesjärvi Ylikylä.

Puoliso: Vihitty 1879 Elias Heikki Eliaanpoika Norrbacka (31220) s. 21.08.1853 Kortesjärvi, k. 07.12.1900 Usa.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 355
12. Juho Jaakonpoika Karvala, Örn (11519), (perheestä 350) vävy, s. 14.09.1827 Lappajärvi Örn, k. 25.03.1868 Lappajärvi Örn.

Puoliso: Vihitty 07.12.1849 Lappajärvi Kaisa Juhontytär Storpellinen, Örn (22777). (Perhe 1726) s. 30.09.1827 Purmojärvi Storpellinen, k. 23.02.1872 Lappajärvi Örn.

Lapset:
1. Jaakko s. 16.04.1851 Lappajärvi Örn, k. 26.12.1851 Lappajärvi Örn.
2. Matti s. 04.02.1853 Lappajärvi Örn, k. 14.06.1853 Lappajärvi Örn.
3. Jaakko s. 26.06.1854 Lappajärvi Örn. Perhe 356
4. Juho s. 26.06.1854 Lappajärvi Örn.
5. Maria s. 12.06.1860 Lappajärvi Örn.
6. Anna s. 09.02.1862 Lappajärvi Örn.
7. Liisa s. 20.02.1864 Lappajärvi Örn.
8. Antti s. 22.06.1866 Lappajärvi Örn. Perhe 357
9. Salomon s. 14.07.1868 Lappajärvi Örn, k. 09.08.1868 Lappajärvi Örn.
10. Erkki s. 10.07.1870 Lappajärvi Örn, k. 10.08.1870 Lappajärvi Örn.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 356
13. Jaakko Juhonpoika Örn (22778), (perheestä 355) s. 26.06.1854 Lappajärvi Örn, k. 08.08.1893 Usa.

Puoliso: Vihitty 31.10.1873 Lappajärvi Anna Matintytär Seppä (17780). (Perhe 457) s. 08.02.1854 Lappajärvi Tarvola, k. 12.05.1891 Lappajärvi.

Lapset:
1. Kaisa s. 11.01.1875 Lappajärvi Örn.
2. Matti s. 01.10.1880 Lappajärvi Örn, k. 02.08.1881 Lappajärvi.
3. Tilda
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 357
13. Antti Juhonpoika Örn (31226), (perheestä 355) s. 22.06.1866 Lappajärvi Örn, k. 20.10.1904 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 13.02.1887 Lappajärvi Saara Eliaantytär Elgvik, Örn (31233) s. 20.03.1863 Lappajärvi, k. 15.08.1896 Lappajärvi.

2. puoliso: Vihitty 21.03.1897 Lappajärvi Maria Matinttär Kontiainen, Örn (31238) s. 15.05.1862 Purmojärvi, k. 11.03.1936 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 358
12. Jaakko Jaakonpoika Örn (31214), (perheestä 350) s. 02.06.1832 Lappajärvi Örn.

Puoliso: Kaisa Erkintytär Lehtiniemi (25059). (Perhe 3685) s. 10.04.1834 Lappajärvi Lehtiniemi.

Lapset:
1. Maria s. 12.07.1856 Lappajärvi Örn.
2. Anna s. 11.07.1858 Lappajärvi Örn.
3. Liisa s. 09.03.1860 Lappajärvi Örn.
4. Matilda s. 12.06.1861 Lappajärvi Örn.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 359
12. Maria Jaakontytär Örn (33830), (perheestä 350) s. 06.01.1837 Lappajärvi.

Puoliso: Aabraham Erkinpoika Tarvonen (33829). (Perhe 2814) s. 28.02.1842 Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. Liisa s. 16.07.1871 Lappajärvi Kauhajärvi. Perhe 360
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 360
13. Liisa Aabrahamintytär Harjuhauta, Finnilä (33828), (perheestä 359) s. 16.07.1871 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 21.04.1940 Lappajärvi Finnilä.

Puoliso: Vihitty 15.02.1891 Lappajärvi Antti Kustaa Juho Kustaanpoika Finnilä (33805) s. 16.06.1864 Lappajärvi Finnilä, k. 24.06.1934 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 361
11. Saara Juhontytär Karvala, Hongisto (17035), (perheestä 345) s. 13.09.1805 Lappajärvi Karvala.

1. puoliso: Vihitty 18.12.1828 Lappajärvi Matti Markuksenpoika Hongisto, Vehkamäki (16422) kuollessaan kerjäläinen, s. 14.01.1805 Möksy Vehkamäki, k. 09.03.1842 Vimpeli.

Lapset:
1. Matti s. 13.03.1831 Lappajärvi Karvala. Perhe 362
2. Erkki s. 21.04.1841 Lappajärvi Karvala.
2. puoliso: Vihitty 21.07.1850 Lappajärvi Erkki Juhonpoika Övermark (11082). (Perhe 3350) talollinen, s. 23.04.1783 Lappajärvi Övermark, k. 1867 Lappajärvi Övermark.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 362
12. Matti Matinpoika Vehkamäki (33068), (perheestä 361) renki, s. 13.03.1831 Lappajärvi Karvala.

Puoliso: Anna Reetta Matintytär Ojajärvi, Vehkamäki (33069) s. 16.05.1831 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 363
11. Liisa Juhontytär Karvala, Svarvar l.Olli (24091), (perheestä 345) s. 15.01.1816 Lappajärvi Karvala.

Puoliso: Vihitty 11.12.1840 Lappajärvi Matti Antinpoika Svarvar l.Olli (14223). (Perhe 3064) talollinen 1848-, s. 28.10.1815 Lappajärvi Svarvar.

Lapset:
1. Maria s. 12.10.1841 Lappajärvi Savonkylä Olli.
2. Liisa s. 14.07.1843 Lappajärvi Savonkylä Olli. Perhe 364
3. Kaisa s. 12.10.1845 Lappajärvi Savonkylä Olli.
4. Matti s. 15.02.1848 Lappajärvi Savonkylä Olli. Perhe 365
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 364
12. Liisa Matintytär Olli, Savola (24364), (perheestä 363) s. 14.07.1843 Lappajärvi Savonkylä Olli.

Puoliso: Antti Mikonpoika Savola (1963). (Perhe 1784) s. 04.10.1841 Lappajärvi, k. 02.07.1864 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 22.10.1864 Lappajärvi, k. 22.10.1864 Lappajärvi.
2. Maria s. 22.10.1864 Lappajärvi, k. 23.10.1864 Lappajärvi.
kaksoset.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 365
12. Matti Matinpoika Svarvar l.Olli (32047), (perheestä 363) s. 15.02.1848 Lappajärvi Savonkylä Olli.

Puoliso: Anna Maria Erkintytär Ylitalo (32159). (Perhe 4122) s. 01.05.1850 Lappajärvi Ylitalo.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 366
10. Kustaa Juhonpoika Karvala, Storhonkaniemi Pekonketo (7585), (perheestä 344) vävy, torppari Storhonkaniemi Pekonketo, s. 30.08.1775 Lappajärvi Karvala, k. 30.07.1829 Lappajärvi Pekonketo.
Muistiinpanot: 1808 Lyhennysluettelo Iso-ja Vähähonkaniemi n: 28, torppari Kustaa Juhonpoika henkiraha 12 kill. tuomarin raha 9 killinkiä, linna apu 2 killinkiä, saraala maksu 2 killinkiä yht 23 kill. 2 runst.

Puoliso: Vihitty 06.11.1800 Lappajärvi Saara Erkintytär Storhonkaniemi (8855). (Perhe 4326) s. 20.02.1770 Lappajärvi Savonkylä, k. 26.01.1833 Lappajärvi Pekonketo.

Lapset:
1. Liisa s. 14.01.1802 Lappajärvi Karvala. Perhe 367
2. Kustaa s. 13.03.1806 Lappajärvi Honkaniemi. Perhe 368
3. Juho s. 24.05.1810 Lappajärvi Honkaniemi. Perhe 370
4. Erkki s. 12.05.1815 Lappajärvi Honkaniemi. Perhe 372
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 367
11. Liisa Kustaantytär Storhonkaniemi, Pekonketo (8851), (perheestä 366) s. 14.01.1802 Lappajärvi Karvala
Muuttanut: saarijärvi30.10.1836.

Puoliso: Vihitty 22.04.1835 Lappajärvi Erkki Iisakinpoika Suohokkala (12953) s. 1795 Karstula.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 368
11. Kustaa Kustaanpoika Storhonkaniemi, Pekonketo (7584), (perheestä 366) talollinen vävy, s. 13.03.1806 Lappajärvi Honkaniemi, k. 29.03.1870 Lappajärvi
Muuttanut: kortesjärvi 1851 Perhe palaa useita kertoja ja esiintyvät itsellisluettelossa.

Puoliso: Vihitty 25.05.1842 Lappajärvi Saara Hermannintytär Norrkärnä, Pekonketo (4997). (Perhe 694) s. 21.11.1823 Lappajärvi Kärnä, k. 02.06.1890 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho Kustaa s. 27.05.1843 Lappajärvi Kärnä.
2. Maria s. 20.12.1844 Lappajärvi Kärnä.
3. Erkki s. 11.05.1847 Lappajärvi Kärnä, k. 18.04.1875 Lappajärvi.
4. Anna s. 20.08.1849 Lappajärvi Kärnä. Perhe 369
5. Jaakko s. 18.12.1851 Lappajärvi Kärnä.
6. Matti s. 10.01.1853 Lappajärvi Kärnä.
7. Jaakko s. 21.05.1860 Lappajärvi Kärnä.
8. Matilda s. 04.10.1863 Lappajärvi Kärnä, k. 08.06.1868 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 369
12. Anna Kustaantytär Pekonketo( Koukkari?) (7587), (perheestä 368) s. 20.08.1849 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 20.09.1879 Lappajärvi Erkki Juhonpoika Hernesniemi (24261). (Perhe 2640) muutt 287/1891, renki, Amerikka koko perhe, s. 12.07.1857 Lappajärvi Hernesniemi.

Lapset:
1. Miina s. 09.10.1880 Lappajärvi Hernesniemi, k. 28.10.1880 Lappajärvi.
2. Juho
3. Iida
4. Anna
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 370
11. Juho Kustaanpoika Storhonkaniemi, Pekonketo /Laasanen (7586), (perheestä 366) s. 24.05.1810 Lappajärvi Honkaniemi, k. 28.06.1843 Lappajärvi Laasanen.

Puoliso: Vihitty 12.12.1834 Lappajärvi Kaisa Juhontytär Tarvonen, Pekonketo/ Laasanen (10819). (Perhe 1803) s. 19.10.1819 Lappajärvi Tarvola, k. 11.02.1888 Lappajärvi Tarvola.

Lapset:
1. Maria s. 08.02.1841 Lappajärvi Laasanen. Perhe 371
2. Antti Kustaa s. 12.11.1842 Lappajärvi Laasanen
Muuttanut: kauhava1868.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 371
12. Maria Juhontytär Pekonketo /Laasanen (10820), (perheestä 370) s. 08.02.1841 Lappajärvi Laasanen, k. 01.05.1892 Lappajärvi.

Puoliso: Juha Heikki Matinpoika Saari, Laasanen (24224). (Perhe 786) vävy, Talollinen ,Laasanen 17/384 vero, s. 27.08.1839 Lappajärvi.
Muistiinpanot: ripp laasanen 1872-1887

Lapset:
1. Matti s. 01.08.1869 Lappajärvi Laasanen.
2. Juho Heikki s. 06.09.1872 Lappajärvi Tarvola.

Muistiinpanot: rippi Timo 1883,1884,1887 rippi Laasanen
3. Erkki s. 22.11.1874 Lappajärvi Laasanen.
4. Iisakki s. 04.12.1877 Lappajärvi Laasanen, k. 24.04.1878 Lappajärvi Laasanen.
5. Aleksanteri s. 10.07.1879 Lappajärvi Laasanen, k. 09.12.1879 Lappajärvi Laasanen.
6. Hanna s. 02.12.1880 Lappajärvi Laasanen, k. 05.01.1882 Lappajärvi Laasanen.
7. Jaakko
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 372
11. Erkki Kustaanpoika Karvala, Laasanen (8850), (perheestä 366) talollinen Laasanen,vävy, s. 12.05.1815 Lappajärvi Honkaniemi, k. 14.12.1869 Lappajärvi Tarvola.

1. puoliso: Vihitty 05.12.1839 Lappajärvi Kaisa Juhontytär Annola, Karvala/ Laasanen (8512). (Perhe 2808) s. 26.11.1814 Lappajärvi Tarvola, k. 16.05.1853 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 19.08.1840 Lappajärvi Tarvola, k. 26.12.1840 Lappajärvi Tarvola.
2. Juho s. 14.10.1841 Lappajärvi Tarvola, k. 29.06.1843 Lappajärvi Tarvola.
3. Anna s. 08.10.1843 Lappajärvi Tarvola. Perhe 373
4. Liisa s. 26.06.1846 Lappajärvi Karvala, k. 27.04.1848 Lappajärvi.
5. Matti s. 23.10.1849 Lappajärvi Tarvola, k. 23.07.1850 Lappajärvi Tarvola.
6. Jaakko s. 08.12.1850 Lappajärvi Tarvola, k. 16.06.1852 Lappajärvi Tarvola.
7. Maria s. 12.12.1851 Lappajärvi Tarvola. Perhe 374
2. puoliso: Liisa Matintytär Nyyssölä (8291). (Perhe 3401) s. 26.03.1817 Lappajärvi Nyyssölä, k. 12.01.1866 Lappajärvi Laasanen.
Lapset:
8. Liisa s. 24.10.1854 Lappajärvi Tarvola.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 373
12. Anna Erkintytär Laasanen, Männikkö (30089), (perheestä 372) s. 08.10.1843 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Matti Erkinpoika Lehtiniemi (25062). (Perhe 3685) taloll Männikkö 7/96 ver (Vähäsöyrinki), s. 04.01.1842 Lappajärvi Lehtiniemi.

Lapset:
1. Anna s. 17.07.1862 Lappajärvi Söyrinki, k. 21.12.1899 Lappajärvi.
2. Maria s. 04.10.1866 Lappajärvi Söyrinki.
3. Liisa s. 05.09.1869 Lappajärvi Söyrinki.
4. Matilda emäntä, s. 03.12.1871 Lappajärvi Söyrinki.
5. Elias talollinen, s. 16.04.1875 Lappajärvi Söyrinki, k. 13.08.1943 Lappajärvi Söyrinki.
6. Johanna s. 29.10.1878 Lappajärvi Söyrinki.
7. Eliina Sofia s. 13.10.1880 Lappajärvi Söyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 374
12. Maria Erkintytär Laasanen (8862), (perheestä 372) s. 12.12.1851 Lappajärvi Tarvola, k. 09.12.1913 Kortesjärvi.

Puoliso: Antti Tuomaanpoika Lillpellinen (31249) s. 23.12.1852 Purmojärvi.

Lapset:
1. Matti s. 15.08.1876 Purmojärvi. Perhe 375
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 375
13. Matti Antinpoika Lillpellinen (31250), (perheestä 374) s. 15.08.1876 Purmojärvi.

Puoliso: Iida Matintytär Mäki, Lillpellinen (31251)

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 376
10. Erkki Juhonpoika Karvala (15867), (perheestä 344) talollinen Karvala n:4, 1alo 19/96 vero1810- 1820 alk. 19/192 vero, s. 23.05.1778 Lappajärvi Karvala, k. 12.11.1808 Lappajärvi Karvala.
Muistiinpanot: 1810 Henkikirja Karvala n:4, Erkki Juhonpojan leski Sannan talo 19/96 perintö, asukkaat: isäntä leski
Sanna, Juho ja Tuomas langot, Kaisa käly, Riitta Erkki Juhonp:n sisar, 1,-, 2. 2, yht 5henk. lapset 6 henk, yht 11 henk. viinap,v. 3 1/2 kappaa rukiita,
Syytinkilänen äiti Saara.
1815 Henkikirja Karvala n:4 Erkki Juhonpojan leski Sannan talo 19/96 vero, Juho ja Tuomas langot,
Saara ja Kaisa kälyt, Riitta edesmenneen isännän sisar, 1, -, 2, 3, verolla yht 6 henk, lapset 5,
yht 11, henk. viinap.v. 3 1/2 kappaa, savut 1,
Syytinkiläinen Saara ei veroa.
1820 Henkikirja Karvala n:4, Erkki Juhonpojan leski Sanna talo 19/192 vero, Antti poika, Juho
ja Tuomas langon pojat, Saara käly, 1, -, 3, 1, verolla 5, yli.ik. 1,lapset 2, yht. 8 henk.viinap.v. 3 kap.
1825 Henkikirja Karvala n:4, Isäntä leski Sanna, Antti poika, Juho lanko, Saara käly, Liisa ja Maria miniät.
1, - , 2, 3, verolla 6 henk. yli. ik. 1, lapset 1, yht 8 henk. viinap.v. 3 kappaa

Puoliso: Vihitty 18.12.1800 Lappajärvi Susanna Tuomaantytär Kotkaniemi, Karvala (24670) s. 20.02.1777 Vimpeli Kotkaniemi, k. 25.03.1831 Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. Saara s. 15.11.1802 Lappajärvi Karvala, k. 16.11.1802 Lappajärvi Karvala.
2. Tuomas s. 24.09.1803 Lappajärvi Karvala. Perhe 377
3. Antti s. 10.11.1804 Lappajärvi Karvala. Perhe 378
4. Liisa s. 05.05.1806 Lappajärvi Karvala, k. 10.03.1810 Lappajärvi karvala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 377
11. Tuomas Erkinpoika Karvala, Laitila (9654), (perheestä 376) vävy talollinen, s. 24.09.1803 Lappajärvi Karvala, k. 13.09.1861 Kauhava Laitinen.

Puoliso: Vihitty 00.10.1830 Karvala Liisa Kustaantytär Laitila, Karvala (32798) torpparin Vaimo, s. 27.11.1803 Kauhava Laitila, k. 22.07.1868 Kauhava Laitinen.

Lapset:
1. Juho s. 09.01.1832 Kauhava Laitila.
2. Kustaa s. 19.07.1834 Kauhava Laitila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 378
11. Antti Erkinpoika Karvala (24673), (perheestä 376) talol. 1835-, s. 10.11.1804 Lappajärvi Karvala, k. Lappajärvi Karvala.

1. puoliso: Vihitty 17.11.1823 Lappajärvi Maria Matintytär Örn (10619). (Perhe 1150). (Perhe 1151) s. 29.06.1805 Lappajärvi Karvala, k. 24.01.1840 Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. Liisa s. 07.02.1826 Lappajärvi Karvala. Perhe 379
2. Maria s. 05.09.1827 Lappajärvi Karvala. Perhe 380
3. Kaisa s. 18.12.1829 Lappajärvi Karvala.
4. Matti s. 09.08.1833 Lappajärvi Karvala.
5. Antti s. 05.09.1835 Lappajärvi Karvala, k. 21.11.1836 Lappajärvi Karvala.
6. Antti s. 11.09.1837 Lappajärvi Karvala.
7. Anna s. 21.01.1840 Lappajärvi Karvala, k. 17.07.1840 Lappajärvi Karvala.
8. Jaakko s. 21.01.1840 Lappajärvi Karvala.
kaksonen.
2. puoliso: Vihitty 01.12.1840 Lappajärvi Maria Jaakontytär Karvala, Karvala (24681). (Perhe 1004) s. 19.01.1810 Lappajärvi Karvala.
Lapset:
9. Jaakko s. 12.10.1843 Lappajärvi Karvala.
10. Anna s. 15.03.1846 Lappajärvi Karvala. Perhe 382
11. Erkki s. 17.03.1849 Lappajärvi Karvala, k. 02.08.1849 Lappajärvi Karvala.
12. Reetta s. 09.06.1850 Lappajärvi Karvala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 379
12. Liisa Antintytär Karvala, Olli (12423), (perheestä 378) s. 07.02.1826 Lappajärvi Karvala.

Puoliso: Vihitty 30.11.1849 Lappajärvi Juho Matinpoika Olli (31597). (Perhe 3072) s. 22.10.1827 Lappajärvi Savonkylä Olli.

Lapset:
1. Antti s. 21.12.1850 Lappajärvi Savonkylä Olli.
2. Jaakko s. 23.11.1852 Lappajärvi Savonkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 380
12. Maria Antintytär Karvala, Olli (24675), (perheestä 378) s. 05.09.1827 Lappajärvi Karvala, k. 09.01.1886 Lappajärvi Olli.

Puoliso: Vihitty 30.11.1849 Lappajärvi Erkki Erkinpoika Olli (24590). (Perhe 1313) s. 15.09.1829 Lappajärvi Savonkylä Olli.

Lapset:
1. Liisa s. 19.08.1852 Lappajärvi Savonkylä.
2. Erkki s. 30.09.1854 Lappajärvi Savonkylä Olli. Perhe 381
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 381
13. Erkki Erkinpoika Olli (31151), (perheestä 380) s. 30.09.1854 Lappajärvi Savonkylä Olli.

Puoliso: Vihitty 19.05.1878 Liisa Jaakontytär Lukkarila (1860). (Perhe 3451) s. 09.11.1850 Lappajärvi Lukkarila.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 382
12. Anna Antintytär Karvala (24683), (perheestä 378) s. 15.03.1846 Lappajärvi Karvala, k. 04.11.1924 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 1875 Lappajärvi Elias Tuomaanpoika Höykinpuro/Storhök (17465). (Perhe 3622) talollinen Storhök Rintala, s. 24.03.1849 Alajärvi Höykinpuro, k. 17.01.1922 Kurejoki Storhök.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 383
10. Iisak Juhonpoika Karvala (15869), (perheestä 344) s. 05.06.1783 Lappajärvi Karvala.

Puoliso: Vihitty 09.01.1806 Lappajärvi Maria Jaakontytär Karvala (32690) tienest piika.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 384
8. Eeva Paavontytär Storsöyring, Lantela,Ollila (1604), (perheestä 141) emäntä talollinen 1744-1745, s. 15.07.1706 Lappajärvi Storsöyring, k. 1750 Lappajärvi Lantela.

1. puoliso: Vihitty 1726 Lappajärvi Matti Matinpoika Lantela (10666) talollinen Lantela n.23, 1/4 manttaalia 1723 --1743, s. 21.08.1704 Lappajärvi Lantela, k. 09.04.1744 Lappajärvi Lantela.
Muistiinpanot: 1725 Matti maksoi veron 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lantelan n:23, 1/4 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1725 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, äiti Liisa. torppari Jaakko Smed, vaimo Anna, Martti Jaakonpoika, vaimo Valpuri , Yrjö Matinpoika, vaimo Valpuri, piika Anna. 1726 Matti maksoi veron 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lantela n:23, 1/4 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1726 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant, kruunu asukkaat. isäntä Matti, emäntä Eeva, äiti Liisa, sisar Anna, seppä uudisasukaskas Jaakko Martinpoika, vaimo Kaisa, itsellinen Yrjö Martinpoika, vaimo Valpuri. 1727 Matti maksoi veroa 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lantelan n:23, 1/4 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1727 Henkikirja Lantela n;23 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eevasta, äiti Liisasta, sisar Mariasta 1728 Matti maksoi veron 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lantelan n:23 , 1/4 manttaalin kruununtilasta, veronmaksukykyinen. 1728 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva ja sisar Anna. 1729 Matti maksoi veroa 2 taalaria 8 äyriä 12 penniä Lantela n:23, 1/4 manttaalin kruununtilasta, veromaaksukykyinen. 1729 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva ja sisar Anna 3.sta henkilöstä veroa. 1730 Kymmenysluettelo Lantela n:23, 1/4 kr. sato kyylinä ruis 20 kpl, ohra 20 kpl. ruis että ohrakyylissä 3 kappaa jyviä, sato kappoina ruis 60 ja sama ohra. kymmenykset ruis että ohra 6 kappaa, kruunun 2/3, 4 kappaa, ruis että ohra. 1730 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, sisar Reetta. 1731 Henkikirja Lantela n;23, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, yht 2. 1731 Kymmenysluettelo Lantela n:23, 1/4 kr. sato kyyleinä ruis 20 ja ohra 20, kappoja kyylissä 3, sato kappoina ruis 60 ja ohra 60, kymmenykset ruis 6 ja ohra 6 kappaa. 1732 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, yht 2 henk. 1733 Kymmenysluettelo Lantela n:23, 1/4 kr, sato kyyleinä ruis 20 ja ohra 30, kappoja kyylissä 3, sato kappoina ruis 60 ja ohra 90, kymmenykset ruis 6 ja ohra 9 kappaa. 1733 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, tytär Kaisa, yht 3henk. 1734 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, tytär Kaisa, yht 3. 1735 Kymmenysluettelo n:23, 1/4 kr. sato kyyleinä ruis 60 ja ohra 40 kpl, kyylissä kappoja 2 kpl, sato kappoina ruis 120 ja ohra 80, kymmenykset ruis 12 ja ohra 8 kappaa. 1735 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, reki Juho, ja vaimo, yht 4. 1736 Kymmenysluettelo Lantela n:24 1/4 kr, sato kyyleinä ruis 16 ja ohra 24 kpl, kyylissä 5 kappaa, sato kappoina ruis 80 ja ohra 120, kymmenykset ruis 8 ja ohra 12 kappaa. 1736 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, lanko Erkki Paavonpoika Kultalahti, vaimo Liisa Matintytär, yht 4. 1737 Henkikirja Lantela n: 23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: Isäntä Matti, emäntä Eeva, lanko Erkki, vaimo Liisa, yht 4. 1738 Ylimääräinen viljavero Matti Matinpoika 1/4 kr, ruis 9 1/2 kap. ohra 9 1/2 kappaa. 1738 Kymmenysluettelo Lantela n:23 1/4 kr. sato kyyleinä ruis 15 ja ohra 18 kpl. kyylissä kappoja ruis 4 ja ohra 5, sato kappoina ruis 60 ja ohra 90, kymmenykset ruis 6 ja ohra 9 kappaa. 1738 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, lanko Erkki, vaimo Liisa, yht 4. 1739 Kymenysluettelo Lantela n:23, 1/4 kr. sato kyyleinä ruis 30 ja ohra 10, kylistä 3 kappaa, sato kappoina ruis 90 ja ohra 30, kymmenykset ruis 9, ohra 3 kappaa. 1739 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, yht.2. savut 1. 1740 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, yht. 2 savut 1. 1740 Kymmenysluettelo Lantela n:23, 1/4 kr. sato kyyleinä ruis 15 ja ohra 30 kpl, kyylistä jyviä 2 kappa, sato kappoina ruis 30 ja ohra 60, kymmenykset ruis 3 kappaa, ohra 6 kappaa. 1741 Henkikirja Lantela n;23 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, yht 2, savut 1 . 1741 Kymmenysluettelo Lantela n:23 1/4 kr, sato kyyleinä ruis 10 ja ohra 20 kpl. kyylissä 3 kappaa. sato kappoina ruis 30 ja ohra 60, kymmenykset ruis 3 ja ohra 6 kappaa, kruunun 2/3 2 ja 4 kappaa. 1742 Henkikirja Lantela n:23 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva. yht 2, savut 1. 1743 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva. yht 2, savut 1. 1744 Henkikirja Lantela n:23. 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Eeva, yht 2, savut 1. 1745 Henkikirja Lantela n:23. 1/4 mant. kruunu, asukkaat: leski Eeva, piika Reetta, yht 2. savut 1. 1745 Matin kuoleman takia isännyys leskelle ja hänen uudelle miehelle Taaville .

Lapset:
1. Maria s. 15.01.1727 Lappajärvi Lantela.
2. Matti s. 28.08.1728 Lappajärvi Lantela, k. 19.09.1728 Lappajärvi.
3. Juho s. 30.11.1729 Lappajärvi Lantela. Perhe 385
4. Jaakko s. 1730. Perhe 386
5. Liisa s. 1730 Lappajärvi Lantela. Perhe 389
6. Samuel s. 10.09.1732 Lappajärvi Lantela. Perhe 390
7. Erkki s. 11.04.1735 Lappajärvi Lantela, k. 17.09.1736 Lappajärvi Lantela.
8. Matti s. 06.06.1736 Lappajärvi Lantela, k. 01.07.1736 Lappajärvi.
9. Antti s. 10.11.1737 Lappajärvi Lantela. Perhe 467
10. Anna s. 07.12.1738 Lappajärvi Lantela.
11. Maria s. 06.02.1740 Lappajärvi Lantela.
12. Eeva s. 1741 Lappajärvi Lantela, k. 13.02.1746 Lappajärvi.
13. Reetta s. 18.06.1742 Lappajärvi Lantela.
2. puoliso: Vihitty 01.01.1749 Lappajärvi Taavi Jaakonpoika Ollila, Lantela (1603). (Perhe 4494) vankeudessa Venjällä 1714-1744, talollinen 1746 Lantela n:23 1/4 mant. kruunu, s. 04.12.1707 Lappajärvi Murtoniemi.
Muistiinpanot: Taavi Jaakonpoika Ollila s. 04.12.1707 Lappajärvi Murtoniemi,
vankeudessa Venäjällä 1714-1744, talollinen Lantela 1/4 mant. kruunu 1746.
Taavi palasi Venäjältä v 1744, jonne hänet oli viety isonvihan aikana 7 vuotiaana pikkupoikana.
Hänet oli kastettu ortodoksiseen uskoon ja annettu uusi nimi Feodor. Hän muisti takaisin tullessaan lapsuuteensa aikaisen Ollilan. Hän joutui käräjillä todistamaan henkilöllisyytensä päästäkseen
naimisiin Lantelan lesken kanssa. Kirkonkijojen mukaan ryssä Taaville syntyi kaksi tytärtä, jotka
kuolivat lapsina. Hän oli vuoden Lantelan isäntänä. Hänen kuolintietoja ei löydy kulleitten kirjasta. Todennäköisesti ortodoksina hänen nimeään ei ole kuolleitten kirjaan laitettu. Eläessään hän
opiskeli Luterilaisten oppia, mutta papit eivät häntä koskaan Luterilaiseksi hyväksyneet.
Taavi Jaakonpoika Ollila s, 1706 vusittaiset maa ja-henkikirjamerkinnät.
1746 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Taavi Ollila, emäntä leski Eeva,
renki Erkki, piika Maria, yht 4, savut 1. Itsellinen Eeva Erkintytär.
1747 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Taavi, emäntä leski Eeva,
piika Reetta yht 3, savut1.
1748 Taavilta isännyys vaimo Eevan pojalle Juholle.
1748 Henkikirja Lantela n:23, itsellinen Taavi Jaakonpoika, vaimo Eeva, oma Savu.
1750 Henkikirja LantelaTaavi ja vaimo Eeva asuivat itsellisinä omassa mökissä.
Lapset:
14. Saara s. 13.09.1745 Lappajärvi, k. 01.11.1745 Lappajärvi.
15. Susanna s. 29.06.1749 Lappajärvi Lantela, k. 21.11.1749 Lappajärvi Lantela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 385
9. Juho Matinpoika Lantela (10679), (perheestä 384) talollinen n:23 Lantela 1/4 mant. kruunu1748-1749, s. 30.11.1729 Lappajärvi Lantela, k. 12.12.1749 Lappajärvi Lantela.
Muistiinpanot: 1748 Henkikirja Lantela n: 23 1/4 mant. kruunu asukkaat: isäntä Juho Matinpoika, äiti Eeva, piika Reetta, yht 3, savut 1. Itsellinen Taavi Jaakonpoika Ollila vaimo Eeva yht 2, oma savu. 1749 Henkikirja Lantela n: 23, 1/4 mant. kruunu asukkaat: isäntä Juho Matinpoika, vaimo Reetta, äiti Eeva, renki Matti Erkinpoika ja vaimo, yht 5, savut 1. Itsellinen (löösfarfaren) Taavi Ollila, vaimo Eeva. oma savu. 1749 Isäntä Juho kuoli isännyys veli Samuelille.

Puoliso: Vihitty 19.02.1749 Lappajärvi Reetta Erkintytär Lantela (10132)

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 386
9. Jaakko Matinpoika Lantela (16130), (perheestä 384) uudisasukas Vähälummukka 1787alkaen, s. 1730, k. 26.06.1790 Kauhava Vähälummukka.

Puoliso: Vihitty 08.11.1752 Lappajärvi Liisa Laurintytär Kielinen, Kielinen Pietilä (16548) uudistalon emäntä, s. 02.11.1726 Evijärvi Kielinen, k. 01.06.1804 Kauhava Vähälummukka.

Lapset:
1. Maria s. 01.02.1754 Kivijärvi Pietilä
Muuttanut: 1772 Härmä.Jossa avioitui.
2. Saara s. 12.04.1755 Purmojärvi Kielinen, k. 27.07.1755 Purmojärvi Kielinen.
3. Valpuri s. 22.05.1756 Evijärvi Kielinen, k. 19.05.1757 Lappajärvi Lantela.
4. Matti s. 01.04.1758 Kivijärvi Pietilä. Perhe 387
5. Lauri s. 21.09.1760 Kivijärvi Pietilä, k. 05.05.1785 Evijärvi Pietilä.
6. Jaakko s. 04.07.1762 Kivijärvi Pietilä
Muuttanut: Kauhava1788.
7. Erkki s. 05.01.1764 Kivijärvi Kielinen. Perhe 388
8. Kaisa s. 21.04.1767 Kivijärvi Pietilä.
9. Taavi s. 13.01.1769 Kivijärvi Pietilä, k. 01.03.1770 Evijärvi.
10. Liisa s. 24.02.1771 Kivijärvi Pietilä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 387
10. Matti Jaakonpoika Pietilä, Pietilä (16553), (perheestä 386) renki, s. 01.04.1758 Kivijärvi Pietilä, k. 12.09.1808 Vähä-Lummukka.

Puoliso: Vihitty 28.07.1782 Kauhava Liisa Lummukka, Pietilä/Kielinen (19239) s. 1760 Kauhava Lummukka.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 388
10. Erkki Jaakonpoika Pietilä (16556), (perheestä 386) s. 05.01.1764 Kivijärvi Kielinen.

Puoliso: Vihitty 15.12.1793 Evijärvi Liisa Laurintytär Kielinen, Pietilä (19240). (Perhe 1882) s. 07.09.1771 Evijärvi Kielinen.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 389
9. Liisa Matintytär Lantela, Lantela (32514), (perheestä 384) s. 1730 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 24.03.1754 Lappajärvi Lauri Laurinpoika Kielinen, Lantela (18787) salpietarin keittäjä, torppari Lantela 1768-, s. 05.08.1735 Kortesjärvi Laukkonen.
Muistiinpanot: 1768 Henkikirja Lantela itsellinen salpietarinkeittäjä Lauri Laurinpoika ja vaimo Liisa, yht 2, savut 1. viljelee torppaa. 1769 Henkikirja Lantela itsellinen salpietarinkeittäjä Lauri Laurinpoika ja vaimo Liisa, yht 2, savut 1. viljelee torppaa. 1770 Henkikirja Lantela itsellinen salpietarinkeittäjä Lauri Laurinpoika ja vaimo Liisa yht 2, savut 1, viljelee torppaa. 1771 Henkikirja Lantela itsellinen salpietarinkeittäjä Lauri ja vaimo Liisa yht 2, savut 1, viljelee torppaa. 1772 Henkikirja Lantela itsellinen salpietarinkeittäjä Lauri ja vaimo Liisa yht 2, savut 1. viljelee torppaa. 1773 Henkikirja Lantela salpietarinkeittäjä Lauri ja vaimo yht 2, savut 1, viljelee torppaa. 1774 Henkikirja Lantela sailpietarinkeittäjä Lauri ja vaimo Anna, tytär Anna, yht 3. savut 1. viljelee torppaa.

Lapset:
1. Jaakko s. 07.11.1754 Lappajärvi Lantela.
2. Maria s. 09.03.1756 Lappajärvi Lantela.
3. Reetta s. 05.10.1761 Lappajärvi Lantela, k. 17.08.1763 Lappajärvi Lantela.
4. Liisa s. 17.07.1764 Lappajärvi Lantela.
5. Saara s. 19.12.1767 Lappajärvi Lantela, k. 01.01.1768 Lappajärvi Lantela.
6. Kaisa s. 21.11.1768 Lappajärvi Lantela.
7. Lauri s. 07.08.1770 Lappajärvi Lantela, k. 26.04.1771 Lappajärvi Lantela.
8. Maria s. 01.07.1773 Lappajärvi Lantela.
9. Saara s. 23.11.1775 Lappajärvi Lantela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 390
9. Samuel Matinpoika Lantela (10675), (perheestä 384) talollinen Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu 1750-1795., s. 10.09.1732 Lappajärvi Lantela, k. 15.04.1795 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1750 Samuel sai isännyyden veljen kuoltua. 1750 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, käly Reetta (veli Juhon vaimo) Itsellinen isäpuoli Taavi Ollila ja vaimo Eeva, oma savu. 1751 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara. Yht 2, savut 1. 1752 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, Emäntä Saara, renki Jaakko. renki Lauri, vaimo täti Maria,yht 5, savut 1. 1753 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, vaimon isä, Lauri, vaimon isän sisar Maria, renki Lauri, veli renki Jaakko, vaimo Liisa yht 7. savut 1. 1754 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, vaimon isä Lauri Erkinpoika, renki käly Lauri Laurinpoika vaimo Liisa. yht 5, savut 1. 1755 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, appi Lauri, lanko Lauri ja vaimo Liisa, yht 5. savut 1. 1756 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara,
Erkki Matinp. Lantela ja vaimo Maria, lanko Lauri ja vaimo Liisa Matint., yht 6, savut 1. 1757 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, Erkki
Matinp. Lantela ja vaimo Maria, renki veli Jaakko, vaimo Liisa, renki Matti, yht 7. savut 2. 1758 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, renki veli Jaakko, vaimo Liisa, Erkki Matp,Lantela ja vaimo Maria, renki Matti, yht 7. savut 1.
1759 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara,
Erkki Matinp. Lantela ja vaimo Maria, renki Matti, yht 5, savut 2. 1760 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 (1/8) mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, yht 2, savut 1. yhtiömihellä Erkki Matinpojalla oma savu. 1760 Lantela jaettu kahtia, yhtiömieheksi Samuelin setä Erkki Matinpoika Lantela. 1761 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, yht savut 1. 1762 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu,Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, yht 2, savut 1. 1763 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, renki Martti ja vaimo, yht 4, savut 1. 1764 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, renki Martti ja vaimo, yht. 4,savut 1. 1765 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, piika Reetta, yht 3, savut 1. Itsellinen Kalle. Itsellinen Martti Örn ja vaimo Saara, yht 2, savut 1. 1766 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, renki Antti, piika Reetta, yht. 2, savut 1. itsellinen Lauri yht,1. Itsellinen Martti Örn ja vaimo Saara, yht 2, savut 1. 1767 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, renki Antti, ja vaimo, yht. 4, savut 1. 1768 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, renki veli Antti ja vaimo, yht. 4, savut 1, Itsellinen salpietarinkeittäjä Lauri Laurinpoika Kielinen ja vaimo savut 1. 1769 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, renki Antti ja vaimo. Itsellinen salpietarinkeittäjä Lauri Laurinpoika ja vaimo, yht 2. savut 1, viljelee torppaa 1770 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, veli Antti, yht. 3, savut 1. Salpietarinkeittäjä renki Lauri Laurinpoika ja vaimo yht 2, savut 1. asuu torppaa. 1771 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, veli Antti, yht 3, savut 1. Salpietarinkeittäjä Lauri ja vaimo yht 2, savut 1, asuu torppaa. 1772 Henkikirja Lantela n.23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, veli Antti, yht 3, savut 1. Salpietarinkeittäjä Lauri ja vaimo, yht 2, savut 1. 1773 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, veli Antti, poika Erkki, yht 4, savut 1. Salpietarinkeittäjä Lauri ja vaimo Liisa yht 2, savut 1. asuu torppaa. 1774 Henkikirja Lantela n:23, 1/4 mant. kruunu, Samuel 1/8 mant. asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Saara, poika Erkki, yht 3, savut 1. Salpietarinkeittäjä Lauri Laurinpoika ja vaimo, tytär Anna, yht 3, savut 1
1781 Manttaalin lisäys kruunulta 1/4 mant, kruun, yhteensä Lantela n:23 1/2 mant. kr. 1789 Erikoisluettelo Lantela n:23, savut luokka 1 yht 2 kpl. Samuel savut luokka 1, 1kpl. verol. asukkaat yht. 4 henk. 1790 Ylellisyysveroluettelo Lantela n:23, Samuel Matinpoika ikkunat 4, piippumassi. 1790 Rästiluettelo Lantela n:23, 1/4 kruunu, Samuel Matinpoika, vunna 1790 maksettavat verot ja rästit yht 10 taal. 36 kill. 5 runst. 1791 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. kruunu, Samuelin talo 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel Matinpoika, Saara emäntä, Erkki ja Samuel pojat, Juho ja Heikki vävyt, Tuomas renki, Liisa, Saara ja Maria tyttäret, Saara miniä, 1, 1, 5, 4, yht 11, savut 1. 1792 Maakirja Lantela n:23 vanha mant. 1/4 kruunu, uusi 1/2 mant. kruunu, Samuel Matinpoika 1/4 mant, Erkki Samuelinpoika 1/4, verot koko Lantela 4 taalaria 16 killinkiä. 1793 Henkikirja Lantela n:23. 1/2 mant. kruunu, Samuelin talo 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, Saara emäntä, Samuel poika, Juho ja Heikki vävyt, Liisa, Saara ja Maria tyttäret, 1,1, 3, 3, yht verolliset 6. ( Samuel ja Saara ei verolla) 1795 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. kruunu, Samuelin talo 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, Saara vaimo, Samuel poika, Juho ja Heikki vävyt, Saara ja Maria tyttäret, Liisa miniä. 1, 1, 3, 3, yht 8, savut 1. 1795 Samuel Matinpojan kuoleman jälkeen jaettiin Lantela kahteen osaan, Samuel 1/6 mant, ja veli Erkki 1/3 mant. kruunu, immitsioni eli haltijaoikeus myönnetty molemmille 03. 07. 1795.

Puoliso: Vihitty 25.01.1751 Lappajärvi Saara Laurintytär Kielinen, Lantela (10692) emäntä, s. 09.10.1731 Kortesjärvi Kielinen, k. 30.12.1808 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 26.08.1753 Lappajärvi Lantela, k. 13.05.1757 Lappajärvi.
2. Maria s. 01.09.1754 Lappajärvi Lantela, k. 14.09.1755 Lappajärvi.
3. Anna s. 17.12.1755 Lappajärvi Lantela, k. 17.08.1763 Lappajärvi.
4. Erkki s. 08.04.1757 Lappajärvi Lantela. Perhe 391
5. Saara s. 22.01.1759 Lappajärvi. Perhe 426
6. Maria s. 13.03.1760 Lappajärvi Lantela. Perhe 448
7. Liisa s. 25.09.1761 Lappajärvi Lantela. Perhe 449
8. Reetta s. 14.02.1764 Lappajärvi Lantela, k. 14.05.1764 Lappajärvi.
9. Anna s. 29.08.1765 Lappajärvi Lantela, k. 24.01.1766 Lappajärvi.
10. Lauri s. 10.12.1766 Lappajärvi Lantela, k. 17.12.1766 Lappajärvi.
11. Kaisa s. 11.07.1768 Lappajärvi Lantela, k. 18.07.1768 Lappajärvi.
12. Juho s. 24.11.1771 Lappajärvi Lantela, k. 24.11.1771 Lappajärvi.
13. Susanna s. 24.11.1771 Lappajärvi Lantela, k. 24.11.1771 Lappajärvi.
kaksonen.
14. Samuel s. 24.06.1773 Lappajärvi. Perhe 451
15. Juho s. 03.06.1775 Lappajärvi, k. 14.07.1778 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 391
10. Erkki Samuelinpoika Lantela (10694), (perheestä 390) talollinen Lantela n:23 1/2 mant. kruunu, Erkin talo 1/4 mant kruunu 1792-1795, 1/3 mant. kruunu 1796-, s. 08.04.1757 Lappajärvi Lantela, k. 13.09.1808 Lappajärvi Lantela.
Muistiinpanot: 1792 Erkki saanut Lantelan toisen puolikkaan isännyyden, vävy Taavi Taavinpoika Örnin vaimon kuoleman jälkeen. vävy mennyt uusiin naimisiin. 1792 Maakirja Lantela n:23, vanha mant. 1/4 kruunu, uusi 1/2 mant. kruunu, Samuel Matinpoika 1/4 mant, Erkki Samuelinpoika 1/4, verot koko talo 4 taalaria 16 kill. 1793 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. kruunu, Erkin talo, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Erkki, Saara emäntä, Liisa piika, 1, 1,- , 1, yht 3, savut 1. 1795 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. kruunu, Erkin talo, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Erkki, Saara emäntä, Saara ja Liisa piiat, 1, 1, - , 2, yht 4, savut 1. Itsellinen Taavi Taavinpoika Örn ja vaimo, yht 2, savut luokka 2, 1 kpl, 1795 Isä Samuelin kuoleman jälkeen Lantela 1/2 mant. kruunu jaettu Erkki Samuelinpoika 1/3 kruunu, veli Samuel 1/6 kruunu, immitsion eli haltijaoikeden vahvistus, saatu, 03.07.1795. 1796 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. kruunu, Erkin talo, 1/3 kruunu, asukkaat: isäntä Erkki, emäntä emäntä Saara, Juho käly, Tuomas renki, Maria sisar, Maria tytär, Saara piika, 1, 1, 2, 3, yht 7. savut 1. Merkintä henkikirja huomautuksissa immitsioni ( haltijaoikeus) 03.07.1795 itsellinen Taavi Taavinpoika ja vaimo Maria savut 1. 1797 Henkikirja Lantela n:23, Erkin talo 1/3 kruunu, asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Saara, Juho lanko, Liisa käly, Maria sisar, Maria tytär, 1, 1, 1, 3, yht 5. savut 1. Itsellinen Taavi Taavinpoika ja vaimo Maria savut 1. 1798 Henkikirja Lantela n:23, Erkin talo 1/3 kruunu, asukkaat: isäntä Erkki, emäntä Saara, Juho lanko, Antti, Tuomas ja Juho rengit, Liisa käly, Maria tytär, Maria sisar, Liisa, Saara ja Maria piiat, 1, 1, 4, 6, yht 12, savut 1. Torppari Taavi Taavinpoika ja vaimo Maria, yht 2, savut 1, 1799 Henkikirja Lantela n:23, Erkin talo 1/3 kruunu, asukkaat: isäntä Erkki. emäntä Saara, Juho lanko, Antti ja Matti rengit, Liisa käly, Maria tytär, Maria piika, 1, 1, 3, 3, yht 8 savut 1. Torppari Taavi Taavinpoika yht 1, 1800 Maakirja Lantela n:23, vanha manttaali 1/4 kruunu, uusi 1/2 mant, kruunu, jako Erkki 1/3 kruunu, Samuel 1/6 kruunu, perintökirja annettu, 26.11.1799. vero 4 taal. 16 kill. 1801 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. perintö, Erkin talo 1/3 perintö, Erkki antoi talon tyttärelleen Marialle ja vävy Antti Antinpoika Lillhonkaniemelle.

Puoliso: Vihitty 16.02.1779 Lappajärvi Saara Juhontytär Tarvonen, Lantela (10752) emäntä, s. 31.01.1758 Lappajärvi Tarvola, k. 23.05.1811 Lappajärvi Lantela.

Lapset:
1. Saara s. 31.05.1779 Lappajärvi Lantela, k. 25.08.1779 Lappajärvi Lantela.
2. Maria s. 14.06.1780 Lappajärvi Lantela. Perhe 392
3. Matti s. 04.07.1781 Lappajärvi Lantela, k. 08.08.1781 Lappajärvi Lantela.
4. Liisa s. 08.04.1783 Lappajärvi Lantela, k. 20.06.1783 Lappajärvi Lantela.
5. Juho s. 12.06.1784 Lappajärvi Lantela, k. 24.07.1784 Lappajärvi Lantela.
6. Erkki s. 13.08.1785 Lappajärvi Lantela, k. 07.09.1785 Lappajärvi Lantela.
7. Matti s. 03.02.1788 Lappajärvi. Perhe 402
8. Kaisa s. 05.10.1790 Lappajärvi, k. 27.04.1791 Lappajärvi Lantela.
9. Anna s. 17.08.1792 Lappajärvi Lantela. Perhe 415
10. Tuomas s. 18.01.1794 Lappajärvi Lantela, k. 25.05.1794 Lappajärvi Lantela.
11. Reetta s. 03.10.1796 Lappajärvi Lantela, k. 12.06.1835 Lappajärvi Lantela.
12. Iisakki s. 26.08.1798 Lappajärvi Lantela, k. 24.09.1799 Lappajärvi Lantela.
13. Taavi s. 22.11.1800 Lappajärvi Lantela. Perhe 425
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 392
11. Maria Erkintytär Lantela (10753), (perheestä 391) emäntä, s. 14.06.1780 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 10.12.1799 Lappajärvi Antti Antinpoika Lillhonkaniemi, Lantela (10773) talollinen, vävy Lantela n:24 Erkin talo 1/3 perintö 1801, s. 12.04.1777 Lappajärvi Lillhonkaniemi, k. 13.02.1837 Lappajärvi Lantela.
Muistiinpanot: 1801 Vävy Antti sai talon vaimonsa isältä Erkki Samuelinpoika Honkaniemeltä. 1801 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. perintö Antin talo 1/3 perintö, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Maria, Juho lanko, Tuomas, Jaakko, Matti ja Juho rengit, Liisa käly, Liisa, Reetta, Liisa ja Saara piiat, 1, 1, 5, 5, yht 12, savut 1. Torppari Taavi Taavinpoika, Maria vaimo, yht 2, savut 1. 1802 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. perintö, Antin talo 1/3 perintö, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Maria, Juho lanko, Samuel, Mikko, Tuomas ja Jaakko rengit, Liisa käly, Liisa, Sanna, Anna, Liisa ja Reetta piiat, 1, 1, 5, 6, yht 13, savut 1, Torppari Taavi Taavinpoika Maria vaimo yht 3, savut 1. 1803 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. perintö, Antin talo 1/3 perintö, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Maria, Erkki isoisä, Juho ja Tuomas rengit, Saara isoäiti, Saara, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 3, 4, yht 9, savut 1. Torppari Taavi Taavinpoika, Juho poika, Reetta miniä, yht 3, savut 1. 1804 Henkikirja Lantela n:23, Antin talo 1/3 perintö, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Maria, Erkki isoisä, Matti lanko, Juho ja Juho rengit, Saara isoäiti, Liisa, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 4, 4, yht 10, savut 1. Torppari Taavi Taavinpoika, Juho poika, Reetta miniä, yht 3, savut 1. 1805 Henkikirja Lantela n:23 Antin talo 1/3 perintö, asukkaat isäntä Antti, emäntä Maia, Erkki appi, Matti, Mikko ja Juho rengit, Saara anoppi, Liisa, Liisa, Maria piiat, 1, 1, 4, 4, yht 10 henk,
isoäiti 75 v. lapset: Anna 12, Reetta 8, Taavi 4 ja Maria. kaikki yhteensä 15 henk, savut 1. 1805 Maakirja Lantela n/23, vanha mant. 1/4 kruunu, uusi mant. 1/2 perintö, vero 4 taalaria 16 kill, Torppari Taavi Taavinpoika, Juho poika, Reetta miniä yht 3, savut 1. 1807 Henkikirja Lantela n:23, Antin talo 1/3 perintö, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Maria, Erkki isoisä, Juho lanko, Matti poika, Matti renki, Saara käly, Maria tytär, 1, 1, 4, 2, yht 8, Saara isoäiti 77 v, lapset: Anna 14, Reetta 10 v, Taavi 7v. savut 1. kaikki, 12 henk. Torppari Taavi Taavinpoika, Juho poika Reetta miniä yht 3, savut 1. 1808 Lyhennysluettelo Lantela n:23, Antti Anatinpoika, varsinaiset verot 16 taalaria 23 kill. 5 runst. tervavero 21 kill. 4 runst, kymmenysjyvä raha 5 taalaria 2 kill. 10 runst, henkirahat 1 taal 15 runst. tuomarin raha 9 kill. linna apu 17 kill. rahtikymmenykset 2 kill. 7 runst. sair. raha 11 runst, yht. 23 taalaria 47 kill. 1 runst. Vuoden 1809 viinapannuvero 2 taalaria.
1810 Henkikirja Lantela n:23, Antin talo 1/3 perintö, asukkaat;isäntä Antti, emäntä Maria, Matti poika,
Matti renki, Anna piika, 1, 1, 2, 1, verolla yht 5. ei lapsia, viinap. v. 6 kappaa rukiita.
Syytinkiläinen Saara, lapset 2 henk, yht 3 henk.
Torppari Juho Taavinpoika, lapset 2 henk. kaikki yht 3 henk.

Lapset:
1. Maria s. 23.06.1802 Lappajärvi Lantela. Perhe 393
2. Liisa s. 15.02.1805 Lappajärvi Lantela, k. 25.11.1805 Lappajärvi Lantela.
3. Antti s. 24.07.1807 Lappajärvi Lantela, k. 19.08.1807 Lappajärvi Lantela.
4. Antti s. 06.05.1810 Lappajärvi Lantela, k. 10.07.1810 Lappajärvi Lantela.
5. Anna s. 10.12.1811 Lappajärvi Lantela, k. 11.01.1812 Lappajärvi Lantela.
6. Antti s. 01.06.1813 Lappajärvi Lantela. Perhe 397
7. Erkki s. 09.05.1819 Lappajärvi Lantela, k. 24.08.1819 Lappajärvi Lantela.
8. Liisa s. 24.05.1822 Lappajärvi Lantela. Perhe 399
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 393
12. Maria Antintytär Lantela, Storhonkaniemi (11167), (perheestä 392) emäntä, s. 23.06.1802 Lappajärvi Lantela.
kuolintietojen mukaan eli vain 15 päivää.

Puoliso: Vihitty 03.12.1819 Lappajärvi Erkki Matinpoika Storhonkaniemi (9772). (Perhe 2334) s. 24.05.1797 Lappajärvi Storhonkan.

Lapset:
1. Matti s. 26.03.1821 Lappajärvi Storhonkaniemi. Perhe 394
2. Erkki s. 29.09.1823 Lappajärvi Storhonkaniemi. Perhe 395
3. Liisa s. 03.02.1827 Lappajärvi Storhonkaniemi, k. 01.07.1829 Lappajärvi Storhonkaniemi.
4. Jaakko s. 20.07.1828 Lappajärvi Storhonkaniemi, k. 07.07.1729 Lappajärvi Storhonkaniemi.
5. Antti s. 26.05.1830 Lappajärvi Storhonkaniemi.
6. Juho s. 31.08-1833 Lappajärvi Storhonkaniemi.
7. Maria Reetta s. 02.03.1837 Lappajärvi Storhonkaniemi.
8. Liisa s. 05.05.1839 Lappajärvi Storhonkaniemi.
9. Jaakko s. 07.12.1841 Lappajärvi Storhonkaniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 394
13. Matti Erkinpoika Storhonkaniemi (4764), (perheestä 393) s. 26.03.1821 Lappajärvi Storhonkaniemi.

Puoliso: Vihitty 06.11.1840 Lappajärvi Maria Jaakontytär Örn (5251). (Perhe 2210) s. 01.03.1815 Lappajärvi Örn.

Lapset:
1. Maria s. 07.11.1841 Lappajärvi Storhonkaniemi.
2. Erkki s. 06.01.1844 Lappajärvi Storhonkaniemi, k. 05.09.1847 Lappajärvi Storhonkaniemi.
3. Matti s. 19.01.1846 Lappajärvi Storhonkaniemi.
4. Jaakko s. 06.01.1848 Lappajärvi Storhonkaniemi, k. 08.05.1849 Lappajärvi Storhonkaniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 395
13. Erkki Erkinpoika Storhonkaniemi (22771), (perheestä 393) s. 29.09.1823 Lappajärvi Storhonkaniemi.

Puoliso: Vihitty 29.11.1844 Vimpeli Maria Iisakintytär Ylitalo (10883). (Perhe 1202) s. 04.02.1827 Lappajärvi Ylitalo.

Lapset:
1. Kaisa s. 09.07.1846 Lappajärvi Storhonkaniemi. Perhe 396
2. Liisa s. 07.01.1848 Lappajärvi Storhonkaniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 396
14. Kaisa Erkintytär Storhonkaniemi, Pietilänketo (22417), (perheestä 395) s. 09.07.1846 Lappajärvi Storhonkaniemi.

Puoliso: Matti Juhonpoika Pietilänketo (1176). (Perhe 1360). (Perhe 1362) talol vävy 1/64 ver ja 1/64 kr, s. 20.02.1838 Lappajärvi, k. 28.11.1892 Lappajärvi.

Lapset:
1. Jaakko talollinen, s. 12.06.1869 Lappajärvi, k. 13.12.1927 Lappajärvi.
2. Hanna s. 10.10.1877 Lappajärvi Vinkka, k. 08.10.1881 Lappajärvi Vinkka.
3. Hemminki s. 04.04.1880 Lappajärvi Vinkka, k. 16.09.1880 Lappajärvi Vinkka.
4. Eliina
5. Leanteri
6. Adolfiina
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 397
12. Antti Antinpoika Lantela (10790), (perheestä 392) renki, torppari,mäkit Lantela, s. 01.06.1813 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 25.11.1837 Lappajärvi Anna Juhontytär Annola, Lantela (20874). (Perhe 3558) piika, s. 03.03.1813 Lappajärvi Annola.

Lapset:
1. Juho s. 18.04.1839 Lappajärvi Lantela, k. 08.08.1839 Lappajärvi Lantela.
2. kuol poika s. 27.02.1841 Lappajärvi Latela, k. 27.02.1841 Lappajärvi Lantela.
3. Maria s. 14.09.1843 Lappajärvi Lantela.
4. Matti s. 26.09.1845 Lappajärvi Savonkylä. Perhe 398
5. Jaakko s. 01.09.1848 Lappajärvi Lantela, k. 06.01.1850 Lappajärvi Lantela.
6. Liisa s. 04.11.1850 Lappajärvi Lantela, k. 15.11.1850 Lappajärvi Lantela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 398
13. Matti Antinpoika Lantela, Olli (20873), (perheestä 397) s. 26.09.1845 Lappajärvi Savonkylä, k. 04.12.1913 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 20.12.1868 Lappajärvi Liisa Iisakintytär Olli (8878). (Perhe 1203) s. 03.10.1841 Lappajärvi Savonkylä, k. 24.07.1902 Lappajärvi.

Lapset:
1. Aukusti Vävy, s. 11.09.1871 Lappajärvi Savonkylä, k. 01.12.1942 Lappajärvi.
2. Matti s. 29.05.1875 Lappajärvi Savonkylä, k. 13.02.1900 Lappajärvi.
3. Maria s. 27.02.1878 Lappajärvi Savonkylä, k. 06.03.1879 Lappajärvi.
4. Antti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 399
12. Liisa Antintytär Lantela, Örn (10792), (perheestä 392) s. 24.05.1822 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 05.12.1843 Lappajärvi Matti Jaakonpoika Örn (10637). (Perhe 2210) s. 29.09.1820 Lappajärvi Örn.

Lapset:
1. Jaakko s. 23.11.1844 Lappajärvi Finnilä. Perhe 400
2. Maria s. 28.01.1846 Lappajärvi Örn.
3. Liisa s. 26.08.1848 Lappajärvi. Perhe 401
4. Erkki s. 24.08.1852 Lappajärvi Örn.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 400
13. Jaakko Matinpoika Örn / Kujala (18734), (perheestä 399) s. 23.11.1844 Lappajärvi Finnilä.

Puoliso: Anna Liisa Matintytär Storfinnilä (3680). (Perhe 3361) s. 21.06.1846 Lappajärvi Storfinnilä.

Lapset:
1. Matti s. 24.10.1872 Lappajärvi Finnilä, k. Lappajärvi.
2. Jaakko s. 29.01.1874 Lappajärvi Finnilä, k. 01.12.1889 Lappajärvi.
3. Alina s. 25.01.1876 Lappajärvi Örn, k. 15.07.1881 Lappajärvi.
4. Liisa s. 12.09.1878 Lappajärvi Örn, k. 18.07.1881 Lappajärvi.
5. Hanna s. 11.09.1880 Lappajärvi Örn.
6. Fiia
7. Amalia
8. Juha Erkki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 401
13. Liisa Matintytär Örn, Virsula (20747), (perheestä 399) s. 26.08.1848 Lappajärvi, k. 07.08.1901 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 01.12.1869 Lappajärvi Jaakko Matinpoika Virsula (17150). (Perhe 2201). (Perhe 2203) s. 23.11.1844 Lappajärvi Virsula, k. 10.01.1931 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 402
11. Matti Erkinpoika Lantela (3542), (perheestä 391) talollinen Lantela n:23,1/12 vero 1815-, s. 03.02.1788 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1815 Henkikirja Lantela n:23, Isäntä Matin talo 1/12 vero, emäntä Maria, Matti renki 1, 1, 1,
verolla 3 henk. lapset 2 henk. yht 5 henk, viinap.v.2 kappaa
1820 Henkikirja Lantela n:23, Isäntä Matin talo 1/12 vero, emäntä Maria 1, 1, verolla 2 henk,
lapset 3, yht 5 henk viina.p. v, 3 kappaa.
1825 Henkikirja Lantela n:23, Isäntä Matin talo 1/12 vero, emäntä Maria, 1, 1, verolla 2 henk.
lapset 5, yht 7 henk. viinap, v. 2 kappaa.
Syytinkimies Antti Antinp. Maria vaimo 1, 1, verolla 2, lapset 2 yht 4 henk.

Puoliso: Vihitty 05.11.1810 Lappajärvi Maria Juhontytär Lillhonkaniemi /Seppä, Lantela (3543) emäntä, s. 21.08.1789 Lappajärvi Lillhonkaniemi, k. 16.05.1836 Lappajärvi Lantela.

Lapset:
1. Juho s. 13.01.1811 Lappajärvi Lantela. Perhe 403
2. Anna s. 26.02.1813 Lappajärvi Lantela, k. 03.08.1813.
3. Maria s. 18.01.1815 Lappajärvi Lantela. Perhe 404
4. Liisa s. 28.11.1817 Lappajärvi Lantela. Perhe 408
5. Matti s. 11.04.1821 Lappajärvi Lantela. Perhe 410
6. Anna s. 04.07.1824 Lappajärvi Lantela, k. 27.06.1847 Lappajärvi Lantela.
7. Erkki s. 22.03.1828 Lappajärvi Lantela. Perhe 412
8. Taavi s. 05.01.1832 Lappajärvi Lantela, k. 11.02.1833 Lappajärvi Lantela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 403
12. Juho Matinpoika Lantela (10793), (perheestä 402) s. 13.01.1811 Lappajärvi Lantela, k. Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 05.12.1844 Lappajärvi Liisa Juhontytär Lehtiniemi (25043). (Perhe 3160) s. 14.09.1824 Lappajärvi Lehtiniemi.

Lapset:
1. Anna Kaisa s. 20.08.1846 Lappajärvi Lantela, k. 21.11.1847 Lappajärvi Lantela.
2. Taavi s. 22.10.1848 Lappajärvi Lantela.
3. Liisa s. 02.09.1851 Lappajärvi Lantela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 404
12. Maria Matintytär Lantela, Karvala (3541), (perheestä 402) s. 18.01.1815 Lappajärvi Lantela, k. 11.06.1883 Kauhava.

Puoliso: Vihitty 06.06.1841 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Karvala /Nokua (2999). (Perhe 3220) itsellinen, s. 15.07.1815 Kauhava, k. 11.05.1868 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 25.10.1841 Lappajärvi.
2. Liisa s. 01.11.1845 Lappajärvi. Perhe 405
3. Anna s. 18.07.1847 Lappajärvi.
4. Helena s. 01.12.1849 Lappajärvi. Perhe 406
5. Jaakko s. 05.04.1852 Lappajärvi. Perhe 407
6. Antti s. 05.09.1855 Lappajärvi Lantela, k. 06.01.1859 Lappajärvi.
7. Maria s. 16.05.1858 Lappajärvi Lantela, k. 24.05.1873.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 405
13. Liisa Jaakontytär Nokua /Lantela, Tervanen (3545), (perheestä 404) s. 01.11.1845 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 17.12.1865 Lappajärvi Antti Matinpoika Tervanen (6241). (Perhe 2688) s. 28.09.1844 Lappajärvi Tervanen.

Lapset:
1. Anna s. 04.08.1866 Lappajärvi, k. 06.01.1867 Lappajärvi.
2. Maria s. 14.11.1867 Lappajärvi Tervanen, k. 10.04.1869 Lappajärvi.
3. Antti s. 07.09.1869 Lappajärvi Tervanen, k. 30.08.1871 Lappajärvi.
4. Loviisa s. 14.03.1871 Lappajärvi Tervanen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 406
13. Helena Jaakontytär Nokua, Matoniemi (3547), (perheestä 404) s. 01.12.1849 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 16.11.1876 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Matoniemi (6248). (Perhe 1654) s. 31.07.1856 Lappajärvi.

Lapset:
1. Hanna s. 14.10.1877 Lappajärvi, k. 14.06.1879 Lappajärvi.
2. Maria s. 14.03.1880 Lappajärvi, k. 21.08.1881 Lappajärvi.
3. Iida Maria
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 407
13. Jaakko Jaakonpoika Nokua/Lantela (6254), (perheestä 404) s. 05.04.1852 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 16.07.1876 Lappajärvi Liisa Hannuntytär Uusimäki, Nokua/Lantela (6255) s. 03.03.1856 Lappajärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 14.10.1877 Lappajärvi, k. 27.11.1877 Lappajärvi.
2. Kaarle s. 29.06.1879 Lappajärvi, k. 29.10.1879 Lappajärvi.
3. Hilda
4. Matti
5. Juho Erkki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 408
12. Liisa Matintytär Lantela, Karvala (4952), (perheestä 402) s. 28.11.1817 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 29.11.1825 Lappajärvi Matti Juhonpoika Karvala (3274). (Perhe 2219) s. 14.12.1820 Lappajärvi.

Lapset:
1. Anna s. 10.03.1844 Lappajärvi Karvala.
2. Matti s. 12.03.1845 Lappajärvi Karvala. Perhe 409
3. Juho s. 23.08.1847 Lappajärvi Karvala.
4. Liisa s. 28.11.1849 Lappajärvi Karvala.
5. Maria s. 04.05.1852 Lappajärvi Karvala.
6. Jaakko s. 20.09.1853 Lappajärvi Karvala, k. 20.08.1884 Lappajärvi Autio.
7. Erkki s. 18.08.1859 Lappajärvi Karvala, k. USA.
8. Antti s. 08.01.1862 Lappajärvi Karvala, k. 1908 USA Minnesota Eveleth.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 409
13. Matti Matinpoika Karvala (4954), (perheestä 408) s. 12.03.1845 Lappajärvi Karvala, k. 11.12.1884 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 15.11.1868 Lappajärvi Maria Jaakontytär Ylitalo (20364). (Perhe 1394) s. 26.03.1843 Lappajärvi Ylitalo, k. 14.01.1901 Lappajärvi Ylitalo.

Lapset:
1. Anna Maria s. 04.09.1869 Lappajärvi Karvala, k. 08.02.1899 Lappajärvi.
2. Emilia s. 09.09.1873 Lappajärvi Karvala, k. 04.11.1899 Lappajärvi Karvala.
3. Sanna Liisa s. 27.12.1876 Lappajärvi Karvala, k. Usa.
4. Malakias s. 12.01.1880 Lappajärvi Karvala, k. Usa.
5. Antti
6. Severinus
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 410
12. Matti Matinpoika Lantela (10795), (perheestä 402) talollinen, s. 11.04.1821 Lappajärvi Lantela.

1. puoliso: Vihitty 25.11.1842 Lappajärvi Reetta Jaakontytär Hernesniemi, Lantela (24296) s. 08.11.1824 Lappajärvi Hernesniemi, k. 12.07.1849 Lappajärvi Lantela.

Lapset:
1. Jaakko s. 18.05.1844 Lappajärvi Lantela, k. 06.07.1844 Lappajärvi Lantela.
2. Maria s. 19.08.1845 Lappajärvi Lantela. Perhe 411
3. Heikki s. 05.07.1849 Lappajärvi Lantela, k. 05.07.1849 Lappajärvi Lantela.
2. puoliso: Vihitty 20.02.1850 Lappajärvi Anna Jaakontytär Örn, Lantela (17484). (Perhe 2210). (Perhe 2218) s. 24.10.1828 Lappajärvi Örn.
Lapset:
4. Jaakko s. 31.08.1851 Lappajärvi Lantela.
5. Anna s. 14.08.1852 Lappajärvi Lantela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 411
13. Maria Matintytär Lantela, Mattila/Luomala (17483), (perheestä 410) s. 19.08.1845 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Kustaa Jaakonpoika Mattila/Luomala, Saari (2516). (Perhe 4309) torppari Luomalassa Alajärvelle 1885, s. 04.11.1840 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 22.03.1889 Alajärvi Kruununpuisto
Muuttanut: Alajärvelle28.12.1885.

Lapset:
1. Maria s. 05.03.1868 Lappajärvi Itäkylä Mattila, k. 22.09.1870 Lappajärvi.
2. Matilda s. 17.01.1871 Lappajärvi Itäkylä Mattila.
3. Jaakko s. 08.12.1872 Lappajärvi Itäkylä Mattila.
4. Anna Liisa s. 17.06.1876 Lappajärvi Itäkylä Mattila.
5. Maria s. 28.09.1880 Lappajärvi Itäkylä Luomala.
6. Hermanni
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 412
12. Erkki Matinpoika Lantela (4490), (perheestä 402) s. 22.03.1828 Lappajärvi Lantela, k. 10.01.1864 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 28.02.1849 Liisa Juhontytär Uusimäki, Nyyssölä (1475). (Perhe 1525) s. 09.05.1827 Lappajärvi, k. 30.04.1868 Lappajärvi Lantela.

Lapset:
1. Anna s. 04.04.1850 Lappajärvi Lantela. Perhe 413
2. Liisa s. 12.12.1851 Lappajärvi Lantela.
3. Juho s. 25.10.1857 Lappajärvi Lantela. Perhe 414
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 413
13. Anna Erkintytär Lantela (4491), (perheestä 412) s. 04.04.1850 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Antti Matinpoika Södervik, Lantela (14976). (Perhe 1973) vävy Lantelassa, s. 01.09.1843 Vimpeli Södervik
Muuttanut: Lappajärvi 1866,sieltä Evijärvelle 11.12.1886.

Lapset:
1. Hanna s. 26.10.1876 Lappajärvi.
2. Aleksi s. 12.06.1879 Lappajärvi.
3. Maria
4. Juho Erkki
5. Oskari
6. Fiia
7. Kalle
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 414
13. Juho Erkinpoika Lantela, Hanhikangas (25435), (perheestä 412) itsellinen vävy Hanhikangas., s. 25.10.1857 Lappajärvi Lantela
Muuttanut: s.606.
Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Hanhikangas itsellinen vävy Juho Erkinpoika Lantela s-57, vaimo Liisa s-63,(2-1) Elias s-37, Kaisa s-39, juho s-78 (1-0), verolla 1 ja 0, lapset ja verovaat. 5 ja 3, yht 6 ja 3. savu 3. 1900 Henkikirja Hanhikangas itsellinen vävy Juho Erkinpoika Lantela s-57. vaimo Liisa s-63 kivul. ( 3 ja 2), yht verolla 0 ja 0, lapset ja verottomat 4 ja 3, kaikki 7, asuvat appensa savussa ?- 1905 Henkikirja Lamminkylä n: 7, multamaalla, itsellinen Juho Lantela s-57, vaimo Liisa s-60 kivulias, (4-1), verolla 0 ja 0, vapautetut ja lapset 5 ja 2, kaikki 7, ei merkattu omaa savua. 1900 Henkikirja Hanhikangas itsellinen Juho Erkinpoika Lantela s-57 kivul. vaimo Liisa s-63 verov, ( 2 -1), yht verovapaat. 3 ja 2, kaikki 5 henk, ei merkattu omaa savua.

Puoliso: Vihitty 09.04.1882 Lappajärvi Liisa Eliaantytär Hanhikangas (24380) s. 14.12.1863 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 415
11. Anna Erkintytär Lantela, Pietilä (8423), (perheestä 391) s. 17.08.1792 Lappajärvi Lantela, k. 26.05.1853 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 00.04.1814 Lappajärvi Jaakko Abrahaminpoika Pietilä/Tapola (8409). (Perhe 3344) talollisenpoika, s. 11.04.1788 Lappajärvi Pietilä, k. 13.04.1855 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 02.01.1815 Lappajärvi Tapola. Perhe 416
2. Anna s. 03.03.1816 Lappajärvi Tapola. Perhe 418
3. Jaakko s. 29.08.1822 Lappajärvi Tapola. Perhe 421
4. Liisa s. 03.12.1823 Lappajärvi Tapola.
5. Leena s. 13.06.1827 Lappajärvi Tapola. Perhe 424
6. Erkki s. 18.08.1828 Lappajärvi Tapola, k. 06.03.1833 Lappajärvi Tapola.
7. Reetta s. 23.01.1834 Lappajärvi Tapola, k. 28.05.1834 Lappajärvi Tapola.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 416
12. Maria Jaakontytär Pietilä/Tapola (8424), (perheestä 415) s. 02.01.1815 Lappajärvi Tapola.

Puoliso: Vihitty 30.10.1840 Vimpeli Antti Antinpoika Lypsinmaa, Sivula (18037). (Perhe 3579) s. 13.02.1820 Vimpeli.

Lapset:
1. Liisa s. Vimpeli Lypsinmaa.
2. Antti s. 31.10.1855 Vimpeli Lypsimaa. Perhe 417
3. Antti s. Vimpeli Lypsinmaa.
4. Anna s. Vimpeli Lypsinmaa.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 417
13. Antti Antinpoika Sivula (18036), (perheestä 416) s. 31.10.1855 Vimpeli Lypsimaa.

Puoliso: Anna Matintytär Sandbacka (13137). (Perhe 2831) s. 01.01.1858 Lappajärvi Hietoja.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 418
12. Anna Jaakontytär Pietilä/Tapola (8425), (perheestä 415) s. 03.03.1816 Lappajärvi Tapola.

Puoliso: Vihitty 06.11.1837 Lappajärvi Iisakki Juhonpoika Storpellinen (23526). (Perhe 1725) suutari, s. 20.10.1812 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho Jaakko s. 16.11.1839 Purmojärvi, k. 1841 Purmojärvi.
2. Matti s. 22.07.1842 Purmojärvi.
3. Anna Kaisa s. 02.09.1843 Purmojärvi.
4. Matti s. 09.09.1846 Purmojärvi Storpellinen, k. 23.11.1846 Purmojärvi Storpellinen.
5. Iisakki s. 06.01.1847 Purmojärvi.
6. Matilda s. 1850 Purmojärvi, k. 1850 Purmojärvi.
7. Maria s. 07.02.1851 Purmojärvi.
8. Liisa s. 03.10.1853 Purmojärvi.
9. Matilda s. 21.12.1855 Kortesjärvi Purmojärvi. Perhe 419
10. Jaakko s. 18.07.1858 Purmojärvi. Perhe 420
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 419
13. Matilda Iisakintytär Isopellinen (20796), (perheestä 418) s. 21.12.1855 Kortesjärvi Purmojärvi.

Puoliso: Matti Joosepinpoika Kontiainen / Järvenpää (20795) s. 11.09.1856 Kortesjärvi Purmojärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 420
13. Jaakko Iisakinpoika Storpellinen (23525), (perheestä 418) Itsellinen Seurakunnan lahjamaalla., s. 18.07.1858 Purmojärvi, k. 03.04.1915 USA Wisconsin Mable.
Muistiinpanot: 1910 Henkikirja Seurakunnan lahjamaalla Kivipuro, itsellinen Jaakko Storpellinen s-58, vaimo Tilda s-61, lapset Maria 82, Fanny s-84, Jaakko s-86, Matti s-88, Amerikassa mukana kaikki.

Puoliso: Vihitty 20.03.1880 Lappajärvi Matilda Taavintytär Tarvonen /Koukkari (20459) s. 07.03.1861 Lappajärvi Tarvola, k. 19.04.1938 USA Wisconsi Mable.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 421
12. Jaakko Jaakonpoika Pietilä/Tapola, Harju (5168), (perheestä 415) torppari Harjulla, s. 29.08.1822 Lappajärvi Tapola, k. 28.02.1865 Lappajärvi.
leski mennessään naimisiin Liisa Jaakontyttären kanssa.

1. puoliso: Vihitty 12.05.1848 Lappajärvi Liisa Jaakontytär Kiilunen Orava, Pietilä (5169). (Perhe 4103) s. 19.03.1822 Lappajärvi, k. 13.10.1859 Lappajärvi.

Lapset:
1. Anna s. 08.06.1848 Lappajärvi Pietilä, k. 26.09.1848 Lappajärvi Pietilä.
2. Liisa s. 29.09.1849 Lappajärvi Pietilä.
3. Maria s. 26.10.1851 Lappajärvi Pietilä. Perhe 422
4. Anna s. 26.04.1854 Lappajärvi Pietilä.
5. Leena s. 1856 Lappajärvi Pietilä.
6. Jaakko s. 07.08.1859 Lappajärvi Pietilä. Perhe 423
2. puoliso: Kaisa Erkintytär Timonen, Pietilä (24194) hänen synt, aikaa ei ole löytynyt., s. 16.08.1835 Evijärvi Timonen, k. 15.11.1875 Lappajärvi Hanhikangas.
Lapset:
7. Matilda s. 28.10.1861 Lappajärvi Pietilä, k. 24.10.1866 Lappajärvi Pietilä.
8. Johanna s. 24.01.1864 Lappajärvi Pietilä, k. 11.01.1865 Lappajärvi Pietilä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 422
13. Maria Jaakontytär Pietilä, Jaakkola (15624), (perheestä 421) s. 26.10.1851 Lappajärvi Pietilä, k. 20.08.1895 Vimpeli Lypsinmaa.

Puoliso: Vihitty 15.09.1877 Vimpeli Jaakko Jaakonpoika Jaakkola (15072). (Perhe 1715) mäkitupalainen, s. 29.09.1855 Vimpeli Jaakkola, k. 11.06.1936 Vimpeli Lypsinmaa.

Lapset:
1. Helge s. 22.12.1877 Vimpeli Jaakkola.
2. Jaakko s. 26.11.1879 Vimpeli Jaakkola.
3. Juho
4. Hilda Kaisa
5. Joosua
6. Elefiina
7. Aleksanteri
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 423
13. Jaakko Jaakonpoika Pietilä (5167), (perheestä 421) mäkitupal 1893 asti Korrissa, s. 07.08.1859 Lappajärvi Pietilä.
Muistiinpanot: rip Korri1889-1891

Puoliso: Vihitty 14.12.1881 Lappajärvi Maria Antintytär Haapasaari, Pietilä (3334). (Perhe 2600) piika Ollilassa 1878, s. 25.11.1859 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 424
12. Leena Jaakontytär Pietilä/ Tapola (8426), (perheestä 415) s. 13.06.1827 Lappajärvi Tapola.

Puoliso: Vihitty 10.06.1848 Lappajärvi Erkki Erkinpoika Lypsinmaa (32199) s. Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 425
11. Taavi Erkinpoika Lantela, Herneshuhta (10763), (perheestä 391) s. 22.11.1800 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 15.12.1832 Lappajärvi Liisa Erkintytär Purola, Harju Herneshuhta (2104). (Perhe 4301) s. 12.04.1785 Lappajärvi Purola.
Liisa muutti Kauhajärvelle avioiduttuaan uudestaan leskesi . Taavi oli lapseton, jolloin osa hänen lapsistaan muutti Herneshuhtaan mm Juho.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 426
10. Saara Samuelintytär Lantela, Brefdragare (3443), (perheestä 390) s. 22.01.1759 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 16.12.1787 Lappajärvi Heikki Juhonpoika Brefdragare, Kangas (3442). (Perhe 1781) itsellinen, s. 19.01.1765 Evijärvi Brefdragare, k. 08.04.1835 Lappajärvi Kangas
Muuttanut: 08.10.1811 Alajärveltä Luukeriin perheineen.
Muistiinpanot: 1793 Henkikirja Honkaniemi Heikki verolle 06.04. 1793
1810 Henkikirja Kangas n:53, isäntä 1/6 mant.kr itsellinen Heikki Juhonpoika, emäntä Saara,
Juho poika, Maria tytär, 1, 1, 1, 1 verolla yht 4 henk, lapset 2 yht 6 henk. viinap. v. 3 1/2 kappaa.
1815 Henkikirja Kangas n:53, isäntä 1/6 mant kr, Heikki Juhonp.emäntä Saara. Heikki ja juho pojat,
Maria tytär, 1, 1, 2, 1, yht verolla 5 henk, lapset 1, yht 6 henk, viinap.v. 3 1/2 kappaa rukiita.

Lapset:
1. Juho s. 21.11.1788 Lappajärvi Killin Torppa. Perhe 427
2. Maria s. 14.05.1791 Lappajärvi Lantela. Perhe 444
3. Liisa s. 20.02.1794 Lappajärvi Lantela Lantela, k. 23.10.1794 Lappajärvi Lantela.
4. Heikki s. 25.07.1796 Alajärvi Lamminmäki. Perhe 446
5. Kaisa asui Luukerissa, s. 1800 Alajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 427
11. Juho Heikinpoika Brefdragare, Kangas (3414), (perheestä 426) talollinen Kangas n:53, 1/6 kr 1820-, s. 21.11.1788 Lappajärvi Killin Torppa, k. 16.09.1862 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1820 Henkikirja Kangas n:53 1/6 kr, isäntä Juho Heikinp. emäntä Riitta, Heikki veli, Saara käly,
1, 1, 1, 1, verolla 4 henk. lapset 2, yht 6 henk, viinap. vuokra 3 1/2 kappaa.
1825 Henkikirja Kangas n:53 1/6 kr, isäntä Juho Heikinp. Riitta emäntä, Juho renki, 1, 1, 1, verolla 3,
lapset 4, yht 7 henk. viinap. v. 3 1/2 kappaa

Puoliso: Vihitty 12.12.1816 Lappajärvi Riitta Juhontytär Karvala (2874). (Perhe 4533) emäntä, s. 07.08.1793 Lappajärvi Karvala, k. 11.04.1867 Tarvola Kangas.

Lapset:
1. Matti s. 02.04.1818 Lappajärvi. Perhe 428
2. Liisa s. 28.10.1819 Lappajärvi. Perhe 432
3. Juho s. 22.03.1823 Lappajärvi. Perhe 435
4. Anna s. 19.08.1824 Lappajärvi. Perhe 437
5. Kaisa s. 23.01.1827 Lapajärvi Kangas, k. 21.03.1827 Lappajärvi Kangas.
6. Jaakko s. 13.06.1828 Lappajärvi Kangas. Perhe 438
7. Erkki s. 25.05.1831 Lappajärvi Kangas. Perhe 439
8. Anna s. 12.05.1834 Lappajärvi Kangas
Muuttanut: kauhava 1856.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 428
12. Matti Juhonpoika Kangas (3413), (perheestä 427) s. 02.04.1818 Lappajärvi, k. 20.03.1866 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Vihitty 10.10.1842 Lappajärvi Maria Susannantytär Koivukoski, Kangas (5129) s. 17.09.1820 Lappajärvi Koivukoski, k. 11.04.1884 Lappajärvi Kangas.

Lapset:
1. Juho s. 27.05.1843 Lappajärvi Tarvola. Perhe 429
2. Liisa s. 09.07.1847 Lappajärvi Tarvola, k. 22.03.1849 Lappajärvi.
3. Anna s. 17.04.1849 Lappajärvi Tarvola, k. 09.12.1851 Lappajärvi.
4. Liisa s. 02.10.1851 Lappajärvi Tarvola, k. 22.11.1853 Lappajärvi.
5. Matti s. 20.09.1853 Lappajärvi Tarvola, k. 17.02.1855 Lappajärvi.
6. Erkki s. 08.08.1855 Lappajärvi Tarvola.
7. Maria s. 21.06.1857 Lappajärvi Tarvola.
8. Matti s. 15.09.1859 Lappajärvi Tarvola. Perhe 431
9. Liisa s. 23.05.1863 Lappajärvi Tarvola
Muuttanut: Kortesjärvi 18.02.1886.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 429
13. Juho Matinpoika Kangas (5494), (perheestä 428) s. 27.05.1843 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Kaisa Matintytär Lantela (31715). (Perhe 3698) s. 21.09.1844 Lappajärvi Lantela.

Lapset:
1. Matti s. 30.12.1871 Lappajärvi Tarvola. Perhe 430
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 430
14. Matti Juhonpoika Kangas/Saari (33678), (perheestä 429) s. 30.12.1871 Lappajärvi Tarvola, k. 12.07.1916 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 16.11.1890 Lappajärvi Hanna Juhontytär Lukkarila (20898). (Perhe 796) aviol 1890, s. 10.10.1870 Lappajärvi Lukkarila, k. 27.08.1960 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 431
13. Matti Matinpoika Kangas (5128), (perheestä 428) s. 15.09.1859 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Vihitty 28.02.1886 Lappajärvi Liisa Taavintytär Savola, Kangas (3326). (Perhe 2578) s. 29.10.1857 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 432
12. Liisa Juhontytär Kangas (3415), (perheestä 427) s. 28.10.1819 Lappajärvi, k. 08.02.1850 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Vihitty 25.10.1839 Lappajärvi Antti Antinpoika Seppä (5502). (Perhe 452) s. 10.03.1820 Lappajärvi Tarvola, k. 16.04.1868 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 06.09.1840 Lappajärvi Seppä. Perhe 433
2. Juho Kustaa s. 06.09.1842 Lappajärvi Seppä, k. 11.09.1843 Lappajärvi Seppä.
3. Anna Riitta s. 30.06.1844 Lappajärvi Seppä. Perhe 434
4. Anna Kaisa s. 03.12.1846 Lappajärvi Seppä, k. 12.03.1847 Lappajärvi Seppä.
5. Liisa s. 08.06.1848 Lappajärvi Honkaniemi, k. 12.05.1850 Lappajärvi Seppä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 433
13. Maria Antintytär Seppä (5503), (perheestä 432) s. 06.09.1840 Lappajärvi Seppä.

Puoliso: Erkki Juhonpoika Tullila (32063). (Perhe 2371) s. 06.11.1834 Lappajärvi Tullila.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 434
13. Anna Riitta Antintytär Seppä, Tapola/Linjala (5504), (perheestä 432) s. 30.06.1844 Lappajärvi Seppä, k. 1888 Lappajärvi Savonkylä.

Puoliso: Vihitty 17.02.1871 Lappajärvi Antti Juhonpoika Ollila/Tapola, Tapola/Linjala (3506). (Perhe 1001). (Perhe 1002) s. 28.11.1841 Lappajärvi Tapola, k. 22.09.1912 Lappajärvi Tapola.

Lapset:
1. Maria s. 20.09.1871 Lappajärvi Tapola
Muuttanut: Vaasa03.07.1894.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 435
12. Juho Juhonpoika Kangas (3416), (perheestä 427) torpparin poika, s. 22.03.1823 Lappajärvi, k. 04.06.1884 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Vihitty 06.12.1845 Lappajärvi Maria Matintytär Olli, Kangas (5506). (Perhe 1309) s. 05.07.1826 Lappajärvi Savonkylä Olli, k. 04.04.1880 Lappajärvi.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 02.12.1847 Lappajärvi Tarvola, k. 28.10.1868 Lappajärvi.
2. Maria s. 13.04.1849 Lappajärvi Tarvola. Perhe 436
3. Matti s. 07.09.1851 Lappajärvi Tarvola, k. 09.11.1856 Lappajärvi.
4. Kaisa s. 14.01.1854 Lappajärvi Tarvola, k. 06.04.1874 Lappajärvi.
5. Juho s. 30.12.1857 Lappajärvi Tarvola, k. 04.05.1888 Lappajärvi.
6. Loviisa s. 30.01.1860 Lappajärvi Tarvola
Muuttanut: Kortesjärvi 08.02.1887.
7. Matilda s. 22.01.1864 Lappajärvi Tarvola, k. 30.04.1868 Lappajärvi.
8. Liisa s. 20.02.1870 Lappajärvi Tarvola, k. 05.04.1913 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 436
13. Maria Juhontytär Kangas (5510), (perheestä 435) s. 13.04.1849 Lappajärvi Tarvola, k. 03.09.1874 Lappajärvi.

Puoliso: Matti Antinpoika Seppä (6382). (Perhe 453). (Perhe 454) s. 27.12.1851 Lappajärvi Savonkylä, k. 11.07.1875 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho s. 19.02.1873 Lappajärvi Tarvola, k. 27.04.1873 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 437
12. Anna Juhontytär Kangas (3417), (perheestä 427) s. 19.08.1824 Lappajärvi
Muuttanut: kortesjärvi 1851.

Puoliso: Vihitty 05.01.1851 Lappajärvi Antti Antinpoika Tyynismaa (5517). (Perhe 2268) talollinen, s. 21.12.1830 Kortesjärvi Tyynismaa, k. 13.04.1900 Kortesjärvi Tyynismaa.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 438
12. Jaakko Juhonpoika Kangas (3418), (perheestä 427) talollinen, s. 13.06.1828 Lappajärvi Kangas.

Puoliso: Vihitty 10.12.1850 Lappajärvi Susanna Antintytär Tyynismaa, Kangas (5520). (Perhe 2268) s. 19.02.1828 Kortesjärvi Tyynismaa
Muuttanut: Lappajärvi 1850.

Lapset:
1. Antti talollinen, s. 13.11.1851 Lappajärvi Tarvola, k. 14.04.1900 Lappajärvi Kangas.
2. Juho talollisen poika, s. 20.08.1854 Lappajärvi Tarvola, k. 28.09.1889 Lappajärvi Kangas.
3. Jaakko s. 20.07.1856 Lappajärvi Tarvola, k. 01.08.1856 Lappajärvi Kangas.
4. Susanna s. 10.10.1858 Lappajärvi Tarvola.
5. Liisa s. 05.10.1861 Lappajärvi Tarvola, k. 20.05.1865 Lappajärvi Kangas.
6. Anna s. 15.07.1864 Lappajärvi Tarvola, k. 15.05.1868 Lappajärvi Kangas.
7. Jaakko s. 29.02.1869 Lappajärvi Tarvola, k. 12.07.1874 Lappajärvi Kangas.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 439
12. Erkki Juhonpoika Kangas, Lammi (3419), (perheestä 427) talol. vävy1/24 ver ja 1/24 kr, s. 25.05.1831 Lappajärvi Kangas.

1. puoliso: Maria Matintytär Lammi, Kangas (5528). (Perhe 1302). (Perhe 1303) s. 29.07.1836 Lappajärvi Lammi, k. 15.07.1862 Lappajärvi.

Lapset:
1. Heikki s. 18.10.1854 Lappajärvi. Perhe 440
2. Matti s. 28.07.1858 Lappajärvi. Perhe 442
3. Juho s. 27.12.1861 Lappajärvi Lammi, k. 10.06.1863 Lappajärvi Lammi.
2. puoliso: Liisa Matintytär Lilllassila, Lammi (24426). (Perhe 2079). (Perhe 2080) s. 04.07.1834 Evijärvi.
Lapset:
4. Erkki s. 10.03.1864 Lappajärvi Lammi, k. 04.02.1865 Lappajärvi Lammi.
5. Maija s. 17.06.1865 Lappajärvi Lammi, k. 29.08.1865 Lappajärvi Lammi.
6. Maria s. 18.06.1866 Lappajärvi Lammi. Perhe 443
7. Liisa s. 31.01.1869 Lappajärvi Lammi.
8. Erkki s. 05.08.1872 Lappajärvi Lammi, k. 09.05.1874 Lappajärvi Lammi.
9. Johanna s. 27.01.1875 Lappajärvi Lammi.
10. Anna s. 10.07.1877 Lappajärvi Lammi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 440
13. Heikki Erkinpoika Lammi (5531), (perheestä 439) s. 18.10.1854 Lappajärvi, k. 27.11.1876 Lappajärvi.

Puoliso: Maria Juhontytär Lund (3674). (Perhe 845) s. 23.09.1854 Lappajärvi Lund, k. Lappajärvi.

Lapset:
1. Iida s. 28.12.1876 Lappajärvi Lund, k. 09.05.1877 Lappajärvi Lammi.
2. Erkki s. 19.05.1875 Lappajärvi. Perhe 441
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 441
14. Erkki Heikinpoika Lammi (25908), (perheestä 440) s. 19.05.1875 Lappajärvi, k. Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 1893 Lappajärvi Sanna Maria Heikintytär Savola (23886) aviol 1893, s. 10.04.1877 Lappajärvi Savola, k. 08.04.1945 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 442
13. Matti Erkinpoika Lammi (5532), (perheestä 439) s. 28.07.1858 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 24.06.1878 Lappajärvi Maria Juhontytär Lund (3674). (Perhe 845). (Perhe 849) s. 23.09.1854 Lappajärvi Lund, k. Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 443
13. Maria Erkintytär Lammi (24974), (perheestä 439) s. 18.06.1866 Lappajärvi Lammi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 444
11. Maria Heikintytär Kangas, Koukkari (24968), (perheestä 426) naimaton (vihkitiedoissa nimi Lummukka), s. 14.05.1791 Lappajärvi Lantela, k. 25.10.1821 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 00.10.1815 Kauhajärvi Erkki Simonpoika Koukkari (16586). (Perhe 3882) s. 17.01.1793 Kauhajärvi Koukkari.

Lapset:
1. Maria s. 22.04.1826 Kauhajärvi. Perhe 445
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 445
12. Maria Erkintytär Koukkari (24969), (perheestä 444) s. 22.04.1826 Kauhajärvi, k. 18.12.1902 Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 13.12.1849 Lappajärvi Matti Matinpoika Norrkiilunen (17237). (Perhe 3258) s. 30.07.1831 Lappajärvi Kauhajärvi Norrkiilunen, k. 23.01.1901 Kauhajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 446
11. Heikki Heikinpoika Brefdragare, Storpellinen (3441), (perheestä 426) talollinen Storpellinen, s. 25.07.1796 Alajärvi Lamminmäki, k. 01.12.1864 Kortesjärvi Storpellinen.

1. puoliso: Vihitty 06.11.1818 Lappajärvi Saara Jaakontytär Karvala, Storpellinen (2883). (Perhe 4544) s. 17.05.1798 Lappajärvi Karvala, k. 01.01.1834 Purmojärvi Storpellinen.

Lapset:
1. Maria s. 13.09.1820 Lappajärvi Kangas, k. 20.04.1830 Kortesjärvi Storpellinen.
2. Matti s. 28.03.1823 Purmojärvi Storpellinen. Perhe 447
3. Jaakko s. 27.08.1824 Purmojärvi Storpellinen, k. 23.10.1824 Purmojärvi Storpellinen.
4. Liisa s. 28.03.1827 Purmojärvi Storpellinen, k. 23.09.1830 Purmojärvi Storpellinen.
5. Iisakki s. 09.05.1828 Purmojärvi Storpellinen, k. 04.02.1830 Purmojärvi Storpellinen.
6. Kaisa s. 20.11.1830 Purmojärvi Storpellinen, k. 11.03.1831 Purmojärvi Storpellinen.
7. Anna s. 15.05.1832 Purmojärvi Storpellinen, k. 03.08.1832 Purmojärvi Storpellinen.
8. Juho s. 28.08.1833 Purmojärvi Storpellinen, k. 26.09.1833 Purmojärvi Storpellinen.
2. puoliso: Reeta Taavintytär Storpellinen (23606) s. 1800.
Lapset:
9. Liisa s. 1835 Purmojärvi Storpellinen, k. 1835 Purmojärvi Storpellinen.
10. Juho s. 20.10.1836 Purmojärvi Storpellinen, k. 03.06.1837 Purmojärvi Storpellinen.
11. Jaakko s. 11.07.1838 Purmojärvi Storpellinen, k. 30.08.1838 Purmojärvi Storpellinen.
12. Anna s. 08.08.1839 Purmojärvi Storpellinen.
13. Heikki s. 08.08.1840 Purmojärvi Storpellinen.
14. Maria s. 28.02.1843 Purmojärvi Storpellinen.
15. Jaakko s. 09.05.1845 Purmojärvi Storpellinen.
16. Kustaa s. 30.07.1846 Purmojärvi Storpellinen, k. 16.08.1846 Purmojärvi Storpellinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 447
12. Matti Heikinpoika Storpellinen (3445), (perheestä 446) s. 28.03.1823 Purmojärvi Storpellinen, k. 18.12.1865 Kortesjärvi.

Puoliso: Vihitty 28.11.1842 Lappajärvi Liisa Taavintytär Lammi, Isopellinen (5560). (Perhe 1437) s. 28.01.1826 Lappajärvi Lammi.

Lapset:
1. Anna s. 09.11.1846 Purmojärvi, k. 27.11.1846 Purmojärvi.
2. Matti s. 06.02.1849 Purmojärvi, k. 11.05.1850 Purmojärvi.
3. Taavi s. 09.11.1850 Kortesjärvi, k. 03.04.1891 Kortesjärvi
Muuttanut: 1877 Kortesjärven Isopelliseen.
4. Maria s. 10.10.1858 Kortesjärvi, k. 07.02.1866 Kortesjärvi.
5. Matti s. 05.10.1860 Kortesjärvi, k. 01.02.1902 Kortesjärvi.
6. Liisa s. 24.06.1863 Kortesjärvi, k. 25.02.1866 Kortesjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 448
10. Maria Samuelintytär Lantela (10695), (perheestä 390) s. 13.03.1760 Lappajärvi Lantela, k. 22.10.1808 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 16.12.1795 Lappajärvi Jaakko Tapaninpoika Nyyssölä (8599). (Perhe 3380) talollinen rek n:35 v1747-1755, s. 04.03.1726 Alajärvi Kurejoki Antila, k. 28.08.1799 Lappajärvi Lilltarvonen.
Muistiinpanot: 1749 Jaakko sanut isännyyden isältään.
1749 Henkikirja Nyyssölä n:35 1/4 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Maria,
isä Tapani, yht 3, savut 1.
1750 Henkikirja Nyyssölä n:35 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Maria, isä Tapani, sisar Saara, piika Susanna. yht 4. savut 1.
1751 Henkikirja Nyyssölä n:35 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Maria, isä Tapani, sisar Saara, yht 3, savut 1.
1752 Henkikirja Nyyssölä n:35, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Jaakkko, emäntä Maria, sisar Saara, yht 3, savut 1.
1753 Henkikirja Nyyssölä n:35, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Maria, sisar Saara, yht 3. savut 1.
1754 Henkikirja Nyyssölä n:35, 1/4 mant, kruunu, asukkaat: isäntä Jaakko, emäntä Maria,
veli Juho sisar Saara, yht 4. savut 1.
1755 Jaakko luovuttanut isännyyden veljelleen Juholle.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 449
10. Liisa Samuelintytär Lantela (10696), (perheestä 390) torpparin vaimo, s. 25.09.1761 Lappajärvi Lantela, k. 03.05.1794 Lappajärvi Kivikangas.

Puoliso: Vihitty 16.01.1784 Lappajärvi Juho Juhonpoika Kovanen, Kivikangas (31133) kivikangas torppari, s. 14.12.1760, k. 12.11.1831 Lappajärvi Kivikangas.

Lapset:
1. Saara dej,naimaton, s. 24.11.1785 Lappajärvi Kivikangas tor, k. 03.03.1834 Lappajärvi Kivikangas
Muuttanut: Alajärvelle 12.10.1806.
2. Matti s. 16.08.1787 Lappajärvi Kivikangas tor. Perhe 450
3. Juho s. 28.12.1792 Lappajärvi Kivikangas tor, k. 10.06.1793 Lappajärvi Kivikangas.
4. kuollut poika s. 01.05.1794 Lappajärvi Kivikangas, k. 01.05.1794 lappajärvi Kivikangas.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 450
11. Matti Juhonpoika Kivikangas (31135), (perheestä 449) s. 16.08.1787 Lappajärvi Kivikangas tor
Muuttanut: 02.03.1811 Kivkankaasta Kyröön 17.10.1813 Isostakyröstä kotiin kivikankaaseen.

Puoliso: Vihitty 31.03.1813 Kortesjärvi Anna Jaakontytär Storviisala, Kivikangas (32832)

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 451
10. Samuel Samuelinpoika Lantela (6421), (perheestä 390) talollinen Lantela n:25 Samuelin talo 1/6 kruunu 1796-, s. 24.06.1773 Lappajärvi, k. 01.08.1801 Lappajärvi Lantela.
Muistiinpanot: 1795 Isä Samueli kuoleman jälkeen jaettiin talo 1/2 mant, kruunu, Erkki 1/3 kruunu ja veli Samuel
1/6 kruunu, immitsioni eli haltjaoikeus myönnetty, 03.07, 1795.
1796 Henkikirja Lantela n:23 Samuelin talo 1/6 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, vaimo Liisa, Heikki lanko, Saara sisar, Anna käly, 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1.
1797 Henkikirja Lantela n:23 Samuelin talo 1/6 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, vaimo Liisa,
Anna käly, 1, 1,- , 1, yht 3, savut 1.
1798 Henkikirja Lantela n:23, Samuelin talo 1/6 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, vaimo Liisa, Joonas renki, Anna käly, Saara piika, 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1.
1799 Henkikirja Lantela n:23, Samuelin talo 1/6 kruunu, asukkaat: isäntä Samuel, vaimo Liisa, piika
Saara, 1, 1,-, 1, yht 3, savut 1.
1800 Maakirja Lantela n:23, vanha mant.1/4 kruunu, uusi 1/2 kruunu, jako Samuel 1/6, Erkki 1/3 kruunu,
vero 4 taalaria 16 kill, perintökirja annettu, 26, 11, 1799.
1801 Henkikirja Lantela n:23, 1/2 mant. perintö, Samuelin talo 1/6 perintö, asukkaat: isäntä Samuel, emäntä Liisa, Kustaa renki, Saara piika, 1,1, 1, 1, yht 4, savut 1.
1802 Henkikirja Lantela n:23, Samuelin talo 1/6 perintö, asukkaat: leski emäntä Liisa, Juho, Jaakko,
ja Kustaa, rengit, Saara ja Maria piiat, 1,- , 3, 2, yht 6, savut 1.
1803 Henkikirja Lantela n:23, Samuelin talo 1/6 perintö, asukkaat:

Puoliso: Vihitty 02.01.1794 Lappajärvi Liisa Erkintytär Storhonkaniemi, Lantela (6422). (Perhe 4326) emäntä, s. 24.01.1774 Lappajärvi Savonkylä, k. 02.01.1809 Lappajärvi Lantela.

Lapset:
1. Maria s. 06.09.1795 Lappajärvi Lantela. Perhe 452
2. Erkki s. 20.03.1797 Lappajärvi Lantela. Perhe 460
3. Matti s. 30.05.1800 Lappajärvi Lantela, k. 01.03.1801 Lappajärvi Lantela.
4. Samuel s. 05.06.1801 Lappajärvi Lantela, k. 28.01.1802 Lappajärvi Lantela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 452
11. Maria Samuelintytär Lantela, Lillhonkaniemi /Seppä (4964), (perheestä 451) s. 06.09.1795 Lappajärvi Lantela, k. 10.06.1866 Lappajärvi Seppä.

Puoliso: Vihitty 12.11.1816 Lappajärvi Antti Juhonpoika Lillhonkaniemi /Seppä, Seppä (4963) s. 25.11.1795 Lappajärvi Honkaniemi, k. 19.11.1866 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho naimaton,hukkun, s. 02.01.1818 Lappajärvi Tarvola, k. 01.08.1838 Lappajärvi Seppä.
2. Antti s. 10.03.1820 Lappajärvi Tarvola. Perhe 453
3. Anna s. 16.05.1821 Lappajärvi Lillhonkaniemi, k. 14.03.1822 Lappajärvi Lillhonkaniemi.
4. Matti s. 06.07.1823 Lappajärvi Tarvola. Perhe 457
5. Maria s. 03.01.1826 Lappajärvi Tarvola. Perhe 458
6. Liisa s. 31.10.1828 Lappajärvi Tarvola, k. 18.03.1830 Lappajärvi.
7. Aleksanteri s. 10.04.1831 Lappajärvi Tarvola, k. 30.08.1856 Lappajärvi.
8. Liisa s. 01.11.1836 Lappajärvi Seppä. Perhe 459
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 453
12. Antti Antinpoika Seppä (5502), (perheestä 452) s. 10.03.1820 Lappajärvi Tarvola, k. 16.04.1868 Lappajärvi.

1. puoliso: Vihitty 25.10.1839 Lappajärvi Liisa Juhontytär Kangas (3415). (Perhe 427) s. 28.10.1819 Lappajärvi, k. 08.02.1850 Lappajärvi Tarvola.

Lapset:
1. Maria s. 06.09.1840 Lappajärvi Seppä. Perhe 433
2. Juho Kustaa s. 06.09.1842 Lappajärvi Seppä, k. 11.09.1843 Lappajärvi Seppä.
3. Anna Riitta s. 30.06.1844 Lappajärvi Seppä. Perhe 434
4. Anna Kaisa s. 03.12.1846 Lappajärvi Seppä, k. 12.03.1847 Lappajärvi Seppä.
5. Liisa s. 08.06.1848 Lappajärvi Honkaniemi, k. 12.05.1850 Lappajärvi Seppä.
2. puoliso: Vihitty 28.09.1850 Vimpeli Liisa Antintytär Lakanen, Seppä (6379). (Perhe 2357) s. 09.04.1825 Vimpeli, k. 24.07.1888 Lappajärvi.
Lapset:
6. Matti s. 27.12.1851 Lappajärvi Savonkylä. Perhe 454
7. Jaakko s. 28.07.1855 Lappajärvi Savonkylä. Perhe 455
8. Liisa s. 21.01.1858 Lappajärvi Savonkylä, k. 26.03.1861 Lappajärvi.
9. Antti s. 15.05.1861 Lappajärvi Savonkylä. Perhe 456
10. Juho s. 07.11.1865 Lappajärvi Savonkylä, k. 07.11.1865 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 454
13. Matti Antinpoika Seppä (6382), (perheestä 453) s. 27.12.1851 Lappajärvi Savonkylä, k. 11.07.1875 Lappajärvi.

1. puoliso: Maria Juhontytär Kangas (5510). (Perhe 435) s. 13.04.1849 Lappajärvi Tarvola, k. 03.09.1874 Lappajärvi.

Lapset:
1. Juho s. 19.02.1873 Lappajärvi Tarvola, k. 27.04.1873 Lappajärvi.
2. puoliso: Maria Erkintytär Päällusaho (5007). (Perhe 2290) s. 19.12.1853 Lappajärvi.
Lapset:
2. Matti s. 13.02.1876 Lappajärvi, k. 10.09.1877 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 455
13. Jaakko Antinpoika Seppä (6383), (perheestä 453) s. 28.07.1855 Lappajärvi Savonkylä, k. 13.02.1897 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 14.11.1875 Lappajärvi Kaisa Kupila, Seppä (33081) s. 08.06.1852 Evijärvi, k. 07.08.1910 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 456
13. Antti Antinpoika Seppä (6385), (perheestä 453) s. 15.05.1861 Lappajärvi Savonkylä, k. 16.11.1895 Lappajärvi.

Puoliso: Anna Erkintytär Lammi (5681). (Perhe 1304) s. 07.12.1851 Lappajärvi Lammi, k. 09.02.1919 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 457
12. Matti Antinpoika Lillhonkaniemi, Seppä (6424), (perheestä 452) s. 06.07.1823 Lappajärvi Tarvola.

1. puoliso: Vihitty 11.12.1845 Lappajärvi Anna Erkintytär Lehtiniemi, Lillhonkaniemi (17774). (Perhe 3685) s. 25.10.1822 Lappajärvi Savonkylä, k. 05.05.1878 Lappajärvi Seppä.

Lapset:
1. Anna s. 26.01.1847 Lappajärvi Tarvola, k. 04.06.1847 Lappajärvi Tarvola.
2. Maria s. 20.08.1848 Lappajärvi Tarvola, k. 20.09.1848 Lappajärvi Tarvola.
3. Erkki s. 01.05.1850 Lappajärvi Tarvola
Muuttanut: Kortesjärvi 19.04.1880.
4. Antti s. 03.12.1851 Lappajärvi Tarvola.
5. Anna s. 08.02.1854 Lappajärvi Tarvola. Perhe 356
6. Maria s. 24.06.1856 Lappajärvi Tarvola.
7. Matti s. 13.05.1864 Lappajärvi Tarvola.
2. puoliso: Vihitty 01.08.1880 Maria Erkintytär Storviisala /Försti (12941). (Perhe 3590) s. 25.06.1830 Kortesjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 458
12. Maria Antintytär Lillhonkaniemi /Seppä (6425), (perheestä 452) s. 03.01.1826 Lappajärvi Tarvola, k. 1868 Hollola
Muuttanut: Kortesjärvi 1849.

Puoliso: Vihitty 28.10.1848 Lappajärvi Antti Heikinpoika Lillviisala (17783) talollinen, s. 08.01.1828 Kortesjärvi, k. 30.04.1876 Kortesjärvi Vesterbacka.

Lapset:
1. Antti s. 28.11.1849 Kortesjärvi Purmojärvi
Muuttanut: 1864 Lappajärvi.
2. Matti s. 15.04.1851 Kortesjärvi Purmojärvi
Muuttanut: 1872 Lappajärvi.
3. Juho Heikki s. 27.01.1855 Kortesjärvi Purmojärvi
Muuttanut: lappajärvi 1872.
4. Jaakko s. 31.08.1854 Kortesjärvi Purmojärvi
Muuttanut: Lappajärvi 19.04.1875.
5. Elias s. 21.02.1862 Kortesjärvi Purmojärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 459
12. Liisa Antintytär Seppä, Karvala (4962), (perheestä 452) s. 01.11.1836 Lappajärvi Seppä, k. 13.04.1900 Lappajärvi Karvala.

1. puoliso: Vihitty 22.06.1855 Lappajärvi Juho Juhonpoika Karvala (3277). (Perhe 2219) s. 14.11.1833 Lappajärvi Karvala, k. 20.05.1868 Lappajärvi Karvala.

Lapset:
1. Maria s. 30.12.1856 Lappajärvi Karvala, k. 19.08.1926 Lappajärvi.
2. Anna Liisa s. 22.10.1860 Lappajärvi Karvala
Muuttanut: Helsinki 29.11.1890.
3. Tilda s. 23.05.1864 Lappajärvi Karvala
Muuttanut: Helsinki 27.11.1892.
4. Loviisa s. 13.02.1868 Lappajärvi Karvala
Muuttanut: Kortesjärvi 06.02.1885.
2. puoliso: Matti Jaakonpoika Tervanen (17791). (Perhe 2684) onko virhe, s. 14.08.1834 Lappajärvi Tervanen, k. 25.11.1892 Lappajärvi Karvala.
Lapset:
5. Mariana s. 01.05.1877 Lappajärvi Karvala.
6. Hanna s. 27.09.1879 Lappajärvi Karvala.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 460
11. Erkki Samuelinpoika Lantela (7793), (perheestä 451) talollinen Lantela n:22, talo 1/12 vero 1825 -, s. 20.03.1797 Lappajärvi Lantela.
Muistiinpanot: 1825 Henkikirja Lantela n:22, Isäntä Erkin talo 1/6 vero, emäntä Liisa, Kustaa veli, Kaisa piika, 1, 1, 1, 1,
verolla 4, lapset 2, yht 6 henk, viinap.v. 6 kappaa rukiita.

Puoliso: Vihitty 11.11.1819 Lappajärvi Liisa Jaakontytär Stortarvonen, Lantela (7794). (Perhe 2811) s. 14.11.1801 Lappajärvi Stortarvonen.

Lapset:
1. Maria s. 14.08.1821 Lappajärvi Lantela, k. 01.09.1821 Lappajärvi.
2. Jaakko s. 04.07.1822 Lappajärvi Lantela. Perhe 461
3. Erkki s. 03.09.1823 Lappajärvi Kärnä. Perhe 462
4. Liisa s. 08.06.1825 Lappajärvi Lantela. Perhe 465
5. Anna s. 17.02.1828 Lappajärvi Lantela. Perhe 466
6. Maria s. 01.08.1835 Lappajärvi Lantela, k. 13.10.1836 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 461
12. Jaakko Erkinpoika Lantela (24023), (perheestä 460) s. 04.07.1822 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 18.11.1842 Lappajärvi Kaisa Antintytär Saari (7812). (Perhe 1406) s. 05.01.1823 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Liisa s. 10.12.1843 Lappajärvi Lantela, k. 13.09.1844 Lappajärvi.
2. Maria s. 26.07.1845 Lappajärvi Lantela, k. 05.02.1848 Lappajärvi.
3. Matti s. 09.12.1847 Lappajärvi Lantela.
4. Leena s. 15.05.1849 Lappajärvi Lantela.
5. Liisa s. 02.06.1852 Lappajärvi Lantela.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 462
12. Erkki Erkinpoika Lantela (7790), (perheestä 460) s. 03.09.1823 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 01.12.1843 Lappajärvi Maria Juhontytär Saari (7381). (Perhe 1417) s. 28.12.1825 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Liisa s. 25.12.1845 Lappajärvi Lantela. Perhe 463
2. Karoliina s. 20.02.1846 Lappajärvi Kärnä.
3. Maria s. 03.06.1848 Lappajärvi Kärnä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 463
13. Liisa Erkintytär Lantela (24136), (perheestä 462) s. 25.12.1845 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Juho Matinpoika Örn (32095). (Perhe 899) s. 17.08.1847 Lappajärvi Örn.

Lapset:
1. Hanna s. 22.05.1875 Lappajärvi Lantela. Perhe 464
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 464
14. Hanna Juhontytär Lantela, Ohramaa (32259), (perheestä 463) s. 22.05.1875 Lappajärvi Lantela, k. 22.01.1931 Alajärvi Kaartunen.

Puoliso: Juha Arvi Kallenpoika Ohramaa (19550) s. 11.08.1873 Alajärvi Kaartunen, k. 30.04.1935 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 465
12. Liisa Erkintytär Lantela, Saari (7834), (perheestä 460) s. 08.06.1825 Lappajärvi Lantela, k. 30.04.1850 Lappajärvi Kärnä.

Puoliso: Vihitty 25.11.1844 Lappajärvi Jaakko Antinpoika Saari, Saari (5947). (Perhe 1406) seksmanni, s. 19.05.1825 Lappajärvi Kärnä.

Lapset:
1. Liisa s. 16.09.1846 LappajärviKärnä.
2. Antti s. 1849 Lappajärvi Kärnä, k. 1849 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 466
12. Anna Erkintytär Lantela, Stortarvonen (30074), (perheestä 460) s. 17.02.1828 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 25.04.1848 Lappajärvi Iisakki Matinpoika Stortarvonen (30072). (Perhe 991) s. 04.06.1824 Lappajärvi Stortarvonen.

Lapset:
1. Matti s. 13.02.1849 Lappajärvi Stortarvonen, k. 14.05.1850 Lappajärvi Stortarvonen.
2. Erkki s. 23.04.1851 Lappajärvi Stortarvonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 467
9. Antti Matinpoika Lantela, Alalantela (10685), (perheestä 384) Kitti eli Alalantelan n:46, 1/8 kruunu, perustaja Antti Matinpoika 24. 12. 1780-, s. 10.11.1737 Lappajärvi Lantela, k. 16.03.1808 Lappajärvi Kitti.
Muistiinpanot: 1789 Erikoisluettelo Ala-Lantela eli Kitti n:46, savut luokka 1, 1kpl. asukkaat 2 henk. 1790 Ylellisyysveroluettelo Alalantela n:46, uudistilallinen Antti ikkunat 3, piippumassi 1.
1790 Rästiluettelo Alalantela eli Kitti, 1/8 kruunu, uudisasukas Antti Juhonpoika, vuoden verot,
maksut ja rästit yht 1 taalari 44 kill. 10 runst. 1790 Luettelo sekalaisia Ala-lantela, n:46, 1/8 mant, uudisasukas Antti ja vaimo Valpuri, poika 1,
tytär 1, yht 4, henkiverot 24 kill. suostunta vero 5 kill, 4 runst. linna apu 2 kill. 1790 Rästiluettelo Ala-lantela n:46 1/8 kr, rästit 1 taal. 4 kill. 1 27/40 runst. myönnetty verovapaus
20 v 1780-1800. 1791 Henkikirja Ala-Lantela eli Kitti n: 46, 1/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Valpuri,
poika Matti, Anna miniä, 1, 1, 1, 1, yht 4, savut 1.
1792 Maakirjat Alalantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. kruunu, isäntä Antti Matinpoika Lantela,
perustettu 24. 01.1780 vero 1 taalari 4 kill, täysi verovapaus 20 v, vuoteen 1795, puolivero vuoteen
1800, jonka jälkeen täysvero.
1793 Henkikirja Ala-Lantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Valpuri, Matti poika, Anna miniä, 1, 1, 1, 1, yht 4, savut 1.
1795 Henkikirja Ala-Lantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. kruunu, asukkaat: Antti isäntä, Valpuri emäntä, Matti poika, Anna Miniä, 1, 1,1, 1, yht 4, savut 1.
1796 Henkikirja Ala-Lantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. kruunu, asukkaat: Antti isäntä, Valpuri emäntä,
Samuel ja Matti pojat, Anna miniä. 1, 1, 2, 1, yht 5 savut 1.
1797 Henkikirja Ala-Lantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. kruunu, asukkaat: Antti isäntä, Valpuri emäntä, Samuel ja Matti pojat, Anna miniä, Saara piika, 1, 1, 2, 2, yht 6, savut 1.
179816.07, talo lunastettu perinnöksi ja saatu perintökirja 1/8 manttaalille
1798 Henkikirja Ala-Lantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. kr, asukkaat: Antti isäntä, Valpuri emäntä,
Matti poika, Anna miniä, Saara ja Maria piiat, 1, 1, 1, 3, yht 6, savut 1.
1799 Henkikirja Ala-Lantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. per, asukkaat: Antti Isäntä, Valpuri emäntä,
Matti poika, Anna miniä, Saara piika, 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1.
1800 Maakirja Ala-Lantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. per, vero 1 taalari, 4 kill, uudistalo verovapaus
päättynyt 1800.
1801 Henkikirja Ala-Lantela eli Kitti, n:46 mant. per, asukkaat: isäntä Antti, emäntä Valpuri, Matti
poika, Anna miniä, Anna, piika, 1, 1, 1, 2, yht 5, savut 1.
1802 Antti luovuttanut isännyyden pojalleen Matille ja samana vuonna henkikirjassa talo on
muuttunut perintötaloksi.

Puoliso: Valpuri Matintytär Paalanen, Kitti (10766) uudisasukkaan Vaimo, s. 15.05.1738 Evijärvi Paalanen, k. 25.05.1808 Lappajärvi Kitti.

Lapset:
1. Matti s. 06.12.1764 Lappajärvi. Perhe 468
2. Antti s. 09.08.1766 Lappajärvi Lantela, k. 07.12.1769 Lappajärvi Lantela.
3. Liisa s. 22.08.1770 Lappajärvi Lantela, k. 26.09.1776 Lappajärvi Lantela.
4. Maria s. 11.07.1772 Lappajärvi Lantela. Perhe 504
5. Reetta s. 12.03.1775 Lappajärvi Lantela Kitti. Perhe 505
6. Juho s. 25.12.1777 Lappajärvi Lantela, k. 13.05.1778 Lappajärvi Lantela.
7. Samuel s. 10.02.1779 Lappajärvi Lantela. Perhe 506
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 468
10. Matti Antinpoika Alalantela (13465), (perheestä 467) talollinen Alalantela eli Kittin:46, 1/8 mant. perintö, 1802-, s. 06.12.1764 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1802 Matti saanut isältään Ala-Lantelan perintötalon isännyyden.
1802 Henkikirja Ala-Lantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. perintö, asukkaat: isäntä Matti Atinpoika, emäntä Anna, Anna piika, 1, 1,- 1, - , yht 3, savut 1.
1803 Henkikirja Alalantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. perintö, asukkaat: isäntä Matti Antinpoika, emäntä Anna, piika Anna, 1, 1, -, 1, yht 3, savut 1.
1804 Henkikirja Alalantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. perintö, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Anna,
piika Anna, 1, 1,- , 1, yht 3, savut 1. Torppari Samuel Antinpoika, vaimo Anna,1, 1, yht 2 savut 1.( vero 02. 09. 1803 )
1805 Henkikirja Alalantela eli Kitti n:46, 1/8 mant. perintö, asukkaat: Matti Antinpoika, Anna vaimo,
isä Antti 68 v, Valpuri äiti 66v, lapset Reetta 4v, Antti 3v, Matti 1v, Torppari Samuel Antinpoika, vaimo Anna, 1, 1, yht 2 savut 1.
1805 Maakirja Alalantela n:46, 1/8 mant. perintö, vero 1 taalari 4 kill, 16. 05, 1798, on hovioikeus
tehnyt päätöksen, että tämä talo muuttuu vero eli perintötaloksi, päätös näkyy henkikirjoissa 1801. 1807 Henkikirja Alalantela n:46, 1/8 mant. perintö, asukkaat: isäntä Matti, emäntä Anna, Reetta tytär,
1, 1,- , 1 yht verol. 3, lapset Antti, Matti ja Juho, yht 6, vanhukset Antti isä 70v, Valpuri 68 v. savut 1. Torppari Samuel Antinpoika, vaimo Anna, savut 1.
1808 Henkikirja Alalantela n:46, 1/8 mant. perintö, asukkaat: isäntä Matti, Anna emäntä, Reetta
tytär, Reetta piika, 1, 1, -, 2,verol. yht 4, kaikki yht 9, savut 1.
Torppari Samuel Matinpoika, vaimo Anna yht 2, savut 1.
1808 Lyhennysluettelo Alalantela n:46, isäntä Matti varsinainen vero 6 taal. 2 kill. 10 runst. kymmenysjyväraha 1 taal. 37 kill. 4 runst. henkiraha 24 kill. tuom raha 9 kill. ( 1 taal? ), linna apu
4 kill. rahtikymm 1 kill. sair raha 4 runst. yht 9 taal 5 runst. Vuoden 1809 viinapannun vuokra 1 taal.
1808 Alalantela n.46, 1/8 perintö, ruotumaksu, 12 kill. vapaus 1808-1809

Puoliso: Vihitty 01.11.1789 Lappajärvi Anna Matintytär Storstrang, Alalantela (13466). (Perhe 4403) emäntä, s. 02.12.1764 Vimpeli Storstrang, k. 22.04.1809 Lappajärvi Kitti.

Lapset:
1. Reetta s. 14.01.1791 Lappajärvi. Perhe 469
2. Antti s. 22.01.1792 Lappajärvi Tullila. Perhe 479
3. Matti s. 10.04.1794 Lappajärvi. Perhe 484
4. Juho s. 15.02.1797 Lappajärvi, k. 17.11.1856 Vimpeli.
5. Maria s. 19.04.1800 Lappajärvi. Perhe 485
6. Anna s. 06.03.1804 Vimpeli. Perhe 499
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 469
11. Reetta Matintytär Alalantela (20180), (perheestä 468) torpparin vaimo, s. 14.01.1791 Lappajärvi, k. 20.05.1830 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 14.09.1818 Vimpeli Iisakki Juhonpoika Storstrang (20178). (Perhe 2880) torppari, s. 11.03.1796 Vimpeli Storstrang, k. 02.04.1849 Vimpeli Storstrang.

Lapset:
1. Maria s. 10.04.1820 Vimpeli Storstrang. Perhe 470
2. Anna s. 06.08.1823 Vimpeli Storstrang. Perhe 475
3. Liisa s. 05.01.1826 Vimpeli. Perhe 476
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 470
12. Maria Iisakintytär Storstrang (20194), (perheestä 469) s. 10.04.1820 Vimpeli Storstrang, k. 21.02.1894 Vimpeli.

1. puoliso: Vihitty 10.09.1843 Vimpeli Juho Iisakinpoika Lypsinmaa (20347). (Perhe 3580) s. 13.12.1820 Vimpeli Lypsinmaa, k. 06.11.1850 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 26.06.1844 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 471
2. Maria s. 25.01.1848 Vimpeli Lypsinmaa. Perhe 473
2. puoliso: Juho Matinpoika Norrbacka, Pokela (15079) talollinen, s. 23.09.1824 Alajärvi, k. 11.12.1904 Vimpeli.
Lapset:
3. Taavi s. 10.06.1859 Vimpeli. Perhe 474
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 471
13. Liisa Juhontytär Lypsinmaa (20349), (perheestä 470) s. 26.06.1844 Vimpeli Lypsinmaa, k. 05.06.1871 Lappajärvi Tervanen.

Puoliso: Vihitty 09.05.1869 Lappajärvi Matti Taavinpoika Tervanen (20825). (Perhe 2336) s. 14.06.1845 Lappajärvi, k. 27.01.1872 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 08.08.1870 Lappajärvi Tervanen. Perhe 472
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 472
14. Maria Matintytär Tervanen (20826), (perheestä 471) s. 08.08.1870 Lappajärvi Tervanen, k. 19.11.1941 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 24.11.1893 Lappajärvi Matti Matinpoika Vinkka (3971) s. 14.04.1872 Lappajärvi Vinkka.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 473
13. Maria Juhontytär Lypsinmaa (20350), (perheestä 470) s. 25.01.1848 Vimpeli Lypsinmaa, k. 23.05.1926 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 09.05.1869 Lappajärvi Antti Antinpoika Tiistola/Sikkilä (20822). (Perhe 3348) s. 15.10.1847 Alajärvi, k. 22.04.1909 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 474
13. Taavi Juhonpoika Pokela (20351), (perheestä 470) s. 10.06.1859 Vimpeli, k. 29.09.1900 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 07.06.1884 Vimpeli Kaisa Juhontytär Lehtimäki (5280). (Perhe 2123) s. 03.03.1859 Vimpeli Sääksjärvi, k. 16.06.1908 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 475
12. Anna Iisakintytär Storstrang (20195), (perheestä 469) torpparin vaimo, s. 06.08.1823 Vimpeli Storstrang, k. 04.06.1889 Vimpeli Storstrang.

Puoliso: Vihitty 11.03.1861 Vimpeli Antti Erkinpoika Korkiakangas (20352) torppari, s. 1802 Kivijärvi Korkiakangas, k. 22.01.1882 Vimpeli Storstrang.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 476
12. Liisa Iisakintytär Storstrang (5850), (perheestä 469) s. 05.01.1826 Vimpeli, k. 15.12.1915 Vimpeli Storstrang.

Puoliso: Vihitty 22.11.1846 Vimpeli Konsta Matinpoika Storstrang/Rantala (5849). (Perhe 3144) s. 24.09.1825 Vimpeli Storstrang, k. 25.09.1896 Vimpeli Storstrang.

Lapset:
1. Juho s. 18.09.1847 Vimpeli. Perhe 477
2. Matti s. 06.10.1849 Möksy Hongisto, k. 26.01.1850 Alajärvi.
3. Matti talollinen, s. 24.08.1851 Möksy Hongisto, k. 01.09.1924 Vimpeli.
4. Jaakko s. 11.02.1854 Möksy Hongisto.
5. Konsta s. 09.09.1856 Karstula, k. 21.11.1926 Vimpeli.
6. Nikolai s. 01.05.1857 Karstula. Perhe 478
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 477
13. Juho Konstanpoika Rantala (5848), (perheestä 476) s. 18.09.1847 Vimpeli, k. 06.05.1914 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 31.05.1874 Vimpeli Reetta Jaakontytär Österspangar (5755). (Perhe 2013) s. 24.06.1837 Vimpeli, k. 01.04.1910 Vimpeli.

Lapset:
1. Liisa s. 03.01.1875 Vimpeli, k. 31.10.1875 Vimpeli.
2. Matti s. 14.10.1876 Vimpeli, k. 07.03.1947 Vimpeli.
3. Maija s. 12.10.1879 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 478
13. Nikolai Konstanpoika Storstrang/Rantala (20357), (perheestä 476) s. 01.05.1857 Karstula, k. 10.01.1927 Usa.

Puoliso: Vihitty 19.03.1882 Vimpeli Liisa Erkintytär Heikkilä (2652). (Perhe 2037) s. 28.04.1860 Vimpeli, k. 29.05.1968 USA jul kuol.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 479
11. Antti Matinpoika Alalantela (12957), (perheestä 468) torppari.itsellinen, s. 22.01.1792 Lappajärvi Tullila, k. 1838 Lappajärvi Alalantela
Muuttanut: 10.10.1813 Kitistä Härmään palv naimaton.

1. puoliso: Vihitty 28.05.1820 Lappajärvi Liisa Aabrahamintytär Tullila, Alalantela (9693). (Perhe 2315) torpparin vaimo, s. 01.05.1782 Lappajärvi Tullila, k. 01.05.1826 Lappajärvi Tullila torp.

Lapset:
1. Liisa s. 28.02.1821 Lappajärvi Tullila torp. Perhe 480
2. Matti s. 28.02.1821 Lappajärvi Tullila Torppa, k. 01.11.1821 Lappajärvi.
kaksonen.
3. Antti s. 13.08.1823 Lappajärvi Tullila torp, k. 23.01.1824 Lappajärvi Alalantela.
4. Jaakko s. 16.03.1826 Lappajärvi Tullila torp, k. 19.06.1826 Lappajärvi Alalantela.
2. puoliso: Vihitty 21.12.1826 Lappajärvi Kaisa Matintytär Nyyssölä, Alalantela/Tullila (8664). (Perhe 3382). (Perhe 3400) s. 23.11.1777 Lappajärvi Nyyssölä, k. 11.12.1840 Lappajärvi Tullila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 480
12. Liisa Antintytär Alalantela, Hyytinen (1083), (perheestä 479) emäntä, s. 28.02.1821 Lappajärvi Tullila torp, k. 09.08.1860 Lappajärvi Kirkonkylä.
Liisan isä tuntematon.

Puoliso: Vihitty 03.12.1841 Lappajärvi Salomon Matinpoika Hyytinen (974). (Perhe 1108) talollinen 1/12 vero 1/48 kruunu ,muut koko p, s. 07.05.1822 Lappajärvi, k. 18.09.1904 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1865 Henkikirja Hyytinen n:7, Salomonin talo 5/48 mant, isäntä Salomon Matinpoika, Maija emäntä, Anna Reetta ja Maija tyttäret, Erkki ja Matti rengit, verolla miehet 3, naiset 3, yli-ikäinen 1 nainen, lapset pojat 1, tytöt 1, yht 9 henk, viinap. vero 3 kap. sau luokka 1. Yhtiömies Jaakko Iisakinpoika; Maija vaimo, Erkki vävy, Liisa tytär. verolla m 2, 2 , lapset p1 ty 2, yhteensä 7 henk. 1870 Syytinkimies Salomon Matinpoika vaimo Maria, lapset Maria ja Tilda, verolla miehet 1, naiset 3,
lapset pojat 1, tytöt 2, kaikki 7 henk. savut luokka 1. 1875 Syytinkimies Salomon Matinpoika vaimo Maria lapset 2 ja 2, muut 1 ja1, yht 6, savu luokka 1.

Lapset:
1. Kaisa s. 27.10.1842 Lappajärvi.
2. Maija Liisa s. 02.04.1844 Lappajärvi, k. 12.09.1844 Lappajärvi.
3. Anna Liisa s. 11.03.1846 Lappajärvi. Perhe 481
4. Maria Helena s. 03.03.1849 Lappajärvi. Perhe 482
5. Tilta s. 21.09.1852 Lappajärvi Kirkonkylä. Perhe 483
6. Matti s. 15.09.1855 Lappajärvi, k. 24.06.1857 Lappajärvi.
7. Juho s. 20.06.1858 Lappajärvi, k. 13.12.1858 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 481
13. Anna Liisa Salomonintytär Hyytinen (1086), (perheestä 480) s. 11.03.1846 Lappajärvi, k. Perho.

Puoliso: Vihitty 01.04.1864 Vimpeli, eronneet 17.09.1891 Matti Antinpoika Lakanen (23482). (Perhe 2357) s. 06.09.1839 Vimpeli Lakanen, k. 27.03.1901 Pihtipudas Järvenpää
Muuttanut: Pihtipudas perheineen 23.05.1889.

Lapset:
1. Maria s. 14.06.1867 Perho, k. 18.11.1938 Pihtipudas Raudanlahti Nurkkala.
2. Antti s. 20.02.1870 Perho, k. 07.12.1902 Perho.
3. Joel s. 06.05.1874 Perho, k. 13.05.1925 Perho.
4. Anna Pauliina s. 03.09.1876 Perho, k. 30.09.1956 Pihtipudas Raudanlahti Järvenpää.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 482
13. Maria Helena Salomonintytär Hyytinen (1087), (perheestä 480) s. 03.03.1849 Lappajärvi, k. 15.04.1928 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 21.06.1874 Alajärvi Juha Erkki Iisakinpoika Kuusiniemi (20321). (Perhe 2904) s. 24.09.1851 Alajärvi Kurejoki, k. 22.03.1930 Alajärvi.

Lapset:
1. Leander Juho s. 31.10.1877 Alajärvi Kurejoki, k. 01.01.1971 USA Jul kuol.
2. Juho Erkki suutari, s. 03.01.1879 Alajärvi Kurejoki.
3. Hilma Maria Muuttanut: Amerikka.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 483
13. Tilta Salomonintytär Hyytinen, Hyytinen (7628), (perheestä 480) s. 21.09.1852 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 15.11.1893 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 04.02.1875 Lappajärvi Juho Juhonpoika Hyytinen (4311). (Perhe 1294) mäkitupalainen, s. 18.06.1851 Lappajärvi Hyytinen, k. Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 11.08.1875 Lappajärvi Kirkonkylä, k. 1875 Lappajärvi.
2. Maria s. 10.03.1877 Lappajärvi Kirkonkylä
Muuttanut: Perho 08.12.1894, takaisin 28.12.1895,Kauhava19.12.1897.
3. Juho Erkki s. 05.12.1879 Lappajärvi Kirkonkylä
Muuttanut: Amerikka.
4. Liisa Muuttanut: Vaasa 30.10.1900.
5. Miina Muuttanut: Vaasa 21.12.1903.
6. Matti
7. Jaakko
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 484
11. Matti Matinpoika Alalantela (20181), (perheestä 468) renki Itsellinen, s. 10.04.1794 Lappajärvi, k. 30.03.1862 Lappajärvi Alalantela.

Puoliso: Vihitty 22.04.1827 Lappajärvi Liisa Tuomaantytär Lillfinnilä, Alalantela (20226). (Perhe 3336) s. 21.06.1810 Lappajärvi Lillfinnilä, k. 31.08.1833 Lappajärvi Alalantela.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 485
11. Maria Matintytär Alalantela (20183), (perheestä 468) s. 19.04.1800 Lappajärvi, k. 17.03.1873 Lappajärvi Päällysaho.

Puoliso: Vihitty 14.12.1824 Lappajärvi Jaakko Antinpoika Pokela, Alalantela /Päällysaho (20238). (Perhe 1912) itsellinen Torppari, s. 04.02.1805 Vimpeli Pokela, k. 10.11.1862 Lappajärvi Päällysaho
Muuttanut: 1858 Päällysaholle.

Lapset:
1. Antti s. 14.05.1825 Lappajärvi Tarvola. Perhe 486
2. Liisa s. 20.08.1827 Lappajärvi Alalantela. Perhe 490
3. Jaakko s. 22.12.1829 Lappajärvi Alalantela. Perhe 493
4. Matti s. 07.09.1832 Lappajärvi Alalantela. Perhe 494
5. Maria s. 14.09.1836 Lappajärvi Alalantela, k. 06.12.1836 Lappajärvi Alalantela.
6. Maria s. 03.04.1838 Lappajärvi Alalantela. Perhe 497
7. Anna s. 11.05.1844 Lappajärvi Alalantela. Perhe 498
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 486
12. Antti Jaakonpoika Alalantela /Hautamäki (15616), (perheestä 485) torppari, s. 14.05.1825 Lappajärvi Tarvola, k. 23.09.1887 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 06.12.1844 Lappajärvi Liisa Iisakintytär Lypsinmaa, Alalantela (15615). (Perhe 3580) s. 29.07.1824 Vimpeli Lypsinmaa, k. 17.07.1891 Lappajärvi.

Lapset:
1. Maria s. 21.09.1845 Lappajärvi Tarvola, k. 26.07.1849 Lappajärvi Tarvola.
2. Liisa naimaton, s. 31.10.1846 Lappajärvi Tarvola, k. 18.02.1892 Lappajärvi.
3. Anna s. 07.12.1848 Lappajärvi Tarvola. Perhe 487
4. Maria s. 04.02.1850 Lappajärvi Tarvola, k. 31.01.1897 Lappajärvi.
5. Jaakko s. 07.08.1852 Lappajärvi Tarvola. Perhe 488
6. Albertiina s. 25.09.1854 Lappajärvi Tarvola. Perhe 489
7. Iisakki s. 23.04.1862 Lappajärvi Tarvola. Perhe 118
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 487
13. Anna Antintytär Alalantela/Hautamäki, Jaakkola (15613), (perheestä 486) s. 07.12.1848 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Vihitty 02.12.1876 Vimpeli Aleksanteri Jaakonpoika Jaakkola (15071). (Perhe 1715) s. 03.10.1853 Vimpeli Jaakkola
Muuttanut: Perheineen Kaarinaan 1899.

Lapset:
1. Jaakko s. 29.09.1877 Vimpeli Jaakkola
Muuttanut: 1899 Kaarina.
2. Liisa napsun Liisa ?, s. 16.09.1879 Vimpeli Jaakkola, k. 13.10.1931 Lappajärvi.

Muistiinpanot: 1910 Henkikirja itsellinen Liisa Hongisto s-79, verolla 0 ja 1. lapset 1. ja 1. yht 3.
3. Aleksanteri s. 01.06.1880 Vimpeli Jaakkola.
4. Aliina
5. Signe Sanelma
6. Edla
7. Tiitus
8. Delila
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 488
13. Jaakko Antinpoika Alalantela /Hautamäki (20453), (perheestä 486) torppari, s. 07.08.1852 Lappajärvi Tarvola, k. Usa.

Puoliso: Vihitty 15.11.1897 Lappajärvi Kaisa Erkintytär Pietilä, Hautamäki (5374). (Perhe 4519) torpparin vaimo, s. 28.10.1856 Lappajärvi Pietilä, k. USA.

Lapset:
1. Hilda s. 17.06.1880 Lappajärvi Tarvola, k. 01.01.1973 USA jul kuol.
2. Oskari
3. Miina
4. Aliina
5. Miina
6. Hanna
7. Senja Maria
8. Akseli
9. Iivari
10. Isaskar
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 489
13. Albertiina Antintytär Alalantela /Hautamäki (20454), (perheestä 486) s. 25.09.1854 Lappajärvi Tarvola, k. 09.11.1917 Alajärvi.

Puoliso: Vihitty 22.08.1875 Lappajärvi Juho Kustaa Kustaanpoika Antila, Ålgren (34040) torppari, s. 17.09.1851 Kurejoki Antila, k. 02.11.1901 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 490
12. Liisa Jaakontytär Alalantela (15610), (perheestä 485) s. 20.08.1827 Lappajärvi Alalantela, k. 29.01.1858 Lappajärvi Tarvola.

Puoliso: Vihitty 18.12.1846 Lappajärvi Taavi Matinpoika Tarvonen /Koukkari (20456). (Perhe 3678) talollinen, s. 08.03.1828 Lappajärvi Tarvola, k. 02.07.1886 Lappajärvi
Muuttanut: Koukkari 1870.

Lapset:
1. Maria s. 13.08.1848 Lappajärvi Tarvola. Perhe 491
2. Matti s. 29.09.1851 Lappajärvi Tarvola, k. 13.04.1936 Soini Kukkola.
3. Anna Kaisa s. 25.11.1854 Lappajärvi Tarvola. Perhe 492
4. Jaakko s. 03.11.1857 Lappajärvi Tarvola, k. 22.04.1859 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 491
13. Maria Taavintytär Tarvonen /Koukkari (19726), (perheestä 490) s. 13.08.1848 Lappajärvi Tarvola, k. 29.08.1912 Lappajärvi Tarvonen.
Muistiinpanot: 1876-1887

1. puoliso: Vihitty 17.12.1875 Antti Antinpoika Timo (320). (Perhe 2651) talollinen Timonen n:11 viljeli 5/32 per, 1876-1889, omistus 5/64 per. 5/64 Matti Paavonpojan s.1796 perilliset, s. 02.12.1844 Lappajärvi, k. 09.04.1889 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Timonen n:11, talo 5/32 per. vero 5.5 rupl. savu 1, isäntä Antti Antinpoika s-44, emäntä Maria s-48, vävy (lanko) Matti s-27, vaimo Liisa s-35, vävyn poika Matti s-63, renki Heikki Taavinpoika s-verolla 4 ja 2, lapset 0 ja 3, yht 7+renki. 1885 Henkikirja Timonen n:11, talo 5/32 per. vero 5,5 rupl. savu 1, isäntä Antti s-44, emäntä Maria, vävy lanko Matti s-27, vaimo Liisa s-35, vävyn poika Matti s-63 vaimo Liisa s-60, verolla 3 ja 3, lapset 0 ja 3, yht 9 henk. 1890 Henkikirja Timonen n.11, talo 5/32 per. vero 5,5 rupl. savu 1, isäntä vävy Matti s-27, emäntä Liisa s-35, vävyn poika Matti s-63, vaimo Liisa s-60, Maria s-69, leski Liisa Nykänen s-56, verolla verolla 2 ja 4, lapset 1 ja 1, yht 8 henk.
ripillä 1864-1868-1867

Lapset:
1. Liisa s. 11.04.1876 Lappajärvi Timo, k. 25.04.1876 Lappajärvi.
2. Maria s. 15.01.1878 Lappajärvi Timo, k. 11.02.1878 Lappajärvi.
3. Anna
4. Juho
5. Tilta
6. Hanna
2. puoliso: Vihitty 07.06.1890 Lappajärvi Jaakko Matinpoika Viitala (4402). (Perhe 893). (Perhe 894). (Perhe 1432) s. 17.07.1845 Lappajärvi Viitala, k. 02.04.1894 Lappajärvi.
3. puoliso: Jaakko Antinpoika Kuoppala (21124). (Perhe 2690). (Perhe 2692) s. 08.08.1853 Lappajärvi Itäkylä, k. 07.02.1923 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 492
13. Anna Kaisa Taavintytär Tarvonen /Koukkari (20457), (perheestä 490) s. 25.11.1854 Lappajärvi Tarvola, k. 30.07.1930 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 30.04.1882 Lappajärvi Aukusti Juhonpoika Orava, Salonpää (34056) s. 16.07.1857 Menkijärvi Orava, k. 04.02.1926 Lappajärvi Kärnä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 493
12. Jaakko Jaakonpoika Alalantela (15609), (perheestä 485) s. 22.12.1829 Lappajärvi Alalantela, k. 1884 Karstula.
Jaakko oli syytettynä yhdessä Juho Matinpoika Sadeharjun kanssa Taavi Matinpoika Tullilan murhasta. Rikoskumppanit olivat yksissä tuumin lyöneet uhria jollain esineellä kuolettavasti päähän. Heitä ei tuomittu todisteiden Puututtua
Muuttanut: Lehtimäki 09.08.1868, Lappajärvi 1872. Karstula 1873.

Puoliso: Vihitty 03.12.1853 Lappajärvi Liisa Antintytär Lappinen, Alalantela (20466) s. 09.06.1830 Purmojärvi Hanhikangas, k. 21.11.1914 Kyyjärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 14.12.1855 Lappajärvi Tarvola, k. 15.01.1858 Lappajärvi.
2. Maria s. 27.01.1858 Lappajärvi Tarvola, k. 10.09.1858 Lappajärvi.
3. Antti s. 17.05.1859 Lappajärvi Tarvola, k. 00.03.1906 Usa.
4. Liisa s. 16.12.1860 Lappajärvi Tarvola, k. 02.06.1864 Lappajärvi.
5. Maria s. 27.09.1862 Lappajärvi Tarvola, k. 16.05.1864 Lappajärvi.
6. Anna s. 25.02.1864 Lappajärvi Tarvola, k. 29.06.1866 Lappajärvi.
7. Juho Erkki s. 18.05.1866 Lappajärvi Tarvola, k. Usa.
8. Amanda s. 21.09.1869 Lehtimäki Kaltiala, k. 07.01.1914 Kyyjärvi.
9. Hilma Maria s. 08.09.1873 Karstula Kyyjärvi, k. Usa
Muuttanut: USA 1889.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 494
12. Matti Jaakonpoika Alalantela, Kuoppala (15618), (perheestä 485) vävy, s. 07.09.1832 Lappajärvi Alalantela, k. 11.04.1904 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 03.12.1853 Lappajärvi Liisa Antintytär Kuoppala (12271). (Perhe 1820) s. 21.08.1837 Lappajärvi Kuoppala, k. 21.01.1915 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Antti s. 15.08.1858 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 495
2. Anna Maria s. 24.09.1860 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 496
3. Matti s. 20.02.1869 Lappajärvi Itäkylä, k. 13.12.1930 Lappajärvi Itäkylä.
4. Leanteri s. 09.02.1872 Lappajärvi Itäkylä
Muuttanut: kannukseen 1908.
5. Jaakko s. 17.12.1874 Lappajärvi Itäkylä, k. 07.02.1875 Lappajärvi Itäkylä.
6. Aliina s. 19.06.1879 Lappajärvi Itäkylä
Muuttanut: veteli15.09.1909.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 495
13. Antti Matinpoika Kuoppala (20470), (perheestä 494) s. 15.08.1858 Lappajärvi Itäkylä, k. 03.08.1907 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 13.12.1878 Lappajärvi Maria Matintytär Ammesmäki (12010). (Perhe 534) s. 31.08.1860 Lappajärvi Itäkylä, k. 02.04.1911 Lappajärvi.

Lapset:
1. Miilia s. 20.09.1879 Lappajärvi Itäkylä, k. 04.05.1881 Lappajärvi.
2. Sanelma
3. Julius Kasperi Muuttanut: Helsinki1916.
4. Antti (Aron Vaseli) kaksonen
Muuttanut: Kannus 1931.
5. Rikhard
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 496
13. Anna Maria Matintytär Kuoppala (20471), (perheestä 494) s. 24.09.1860 Lappajärvi Itäkylä, k. 18.05.1923 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Vihitty 26.03.1883 Lappajärvi Aleksanteri Juhonpoika Uusimäki/Kuoppala (1102). (Perhe 2855) s. 11.09.1858 Lappajärvi Ammesmäki, k. 02.04.1911 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 497
12. Maria Jaakontytär Alalantela /Päällysaho (15617), (perheestä 485) s. 03.04.1838 Lappajärvi Alalantela, k. 04.05.1913 Lappajärvi Kauhajärvi.

Puoliso: Vihitty 04.04.1859 Lappajärvi Taavi Matinpoika Tarvonen /Koukkari (20456). (Perhe 3678). (Perhe 3679) talollinen, s. 08.03.1828 Lappajärvi Tarvola, k. 02.07.1886 Lappajärvi
Muuttanut: Koukkari 1870.

Lapset:
1. Matilda s. 07.03.1861 Lappajärvi Tarvola, k. 19.04.1938 USA Wisconsi Mable.
2. Heikki Taavi s. 19.01.1864 Lappajärvi Tarvola.
3. Juho Erkki s. 11.03.1867 Lappajärvi Tarvola, k. Usa.
4. Jaakko Hermanni s. 11.09.1870 Lappajärvi Kauhajärvi
Muuttanut: Kauhava 20.12.1892.
5. Vilhelmiina s. 01.02.1874 Lappajärvi Kauhajärvi.
kuuluutettuSamuli Hernesahon kanssa
Muuttanut: Evijärvi24.02.1898.
6. Aleksanteri s. 22.06.1880 Lappajärvi Kauhajärvi, k. 01.01.1973 jul kuol USA.
7. Kaarle Kustaa
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 498
12. Anna Jaakontytär Alalantela (15621), (perheestä 485) s. 11.05.1844 Lappajärvi Alalantela, k. 15.09.1902 Lehtimäki Hernesmaa.

Puoliso: Vihitty 24.12.1870 Lehtimäki Heikki Aabrahaminpoika Myllymäki (20476). (Perhe 3855) itsellinen Mäkitupalainen, s. 16.11.1843 Lehtimäki, k. 1900 Lehtimäki.

Lapset:
1. Vilhelmiina s. 13.01.1871 Lehtimäki.
2. Eemil renki
Muuttanut: viimeksi Kauhava 1910.
3. Heikki renki
Muuttanut: viimeksi naimattomana Evijärvelle1906.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 499
11. Anna Matintytär Alalantela, Iiruu / Storbacka (15385), (perheestä 468) torpparin Vaimo, s. 06.03.1804 Vimpeli, k. 06.02.1864 Alajärvi Storbacka.

Puoliso: Vihitty 24.06.1828 Vimpeli Erkki Juhonpoika Storbacka (12922) torppari, s. 23.05.1806 Alajärvi Möksy Iiru, k. 29.08.1851 AlajärviStorbacka.

Lapset:
1. Juho s. 28.12.1829 Möksy Storbacka. Perhe 500
2. Saara s. 14.07.1831 Möksy Storbacka, k. 15.12.1849 Vimpeli Spangar.
3. Liisa s. 16.11.1835 Möksy Storbacka. Perhe 501
4. Maria s. 21.09.1839 Möksy Storbacka, k. 01.12.1863 Vimpeli
Muuttanut: Vimpeli1860.
5. Jaakko s. 24.12.1842 Möksy Storbacka. Perhe 502
6. Matti s. 12.11.1847 Möksy Storbacka. Perhe 503
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 500
12. Juho Erkinpoika Iiru/ Storbacka (15386), (perheestä 499) s. 28.12.1829 Möksy Storbacka, k. 01.12.1893 Alajärvi Paalijärvi.

Puoliso: Vihitty 30.11.1856 Alajärvi Maria Matintytär Storstrang (14896). (Perhe 3144) s. 22.07.1817 Vimpeli Storstrang, k. 17.01.1902 Alajärvi Paalijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 501
12. Liisa Erkintytär Iiru/ Storbacka (15388), (perheestä 499) s. 16.11.1835 Möksy Storbacka, k. 27.11.1894 Alajärvi
Muuttanut: Vimpeli 1855.

Puoliso: Vihitty 18.05.1806 Vimpeli Antti Erkinpoika Koskela (9039). (Perhe 4256) metsänvartija, s. 16.10.1837 Vimpeli Koskela, k. 01.02.1897 Alajärvi Paalijärvi
Muuttanut: Vimpeli 1855.

Lapset:
1. Maria s. 19.03.1866 Vimpeli Storstrang, k. 18.06.1864 Alajärvi Paalijärvi.
2. Liisa s. 21.06.1869 Vimpeli Storstrang, k. 15.04.1911 Vimpeli.
3. Aleksanteri
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 502
12. Jaakko Erkinpoika Iiru/ Storbacka (15390), (perheestä 499) s. 24.12.1842 Möksy Storbacka, k. 10.03.1902 Vimpeli
Muuttanut: Vimpeli 1857.

Puoliso: Stiina Kaisa Antintytär Haukilahti, Iiru/ Storbacka (20482) s. 21.09.1841 Veteli.

Lapset:
1. Liisa s. 17.12.1874 Vimpeli, k. 29.05.1968 USA jul kuol.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 503
12. Matti Erkinpoika Iiru / Storbacka (15391), (perheestä 499) s. 12.11.1847 Möksy Storbacka, k. 02.04.1927 Vimpeli
Muuttanut: Vimpeli 1859.

Puoliso: Vihitty 21.11.1871 Vimpeli Riitta Maria Antintytär Haukilahti, Iiru / Storbacka (20485) s. 26.05.1839 Veteli, k. 27.08.1885 Vimpeli.

Lapset:
1. Liisa s. 24.09.1872 Vimpeli, k. 21.02.1957 Usa.
2. Anna s. 17.12.1874 Vimpeli, k. 29.05.1968 USA jul kuol.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 504
10. Maria Antintytär Alalantela (10769), (perheestä 467) s. 11.07.1772 Lappajärvi Lantela, k. 08.12.1808 Lappajärvi Kitti.

Lapset:
1. Antti s. 15.04.1805 Lappajärvi Kitti, k. 15.10.1805 Lappajärvi Kitti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 505
10. Reetta Antintytär Alalantela, Häggman (10770), (perheestä 467) s. 12.03.1775 Lappajärvi Lantela Kitti.

Puoliso: Vihitty 26.10.1800 Lappajärvi Mikko Aabrahaminpoika Häggman (32642) renki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 506
10. Samuel Antinpoika Alalantela, Finni (10772), (perheestä 467) torppari Alalantela 1804-, s. 10.02.1779 Lappajärvi Lantela, k. 26.12.1847 Kauhava
Muuttanut: 21.05.1814 Vähäänkyröön ja sieltä Kauhavalle.
Muistiinpanot: 1804 Henkikirja Alalantela eli Kitti, torppari Samuel Antinpoika, vaimo Anna,
( verolle 02. 09. 1803) savut 1.
1805 Henkikirja Alalantela torppari Samuel Antinpoika ja vaimo Anna, savut 1.
1807 Henkikirja Alalantela torppari Samuel Antinpoika, vaimo Anna, savut 1.
1808 Henkikirja Alalantela torppari Samuel Antinpoika, vaimo Anna, savut 1.
1808 Lyhennysluettelo Alalantela n:46 torppari Samuel, henkiraha 12 kill. tuom raha 9 kill.
linna apu 2 kill. sair raha 2 kill. yht 23 kill. 2 runst.
1810 Henkikirja Torppari Samuel Antinp. Alalantela vaimo Anna, verolla yht 2, lapset 1. yht 3 henk

Puoliso: Vihitty 04.10.1801 Lappajärvi Anna Erkintytär Storhonkaniemi (8856). (Perhe 4326) s. 24.01.1774 Lappajärvi Savonkylä.

Lapset:
1. Antti s. 13.03.1802 Lappajärvi Tarvola, k. 04.11.1803 Lappajärvi Tarvola.
2. Samuel s. 07.10.1804 Lappajärvi Tarvola. Perhe 507
3. Matti s. 25.09.1808 Lappajärvi Tarvola, k. 02.12.1808 Lappajärvi.
4. Antti s. 02.02.1810 Lappajärvi Tarvola, k. Kuollut lapsena.
5. Erkki s. 11.11.1812 Lappajärvi Tarvola, k. 22.01.1813 Kyrö.
6. Elias s. 01.04.1815 Kauhava.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 507
11. Samuel Samuelinpoika Kitti /Finni (8852), (perheestä 506) kyläsuutari, s. 07.10.1804 Lappajärvi Tarvola
Muuttanut: 21.05.1814 Vähäänkyröön ja sieltä Kauhavalle.

Puoliso: Vihitty 25.06.1825 Kauhava Maria Esantytär Myntä, Kitti /Finni (32796) leski kuol, s. 12.08.1800 Kauhava Kamppila, k. 21.11.1835 Vähäkyrö.

Lapset:
1. Juho Kustaa s. 06.07.1832 kauhava.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 508
8. Paavo Paavonpoika Storsöyring (7156), (perheestä 141) asui 1729 veljensä talossa,1742 oma savu, s. 16.08.1708 Lappajärvi Söyrinki, k. 23.10.1744 Lappajärvi Söyrinki.
Muistiinpanot: 1742 Henkikirja Paavo Paavonpoika ja vaimo Annaverolla veljensä talossa, asuivat omassa talossa. 1750 Henkikirja Storsöyrig, leski Anna asui itsellisenä, poika Paavon ja tytär Marian kanssa itsellisinä, omassa mökissään.

Puoliso: Vihitty 02.02.1729 Lappajärvi Anna Erkintytär Storstrang, Storsöyring (7159) emäntä, s. 05.12.1708 Lappajärvi Söyrinki, k. 01.12.1787 Evijärvi Giers.

Lapset:
1. Maria s. 25.09.1731 Lappajärvi, k. 02.07.1732 Lappajärvi.
2. Paavo s. 19.01.1733 Lappajärvi.
3. Maria s. 04.02.1734 Lappajärvi.
4. Reetta s. 02.02.1736 Lappajärvi.
5. Juho s. 13.06.1738 Lappajärvi, k. 26.07.1739 Lappajärvi.
6. Anna s. 05.10.1739 Lappajärvi. Perhe 509
7. Erkki s. 21.04.1744 Lappajärvi, k. 20.09.1744 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 509
9. Anna Paavontytär Storsöyring, Kupila (18872), (perheestä 508) s. 05.10.1739 Lappajärvi, k. 11.04.1815 Purmojärvi Lillpellinen.

1. puoliso: Vihitty 19.01.1766 Evijärvi Giers Jaakko Mikonpoika Kupila (18868) s. 22.03.1738 Evijärvi Kupila, k. 24.10.1768 Evijärvi Kupila.

Lapset:
1. Matti s. 14.07.1766 Evijärvi Kupila, k. 08.08.1766 Evijärvi Kupila.
2. Liisa s. 20.10.1767 Evijärvi Kupila, k. 07.11.1767 Evijärvi Kupila.
3. Reetta s. 03.05.1769 Evijärvi Kupila. Perhe 510
2. puoliso: Matti Matinpoika Giers, Sulkakoski (10039) vävy Sulkakoski, s. 25.06.1746 Evijärvi Giers, k. Evijärvi Sulkakoski.
3. puoliso: Lauri Erkinpoika Lillsöyring, Lillpellinen (7152). (Perhe 1073) vävy talollinen Lillpellisessä, s. 03.08.1718 Lappajärvi Lillsöyring, k. 31.05.1796 Purmojärvi Lillpellinen.
Lapset:
4. Jaakko s. 07.03.1784 Kortesjärvi Purmojärvi, k. 18.04.1784 Purmojärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 510
10. Reetta Jaakontytär Kupila (2717), (perheestä 509) s. 03.05.1769 Evijärvi Kupila.

Puoliso: Vihitty 21.10.1792 Purmojärvi Taavi Juhonpoika Lillpellinen (2716). (Perhe 1435) talollinen, s. 24.11.1769 Purmojärvi Lillpellinen.

Lapset:
1. Anna s. 01.09.1793 Purmojärvi Lillpellinen, k. 01.05.1794 Purmojärvi Lillpellinen.
2. Maria s. 21.12.1794 Purmojärvi Lillpellinen. Perhe 511
3. Kaisa s. 13.07.1799 Purmojärvi Lillpellinen, k. 18.08.1799 Purmojärvi Lillpellinen.
4. Juho s. 06.11.1800 Purmojärvi Lillpellinen. Perhe 514
5. Reetta s. 07.02.1802 Purmojärvi Lillpellinen.
6. Jaakko s. 03.09.1803 Purmojärvi Lillpellinen, k. 05.10.1806 Purmojärvi Lillpellinen.
7. Taavi s. 07.01.1806 Purmojärvi Lillpellinen, k. 07.09.1808 Purmojärvi Lillpellinen.
8. Anna s. 10.05.1808 Purmojärvi Lillpellinen, k. 10.09.1808 Purmojärvi Lillpellinen.
9. Liisa s. 19.01.1810 Purmojärvi Lillpellinen. Perhe 523
10. Matti s. 15.06.1815 Purmojärvi Lillpellinen.
11. Kaisa s. 27.11.1818 Purmojärvi Lillpellinen, k. 16.12.1818 Purmojärvi Lillpellinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 511
11. Maria Taavintytär Lillpellinen, Tullila (10926), (perheestä 510) s. 21.12.1794 Purmojärvi Lillpellinen.

Puoliso: Vihitty 17.11.1820 Lappajärvi Matti Erkinpoika Hevosaho/Tullila (9758). (Perhe 2369) talollinen., s. 12.08.1800 Lappajärvi Tullila, k. 12.09.1847 Lappajärvi Tullila.

Lapset:
1. Maria s. 26.12.1822 Lappajärvi Tullila, k. 25.06.1823 Lappajärvi.
2. Erkki naimaton ,kuristui vesimyllyssä, s. 11.04.1824 Lappajärvi Tullila, k. 19.02.1848 Lappajärvi Tullila.
3. Liisa s. 19.05.1825 Lappajärvi Tullila.
4. Juho s. 09.06.1827 Lappajärvi Tullila.
5. Matti s. 28.05.1829 Lappajärvi Tullila. Perhe 512
6. Taavi s. 18.12.1830 Lappajärvi Tullila.
7. Maria s. 21.08.1833 Lappajärvi Tullila.
8. Reetta s. 21.04.1835 Lappajärvi Tullila, k. 21.01.1836 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 512
12. Matti Matinpoika Hevosaho/Tullila, Storhök (4429), (perheestä 511) talollinen, s. 28.05.1829 Lappajärvi Tullila, k. 31.03.1909 Alajärvi
Muuttanut: Alajärvelle koko perhe 1872.

1. puoliso: Vihitty 03.12.1855 Alajärvi Maria Matintytär Storhök Lindbacka (32773) s. 21.01.1834 Vimpeli, k. 24.04.1862 Lappajärvi.

Lapset:
1. Matti s. 24.02.1856 Lappajärvi. Perhe 513
2. Liisa s. 03.12.1858 Lappajärvi. Perhe 166
3. Anna s. 29.10.1861 Lappajärvi, k. 16.01.1863 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 03.12.1854 Vimpeli Kaisa Juhontytär Hernesniemi (4415). (Perhe 155) emäntä, s. 31.05.1832 Lappajärvi Hernesniemi, k. 01.05.1893 Kurejoki Storhöök.
Lapset:
4. Maija s. 07.01.1864 Lappajärvi Tullila, k. 25.02.1928 Alajärvi.
3. puoliso: Liisa Kustaantytär Storpynttäri /Jata-aho, Hevosaho (18203) s. 24.02.1834 Ähtäri, k. 24.08.1922 Alajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 513
13. Matti Matinpoika Storhöök (4430), (perheestä 512) s. 24.02.1856 Lappajärvi, k. 26.01.1904 Alajärvi Kurejoki.

Puoliso: Saara Erkintytär Tullila, Storhöök (34021). (Perhe 2354) s. 17.04.1852 Lappajärvi, k. 12.04.1910 Alajärvi Paalijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 514
11. Juho Taavinpoika Lillpellinen (2715), (perheestä 510) talollinen, s. 06.11.1800 Purmojärvi Lillpellinen, k. 1870 Purmojärvi Lillpellinen.

Puoliso: Vihitty 06.11.1822 Lappajärvi Liisa Matintytär Ollila, Lillpellinen (219). (Perhe 2746) emäntä, s. 09.01.1804 Lappajärvi Ollila, k. 09.08.1885 Purmojärvi Lillpellinen.

Lapset:
1. Taavi s. 12.09.1826 Purmojärvi Lillpellinen, k. 26.09.1826 Purmojärvi Lillpellinen.
2. Maria s. 17.10.1827 Purmojärvi Lillpellinen. Perhe 515
3. Anna s. 26.07.1832 Purmojärvi Lillpellinen. Perhe 517
4. Taavi s. 14.04.1836 Purmojärvi Lillpellinen. Perhe 519
5. Liisa s. 30.08.1840 Purmojärvi Lillpellinen. Perhe 521
6. Reetta s. 27.03.1845 Purmojärvi Lillpellinen. Perhe 522
7. Matilda s. 05.03.1850 Purmojärvi Lillpellinen, k. 05.08.1850 Purmojärvi Lillpellinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 515
12. Maria Juhontytär Lillpellinen (2718), (perheestä 514) s. 17.10.1827 Purmojärvi Lillpellinen, k. 12.06.1910 Kortesjärvi Skottari.

Puoliso: Vihitty 19.12.1845 Evijärvi Lauri Jaakonpoika Lassila, Skottari (4882). (Perhe 2148) s. 01.03.1823 Evijärvi Lassila, k. 17.12.1897 Kortesjärvi Purmojärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 13.10.1849 Purmojärvi Lillpellinen, k. 03.03.1852 Purmojärvi Lillpellinen.
2. Jaakko s. 02.04.1855 Purmojärvi Lillpellinen. Perhe 516
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 516
13. Jaakko Laurinpoika Skottari (4886), (perheestä 515) s. 02.04.1855 Purmojärvi Lillpellinen, k. 18.03.1928 Purmojärvi Skottari.
Tietäjä ja kansanparantaja, hän laittopi jäsenet paikoilleen ja tiesi rohdot vaivaan kuin vaivaan.Osasi veren pysäytyksen potilasta näkemättä.

Puoliso: Anna Liisa Jaakontytär Tullila (12980). (Perhe 2324) s. 05.10.1856 Lappajärvi Tullila, k. 28.08.1920 Purmojärvi
Muuttanut: Kottari1877.

Lapset:
1. Senja Pauliina s. 10.03.1879 Purmojärvi, k. 09.04.1897 Purmojärvi.
2. Hilma Alina
3. Kaarle Kustaa talollinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 517
12. Anna Juhontytär Lillpellinen (2719), (perheestä 514) s. 26.07.1832 Purmojärvi Lillpellinen.

Puoliso: Juho Juhonpoika Örn (4887). (Perhe 1430) s. 22.08.1833 Lappajärvi Savonkylä.

Lapset:
1. Juho s. 01.07.1853 Lappajärvi Savonkylä.
2. Matti s. 18.09.1855 Lappajärvi Savonkylä, k. 11.11.1855 Lappajärvi.
3. Matti s. 14.12.1856 Lappajärvi Savonkylä.
4. Maria s. 06.01.1857 Lappajärvi Savonkylä.
5. Erkki s. 28.04.1860 Lappajärvi Savonkylä. Perhe 518
6. Liisa s. 29.05.1862 Lappajärvi Savonkylä, k. 10.04.1867 Lappajärvi.
7. Matti s. 06.02.1865 Lappajärvi Savonkylä, k. 1867 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 518
13. Erkki Juhonpoika Örn (4894), (perheestä 517) s. 28.04.1860 Lappajärvi Savonkylä, k. 25.11.1924 Ylistaro.

Puoliso: Vihitty 28.04.1860 Lappajärvi Maria Emilia Erkintytär Hoisko (12021). (Perhe 285) s. 28.06.1869 Alajärvi Hoisko, k. 24.11.1924 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 519
12. Taavi Juhonpoika Lillpellinen (2720), (perheestä 514) s. 14.04.1836 Purmojärvi Lillpellinen.

Puoliso: Maria Taavintytär Kontiainen, Lillpellinen (4897) s. 20.08.1838 Lappajärvi Savonkylä.

Lapset:
1. Liisa s. 14.06.1857 Purmojärvi.
2. Maria s. 07.12.1860 Purmojärvi.
3. Anna s. 11.07.1864 Purmojärvi.
4. Juho s. 09.12.1867 Purmojärvi, k. 02.06.1875 Lappajärvi.
5. Vilhelmiina s. 04.09.1871 Purmojärvi. Perhe 520
6. Matti s. 16.07.1874 Purmojärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 520
13. Vilhelmiina Taavintytär Lillpellinen (4904), (perheestä 519) s. 04.09.1871 Purmojärvi.

Puoliso: Aleksanteri Antinpoika Purola, Isopellinen (20736). (Perhe 625) s. 07.02.1867 Lappajärvi Purola.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 521
12. Liisa Juhontytär Lillpellinen (2721), (perheestä 514) s. 30.08.1840 Purmojärvi Lillpellinen, k. 10.09.1880 Lappajärvi Lammi.

Puoliso: Taavi Jaakonpoika Lammi (1994). (Perhe 2103) talollinen n:3 Lammi 1/24vero ja 1/24 kr, s. 27.11.1841 Lappajärvi Lammi.

Lapset:
1. Sanna Maria s. 11.12.1864 Lappajärvi Lammi, k. 23.08.1866 Lappajärvi.
2. Matti s. 27.08.1867 Lappajärvi Lammi, k. 16.11.1880 Lappajärvi.
3. Liisa s. 20.08.1871 Lappajärvi Lammi, k. 24.01.1951 Lappajärvi Kärnä.
4. Juho Erkki s. 21.04.1875 Lappajärvi Lammi, k. 09.08.1926 Lappajärvi.
5. Jaakko s. 20.01.1879 Lappajärvi Lammi, k. 13.02.1880 Lappajärvi.
6. Hanna s. 08.09.1880 Lappajärvi Lammi, k. 05.10.1880 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 522
12. Reetta Juhontytär Lillpellinen, Palojärvi (2722), (perheestä 514) s. 27.03.1845 Purmojärvi Lillpellinen, k. 22.12.1928 Kortesjärvi Palojärvi
Muuttanut: Kortesjärvi 1865.

Puoliso: Vihitty Lappajärvi Aleksanteri Lillstrang, Palojärvi (6387). (Perhe 4163) s. 30.03.1844 Vimpeli, k. 25.01.1915 Kortesjärvi Palojärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 21.09.1866 Kortesjärvi Palojärvi, k. 04.06.1963 Jul kuol USA.
2. Erkki talollinen, s. 11.08.1870 Kortesjärvi Palojärvi, k. 12.10.1937 Kortesjärvi Palojärvi.
3. Juho s. 14.11.1875 Kortesjärvi Palojärvi, k. 01.03.1962 USA Michigan Ironwood
Muuttanut: Amerikka 28.01.1893.
4. Jaakko talollinen, s. 25.09.1878 Kortesjärvi Palojärvi, k. 22.10.1951 Purmojärvi Vesterbacka
Muuttanut: Amerikka 28.01.1901, takaisin 1907, Kanada22.12.1924 ja takaisin 1928, muutti Peltoniemeen 1911 ja Vesterbackalle1916.
5. Sanna Maria mattila Torpparin Vaimo.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 523
11. Liisa Taavintytär Lillpellinen, Lukkarila (1828), (perheestä 510) s. 19.01.1810 Purmojärvi Lillpellinen.

1. puoliso: Vihitty 14.10.1831 Lappajärvi Juho Juhonpoika Lukkarila (1804). (Perhe 4514) talollisen poika, s. 04.01.1810 Lappajärvi Lukkarila, k. 22.10.1831 Lappajärvi Lukkarila.

Lapset:
1. Maija Kreeta s. 22.02.1832 Lappajärvi.
2. puoliso: Vihitty 27.11.1843 Lappajärvi Simo Simonpoika Försti (1873) vävy talollinen, s. 27.09.1795 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 524
8. Maria Paavontytär Storsöyring (9808), (perheestä 141) suutarin vaimo, s. 14.03.1712 Lappajärvi Storsöyring, k. 27.03.1774 Alajärvi Storpynttäri.

Puoliso: Vihitty 29.11.1736 Lappajärvi Lauri Pietarinpoika Pynttäri (9806) vävy Söyringissä ,Itsel ja torppari Pyntt, s. 06.08.1712 Alajärvi Storpynttäri, k. 29.07.1787 Alajärvi Storpynttäri.
Suutari.

Lapset:
1. Jaakko s. 12.07.1737 Alajärvi Pynttäri, k. 20.09.1737 Alajärvi Pynttäri.
2. Matti s. 01.02.1739 Alajärvi Pynttäri, k. 23.07.1739 Alajärvi Pynttäri.
3. Lauri s. 13.09.1740 Alajärvi Pynttäri, k. 11.09.1741 Alajärvi.
4. Liisa s. 01.11.1741 Alajärvi Pynttäri, k. 16.06.1743 Alajärvi.
5. Taavi s. 12.02.1743 Alajärvi Pynttäri, k. 07.06.1743 Alajärvi.
6. Lauri s. 15.03.1744 Alajärvi Pynttäri, k. 19.07.1749 Alajärvi.
7. Juho kuollessaan kirkonköyhä, s. 25.10.1745 Alajärvi Pynttäri, k. 05.06.1804 Alajärvi Pynttäri.
8. Kustaa s. 26.05.1747 Alajärvi Pynttäri, k. 31.07.1747 Alajärvi.
9. Jeremias s. 26.06.1748 Alajärvi Pynttäri. Perhe 525
10. Maria s. 01.04.1750 Alajärvi Pynttäri. Perhe 526
11. Liisa naimaton, s. 28.04.1751 Alajärvi Pynttäri, k. 07.05.1819.
12. Aabraham s. 30.12.1753 Alajärvi Pynttäri. Perhe 551
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 525
9. Jeremias Laurinpoika Pynttäri (9889), (perheestä 524) s. 26.06.1748 Alajärvi Pynttäri.

Puoliso: Vihitty 27.11.1777 Kuortane Riitta Heikintytär Rintamäki, Pynttäri (16203) s. 1748 Kuortane.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 526
9. Maria Laurintytär Pynttäri, Ammesmäki (16064), (perheestä 524) itsellisen vaimo, s. 01.04.1750 Alajärvi Pynttäri, k. 28.02.1820 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 09.04.1769 Alajärvi Antti Juhonpoika Back /Mäkitalo, Koivuniemi (16204) renki Itsellinen, s. 21.03.1744 Kortesjärvi (Pedersöre).

Lapset:
1. Sophia s. 29.01.1770 Alajärvi Storpynttäri.
2. Kustaa sotilas Sandelsin Joukoissa 1809, s. 16.03.1771 Alajärvi Pynttäri.
3. Liisa s. 17.06.1772 Alajärvi Storpynttäri.
4. Matti Kustaa s. 16.05.1773 Alajärvi Storpynttäri.
5. Erkki s. 18.03.1775 Alajärvi Pynttäri, k. 17.03.1781 Alajärvi Koivujärvi.
6. Matti Kustaa s. 27.05.1776 Alajärvi Pynttäri. Perhe 527
7. Maria s. 28.06.1777 Alajärvi Pynttäri. Perhe 528
8. Susanna s. 07.12.1780 Alajärvi. Perhe 547
9. Anna s. 05.08.1782 Alajärvi Storpynttäri. Perhe 548
10. Aabraham s. 03.11.1783 Alajärvi Storpynttäri.
11. Reetta s. 12.02.1785 Alajärvi Storpynttäri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 527
10. Matti Kustaa Antinpoika Koivuniemi, Harju (2120), (perheestä 526) vävy Harjulla, s. 27.05.1776 Alajärvi Pynttäri.

Puoliso: Vihitty 21.05.1795 Lappajärvi Maria Erkintytär Harju (2089) s. 20.06.1774 Lappajärvi.

Lapset:
1. Liisa s. 19.02.1796 Lappajärvi Harju, k. 19.07.1798 Lappajärvi Harju.
2. Maria s. 28.05.1797 Lappajärvi Harju.
3. Susanna s. 01.04.1799 Lappajärvi Harju, k. 04.09.1799 Lappajärvi Harju.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 528
10. Maria Antintytär Koivuniemi, Ammesmäki (12168), (perheestä 526) emäntä, s. 28.06.1777 Alajärvi Pynttäri, k. 17.12.1816 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 09.10.1796 Lappajärvi Taavi Matinpoika Ammesmäki (12131). (Perhe 4096) talollinen Ammesmäki 7/48 kr 1815 alk., s. 25.12.1771 Lappajärvi Ammesmäki.
Muistiinpanot: 1815 Ammesmäki n:36, Isäntä Taavin talo 5/48 kr, emäntä Maria, Anna piika, 1, 2, 1, verolla 3 henk
lapset 4 . yht 7 henk, viinap.v. 3 1/2 kappaa,
Torppari Matti Antinp. Reetta vaimo, verolla 2 h, lapset 2 yht 4 h.
Syytinkim. Antti Matinp, Reetta vaimo, verolla 2, lapset 2, yht 4 henk.

Lapset:
1. Matti s. 06.12.1797 Lappajärvi Ammesmäki, k. 18.12.1797 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Juho s. 09.01.1799 Lappajärvi Ammesmäki, k. 14.01.1799 Lappajärvi Ammesmäki.
3. Antti s. 23.02.1800 Lappajärvi Ammesmäki, k. 01.03.1800 Lappajärvi Ammesmäki.
4. Maria s. 18.05.1801 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 529
5. Taavi s. 09.08.1802 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 537
6. Matti s. 28.03.1805 Lappajärvi Ammesmäki, k. 02.08.1805 Lappajärvi Ammesmäki.
7. Juho s. 01.06.1806 Lappajärvi Ammesmäki, k. 11.06.1806 Lappajärvi Ammesmäki.
8. Aabraham s. 09.07.1807 Lappajärvi Ammesmäki.
9. Erkki s. 28.07.1810 Lappajärvi Ammesmäki, k. 03.08.1810 Lappajärvi Ammesmäki.
10. Jaakko s. 28.07.1810 Lappajärvi Ammesmäki, k. 12.11.1810 Lappajärvi Ammesmäki.
kaksonen.
11. Liisa s. 25.02.1812 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 541
12. Kustaa s. 25.12.1814 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 545
13. Matti s. 16.12.1816 Lappajärvi Ammesmäki, k. 11.01.1817 Lappajärvi Ammesmäki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 529
11. Maria Taavintytär Ammesmäki (12170), (perheestä 528) s. 18.05.1801 Lappajärvi Ammesmäki, k. 30.06.1833 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 00.12.1815 Lappajärvi Juho Juhonpoika Patana, Ammesmäki (12187) vävy Torppari (Sinnemäki), s. 16.09.1789 Veteli.
Muistiinpanot: 1820 Henkikirja Ammesmäki n:36, Isäntä vävy Juho Juhonp. Patanan talo 7/48 vero, Maria emäntä,
Taavi lanko Maria tytär, 1, 1, 1, 1, verolla 4, lapset 2,yht. 6 henk, viinap. v. 3 1/2 kappaa.
Torppari Matti Antinp. Reetta vaimo, Liisa tytär verolla 3, lapset 2, yht 5 henk.
Syytinkimies Antti Matinp, Reetta vaimo, verolla 2 henk. yht 5 henk.
1825 Henkikirja Ammesmäki n:36, Isäntä vävy Juho Juhonp. patana, Maria emäntä, verolla 2, henk.
lapset 3, yht 5 henk. viinap.v. 2 kappaa.
Syytinkimies Taavi Matinp. Maria vaimo, verolla 2, lapset 1,yht 3 henk.

Lapset:
1. Maria s. 14.04.1817 Lappajärvi Ammesmäki, k. 03.07.1817 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Juho s. 23.11.1819 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 530
3. Taavi s. 09.05.1821 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 531
4. Liisa s. 14.07.1824 Lappajärvi Ammesmäki, k. 22.05.1825 Lappajärvi Ammesmäki.
5. Matti s. 02.11.1825 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 534
6. Antti s. 03.09.1828 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 536
7. Elias s. 24.12.1829 Lappajärvi Ammesmäki, k. 20.03.1830 Lappajärvi Ammesmäki.
8. Erkki s. 09.06.1831 Lappajärvi Ammesmäki, k. 14.07.1831 Lappajärvi Ammesmäki.
9. Jaakko s. 09.09.1832 Lappajärvi Ammesmäki, k. 03.11.1832 Lappajärvi Ammesmäki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 530
12. Juho Juhonpoika Ammesmäki (12189), (perheestä 529) talollisen poika, s. 23.11.1819 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 01.12.1837 Lappajärvi Leena Matintytär Isotalo, Ammesmäki (24014). (Perhe 4054) s. 09.05.1818 Alajärvi Isotalo.

Lapset:
1. Matti s. 13.05.1839 Lappajärvi Ammesmäki, k. 29.05.1839 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Juho s. 23.07.1840 Lappajärvi Ammesmäki.
3. Matti s. 06.08.1841 Lappajärvi Ammesmäki, k. 16.09.1841 Lappajärvi Ammesmäki.
4. Matti s. 18.11.1842 Lappajärvi Ammesmäki.
5. Juho Heikki s. 20.02.1845 Lappajärvi Ammesmäki.
6. Aabraham s. 11.06.1846 Lappajärvi Ammesmäki, k. 15.07.1846 Lappajärvi Ammesmäki.
7. Anna Leena kul tied Maria, s. 28.07.1847 Lappajärvi Ammesmäki, k. 15.09.1847 Lappajärvi Ammesmäki.
8. Loviisa Ulrika s. 29.04.1849 Lappajärvi Ammesmäki.
9. Maria s. 04.03.1851 Lappajärvi Ammesmäki.
10. Anna Leena s. 04.03.1851 Lappajärvi Ammesmäki.
kaksoset.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 531
12. Taavi Juhonpoika Ammesmäki (12190), (perheestä 529) taloll n:4 Ammesmäki 7/256 ver, s. 09.05.1821 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 15.12.1845 Lappajärvi Maria Juhontytär Ammesmäki, Ammesmäki (12208) emäntä, s. 19.06.1825 Lappajärvi Ammesmäki, k. 01.12.1891 Lappajärvi Ammesmäki.

Lapset:
1. Juho epäselv kuol ajassa, s. 28.03.1847 Lappajärvi Ammesmäki, k. 20.04.1848 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Liisa s. 19.11.1849 Lappajärvi Ammesmäki, k. 18.02.1850 Lappajärvi.
3. Matti s. 28.07.1851 Lappajärvi Ammesmäki.
4. Johanna s. 02.01.1853 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 532
5. Taavi s. 19.02.1858 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 533
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 532
13. Johanna Taavintytär Ammesmäki (12209), (perheestä 531) s. 02.01.1853 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Matti Jaakonpoika Lund, Ammesmäki (11905). (Perhe 1574) vävy, s. 20.01.1847 Hietoja Lund
Muuttanut: Lappajärvi 1871.

Lapset:
1. Jaakko palv kelpaamaton, s. 12.12.1871 Lappajärvi Itäkylä.
2. Maria s. 07.07.1875 Lappajärvi Itäkylä, k. 04.07.1951 Lappajärvi Itäkylä.
3. Hermanni s. 11.07.1878 Lappajärvi Itäkylä.
4. Matti
5. Hanna
6. Matti
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 533
13. Taavi Taavinpoika Ammesmäki (33291), (perheestä 531) talollinen, s. 19.02.1858 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 29.04.1884 Alajärvi Liisa Antintytär Ammesmäki (33292) s. 01.09.1862 Alajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 534
12. Matti Juhonpoika Ammesmäki (4746), (perheestä 529) s. 02.11.1825 Lappajärvi Itäkylä, k. 23.02.1882 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 16.12.1847 Lappajärvi Maria Erkintytär Lund, Ammesmäki (4747). (Perhe 1567) emäntä, s. 11.02.1829 Lappajärvi Hietoja, k. 20.06.1870 Lappajärvi Ammesmäki.

Lapset:
1. Matti s. 25.01.1849 Lappajärvi Itäkylä, k. 13.08.1849 Lappajärvi Itäkylä.
2. Liisa s. 29.09.1850 LappajärviItäkylä. Perhe 535
3. Anna s. 07.09.1853 Lappajärvi Itäkylä, k. 24.09.1880 Lappajärvi Itäkylä.
4. Maria s. 01.11.1855 Lappajärvi Itäkylä, k. 29.07.1859 Lappajärvi Itäkylä.
5. Matti s. 02.04.1858 Lappajärvi Itäkylä, k. 28.09.1859 Lappajärvi Itäkylä.
6. Maria s. 31.08.1860 Lappajärvi Itäkylä. Perhe 495
7. Loviisa s. 30.01.1864 Lappajärvi Itäkylä.
8. Juho s. 20.07.1867 Lappajärvi Itäkylä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 535
13. Liisa Matintytär Ammesmäki, Sandbacka (4745), (perheestä 534) s. 29.09.1850 LappajärviItäkylä.

Puoliso: Vihitty 18.05.1867 Lappajärvi Taavi Juhonpoika Sandbacka (2792). (Perhe 2659) talollinen vävy Ammesmäki, s. 25.12.1845 Vimpeli Sandbacka.

Lapset:
1. Maija s. 09.02.1871 Sandbacka.
2. Anna Leena s. 13.01.1875 Lappajärvi, k. 22.06.1954 Vimpeli.
3. Taavi s. 12.01.1879 Lappajärvi.
4. Matti
5. Liisa
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 536
12. Antti Juhonpoika Ammesmäki (12224), (perheestä 529) talollinen 7/256 ver Ammesmäki n;4, s. 03.09.1828 Lappajärvi Ammesmäki.

1. puoliso: Anna Erkintytär Antila, Ammesmäki (12225). (Perhe 4154) s. 05.09.1826 Kurejoki Sihtala.

Lapset:
1. Maria s. 08.09.1851 Lappajärvi Ammesmäki, k. 31.03.1921 Lappajärvi Ammesmäki.
Puoliso: Vihitty 27.11.1893 Lappajärvi Juho Juhonpoika Lypsinmaa/Uusimäki (12116). Taulu 3573 , leski, s. 21.01.1846 Vimpeli Lypsinmaa, k. 02.02.1922 Vimpeli.
2. Erkki s. 16.10.1853 Lappajärvi Ammesmäki.
Puoliso: Maria Reetta Matintytär Honkaniemi, Ammesmäki (33302) , s. 28.01.1857 Lappajärvi Honkaniemiki.
3. Juho Antti s. 01.12.1856 Lappajärvi Ammesmäki.
Puoliso: Liisa Erkintytär Saari, Ammesmäki (33308) , s. 24.04.1859 Lappajärvi Saari.
4. Loviisa s. 02.09.1868 Lappajärvi Ammesmäki
Muuttanut: Helsinki 08.10.1892.
5. Matti s. 08.03.1870 Lappajärvi Ammesmäki.
2. puoliso: Vihitty 1880 lappajärvi Liisa Taavintytär Tervanen (31998). (Perhe 2336) s. 23.01.1841 Lappajärvi Tervanen.
Lapset:
6. Taavi s. 12.01.1879 Lappajärvi Ammesmäki.
7. Hemminki
8. Selma
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 537
11. Taavi Taavinpoika Ammesmäki (12178), (perheestä 528) itsellinen, s. 09.08.1802 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 30.04.1822 Lappajärvi Reetta Juhontytär Svedjebacka, Ammesmäki (12196) s. 1800 Evijärvi Ena.

Lapset:
1. Taavi s. 04.07.1823 Lappajärvi Ammesmäki, k. 07.08.1823 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Liisa s. 03.11.1829 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 538
3. Antti Kustaa s. 20.12.1832 Lappajärvi Ammesmäki, k. 04.02.1833 Lappajärvi Ammesmäki.
oang.
4. Maria s. 28.07.1825 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 539
5. Juho s. 05.07.1828 Lappajärvi Ammesmäki, k. 18.10.1828 Lappajärvi Ammesmäki.
6. Aleksanteri s. 28.07.1839 Lappajärvi Ammesmäki.
7. Salomon s. 16.06.1841 Lappajärvi Ammesmäki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 538
12. Liisa Taavintytär Ammesmäki (12198), (perheestä 537) s. 03.11.1829 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 07.04.1850 Lappajärvi Erkki Matinpoika Uusimäki (31578). (Perhe 2860) torp, s. 08.12.1831 Lappajärvi Uusimäki.

Lapset:
1. Matti s. 09.12.1852 Lappajärvi Uusimäki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 539
12. Maria Taavintytär Ammesmäki (12200), (perheestä 537) s. 28.07.1825 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Ammesmäki (20854)

Lapset:
1. Antti Kustaa s. 24.11.1847 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 540
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 540
13. Antti Kustaa Marianpoika Ammesmäki (20853), (perheestä 539) s. 24.11.1847 Lappajärvi Ammesmäki, k. 18.11.1920 Lappajärvi Savonkylä.

Puoliso: Kaisa Aabrahamintytär Olli (14228). (Perhe 3070) s. 25.06.1853 Lappajärvi Savonkylä, k. 26.04.1915 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 541
11. Liisa Taavintytär Ammesmäki (12181), (perheestä 528) torpparin Vaimo, s. 25.02.1812 Lappajärvi Ammesmäki, k. 07.12.1898 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 18.01.1837 Lappajärvi Kustaa Juhonpoika Leväniemi (19432). (Perhe 4382) torppari Leväniemi, s. 06.10.1817 Lappajärvi Leväniemi, k. 12.08.1868 Lappajärvi Leväniemi.

Lapset:
1. Maria s. 18.07.1838 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 542
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 542
12. Maria Kustaantytär Leväniemi (20376), (perheestä 541) s. 18.07.1838 Lappajärvi Ammesmäki, k. 21.11.1878 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 16.11.1857 Lappajärvi Juho Iisakinpoika Elgland (20849). (Perhe 3077) torppari Ammesmäellä, s. 14.06.1827 Vimpeli Sääksjärvi, k. 18.04.1903 Lappajärvi Itäkylä.

Lapset:
1. Juho Erkki s. 12.06.1860 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 543
2. Antti s. 03.08.1862 Lappajärvi Ammesmäki, k. 17.04.1892 Lappajärvi Itäkylä.
Oli kuulutettuAnna Jaakontytär Rantakankaan kanssa.
3. Jaakko s. 25.07.1866 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 544
4. Liisa s. 22.09.1869 Lappajärvi Itäkylä, k. 02.02.1870 Lappajärvi.
5. Matti s. 13.03.1871 Lappajärvi Itäkylä, k. 01.08.1894 Lappajärvi.
6. Taavi s. 08.03.1874 Lappajärvi Itäkylä, k. 10.01.1878 Lappajärvi.
7. Taavi s. 07.11.1878 Lappajärvi Itäkylä, k. 15.01.1879 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 543
13. Juho Erkki Juhonpoika Elgland (20850), (perheestä 542) itsellinen, s. 12.06.1860 Lappajärvi Ammesmäki, k. 31.10.1918 Lappajärvi Itäkylä
Muuttanut: 34/1891.

Puoliso: Vihitty 06.12.1884 Lappajärvi Johanna Matilda Jaakontytär Rantakangas (5393). (Perhe 1632) s. 05.02.1861 Lappajärvi Rantakangas, k. 31.08.1907 Lappajärvi Rantakangas.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 544
13. Jaakko Juhonpoika Elgland (20852), (perheestä 542) s. 25.07.1866 Lappajärvi Ammesmäki, k. 27.12.1914 Lappajärvi Itäkylä.

Puoliso: Maria Matintytär Ammesmäki (12211). (Perhe 532) s. 07.07.1875 Lappajärvi Itäkylä, k. 04.07.1951 Lappajärvi Itäkylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 545
11. Kustaa Taavinpoika Ammesmäki (12174), (perheestä 528) itsellinen, s. 25.12.1814 Lappajärvi Ammesmäki.

1. puoliso: Anna Saarantytär Vierusmäki, Ammesmäki (32770) piika tarvola,itsellisen vaimo, s. 1816 Lappajärvi Tarvola, k. 02.05.1846 Lappajärvi Ammesmäki.

Lapset:
1. Maria s. 15.03.1842 Lappajärvi Ammesmäki.
2. Liisa s. 26.09.1844 Lappajärvi Ammesmäki. Perhe 546
2. puoliso: Vihitty 19.11.1848 Alajärvi Anna Aabrahamintytär Hannulabacka (511). (Perhe 3766) s. 20.09.1818 Alajärvi Sänkiaho.
Lapset:
3. Juho s. 03.06.1849 Lappajärvi Ammesmäki.
4. Anna Reetta s. 25.12.1851 Lappajärvi Ammesmäki.
5. Hanna s. 23.09.1854 Lappajärvi Ammesmäki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 546
12. Liisa Kustaantytär Ammesmäki (32772), (perheestä 545) s. 26.09.1844 Lappajärvi Ammesmäki.

Puoliso: Vihitty 29.04.1878 Lappajärvi Matti Kustaanpoika Seppä, Ammesniitty (15232). (Perhe 1561) torppari, s. 10.01.1856 Lappajärvi Seppä.

Lapset:
1. Anna s. 08.02.1879 Lappajärvi Ammesniitty.
2. Matti s. 15.10.1879 Lappajärvi Ammesniitty.
3. Jaakko
4. Juho
5. Sanna Maria
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 547
10. Susanna Antintytär Koivuniemi, Harju (32416), (perheestä 526) s. 07.12.1780 Alajärvi
Muuttanut: 1892 Alajärvi.

Puoliso: Matti Erkinpoika Harju (2084) talollinen Harju n:10 , 1/4 per. 1/12 kr. yht 7/24 mant.1786-1792, 1793 itsellinen, s. 09.09.1762 Lappajärvi
Muuttanut: muuttanut ensin Kauhajärvelle, Alajärvi 25.07.1814 vaimo ja poika.
Muistiinpanot: 1789 Erikoisluettelo Harju asukkaat 4, savut luokka 1, 1kpl 1790 Ylellisyysveroluettelo Harjun:11. isäntä Matti, ikkunat 4, piippumassi 1. 1790 Rästiluettelo Harju n:11, 1/4 per. 1/24 kr. isäntä Matti, vuoden verot, maksut ja rästit yhteensä 9 taalari 5 kill. 1 runst. 1791 Henkikirja Harju n:11, 1/2 mant. perintö, 1/12 mant. kr. Matin talo 1/4 per 1/24 kr, ( yht 7/24) mant. asukkaat: isäntä Matti, vaimo Saara, Juho veli, Taavi veli, sisar Reetta, sisar Maria, 1,1,2,2 yht 6, savut 1. 1793 Henkikirja Harju itsellinen Matti, ja vaimo Saara s-57.

Lapset:
1. Erkki s. 14.04.1812 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 548
10. Anna Antintytär Koivuniemi, Lamminkoski (31726), (perheestä 526) s. 05.08.1782 Alajärvi Storpynttäri
Muuttanut: 09.08.1812 Vimpelistä Ammesmäelle.

1. puoliso: Vihitty 19.12.1802 Vimpeli Antti Jaakonpoika Lindbacka (14218) s. 29.06.1782 Vimpeli Lindbacka.

2. puoliso: Vihitty 26.07.1818 Lappajärvi Juho Juhonpoika Brefdragar, Lamminkoski (12305). (Perhe 1781) uudistilallinen Lamminkoski n:50 1/2 mant. kruunu perustettu 27.01.1783-1809, 1810 alkaen 1/4 mant. kr, s. 03.06.1761 Evijärvi Brefdragar, k. 18.06.1834 Lappajärvi Lamminkoski.
Muistiinpanot: 1783 6 pv Tammikuuta verolle Lamminkoski n:50 1/2 mant, kruunu, (talon perustamispäivä) 1791 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho Juhonpoika, emäntä Saara, Liisa tytär, Susanna käly, 1, 1, -, 2, yht 4, savut 1. 1790 Ylellisyysveroluettelo Lamminkoski n:50, uudisasukas isäntä Juho. ikkunat 2, piippumassi 1. 1790 Luettelo sekalaiset Lamminkoski n:50, uudisasukas Juho, emäntä Saara, poika 1, tytär 2, henkirahat 24 kill, suost, vero 5 kill. 4 runst. linna apu 2 kill. 1790 Rästiluettelo Lamminkoski n:50 1/2 mant. kr. uudisasukas Juho, rästit 4 taal. 18 kill. 2 7/20 run. myönnetty verovapaus 20 v 1783-1803. 1792 Maakirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant. kruunu, vero 4 taalaria 16 kill, perustaja Juho Juhonpoika, perustettu 27.01.1783, verovapaus 20 vuotta alkanut 1783, puoliveroa vuodesta 1798 vuoteen 1803, jonka jälkeen täysi vero. 1793 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Susanna piika, 1, 1,- , 1, yht 3, savut 1. 1795 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant. kruunu, asukkaat; isäntä Juho, emäntä Saara, Maria piika, 1, 1, -, 1, yht 3, savut 1, 1796 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant. kruunu, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Jaakko lanko, Maria, piika, 1, 1, 1, 1, yht 4, savut 1. 1797 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant. kruunu: asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Jaakko lanko, Maria piika, 1, 1, 1, 1, yht 4, savut 1. 1798 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant. kruunu: asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Jaakko lanko, Maria piika, 1, 1, 1, 1, yht 4, savut 1. 1799 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant. kruunu: asukkaat. isäntä Juho, emäntä Saara, Jaakko lanko, Iisak renki, Maria käly, 1, 1, 2, 1, yht 5, savut 1. 1800 Maakirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant, talo jaettu: Juho 1/4 mant. Jaakko 1/8 mant. Iisak 1/8 mant, vero koko talo 4 taalaria 16 kill, täydelle verolle 1803. 1801 talo jaettu kolmeen osaan. Juhon 1/4 mant Jaakon 1/8 mant Iisakin 1/8 mant, talojen haltijaoikeudet vahvistettu 21.08.1799. 1801 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant kruunu, Juhon talo 1/4 mant. asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Juho poika. 1, 1, 1,- , yht yht 3. 1802 Henkikirja Lamminkoski n:50, 1/2 mant. kruunu, Juhon talo 1/4 mant. kruunu: asukkaat: isäntä Juho, poika Juho, 1, -,1,-, yht 2, savut 1. 1803 Henkikirja Lamminkoski n:50 1/2 mant. kruunu, Juhon talo 1/4 mant. kruunu: asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Juho poika, Liisa tytär, 1, 1, 1, 1, yht 4, savut 1. 1804 Henkikirja Lamminkoski n:50 1/2 mant. kruunu, Juhon talo 1/4 mant. kruunu: asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, Juho poika, Liisa tytär, 1, 1, 1, 1, yht 4, savut 1. 1805 Henkikirja Lamminkoski n:50 1/2 mant. kruunu, Juhon talo 1/4 mant, asukkaat: isäntä Juho, emäntä Saara, poika Juho, Liisa tytär, 1, 1, 1, 1, verol.yht 4, savut 1. lapset: Maria, Matti ja Anna, lapset yht 3, syyt, Maria, kaikki yht. 8. 1805 Maakirja Lamminkoski n:50 1/2 mant. kruunu, vero 4 taalaria 16 kill koko talo, verovapaus päätynyt 1803. 1807 Henkikirja Lamminkoski n:50 1/2 mant. kruunu, Juhon talo 1/4 mant, asukkaat: isäntä Juho, poika Juho, tytär Liisa, 1,- , 1, 1, yht 3, savut 1. Torppari Heikki Jaakonpoika ja vaimo Reetta. savut 1 1808 Henkikirja Lamminkoski n:50 1/2 mant. kruunu. Juhon talo 1/4 kr, asukkaat: isäntä Juho,
poika Juho, renki Heikki, Liisa tytär Saara piika, 1,- ,2, 2, yht 5, savut 1. lapset 2, yhteensä 7. Torppari Heikki Jaakonpoika ja vaimo Reetta, yht 2, savut 1. 1808 Henkikirja Lamminkoski n:50, isäntä Juho Juhonpoika, varsinainen vero 12 taal. 17 kill. 7 runst. kymmenysjyväraha 1 taalari 13 kill. 8 runst. henkiraha 30 kill. tuom raha 9 kill. ( 2 ?) linna apu 8 kill. rahtikymm. 9 runst. sair rahat 5 runst. yht 15 taal. 7 kill. 5 runst. Vuoden 1809 viinapannu vuokra 1 taalari 24 kill.
1810 Henkikirja Lamminkoski n:50 1/2 mant. kr, Isäntä Juhon talo 1/4 mant kr. Juho poika,
Liisa tytär, yht verolla 3 henk. ei lapsia viinap. v, 4 1/2 kappaa rukiita.
Torppari Heikki Jaakonp. Reetta vaimo, verolla 2 henk. lapset 2, yht 4 henk
1811 25 päivä 10. talon manttaali pienennetty 1/4 manttaaliin.
Lapset:
1. Jaakko s. 08.06.1819 Lappajärvi Lamminkoski, k. 01.06.1830 lappajärvi Lamminkoski.
2. Heikki s. 22.12.1821 Lappajärvi Lamminkoski. Perhe 549
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 549
11. Heikki Juhonpoika Lamminkoski (31728), (perheestä 548) torppari, s. 22.12.1821 Lappajärvi Lamminkoski.

Puoliso: Vihitty 08.03.1846 Vimpeli Saara Reetta Matintytär Tuomaala, Lamminkoski (32184). (Perhe 1251) s. 1823 Vimpeli Sääksjärvi.

Lapset:
1. Maria s. 01.03.1847 Lappajärvi Lamminkoski, k. 18.05.1848 Lappajärvi Lamminkoski.
2. Heikki s. 20.12.1849 Lappajärvi Lamminkoski, k. 1849 Lappajärvi Lamminkoski.
3. Matti s. 21.05.1852 Lappajärvi Lamminkoski.
4. Leena s. 11.05.1856 Lappajärvi. Perhe 550
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 550
12. Leena Heikintytär Kankaanpää, Hernesniemi (24815), (perheestä 549) s. 11.05.1856 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 23.11.1877 Lappajärvi Juho Juhonpoika Hernesniemi, Hanhikangas (4406). (Perhe 2640) Itsellinen, mäkitup. talollinen Hanhikangas 1/36 per 1900-, s. 15.07.1853 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1880 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, itsellinen Juho Juhonpojan s-25 mailla, savu 2, Juho s-53, vaimo Leena s-56, verolla 1 ja 1, lapset 0 ja 1. Yhtiömies Elias Matinpoika Hernesniemen leski Liisa s-44, savu 1. Torppari Matti Westerbacka, s-35, vaimo Anna s-34, verolla 1 ja 1, lapsi 0-1, yht 3 henk. savu 2. 1885 Henkikirja Hanhikangas Lammi n:7, mäkitupalainen Juho s-53, vaimo Leena s-56. (0-2), verolla 1 ja 1, yht 1 ja 3, kaikki 4 henk. savu luokka 2.

Lapset:
1. Vilhelmiina s. 28.09.1878 Lappajärvi Hernesniemi, k. lapsena.
2. Maria s. 15.09.1880 Lappajärvi.
3. Juho
4. Hilma
5. Jaakko
6. Heikki
7. Iida
8. Hemminki maanvilj. vapussodan veteraani.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 551
9. Aabraham Laurinpoika Pynttäri (16066), (perheestä 524) kultaseppämestari, s. 30.12.1753 Alajärvi Pynttäri, k. 12.02.1795 Pietarsaari
Muuttanut: Vaasa Kultaseppäoppiin 1770.

Puoliso: Brita Sophia Wunsch, Pynttäri/Steen (16210) s. 12.01.1754 Ylistaro, k. 1813 Pietarsaari.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 552
7. Erkki Iisakinpoika Storsöyring, Lillsöyring (7134), (perheestä 9) torppari, taloll Lillsöyring n:13, 3/8 mant.1695-1697, s. 1672 Lappajärvi Söyrinki.
Järviseudun paikallishistoriassa Erkki on merkattu isännäksi vuodeksi 1706 veron on maksanut maakirjan mukaan Olavi Söyrinki.
Muistiinpanot: 1689 Henkikirja Lillsöyrinki itsellinen Erkki Iisakinpoika Lillsöyrinki ja vaimo Beata. veli Paavo, sisar Kerttu. 1691 Rästiluetteloiden yhdistemä vuodet 1682 - 1689 itsellinen Erkki Iisakinpoika, rästit 1689 1 taalari 24 äyriä, yht 1 taalari 24 äyriä. 1695 Henkikirja Erkki Iisakinpoika Lillsöyrinki 3/8 mant. asukkaat: isäntä Erkki Iisakinpoika, emäntä Beata Niilontytär, veli Paavo, sisar Kerttu, itsellinen Erkki Lund ja vaimo N. 1696 Henkikirja Henkikirja Lillsöyrinki 3/8 mant. asukkaat: isäntä Erkki Iisakinpoika. vaimo Beata, veli Paavo, sisar Kerttu, Isä Iisak. Itsellinen Erkki Tuomaanpoika Lund ja vaimo. yht. 6 henk. 1696 Kymmenysluettelo Erkillä ei kylvöjä. 1697 Henkikirja Lillsöyrinki, itsellinen Erkki Iisakinpoika, vaimo Beata Niilontytär. itsellinen Erkki Laurinpoika ja vaimo Valpuri Pietarintytär, itsellinen Olavi Mikonpoika ja vaimo Kirsti. 1698 Henkikirja Lillsöyrinki itsellinen Erkki Iisakinpoika, vaimo Beata. 1699 Henkikirja Lillsöyrinki itsellinen Erkki Iisakinpoika ja vaimo Beata. yht 2. 1700 Henkikirja Lillsöyring itsellinen Erkki Iisakinpoika ja vaimo Beata.

1. puoliso: Vihitty 28.12.1694 Lappajärvi Beata Niilontytär Skomakare/Lukkari, Lillsöyring (2218) emäntä, s. 1670 Lappajärvi, k. 19.03.1703 Lappajärvi Söyrinki.

Lapset:
1. Juho s. 30.05.1695 Lappajärvi Söyrinki, k. 23.06.1695 Lappajärvi Söyrinki.
2. kuollut s. 30.05.1695 Lappajärvi Söyrinki, k. 30.05.1695 Lappajärvi Söyrinki.
kaksoset.
3. Maria s. 25.03.1698 Lappajärvi Söyrinki. Perhe 553
4. Erkki s. 13.02.1700 Lappajärvi Söyrinki.
5. Riitta s. 15.04.1701 Lappajärvi Söyrinki, k. 15.04.1709 Lappajärvi Söyrinki.
6. Matti s. 21.01.1703 Lappajärvi Söyrinki, k. 10.02.1703 Lappajärvi Söyrinki.
2. puoliso: Vihitty 25.10.1703 Lappajärvi Elsa Olavintytär Stortarvonen, Lillsöyring (19645) emäntä, s. 16.12.1669 Lappajärvi Tarvonen.
Lapset:
7. Erkki s. 01.05.1704 Lappajärvi Söyrinki, k. 28.02.1709 Lappajärvi Söyrinki.
8. Susanna s. 10.02.1707 Lappajärvi Söyrinki, k. 09.07.1715 Lappajärvi Söyrinki.
9. Jaakko s. 01.05.1709 Lappajärvi Söyrinki.
10. Maria s. 01.03.1712 Lappajärvi Söyrinki.
11. Matti s. 1714 Lappajärvi Söyrinki, k. 10.06.1717 Lappajärvi Söyrinki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 553
8. Maria Erkintytär Lillsöyring (19641), (perheestä 552) s. 25.03.1698 Lappajärvi Söyrinki, k. 02.03.1759 Pedersöre Storkassnäs.

Puoliso: Vihitty 30.04.1721 Lappajärvi Martti Juhonpoika Söderkärnä, Storkassnäs (19733) s. 31.10.1699 Lappajärvi Kärnä, k. 18.01.1776 Pedersöre Storkassnäs.

Lapset:
1. Matti s. 07.08.1721 Lappajärvi Pietilä, k. 05.08.1722 Lappajärvi.
2. Martti s. 20.10.1722 Lappajärvi Pietilä, k. 17.08.1753 Pedersöre Storkasnäs.
3. Liisa s. 03.04.1724 Lappajärvi, k. 28.06.1756 Pedersöre Sundby.
4. Kaisa s. 24.11.1725 Lappajärvi Pietilä, k. 13.05.1726 Lappajärvi.
5. Maria s. 03.06.1727 Lappajärvi Pietilä, k. 11.06.1727 Lappajärvi.
6. Eeva s. 19.12.1728 Lappajärvi Pietilä.
7. Malin s. 21.05.1730 Pedersöre Kollan.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 554
7. Kerttu Iisakintytär Storsöyring, Koukkari,Norrena,Enakurvi (13572), (perheestä 9) emäntä, s. 23.03.1673 Lappajärvi Söyrinki, k. 14.02.1742 Evijärvi Norrena.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1695 Lappajärvi Matti Paavonpoika Koukkari (19671) talollinen, s. 1676 Kauhajärvi Koukkari, k. 03.05.1697 Kauhajärvi Koukkari.

Lapset:
1. Erkki s. 11.03.1697 Kauhajärvi, k. 03.05.1697.
2. puoliso: Vihitty 13.08.1699 Lappajärvi Jaakko Heikinpoika Norrena (13515) s. 1672 Evijärvi Norrena, k. 20.08.1710 Evijärvi Norrena.
Lapset:
2. Juho ?, s. 27.05.1700 Evijärvi Norrena, k. 22.09.1721 Evijärvi Norrena.
3. Erkki s. 25.04.1701 Evijärvi Norrena.
4. Matti s. 18.09.1702 Evijärvi Norrena, k. 13.03.1705 Evijärvi Norrena.
5. Mikko s. 24.09.1704 Evijärvi Norrena.
6. Jaakko s. 10.05.1706 Evijärvi Norrena, k. 31.12.1706 Evijärvi Norrena.
7. Eeva s. 08.11.1707 Evijärvi Norrena. Perhe 555
8. Matti s. 27.01.1710 Evijärvi Norrena, k. 26.07.1710 Evijärvi Norrena.
3. puoliso: Vihitty 26.12.1711 Lappajärvi Jaakko Matinpoika Karvonen, Enakurvi/Joutsen (14545) vävy talollinen 1719-1726, s. 06.06.1684 Evijärvi Kerttua Karvonen, k. 24.04.1764 Evijärvi Enakurvi.
Lapset:
9. Gaabriel s. 14.12.1712 Evijärvi Enanperä. Perhe 646
10. Jaakko s. 15.09.1714 Evijärvi Enanperä, k. 01.11.1714 Evijärvi.
11. Reetta s. Evijärvi.
12. Maria s. 1715 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 555
8. Eeva Jaakontytär Norrena (13573), (perheestä 554) emäntä, s. 08.11.1707 Evijärvi Norrena, k. 24.09.1771 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 22.09.1723 Lappajärvi Jaakko Yrjönpoika Norrkniivilä, Norrena (13577) vävy Talollinen rekn:2 1727-1747, s. 26.07.1700 Evijärvi Norrkniivilä, k. 03.12.1774 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Maria s. 13.06.1725 Evijärvi Norrena, k. 01.12.1725 Evijärvi.
2. Kaisa s. 26.10.1726 Evijärvi Ena, k. 28.06.1727 Evijärvi Ena.
3. Eeva s. 12.08.1728 Evijärvi Norrena, k. 27.03.1730 Evijärvi.
4. Liisa s. 30.07.1730 Evijärvi Norrena. Perhe 556
5. Susanna s. 18.02.1733 Evijärvi Enanperä. Perhe 571
6. Jaakko s. 18.07.1734 Evijärvi Ena, k. 01.12.1734 Evijärvi.
7. Maria s. 07.02.1736 Evijärvi Norrena. Perhe 611
8. Heikki s. 29.10.1737 Evijärvi Norrena, k. 08.05.1738 Evijärvi.
9. Paavo s. 20.01.1739 Evijärvi Norrena, k. 23.07.1739 Evijärvi.
10. Saara s. 19.04.1740 Evijärvi Norrena. Perhe 617
11. Kaisa s. 28.10.1741 Evijärvi Norrena. Perhe 635
12. Valpuri s. 22.03.1743 Evijärvi Norrena, k. 30.04.1744 Evijärvi.
13. Juho s. 12.06.1745 Evijärvi Norrena, k. 06.08.1745 Evijärvi.
14. Jaakko s. 21.06.1747 Evijärvi Norrena, k. 28.08.1748 Evijärvi.
15. Antti s. 15.10.1748 Evijärvi Norrena, k. 09.05.1749 Evijärvi.
16. Juho s. 22.12.1749 Evijärvi Norrena, k. 05.03.1751 Evijärvi Norrena.
17. Valpuri s. 18.04.1753 Evijärvi Norrena. Perhe 640
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 556
9. Liisa Jaakontytär Norrena (13637), (perheestä 555) s. 30.07.1730 Evijärvi Norrena, k. 01.04.1760 Evijärvi Norrena.

Puoliso: Vihitty 01.10.1745 Evijärvi Juho Juhonpoika Norrena (13638) vävy, s. 30.08.1729 Evijärvi Norrena, k. 09.06.1793 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Matti s. 07.08.1747 Evijärvi Enanperä, k. 28.08.1748 Evijärvi.
2. Mikko s. 21.09.1748 Evijärvi Norrena, k. 17.05.1749 Evijärvi.
3. Maria s. 10.11.1749 Evijärvi Enanperä, k. 14.03.1750 Evijärvi Enanperä.
4. Liisa s. 23.12.1750 Evijärvi Norrena, k. 27.07.1751 Evijärvi Norrena.
5. Erkki s. 29.04.1752 Evijärvi Enanperä, k. 30.04.1752 Evijärvi Enanperä.
6. Jaakko s. 18.04.1753 Evijärvi Enanperä, k. 23.11.1753 Evijärvi Enanperä.
7. Reetta s. 14.04.1754 Evijärvi Enanperä.
8. Juho s. 18.06.1755 Evijärvi Norrena. Perhe 557
9. Antti s. 01.11.1756 Evijärvi Norrena, k. 06.08.1757 Evijärvi Norrena.
10. Riitta s. 03.04.1758 Evijärvi Norrena. Perhe 46
11. Maria s. 14.03.1760 Evijärvi Enanperä. Perhe 566
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 557
10. Juho Juhonpoika Norrena (15496), (perheestä 556) seksmanni, s. 18.06.1755 Evijärvi Norrena, k. 18.03.1830 Evijärvi Norrena.

1. puoliso: Vihitty 14.10.1776 Evijärvi Liisa Juhontytär Pesonen, Norrena (15880) s. 18.05.1756 Evijärvi Pesonen, k. 24.02.1779 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Maria s. 14.02.1779 Evijärvi Norrena. Perhe 558
2. puoliso: Vihitty 12.09.1779 Evijärvi Liisa Tuomaantytär Norrena, Norrena (15497). (Perhe 45) s. 01.01.1764 Evijärvi Enanperä, k. 20.09.1838 Evijärvi Norrena.
Lapset:
2. Matti s. 06.01.1782 Evijärvi Norrena, k. 24.02.1837 Evijärvi.
3. Antti s. 22.09.1783 Evijärvi Norrena. Perhe 67
4. Reetta s. 26.10.1785 Evijärvi Norrena. Perhe 72
5. Tuomas s. 27.11.1788 Evijärvi Norrena, k. 29.05.1809 Evijärvi Norrena.
6. Jaakko s. 20.04.1791 Evijärvi Norrena, k. 07.04.1861 Evijärvi Puotinen.
7. Aabraham s. 30.08.1793 Evijärvi Norrena. Perhe 76
8. Juho s. 13.11.1796 Evijärvi Norrena, k. 24.06.1797 Evijärvi Norrena.
9. Liisa s. 09.05.1798 Evijärvi Norrena, k. 26.09.1800 Evijärvi Norrena.
10. Juho s. 23.02.1801 Evijärvi Norrena, k. 23.02.1857 Evijärvi Norrena.
11. Elias s. 10.12.1802 Evijärvi Norrena, k. 23.03.1808 Evijärvi Norrena.
12. Heikki s. 14.08.1805 Evijärvi Norrena, k. 28.08.1805 Evijärvi Norrena.
13. Anna s. 14.08.1805 Evijärvi Norrena, k. 27.08.1805 Evijärvi Norrena.
14. Erkki s. 01.03.1807 Evijärvi Norrena. Perhe 79
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 558
11. Maria Juhontytär Norrena (15881), (perheestä 557) s. 14.02.1779 Evijärvi Norrena, k. 01.11.1850 Evijärvi.

Puoliso: Heikki Jaakonpoika Pesonen (23013) s. 06.08.1781 Evijärvi Särkelä, k. 22.02.1853 Evijärvi Pesonen.

Lapset:
1. Liisa s. 28.06.1803 Evijärvi Pesonen. Perhe 559
2. Maria s. 23.06.1805 Evijärvi Särkelä, k. 12.04.1809 Evijärvi Pesonen.
3. Heikki s. 29.02.1810 Evijärvi Särkelä.
4. Matti s. 03.03.1815 Evijärvi Särkelä.
5. Juho Heikki s. 12.12.1817 Evijärvi Pesonen. Perhe 562
6. Maria s. 13.08.1821 Evijärvi Särkelä, k. 19.09.1822 Evijärvi Pesonen.
7. Maria s. 12.03.1821 Evijärvi Särkelä, k. 09.08.1824 Evijärvi Pesonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 559
12. Liisa Heikintytär Pesonen, Pesonen (29675), (perheestä 558) s. 28.06.1803 Evijärvi Pesonen, k. 16.03.1845 Evijärvi Pesonen.

Puoliso: Matti Matinpoika Kankkonen, Pesonen (21447). (Perhe 594) s. 14.02.1802 Evijärvi Kankkonen.

Lapset:
1. Maria s. Evijärvi Pesonen.
2. Liisa s. 02.02.1827 Evijärvi Särkelä Pesonen. Perhe 560
3. Matti s. Evijärvi Pesonen.
4. Anna s. 23.04.1830 Evijärvi Pesonen, k. 27.08.1830 Evijärvi Pesonen.
5. Heikki s. Evijärvi Pesonen.
6. Juho s. Evijärvi Pesonen.
7. Anna s. Evijärvi Pesonen.
8. Reetta s. Evijärvi Pesonen.
9. Jaakko s. Evijärvi Pesonen.
10. Kaisa s. 15.02.1843 Evijärvi Pesonen, k. 24.08.1843 Evijärvi Pesonen.
11. Kaisa s. Evijärvi Pesonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 560
13. Liisa Matintytär Pesonen, Lantela (32003), (perheestä 559) s. 02.02.1827 Evijärvi Särkelä Pesonen.

Puoliso: Vihitty 29.03.1850 Lappajärvi Jaakko Jaakonpoika Lantela (7858). (Perhe 2779) s. 20.04.1817 Lappajärvi Lantela, k. Lappajärvi Lantela.

Lapset:
1. Jaakko s. 09.09.1850 Lappajärvi Lantela.
2. Matti Kristian s. 13.11.1852 Lappajärvi Lantela. Perhe 561
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 561
14. Matti Kristian Jaakonpoika Lantela (32621), (perheestä 560) s. 13.11.1852 Lappajärvi Lantela.

Puoliso: Vihitty 05.11.1868 Lappajärvi Leena Jaakontytär Uusimäki (4460). (Perhe 1527) s. 08.11.1847 Lappajärvi Itäkylä Uusimäki.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 562
12. Juho Heikki Heikinpoika Pesonen (27409), (perheestä 558) s. 12.12.1817 Evijärvi Pesonen, k. 01.12.1853 Evijärvi Särkijärvi Byggar.

Puoliso: Vihitty 05.11.1839 Evijärvi Maria Matintytär Pykäri (22000). (Perhe 1841) s. 20.09.1821 Evijärvi Särkelä, k. 09.07.1897 Evijärvi Särkelä Pykäri.

Lapset:
1. Anna s. 08.09.1840 Evihjärvi Särkelä Byggar. Perhe 563
2. Matti s. 18.09.1842 Evihjärvi Särkelä Byggar, k. 06.12.1844 Evijärvi Särkelä Pykäri.
3. Vilhelmiina s. 05.04.1845 Evihjärvi Särkelä Byggar, k. 1855 Evijärvi Särkelä Pykäri.
4. Maria s. 03.12.1847 Evihjärvi Särkelä Byggar, k. 26.09.1849 Evijärvi Särkelä Pykäri.
5. Jaakko s. 09.01.1850 Evihjärvi Särkelä Byggar. Perhe 564
6. Matti s. 25.02.1852 Evihjärvi Särkelä Byggar, k. 1860 Evijärvi Särkelä Pykäri.
7. Hermanni s. 25.02.1853 Evihjärvi Särkelä Byggar. Perhe 565
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 563
13. Anna Juhontytär Byggar (27410), (perheestä 562) s. 08.09.1840 Evihjärvi Särkelä Byggar.

Lapset:
1. Matti s. 19.11.1865 Evijärvi Särkijärvi.
2. Hanna s. 20.05.1873 Evijärvi Särkijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 564
13. Jaakko Juhonpoika Pesonen (27414), (perheestä 562) s. 09.01.1850 Evihjärvi Särkelä Byggar, k. 02.10.1929 Evijärvi Särkelä Pykäri.

Puoliso: Maria Erkintytär Pykäri (29696) s. 22.03.1847 Evijärvi Särkijärvi Byggar.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 565
13. Hermanni Juhonpoika Pesonen (27416), (perheestä 562) s. 25.02.1853 Evihjärvi Särkelä Byggar, k. 06.11.1889 Evijärvi Jokela Autio.

Puoliso: Liisa Autio, Norrena (27417) s. 04.12.1856 Evijärvi Jokela, k. 25.04.1931 Evijärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 566
10. Maria Juhontytär Norrena, Norrkultalahti (18670), (perheestä 556) s. 14.03.1760 Evijärvi Enanperä.

Puoliso: Vihitty 18.02.1777 Evijärvi Erkki Matinpoika Norrkultalahti Mansikka-aho (21541). (Perhe 2435) s. 13.04.1754 Evijärvi Norrkultalahti 2, k. 25.07.1808 Evijärvi Norrkultalahti 2.

Lapset:
1. Aabraham s. 17.03.1777 Evijärvi Norrkultalahti 2.
2. Matti s. 04.04.1778 Evijärvi Norrkultalahti 2.
3. Liisa s. 18.02.1779 Evijärvi Norrkultalahti. Perhe 567
4. Erkki s. 15.03.1781 Evijärvi Norrkultalahti 2, k. 13.01.1785 Evijärvi Norrkultalahti 2.
5. Maria s. 23.03.1782 Evijärvi Norrkultalahti 2. Perhe 570
6. Anna s. 18.02.1784 Evijärvi Norrkultalahti 2.
7. Juho s. 09.06.1785 Evijärvi Norrkultalahti 2.
8. Jaakko s. 06.07.1786 Evijärvi Norrkultalahti 2.
9. Taavi s. 16.06.1787 Evijärvi Norrkultalahti 2.
10. Antti s. 10.12.1789 Evijärvi Norrkultalahti 2.
11. Matti s. 15.03.1792 Evijärvi Norrkultalahti 2.
12. Kaisa s. 27.03.1793 Evijärvi Norrkultalahti 2.
13. Erkki s. 22.06.1794 Evijärvi Norrkultalahti.
14. Juho s. 30.05.1798 Evijärvi Norrkultalahti, k. 18.05.1831 Evijärvi Norrkultalahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 567
11. Liisa Erkintytär Norrkultalahti Mansikka-aho (30466), (perheestä 566) s. 18.02.1779 Evijärvi Norrkultalahti.

Puoliso: Vihitty 09.11.1800 Evijärvi Erkki Antinpoika Kupila (21148). (Perhe 2835) s. 21.02.1779 Evijärvi Jokela, k. Evijärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 20.03.1805 Evijärvi Jokela. Perhe 568
2. Maria s. 11.06.1808 Evijärvi Jokela, k. 14.06.1808 Evijärvi.
3. Liisa s. 10.06.1810 Evijärvi Jokela.
4. Maria s. 11.02.1813 Evijärvi Jokela.
5. Tuomas s. 03.11.1815 Evijärvi Jokela. Perhe 569
6. Antti s. 20.10.1818 Evijärvi Jokela, k. 31.08.1819 Evijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 568
12. Jaakko Erkinpoika Kupila (25878), (perheestä 567) s. 20.03.1805 Evijärvi Jokela, k. 31.05.1850 Evijärvi Kupila.

Puoliso: Vihitty 22.11.1827 Maria Matintytär Lassila, Kupila (25883) s. 24.08.1803 Evijärvi Jokela.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 569
12. Tuomas Erkinpoika Kupila (25881), (perheestä 567) s. 03.11.1815 Evijärvi Jokela.

Puoliso: Vihitty 25.11.1841 Lappajärvi Liisa Matintytär Lamminmäki, Kupila (9924). (Perhe 1301) s. 29.06.1821 Lappajärvi Lamminmäki.

Lapset:
1. Maria s. 31.08.1843 Evijärvi Kupila.
2. Anna s. 13.05.1845 Evijärvi Kupila.
3. Liisa s. 06.11.1849 Evijärvi Kupila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 570
11. Maria Erkintytär Kultalahti, Karhusaaria (21545), (perheestä 566) s. 23.03.1782 Evijärvi Norrkultalahti 2.

Puoliso: Vihitty 15.09.1834 Evijärvi Joonas Tuomaanpoika Päällysaho, Karhusaari (6877) itsellinen, torppari Mattilassa, s. 06.09.1779 Lappajärvi Päällysaho.
Muistiinpanot: 1808 Lyhennysluettelo Mattila n:54 itsellinen Joonas Tuomaanpoika henkiraha 34 killinkiä, tuom raha 9 killinkiä, linna apu 2 killinkiä, sairasraha 2 runst. yht 36 kill. 2 runst.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 571
9. Susanna Jaakontytär Norrena (2892), (perheestä 555) s. 18.02.1733 Evijärvi Enanperä, k. 31.121759 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 10.11.1751 Evijärvi Paavo Matinpoika Pesonen, Norrena (2891) vävy Norrenassa, s. 24.12.1727 Evijärvi Särkelä, k. 06.04.1792 Evijärvi Norrena.

Lapset:
1. Liisa s. 13.11.1752 Enanperä. Perhe 572
2. Maria s. 17.02.1754 Evijärvi Norrena. Perhe 573
3. Susanna s. 19.01.1756 Evijärvi Norrena, k. 31.12.1756 Evijärvi Norrena.
4. Reetta s. 18.03.1757 Evijärvi Norrena. Perhe 595
5. Jaakko s. 13.05.1758 Evijärvi Norrena. Perhe 603
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 572
10. Liisa Paavontytär Norrena, Pesonen (16451), (perheestä 571) emntä, s. 13.11.1752 Enanperä, k. 20.10.1829 Vimpeli Storstrang.

1. puoliso: Vihitty 26.11.1771 Evijärvi Juho Juhonpoika Pesonen (13874) talollinen, s. 10.05.1751 Evijärvi Särkelä, k. 20.10.1785 Särkijärvi Pesonen.

Lapset:
1. Heikki s. 18.08.1775 Evijärvi Särkelä.
2. Jaakko s. 28.07.1780 Evijärvi Särkelä.
3. Maria s. 29.08.1784 Evijärvi Särkelä, k. 27.07.1786 Evijärvi.
2. puoliso: Vihitty 29.10.1786 Matti Storpellinen (27406)
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 573
10. Maria Paavontytär Norrena, Söderena (15934), (perheestä 571) emäntä, s. 17.02.1754 Evijärvi Norrena, k. 03.10.1783 Evijärvi Söderena.

Puoliso: Vihitty 01.11.1770 Evijärvi Jaakko Antinpoika Söderena (9228) talollinen, s. 15.04.1747 Evijärvi Enanperä.

Lapset:
1. Matti s. 28.08.1771 Evijärvi Söderena.
2. Antti s. 14.11.1773 Evijärvi Söderena. Perhe 108
3. Kaisa s. 06.12.1775 Evijärvi. Perhe 574
4. Heikki s. 30.08.1777 Evijärvi Söderena.
5. Juho s. 08.06.1779 Evijärvi Söderena. Perhe 592
6. Maria s. 18.09.1781 Evijärvi Söderena. Perhe 594
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 574
11. Kaisa Jaakontytär Söderena, Storsääksjärvi (5263), (perheestä 573) emäntä, s. 06.12.1775 Evijärvi.

Puoliso: Juho Heikinpoika Storgård (5262). (Perhe 1939) talollinen, s. 08.11.1770 Vimpeli Sääksjärvi, k. 07.06.1818 Vimpeli Storgård.

Lapset:
1. Heikki s. 05.11.1795 Vimpeli Sääksjärvi. Perhe 575
2. Jaakko s. 02.12.1797 Vimpeli Sääksjärvi, k. 10.10.1801 Vimpeli.
3. Antti s. 12.08.1800 Vimpeli Sääksjärvi, k. 22.10.1800 Vimpeli.
4. Maria s. 14.08.1801 Vimpeli Sääksjärvi, k. 14.08.1801 Vimpeli.
5. Jaakko s. 28.09.1802 Vimpeli sääksjärvi. Perhe 578
6. Anna s. 12.01.1806 Vimpeli Sääksjärvi, k. 08.06.1807 Vimpeli.
7. Juho s. 23.05.1808 Vimpeli Sääksjärvi. Perhe 579
8. Kaisa s. 23.05.1808 Vimpeli Sääksjärvi. Perhe 582
9. Liisa s. 12.05.1815 Vimpeli Sääksjärvi. Perhe 588
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 575
12. Heikki Juhonpoika Sääksjärvi/Mäkelä (5409), (perheestä 574) s. 05.11.1795 Vimpeli Sääksjärvi, k. 04.05.1859 Vimpeli.

1. puoliso: Reetta Matintytär Sääksjärvi, Sääksjärvi/Mäkelä (5410) s. 10.04.1800 Vimpeli Sääksjärvi.

Lapset:
1. Juho s. 04.06.1822 Vimpeli Sääksjärvi. Perhe 576
2. Liisa s. 16.09.1841 Vimpeli Sääksjärvi. Perhe 577
2. puoliso: Anna Erkintytär Pynttäri (12930). (Perhe 3794) s. 17.12.1814 Alajärvi Pynttäri, k. 03.05.1868 Alajärvi Pynttäri.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 576
13. Juho Heikinpoika Sääksjärvi (5408), (perheestä 575) talollinen, s. 04.06.1822 Vimpeli Sääksjärvi, k. 05.09.1862 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 03.12.1841 Vimpeli Kaisa Antintytär Lypsinmaa, Sääksjärvi (3396). (Perhe 4525) emäntä, s. 31.10.1819 Vimpeli Lypsinmaa, k. 24.12.1890 Vimpeli.

Lapset:
1. Reetta s. 30.03.1843 Vimpeli Sääksjärvi, k. 06.06.1844 Vimpeli.
2. Matti s. 10.08.1844 Vimpeli Sääksjärvi, k. 29.04.1846 Vimpeli.
3. Jaakko talollinen, s. 01.09.1846 Vimpeli Sääksjärvi, k. 27.01.1917 Vimpeli.
4. Maria s. 01.02.1848 Vimpeli Sääksjärvi, k. 06.03.1849 Vimpeli.
5. Antti s. 04.12.1849 Vimpeli Sääksjärvi, k. 31.03.1928 Vimpeli.
6. Anna s. 26.06.1851 Vimpeli Sääksjärvi, k. 28.04.1854 Vimpeli.
7. Liisa s. 16.11.1854 Vimpeli Sääksjärvi, k. 26.12.1859 Vimpeli.
8. Juho s. 03.10.1856 Vimpeli Sääksjärvi, k. 27.12.1859 Vimpeli.
9. Heikki s. 21.08.1859 Vimpeli Sääksjärvi, k. 01.05.1861 Vimpeli.
10. Kaisa s. 18.10.1861 Vimpeli Sääksjärvi, k. 10.02.1863 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 577
13. Liisa Heikintytär Sääksjärvi/Mäkelä (17243), (perheestä 575) s. 16.09.1841 Vimpeli Sääksjärvi.

Puoliso: Vihitty 14.11.1863 Vimpeli Jaakko Matinpoika Österspangar (7582). (Perhe 4085) s. 27.06.1839 Vimpeli, k. 01.04.1880 Vimpeli.

Lapset:
1. Maria s. 30.09.1865 Vimpeli Sääksjärvi, k. 13.12.1899 Vimpeli.
2. Loviisa s. 11.06.1871 Vimpeli Sääksjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 578
12. Jaakko Juhonpoika Sääksjärvi (5261), (perheestä 574) s. 28.09.1802 Vimpeli sääksjärvi, k. 06.04.1859 Sääksjärvi.

Puoliso: Vihitty 10.01.1836 Vimpeli Kaisa Jaakontytär Sääksjärvi (3369). (Perhe 2121) s. 20.12.1813 Sääksjärvi, k. 12.02.1859 Vimpeli Sääksjärvi.

Lapset:
1. Jaakko s. 27.04.1843 Vimpeli Sääksjärvi, k. 1843 Sääksjärvi.
2. Juho s. 08.05.1845 Vimpeli Sääksjärvi
Muuttanut: perheineen Sieviin 27.09.1893.
3. Antti s. 14.10.1847 Vimpeli Sääksjärvi, k. 31.07.1850 Sääksjärvi.
4. Jaakko s. 20.12.1849 Vimpeli Sääksjärvi, k. 22.04.1929 Sääksjärvi.
5. Matti s. 06.07.1852 Vimpeli Sääksjärvi, k. 20.05.1855 Sääksjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 579
12. Juho Juhonpoika Storgård, Södervik (9226), (perheestä 574) talollinen, s. 23.05.1808 Vimpeli Sääksjärvi, k. 19.04.1886 Vimpeli.

Puoliso: Maria Jaakontytär Södervik (9981) s. 03.03.1819 Vimpeli Sääksjärvi, k. 04.09.1886 Vimpeli.

Lapset:
1. Anna s. 21.04.1838 Vimpeli Sääksjärvi Södervik, k. 06.03.1880 Vimpeli.
2. Kaisa s. 23.09.1840 Vimpeli Sääksjärvi Södervik. Perhe 580
3. Maria s. 12.12.1844 Vimpeli Sääksjärvi Södervik, k. 12.05.1884 Vimpeli Pokela.
4. Jaakko s. 17.01.1847 Vimpeli Sääksjärvi Södervik, k. 20.03.1895 Vimpeli Södervik.
5. Leena s. 03.01.1849 Vimpeli Sääksjärvi Södervik. Perhe 581
6. Heikki s. 27.05.1852 Vimpeli Sääksjärvi Södervik, k. 05.07.1912 Vimpeli Södervik.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 580
13. Kaisa Juhontytär Södervik (15188), (perheestä 579) s. 23.09.1840 Vimpeli Sääksjärvi Södervik, k. 24.02.1895 Vimpeli.

Puoliso: Juho Aho (12579) s. 06.01.1842 Vimpeli Sääksjärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 581
13. Leena Juhontytär Södervik (15191), (perheestä 579) s. 03.01.1849 Vimpeli Sääksjärvi Södervik.

Puoliso: Jaakko Saariaho (21258) s. 04.01.1853 Lappajärvi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 582
12. Kaisa Juhontytär Sääksjärvi /Vanha-Aho, Nykänen (6818), (perheestä 574) kaisan isä on juho hei sääks, s. 23.05.1808 Vimpeli Sääksjärvi, k. 17.04.1868 Lappajärvi.

Puoliso: Vihitty 25.10.1827 Lappajärvi Erkki Juhonpoika Nykänen (6806). (Perhe 888) s. 31.12.1806 Lappajärvi, k. 08.04.1868 Lappajärvi.
Muistiinpanot: 1860 Henkikirja Nykänen Lammi n;2, talo 5/32 perintö, isäntä Erkki Juhonpoika, Kaisa emäntä, Matti
veli, Juho poika, Reetta veljen vaimo, Kaisa pojanvaimo, Liisa veljentytär.
Torppari Jaakko Furuqvist.
1865 Henkikirja Nykänen Lammi n:2 talo 5/32 perintö, isäntä Erkki Juhonpoika. vaimo Kaisa, Matti
veli, Juho ja Jaakko pojat, Matti veljenpoika, Reetta veljenvaimo, Kaisa pojanvaimo, anna piika.
Torppari Jaakko Furuqvist Anna piika

Lapset:
1. Liisa s. 05.04.1829 Lappajärvi Nykänen. Perhe 583
2. Kaisa s. 04.09.1830 Lappajärvi Nykälä. Perhe 584
3. Kaisa s. 20.06.1833 Lappajärvi Nykälä, k. 20.12.1834 Lappajärvi.
4. Juho s. 1834 Lappajärvi Nykälä, k. 1834 Lappajärvi.
5. Juho s. 13.11.1835 Lappajärvi Nykänen. Perhe 184
6. Maria s. 18.08.1837 Lappajärvi Nykänen, k. 16.03.1838 Lappajärvi.
7. Anna s. 20.09.1839 Lappajärvi Nykänen. Perhe 586
8. Maria s. 26.05.1841 Lappajärvi Nykänen. Perhe 587
9. Jaakko s. 15.09.1843 Lappajärvi Nykänen, k. 11.03.1847 Lappajärvi.
10. Leena s. 22.09.1846 Lappajärvi Nykänen, k. 03.10.1846 Lappajärvi.
11. Antti s. 30.09.1848 Lappajärvi Nykänen, k. 01.10.1848 Lappajärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 583
13. Liisa Erkintytär Nykänen, Lillpellinen (6819), (perheestä 582) nykänen 1851, s. 05.04.1829 Lappajärvi Nykänen.

Puoliso: Vihitty 02.12.1847 Lappajärvi Erkki Juhonpoika Lillpellinen (31835). (Perhe 1420) s. 10.01.1828 Purmojärvi Lillpellinen.

Lapset:
1. Maria s. 06.01.1850 Purmojärvi Storpellinen.
2. Anna s. 07.09.1851 Purmojärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 584
13. Kaisa Erkintytär Nykänen, Hernesniemi (6619), (perheestä 582) s. 04.09.1830 Lappajärvi Nykälä, k. Lappajärvi Hernesniemi.

Puoliso: Vihitty 08.12.1848 Lappajärvi Juho Matinpoika Hernesniemi (5077) talollinen Hernesniemi 45/512 per v 1875-, s. 24.02.1826 Lappajärvi Hernesniemi, k. 25.01.1891 Lappajärvi Hernesniemi.
Muistiinpanot: 1860 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 Matti ja Juho Matinpojat yhdessä omistavat
3/64 per ja 3/256 kr.
1860 Henkikirja Hernesniemi Lammi n.1, Juho Matinpojan talo 3/64 per ja 3/256 kr, Kaisa emäntä.
Erkki renki, Leena piika. Itsellinen antti Antinpoika Pyymaa ja vaimo
1865 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 Juho Matinpojan talo 45/512 kr isäntä Juho Matinp.s-25
emäntä Maria s.1842, renki Juho
1870 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1 Juho Matinpojan talo 9/128 per ja 9/512 kr (45/512)
1875 Henkikirja Hernesnemi Lammi n:1, talo 45/512 per, savu 1, hoitaja Juho s-1826, emäntä Maria s- 42, muori Kaisa yli-ik. piika Anna, Annan tytär, verolla 1 ja 2, yli-ik 1, lapset 2 ja 2, yht 4 ja 5, kaikki 9. 1880 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per. vero 2 rupl. 84 1/2 kop savu 1. hoitaja Juho s-25, emäntä Maria s-42, poika Juho s-60, vaimo Tilda s-62, tytär Liisa s-64, isoäiti Kaisa s-1790, verolla 2 ja 3, lapset 4 ja 3, yht 6 ja 6 kaikki 12 henk. 1885 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per. vero 2 rupl. 84 1/2 kop, savu 1. hoitaja Juho s-25, vaimo Maria s-42, poika Juho s-60, Tilda s-42, (0-1), Matti s-69 (2-1), isoäiti Kaisa s-1790. "öfa" verolla 3 ja 2, lapset ja Öfat 2 ja 3. yht 5 ja 5 kaikki 10. 1890 Henkikirja Hernesniemi Lammi n:1, talo 45/512 per. vero 2 rupl. 84,5 kop, savu 1. talon hoitaja, Juho Matinpoika s-26, vaimo Maria s-42, poika Juho s-60, vaimo Tilta s-42, (2-1), 3 ja 2, Hanna s-71, verolla 1 ja 3 lapset 5 ja 3. yht 6 ja 8 kaikki 12 henk. Itsellinen Antti Toskanen s-65, Kaisa s-63 (0-1). verolla 1 ja 1, lapset 0 ja 1, kaikki 3 henk. savu 3.

Lapset:
1. Eliisa s. 09.08.1849 Lappajärvi Hernesniemi, k. 13.01.1853 Lappajärvi.
2. Anna sivulle 189, s. 09.01.1851 Lappajärvi.

Muistiinpanot: 1870 Henkikirja Hernesniemi Anna Ruth itsellinen.
3. Erkki s. 10.05.1853 Lappajärvi.
4. Matti s. 04.12.1855 Lappajärvi, k. 21.03.1858 Lappajärvi.
5. Maria 24.10.1874 Erkki Ant Purolalle, s. 02.11.1857 Lappajärvi.
6. Juho s. 26.03.1860 Lappajärvi. Perhe 256
7. Liisa s. 16.01.1864 Lappajärvi Hernesniemi. Perhe 585
8. Matti s. 31.05.1869 Lappajärvi Hernesniemi, k. 18.11.1887 Amerikka.
9. Hanna aviol 81/1891kuul 1891 /37, s. 28.12.1871 Lappajärvi Hernesniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 585
14. Liisa Hernesniemi, Timonen (23902), (perheestä 584) emäntä, s. 16.01.1864 Lappajärvi Hernesniemi, k. 12.04.1925 Lappajärvi Savela.

Puoliso: Vihitty 14.03.1884 Lappajärvi (Lisänimi: Timon sotamies) Erkki Erkinpoika Timonen, Savela (23859). (Perhe 819) talollinen viljeli Timo-Ollila 5/64 per. 1895-1911, asepalv 1881, perikunnan omistukset Ollila 5/128 per. Harju 7/96 per/ kr. Timonen 5/64 per., s. 21.10.1862 Lappajärvi Timonen, k. 25.07.1906 Lappajärvi Savela.


Erkki sai kutsunnassa helmikuussa 1884 arvan n:1 ja joutui sotapalvelukseen. Palvelun hän suoritti Vaasan tarkk`ampujapataljoonassa. Palveluksen aikana hän oli kesäleirillä Pietarissa. Palveluksensa aikana hän oppi hyvän kirjoitus ja lukutaidon.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 586
13. Anna Erkintytär Nykänen (6822), (perheestä 582) s. 20.09.1839 Lappajärvi Nykänen.

Puoliso: Erkki Matinpoika Hyytinen (24117). (Perhe 1908) talolinen Hyytinen n:7 1/24 vero 1/96 kr Kotiaho, s. 17.10.1838 Lappajärvi Hyytinen.
Muistiinpanot: 1895 Henkikirja Hyytinen n:7, Matti Iisakinpojan perillisten hoitama talo 5/32 mant, vero 5 rupl. ja 5 kop, savu luokka 1, isäntä Erkki s- 38, emäntä Anna s-39, Juho 75, vaimo Amanda s- 73, veli Antti s- 41, vaimo Maria s-41, vävy Matti s-72, vaimo Riika 76, Tuomas s-47, vaimo Anna s-41, Antti s-73, Lydia 75, Sofia 76, verolla 6 ja 7, lapset 1 ja 3, yht 17, Mäkitupaloinen Heikki Pietilänaho s-49, vaimo Maria s-44, poika Jaakko s-78, verolla 2 ja 1, lapset 0 ja 2, kaikki yht 5. Torppari Matti Harju s-26, vaimo Maria 22, ei verollisia lapset 1 ja 2, yht 5. savu luokka 3. 1900 Henkikirja Hyytinen n:7 Kotiaho 5/96 mant. vero 1 rupl. 68 1/3 kop, savu luokka 1. isäntä Erkki, s-38, emäntä Anna s-39 poika Jaakko s-83, verolla 2 ja 1. yht 3.

Lapset:
1. Kaisa s. 18.09.1859 Lappajärvi Hyytinen.
2. Liisa itsellinen, s. 16.12.1860 Lappajärvi.

Muistiinpanot: 1900 Henkikirja Lukkarila itsellinen Liisa Hyytinen s-60, kivulias, poika Aukusti s-82. hassu. verottomat 2. ei merkattu omaa savua.
3. Matti s. 24.12.1862 Lappajärvi, k. 05.02.1863 ? Lappajärvi.
4. Erkki s. 28.10.1864 Lappajärvi, k. 18.08.1875 Lappajärvi Hyytinen.
5. Konstantin s. 19.09.1867 Lappajärvi, k. 20.12.1868 Lappajärvi.
6. Johanna Sofia muut 607, s. 17.10.1869 Lappajärvi Hyytinen
Muuttanut: Jepua25.02.1890.
7. Maija Kaisa s. 05.06.1872 Lappajärvi Hyytinen, k. 11.06.1881 Lappajärvi Hyytinen.
8. Juho talollinen Hyytinen "Kotiahao" 5/48 per 1910-, s. 11.02.1875 Lappajärvi Hyytinen.
9. Jaakko s. 11.08.1877 Lappajärvi Hyytinen, k. lapsena.
10. Antti s. 16.12.1879 Lappajärvi Hyytinen, k. 29.05.1881 Lappajärvi.
11. Jaakko
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 587
13. Maria Erkintytär Nykänen (6823), (perheestä 582) s. 26.05.1841 Lappajärvi Nykänen.

Puoliso: Antti Matinpoika Hyytinen (24118). (Perhe 1908) talolinen Hyytinen n:7, 1/24 ver ja 1/96 kr 1900-, s. 11.09.1841 Lappajärvi Hyytinen.
Muistiinpanot: 1875 Henkikirja Itsellinen Antti Matinpoika ja vaimo, lapset 1 ja 2, muut 1 ja 1, yht 5, ei omaa savua.

Lapset:
1. Anna Kaisa s. 22.11.1862 Lappajärvi Hyytinen, k. 26.12.1868 Lappajärvi.
2. Juho s. 29.07.1865 Lappajärvi Hyytinen, k. 00.12.1868 Lappajärvi Hyytinen.
3. Maria s. 20.02.1869 Lappajärvi Hyytinen, k. 02.09.1871 Lappajärvi Hyytinen.
4. Jaakko s. 01.02.1875 Lappajärvi Hyytinen, k. 11.07.1875 Lappajärvi Hyytinen.
5. Riikka s. 22.07.1876 Lappajärvi Hyytinen, k. 09.04.1924 Lappajärvi.
6. Liisa s. 01.12.1880 Lappajärvi Hyytinen, k. 06.06.1881 Lappajärvi Hyytinen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 588
12. Liisa Juhontytär Storgård, Södervik (15184), (perheestä 574) s. 12.05.1815 Vimpeli Sääksjärvi.

Puoliso: Matti Jaakonpoika Södervik (9980) s. 13.06.1815 Vimpeli Sääksjärvi, k. 23.02.1889 Vimpeli.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 31.07.1836 Vimpeli Södervik. Perhe 589
2. Jaakko s. 12.04.1842 Vimpeli Södervik, k. 31.03.1884 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 589
13. Anna Liisa Matintytär Södervik (15185), (perheestä 588) emäntä, s. 31.07.1836 Vimpeli Södervik, k. 31.08.1918 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 20.12.1852 Vimpeli Antti Antinpoika Olli, Storstrang/Männuikkö (8497). (Perhe 1321) vävy Nimi Männikkö v-1869 Taloll, s. 06.03.1833 Lappajärvi Savonkylä Olli, k. 23.07.1874 Vimpeli Männikkö.

Lapset:
1. Aukusti s. 16.07.1854 Vimpeli. Perhe 590
2. Maria s. 22.10.1858 Vimpeli. Perhe 591
3. Anna s. 04.07.1861 Vimpeli, k. 27.11.1941 Vimpeli.
4. Antti s. 19.04.1868 Vimpeli, k. 17.02.1933 Usa.
5. Aleksanteri s. 04.08.1871 Vimpeli, k. 29.05.1968 USA jul kuol.
6. Jaakko s. 08.04.1874 Vimpeli, k. 27.09.1926 Vimpeli.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 590
14. Aukusti Antinpoika Storstrang (9672), (perheestä 589) maanvilj.Meijerin omis. Puutavarakaup., s. 16.07.1854 Vimpeli, k. 06.05.1924 Vimpeli.

Puoliso: Vihitty 29.11.1872 Vimpeli Maria Iisakintytär Niemi (8865). (Perhe 3387) s. 06.02.1853 Lappajärvi Sandbacka, k. 12.10.1928 Vimpeli Männikkö.

Lapset:
1. Anna Liisa s. 22.12.1873 Vimpeli Storstrang, k. 14.03.1949 Vimpeli.
2. Lyydia
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 591
14. Maria Antintytär Storstrang (15629), (perheestä 589) s. 22.10.1858 Vimpeli, k. 14.04.1934 Usa.

Puoliso: Antti Kustaa Juhonpoika Luomala/Tapola (18169). (Perhe 1815) s. 06.03.1865 Lappajärvi, k. 15.02.1932 Usa
Muuttanut: 14.11.1889 Vimpeli.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 592
11. Juho Jaakonpoika Söderena, Bugt (21454), (perheestä 573) s. 08.06.1779 Evijärvi Söderena.

Puoliso: Liisa Juhontytär Kankkonen (15789) s. 05.12.1783 Evijärvi Kankkonen.

Lapset:
1. Mikko s. 12.01.1810 Evijärvi Söderena.
2. Maria s. Evijärvi Söderena.
3. Liisa s. 02.09.1825 Evijärvi Söderena.
4. Heikki s. 21.12.1829 Evijärvi Pohjasvesi. Perhe 593
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 593
12. Heikki Juhonpoika Bugt, Pohjasvesi (21647), (perheestä 592) s. 21.12.1829 Evijärvi Pohjasvesi.

Puoliso: Anna Kaisa Juhontytär Kautiainen, Bugt (21648). (Perhe 2447) s. 25.12.1831 Evijärvi Kautiainen.

Lapset:
1. Anna Liisa s. Evijärvi Pohjasvesi.
2. Heikki s. Evijärvi Pohjasvesi.
3. Miina s. Evijärvi Pohjasvesi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 594
11. Maria Jaakontytär Söderena, Kankkonen (21448), (perheestä 573) s. 18.09.1781 Evijärvi Söderena, k. 17.06.1807 Evijärvi Kankkonen.

Puoliso: Matti Juhonpoika Kankkonen (15788) s. 07.12.1780 Evijärvi Kankkonen.

Lapset:
1. Matti s. 14.02.1802 Evijärvi Kankkonen. Perhe 559
2. Anna s. 14.06.1804 Evijärvi Kankkonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 595
10. Reetta Paavontytär Norrena (15935), (perheestä 571) emäntä, s. 18.03.1757 Evijärvi Norrena, k. 30.05.1838 Evijärvi.

Puoliso: Vihitty 11.10.1776 Evijärvi Matti Juhonpoika Pesonen (13875) talollinen Sexmanni, s. 04.03.1753 Evijärvi Särkijärvi, k. 13.03.1833 Särkijärvi Pesonen.

Lapset:
1. Juho s. 03.05.1779 Evijärvi Särkelä, k. 26.05.1779 Evijärvi Särkelä.
2. Matti s. 14.08.1780 Evijärvi Särkelä Pesonen, k. 23.08.1780 Evijärvi Särkelä.
3. Kaisa s. 12.08.1782 Evijärvi Särkijärvi.
4. Erkki s. 25.04.1784 Evijärvi Särkelä, k. 27.09.1784 Evijärvi Särkelä.
5. Anna s. 10.07.1786 Evijärvi Särkijärvi. Perhe 596
6. Kustaa s. 04.10.1787 Evijärvi Särkelä, k. 1788 Evijärvi Särkelä.
7. Kustaa s. 01.12.1788 Evijärvi Särkelä, k. 31.01.1789 Evijärvi Särkelä.
8. Jaakko s. 05.05.1790 Evijärvi Särkelä, k. 04.11.1791 Evijärvi Särkelä.
9. Aabraham s. 10.08.1791 Evijärvi Särkelä, k. 13.06.1793 Evijärvi Särkelä.
10. Juho s. 05.06.1793 Evijärvi Särkelä, k. 13.06.1793 Evijärvi Särkelä.
11. Antti s. 30.10.1794 Evijärvi Särkijärvi. Perhe 598
12. Reetta s. 30.07.1796 Evijärvi Särkelä, k. 06.08.1796 Evijärvi Särkelä.
13. Matti s. 21.04.1798 Evijärvi Särkelä, k. 14.08.1798 Evijärvi Särkelä.
14. Liisa s. 03.11.1799 Evijärvi Särkelä, k. 16.11.1799 Evijärvi Särkelä.
15. Liisa s. 10.10.1801 Evijärvi Särkelä, k. 1802 0.
16. Reetta s. 31.01.1805 Evijärvi Särkijärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 596
11. Anna Matintytär Pesonen (16455), (perheestä 595) s. 10.07.1786 Evijärvi Särkijärvi.

Puoliso: Juho Mikonpoika Näätälahti (19556) s. 05.06.1785 Evijärvi Näätälahti, k. 27.08.1849 Lahdekylä Lahti.

Lapset:
1. Anna Kaisa s. 23.10.1809 Evijärvi Näätälahti. Perhe 597
2. Maria s. 08.12.1812 Evijärvi Lahdekylä Lahti.
3. Reetta s. Evijärvi Lahdekylä Lahti.
4. Juho s. Evijärvi Lahdekylä Lahti.
5. Liisa s. Evijärvi Lahdekylä Lahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 597
12. Anna Kaisa Juhontytär Näätälahti, Karvonen (22003), (perheestä 596) s. 23.10.1809 Evijärvi Näätälahti.

Puoliso: Vihitty 16.11.1832 Evijärvi Antti Antinpoika Karvonen (22002) ahola, s. 15.10.1812 Evijärvi Karvonen, k. 04.11.1853 Evijärvi Kettua Ahola.

Lapset:
1. Liisa s. Evijärvi Kerttua Ahola.
2. Elias s. Evijärvi Kerttua Ahola.
3. Erkki s. Evijärvi Kerttua Ahola.
4. Fredrika s. Evijärvi Kerttua Ahola.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Perhe 598
11. Antti Matinpoika Pesonen (16456), (perheestä 595) seksmanni, s. 30.10.1794 Evijärvi Särkijärvi, k. 11.12.1862 Evijärvi Pesonen.

1. puoliso: Vihitty 17.12.1813 Evijärvi Maria Juhontytär Giers, Pesonen (22341) emäntä, s. 07.04.1796 Evijärvi Giers, k. 09.07.1834 Evijärvi Pesonen.

Lapset:
1. Liisa s. 15.04.1815 Evijärvi Pesonen.
2. Matti s. 09.04.1817 Evijärvi Pesonen.
3. Antti s. 29.11.1820 Evijärvi Pesonen.
4. Erkki s. 14.05.1824 Evijärvi Pesonen. Perhe 599
5. Juho s. 24.06.1826 Evijärvi Pesonen. Perhe 601
6. Jaakko s. 22.08.1829 Evijärvi Särkelä Pesonen, k. 20.08.1830 Evijärvi Pesonen.
7. Heikki s. 07.03.1833 Evijärvi Särkikylä Pesonen, k. 30.11.1835 Evijärvi Särkikylä.
8. Jaakko s. 06.07.1834 Evijärvi Särkikylä Pesonen, k. 07.07.1834 Evijärvi Särkikylä.
2. puoliso: Vihitty 12.01.1836 Evijärvi Liisa Matintytär Keto, Pesonen (22350) s. 13.02.1806 Evijärvi Jokela Keto.
Lapset:
9. Maria s. 01.12.1836 Evijärvi Särkelä Pesonen.
10. Jaakko s. 12.07.1838 Evijärvi Särkelä Pesonen.
11. Heikki s. 20.01.1840 Evijärvi Särkikylä Pesonen, k. 28.01.1840 Evijärvi Särkikylä.
12. Heikki s. 09.01.1841 Evijärvi Särkelä Pesonen.
13. Elias s. 08.04.1843 Evijärvi Särkelä Pesonen.
14. Tuomas s. 02.01.1845 Evijärvi Särkelä Pesonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |